Skip to main content

Full text of "MilitärZeitung"

See other formatsDigitized by Google <3«612385SS0Q19 , 

<36612385330019 

Digitized by Google <S«61 238533001 9 t\ 

<36612385330019 Digitized by Google <3«6123SS330019 '\ 

<36612385330019 

Digitized by Google iüilltir-J^ritavg. ^tciitf^ttict 3a^r gang 1860« » 0 ■ 
0' a ^irtenfe(Ö, 

mtttx M ttifnl. riffif(6» 6t. Imica-Crttn» 3 Aloffc, kr» fjnigl- |itti^if<|cn nt|a tkirr CriKii» i Altfft. id Hiigl. Hmfi|a 1)uiif«|'0il(ii, 
tiffn kr f. I. inM ittkciai SdtiBc .firilw Hitb«, Ci|cil|tan nl StMlnr kn 9lilitii^3citM|, teit^at kr 1. 1. |Mb|ifi|ai fMUh 
mm, wUrtHrt «iiflil kl IL l |W|w|i ||Hii §ifi l|#ift M «Utart fimäm Mm Ii tt«, ÜRMililiil M tih|Mk»M 

CRl|i|4 M liffNiaM piiiiilifi|M fffMkniail Ml|iaik lif W i i l t i m 18M k. 
Digitized by Google 3 n I a ( t ^ ' SB e t ) e i tt i f|. tat ttliM ni. tif fjffief ©»ttfäfilaWi ai?iii«r(«4 1. — Urb« ftWtrilr^ 
4I1IM nrnT. 1 u. it, — 5?iO|ir'3pti' ^r^ 'l^flfranrn 
knttn Cjt'Kiaitrt t ■>. fF. — U«bii Bbiiittiinf t(r 
■kalrav»» im grfhiagtMtlt 1. — Sa* SsfMKHf« 

9n>ngnntt uif fcfiMin itfArasltttjni ei*lil|MlfN S u. 

*. — Tn 8lah«tffiii<r;rnif> ttr W ^nf jinrrifiWfAi- 
t;inilfr '6. — r rftU-f 't^fffit'tf :i Tu '-b^ürib 

Xtnftnnun tt. — Vifst an OiHiUtni 0. — Sngnjf 

j «, _ «MlHimAIKAt miuir4s«. 

B. _ «rirhilWf im» miMiiHf«« 7«(rll 

8. — ^tf^tn^f SlMllMisrn 9, 18. — i?irft AlUSir oUt' 
Irii <Slit»(t !• — Tit niiif gcimAlipn tit I. I. ÄaraUc; 
rir lU. — Urlrr Vilrunj in Uainaffiiim bu 

»M I. I. ^inH Ii. «Ii« eolbolm IS ■. il. — j 

^liMiil IS, 13. — iTI ttita^iu-mncim it. — 
Cm»r Vi>*J< f'^c 13 - '^i"« Stnin »cn Sr«iiriUii 
jien 14 u. fr- — '^'f imtffiJTrf^Ärftufluafl unfe ihrr 
tttntrtnng U. — 9tctiiifnii|i ttl iluyriit lieft« 15, 
aS. — iäiaii in ^iitMt IT. — Tit int f<tir üimrr IT 

— S!<t Htni^ Mt mbiintfUii K»>t im Wiär-, IKU 
■«4 f«ril IH, »»K »1- Wuni*' Hl 

all »It tfutfljeii Äiitii*;frtJi|iMi4 l!>. CniicfH l"^! 
M ■■» (»AiMin'ul XO. — tit itwi'iäit i^taüttoü' 
tiM »K Cu^UiiM M. — •nüMkaiiM Mir M 
mta (hilrr Vmwn tl a. f. — Wim fiNm|f|IM> V» 
|Mt Mir 12» StuHum tn .trif^ltunft tl. — floMll«' 
H^lft* Ciur rn T.i II 1 — noni) iMrr itldjt tt^it,) 23. 

— |(r «8rtMj<n|4i<i|l 'iii(< 3^'*Ua>n«n<4j''* tS 
». ff. — e^tuuMitf'« giftw* UN Sl. — unvPr- 
inng wn» f «iiIrrfFt ST. — Qmmt 9»agl<4 Attr tb 
SWntfitijiim (»mlarb» 27 - OTul> 28. - Ta« ^u|. 
mtorn tfT ^Jflft 18. — Xir cftrixrtdHfitr ^Iffttmit- 
tiiife-anifTint »1 2irtni iinl <4>4ldtitti) 7 Vi. — 
eojtiiiitttSinvf« t't Mnitiil tt u. ff. — Ortcntfr Rü- 
t«> IS. — ffabriogr aal coanilitinn 9ifm 30. - 
IET||^r|»^ Jtarl :U u. jr mit ttt $(claiiMi »rr Si^«iti 
aea flf^m. tann 4S. ttnirtntunit tti Ztmt^tüthi 
fir »a* •S>lili!jr-2*r»i>:r>*ä»t 34. — Ucbtt »tn cjfijirl. 
kB »Jli; ürtlrl 3«. — l^im.ifi litt» i'jltldn R Irita 3S. 

— ütbtr S>ft4neiiiiij tri SPianni'iliaii 44). — T'i rt(U> 
fW*i M4tt 3af«nliri« 40. — tlrirftToig^. mit Gülhit-I 
«ärlttanM« M< — Ttr 9tii»rn I«r Hifrniialintn nnt' 
'letfiitjpbfn fnr tif j^rif.^fu^rura 411. — ij^rfradituiijdt 

.it't 3"'°'<"'<' *4 ■ .(i.iiifi'ii'i't 3''i'*i'^' 

V4. 43. — OiUaini ab«! Na üelUlnti 44i. — 
IM^IMgHi U» kk ftiMMMii Ünaaim in M|flwlaw 
aak th |rr!»cnflrn<» bn gi<> ii » m a 4B a. ff. — ^m*> 

mim ^iftctniT« fi* frlKl l:trnlr# i?fu.r.ifc-ibr Sl 
I?« 3"f'' SiiUitn Sl. i'lflr-;'.if >rrmlTini ml 

0<t<ri)vd(li 52. - Urb<I >w ^«Mubilcuii^ unj«:» ok- 
fMrTif>0|R|hii SS. — MMk* t»rr Arir^laaji aat 
tiitglUmii SS a. ff. — MaaiiraRg in »ir S^ls^t »on 
®<Hroin SS. — Trii TinKti"' In ÜKtrfUrturq.^Airrrin 
34 B. if. — !SIiIilit ÄffllcTfiif 57 2f(miiriiii;^i 
fBorU darf äiaoMiitaiin«« 37. — S^irimicUirtirn in 
OHIrmut BS. — 'S)'» ttniiif(»r 9mtt in l^nr ji|iini 
9frf«|f«Bg W. — Wfraobtt frin^ |u 4f(fm S9 

— 8(rf[»r>>n'n u^(t Hf <Piirif(t 9ur1rf»at>n flO. - 4(miB 
fa^unj) ttr (Hifii>äft<fülirunj| tci t«n flrnitr.tDrTB>aIlunf|(' 
btticitrit 80. - Uu« bnii }ii|tr»B4t rlnr< C#l|irr< 641. — 
Tu 24iuUuI>il htt Strticnl 61. — ttt 9lu<{iui) t<T 
friiijcitii coli 9)(4(aii 61 u. jf. — 9l4lmal> BJ 
-h4UbM ■Unirii(t« tat *n frinrn ÜBtjl. ant ClA^'R^'n 
•S. — Sit nijyrrTiii aijaiiififri 63, 64. — Die frjinö, 
fftitn atlfr 3W: »»,^aia«rtl(.lir;i:ifi.it i?rl-r5«tiirciif 
•3. T<ffr 91dil4r.i^t:yl tut ta^ l'^lldS. 6«. 

— Xit %aiia^^^yr^^rr«Ml»mi<it|1ian«B unt ttf 

MMbba burAST. 6«. Sur et)<«|om M e«tkatm tt. — 

SncrMlallni, tmc mlül.-i^rogt. M|}>M II. ff, — Sflmi' 

nm.SJirtliit 60 u. ff. — ^r[|<t««B'fta)iit!n« «nt Cbn9 
l:>u[riianl( 70. — U»b»r niililoiil'i»« ^lutirn 71 - 
Wt»n Tl. — 3>a« täjK{it J&»tt Tt — 3nlnitanj uitt 
Anamlc n. — •rMi4>M4i SIUIMMc aaf »ir 9Nlilii< 
•Na|in«b||l — Qcilrl(e|aai ffilktu» ISS9 94, TS, 
81, m. — 9ii miMr-Qa»«»! im !Nrl<tijtat(f lü 1» 

— e«l»alnii(w «■» 8*lkat>B»nidi 7U. — ^tiitir <2ir,i( 
77. — fnun % — Snnllifift t« etltilra 77. 
SHc 3ni«i»ta|^«iMifti 1*. W. — On>Uk*n(Ml 
)U Vit*» 80, St. — 9llr«i(lltn in »»r t «rait M, 

— iKjifi/'Tiomm lu! frjBfrri* 81. — «BMpfl iä (Mtlflk 
Miri J^infcti Kt! -j n. — '^«iiciul« AanirfrMMtfr SS. 
^cm fl^fi iialiUbt H» u, jf., tann PS, — dJL»* iint «flli 
Itllt 86. ri( ^ItUan^ tir Onfanitiu in |n»i Oliftftn 
an» t»T i<(ia< iZl««t 86. — 9tihtnuiti «nt <Ft«Scnii 
run,) 87 — tUtn ai«M(if<»r ttrfoTtfrniffe rini« ^irrrf 

88. m Vit ttim an» il>r fffuf«» iai gritr 88. — 
Slliinl iui Snpaifiin^ vea I5iffntj|':;ni fiif .<fi .r.if i«>>(l( 

89, »!< tu 9iili;rDnuiti| ii<t.ii.' IM «riM,'n'in. mituiu 
hdie 3?iltiin,i 90 m. ff. — In l''i'i-..ririin.i t.-r lüturort* 
«III _ (*.„\i 91, _ W(taiit(n libtr J^ffrff .Cfinnifaticnrn 
ii'i — Jrfu<nnt {Njimfiiidit t<i ii:,ilirdirn ätrtlUft « 92. 

— Tai r.(U( riCicilT !*;i. 3;ir ilis3t'l'ltnJ tf^ ?ltilitjn. 

Iflllcri'^ 1*4. — U i t M; b<.lülllllJUII lfptn':U:'fn SltfflC-; 

■BB^eu ttt !Diiiiiji''Vttira>u S4. — ttiii Silntr ffS. 
QlM C*l<j<runf|l«b«iMii »frSrtaag3UI4 W— < 

— 1in$KBi'iat TitR^rfliitt VT. — Sfr fkrtfAiln »rr Jta< 

valltrit 97 - llfbfr ■Wrlisjr.jlthiirfB W. — Tat ?nrj 
litfBtr.K r 1 '.'Ini r nSi — um. — Xi* »ritniV!t\cn M 
Mia trri(:i|ii|4bri^rn .Hriti 08 «. f. — Vitta^taiMni «a« 
IM ««inmrt M. — «iif 9»» M joa. — 
•«MatuiH Srsixtn ttf Safuirtb • •«»*M ISO. — 
iflbPiicfiiM 101 - — !ti.it.(hi"J C*rt,i;itlni libtr tiitt »tr 
bijTtrtt C 1 1 J^i'ÜHc II t»r i'Hcii ( iti'it r 1 ilrratt 1(12. IIIS. 

— 9Uii>|l>4i'<> <'^(' *i* ^MntutMuli^e XaMilint 

iMkisa. ftiittmimn* •ntttbrilHn^ra *a* 3a|M 0«rt$il ^rt jrJDNfi6<r flniUll 
MB Xi. >F<l<iaiiian II t<fl 1830 I. I. ^tfi I8ttl) II. 
2. ifl, ». 21. 4. 3U, ät. 4«. «. 49, 7. ß2. 8 70. ». 82, 
10. 8», II. 9«. 12. 102. — 4»ji.i!MiiiU Stltjiij in 
ätnfitn, Trtfftn bti t'altÄtf. 2*1 iJi Iii SRojtnla 4 
B ff., fftntt :tO, 40 u if - Xthii/l* »lüsfUirf iui 
mtiiit «mililir.i;jurbj.''ii l»Oä- 1S4H 0 u. ff. iPt- 
tiadiTungrii über crf (itft4it uBC tir Ant^Ciutruti^ 7. 
— jtru|i< tbUmfta. tui ^aitttati im »(rilltat Cffi- 
)irrt Mr ^nftaurl« T. — 9DII<tirii'4r l^ttrMtltBn4rn übtr 
iini;f v'rfabruBJjn »I* U»ttii (ftltiiaar* unt fini;|t ,iu- 
ft.nif^ rtutf4ltr lUaifia II. - rnni|nnitinn <lf r.irniiT 
be\(if II; «in Ben k«c ^rrlfrciM^imi) !IIi|$i(t«« jiv» 
»il Sif4iiW(pm Vcnktf U. — RniMliit'llkH^tans 
in naitni» M« flh{*r ItüllBf IS, — Ttt r4iTHif(k< 
©tiflt in CbtTTTaiiftn, ctir It* .rjuü* Spamfl ^alJ 
'^1 . - 9nracirniiniu* ftranfrtiit* unt l^r^-jntS 21 
t*t Ari>ilMc(ia aai« !Ru 1. aa» Mvl V. 21. — 
«BiMlitllM fll Mt 9M$umUmt »It Offiliiri iti 
iNiiBBHkairtill SS. — Strikt M Clf^brtlVilal 
|U ©Jlinj 22. — Tit ?BniIiin|l «m tit BStbri-tifaf 
faag 22 — tttt iUaiilroBgjifituE, itiiu Acniiriifticii 
«nb lt)rnü»anfi tt- — Äiin « 9^*m 180S 22. - 
CbagtTn« »riaitfAe ntllMMlr ^nt<aM<^i SS. — Dt 
fnfit All'.) in ^>*Um S3. — S4r fi>rmiAi1<kt Vfcr 
tioKUurlaiiRlfn in eititi poii iiffin SX — XataBr 
iirreii|)>B Mn Vtini bMtqtmViin 14. — SaRt«Rlrniif|<< 
bilbtr »on Bobrrl W«r 24. — Ufbtt Äiitun; jrciir 
Vauttn bon 9it. >l>rithrt| unt fkf^cn 24 
brni JI«Lf<r itatl V. ia <ltirn(><tf| M. — i2>itiiiitrr« 
4«fttta<«<M44t<" *<' CNfAiiilr bit eiit^ff^a' 
fam Si. — lltatMtS Oviia«»'! ei«(t*»W> 24. — 
~ 4«aMli* A — IMn»ii~ '~ »IT Xiralit Sm»H 

knifar ttt 9M' «■!■ 9i6na4 ftr {aBgr ClPilnc 

26. - ©triimann«: tit ptItB Ten ftnM jur ^<>btii. 
tttlb* 20. — <?itirriiui:rf ilrrfBA (B tliltoi ^Jufltmt 

bn Srlill«if'3Si(t(B|it4titn 30. — VBiridilcf'« 9ilbiu^ 
in Itr IMail — tttaai eiitfatts für XavalbriOtn 
iD. — 0Hra*HM|ia Ufr »<< i&Bgätn t.»rfMB«|T( in 
giofitn niil «>f;ti4 aat CfSltRi«« ;illlBnft 31. - 
liirtabfK; ^^ll(^^tll at»|R ^mäbm 33. — USlBitr. 
r'tlt'l »uni«ti|li|(lit delMinaMttia 34 -- $itifv« «*> 
ftittl *>T {(MiMniNIII ia !Dlrn|tc graaltiiiftf ttuli« 
VM «iraNilk W. — Ciffari't illa<tft ia «an>|M tu 
»IM l«|l«B lS3«»tni SS - ei<i»l>trn«: ft». VtbuSf 
(Uf ^a e«4iflbll«tttr« 38 - aiir« aal 9lnM« In ttt 
prtBtifiktn 3npBtftlf.Tj(ti' .1« T'i .Vfrva Ofn Pn ' 
^tatt( :(», — WutTtl» : ll.i,!-> lü lii.|,,i ii'.l, Tiitil;: 

tt« I. Cttnitn aOcbt Jen aSalll Jt;c4r.rtdih«uti-((S 3tf. 

— Sfb»d«frn«lis: Kladu aar lavcair ite In Raui«4Ul 

— »crtl « 9<t|u<» ubrt U« EiUiriear »»» Vfmrf. «fr» 
((» I Ten l>tiöi( 43 — AjAnrr« OinitiinH iii i^trt 9nlvni< 
tiMM auf «jm»jjiu., SliiliUr- um idiuriiiittti 4* — 
&Xil|cn« SltmcittB atti ttu gtitiuj 181X4«. 47, »tm 
102. 103. ~ •tnU» itUm ttr t. Sraitr in Stoflni i. 3. 
184840. - Tu tijc).«aiiii.3j«t iml^lbj. 1859 4«^ 
OttiiU« CfSiiiiit lai 9(lft SO. ^^tll^^^t>.Klt' li.injnian. 
lanir Jtlt^TafSH. — OTirrbtimt l^il.t ifi, i.; lUttxi 
atn ttt gteitn fhmn im SJbt' '812 34. — Xirlflir« 
•Bf. SU«! ui» Oamtiirlift tn tcaif4<a VnwnSl ■, ff. 

— tit 9niiiiiUi««i im IMw I8SB «igia 9tan(tt{4 IT. 
- SdVcftK. 9!ii;.i unt Itr Ä.^tin S8 — iR>if*ft: Uibcr 

Et:i i'^iTiflui; l.-i i^ci ,i:,}tn Eu^ .UTif.iiii'^r.iii[i 58, — 
SlialXciVi« äüelfrctr ^t ftirg«iaiitigfn tlu«biltuaj btr 
3HfiMnl( BS. — 0nitnM ttamuiftaliit bn Safant" 
rir in itr»? tawrataafi 19. — ttalcfd: l'Aatriche at ir 
INrainnl Ol — 4*jri'ii: ^rtiaant vtn 2<t|ill« 3"li »nb 
Ift im 3jbtf 1809 «1, «4. 85- — ftirftrl lifteUrriinj 
tn wutvtUtütn SRaaui^u 62. — «Eiirunir^ MÄnr.iiiv' 
«raMiMff e^BhrtM Kr lätr«. Wetuttu 62. - t^dt 
Mm»<BMMlliWlti4»»rT Sdnitätf'Siannfiliaft «2. — 
fBniV» «ff<kttilt tit St. .tlK. •l'nnit<äfnlo«H'BttiijiM «a 
II. ff. ~ l*ftt« Crfnilionti at^in tit Üitiffrn nn» iHrei 
Mn 173* unt bit 2iliU>bi bii JciiiJ.iiTrt — Vtcin 
JlTU|)«wrfoitunit tt« truifitfii 9iei*t* mit tü ii.-t tn 
ÖMot«* TS. ~ $4miamn'* »Jlajtiif.i^t juni !CJili|jr..JitJi 
«lfl|»ll4 TlL — ftifttHli Trn ttr iriiil, biftirif*tr Mc 
niaa 81, — ScaM TlaMtun, tKcmin uut 0«<r.iiiJlilt 81 — 
ZtTfffIfur« c-iViT. milii. .^litfibrifi 81 — .>jiintbM<l) (ur 
Iii Cff iittt Kr intuf. Sri Utni 82 — 'JitudiJ {ful)ilii* 
Äritjiwtitn tti Uiftiltn 83. ffniM l!t(K»< anb !Bct»tb' 
nnniirn A»«r »i( «t^uiBiun,) tt« ÄamM«fll|hllM 84. — 
ÜRauiM: Vii<M(bun4 tn Acmtst/iaif (m tfrlMmf« 87. — 
ni-r'"*ljJt üb.-! übtiiiöinj fint« ^mliif.i*ttii .Inianltrit 
;Nt,;ltni:itil Ol, — IMoltt*: (5iMr*.iJU;f(6<r -1iit|t lal^>•l^" 
31 91. — Xlc»: iurni'ituU bt« e«ltairn 91. — «tu- 
aafüMbimlML 8«l»|Mi 1888 M. — A«*air 4a l> 
««»Ikri« OS. — SMhlRM: ^ItlvIiasr'eHrafrr^l trr 
lilrirti HS — i&ribnnjnn t.i* -V'irt un» bifftn OtrMiitlr 
in '!IU,|(nTin<n 96. — Ilt n.i'iitlitr fflrtail 00, - frft' 

uuni-Ttc in Saintaag v«n Urbun jtn jnnl|i|l«r XniyiKn» 
IÖT|;«r lOH — Sit Jfafaiia ia ibnr gtf4i4«li4iii fiataM« 
lunji lOi, — SirflBfttt un» bit Uifaiiai ktr Snitliff 

Irii tr« ««vbdll« al« IBaumaltriai« IM. — ~ ' 
nruntjBurtrr Xrrrainitbri 101. — 0tfaf(«8i1 

St<»t(un^ »er btin ^mtt 101. — 

9Ltmtei9tad>tiibUn. 

n«krM. Sil dagtriittuna tti ealt«bBi>ffiinf)in|fi'l 
bnm fltaltgif^in äuntpun'i 12. — llfb»iti) ttr ^lennlin 
38. — ^ftbflibunjtn 7!» 
IBBirrn. 9lttii 9*">><><i['<< >'< .(toca'Jtnt tü — ^li 
nm« Uaifcitnirung 10. — 9- b. X. Vr-if ^üntntf f 
SO. — 9M< SoaitB »It •iMtfU <u« biBi C't'ittin^ 
iMl8ft ia »et 4*0t Iß «tlllfim Sl. — «THtttnng «bu« m M. - 'Cri"! 'Jt' SOjaSrijr* Tini>3iubill«rai 

4y _ ®>il( ijftir« ffnieruii (ur tir (»KrjUirn tt: ,1n.' 
Uatti*' — SmtüetMj »n *iiinl(r«(l. ^ft ki««« 
■iliWtofrlr ■■»Ztni#R U.— <&iri>i4>r mit g«)g^«ii 
tMMtn IT. — 9b 9»kn>ir«'r«r>t (S«»«!)» «. — 
• CniriKn»i<»'><>"< "'S 9!toT?<iiri(ifit ijt Mt (BcfniMma» 

.>»t T|iiianr«iit 715. — «jn-ilnr? iUati|i«q|gin(|' f$, M, 
— Ü*fi^iTun{| 4>K>)nin JUunrn IIS. 

C*ftar0>l' «t^*. **mn( «Ml IKalra t W- 

vroiliiikf ia HU*«» »• — 9nin»i »***• 

nrn («lai H Solf« dnetfMtl S81. — ^ I(* 
<nil.-9)Mt(i)(li)tM 80.18. — ttfVif»!! tn 9art<«lr<M<' 

9 scrfoffunA — OtfAI*!) Unifrlnnfi »ut jl^nrAi. 

«ESniituifin i»en(«ieni 63. 67. — SRainj t*« ©»ilierri 
r.uii"-5(jnH unt tit Hmiiiii±i 3nBafirii 70. — 3ilf»ll- 
ncn tet C«a6flf»liii - jnt 7? — Dtmiflcn »rt ©un»tlnw 
WM 78. — 9rflM»^(n trt Untfroffltlm ia ^raaifart 
M. — «nritfiiii (i«i»iin<t iMiliut« 83. 8». — 3i»m 

jtcnfrfcam M. — «infatMM fiiMr «ItiAM Mitrii 
1(10. 

gmitnilk. 0«M(l»lf»Mni in tf( Utiiicimiruit^ nnt «t. 
liillMi I. — nmjiariictiga *tt 'IüilciSr<Pi'r'URraai 1. 
BlrlRtitu*^ in t(C Un;ffrinlt«na Ö, — iHrjdun^ Kr 

ffa »b SRaria« IMSI 8. — eunt Hc tiMiiatiii 10. 
3a( OMMWiHf M «iiUMt lA — 9i< WHlMlttl« 
M Cl. C*r 15. — 1lrtrani«4hTii*fnifi«f« 19. - 

f;.ii*«U »wf 9l«iUr } — Ulnr,).in |uu:-.) Irr Buj! 
ji*et SS. - r.' itixU ttt mvmtv* M». — •Üntiüf 
nmtm in (n it;iNU<ti« — Ciito>t 
9I*M n — SWmmstaiiii rat tu 9>illr]l>flNaiMtftm 
»4 (Hüftun^'n »7 — JlaMbeni iPaBi>fn vr-t .foh 
CJlim S7. — |jtc fir Ctt>«(nirlrl 3». — sfa^ir 
dlsilra« 4t. — mUUVL tintt ntitn Sri *en Ajamrnki»- 
ttn cbat Ctimif 44. — ßiTiliitin töimfa tn Mr 4kxt( m> 
un 49. — Vtakrriina ttt SrtUmltdrf 49>ir«(< 40. — 
Sa* e«^wa C-'-ilcni- :>4 SS. 61. nar>nfri.i»ii>. 
Ii«! .<•. — eunt trt ("tfiurjliJafrr» 61. — idtnniLTtf 
III tfr l^jrif'T C*.i^iiiu II t't'i — Ti' ftrirf* orn Daria Ö3. 

tfvfcnifdif ^ifiänNi im.un 111 ^^r 4rn'i«tt4 — Cr.;an! 
f«ti<n4(niiruci jiit «Jiltu:!^ tn •HiuntHtmtt M. — «*' 
(mfrrn ia Nt MariM 71. — tu /tcnm <inrf i;mirn(>iitt- 
M81. — tWalfi^Bfi anitT ^.inriinaffjtri» iM -■ flcr. 
fdil I" I»' '''►inil «infr JItMTfr.Hinut W - C- niii(5 
tttB i tfr IRjTint iUtirjItiinj ml ^fT ^nnlr m.! n.'ii WS 1 

— 'i'irrt<|u<tii in ^rJialrcil) 96. — SRafnaCnun uir Cr- 
^.in.iirnitj :tr Sinn« jnf t«a Jlric||<flii IVO. — f(> 
i^ur- :itrrf< ' cii fft-dtcura lOf . ] 

3m'r 2tiittr 4*rr!n:n . 'litniifi* 'iiT Hkh.i S'ii^iiM'. 2H 
iMrlr(flrnIln^ i*tt *:iitt.; ,ir..r sf.i-taiti jH, 
9K»69titaiinini. Mia»» an» 3R,irin<'IOi!ran|ilila^ fiiti 
IMMi !&—•«. «MH«D ttaiifr « M. 
«nMMMM B*« CK« M. — fir 
tiaoat 19. tu m.ilf*f üriRt' m l».fi!.ialfn 

— Ti« Slitll ttt ^•^S•^^ lii-lUlrrl'^ iMit ChtiiJ 

— VcftfKjaii tcr Jt;iBo:inicln 31. — £it 9IUnn< 
Mi jiln» » -lCt< fnnriUürn e«a|M Kl. 
VtHMr mit «tan* srrtrfrntrn (lln«fsn M. — Sa< 
nfW ttrraaMrr Rtg. friert tm 100. S'!**"*'' r'>i"4 
ViMfBl n. — QrtiAl Btn rif Orntriti^anAtmilKl ;u' 
taBttSS.— 9<Tmrkian| trr üinica-^afanl/rr Iki. — 
Kr« MM füt twJtaiaUrri« jinruni'<titn 63. — ^rut tlrtj 
MatfrAtr CAIfFr M. - Jir britifikr ^artmaAi 7S. — j 
9rrftt^ ai^t tir (•rni^Tcn.;Ednriir 7SI, mii <'\\t\ »l»ftri' 
f*«i e<ti»ji<ti«it»87. — a^n^ltl( «rar rn itr-jl» (acrti 
«c4r nd t 8fl, — annitul OUtm 7 92 — T ii-lian. 
;-niti?ff unr ttr ^m^rdamri 9tt. — 'PitfBfrn i'iU" tu 
9tn:|lirB|)l4ncnr lOt — ^rfiiligaag irr maiitinrn 

<«■ Wlt|»gHMW ^fffcm. «revtfltoa »wr Mf«•^ 

fuR) ?ga ttjm jWM a 9l«^trn 4S. 
j^annclXT« fcilawf rim« !I^iliii!i.!tu«l!ilun{|t^tl't»rt 6. 

— ¥i>rN m M> (•a»ivin»c iiii«4rli«tra 40. — 4rr4it- 
Uaigmilt 

^täücii. 9k «niN It; Malfl IfItiT «imm 19. — 

ttaat »rr farMnififtra ürnifi 12. 21. — «rnfral it 
SBatmtrjl ©»titritisiun^ iiinrt iWnralluim jE« ÄrirJ». 
miailirr SS^ — Xm^niMi^lmiffr U. — auflöfaag 
•nMIMMMMit In «Mfutt, — OiMBi||ina| M 
•MtnNaM Hk MXmM U. — Dk errrHrtiftr In 
SMlrlilaHm aa» Ia Irr Rrmoina 17. — ViBlMlang 
»rr KrmM bi S JteiH 18. — Xii Vraiillonir^ra %\f 
•iaira 18. — (amtririrxil Qiojravtii 39. — dar Or«a< 
■ifaUwi aak eiartr Wr lortlalfArn Kraiti W. SS. — 
Sh »UM Xn»pn SS. — enwjfnpna in trt f«t»*al> rr«». Vrmrr 4.1. — 3iJ»*>'p larr.iScniff *M ßifl^f' 
lllruna Ur Vorgänjt in <Pal(rnir 53. ~ tS«Ttr«D (Ur 
<n>t((|Trninji »«r <|)frr*tiudit S8. — (Wrfiutt nll eilM 
vlmitn f&t jrlKiRjrrtr grrgallra «3. — Ztixi* Vrr rtlMii- 
ti«8arra Hrmrr Ia ditilira 63. — IBrirrbr» fir »ir |Hr. 
mtntrgfi^i firitirr aa< ff'*"'"''' ~ t>>frrHciira in 
»nrfllbrn 86- — ©rfrtHfiiing vtn SoImh« «7. - tif 
Irtnnanirfidl« 9mi»r tn Snnriien 67 — 5o»t4iiil 
Iii6r i&iri 68. •- MAflaagrR ia Virnuinl 68. — SümOI« 
9rlt^ff*ii4« 68. 70, 97. - Tir (Mra|if(lir «rra-WctiL 
üiir»« 68. — OrrrnrHnnj trt (B*r(*8lirr» 70. — tir; 
Crjamiiiitpit tfr rinn»alr)(|i4«n S"*""'"' ÖrllUi' 
ri' 7'i — 'TJjt iifSald« W» aarlimm 78. ©rnnifi' 
nulg tit 3nfanlrr>i«H«(ilMMll 91. — arrinin} Ton 40 
- .M. — S« Witt «iM* tat f«»illlf4« — Sil Mfhtngia 
9mb| II IM.- ticn ^rt 
102 

Jlurk«ff(ii. trlattn Utr tan fllllitäi'9<>i 13. 

(iRf)ffii6tt 67. 

Ctftrrrricit RormaHm in Wnim-Jnfiinlrrif in 8<» »ffli 
mrnirr 1, 2. — TitltnilicnfSfi*« Ut Sftniaairlrn 2. - 
(Irraorr Mtj. rrhlli in ^smi» U* Jtüifrr« 3. — 3«u{|4< 
anlUrri« in Xiu-I »um KlfiMinti^rn »oflrn «r, 19 rrriti 
S. — ri4(i»lipot.*cnipa:. in Clma^ uat traunaranfAf 
3 — 91tiu^tnin.;e.!lrH(rrvn4rR ta trv itlif(|lMaral( 
3 — 3nflnfir r (».rjuaiicnrn 3- — Slni» Berwali»« *«* 
WtmMriirMii 4. 5. - tit fflSmtl TfrtirrrB tir ?>affnJfi 
"tiina 4 — ^.liictUd!.-»« tfi (ri: VJiiK* i'^'n'ril .'i'™ 
laanktn aiil>(6ptrn 4 — ®«^r Iragto^rr iör *r*n(r 
4. 44. — e*r»a« «aitr »«1 <*nra«a 4. — «warf*!»« 
«jbmjfAinra 4. — ft<rr«tlirn »rr miiMr«1NQai)rn S — 
Wjirr antiicr« in trr V'nr.-.i aV.i'i|(lII S — ©rrw«! 
ttirjj Citnirrr rrhalirn ^'t fdK- rf( 5, — ©miniiunj 
ilmratliitri IMKilBBarn rinr« )r»m Onf-'Nr;). rin«a 
SMmm^lHTHr«, II, IV. \9. - «tafUnitt iIm« imw 
9<rfr«4Hiinj)«>e«6Mil Mr VmTial>0*tn T — SnM' 
3»ni-r ini Äa-flStJwtvn 7 - flpinf Wofcr (Wfr fta 
XllrI^ \ 7. Cuirifirii-ij t^r JfjraUrrlf K. — JW. 
Slti irirt ^awnaann trrtrabaiilrn.^iibiiiirt« 9. — H\Vf 
M nIniiMB 4. ^««enrr^lr«. 9. — «i« t. L Xn»»<a 
in »rn VaaMMaajirR »rii (McuTfranimt innrniirfn 10. 
— tir »'ri4utt3m ^fr 4. Zinitiil . Ärmtiflnir Tpr Nm 
f fin»« Iii Ii. ~ (*rP»| tit ©frr(Iiii«tr*n(lir twnt Wrtirn 
II, — Z\itV an» §rAiiiig« Acmman»« In <P>i)-Cfra (il. 
tu imi fflilMjt'Brtertr II. — Saniiraaii (it ;1nfintrri( 
in ivii CHlifNra II. — INrfarni tir ffiarrnr 11. — Ttr 
9Rilili!T<0*<aiali<aiai für 1859 11. — Tot («rnulnniiut 
12 — ^rinr. C4tcn diwriail t H- — r ircnihiliiii» 
Äian» fir f f Cnii fr» 13. — *«f»rt 9t«4l«aiai(n 13. - 
^pim. •liitf.n ;fu i<ii(« 3Bfanl(ii«>9(rrftr IS. — IBr 
^BimaBjra libic iir '.!*tle!muBf| far 1lal|ri4nuni)(n rn 
Ma 9(iBl« 14. — «ritUirir rriiSlt «Qarf<li(<llr 14. - 
§«rft«>fr« fitr rlr Sliliiir Arrn;r 14. — ^91. C$in»irift- 
atJj 23!S^ri^^ Jiifrffri'i j(» Wi limfinUnfiafti 14 - 
2flili'ii»;t<f «it»r itn 'Tiff 7 14 — C^<rIl^. Stfitnn 
VJaUr t 14. — «nn<(f4iaia 14. — «^rljulrrntc Itor- 

(i|ii|MttK«Milaatm0»(rOil|iiml6 -9««.««' 
fM 9lm( t — •alibflWrr V«r'R ;« fftrifiiti im 
5»rfijjju 16 — Ct-rti (^Ifr fcn (-iMir t 18 — W'* 
^ ii-.li' iJcftiL-ll« ilu'tjiiri.i!'!! ti: iii;i'i'<n 17 19 — 
n.sn)aMi»r (r|I(^un.;«»(lir wni 3liilildt<7wBB («rtfU 17. 

IMttftMiAm fbwrrtfiti 18, — OrgaslfitlMi l«r iHtOtTtt 

18. — T'MItlatlcn tn 2ani|SM.Triip»r 18. — 8"' 
liitil t<t Smirr 18. — Hr SantrlMrmrffua^ in tir. T'C 
uan-günt'niliünirra 18, — ütriitliinji ^rr ÄJMlIrri» 9(r 
lra((n «0 — Qfniiirn 7 20. — Jf?} »rai 99rali»h» 
l^fifr alt SSjaStiarr !llr<|iniml4itt5,i(cr 21. — 'V^rTtrHrS. 
miin III lirgiim 22. — Otrrü-llutiiaT !D)idirl< ^nnaAi. 
nii 22 — Jtri'|j«tffmtif«rB ;nai Ui»t»rf(41it tf n trn im 
t^rift/n fyivrrhfnen Cy^fn riR4r1il^tl 23 — ^f;'t(frniin>i 
lII (*Tnjti(r -..rt >3<rlfian 23, — Muffil'*» t*f . 1 ;P(T(Ut» 
in trr Urmtt 13 "i'rrf^tifim itn Ui üulraiiuni trr 
MMtn an» ItUtira J^aealliri« an» ANt »o* Offliirt« 
SM||M( tfr pimrnm Craitr 14, SS. — (lat<|f|4MaB> 
mini ia «all«« 14. — ValrirlifArt J6IIf(tTrrrtn 24. — 
^rotri Mr Stnanj,l>anM<7tc(uralur 14. !:Mjr>(!; 
V><trin in 3nn((nid 28- — Oi«nif»Ct»twnd fiir tit 
mnHi^rrnttt. — «kM«rt« 3>«i4fMnm aa» «»■ 
*l<Mg»tf Iw^ii m lKa y ir« 18. — CäMfiim «Ml Sf4' 
wnfin MB Wrftrlnjiuna tn ?onff*finr tri #fifwHni 
tunnrn trr militia riffa 18. - iPfrrtnun^ ^rr llrnflc»«' 
wliilr fät ler tnn ^tiati uiiliuiiliili itftlrntr CfFi|lrir 
1f. — ItNBnirbaiM ein frKAlntigrr Orrrriinun^tlfr 
tn 17. — Qrii4tianiij Qajanroart'« rü<fflitlli4 trt 
841*^ Wl fllagtata 17. — Qrntioun,) trr ^fltliaiär' 
tri IT, — 9t«Blt««(r| ftt tir S<lilltir|irrn|r 28. — 
Ortfa^ aill gritinrnrn Jtanenra 28. — Sinfü^Rng trt 
Cffi(irT«.»mrnnBnflf -Tf Iriu 29, - ^ilttln^r ali Tirn« 
iti*<B 19. - dawi Vrirfc t«4 99). ^tiflta (u C4««<« t«l erilffrr 3«li 30, - ^mi. »raf Vorjra f »1- - 
•raf eirifrrairil Xat Sl. — abtu#iraaaf*erf4rtft lit 
Vrnfcnlrir uBt BiH Ctatilln OaWfMr 84. — tkliHHr 

ranRMntrrunprn M trr 9«It«rH>rrf> M. — OarfAtiftra 

fnt tir Brmcriliruni 35 — örrininji 5mi WuflttantrB 
M tf« Bllil.Vrifaf.i irrntfrn »5. - ^turt »rjuimnii«« 
(i|)fm fiiT tif rVfjr nt — Slrfifiru.ns ton geltcrrtlart« 
f. ; ■.i li-'d-fi (tonrflicn brircr ©rIrnnlitItTf 38. - «intr- 
ftmnjtn in trt Cc^iinifalicii tf#(9fnrTal>C.Baiirrm(iHrr» 
ftaM nnt HtjalaalM.lteivI 37. — narnialt für tic 
Trairrm'iltritininiilfMttTa aat t*i fonAijr 9lilil«t<fflr4* 
nunjIrrT'onarf 37. — (^ifr. "Tn Rja\ i4rrt. Cffjiif 
37 — »ralniuitj trt gtrlirlBIgra »m 
taUrrlr WrainUBlrr 38. -- Vrfrlliitnglattdli« im (IMii 
«MI «M tft. <- OmilMf n» «NKtt 116 «mMijf 
3Sl — tM«iA(tt««allnm4 k«r •rafctHrrlHoaia «9, 41. 

— Prxan'i Jlion tfr fanbf* fll»n»riIilfcmmjBtm 40. — 
tirr i?,in i'i-'v-uiK 4II M"!!!;!!!! jur (»rtduHanjtfrfit 
kl« Sali igicnurarnlrf 40. — Sir Sarlfriir 41, 4X 
43. — VitfnaltaiA M tm •wHMMnMalni 41. — 
<»frT< Stnhaiif bi atMMl41, — tntm. eiTaf||(t41. 

— liitrt f»alaillcn ri« frlMMntljr* ^nianl r • 1»aMilIc« 
43. — fltjBfiitna^ für tir ?aami ("(nJJar-nir i 41. — 
9ll«rt ertndaa t*# PrattaI-equilaHen«,3n«ilnl'# 4$. — 
«rar jtavaOcrlr'Sairmr in ®ilf 4«. — Ctfrftlt vm 
eti»rr f 46. — »hiitit läafUUtr« 9rln im «ravdWM 
46. — SRriitlun« tr* (JWfiHflMaBfl'« iiir an« Irm «ri»« 
nimalVrcirRr rnIftiriniHBtr ©rtfranUnr^tn 44!. — IVr» 
fu*r trr 2*lr([»ettr trt 9i\i>üttn 4.S. tj6 12. ,"(«. 
tri a'jlnir.' ui't Iftaw:!!.! 4H, 41». ,»aulf*utniinlrl fir 
Cffijirrr 4«. — JKfnumrBl für Sir OrfiHrnrn tt* II- 
3». in 9ia«rae 49. — eiaH^talli<a M trn Amir Niil- 
SO. — 9nitrriraia4tt M ktR fftvallirir-mrfil. SO. — 
9»rn fcTiTlTUirir SHifrlfii 30 — 8t(ni«((ill,)r Ir« Wrniral» 
Stjttl.inuii ly-r^ i*Mi (Ti itrnboM SO. ■ arnrrrBnMa 
in trr araiciirirBnACtramtr Sl. — WaAtaf an ©mir. 
CMtabfll »1. — t^ir «»fafTan« M «ti(Bih*«|IrB«nil 
18. _ MitrofoA tt4 ifW? ©ar»B f)faB»ii»rt SS — 
Crfttritm Ir« ffSR. eiiraTirnfTr^ on* «IcTiiiir imi 
SS. — «rmrrMrM tr« !P<iwttI 53 - »Tlrtlj»». 
Iltnrn fitrr llr eirOmiirlun,! SS. — UalrtfAtirtm trr 
UriwtTotrfrim fri IDrrirä^ta »1« IM W ww — 
Suffaffiina riniart Vfa4*9oBiaianbrB 84. — ©f|lliiimBB|ia 
in OilirfF tri SJililiit.Sr*nnni«tiirffnitfl S4. — 9«t*>' 
trn fit Hl llrmrr unt tir ^ftma*l S4, JS. 56. S8. 61 — 
BtfUBBj) »cn Jirnftte'ftfn >'u» jrtitntr WilllJt Sl. — 
8UBtr4tirTin^ntrriin4 Kr l'ifiiiraiiririr 55. — Boai.« 
mmUllanDr in rruif(4-S.*ajnam 56. tir j^iBanjwaAr 
in trr «nü iitarr«»« tmSftMm SB. — «rn"cnal|>aat für 
tj« »rt(j*ariti» S8. — HrtU)lnnj trt SlruiaimUmnfi- 
Im S8. 70. — W'ntrrnnjrn in trt lMrrär((liilKB ©rin*» 
S», S» — Iir llrtfciMlirn »»r üra« nnt Kantr*,»<iir' 
tal'itaninuntrn 58. — ^nradiaRj trr Xcttaaliinir turA 
tit Itrtajt 59. Craanifadiin tt« VieaallMCiaipl 88. 

— Vtjttiiiiuna tri KriitiainilrrAni S9. — JHWHi'" 
trr ^.iirt au' trt Waurr 59, 84 — flrntfmniirn :b trt 
'.Hii1i.Tniiin,j K« arnlt<.(!^ll•.l^I>!l lif .iff.nml« Ö«» — Wrill 
ouca^rriicnalr t<r 9Riinlarl'Jt«n>iiii|Ti<ntB tlltri rinra 
iiAfnta eialirt 691 — 9MmnHtWf.9tau*in4itß. 
«aifrr ffnn« 81. 88. — «tr Bttl^ »et «ariat 61. 

— (*lti ffr!-'(TfT!rJ ,"tnfanirrtr.«iirriir 62 — SPf-rtiaun« 
t 1 .jF.rS ^"ii'i|I-f Ulf tin /jnttHün 83, - «t.ithin^ trr 
guiilticn« nnt IirnArtjulajirn «3. — Tir ti*|i*niHrn 
wmmlt im* (n»rr. eMMaffijitrt 63. — 3wr Bnaii» 
kmuifi td e4it«i(|irf<lilf«i« 6S. — fln(|{flnt« riniiin C^ 
fir^BBaJlBdilBtr 64. - Pttrrtunn ti* nrnm Httlittiina*« 
Siroilrmmll 84. — *ifnl. Jfttiairrlr nru rrfunb<nr Äanonr 
64. — Tir rrpmalitn '.'»rrantrlrr »tiriirt nait WiB*ra 
SS. - Trt ntur ffnutiiiiaftlaB fir tir W*riar 68. — 
^Bt Ätlrrhr rtnr* Hn.ir ff* auf >ir <9iaTinr 66. — ■»«•• 
i»*4ltun.»»i4rUm für 1860 »7, — Tir errcfRjirrtAtrin* 
In trt «tlr(«ni.irinf «7 <««?. Wcriin -f 6«. — 
®«Upb ■{■ 6!» — C-iij «baraftrr ;imHtrlt Cffiiirtr rrftB» 
linin;«iifli.ti 1 IM» «rrrrrn; i*t. [RBlclf «tlflnng 
68, £9 «cral Ratmrl m daaiai rr^ifiirl «9. — »rei» 
gaaiilruna trr nraltanatri« 89, — iM fii|l«<ini'lt>n6 
70. — VlcttU trr Saiwa Ctolat tO. — Vroten nli Or» 
fdiü^fTi für a*l<^ar«ttr 71, - Unirranin ttr Äi'nIroU«» 
rprKtriilrn 72. — Iii S^l^r1lllTlJ-' 'ii.-i-ianti "il 
Sfntrrun^in In ttt llt|u|Unn| ttt galltayiKn 73, 79. 
Katriang »1« 1>rtHwta«Hll>l6|M(H IS. — ffnlalKl' 
iuf 34iittitB|wt fS. fC— SMMbflMMKiti(«4afa i" 
6ltn 74. — ttttm far tit UafrtHRtltrt «nt e>lt«tra 
74. 9)atla.7(trrfia.9llDBaBimt Ia mmtrHRrafatl 74. - 
Safanttiit'Htgiiainiit nril iHn. tttallra «agatif^^»!* 
HltkiT 71. — iMliHl»If4t «■« 9aanniKafleiifrn 7S. 9& 
IM. — «alMlb««« in trr Vlilitlt-flRBfif 76. — «j^inif 
laaan Ht M «•li)tir®4ii.jr(,rv< 77. — «tBiiBjrfibrtt 
«(alt 78. — 3at «»atalirrliHI t«t (»raitalllll 78^ - 
■attüflBn« bri Xatallirit ant tt« 9at<*rfia« 79. — JN- 
nmra.Sansftettt In trt JTTlr^Biatinf 80. — eiIIoB«l 
«■hnm af« DatmaaCBiMil ftt eeltalra 80. — C»rt9 
«w»»ML — »<wteW8<fc »a<9a*tmf«a4BM*«8t- IV fiiii! -~ SiK grtitluatMM <• ktr MMlf^ilt •mat^rt 82. 
eatibidkt utt» (rint Canittori tA «W M — ^afaiMl 
auf ktm Sfiltod' - <2!4l<>i S>ili|8)^ —4« 
Kbirr t 83. ^ V SCtniaiii« tScmälti ivr 3aMfMw M 

X^ntfm-Ctiml l^'i - ^^rfifHjun^NrMIfii In Xlrot 83, 
86. — Öiiil^nlunq ttr C ffiiiir« juuüicir in »(a <9«iiutni 
%ta H4. — !<)(U( (^rj|äi]|iiiid*l<fi<il«'(hiili'rtluiij| tH — 
Knrgiintflning M Jtri«yi(Riini|Vnuir.( nnt tit n<urn 
fraalun 83 — 3ii» Unifcraurmiti trr lafieitrUtcn 'ISuific 
nifren 85 -- <?f^fn bif tMbiiliifefn §r(tm;[ii^fn m{ Tir..'Jfr 
."V5j)>r-;H(^iiii:nt S3. - ir iifiil'iurn ftn äil'Btiu Ä.Milf-T 
88. — Mtalfricni i"i ti* imflir l(x»ilcinl iKilij H»i. — 

»«■MKilt M SS. 3M. M. — UftKiiilirn t>< 
iniftrrl 9891. 9nf Sr,^Rfil> HU. - StiiAuii^rn in 
SSim-^nt »8 — 1'rcjt.imm tr« *|lrrr. ?Blltlst'9jilffiKi« 
fix tji oJ-''! ISCI ' i» t », ^irKBÜll 88. — Äiiioliljct 
Hati Ütiiitn'SitgitntnM un» t<r 3il^rlnror87. — ^rfr 
tat fit üu m g iih it nk 91. — CohmIIm*!« 

Mift«ltn(l »M «hiiin;ia Wr f*rfl(w«f(tt RrfMiflftn 

•Mgrjhum 87. — Bi^iitn tft jn'a W'ffnfit.ifl BT — 

fc^9^(tH^unJ »ro ClKirni ^.liumt' •'^1, H'O, - ■Sruiff 
rOnriilnfont (MI. — e<biviiiiiu(att )9nii<Tun jut $a< 
faMerntiibijunji 80. — •cf^iUdr »« 4M(»H>4>ttlMteI 
ilUil 01. — Süttiin« Nr maiinf^tW'MnM'' H. — 
trr ifiiiit jut '^ir Ortnjt »Ijtctrtnl Vt. — C>«n1 
*H tf(t«bu(i t i'l — !9«f»iiinnBiiii ttt gflUBcrftt 
(dllniot 92. — 9ifnKiu> 2;tBl( (u St'iii 93. 
04n'rj>r ftaffrt für iii ürmei tinsStfüt'rl i>'J. - & 
mtimbintftt ffir tU 9Rllttirjir(n|( 03. — Üiiüviuiij Ui 
<lbtul.iiilrntct»« 93. 99. — &H(ftll|iun{ tu Cbrrflrn 
Äiibn 93, — 4^ff'(unj| in nmag. Ölarnifdirf-iftlfctiwr) 
»J — Ctfrft ¥(rW nfuf 2*i(jnr..-ll(i«f*ü^f 9*. — ^xe- 
tufrirn iti 'SUnixncUät^^tiri XiHex 95. — ©a^lI(« fül 
btr 9tmtiatnixttttunn W) - £lrncnrar'b>' iit ttx St' 
■n (iii4r<«M97. — i&tife^r übtr Mc Vtinrt in 3t*li'i> 
Vi. — W»»«r»il«Trfi(bir*/ 3a'>'Jl>b<'i'l>''""'!( 98. — Utif 
brranarn in kn <5^'''rtrrjnj btd jtrir^imintilrhuiiifl 99, 
lOJ. -• »lanal ;Ki-ho:i , tflO. — «rm«Wf6( »tnftffS 
100. — ÜRajer ©aren «<r|itli f 101 — fixt Suliinj*- 
grMi( ba« (Ttufir^ e(|#nn IN. Sir(Mf mit (^x^m■^ 
fusj »<« 9t<tUST'3»i'Kiif 10t. — Wn iMlimiMtc Va- 
{|aA(-Q8ui|iii 101. - . Crf|inifirnngbt<aintj|i^.9aPUiil< 
103. — 93ne. t. «angtnsa | lU3. — AMÖlaHltaMlRi 
b Mit Ötuai M*8«ik*A 103. 

~ " ~ t M - 0'«»f» »nwW« 
I »<• «MliiianM B VtH^cl. Sn rjfrfti»« eia«b b<« 4<mI 4i> 
^ttUf«». »ifttvtiieHiiittaatn an l«ir 9llfk> m» dl* 

6m 1. • Ifanbirfbi unb i<iibgMtr*P|i<n 1- — W»b. 
erjaulfitiiin M SütlaArrangipatlct 3. — SDnanlanunt« 
(Ulli Rii<(irill tf« jttifjilinini(i(t« Qonin 3, 4, 0. — 
QlBtiU l?t><itniruni) b<r 4trir(|tf4iffr G. . <n<ubll^uni| 
brr 3iifai>lrri< tt 13. - 9)<ur Uititcrmirunj 8, 13. 
IhilialFmg M 4. ^'^'i?'"!)'* 6itniint'alajD«itrn 
0. — •of»irtl|>uiiä ,ifiPi)Kicr Äofrt» 9. — ©ftbfffcrum 

ffllf'lPnfaliPn ^rjmj.-r- II. ö^frprplrfui", ^trcffin 
ti< ttifrpfil^mB^ (um Xriej^tticani 13- — ^rrl»hTurt^ 
btr JtosaUrr» 17. — ^iit SRatint 31, — anfftrlluB^ 
4 ttiurx f Ta|oncr>n<|i. Sl. — d"' {lriiiif'lHr«r4«i>i'| 
Mtifn IS. — Äcmnuitbininj ttr CrfijK" nj4 ?pari« 
23. — I'fm6lirun.i ttr fj^irun.; oüliij 25. 2(^ir^. 
pubia am «tti^ittnm MürttatunUtn iS. — Z'ii its' 
( h rtlf i ß ^ lHW S7>_— CcniincttiiilUit^r futjir gu^i — 3a|iiiiltriflB«r'(unil ©»nb»l(> 
M. — «liai 'SotiHotifii tfr (Sitrt.;Kij. M. — 
Ä«irOIFi}i«r«loi|< - <W,ir(:[|;lTi! -.a ^iax: 

OMtM SS. — ICi^tij (inrt (l<Itii|A<i> IllfgMVbtii 3S. 

— 'et4UMutt±t Sblkok« M Siftaa|f*i»nt 3«. — 
(Rai« OMt Owlifinigni 3S. — iIiiifMnnil btr it'ic- 
)|t«»n jtanoBni 39. — 3"' 9trBji»(laItu«i? Kr Uliran 
43. — Sormaticn brr ^nfantrrir unb ^si^tit 44. 3-'- 
(^rjKbunj itr CffiiiirtfanbUolrn 48. — Xtte artlUmr» 
Vini< M Na C«aH»Uikta M. — 4«rb«aMniNr 40. 

— 9r<'btalf«rnMll«ii in «rtiUcnoKrj, II. — Mnab- 
mf b»r mi|i!äi'f<t»n Tüiilijf'U bir ISrüöIfcriin,! 51. — 
(YTmitftuni) b>r ■0tiliijf9i(ilfit)ul( in 2iimK(l 5i - Xir 
ittribitfifun^ mit cincBi ßanbrau Tftfibtn SS- — Siii' 
iiuriiiiiaiii in ttt Hzxnti SS. — d»'' !'''*'danifalion bft 
ürinn i>0. 58. — 91rur t«ini|ltt OO. — Qu (rn ^{«jinrn 
<So4>i»'" 81. — <Bmia{fi)iinj brr VrtilltTb 6&, — Jtü- 
ätnbffr|iiiiimj<l»minifrjaii ÖS- — C4**fMaa9(a in nrilr- 
Ttr. flu^brhnuctifn 70. Sit iktitufiunfi ttt gr)C^rn(n Mm fM. — SijkkKui In 

Man* W. 

9tn9Unt. enartknlnno »rr ViSNiSbfnMlra 1. — 

flmlyruii^ea Im OiAanb unb brr Ofganif.tifm btt 
trupvin 18, — '£a< X|i^rnrmarif4( Moiifmlot«* 21 
■ - Crjiuiiialion brr WatiHt 23 ('irmiiMu Mit 
d^arff^älnUt^ in Un (faiiiDJäiit tu ®Jiriar 18. 

— £h £trllun|| »rt {RilUir« l«n friib^r unb ieft 28. 

— 3>>itlin j( b. Snarinffdmini trtiRi tlt Saibcnann« anl 
3.1- — b. 3- j$ür|l e*jitr«!i 33. - Srtbrrifrtr 
.Mirj.-rl.drtn 0tanbH nidii mib: ir (:i atn» rin(|rft<IIl 
36. ntfotmtn in bri HbrniaMtraurR tt» lRana»M<f> 
r.ii« 37. - !lb(<^a|fuR|lrrjrinffirnNj^«i>. — M(. 
nf< b'iNrlr^iiitt eniMin Sl — Sir 0rriBb(raaA«B (a 
b<r SlrtiUm» SB. - bri «owcnjf 71 — •Prü.ifl' 
Stafe tt«Mrtiib(n 71. — SufiliÜunii »üb ti cJitu(i.,iU.i;o;i: 
71. — IBcriBbttaag ia t«> DMMffBuag fett btm JCrimn* 
trirgr as. — •mnat MUaUn « «kjanll ti* MiM< 
aiMHirtSI. — SMt lb4rM((«fMtni4( M JMiataiM« 
«.t< »7. 102 

9adlfrn. Xln Jtaclra>.<t^Ml(j trt Smiit SniltUt) Uafai 
12. — ScaacBiriiana bn liabnc 53. — 9t. Ma Mr« 
bnirl t- n. 

«rtiitik Sb MW 4MNl«tsniif,altaa Sl. 

SdiWOrii «N» IbcMiMi. 94oiMn<«I M«r M« 
aatiji<(iat>ttB totlM((Ht Mk aSRfcffmniM ImArii««« 

Bwftn 28. 

9(f|l*(i|. SKobcUt |ui nrani ^abfnirnriitc brr ji'^i"' 
itnr 27. — ^tat Uaifonaimbra 64. — Tvi It^brtrn 
73. — Sir gitforin in brr iScilritun^ unb Balrir 
ituafl 97. 

SOCtlirtl. 6tSr(t brr «anbiratr ♦ 10 - «es mar»» 
taniiitrH ftnrjif^ausUt Crif;.ia .t'iKiiitl« 

Sluf|laBb«»«tfu* 30. — Unmirrciiurq (fr atw« 37 

^Ir .9ra^r^rllrH unb OtrtlMinbaii^n iin liftrn JtHlfl Mk 
Tif 9u4)r)dinungl^rabr brc Cffi|irrt 87. Xürtri ««rfitfrSflf III ifint nnb )ui 8« tS. 
<rbRraanö?tr)72. — !Srrmrfran,)jOrTrmi|tt( ^taattn t>pn 0to(^MM(tltp 9» 
brt Iricktra SIrUori 75. — I'tt lUiib brt atmre im 3a(ir t8<0 70. übrl in briSniMM. —WttflUiin kii brn Brufnmio CBfiCttmIcct» WafüiMf k«l 

irn .Inr.dir^. 9t. — MnUnlfaill |a 3älut 87. — 3ui Ornrral Sitmiif f (S. — tlot SÜttVAr 'Siifiatit 
iiturr CmonifiruBg brr tanblFrbc 80. — CrrattiUBorn Br>r 70. - ("*(ff5(pin-iiTf iiSrt tif nr!ig|(n,iu<>><tm( 
b'^n . ± c?i 5*uB»t«hi(ä«»frfaftung OS. — !(nltij|t in 101. - iM^' iTu.jr icüftnni v IH'i. 
bn JCü|Viib<ft^i«aaa(«at<l<gcaMl SS. — e*li|Uaagra fticSrvHn»«. 9lrue £l)illiai>einit.raBiij bi4 JtiiiUrnM U. 
■«ilta«iM"«"«*Mi|aiM^10a.-«.k9.«ä|N — UHMi»M«nw «af »« «nüMMt IM. Digitized by Google 7 

(iütnUilkuiig 3ttr IHränutneration auf brn brd3(||itt(it Bier 

lUitar-^cibiiia.^/ 3nttfm mir unff« 5?reiinbt jar eratueiung ber ^tänunifraHon juf bic „5Rit(tät.3efhjng* gtjfemtnb einfaktn, Bernttfen a(r 
kl« Siebaftion berfdbtn, {ora unb Stnbtnj »ic W^« oerfptflmb, fi(l) btmü^rn w(rt, atid» im Stginnuibfn Wrnr^ntrn 
Sis^Srnm« «npM laficle kM» «i«fli9Mt i» gmfitm. SXtan^ (offen »ir Ue «(fifna^me ju «^alttn, bit uud btdb» 
f» (o^etn @Tabe ju Sbeil genorben. 

SDic fPTänumeratitinfbtUiiflaiiacn finb bic btranntcn: ffiitrtrljä^tig mft fwlrr tftpfijufritfcffug 3 « tottjaita 6 IL 
9ic IMm: •tarteljä^Hg 2 fL 28 Ir., mit auileOung in btt S»^in« » jl Ctjittt. S»ä^r. " -^"^ • - 

$t&ranRation06etTäge fi «ric «iftolgc fSt Mc mutfe.dtifn«« ffab aii Mc MdaKbn, etoH, «nfi'Me SBcddo«. * ^ Die pafPoe WeOrfa$i«fiett ntamliio's. 

K. J. Seil. 3RarofTo fif66rf <u |*ti(n Staatfn, ttelcfcf, trtwägnbrfr 
8«8taj)!>if*tn ^ajf unt intitrin <PfrbäI(nifTf, im i^aöf finrif *.tii^rlfff* 
ton 9lujifn finf uiiiioSrur* Süliberttanläuti,;/---! ui niltrtcfdn in: '5"tjntf 
Hüb, lu firifni ff^f!v(,t)tfn agi)r<fTisfn SJoriifferit ^t^tw eine antere SS.idjt 
fCtod' :;L<r f-.'inr pbrt nur unuirricbexte äKittfl beft|m. 

ofji wo \tx Ärtfg iirirtfn ^panirn unb iVaioffo fafHfA bfgcn' 
nfn bnt iilbie «uimerffamfdl ttt ®fl( «uf \\t !)trttme)1fiijlf ton äfrifa 
bm9<l<nfJ unb übt »fridjifbfn finb bit Ü.\'riniiit>5<ii librt btn ica^tf4)el*' 
1(4 tn Slulgang biefe« niilit.irifAMi Sd'Ju'Vitlä 

■Spanien nabe baran, iMiÜrd'' '401! ;ni n.ict:ü«n Ti<,)<nnium, bie ibm 
^jbüfaretitf 2lfDctfreiftfiifurcv.ii\'djfiiiIi;,i[t:j"ifii<ii .-^ian.ito tiinunff)m<n, 
l|l nunmebr tn oinfti i?ri<-.i fHii.Min btr iiid,>i nui :fi:i rmaiUifU brinai?« 
jn 9runte gerictlr:fn i'jntc rifuc uitt fcbnm Äi?|tn auvuirben, lon» 
bftn au* bif "liation fdbjt burdjau« ni(bi in tn (Haltung bft aBdt 

3" Utiftet Bfiifbanfl njoD« »ir ni((l boranf reflehirni, bafi 
epanitn ton fKrditjivtgfn dg(nil<4) gar (ftnen ®runb (alte, atgen SDla' 
toWp feinbüli;i .lufuitTftfn unb burtft ffine bm ^aciffr Jtabinttt gfgeii' 
£icr betrirfenc @(fjlIi^(riiepoIittr fI4 }« <S»g[atib mb oltn aabmn 
€!taat(n, nrlit« ben franjoßfcbtn ^(0(mon<fa3t|}r(bnnflM «bMb fiab, 
in (ine fditef« ^KOung braute, berrn Solgen b'uie ober nngcB f{4(i 
beinfomroen mcrbfn, fonbmi mit ^erbeben, ba$ Soanitn, nein (4 
auib ((ine lotal( 9ti(b(rlag( (tl(fb<t, aaf Mun trg(nb »(I4)(n S)oc' 
IbeilMH« bi(f(m Ari(A( jirbni fami. ba bi« «nfaOigtii AefiütaH p bot 
aufiuD(nb(nb(n (rotni(n Cipftm u 8lnt n» •(!> in «fmn f(^ Ria« 
Ii(^(ii SBtr^ltnijTr fi(b(n nnbm- 

»(abfiibtidt epoRiMi in(br all bft tttcm tottR tfarie« ®4d|( 
«uf (fn( ob(r bi( anb(t( matoffanffilK €fHfhbt abiBfra(Tn, b. b- »<I 
*i «Karoffo njirfli* bfnfien unb »on bmrdbnt it8(nb (iR(R (Erfa^ obnr 
^^crtbeil (rlaH(|(n, nmf r< fi4 iir |tt (im fhmgn Sfa^itbt brt 
fani^n mjtoffanifitni Jti|h «np4«i, fwbmi and bw4 filto Sanb< 
^((T 3() iKbnitfl. 

CÜftnr ^engc 0foMc bn Jtf (le »lib HmH^ fl«wRo, fp Itnee 
ber Ärif« bnnerf, fcn Cnarmb mtb tilbmi flM4l«ll, »t(«^ bie fVa= 
ni|* franicfiffbfn Weliific auf »atoff» üMt JH «rMte Üe^eii, «ri(s«. 
materiale aOer «ri }H0(fBbit eit«UHI tfmM. nb fplonse bie aenann« 
ten \Kti ^«i)>t1iabte «p« Iv flibm bcr aiifMnSiinet flnb, iji an eine 
iiaibbaltiflf DiPTolif^f CiiMni^ig M tMlul nfcbt |n benffn. 

Rine (hrenge QfeAAr bff ttatrfkB<r4eR Jtnße iß i«te*, »ie »ir 
0l(i4i b(weir(n »Mbm. i«)»!!!«!»«. «. |. imli(fpibtrl \vt Sinter«- 
jeit. Sürfe «rfa^nma »aitMi bb «giaiibit bereitt fm 3«^ 1828 bei ^(T bamalig« «ultan lup ,um ilnirne, iri( twnifl ibn ba« fefiMicbc 
»«f*ipab(r infcimmobtre, bas|>!be \Mi mit frifcben «(benfmincln m- 
orgen ; — ba bie)« Spap mit bet 3«it loRgtfefliA »urbe, unb Mc ÜH» 
antet, icelAe lelbft ba tn jÜnfJi.vn 3abrcjijfit niit mit flOMbi nb 
»tiabt 11* auf bet utTcnfii fHbebe bebauplon fonnin, bei« tiAMm 
5bnntr obntbm »bte '^Jofition von tanger bätten auütbtn mSKSLU» 
eann man Mpl^ mati £b< fficrbanbtunaen. ntld)t lur «pSen iUMrtnltft 
bellet Ibtuf tnbigien. C*nsilcinb erbieft traftatmafie ba« «(«('miS» 
tof ü luttit* 2üi»o e,urf 04)fen für ben ©ebarf bet «n^pTiii 
fcral.at mit ben ««f « «f«j»(r ermäpigieg «ttSfn^riollf MMmmi. 

ea« tet (ngfi itn S»arine nicbt geima. »lib b(l f^«{f<ben np<| 
»eniaer erratbar |(ln, menn glei« f(itier b«K« Ml «Mbeiibnng M 
X>arapt<« für eine at^tn mtotto jtrieg fi^RiAe Mt «kMml 
jur See jl* bebeitKnb «ttinjeti baben. 3mmn tMitilft U( mnlk 
aniidje Äuile w bie «eefabrer fe^ «mm, ttt Äber fefbe m4 
fein( »oDfotnmen genauen bVbrostOpHlilai JttXttK «pt^nben jlnb nb 
bmlanBli* «rabrene ^ilpits m MvftlMt, Ii hm «rillen SäD« got 

f'V",?! ! «»«««•«■"«", f**t ««»ftt^Iitb unb on« r»bt 

JärJi* in^lUti m«eli<tea SonbnsHmiifle flnb (»et« Viä\ltn, 
tb*«« bur* «ertbelbtgunBla'etle gifiMli« »«I^e. tpenn au« ungefibitft 
pber im t^eea teten ei^ie angeleit M Mbttegl bAttnütfiger SBertbefbl. 
flung immethfB eine Unbevb* tnH>c ff^ |K beUfH^en rermfpfn ger- 
?r ^'U" t'""'"". fc«* N* ««iwKWwng «n b(r ganun marcffani. 
^n Mge auf bp« «Mb mebt mb eine beftSnbfge SSr.intun^ .■ri..i.n. 
®(aelf^# Mm W btler fht« nögliUHl »pn biefer Äiiile entiemt, 
M MMt MDinbiNirfn bie »ibrin«t bU fMl bet |ib^ 
n»ibetj)(bli(b aneetrfeten wetben. : 
Sie ^<fen unb »beben «XitcUoe flnb ni(f:t iabireitb, bn4ilftMb« 
mebr pbet »eniget f^Ieibt unb jubtm, ber .ftafrn opr imatSS lleiB 
anlgenpmmeii ni<b» bot loy 3«^. fnbitR Ht» Mc CMUBcnMutt 
«iRburib prafliFabef 

. i'^ff*" f"'^*' i'tfAteibuna bet eorjügliebfien raatof- 

raRi|(^(n^af(n fple(n, n. ali mtt fiic unfetc »ebaiWUMO. bof cl 
bS? «WiBJWa« Satniiiit wft »jUi !■ 

ni«b Jcbc 8aabn| mmiglii^. 

IWHbc Sanm^ Xiefe 12 ^ü$. ©oben fJrini«, bei »Ptb« 
Wb ("Wn bb tkMIfe bie bobe See fuiben, nm ni*i «if bk ta 
bie Ce» »eit bniefm^ben CTanbbSnf; aetporfen jg »erben. 

^lafen voa «amatf« $ifff Iß Jup ©»i ber Wiinbung M 
8IhH «Rfoi; Sianrn für eirea 20 JtorvttleR nnb ©rig««. ©erfmbet 
Jit(tf4 füMMC M«^ Mb ml«: ^ , , - I 

■ Digiiizcü by LiOüglt: 8 gug Sffcr unrubiflf ®«f, feffliger 
fUintte ^(biff* »in fe^t gefi^rlidlfr ^a\tr\ von 2.il<' 
Hab ru(i(t ^rlltnr4)[ag. 
■Bfembalt. 

^aftn con SRagajan. Xttft 6 gug. 9{ut für Kcint 94(((n, 
bloJ bri Cß nnb «Sübniinb bie dtbrb« t^Jlirn fonntn 
^jfrn t^;n aStgafcou. Sirfe 20 $ug. ffinUnf noibneflliii), 

»rtlafftn. 3in fSintn gat tetn Suftni^alt nötH4> 

K^tbr teil Slottfl Ckni. Sicfe 9 WM mtHna!^ hu 
etmmni brndtbar. 

9<nt Ihfiie« IMmfabt b<t indToKanif(6<n jtüjlt «(bdtt alfo, irit 
gefagt, im flBiiilct fit btn Sttdd) bcf ttnnjtlitbfeit SBIoifabcjc 
f(i)isAb(r Diültt übTigfR« febr |ab(rcUb fein unb nare binji^rlicb fdner 
fB«l)covianHrnng ganjltib anf bie 3i>n<ii<^'n «"i^ (Fnrcpn angcnitrea. 
SM cin)ige SRitttl um ben marolfännttcn 'pjnbd jur ^ee em)){inbII4 
|tt r^oben, nitt bie S^jeTtunj brr (btn btnannicn ^auptbSfen von 
Sänger, tiamalfcb, €al<S, SSa^aburc bur^ verfentte Sdit^t. tBd Xanger 
talberonbert märe eine foitbe Sperrung berart migltd) taf Me ^inmeg- 
üanrang bet .^inberniffe feiner ^tit nur butd} langwierige unb enorm 
bilf^icl^e {Baggtning bcntTfilcIligi merbea tönnten. ber Snbolen} 
aNb bftR («irffamUibn Mbfiliai bn matottanifd>en Stcgiemng »ot ftb» 
»tbti thtbcffmuit fiiwr jtsatnniitatMalmitttf yi eo«b mb €Stt ifl 
«• «II |in»9 •«im^iiN«, bap Zaatfc all Cf*q»la| fobm ifeim ••^ 
((gttai »ntu nürb«. 

•ifk|t Bun b» $oO, bai ftaroffo auf eine »bteMtnbm IBdfe 
«Her fOm tMUt^ß, »fl4< fciRoi tiDnt unb Snyact b«|(lt «cmitF 
ttfa tcMMbt «mbt, avin c| n dabnifl geimungen, fiiam Main ^aa* 
M Ba4 OroR ja bfiiglnn, inI (tat ft aiti ^tp«, att 1|r i« ciRin 
fltfMUalt 9canhd<M «mnu 

Caghab loa« wA aritb bM nie fteAtün, auil fl «rT ^* 
4Mfi» Iii»" f^Mt'ttftn JhMbn Mtfimn nwilt. 

3lfbem um ^atoHo mehrere für Vte ilal|k|c mit »rnig bc- 
Slatntprobufte, ntl^t gerabe fiic gn^lanb bM l&Mtigtdt jinb. 
9Mt b(t CWi iii bK Ofgcob m ttacmon befinben flib ange« 
tnnt BBbo aw t Mai i Hm , »d^c |aai ««bfff'bo« boringlicb gedg' 
net fCnb, am in BtaMliaai ittt imeiil nur pr (Srieugung ton 
^oltto^cn «eravnbrt mtAn. 3a bic ^rovin) Kijf finb febr gioie 
8fi4t(*>a<ib(T, bcinabe gäafH4 aagmo^t unb nur |BC 9i|iablM| oon 
»MMR «ber r<bl«:bi(ni Xbetr Ir «afvro^ genonmea. 

3tt ber qtroviii} fM |liibm M b^Kitttbf «in ni^t be' 
bflBle ihMifcrmienen wt. 

3ai 3aann bei ianUt toixh ft(c bM ^«f gebaut, berfdbt je- 
b»4> aMilbit (iabeimifibe ^Bbujhic a^l cfaiaMl CStttltutber unb 
mt IR «ricRiMi iai CSiMbt i$, |b CpMtmiffini ob b«l tbili«ab aat> 
hvft. 

Xabat am w^ßffU^ 0««Udi Nnai* lienS in tabi ^((«bi 

itfrben. 

Od nnb dOc (Ballungen Si!bfrüd}te Pnb(» M P Mn>flM MU>, 

gen ^reiKn uiib in jitöpier aRenge u. |. f 

■JVir.utten rcir nun tie aVößliibfeit cinfä Stoririniienl ber fpani« 
fcfctn HiA:i< iKsifn baJ decätapbifcti« uk^ mcralnd; pclitif(^{ (Üenlrum 
aRaroffc'i", tüiultd; ii.un bie .yüurtfi.ioii unc ''l\'i\stirfj. — Xiie 
fcjrgeilfütt S^ci'd'üiffnl^fit tti aStj'tfüiit von iVanftc l.i^-t ti M kaaxt 
Uninö.il :±ff 1 fipb.'iuin, tap ipjnioit von i';nnit tct burtiji'n •^äffn 
aui iv'i au' tfnt (liijfsun ibfi^t iu arfidifM \t\:tbt'. f? mus »lifo cor 
ber an let 'ä>{;*rtnij« gflt^irnfn l\'c:l(üfif i'fiiw Cpfrjiu'ncn l'<,unntn. 
t>ter pnb« aber tie fpjni'if Slniiee jw«! bebfUKiitf C^dirjic tirtfdjen 
fid; unb b«m 3if[( ffinft SBttlrfbun,4en, Gebirge, beren Samm im ®in- 
ter mit Sdinee unb @ij b<b(cfi, ntd;t rtne Spur einer für ben i'.Mn 
einer eurDpüiftben Vrmee gangbvir<'n Strafe jufnxiji, (S^H'tr^u in ilircn 
Cinfalltungen jerflüftet unt mit \\n\ta Sltbjnjtn »ftfchfn. tie itlb|l be* 
SBerberl fdiroinbelfreife Kch »ut mit (Sffabr unb mit .{lilfc ffir.er cifcr- 
«en ?Wiijr<ln tu übtrf^tfitfn rermjg. iJie von iintn (?fbirfl(n jur 
aBiiitfri\j.;t in tit Itiler rdit'li* Ijetabflrömentfn ai5.iiT«r fctmiren in 
b(n IbaliL'cli-n arcpc unb jahltfidje Sümpfe, istldje juisfilen mtiUn 
jceite Umtpfi:]; nji. i,-, Tiiidien unt bei iPt^mn bet njärmucn iliiibif^tcit 
felbji nntet ben Urintifi^n'*'" eqrtnaifi,ie ibroni>'itc »^ifbcr prjnufn 
ferner mürben bei bem fuecefTn"" *iioi>niiä?n If.« ,^fintfj bit tv.itJ- 
pcncibifn Crffttüfffn (bif 3>u.ttd) firfi iiiinKr tveiift mit il'tft .i.imn! 
^:i'.:t ni'.' t-':i;\ (■'■;ntrum ttt Ilitiiln^ (utiitfuoKn, fe tüi"; uit ttrfcii 
fünfte ti< •'üftpfle^unj)«- unb ^?cttbfi^i,nnu^initt([ bei »Ä'aroffjiier ndj 
immer mefcr bJUfcn trcrbcn, rr.iLin-nt tu iiunter rtciii,iit(nS «leben 
^'J'i'Kl ihrer Hebenimiitfl turd? ^'i.idiid'.i? v-m l'^cut.i unt- ian(?;r bf- 
jitlitri niüiTen, unb bereiii auf ber Jpd-ie i.-.? ^lÜr^fiF tbfile jur Tfifuiiä 
M atiitfiuge« «ab btt XomnuniCaiiott aiitbet i^ee, t^til« al« SKatobt R babeB ^ a»4 ait^ «tt bie ^OfU ber aal|ff«|lai %amt» |n«<l«I«fr(R MeB 

werben 

S>er '^crtbeil ber SfrtiKerie f« Vi» btr gcMbiriRM 9c^4Mwe{re 
xoui tin epaniern, je »eitcr de Porbrangen, an fo nnrigir u. ttutn 
remmen unb fie »erben (ieig in brr ®efair ffiB, (R ffifai R JhnM bimfc 
Ueberma(i:>t aufgm'ebfB ib neibCR. anlf bic Sm«iRan^fni||k bd Mi. 
tercm «icrbringea af^t |ffhf«CR, «Bf tlRMR fHRflc aii^ «II t— 80M 
aRann )u ronjcntriren. 

Uebri^enf ifi bie ^artnäifigftH: ftaPfolKgfdt aab Orrtbfcrff^f^ft 
ber Araber unb aKantca in 2ira{KtaiMiR|ie behunt nnb vorantjicbtUdb, 
ba$ fie ben ^inb auf ben fraibea «ab f^nierigen SBefcen Sag aab 
«ttatbi netfenb, bolb l^tauibc (f|ta nerbea, Mbd bca auroffaniftben 
irregulären bie «efslhniitvil Olb ^ BBge^eBM UcbecMbi febr »obl 
}a palten ttmt. 

V . Vmm Mf «Jlpe m fmitim. i» 

ba« atlnbeflt ma« ber Slattitt «aper fdBfc rftRifaeR SiR|qw »or dm 
38,000 SDtaan in« »elb )r (Min aeruj. «« 
«dt ber e^lM^ »en 3lfb fall Meft rr|Blfae StRM«, 

a. i. {aMefnbtr« bit Snfdntcrie iR bet taMf4fB «RlbilbBna mitt 
«Rteinas eRaUMec Offiziere bebiBtenb fettsifAdHen fein unb bürftt 
baber la 9^iSM^ tn t:t b(B f^iMea Snippen lienli« aabe* ^ . .■".""!..**■ *• «^Jauiffben atnaee gdinse 

natb HR IM jRKi ^tm nS» Un Opfer «oa ntaigftenl «0,000 
aSauB RHb 500 AOtOBev tmll bi« ^e« ober «elffre) VDT|ubr<ngea, 
awplC f^l ber ülrll oefaft matben in beiben <2!(ablen ^au« um ^au« 
adt ben OatOBiide )u ncbnen, mie tt feinet 3eit bie 3ran)«fen in 
CaaftaRrfa« «MitR. 

tl«R ffailttr ORl Mbfirr. gegen ben 3ob au« Weltgiun gUitbttiltig, 
RRb bor^ Sttodlanil big nur 9t.)frrd entflammt, n'urbe i'er >71raber 
Rab nanre fdRe fltofibeen nnb ^areml bi< jutn legten älitieniiuge oet- 
Ibnbigen unb biebei nitbt men^ bunb aviiBtaitflit« ««Bttt ber ««ibic 
aab ^iufer tt«terßd(t »erben. 

SJt «6« Spanien in ber i'.ige ^elä)t Opfer ju btin,\cit unb bat ti 
a«(b b«a moralifcben «Rutb unb bie «Ufbjutt bjiu? llnl tras wäre 
felbfi bann ber !Ru|en für ©panieii* C^jt Lmer. benn ab;u>'fhen bjpon, 
bap bie meiflen iWäibte gegen eine irirflute unb llfibfnCr O^roberung 
SÄJrcffo« um jeben ^rd« tjiivrracbe erbeben mü^ien, irürte bie 9if 
baupiung üRaroKo« in ben nädjflen l>u fahren ncib fcreimal mtljr 
Opfer erforbern, iU feiie «Igieri feitbft t?n ^tJiiwfen unb tufcem ba< 
fdinucbbeBöKerte Spanien nitfct in ber tA^t fein, bie neuerworbenen 
%ance entfpre(benb ju felcnijireii nieju e« otinel^in feil it ui f;incr jrc^ien 
aRadjIpftiPbe, gidd) ^\ltn rsm-nifitieu Siollern, ein ^-.cutc Ungefdfirf 
bearieien bat. 

Äutj, märe Spanien niffct ücb felb(l feinb, würbe e« tradjten, re^it 
balb mit S^aroEfo ^rieben f,u r,{i[ie$en unb natb einer bertei-. ^tüiiiljunci 
bei 9li|fptcaten, unter (Sntfagung all unb iebec (Srabernngügelülte, eilig^ 
nUbfi fdM Scawm aatb flUgejital etR)Rf4if e r. VrrpflcguiiQ. «. .\. I^a« alle 3lrmeeintt.ili(b liat iieiuUd) lanc|e sefdjiftesitn, unb 
faum »eij eS nod) ob ü2ie iim 31'f< ,\reuiitr*Jft erhalten baotn unb 
ob Äie tijm no(b ein >^lä(d!en in ^ii^'r »eriljen ^'''idjrift fi'ir feine 
G-rgiepungen gönnen n)fr^en. können 2:ie ibm aber 5cret|^ bie CyntfAul' 
bigung, bap iu tet fdiweren Jeit, bie mir 2olbaten burifclebi babcn, ibi» 
leine 3''* jor ^Ceuperun,; feinet ain|id}lfn blieb, iiiii fo -iKbr, al^? ibm 
eifii'ntliib bie geter nie irmpatbifci) mar, auper wenu ihm fdjon ta« 
-Teri uberging. (S^ iil nun al cr Jiube für ifjn einleiteten, bie er rcteter 
iiexiic jnm SKufen Cer iinvvii .(tanuraten sernjenben iiuntte, cenea er fo 
iiiaiicfce« iu fajen !uit, utib biefer ^ln;ipntli(f einer jlläiuiiÄ unfetermi. 
Ui.ui|v1)en iSetbältniiTen bütftc pidlci4)i antb angetb^n fein, um einet 
allen 2i;iiiine ba,: Stf^t |n gACB M UM f« imn4M Orikm «a4 
Vfrnrbmfn ju lauen. 

i^i'pir.nen toir baber iileiifj mit einem .RaSite!. ba? unj febr OM 
arerjen lie^t unb ben ÜRaseB ber "Jlrmi-e l'rttiff'. iil ivchl fdjnet 
iiiuibig iu fein, iag unb itüiii;! ?jntfi tu Curd; (ifl-en, ebne au4 ben 
fiSagcn tü4|tit füBtu, uab Btiin btr gropt diapoleon tin|l bcbaupttu, Digitized ijy Google 3 fc« e5(<8 fi>9« in *«• WM» Ii» Ml ■« «mW ifntm« hn»t mn 

aiifU 3ft;uiigfn bro*Kn unl W»f«ii eoniiiR W» 9lo4>i4(. >«t 

nnffre «ime« |o oft ^-ungft g''""" ^"b*- »«üb« »"«'« J*"*? 
««m«*fn unb man*« fwtt SBürjfrtint, unb rt mate OK« Btajli*, 
irtnn bieür ^\ir\^tt nur eiiif Solgf fct)lt*ta SfnUfttinB« gmeftB f«n 
foUtf tv# >ubt Jb(t eintn ^mna«, btt fint tirrfit JolofM Alit0«l 
unb uMuSrceiitli* ift. ^Tft Ärira if» einmal ftme guf»j)«üe »0 ■«« 
im näd)|ltn läntlicfeni aiUttt«tiou|> afle «Kitttl finbet fflbj» bie frin^ 
gifij« unb ffiunfcbf bf« a\'aa»nä »u flilUB. 34 b«b< i™"« »o« meinen 
jitfu vcraufflfS'^nii'"'" H'b"'. ba? in Scltanm Ätieg* aOt 

$B«f*irerbfn , .Hält» unb i^ii, ^un^n unb Tvttii, «d)laflcilgf<it mb 
groiiibutii» Uft'frfluS unb (S^fitnunael, fnt) allt« etttagen müne, ita» 
(in »aiK* Mmttrlierj «bttm unb cm jart« aiiuitfrföbndjen jiitetn m4*t, 
\d) bat« 9U* f'IblV unb jwar fcn« in HÜnfii*»» Äne((«j»iten fr?tolJt 
BBb fonn («um «lauten, bfl|s jfne 3<ituiig«fUflfn ..-.UJ |oltoiii*ei Äfba ^t- 
fefftn feie«. (S* mag ii* ix^tnt ein jarter mitlfitii)ff ocfuit loldjt 
ffffemliAe SEBiiifelf i in bft tffi'n HW-^nuitci nlautt baten, ter.n Ut vemw 
Jtaneraben fcabcn fi* ^ectflr^v^ in (innn ilillen folbJtiKtfn an 
OiamaffeucT )!uft gemc^t unb babuid; id)cn kalb B<wtri,tt. 

Um «bet aud) jnr UebetjeuguBü }u iprfdjen, wellfn anr tumul 
lMa< bie CitiBierigreiteB bet »ntflfflung im gdbe litertfuffti Ttx 
04fc fann immer mit In Xrnppe itiatfüten ebet wenim'uiK- m nuA- 
IfC Siftc r(tn,ll Mltflt alfo (in ;Sl(tfd)manael nue bann tiniKten loa- 
ntm, mttm Mc Sni|n»e ticb m4|i nenigilrni ungefähr tl l^!un^en an 
liaMi Cm aufhaltet, »rld^e ßeft iiagcfäliT tum e<tla4t(n, SBtttljdien 
Mtn nöl^ig irt. ^u* eolj unb Bnitbet tann Me Icuppe n.itj 
M tM«n. £ie iSd>n?iengf(it ijl anäi baubtfäd)ltdi nur beim äk^b.j 
9mlft, Sein, obet Sitaiutcein, Kenn n::i' bi>|t-ii i;:c{i(itii ^ud; |4'oi; 
Mm n tMlt lBi4li«f>it infofcm bcUe^en »oSen, ba^ aian ße bedi ! 
«■# iMii«iiäa[ iM»c^n« faRa. Sia| Ut «««gcfAtm tatina la b«t SU^e i 
tat 2lll|MM ftia fatttR »nfc tönnm r>alieu mit \it aiii|in«4>t< I 
üu fön« efai »(nnMDBigfi «üitivagen MAO etal»aitia««H »bei 
6000 >:portionen <9<närt; «bn 1200 Ceibl Bein, tktr IDM «4tel 
a«\bl «tantnein fdftw«. 9U «anbwagen bürfte fclHN iw*c M bie 
iiilftt laben tönnen. «im »tigabe ali tafrif*« »«M« .^»««j*^"»" 
lägliilj nai fat bei fflaiibeoTtatb »oenigfiea« 4 SUilBaflClt tm, I 
»üanagea IStcmüfe. 4 0tü|)»agen Sliein obec einen !Raitoa«M enst' 
wein, im miBbefJeii gaOe alfc lägli* wtuijAea« eine SRa^fv^i »•« ^ 
eiecfpännitifn iRüilwagen ober 12 Sanbwagti, «tUt* an b«m 

Ctte b(£ «icouaf« eintreffen foOea. Kle^mea »b WIR aa bat Stt^fleg«' 
luaga^in fei nuc btei SagmärfAe »ob bet fBrigabt cntftnil, fe «nifaflrn 
(«Ott 36 Sfiiiilroagen ober 72 SoRbBagw al« ttebatf fü eine einzige 
^3tinati. ^ai i|l f4on (il RaA<4(HI« XniR RR lRN«Bb, bm «btt 
ttr ewai Ifiiifn raug. »eO feine erfle eorg» fein mafbic ttimc U- 
bat jmnüdicn mit- bei gcfunbem SKuibe üu ermatten. bätflc cl in 
fo in fagfn rubucn fltifjjföftbsitnifffn P(bfr nie baran ft^lMi. 

jpcrtn ijbfT tifi« TU^fgen ffier^ältniffe auf, Ueten tägliAe Setcf. 
(»unjitn fin, b.inn (ommen on* ganj unau*reeid>li4 bie «gtftuniifn in 
bet SBfrytle^unn T'it Jötigabe rcat beute giiib in « unc bot eii.en 
!ä)fat|(ti noi 9a afnud't. \e fann bet beute in 9i eimaitti» Irain etil 
morgen in 33 eintreffen, unb bet Srain |'elb|il um 2 loar, t fc. um 
II fRüü- cttx 24 yant»ä,irn Permebrt werben. Iiie Stuppe leibet alfo 
■iVati^fl iTfiiii lif nidjis bn tldj batte ober aittl* finbet. 9iun tritt aber 
aud} biaPi ber ^aH ein, bafi bie 5Sf»ei!un3 einer Xruppe in ©theim- 
Bit g'büOl wirb unb ben S^efft! <uir. 'Jlbnt^irfd! nur Inrj »er teniielben 
r pfUtt' erhält, ober baj man n-r ^^rl (^-tril-te no* (-.ir ii'*r r.M">n 
fann, irc man nod; bem (^er'f*;f liijrrn iiiiit ©tiKi .uut l'c i^cir.-l 
maabant, fcbalb er fein nädjfie« ajit^euaf eruhr;, um t<n liain fd-irft, 
fo (al tiefet bodj immer eine um \e flroffif i'^nirrrnunj jurucf uilriuu 
unb fann alfo unmäfiiUb t«bt)etlig einiteffen, nenn mit aud) oon allen 
im jtrie^e vcrrommtRMi 3cntll|fR, StlMtMl*", eiaAtB^tn R. f. n. 
abfti)cn DoBcB. 

CMtt Wtl nun f4oR in ber 9latnT bei einet cih)(gen Srigabe, um 
wU viel fi^ntittisn Unb baRR bie CiRleilungfR bei einem Jtorp« unb 
»iaer «tmee. Ci ff «»M ilR» «Ba*Biein», auf tiefe erfabrunflen ge« 
gtirabcK fResfl, baf bet 6olbat iBinMt aaf einige Sage iBrot mit Od) 
tnmen faV. ober IHbrt Mbm »Ir <i felbß triebt, bog er bei feiner 
tnfdfn r4i»fKn Mafhnifl m fAntOfltn unb «m Itii^jinaigft'n f'<n 
(b ftfiiHcri lab ItfHt ttfatniM Sttt wtonirfi unb bagtgeB oft man- 
A«R Mm mrilfR %m tA W*W- SHum finb aber aud) bie nitbt loiebet neue SRag0((ne burifi Lieferung ober fRe^uirtrung gebiibct 
finb, mae »ieter ßiit unb (DJitirl erforbetl. 

IDiefe furie tTarfleQung foUie nur «eigen wie f^mitrig bie otbcRl» 
lii^e SBerpflegung einer ütmee bnn|> bie 9Jer^ältniffe fWf f|l, flri« fH 
beinahe )ur UnmögliAfeit tcirb, nenn fi« bie SBemegungen laft^ rber 
gor in eerfd)iebenen !Rid;tungen unb unermariet folgen. Unb fo roi>l;tig 
biefer Oegenjtanb i^, fe febr bie JtanM)fi(>iafeit unb bie Aam^flnfl an4 
bavon abbingt, fo fe|)en mir i^n Icfbtt im tüHgemcineB Mi) fo »enig 
btruetni^tigt- 34 (ab< bitid9efi(tdbRRBeR Mn ftelbiisia gtltftnuBbbdnalc 
Bit eine Sabcuiung gtfiiRbtn, feit bet QtlbQcn rein* Sni|>9ni imiift 
^at. ScBOM^ mSn H f« Itimi^ Me Mrf4itbeot« Qe^dfi ju hwu». 
bfi iR bot McMMaim SlniMtR, |. O. Ir ^Mlim »bfc tm JbaCoM 
vn «RHKRbnRft r«nmi. C^l b(Mi b«r ttiMtt ^SHttm ftiHt OfUfflc» 
gunginifTcnW'ft tax uA tiofmcn «bmf RijhMl»» 9«|(bfi|nR nb^vfm 
unb Ri^t MM4 nft btt Ariegf ^rfi^idite ia viaAifttcr StUBtabitttg jlR' 
biren? Q«l er mit btn angeborenen ^elb^eTtagmic awfe jRgleid^ cfR 
cnjjeborene« Ser|>f[tgtg(flic ftin? sbtt foll tt ftS) tRbli4> in bieftn 
n^icttiiien Smetge auf anbtte ^tifwm veifantR, bentR et M Itibtr ofl 
^liiet, bie li^ebeimnifTe ber i»orbabe«ben Stmegnngen anjueenrautflf 

Z<t> glaube, ba| jebtt, bet tlB^mi^ auf \ö^tt mititätifdje KUß 
bung matbi, bitfen 3>veig be( Sebcni Hrk Hrmct nt^t vernotblifTigttt 
foQie. Sal Sntmerfcn von C|^tratioRl* RRb SlfarfiliplSnen ftbeint mfc 
eine Sei^tigftit, »tRR naR babd rri btt Sanbiarte unb ben 3trfel 
9ia(^e iitfft, wit tl ftibtt oft gefdiitit. Vn<b ber SRarft^befe^l ift baib 
gefibtiebtn nnb bit Xnip|>t «eHltt^t aui( genau ben bcfo^men 9Xarr4l, 
aber bana trfl falgei bit Reiben einer unüberlegten <Bit))cjItion. !Der 
materitOt ^Hnger ift babei vieOeid,^t notb ba« geringfie Uebel, aber bie 
9Birfung auf btn •eifl bei Gruppe, bie <Zd)mU)nni M Skttrauenf 
in Me böbere MtUH jlRb lUM, bit einn Wou* M flkibcibeR IiIr* 
Hen fcnnen, 

JUarnin erjäblt un* olfo fein P'PKf iitlfVii.f! tlwaf über bie (^etrof- 
ffrifti *I?fri'ftfr,#' iiiib rit'e-.l'oii!;t !iuUtf4uKvii.[,'ituii>irn ' ScUti' tie# in 
;er pin>ii:;ira 9!uiTufTun!? ber 9lutorfn lie^^fn, bir Md* (irter tiui mit 
bem jldnjrnlfm mjtbeinatiften Jbeil in ['■^c\i:-.±tt Ir ''d'iifii|i,cn unb 
n«bt auf oft langmeiliae aber bo4 bedlft liiru-rifif i;nr tTt.tt:qf T't' 
tail< einjugrben tvififn? fri enti^ebt fc eine railitjni'^f Untnialuiiii«- 
leRure aber ftin ganj l»bTrfi*fi ©u*. 

99aS nun hier aber im @)rofen gefagt tfl, gilt aud; im Kleinen. 
Vn mit einem 3»gt abgefenbete riffijier muf eben fo feljr auf ba* 
materielle ?eben feiner Wannfdiaft bebatJft fem rcie ber Slrmee-Äomman« 
bant. (?T n;uji eben fc n^:ffen, irie man iidi biefe« 8eben »eiiiafft 
unb bfl* wäre auifc ein («ejenfJanb ber Ojfiiierf fdtalen. bie ftd» Mid)t 
jenuci mit ben !E5nTenfdf(ifien be? praftifdjen flriegej brfdjäftigen 
Knnen unb nur )u oft allein mit ben &i:er;jer- unb Kbjuftirungt'Sot« 
fd)riften, »eld'e leiber, unb nainentlt* in ,}rieben«(eiten, bro^en ber 
atieinige fflfajilab te« ffietbienile« unb SEBertfee« beJ SKanne* ju »erben. 

&i fei mir nun erlaubt in einem folgenbem 9Itti(el einifle unror« 
grelflid^e SnfidtleB aber bie ffitrpjiegnng aultuf)>Tt4en, bie idi (iaubt 
auf CtfatcRUi griRbcR |r Itaun. 9» rmIt M «Hb bie «tnct mr {(tni AagotintR tRiftmt, ic 
grf^ bic flibflif «R Xcain, (t f^vinifK Vi naVfuga^ MI Xftfgrafie ctees afbrcffcMm VttamuxL 5(£b [fj;r meinen Sefem t\t trii^iigflen dfreiijniffe ttr, bie einen ftbfi^ltB 
rbdiditii ■SUnn, tecld^ea iä> mt1)t M buitb ein aiierteliabr^unbert felbft 
[.inni-, t;rlrcff<n baben. (Sreigniffe, tie ec felbfl faji bit an tat Snte feind 
ibateic nnb noi^ mr^i- leibenreidten Sebent ftat unb teiitliib mit atlen imt> 
li<ben iSeiUgen setfebcn, nietergeidirieben bat- 

34 meine bie Qtinnerungen bei IRjrbargcr Cb^ffeul be4 Stnton 
Cffeabatber. Jm^alilen-gelbwebe!« , emerilirlen 33ae<pannlf«mmiffir( 
unb QuartiermetfiHf, ber am 25. September 18S9 in unfeter Stabl, 87 
Sabre alt, ftarb. 

Ob bie Sebenlgef4i<bte einet fdilitbt'n aber tsj^eten ^ilerreiibifibeB 
Sclbattn tie tlufmerffamreft iit braven Atieger, wie ber cbrlidfea Bürger 
Cepetreitb' oerbfene, mjgen Xbatfailben envetfen, nrldie iib biet )nc Aennt» 
r:^. mtan aa4 nid)i immer |u gicitbet ^tadjabmung bringt. 34) Utm mei» 
nee &f^t Hin «nberel Woito «sraulfibiiiiR, «II bie cinfatben 3eiteB «nf 
bem Senfmjte meine! einfadrtn gelben, nMÜbi «Qr biente bur4 (I* 
(aibel SabfbRRb'tt ■(> Vnliti^«*"! btR atifitB ni^ttH taR 
€R«aM — ftiu |BC<tt> RRb ft|ttt OrbfR act bitl CfCRi". Digitized by Google 4 Unk Ml |iK SttlltSni« Um tt|M lUfM taHlM, ab «BnSKs Ut Ul 9iruui Oraf ecaAtW*, 0(|i|(r k« Mit'" Vwt^liraw in 
giat&uig.- S)tt ^(ib mfcnt •rfiftMttt »wW |ilmn «m M. fliiiiM« iTIt. 
3)tt Sat» !•( mit hm •HWMft Bl^iiai M ffilft «■> Uirf ffaif 

So^rt aul. 

Sei rttn« 3M* Mar.k« «»(n «Mm tt 3«|r( alt. «II O^tMtt 
ffiormatf^ülK traf ir (■ M V^nmaftani ^Haa Sat«tfi«M nk 
fiel« aU ^ttitltis*" brti lattiniT^« Jttafffo. Sti fdwr 
ging (T t<n grfSien X^tU M !3it)ctt ixu^uf, t»at »b SMtlbfl. 

JD^cnbatbtc tetictt fi^ jiDtiiii«! aal kn Qltfl|( M g ift Il i fcM , 4«r> 
gft aui ttt *on fä)tu giwoibtnen Vfafccn. 

3m CUoitx 1789 tcit « atl Uuttratjt lut ?DJitit9t«Oefoiiomlc« 
jtommiiTiuR iD 9)tatiuig, muSt« bti ftlntm ^ange |i2ro 9u(^(tl(fni, feinem 
fttfdjcn Sdirftmen, unb btt Strenge bei bamaligen CWNTjiet 9101» km 
Tinijl oft in eifen ecrrlittcs; tntf^rang 21 aSonaten bcm 6p4tate 
t.ir(i) baä Str.fitr, eilte na4) Öeaj )u feiner ^at^e, ber aSiltte bei 9teA 
ii:inc|tfii^crrj ^nu von SBorblf, «cel^e fünf @öfine im Vanbelregimcnte 
S^crcji "Ii-- iii [)jtu. rie eic(eit(R !laff(4(äse |Dgen i(n nur ju fe^t 
Cf (ntijitfcr ff ''""Hg in *J* Slfgimeni unt icuxie in Rofge eiliel 
^ttcfbritffl ron Otirburg lr(,vR 5l'.i(Sl ju? l;r ürji: .1;rii ']jo\xil ri!fllfi4 
• — in tit Slutfjatt* befätltit, na* G iPcdjti; titx .lu' ^fiit untttiirillicien 
etiU'?itcn tniUiT««. öfi ber tcbin SBf^anlUing 6rn:irf:r c am i'.'ai 
1792 fiine Sttffjung )Hm Äirnmet'SlJijimjnte 2li. tanuU aöilfrftm 
i^ilirdctr, unb ttttaur^te iit ^üUUtn viohiiM. Qiuf i^UiU mit ben rbeufo 
Iltibümen pauerlgrünen. (Silo iii flJtglintnt ifrcj! Sir Iß, bei wel(^em er 
alt reitfliiljtr 3olliat fett 10. S'iiruat 1791 fin.ittt;&t war, würbe mit 
Sttt. 26 etriaufd)!, dei tem tr tann 20'', ^Jabr tbj!|ccl}:!(I) bititit. ^ii 
^erfenifi^ilbetunü [itfil ifin alä (intn fc^[a:iff:i 5' (!" t)oi)tr\ \Aimudtn 
3ung(R bar. Cfrjutut ttim 4^urit,vlu: fdjt Iwä) 'Siivhur^ riljutte )>,!i« 
SSutitt nur trm iiin;i|l(i; i(:u^er i^u ju \tl)in tu fliiig f^ntfl 

buid) Äärnifn, iitol, iHocalWrg )um iHegimcnte niiS) Sl 1 1 b t tif a(^. Die 
«tep'c^e iBe^NinMnng er^c^te ben 3Rul( itt nun )um erflen äßale bem 
J^finCc rp,ii;fLitnflf()fnbfn 3üngling*. !Na4 ter Sefi^ieiung unb Oiniif(^criii:g 
bf. i^^ffiun^ fon ,\ctl SWcriitr mafdjiette üt Wegiment bil tat ©afel, 
tcn Holt Kul;r (liiiat ucr StrJStarg, uni »«f bie Sranjcfen, kie unter Jte^l 
lanini BollKn Cnfnbjijfr eirlor turi^ einen @(tu^ ein Äliüf eUfcogen 
am tinfrn Himti ant Um iii Ui €piuJ fflalbbad) im G^fmiuiliwlll«, 
lirranf mO) SRutolfitil am üBcbenfee am 10. gebruar 179S. 

{licr \m ^ai'c^inj brajjle et tint naili^e äSaile mit |um ttttt, 
ttibcrfette |i4 bem jefi:ibe;tru (SntUtvell , «crttunbeK f^ntx |»ti feinet 
tSrgner mit bem ^jbel, muitc cuflicten anb »ntbe e»n ftinn: tn»gif<^n 
Begleiterin, ber 2iliijTmeiftnrl<Z«4tR Witii ViUtt um nitienia^t Oitt 
ben t^ürmenben Scbcnfce in einem Ajbne in bie eil)»ei| geflirrt, »a er 
im se.3|)«:itatt!f(4cn SSerbftaufe bei £an) unb SRujif Hä> annerben liep. 
€4if meiner $jUeT Um am nöt^Pen Xit* on, bMi^te ^eimlic^ ein dtfuittn 
M @i>ital(i>mminbant(n, bem £>|ffn(a(^tr naenltettlti^ gemefea. inNittte 
i(> um fllitterna4)t mit einem it«(ne, |i>g bea «nn ten al«rt«> «ttftfgKn, 
Üi fäin M |am «alfe im SBaffer matete, mit einem Stabir ia M 9a(t> 
ins nnb meißle mit bem ^alberfroteiKn um 2 tt^r IRatttf ba* Spital 

SiiI einem furjen «rrrße ging Ojfenbal^ )U« {Xigincato. 9ott 8»iM 
unb bie SBeiHinburger Vinie mürben erwärmt, Cfftnbo^ec inn^ di^tii 
«ariitf4fnf(^uP fo betiuit. baf er feit ftnn Qät tm Unha Af« fnan 
mcbr biete, »ei iBruaipt «ot Strjfiburg (am t* ^ liMm Ultt^ AuRpfk, 
iti »el^tm viele «um »ivft a»nbd »ol Mm Mtfomi, btt Ort »arbe 
ttl^UlAM unb verbrannt, ber «ütffug Wiilnmi, ftlt HtS» tt Ml eufi 
gefpcengt «ab übeir ben Siiilu |itciiil^(|M^. 

3« 9f»ii*itt 1794 «Mita ^Otm Kat» M evcfn wUbit Aber 
ktB ai^ita gtfc^. S000ft«ni*1}f(ifc« «»bttbi, Mi tifn »ilnaAii til dBim 
9ifb !■ «tmi Wt «iMItt «Cb 9aud to a|i|lni eeOaMte gign 
«nttti mb ftmnu« l|gM|n ^tum, ttmfOim m» of »i|k|( M 91«^ 
A«nnaa»«atai Ihi«« «dmmwi mOlt t%m 9ail« «Mttig(|amii. Hin 
giiriiigir KtMt IM tan| Mi eiiii»!. 

mUtß tatß kMwaf «wAa Mi Of^nd^ir Ma Wa Stoniofen mit 
iltfic Mmo^t ifnfiS««, Mi lagtn fi^ inrüif nnb Offenbaret 

■fl dadoi tHM^gm te Snntb cbigef^toffeii nab gefangen über etiaS' 
tvig, Allinat. no^ Btfltfn gebrai^t, mo fi{M Jingfl erhaltene gtfibrlii^e 
9n#rai>ki taf4 Mi IMMtOt 9^(g< im di>ilab feir tariaberiigen ei^vefleni 
|(9lHt RNitbl. 

Jteul giaifm kckm Ojfenba(^er, feinet m«ttar(^if(4en Setlnnung 
«Kim, dnb lab ilMgm »dltimbm StepuiUranem, fi^Iug fie in fi^mib* 
IMK wnki aitfaflM anb in bol epitalgcfingnill gebta^t. ^bt-MilttfMtte i^ ^fimlitt Stabil »Inf vonub.nr 8i.iiiitni|1in TOa- 
bamt «taleKc, .eia «ngei in a»enf*eni)frtait, ■ tott et ile fel»fl Beanl 
bnt« WMm mb eptift. anb aetf^aifie iiitn, iem ,$ UUM m Mfe AaH 
ging/ mit ligmir 8tbettlgefa|t «elegenjeit ^ut itluibt. 
^ ^8»ii «agtJVIm n ber eacnbtüife bti Ojer jitdebaltea untb« 

^flÜrÄ"^ . "•"* ^'^0' fl'6"itit unb M» 

glUU« bei btt (orgta 9fl<|e, bi« war in SBiaffte unb IBrot btfjjnb bei 
mtgan Itlb 0«wtn «tteitea tu bürftn. für. 50 ynbMUflffäbrKii untet 
BAcinnf vm 20 «alionalaarhilm, tr.iiiftr.: i-jf tim Zinr.in^tt 
M«*l"* fJfwbt eiaiufi^arten, fefitf fi^b Cfffiitacber mt Sffir^rf, inU'.ti itn 
Staniefen kie gBaffen, »on benen fie betelts m;!ir ali ötbrau* nui^rn 
»etfutbten, jagte ile in bie ffuitt anb rettete (li, mit ftintn <Kitn<fan,i,mn 
in bea na^en ®a[b. 

- »ei Krbrn an bir SAbciVi iJUrnje nimbtn feine QJtfibaen buri^ 
ben «anbflarm |firsrtri)t, er \tm ^'Unitn iijcft eaOain in ben Ätifet 
gebrai^t mit einem Aiealtn- unb vapjrfnfot»ora( Eie anltrn freti^fetm 
glürfli^ bie 6<b»fij bi« auf eititgt, bie auf tn ,V.aä)t ron iantilurrnttn 
getöbtet würben. ?Iuf bie Stfadindn, ba& fo fielt aul Un 20 Waiionalgat- 
bif»en erfi^Iagen feien, »iirbe Cffenbaittr mit \tintn (wei «tnoffen na^ 
©efanlen jum ÄtanbreAie ab^efii^rt, bab-i »cn btn iii»i WmJbarml ber 
♦Mar am ^lalfe an baj 'ßfet;- tti eintn, iitnfti Cff<nbad)ec unc ber Äroole 
«lit einer .«ette an tii 'U'trb 5fJ (nraifn .v'-^PP'-ü- Cif »enibatmen 
bietien bie eibel 3tf4ii3un,irii, aber plÄjli,^ fe/tnoistn Ctr lln,jar unb bft 
Ärcaie, na(^bem ile itmui) einige ©on; .ificfiiVli, tif ,?f|ft[ii, tiffen bic 
fcfi^en Sraniofen ton ttn >$ferben, frfifi^tn mit -atfincn i«et unb eai' 
floben in bin Salb, sie Offenba^tr mit feinem etiid «etit an Aalfl ib 
bolb auf bem »eittb« wrlst. 

3»" Sage bnngernb auf ft^aurf^en «ebitglpfabm Im « mf Wlath 
4atel in ber e<bn>ei}, eilte vin to t über etla^m, KM V» Mllta, 
anb fanb gliiiflid) im «aget fein dlegimeat. anitnibit im 9bn(b wt km 
9tiabi nurbe er in aOen fteien dianben m« BlIbiMbt! |um etftOtn 
»erarabll^ «II n >Ut«| füll gin|t 9Mfi nntet bem Jeftia»;;; Äanonen« 
benii« «Min*rffB Wi^ß^afu tatt«, »tr W«'««" 04jnji?n aafiumerfen, 
nurbt tc m»fgnl »d bir ^dM^ mbbn in bb Jtanjlei ftmmanbiR. «t 
mie« auf ftlni »rmigm «fabc Mf efaf« mb «mKigert« ben ««tiit. 
bien|l mtgiB fiüiir fcf^lvltag mit bm «Hirn: «irtonl. «MttfamMtl 
3)afur hm n in «Kfin «ab ftfftr am ni^fttn tagi mft «««nhei««« ab* 
gcfiiaft wetbra, 

3n tBtrtwriflung irih.üb nlm-^iUim in bft ?Ja.'^t bir ©atbf imb 
talfleb. ttiiH preifte fr Mr ^jk- ch' \i)hA in ttt lunfelboit butcft bea 
OnepnUea, fam na* i<a'>[, üfuditt ctit ^jlriitiiSifdim «ffijp iftätrijfr um 
etaen Vaä }Um fjfinf.tcn iitfuifin-ntf tfrnf, biJ in Jlaiien jlanb. »utbe 
aber but* bie ät;i?.jiif; ]t:iui v jujiiRunrtfJ iBirglau überi-afd)!. ber i^m 
ji;r;^'f;f in bat !?j,i:r juiL.f(;if(brfn, e( mürbe ibm niibli gefiteben. 

Ciffnba^er fprbrrif bitfe Siflärung fi^riftlii^ unb »ntbi btt ^dttttb» 
>Baii)t übergeben. Halbem ibm ber antantel abgenommen •n erbirii einen unbcfttmattm 9ai na^ Si/uiin, wclaufb fifu e^Maf* 
totn fui Scot, fam bnngtnb, mtU tat BHiib «tifatm •» m4 «asmi, 
um Cie.nl, für %imm |B ae^men; «utbe fiir Mirm Knttag anMMt. 
Uber ben iBielet ^e geft^iffi unb aa« e<b»i} glinuH M bb ftnimili« 
gen tue 2abinien unb Zptnim M fammcltok «t^ btm na^ »attaabcan 
eng. S)«rumenie na^m OfenMic «« 10. OMti 1795 |u e^»'!. ba> 
mal« imanjig 3n»re all, fttiatilHi fM«|b mT * S'^R füi Blajtfllt 
tion ßjrlej IV. jtjntg ean e««n{Hi Inj e4»il|tt>9i(giautttt tttbing gt« 
gen 10 gr»»e l^antft^t XMtt ^n«t$ai, tigf4i i «nuanab VA Mtn» 
gntra Srobel 8j(nung, fbOtm tun t ß. li^ nKb «4|(iib bc» MnMc 
Mn 9enua, freie Sttyfbgnn« Mf b« aatfUMMgin «t^Td 

9lli>niitung oUe 30 SUmmi«, nb |n bim Citnittag mnam <b» 9» 
tifUatidn ten 65 fttai|in m* 4 «ngUmi. 3iigbi4 «^t ic bb ««> 
jit^ernng, ba» jefrem ttmmUllftt, «stbiMv SmImic Mk mite «1 Mc 
e^nxii na« 3S 1>t«iflj4tra ifai« •nflm am tSS fL SO Ik. U|i(i4 
ivgef^trt f(i. eatb ging fii« XiaM»«! iin kn OMtlMMf«« w» 

na4 l(r«n« in ^bmant, (bi matbi «t bim Ibgiminii Bimmn» Sb Sttibanblung ber »efruKn, bie fr biff mit anfab, ttrleibne ibm 
itl iblir S0<be ben fatbinif^en Eitnfi «uf btr äUat^e b^fle (r Cit Äage. 
b«f bcc Oitller jenfei« bei geflmiLt'.'nrai'", b". i' er »f' tJeierteure bti 
(14 be^etbetgt. gebangen mutbe, bei ^Jiiit M Wtfptnfl umgtbe. iHafift war 
b«t Salf^iu^ gtfaft, Offenbacber fpranc] um ii;::ifrnail)t in btn iHaDgra- 
bcn, natctr bunb bal SBaffer |ur Uüblf, iit):i.1) um ba bucd» einen bii^- 
tea fflalb, etteitbte am 2 Ii,;,- ;tn vi» nX fiiitä gelünJ, »ertauf<bie feine 
Aleibct mit benen tiait ^:xun, lain i^lbtr.bj nad) iottvaa, anb liej ji«^ 
biet bei einem Kefrulen iranlptrte für bie Dienfle bei; 
imit btt «laafel abet ui^t fät $tem«Bt aaisetben. Digitized by Google 9 !tm niifcfjfn tai^e fab rr fd'tniärti fin Äotpl Offlfrrt'djfr, bif ^ti- 
mallli't'f fctractt« -n uUtt Ätafl, «t mtflob, tuurbt abn uoin rt^iis^untc 
tcl ®fttträ (rrfiilii, (ii Sobtn ^«tilTni, ffil|;tba;irn, tum ^<xjintin iur<%- 

nJd<flfn i)icri;cr »trfi anbfcj iHefruirnldjifft tfl^i'"' 

ii';; bfr um Aorfifj «ibob fi4 fin »iräulrilitr 3turin, bii bf|Tfn 

0<fa|)c fcnfl ilu4<nbc Ongacn, bic ßitl in fP^nif^* Sicnfle begeben (attcn 
m fiaii}l|ir(|c ai|ii|hii fk|l wifMiMikf c tnln» of M iiM^t^ lt> tflen. Cfr Sturm »Ji- fcrüffc. ba gnfdb but(6 ^timli^el labartanAtll 
in btr 'JSulsjtfamtiKc tjs 24ijT m ffirjni. Ulf SBoott murbfn au»fl!f'4t- 
DjTfnbai|«r burd) Srmattuni^ t)frf»jt(t. fprang üfitr '^crb u:it t,-iirlt mJj 
finf Ätunbt rjnii ütfr bfiii "lUjiTrr, roi(?t(nb ba* <3:6ijf [iii):frU>b irjrntf unb 
plcjli* rtrrJiif. inii ui Jpilft iiff'Jfajfnt tn^üf^t ä^i^c!; tdtfitn ron tm 
300 Wjitn 'B-üf-jni; nur not) 'Mi. tini iie im iM'.\th:nti:\in Juiljnbe. 
Slin r.idji'ltn 'flbfnK lourbe im vj'üi ccn Sjrcdlor.j adanlift : CftnbadjJc 
ü(nia4>(ti( mit ben übrigen 9)efciutii i« tiun 6|(MßalIe bal etiic SRal 
Mf nWilM« Mol. ** (Bifii). et. (. f. Wf»ft. flll4{(|Ut |t(a in »nfciin imK: 
Um itniMnilt italya M ^f«ni4lig{Bntl ^tfit Jt«vf *»it 

9«i(Kn nt. Si, to VMKfinimt ka tnmcagnikn SaffuftEt imb auf' 
•VlWbm ^lt«tam, Sil Ml^ic « 'nur mnilrfing tar IN|ita(MMIt* 
mAmi 9(tn nk Vaankic Saf. frfiin Öti^tfilMK te febk» 

n|ir«iM'Maiitiiamtttt|al;, Wi S«|^f(irtltMlt»«{tt(, 
mb t« •iMjnaMi* •«hiAmi fiKttst Xiyfctftitl'ntkaUt t 
«rfttr AI «ff*. 

* Sic tai fMl* Snankiqi mA Bfiib|l M KiftK Halt« 

f4«irctl ««r bm griitbt r«l-bi«4fib (cgi»rtiu {w^yMuim trfbt Ahft, 
S«frf datier, M SafuunicRegtnmtt 9H(((cMi ^(f Kr. 49, mibf 
mit ben SettimmnigHi bei QletAbcni'Reglemeitl. uiita *M 
Xtlt* Sa^nn t" r''"** airM^nnglfä^tfl« S4«n|l|ci(, all b« C|cci(t*r 
mb bcr 9(«fi«« Hnd •(«{•cl tai bn ltK(«fl«ib ttmimnMii. 

S «i» a. ^. entf^liffuitä vom 27. *. SB ^adK Bi. (. f. ?lp»fl. 

SWajtitat lit (in ber fehlen 9<uinmfc bet OT til« 3"'l'"'8 gemilbd«) Set- 
maiion tet ? int e ii-Sn f a it t e t • ( in Ct-t; imiuv B. {i. anjuott' 

ntn gtca^l. ^tUt tiiitt fRfiimemtt ^jt im ,5rittfit au» btfi aataill»n;it, 
im itrie^e aber au( brt: :BaiaiUon<n unb einer Cepol Sirtftcn ju befielen. 
<Pa bie ©nnabiet'Äcmpa.inifn ju teHefren aufbcren, fo babtn felb« niä) 
Stajjabe ber eataillonr, bei md^tn fu im^ribfilt )inb, in tn ntutn tfor* 
tnation ble SJJr- I, 7 nnb 13, aiijunfbrntn fit btcmj'iiijdi G^rdubfete be- 
balttn ben ?;j:n i; unb bic Qu(iei4)Bunj betffififn bic j'-i it''"' ©"SaiTunj 
bei; eine niuc lUttritjang (u ®c«natiften nai^ btr bi«betijtii '3tif^ pntet 
jileä) niäft mi1)z flatt. SRftnoiajicir unb mit bec niierjjuijij.- brtbnitc 'ituu 
et^aflen antffi^abel bet GJjrjf Cnt ?}aintn „(Srnubfcr," srttl-ibtn I i ibrtn 
Äjmvjj}iii(ii, in m(!<^(n ft i^re t itiiflpfiiil}! bf(r.;r;\ im ^tancc, ■jn> tragen 
Jirbft tir m(|Tin.)rilfn CÄranase an bcm Uditrfdjainn^- uiib 'jJjircnu'M'.-n Sif- 
mfn, aud) nocii (in? rcriptudjfnt iSranatt am SRotffta^en alä riinriicn. 
iDie biJbetiijfn Jinfanittie^Sti^immier ttbaliin iSirf betmalijjfn SH.^iir.fii!.'' 
pabt bfi; \u bin ntu ettiittttn leitb baä jfifllid)!, ärulidje unb DljitnuKiö 
Jjfrfenalf fptjietl (iii^fi^rid. Cif't ndie i^otmaiion ift am 1. .^tbruar ISüK 
bur4iutii<»ren, Unfecf bfuli.jfn '^Jrrfonal-ÖJailirjitltii brinjen bir öint^rilunj 
b(t 0tabjojfi)iere in in ntu auf^tfitUten 9it;)tm(nttr, mtld^e n^ie foljt iufiini' 
«ingcfe^l unb unieri'c^icbtn wrrbtn: 

^t. 63 aal bem 2. unb 3. Sataillon bei 02. bem 3. bei 41. 9ie< 
flimenil. «ig<mini|lbt|Mlpiiii<Ml 0ifbE|^ «MiiMrtbt «aff4U|r, sHf« 
itnlpfe 

«»r. 61 au$ bem 3. IfaMfKfll bll W. tt. unb St. dtegimentl 
©rooJ ober D<»a (nod) untniW'ben) «ranaeflelb, gelbe .«nöpft: 

9it. CS aul bem 2 unb 3. a.m l:;i er* S., bem 3. Sataiacn beä 
SS. 3niaiiHcit ;»{fcii'n;iitJ, SJuntacä, biäbtrije S. .Jnfai5(eri;=!Ht,(imentJ 
CT^ielt bit iir(\a;Muii|v;t((;7fi:itjt-on in i2)albmjc), lilafcöSS, ^iib: Änöpfe; 

91r. Ü« auJ Cdi :! ^UuiUon* bfä 31. 40. unb 57. ^ufaiitfrie-Äe- 
|intnt{, lln^ibs.ir, bt-iprciti, mtife Änjpfe; 

9Jt. 67 auä Km ü. unb 3 !Ba!ai[lpn be« 20 btm 3. lUaUOlan 
bd 90. MtjimentJ, GpeiitJ, frtblc«!^, ttei^t Änöpft ; 

3Jt. G8 au( btn 3. ©aiaiUcnS beä 33. 37. unb 46. ERegimentä, 
O|0(ng(, rolbbraun, gelbe Jtnöpfe; 

Sit. 69 dul ben 2. unb 3. ÜSaiaiUenj bts 19., bem 3. bei 27. »e- 
lininil, Stu^lBtilenburg, (e^tgtau, neige itncpf:; 

Wr. 70 «ai ben 3. SataiOonl U» 1. 3. 85. Rcginnttl, tteBf*((, 
<MI Ut^i 28. 3nfanter!e-9iegüwiit «^{ilt Ml fff|ia|m0liiijcll|Utira 
in e«(«Bct) mmgTä», gdi< Stt^ffi. 

92c. 71 aulbeaS. »uMu* brt 8. lt. 14. MnM., SmlUfB. 
hebInt«, fltlh »»irtt. 91c. 72 «Hl be« «. mb «. eataUbn bei 4., bm 2. BaUMm M 

23. ftcgiaittti«. tM^ng. a^tUni, |itte »uipf*. 

9tt. 19 hm ». «MdOra bil M. 48. n» M. RigfMMl, 

Ib. T4 Ml bm i. 9Mam btl«S.«flbM..bNill«lM.«f 

ne. » «M bM I. 8«laiKM MI' lt. ««. tl. RigEMmM, ttm- 
laal, Vdlirini, m9i *iivfr. 

Mr. Tt ort bm t. mb a. SitaHtoii brt 4*. bm t. brt 41. Ac 
gfaniMC. Oibfatarg, Mlfni*, flcHf Ünlbfk. 

■r. n SM ben «. «b S. «mllM brt 9, bm S. brt 1«. 
tiaml*. Ctatt, Hiffkntt' Btlft Jhii|p|b. 

9lr. 78 «tl b(B 3. eattiffmü VI IT U. m» 47. tb|imatt, 
Clfcgg. cMHcam, »tiie «nfyfe. 

Kr. 78 «ri bm 3. S«taNl»n brt 8t. «ft It. Mb bm 4. 0««. 
brt 88. 9lt0iniKtrt, ftitbeRaiie, mcRgtAR, «<(|t Jtal|p|b. 

Rr. 80 anl bem 3. unb 4 «aiaillon brt lt., bm4 brt 18. S|«* 
gimcnti, S3icrn)a, fi^arla^retb , »ri^ Jtnöpfe. 

£i( bijlanbenen li:mba:bifii)en Regimeniec »urben folgenb acgjni'jirt: 

Ca« 23. a>jJ btm 1 SatatOon bt« 23 bem 3. SataiUon bei 6. 
unb 6t, niimntjr mit ^rr f»r;;:;iniiti.j.-I'f\:tf'! ci.;iirn 'irj.ina Mdffiopel; 

?}r. 43 a:iä S;:n I , jtJiUois tü SifäimtntJ, bfia l. ö,;).illl«n bei 
6. unb bem 3 ä^ii:iilIon iti 39. «Rfgimentl, ffletfi^fj; 

Üir. 44 auä btm I. KalaiUon bei Äegimeni*, *?m 2. nnb 3. bei 
48. McoliratKl«, A.'ipoJriir; 

Kl-. Tut M tun 1. Satjit.'on bei SRe^imd-,!?, l!in 3 btä IS. aab 

24. SRt.jimtntf, SrirV'n; 

(Sin »oU|iänbig:l tableau über fimmilK^e ditgimentec inii ben dirtl» 
ffffl)tem, «IIb bfe Iil4|li 8ta * 9(m 31. S({tmb(c «. 3. {Igtf in ffiicn bec Gtentral'''7hjor nnb 
C»eneraI>3)toiUwl'3n|><(i«c 3ofcf MR tijönitp, Otittcc bei tftopolb-Oo 
beni. 9t um [Hm fliit Obic|l nb Jtbmmbmi brt 81. 3iif.>8liilamrt. 

? S Ttm ^eut|'iii-$a(riolii'cben Vereine in aOien. bfffen 
);c:ttric-Wtirinti|1 V'luäfliUuna im gantfJänblfcben 9)aIaiJ lä^Ii* ton mebrfrfn 
taufenb 'JJtrfonin bti'ac^l roavb, raqrbt auii) vnn -2ritcn 'lUtuStitl bit ftcn- 
jtjTion, forocbl jur äammlunji ton WjIku ((VVfiJitnftii (iir VpdfrifJlul- 
tl(Uung), all laij jurn i.itfauf; reinir ^noft tiibtile. üi ifl bitä um fo 
b<meEffn?n!fr(btr. .Uf b;tai;ii<licl) in "pt^uRfn bec <8(ttauf Ben fcemben 
8i)tffri<-8ptif(n jd'fl^':* auf ftrfn,]|1c ^'ivrni in. -'Vin f(^reibi bajet 
biefe 'ätuänabmt <u Wunfltn bt* rtuiiit) 'Jl.itru'ii'Mva 2(frd'nfl, ben 
! per f in I i <^en Spinpaibitn Stiner Jpol-dt t^J 'l.iiii i Sir.icnitn für bal 
' lapftre «fltrrtiiftifcbe ^;tt. b!|T'n inralibtn .«rrifijrrn bifanntlii^ bec iStin» 
Wnra^ jditr tutitn'f jdtibmet - in n > läufi^l (icl) bierin roobl um 
f» sient,itr, al< in bcr birliäUi^rn Jtabinrti<Ocbce brj ^cinj Siegenten, 
fämmclii^c tiroviniial'Slie^iecungen *pttuiitnt ongrwiefen »erben, bie bejdg« 
(ii^e «on,)efficn nid)t nur fofort bur4) bie amtl'dättfr <-s: olTicio )U 
pnbliciren, fonbetn au<^ bem SSereint allen fcnfliiitn 'ilcr .tub bei feinen 
Unicrncbmen teilten. - ^reupen ifl übecbaupt in bieitm „intemalio* 
naltn 'Sereine earmiegcnb verirrten, benn nt^l nur bie «ier 'jltrtin8'®riin« 
ber (bie {»erten: 3(^erl, 93aBbelin, (fngtivalb unb &())cl(e) flab 
fämmlli^i gebecne Vceuftn, fonbecn tl gewinn ou^ n«4 niedrere aabm 
iHt tt«titc ««IfK^Hf'HlittUibtr, bei »ebuit Mit (■■«m SaiA« 

• (SBerlin, 26. iDiKOiier.) Sefannlli<%, f^reibt ble 6pen. 3tg.. 
bat 9Rittc bei eraanfl Oltf ScfeM bei $rin)'!Kegfnten eine .«cmmlffitn 
fl^ nit bit igOttnant ti^nif^ ftntni M^^fl*. »*I<^ ^ Digitized by GüügU 6 ^trftrfli:iiß finfr Äiipenttrlbfftigung in Cfl« imt Wcrkfff in 0flTd((t 
fornrntn mi'ijT'n ä^fi htn Äi'ifttn CUftt «jibt (14 b'f Slol6»fHb''gWt» 
in mililärr Arn .riir-orgf ir.ilfifb tyrd) ta» ««.imtflt ulfiiiutffTe UtfU> 
frei, aitr au* Ik '?icitj(t mui, jbgtfctfn eeit tjm prtuijifiJK« SBfji^ ce» 
5.li^^fgf^irt^, ifi ktm Sdtbritijinijirvn'in kfl pt'ujini'n <>inlfrl.iiilic4 
tij<f|li, yuHj? pnbfn. Ii« truit'dfcn iMcrbfcrftaitin y.nl für fii\( trirfMWf 
SSfitJfiM.]L:iij| ibrtr S'fiirdnjf »u fdiisjd), unt rin? lUtrfinbarung \iBi<'(t(fn 
ifUtfti uiit IJ.-rucfn iltfr ^it bffle Wrt iini) ®fi(>, <int ÄrrUfiirrrtitil^un i 
tft)ii(lftlfn. iciirtr cffiiil-it jii fiii-'r finiaArn pc-fii'Mir- vV;i-.| . 
fübrtn, ttpiitdr- tj 1J-. Sfm Uffunb bfc fr(u(Eird)fn *)I-iint tiiirits ;vii);i;if 
'Jlnfmipfunalpunflt lif,ifn, äPt? a' r iörrn, jiiit lif Juiiir.lj.ii Uftriljattn 
tfJbalb >m.l' rtm 'l'-fiipri; lur 'ytr^ibuii;» /ibft M.i't iv,ti|j,if .vtj^t fiinif 
\iiin, uni r-,* jiiJn'jrir;;r-i SPljtinn in tinrm O'itfuljr rfin I;) c 

9ttt. bif 'Jlbl>7iCiinoi rcn syrroUiiuilHigifii in llitt|>a,n(;i tu* st'filui in 
liffrfcH:;.-! gtbijd't. ®i* man ilrbt. l'rfiinb ilc^ bi-u graflf bfrfilJ ni bfr 
<Fnt;i)illuiig. elf tit <Pjiti|Ii(b:r ttr 'K'ü-jbiiT.ifr ÄonffffTif jm 9?iinCf fi« 
tBtfrfligung ter CUftt- unb Wcrb<''»fii'1f für finr a'unbt*rfli4t frflirtfii 
^rtvtifd^erüill foU iJbrr im .t-inirtil ju' tir btrfiiä riiiiirlfiidfii ^lifrfjant- 
tdagfll In biffn 'ä(nji:i.u-r.t'- ■, l-^ ffin aiittr;i tfi;!|"u)fr 2tj.i: r::v' 

^Jrf«p»n (m nl'rcfcrn Umf.^n.i liubfili.xi Tri. in bfr !Pun*f?»frr.)inmiiina trr 
tEBuni't^ jiiJ I ■'üroilKii wottdi (ttn, tin b'- :!<rratbuii.vn unb ifitni-- 

f(Jnn Sicrbrr; luiKKn teil iömi^fSd'r.ifi' nulii |ii urifrbrfiJini ürbfcbitJ fenn:f 
t«r S' ;iib iimiit<t rbnifjltf itiitii iiubr ib>i\ .\H tu CfUtfArn i3fffljJt'n 
um tS ii'tnbuis;! ttt ncibii)(ii a'tatrruU <ut i'röttrriinj tu- Jit bis 

SDÜliliifoniraijfioit ju (nuifern, cbtr \i< \n: '.'ll'itr.bun^ bc|<iiibfrfi SBti'Bll- 
llläd!ttj\'fn anfiufotbrrn. iJjji aber trc ptdirt djt .'Ht-iicun,} g'afij)t ftin 
feil» tr; 'Btrliribißiinjj ttr ujticljntifibci Äiftcn in itt fanl itt bcutft^tn 
Sui'.bt'' jjU IfjlJn, ruirt »cbl n;finjr.b fiir mijiS''^ bjlirn ■coUi« übrigtnä 
tiat »B.-t:inb4tuii.t -puLc, rif m.i Jf.i UfnfUaitn lu (ur .b.u fr.n, fc 
<Tgibt fid) ili mifi!jrif4)f Rsli):, bJ> bjnn an J'si l}*r.m)(n [tnfr (cujten 
vim ■ilJuu^«» biij.iujjdi a>(i(veitijiu!U*'' yf"! ^'»»fT''' iiiülTtn. | 

xot\i)t i':vr 'iffrtfj.'ibrjjung btt 9ior6ftefii|1ta crfc^rit strign.'t frin icÜTbtn. 
ra^ t riF: t ^ nitrlaib k«f tan ni^ t^mcr MB k« >lM»fiHfnti 

t'^iii; Ol cjfrn ItfgfB- 

Iic Utbttweifling von !D!jnn|d)jf[rn (tittnt itt V nitn> an Ml nH 
ibntn forrcfpanbirfnbfn ?anbt»(bt-'2taiTi'nbata'Ui:nf fcU tntiu biJ )nin 1. 

3ÄBntr f. Ji. fiaiib-ib'^ "Rb ".ntf tfr 'Hita^ik^Ti IjO l'h.iii Ittrj^fn. D .1 I 
bfr jf(i9« 2lan!' bft '.'^i.ifnannltn •I'au'iiiMK nur ucit iTii .(töpff tifr:i.jt, 
f» reürben birf<Ui-:i 'u:! CJtuidi vou'ia auf 42iJ SKaiii: (((jfn «•■lU tanu 
für bif r.j-^.il.- 'JluH't! im t)lir((fä(Tmig tfr IltBtn ^rttetorjanifilio:! )ut brrjuiftrdm loirb, jin^ 
i*<i)«n »«T ernig«« noiuten juRi^ert Üiinbierbr-Cif ii'tc aufarforbin morben, 
iauftnb bei bfr ?ini> in 'Dienfl \u tutin. Wijt trfniflf anabbjnsiflt jungt 
Sfjimrc foUtn b!>i>r flufforbcrunj gefeint frin- Oi'tufrtmjji finb auife tit' 
Ifni^fn tlnjibri^f i -vrfin' lli^fn, rotlAr ba* OfFiiirr* Crramfn btrianben babtn. 

»iltrr t*rrijnin(( tar ibrr (jftcin(a(it rporttn, et ile al* l!iiii:n'Cjfi)l«rt 
fiBtrfifii unb auf fl«an|rni(nt ltril;r tinifn a>:'li!\ ^\it fiinflijtB 0i(fttrung 
b'f rrjrlmä^igrn Wttrbrtirfl an Otfiiititn mirb, mit i4«n aMjtbeiitet, tiae 
^.^tnriittruii kW ltitf(nc«ii||jltai fc wk kfc Mttßftttka ftat^hAra. \ '.nb ?l!'ti( f. j «abr|'i^tinll.t lii-'d) 
tctlicr Sil iH-frui'U l'ii-(i::i(ltn tüifim. i)!it t r Mi. rätibfiung tri @jrni- 
fonlffanbel ttr ^Itti--; ^jifir. tuniVItfn i*la!t iiurlj'. lulb tii; f afüj'iltfr ! 
Vnfang atmai^t iv;ttr;:, in.t •>U «amrtiU;J) bif J.ii'jinnui i, 't"i!"t bft r rr 
Sarbtlanbvebcrrginuntrc unb Itrtn SBrrltjunj na t> .«teil f;>Iirr|!, i'^lt;^r^ltrjt. | 
Brrflau anb .Koblrlt) brrfit» flffrtilcITfn ffin t ■ ?f: i i Tt:: y.n 'ü-'b-r.. 
t^anc) btt fltnbiraii,vn in *« Un'for:n>iin.] unb 'JliiSrültur.jJi unffif: ','Irm-(' 
^at if)n 0rb(iirn jtljt btciibtt. Tut tYil'dd roiib rrleii^tfrt, jtbci^ t:t bi'- 
(nipte $(rt baJfrlbt |a tragtn, bfibrbaUtn Ubtnfc ftHen lud) bic 3"<l<ti'| 
ntnmcjT«r ni(bl, icit crfl iiif, db.i'fdjaffl isabtn, inb nnt in {)m(id)M 
«itf bic Uu|n'((f mäpijlcii bct jffigtn Xopfb«b«fuiig fd>(int tiat Sinjlimmig* I 
Mt «bgtValtri IH (abeit. j 
Um bin Wangcl at futallcrtB Offi|ict(n »kffüfAjtu, mUftt m*-[ 
gut k«t MoHiikm V(HM|nnt M M'akm »Mut M ■•ip4nftt|»| J-n Äi i(.i?>ftijrttiTitnt firbrn fii um>ajTriitrt--i ir.j •jfridjitbjii- 
aLiij^ilfn lid.inb-tuitjifn trccr C*? tanbflt ]l.tj ni.tl .illnr. am tic frilbcr 
jtinrlCfifn "K^bififatitinfn in bfr Uniformitun,) ? rrldjirrrncr iruppmlörper. 
ftinirni um liff^i'brntt lof ftillicbf 9ifori;jni|alion finitlnrc äüafftnijatiunflcii. 
^iriirr ül!riRl il ju frin. baf ber Ir^tr itjlirnifibt <y(lb(aj nii^l ebne liinfiu$ 
barauf i|>. Err Jtaifrr (elbH jrb'iltt an «intm n»utn 3p!l«in« bfr "Jlrnift 'Jtf 
frrfr X'liriVüuivjrn , Wtnnal «riotuf, bft |Uin faiiVtliittn ^Isjulanlfn ;x 
ntnnt rouibi :ü mit rint: 'Sodagc übtr ^an} bebiultiibf (^raviKtunn b(r 
•MiiiUttif bMiiiiraiii. ra^iiijfii füll bi» fdiamt ÄacaUfrif, Cif mtjtn bft 
(uu«m?'.i iia^adif tit unb brr i'o ffljr ettbcUfiMiimr.ttfi'. X'täjiji" 

0K4iSJff(n fi* immtr uujWfifmäiiäfr fnBM|l, darf rrbujirt lerrtfu Jt«|ft» 
btm !il iWi "-Iij:! ;^:iiM)n mit rintr n-lt;ri btqurultrjn (Smtb'iluit.) ui f-i' 
i-fin n it:. :i..n L'f ,l)äfii^t. Ur< foUin mthrttt i-.-u( Unirr tii'.v..ii;ti(ii unb 
fcii Wtiifral irfrttjriat gffi^aff-n mribtn tiai Ärirfllbut^tt irttb babiirfft 
frtiUib RKl)t in brn ibn i)r|1(irtm (9t(n(>n bl ibcn; jtbDd) glaubt man. bei 
brn fo i^iopcn tSaciViUn, tätigt* Ux iUftttiUtnÜitt SUtiii bacbitlct, b«f 
ci(f( iit BBt^vfikiA ((famMR tttfkrn.-H tiknt aidM ktWHtid'il'* 
CDtrbtn. 

• (3'. tßfltrJO ur^, 18 rrifinbrr.^ 3" ''"^f bfMeriiif" ?>äbrf# 
»Mtbf in 4l(c*f.iu firt Är;f|(ä,(tri ti unKr SJcrfi} bti iSrliftal SKiitaisitff 
nirKrjdVj!, i;a! äbfr bit böbrun jibtamlcn «m Urlbfil |u fprtiljtn, 

»fl(1}( Ci.i bei brr Äi;:r. il-.iiüt lli-.uridiltiff ballsn «Scbiilbfn fcniinfn 
t at* Urttcil i|"l 'Ol flcfii,^ au^gr'aU.'ii, 1 '.w-nM-al- ^«'ti'banl brr 
aiinr-, oiiW ijiiltr ifi „n.v,\'n iWcbif.fulUlp^ dt 'iJi'ffbl' ttü Cbtrfl« 
fc i-mantirti.bfn, 'üiiiltgang uncoUflänbigtr unb unroab:tt äjiriittt, bif 
wjOlAlKplid) ^U'n 'iJiiiJrii bft yifffianirn unb tum 2il.ibin bfi «ilaatJ- 
idiajfr 10. nn, 2.1! itraudj trr W-hmU, Unrbaii.ifrt in '-'luSübuii,! bfn'tlbfn 
ans ,?uIj|Ti!it^ S'jii <>!ji'i5.-'!(ti ii;r bra iiiit" (iir (5nil jjTmit?. Mtfrlufl 
a'Jfr Crtfi, iti ^Ibelä, fanc Ji.nrtAif iinb <ur rrarcfaiion |uin ^tnifi- 
2f'tj:rn -ff.irt^rili '.viMbTi Tjöii::: üi'bt:: bi; .fii Cbftfltn Ä»« 
(".tMii.'fi ».'II bfc 3Nt'nbautiir, bfu Ctcr 'i.lic'.-iar.imi'Mitr t'r 5. fltmfff»rpl. 
,<?ollr.vfiir-tt; *ja<tbc»f»«ft, bif *ofrälbf ii^Tt. >i*rot?OfD, ii.tjrtiief Ullft 
»Bcijubcrulf: gftrojffn, au4 ift bif i^til uifilii.) gfjjen rariittct 'a.-iCerc a«l- 
jf|lJt<j4)(n lucibfn. Id Äji|fr bat auf ÄürbitK bfä Siirrtfn Wcrtfi)Mf»IF 
unb bct C»tnctdl-1I16juunt<n Hittt Bit euaf* bei (i>SK. datilcr m eia> 
\iiS)t Qniiaffiinj BngflNBktft wM Mt4 M rfi(|iii «Mbrrn i|l Wt ttrafk 
g<iiiUbtrt M«iita. «■ »b 3»i<li"<tl|l>>t btr MMflM StaMÜM k(* •tataMSafnliti» «tM«« 
M* iiaM^ »itiiaHiU4« «Mm« liiStnM bei Mfitli* |b itM|i»r». Mm er. 
L L flf»fL IhMMt iiiinitan »cfiabm, kc| Mt M^it i» fricttn (■{!« ««Mlleii* 
•ilblalNii Mf M eMt»<|a|Mni*4l>(iM(«lcr, fitfi «alallEoat, aitM*i ■«rtm 

jttmbt bcr Bfi iuUnmcaiaiflnlt«« IS n(L narbM «rumnl: M 63. .t-H. (fr 
Cbnült. grill TO« «lemanm. vem Gt. am. «cbitUb; tc« 64. CJK. t<r 
Cbtiilll. Stnifitr 1ltcer»»it«. «<■■ 39. SU. ^Mt 9ijiut; M 63. 39t. btr 
Ot«r|lll. tfian« Vrletr »on 4Ule(f<ftl»IUI^ «mv JO. Ott tkni 4ltt«ciii; ><« 
M. 3« Ii' C »ofi «tu»^ ^»»iie. iMM «Ofliei.; M 9t. 9A. »n 0»tt|Ut, 
!m|wI> Oa«U*. »*. •cMii« «Utdai wa VmtrB; M «8. 

'.3«. kW OtffHU. <<iHM «nf ttlfftiiin. agai ai. 9». «nf «««hi; M 
M. 9M. OMUi. •«Ml 9l(llll«l>, Mai S. SM. Mfit MnroiierT L Ma 
M 10. 9«. Mt OMHk «arf «cnfo »m IB«ff^llta«1l «tai 41. oit. S'v » ÄfUnfr; ^f^ 71. ."I9i. bfr Cb(t|Hi. »intin.^ SlOibrnmunN 
»flu M. 031. gib. ». WiKtlft; rf4 72. DIK. »er Cin-fi Slinanj abrlf, vom 
«tj.'itcipj; br« 73. C>ai- b" Cl'tiJ 3of.f iCormut. Itca t-.. tu 31. 
Olli. V. ßuloji 74. M\ i:t Clfi|Hi. fliilcn fltrk* Von £tucmu><ill -rm 
ya. SUlur Pfii »fiittd, tit 7». 3». tft glii.yl'9H. er. f f. ■Sln'lt. 4»« 
l<|iät CbrnJIr. SiKtri« {Dltfllbrl. ticm ItS. 3(K. <»iai übtctiibrUtr; tri 'S. 39L 
bfr Cbfiiill. Snitfii gib ». jtltu^gfn, »em 4B. -j« Dkhs «llrrünfrr ?i'ii <<tf. 
ff« unt bti !Ml(,n; bc« T? 3«. trt CbfrOll. Äarl ^aim« f-m 15 
jcj {a Sliaiiau; tr« 7li. 3i« Iti Cb'r>i!l Wi.ta'l tvrb. r «ii<illt'Hn t'i'W S3. 
ja. ee. l»f»p«lr; b>( 7». 33i. »fr Clnflit. »tclf fljafi. rrii JH, :,'JI <*.-r^ 
füi# Oti^otl MB «Bftaio. unb b<« «V. 391. brt Cbrtl^ll. OcUfrub l^rjf 
«nrrtycrt. mbi n. 2». 9ri>. •. ainlN. — 
3« ttcfca ntflt. ■fiten mlttrt m^rTbriri : 

|Mi n. SSL. Ui WoiMr; 'Auxin »cn iOIog« um amra XiDraiii«. f» SR. 
«4. «tfaitl«, MBB Jlail ^ignmitttt M 41. 3». $f«. ». JtfNuR, ua» 
3*fer fllMIIMMl»^ bei »L «Mt Smb IMtad; - Digitized by Google T Ur« St fWargm«. >'* D» ««• «•»»■ "«»•'f «N*»«!^ ^ 

«0. 3!». »• ftJiif 8|fBi M. 3IL toi |[«*tai"*} 

lEBcrXr, t'« ätt 3Ji t'v tJi'i". Comiiiu* t «»Mtk 

3u»ri«<«, *rf 5, 3m. 8*Ht 
3«. etifaa ; — 
tff S7 3«. «ft. •'«II <n«i«nM roillpoic, ui V> Ärh. ». K>it»^ V» «»«»«■» tBcOMHirtcr, M 

3*. JtM. (prinj-'Sra,«!« t>- 'tlrtufm; — 
,nn «7. 39t Hr «U|ote: ttan| liBT(r|illa. tt* Ki. 3!« Srh- ' 
gifA^aff, tf* »'f ffn.tr iV SHiljtim ^Urrupdt. 

»mc; »«b «««Ii»* Wteny ft 60 3« V'.y; a.ü - 
Sftoicic »«« SS- 3»- «• 

3«. tii Stilen: «ujudiSt^. ». etCrilMg »'« 3«. 3!« 
krt M. 3«. Srb. »• SRaraul«. S6olf 9(amp, »«• 

nw T». tJ»- *•« «Uäl«"«; 9i<"« »<■» Äunfli, irJ 25- ^al iv'h " ' " ' 

«»C??iat., tann 3eMnii adjauptl unt »(iiS.lf ^afob woii 
^rnriSCnt««! tr< 3. 39t «e. «arl; 

gJi 4>«*ec»»««rtMi »'« 3'"- *'™^'"» " 

« lt. «It »IT 0^ttWt «IfW« «»«q«, i^* »cm Zt., »cnn t« 19. 3K. Srrnprfai) .Oartmaiin 

fi, 3:H. e^. 3Ä. >:c.t n.9«.Mt M II M« Ol, 3!H. itteSf. 
». Vwifai. aa» 3a< It« «. 3«. Stinii V. i&»i«»»fr ; — 
MM T«. Ui ■N««s ■■f* »•» ■«»«. «• 3«- 8'»- ■>- 

IM W fi i flt t f l- t Ut Wt. W. *^ S>i«i«ft(k. Xitn« fCauMtn- 
«•mci» M«. Müit «M «nitol Mk Mail 9«. i. «Otr, tri 

«. aa «Nr «NriN: - , 

IM n. JBL tli l>>Hi I 9nH Hufl WIIiIl MtM «umnfiltRiitrn 1. 3^ . 
Sifif «HttCCMK matUM, M tl. 3«. Ci|. » Ikif4i4, >• XcArl 

SM, »tMl^a^ «ttm ««■ Mf«» — 

!■« m 9«. M( ««iwt: 9im MMCUbmivrTt^, o 3!N 

t|iMM|it fc sitflH», Omita flMcrau 
Itaf iMk, VHt ftinaiir, M 9a 

HM WniHtar. X* 3*l- •> «4i 
tm -n. Oa Hl INtMt: «mMmü» Otttdt. *tt W. SR. »nf ««H«*'«!. ^ü" 

lia» ■IIM AmrIotML M W. 9fl- »«■ ««Ml«. ««« • Cl^»li4> 

M t. 9«. «Mf ««itmnm Mk «(Mri* M|m; krt 7. sa «t». •. fh» 

Wf«; — 

>.« 78. 3a kk ii4Ntt 9i|«n dItftlMr kd n. sa •». 9n"l *<"[' <^'^" 
«Mtr M« n ga ««. «m*«^ 9>Im> fltoMilta. tK 47. 3a «»f 

Mrtl», M* flin CMMi, kl« n 9*. •«. «i^lkt 
IM m 91t k(««ti(rr: «ilnM «wR krf «Ik 91t «il. M. SülM B«t"«* 
Mhb kff Mu 91t t*. mnit, «nwk «Mn •. «iiHiutlA. k«l M. Sa 
mOutt, mk «kMik CmlMiA ki> & 9*. t«. Svlai» «M «4f arnkM «Mfill Mr C«(r|KU. : «Ont fBat**'' ^ 3«. »im »n 
^ 14 ga «. ««|ik% 9i«B «fWfMtnirtt, 
IM Ml 9a «(h| 9H(kfi« WtMm «. «MaN*. 9<tfl>X ^ff*r# 
krt «k(.*Jbi»li. M. 9«. «ftlF. «I4«fl tM Ruf fcR», aH «muM Mir 
>. Rni^aafrr, tn «tf 9trt*. |«in 33. 3tR. Oraf 9fa\a< 

9mninuag«ii. aeförter«««*« unk Orrft«un(|fn. tit Hfpcnit:» «»). 

SraVtlb Ai«t|l, ivoi $':iiin,i«'XDmM. in «rot, Cbtilllt. flugui) «on florrftt 
kM3. S>N|.«n|l. »um Ctfrft. ITÜaiiit Hnlon O^riflep^or», Cb-rflll In »irftin 
mi., ««ifr «t»f 3uflin iB«lHta>ito)i(krot«{i, Ubi .JlAt. Bta. SSaU. 
m«»ni q. t i»m 3. Xraj-a.«!. liWrfi»!. — üSaier Jrinj «tof Cforunirti, H« 
abi.'Jriir|!4 jum SSojoT im JTorp». Tl'tPuiUrr «PUf -CTjI. - r.i l-jin- <v>faili<ft. 
|um Cbrt»ll. IM» 9la|l»ni>l. i« ©rtoiia; »«nf.9Kojcr «arl aauffnur "Wlt 
kfii Cbtrfl!(.'a64Mll(Tad honow«: i&pim. 9(««"b«i 9lnbM«. tri " K nbSlt 
M (Malt V«n<i»Bir«a4 kn aHaierl.iStaii'ffit «J h.Msfw« ; tif rlb. •.■ib<r< tJüJrjt 

•l|«lln:^ni. «nlM Clr«(llMHrttr, 6«t «Pt.l. .«jnilfC«ian±t, Sri U'l.riii.l^n« 

in kta «nif *a«|UN» aak m ptnf. lültiR. OUn «uf «»tau 
4iiaina OcMMMMtnit *t 9a 4ii|»| |a Ai||km Mik« H» Mm Mtl^ 
9ti(k<aMb4>0aaf verg«iatTb. 

•ktl te kM m^-MfU» RiikriUat, Ci"i Xa>l > 9p*t\. M X ttm Uk- 
fUain Nlnatfa DM|.'tt9t.. C^rrjUi. fflofui JCxiutta, tt« 17. Ofnt. iNDi., 
flUfw Stil «Mi, ti( S«. 3a. «*M. acBi «»M(. «»rnkt »« iO. 

«ViMlil; »MI» fiMüi, Mt-SUt. aakfMiaaak «<ii«ct k« «Ulli» 
Mm tMt 1» Vtai. 

fMrtt OikM «mutaiia an» ln«ta i« bürfm Hi. ««• 
nikailiit: Ci^ t t Sim^ «aMMt 1. «mmMki. »rm 9mt. ffr.n, «r.ftii 
9oai*tte dKmKvUfe *** •nfikiai M allkflL «vra.Cternl; ttm Sm. 
9*r<f WHii «. CAmccIIiis. In l|L lalt«" «»Ic-Cmn i. XU tal 
•laa HL itiwWN «ntliiipOikiM *«■ k «<*•<> i"» »« «»M 
g»wrli>a M« |ti|««r4« MfIMMta «ffilii» mA «WI.O«bif«ft-Ort.M «bcifi 
k«a ««INi M «R- 9<4- »»n flicIRä»t<n. >'< «»"M- 

>Mk k«a «4»« 9rf<kii«*iiMNwwi ikiM MS SMüRRtMu««. »<« «»i^ 
«aift. kt« •wM)fff|MIna| M aMnüattMni Oikml »« »<»rnlrti«; kiia 
StiiM «kut «n^a 0dlnAM»ll. M <• »MilL mu^'»! 
».kir4M OikialkM a«i<a|it.«hMa all «««flfaiiks xai »tt.'*nu Si. «■■«« 
«irgei. M 11. aa, ktf aM i iai M f. e »»wii i 'M« «Mttii^hiWiaHwai, 
»onn b<m («itlUk«! «riMi»Mt4ia«(Mfll|tia iMMk JteflVIttf^lC. Ml attfaM* 
nl|.t« jllK <0rrMnifk>9l<ktD(. 
3n tM. ;{Trt4rmia«l» «ttMHMr k«l OikMt k« «p«M «iwm l. «..»aiki fi> 

Ji, f. t. itaainiCWr»Wft»C t^tU «W*. «a»»» ». SMtaMtc«. kH It «a» 9i|. .StfHf tnantta: »ort« a*4 Wimc^HPia kM 

mOtn tO«. itamfiak« a M^lni: fOt kit (WlfaiMl* IM ML 9a k<c maim: siaMi «lau«, kl« t«. aa fil. ». 9^ 

». 0AiairH. »«« «. aa f •aM «iM 
BaHWM««««» kil 1«. 9n. t4. kl amilaiki Mk 

Hff. ttt «omt » 
Sb Cbcrjtr ei«|wl» «taf mmmtUOt. MmM. kl« II. 91t «ria| •ata» 4(faf 
t<4 «»(«nlo»«. nnk «Aatf «laf CMtalillM«^ «*BMt kl« ». 9*^ f4- » 
«itclti, w,tU» xmtm >(«* SbalMilalMaatM hl ati^n «MpaMiH «>•»• 
fiiii^ mncfi^r'll — aak VUlat wattn «iMaal: Oi«r|Kl. 9 k t i a a VAWI- 
»cai 3t. 3«. 9ti. 9. «»Ipi, IUI» ««»»l. tief»! 3a; »aaa ü Olwfit«. »I» 
9R.io»r: Csjrtan IMcbM, »f« Sl. 3«. jtui 9«»»in«a», »riai U. Sft- tifr- » 
•i»l»l. 9nB| Sek. Wrlc »on 8ili«n»ff$. »<( M. sa «it. a. aH^i. 
kiim 10. sa 9nf «h»««!. 3»Vi«« Xdt>U 9W ^|n»*ll, kd 14. 9>- 
?, «(ffm, btiffl «. 3«. »iai« ». ♦•«a«WT. Ctte •rifin |||«V«li|ihlli. 
M S». 391. «ainrr. brim 62. 39. ««. «Hart«, e«o»ot» MMw «. tMiNC» 
l^rril W A7- 3W. t*iaf «iirtfv, »lim ». 3«. «itltr ». «»iirt»f, »itt gtb 
». iSiO^. bct L 3K. «aiftr «lirantn L «aa HalUM, ui» 3*^iin ^anaf 
0. 9«9(MI«IK kl« SL alt 94. » «tMlfr, Mki b|tm in Uifia 
ik'ia Sit »ffitkiri. 

a 

f «. in <ti4k<4: bM tut« ffäri Mrinniift. 

-r r *" iiiik(t" Wulm»« «ans «J* 9BiHf4 
^. in 9!»nniir!!: «»n« !i. 

flllittkrilttitttrn «u« ^ufiu« S»"»*''» »*p<ir«pbifdift «nf|olt ök« it»!*« 
ÜiieMae VcfaiMunern auf bim Wffammtsffcineftns «taifcanw IM» 
iBr. a ^tirmann. t«»» *tft XM. 

eü Pl'l ja* üt" »'« 3u«ii*t4Ip»I.* bin 3«»»l»f»I l»"f4»« 

IrilaaBirn uii» tr« etKiligUa eiaatta voa ffettaninila. j»f4(rl«bi« «•» ««flw»)*« 
nnt» t». fHH Bai»«a« i kiai i l i i f i»aa g kn »»t «intitr*»« t»««!« «j»»^»«» 

•Vtlfl nur auf «nak ti» anmt, griff«. »f|l Im laaunbrn 3«bn »"iilflni «»gli(4«a 

CufaatnM bi»f(« 9r*i»^M, B"' fi' 1" tli'ii'iit'" Ii fffi in 'inim ,}f»,i»ni, ,f«lii «ul« 
liblli*»« l*'<'ti""' Ä«H«nHili "^n Tr. t^fla iiinn" mlUfibjill irirt. i)t(4(Mn. TU 
•MlUltMim i»» laMi t»«l n«t au« UitlraBlm» t«t ärcäwuiiffcm l8<rt>älln.(l« »al. 
biMtia. kMii »laa maa ila«a dai^m md aaf »i< otri<t «am »irft, a)u» maa 
»fii t<t bct tBrtllaut »«« aiMiV'nra«« aaf »Jt nunijfjltf^r «tl auf jil«at MnM 
Ii i'r ..rH !r »nir San 3uaa 9r(tip»l ni*l blf» bl» »»Ii*" aUfl'rarin WIjiiki jfUMr. 
rrr.tn »Bir' ' '"Jr« Ältaii uns :Kcui'c Zitnl. fIln^cn fun bnllc, »Sjvpii4tnilf 

jtnu «am«» WItMt ffbarn.t unb Tmilol «>Ma»l . ba« Üil »U't« rtan brii nt. 
fdi«.».«« «ii«.;)«»9fn itt, Ii4|u bimiMa aakm (n|N»l«M' *'1»*""'"'*«J; 
unlrtffeifAt tfiT.in iprl*(» in tn wtliijia»« taid In fikr ftittiHtr an» Ibn««!«» 
*tr flBril» »i»j<fl»Ul i*. un» irifl. *ii wmm man »in» nilitt 'T^isr y-ni- :(? <*-- iU 
liib.B »iU, l«B «mi«l|ilm «loalfi (iliii Hi üi>t Pitt nabtr a ' Jijn.i. --t . "I ' • n- 
tftt eiuarl aakaakira 3nfiln lafaPia »«(»ta. — |u »i»f«t *ari. ic^cttnbjCm^i 
«IH .nifutimi «altaifk ifci »aiWhk«! I«"! ^UmMK |.a «•laMtittfl' 

"''^ "■aM«'" «mtJ't *'f« aüartt« im »nif OTafRafr sen .ffarfll« 

f>«l||'«»ii*W!«Ha<n iJrtSMfonjfn Im liirfr.fl-iili, »»« Sr. ^rtrtmai.it.- urbfl aujjiihr. 
liArit »fM*i f,inriffnibe<funa»r#9« ri. r i 'il-mfa »b»r UlrrcBM.e»fl ; ff"" .»"bni I 
Brr.irj u e.ftra t< (»c.u r j . . j nii. St, Äc|.ljfr) S».fc ndi» 3n"«fW«'M. »?"*' 
l*m «ufiuiiBfa ia t<a «ilabM.n unbi» 3*|i4«,«a»l. 3KiiiB*ir* »«tWa«*«»Jf« 
>.( eaijifla-WHT i kW Mttiaav Ma a «altiifa|i i« Im# eam» Cffki la r* 
klaiioai eiUiaiMMIi (1 kf. Google 
V. F. CERVENY, 

k. k. allerh. priv. 

Metall- 
lasik^DstramenteD-FabrikaDt I 
mit flinweisanj; «uf die riclcn sclimeichrlbaften Zeuguisno von Seile <ler Ifibl. 
rrcichischon, kaiscri. russifchon, kütuKl- baicri»chcn, prcu»iisclion, iij>»ni«licn. empfiehlt 
k- lt. ßaterroich 

norvrefrisch-üchwedischnn etc. etp. Militlr-Muiukcn und mit (ioltcndmacbung des IcUUeitif: 
•llgemeinen Zutr«u«nn der l.ibl. gro»herzo/^licb biidiRchcn Militür-Musiklcitungcn, s<'iiu' 
Bteo.libl*iiDatrani«n(o, für deren »oliJe Arbeit, l)aucrb«rti^rl'<'it, billige Pniso und bcwui- 
der» reine Stimmung der Ruf aeinor Kinn» (.tnrantie Iclätet. 
40 tr. Rnattnii WiiiiMaffrr. I fl. 

Xahnplomke 

i*m edliltylfiilijrni li>tlrt 31M( 2 f- 10 ^^ 

9 9. juJi'Jjl, i'ticll. 

Vitt^crin ioiiiMft« I '^2 fr. 
Crfctitilifdit* iiitfolw A3 fr. 

nfbrr ttm 9l)ufiltirrrin 9lr SIT: itttS )a lutrii in 4U'n nicinrn X:<pM<. 
nili^fn dir ^tn CDcrltcutcnant 

gioinitl mit W^n^t fem 13. t8S9 vunfAl tmin 
X*»(i nit finim ^iirn Stumtttttn ituftyidi'ntin Vtn'i't 
t'mt^ «abmi OitfdBlertr«91rvtnitiU - O^tfäQiiir finiTdjir 
tJttil man OD Ii« iKrtjIcicn btr „1':iiiiäc' jcl:iiaii" 

Cirolfr - ©fiüf l)r - tliebr rlagc 

vcn 
in ^ii'^'bTticf 

(■l|>j«'(ll ibr ^Dirr »CR sUrn SoTitn (*)ft;>trrn, inttf 

utr'^BVVtWnttn • im ü. ti'^ soo fl. rr. ^iii<f. 
Sirfrfiftuem, (Rrvolvrr niiti (folt, Vitdu<iirn rt 
ntani, ^attth an» >2d)rikrnviftplrn, £c<iritirn 

3rtr* i^tadi aitt riaffft^oRVa nak mit tfaraaltr 

9iiflrit|r Olli ^titt C»r I' T. I. ( V'H'ii Cifiii'i' 
mtua OB* ftutn Wdtrnjatluiilirn r|(|>rfeirt ns^ 
virt la MciiiB ijjllr bl«4 bi> brlitrftner n«blicbli<tr Um 
FcT))ilruiij<-fn|)iIt gtbitm. OfiVBaaii unb H'li'unit i< 
ubrruibnirii. 

^rrl«>fipMrant« aui UrrlanufM Ar«ti«. cigriirr Cr}»-saag. 
100 t?iii<f ilf^iaitic Wflifartrn .luf iunj 
I^Di'iKi^iaiitNii'cT, litb»)irat>tlrt . üo^Kt. 

100 gläi imo im mal. i.'cdl.-rmf . I , — , 

Jjttifpapirrt uni Cauvrrte. 
I<M> eiu.i Cttaoatrirfvapirr . . ftO -«O . 

IIH) 2tüif tdlc fnnfl'i.«», «tOfr til I — . 

iH) ^l<t. JrD^Ou«rt•:3}hrr>lpi<rri'i1 — 1 «o . 

I 3ii>< b'lle . . . . a |t. A<» H< . au , 

11)0 (fpupfrt« »«-fto . 

3ii tittn In »er lit6»Ara»E|. unftunftalt tri 

mt», St«Jt, «Dlfraaffe «r. 721. 
3nttT<i||r tut ttt ^roein) mii t'ri.i,>ril|1cfl'i 
mm <*rl^^»lr;.^ »uHn »»jf»!* fifffluirl niib mitt (i> 
puUfnnmrn \ufrlettuftt^tatt fltbril jjranli:t. %Lif 4nbr< 
i»n l^i!^f jti[((n, t\t lijitiaif. ii«S S^iPfjnin 
IjiijciexB>(|rn ». Wfrbrn aot« >lr.ijnt |1< unt tiUijlit 
ijfflbÄ wiifrl'nt Tit !Brirft*iittifrr «"Tb<-n mli 
ffionrn. 'Üiiijiigituai'jjl'fii mii ,hiU"- ^N.iitcn nT«ti#J 
jttr |iftliit iVl't.Ut. Samen-Pomade 

«ulrait imiifitt. unf>6ll>«rt4 9Rii<<l. ndibrf au« 
t<ri triaflrn Zamfnt^hWn rr)riijl, gclKgmmrn iiiif4i»> 
(IIb , üvi tir 4>Bl rliir (t auitrer^tnlliilK Olirluni 
»crbrinj|t. Ui tutit tin Af briu4 b'tfdbfii iii^l aar 1« 
fäi|cflrr Ütii Itiar ^garf RirbranffiiUfR, renlmi *itii 
twB| (<bl< dltUrn tri f avM <r«||ir irrnn fiten bsrA 
liiigrtr ^icrüttin uttiaDtn vur»») iia^emir unb 
Irn Sn^tnbtaunra in tdngilrn« H Ii« 10 (Sojirii ||aii| 
iririif ^larr |u tputtr'n Kf|)inniii unb (r^alim in rlnrrn 
Ztitt iiu a4B|e IJaO« a>b JttafI unb tti Tam«n fo 
aufimbtntliA. Ui na<ii bttfer (}>ii [rtH tiilriirmilltl 
füi nf grirurcn abrrRüffi^ iDirb. güt »iiiMr nviit 
fiife (>Ui |Br l|c(ru^«Bj| ruifi fitrnfn. ütUro uul fir- 
fitmfibi^ni ^aimtad^f'* f'br »cMibillB. Sa^rTbcm rr- 
bJII |Tr b<( rerbinbfara 4aarr in itrrr Jian)rn i3<tin(ril, 
^bl ibnrn ri nrn au^tt'lAntlai 0liu| lint riat bunt Wik 
^ar4 girier $arbt, (niftir( bii £<liu;>|Kn (ttt halt, ant 
ka< frSb(iilif|r <9r4aiofrt(a b«r ^oitt wijb fg *lel aH 
mS||l>ij| vtrbinbrtt. 

in Ärflnbft l|t ir^rrj»tt bririt. in U\<in v>n oait «uf 
Iprrlgnjirn In brr eSg^nunA >tr vntirttn ^ittv Hbnib- 
Birr bi« OturribBa^ ri^tn^^ntif) auf Ii» C<i<niur|ir 
iiliin. 3ii 3 limunnl j^iüUifn (fiiifiitt lifjjii ^rii^« 
niff« b«r P T. flbnfbnu'T »iifjr f. f. «utftql ^rlt». 
Sanrnf^oma^r al< vcri^rilbofi tfirlbrrnb. bri bim 
H-'i it^tl'4if ^>^^^J^rr auf 

i<at Jpauft.lO*iIaBra-ri»gi. pon ip» «u4 |rbir mint 
bitr mit ■((Hfill<t>1luflraa<Bf ba<9/är fflrfiBiil nl^^. 
•■rfinbrt fl* In nr ®r.bn«i»a bil 'l'riHlf^iiiiiit. Jn^a. 
bfr«: IDiitn VXoriiatt üRiffirlbäurrn (Qr. 1«. 
I 2tc<t Xbiir 9Ir. •. 

C«MMiirt«li-fMtT: 

!;r. jafrfXUrift «iicib>liT,ec. X]b.<BH9i«i|rr,9Ta. 

.) :n -litbrni," etübl.l riatnlf Sr. IS. 
iinl'r b'Ti Tii.-tilanbrn (f r. S. ?t*r^lf , ?l(|ielT' 0lo<{-iin-<^ilinp:iig 

)n tta Jirgainun: 

«Ul in if >tr J. »■ fdnoar^n l1bl<T*3vi'<'' 
b^nblaitj Rr. 318 «I- 91. ttraul i TSrök drc- mttv-iT. 
. Sdfoft iSvotton in 

Vir). 

«ianbuiM. 

^lpct^fffI in **fifjc. 
, 19. ^ra^nn SoMb« 

1(1 in 'P^ll Vfr 105— J. 

. .ttarl üönftarl in 

tlia». 

(bin XirjifCtrr Samrh'^amatf ümni ArbraaiW. 
jnn-diui'^ lofi« * fl < fil* iWi|r.rfi r,-ft!fii il» (/c;r.|:.- 
*l^>irl>r n*ntn franlirtrljinfrnlun.; tri (?flbMtd>tr« )n'rf INlir in tl/ft. 
<f^uar> tHA»'n » 

X*. ÜUrinOatrl m 

•Crfitutj. 

^.ffanill0^aln(hT'll■ 
^rtft. ^dirrikrt in 

•«rtiiilb 

Aarl HOiiHnrr tlro' 

Ibrirt in **Ufarbflv. 
^tt 9ttt tlpot^r. 
Ur (um .Cnifl* In 
C'b'nbuTil- 8»f<(titet jur ttrKUjiHiiB wn in fcinilfn bi<i inr prftiiVn C^iiHuiii» Vcintnmäfrftc, i0Ii(itär>Xurti' iinb 3uiitt<i>ÜWonhnr<i.3prtfn, fo irif fiir 
Jtleibcr aus AÜtn bditbii)«» <2tofFen, nxlit'e fn^ tu flau} <^niopa bce t<|icii dtcnoninir'«, i» icif nis^tictr f. f. ämtU4j iJU«gfil<Ut<a fWül' 

tät' unb GitfilsSrugniiT« rifTrutn. ünb )u bitbtn bti ^ Jg. ü D r e II t f # i I , 9töi>miifd)in«ti>9j6rifent unb <Privtl(,it(n-3nbAb(r. 

i^ttnpt--Kttl)innf(l)incii--5)iicörrln!ic, l'niinj|rubc an Der Sßtcn, Cwfc Der ©ärtnergolTc 9lr. 77, in 2Ö i c n. 6iS(Rt{)ijmei unt »»4Rim«ci(i\^(r Slcbaftcur I>r. 3. ^irtcnfd». — Dcuif i>»m 0>. ttutt in SCBItn. 

. j ^ y Google r Ii-"»* JttUitdir-^dtttntt. •«*<■ IM lntfHU<(* f <HI|>ito ■)! • 
Ml «MkUI««. (MBiM. tu» < 

I •«! ■lltla|lll itt««4 («k VMt MMItflltttt: rtr »ll^ I f. U Wt.. für »« Vii««n| «Ü fni» «»IHfcftiilin) « ||. «tm. CtlHaat' 

it ••IM« «Mit« «afMIw UM frnt« C»n«M t« Xnth*^ al« t> «.. CM|taisl «MM an « |l, %%ta. «Iii. |**aittt. 21c6ci: ^rü^hinft öer Ctnün üiruppen im /eflunf)8> 

6rieg. 

(M) I»fT in SRr 100 unb 101 t« fflililäpBrfttina Mm 3abrf 
18S9 abgrtru(fi( Otup^i^ u^rr ttn Untrtri^t btr Stupixn im Slnfliiff 
unb is Stttt^titi^und t>'r ^elttitunun unt ert|it>m)tcn Ctr ltd)(ritrn 
ftt^rt UB» t>oa filbjl auf C'f iKcibircnbi^frii nntr UntfriTaiunfi im 
Qclcgtrnngirnrg. tcobri ti littint, ta; fj|l noit un^lrid! nubr nac^)u> 
Mn fei 

$c«t Bon allem S)iinici ab<c butit)Mun^cn con oci iOktfencbtt 
unb fem Rn^m Kuretd Sh>tii<)>> roirb müN, fo ^cjftn rit. einrai dlten 
CsIMm^ k(t km itd«ii gcft^ii nnb ficb in mandfra oerroitfdtMi li!a(i(n 

BPtti mag an bon if^iiHtfiitn (Brf!d>t4|>ttnfU airtscbt nnb ni4t tu 
<Sittftrattj}(n iigtnbmic Mrir^fit möi^K. 

Skbtf|<tt unb ^ttiiUHiblt^feit fint bie ^aiole uni>ct4 3ianbc<, 
(btnfcflut mie unercbrudiliti}« Xctut, unerffbätttnot ©«botfiim unb auf- 
opfnnb« ^ingebunj für gürß URb fiahrlanb 3)it Untnntil'niig b(t 
iufftm ÄiHtrabtu ifl «Rfei rinygt« 3<r(- 9isr fennb «cttmc Ur6(ti 
liiftimi kil CcItbMB bnr^ ilttcl ^iaiwifm «rf fefl|lm%(, vM m4 
gcfiMm faftc, faffm o«* Biflta tu» ^ VMtWite iViMm, Mt 
Ml nrenn Stonbe nft^igcc fUib al( fsnft no, 

nenn bi( Sffia{)tt«it M4Mbn«I (MM bin» r^mtift, ntU jit aii^t 
übnjnifcrt tf, fo mfgt aum bM um btr iSadK »Ilm mHHtiMdm 
■nb r< übtTfriira fall bir Stffmf^ft im 3nrmfTf btr lir 
fca (iRirlnc tttfüSnbt uRbflkbtM^u «ufbttft, bit Re<ti tu be^ebtn n>ärrR. 
dtot erib|tfn4t, dnpfiRblitbteit unb GtgcaUtbt fönnttB «4 babar^ 
Haangeatbm btrübtt finb<n. SfSrr iijib mögliitlüfT SSoOfomnrabeit in bei 
6io(b«tmbilt>ung 0T(bt 7ann iitdvi^ tiefe ber UebertfUflunA nt4l DfTfd>(ie|(n, 
buf no4) fiinirlnt« njcbiub-^lrn i>p unb baf bie aUiTnnMftal flcfl^ll« 
4fn folArt nur um |o brin^eiitfr an bal ■©♦tj I«<(«b. 

iHrnn bft ösitiffani^fiif Kfffr fld) }u bfm %Iuffcrn(5)f b>nn(i|it, 
9Ian<br^, n^ol bi?r »or^flrüt tcirb, btb(r)igrn<mert( bl(ib(, fo (Inb mit 
»t P ammtn b^friebt^t. 

Hin grjlunjiltrttg tfl «De ^idjit eint bet fAvieHg^« 
ttMk 9efa6t»olIflen itrie0«nntrmt^mani)ea unb biel um fo nttbr aU (in 
gMfC 9b>(il ber (iiropSifdrtn ^enre barfa wrnig ober gat feine Srfa^- 
nmf btfitt, ja fdbjl bit pia(h>'4>e SriebrnjunlerBrifun^ lu bitfcm 
Mitcr tiniin dlr<rr<t«ii mofet; h^IiM rl ^fit ba SttMIkunt no« 
ta mit imtcm fltele Mmf aü te U«!« •»<<l>nftlu. 

Bi^iml» (bnc (an«» $rifb(iilti|e foilbm »ic Mac •cltim^ttt 
ml in fldagfrandlbirnjl att<)ubil^ro. Äir %Ä bnnia fonnt aafe 
ionberl loniei fteutinge mb b(fl|(a biAfIta« feit fa «Mgei« X^ti«; 
bi( 8int(ntrB))pen ond) ntdit tfnntal Wfe. fiWnB el fo fortgebt, fo mecten 
na(6 nnb aa^ aSe fme Orrfa^iungm nak HHnen ^onb^riffc eoQenbl 
eerfdjreinben , nir(4)( eine ftiibrce t&oMni«^ deft unl ubrrlieftrte «ab 
bif gftübf tfim Jnluniiffriffl fo entfitfitfnb in btn fjorbttgtunb trcttn. 

Uif flunft bf» «nonifM une bet ®f«bf'bieuafl b«t ÄrifglptäJ*, 
tt (iro^ obfT (Ihn, bat b(fanntli(b feil ^^aubrn Irtni fonbtriiiten 
$ort)'d;riit( rt""a<tii t*n I" tafib «uffinanCfr foljtnb<n (Ft- 
iinbunflfn im (Srbiete brt geuetttjajffntedjnif «ab «btrljaupi in fo itiiii- 
ittn wrfrniü jjdi ICingtn unffirü IjaAil, ilrben bitfrr Auii|l in :ü.trt(r 
^eit (injdnt unb ni(bt unirlttttg« Stetoriitn bevor unb btt ^ll^ibnun,) 
tritt Ba4 tcniUr an unt («r«A rü^ n« bi* to^aiM« ZtvM»», foo* bera au4 bm epfbjfffi b« 8lni( mit jmn OMif-ifnf'iitfn ti^"i'><ft 
MUrant ju ma*rn, bif ihm bft ©Magerunfllfrieg futivipt 

tf« ifi bif« »cn bffonbfrem ©flanj Ttm Äu^folbjtni ivirb bffartnt» 
Ii* fin nambaftfr ibfil b<r Mii(blätii,ifn attrrit'uinifii fibertragm, 
intfin bif Weitif onb aniflfrif OT.ini-fd\v't,-n bat-i gnrcbnlid) nienufff 
au?rfi(fcfnL „ilfcfrbjupt fein ^ifrr n-.ii jfnn 3j!;( tft Itjtertn mfe^ 
ffin fjnn, um ftd; tH Jöfiftantfe bor l'init bjbfi ju übfrbeb««.* 

'IVii ;^:i'a:i;frif 9(rbfiinii Ij'tf "un nt tr|^^ unb jr.'dif ^Parallele 
nrbj) ibrrn jbcmmunirallontn du« '^t\ Solbat biefn (Gattung atuf 
olfo tri'Vfn, tiM« fr j. 93. bfim Iracirtn mit ben S«oIjfiil, obft nit 
Iffrtn, dud) mit gtfpitfttn JUcben iu t^un unb nit rt fi4» im Itiitte^» 
un- nbnfll(t(« einjttgrabfR babe. S)tnn nenn gltiA bit tei^nifi^ni Wf 
tbttlunoen ba« iian^t bifir« C<lfr<bvii^r< Iritea, ba< ^ubtm gtndbhli^ tk 
buRftet 91«*t iKfA'irijt, fL> trütb« boib an« ber Unfttimafl bitfft ^«41 
notbiwnbtg »itl tAiftntbali utA S^mnitnmlufl eti(|>Hn{|fn. i>t(tet«r 
i|l bit unauintilbKibe gofge be« ertlcttu. 

SRan bnubbriRgt jlib b^btr uai aOtS ili Mtt, ttttt tbiOea Ma btc 
»i4<i«Mt (inA ftbr ftti|igHi Utbnng boritt «ab eloabejo M^l;, baf 
(i 9a«9(, «ma btr «iaitafofbat Otai^ btjl^ aab ftlat fiafi gut ja 
gitoiK*» iDffft. 9Mm iPttbrtc ^nibaftf0Mt fM** 9Hlwit*Mtg 
M» »(itffl fo anoMMMH wif^illiiitiii §iHlliiii ••#*HUfa4t 
yfabigftlt ia trller 8t(i|c. 

Oor «Omi «»IC MM Wk Hv idwlUtr M MfMMn 
sab Rtitttt fal «a«* |i f#i «* »MMfÜ p ll|iw Mk «Rg((fflacl«fltN. Ml4« <iM SMI W «tt f(M Hl fMm 
9e(b(. b<M «1 iMblH II« MM M iMMhl* «NMM 41* 
«agtasNilk «R kIttlMc yniMMMr «MdM«, «al fr h «fami 
folAm 9il» !■ Km iairl ■. i. bflai ««Ii', »ie bei ber «rrfM* 
bigung. Ob «a«Mtt| Meto 0M«a4tanMi Mb Saaftgrif^ mallKK M 
babti ai4( geUfübt «a Mafd Ri^t» aerriKlt b<iM aß Mc b«4- • 
bj^tept «atrbnaag, bm Mtai «alMarf. fllü aagdUra €Mb«M Mtb 
moR afcbt ba2 ®fcingftt |a (tiHm annigm. Unb a»ir fab l(4bK, Irfl 
gtfagi, bar4MM«4 uagtMt. Hab fol^rt gilt afabt bM mr aaftcm Mit»« 
Snwim, faabcm aafk Ma bm It4alf4«a VMIfttaagm, nit «aWaf 
b«t «ctilMf. S>:t SrrUrtnifrr M« («l^tl t«rbei«rfibrt mb «■ aal 
if «1. IMa »ifbtr tint biOig« «algMKn« |fl trtfftn. 

S<(Vn«bebungber$aralI(Ita, btr Ckabtr Xtaverftn, fiatterimaab 
^oab<»aI»rrmAga;t«rtt, bit (Ffnfü^rung bt{ 9ff(iü(ti, ba« Qtrbalftn btr 
XnUDtn in btr 2ranf<be( ftlbf), bit jfrinung be« brbrcfttn tStgrl, bi» 
(hrt(b»ung btr 8Jrff<bb*ttftitn, tir Slbiiibrt uni b*r Ufb^rgang bet 
OrabfRj. bif (Srßutmuiig b« (SaD'rudif« unb \\< lifrbannRAtn auf 
btnfeibfn, fnbli^ bjf »eittre lüorbnnarn ivjifn bfn SSitirli^unft btt 
fimbfibt'.ung nf'.'fi tunbfn anbfrii Tin^ni von l?chfr 58Jidjti,iffii ftnnf» 
uinVr; rit;(i>rf unb SoICatfr in ffr rHrj^fl ffinf.'rrf« au? brr rrcfii- 
f<b»n aiK'djauunfl ftribfra blc* unb aUfi« a«< V'^n'" b^iii^fi* flu« 
ttobeBfn 31>o loU jbtr b« bi>< rrtbtc Stffen betfommtn? 

iPti titttm fünttiflfn Ätifg. »o S^*f>unflfn (U »retfrn cb<r ju tKT« 
tbeibi^fn nn^, lOftbfn R6 bie B>ff*ntli(b(n .'';.i*!i< t'f r.iuMVflt«. 

9B<nn bif 3eit fomnjfn irtrb, njp man Mfift Är nntniiTr, tre Riail 
. prattif4ier trrfabrungtn unuid))äni)lii.t l^rt ari'. fin^-^i '('i^^! <Stab<' 
[offititrt |a frlbil Qi«R(rälf< bif m Jljfonr lu i^au'f l'fin mc^fn, 
jrbodl Ijbfr bif Sin unb 53fil> tr* i>; .ifiif.tifn •iwLt.iltrni' irn'ouifit 
,bitit^ übiT taj tbforttit'rbf TOiiTf b.njut- inrt'i n:*tl an bie ^onb 
^(bcR föanf«; bfnn in ^ntun.q^Uw^ imp man in<br ol« fvafhia Mt 
ftrfubtaag |»iH<Hm a«b Mtfe i# aar bu ^a^t ber %uM. 

Digitized by Goü 10 

fltn toirb bti (inrm (ünfiijiMi gejlutigJhirg iit SQtnigni {o noi) 1 
Uxht yidliM btnanbcrt fint mit in ttunt tti S)iogrn(t fn^enl 
nllliNi Brt au4r bitft Sknigtn bnrfit btr Xob fiboii in ben nätbfirn 
I3avmi MÜmbt ba^in »ffrn. iTi« tDiR0( litgrn nun finmül nt4>t an» 
bnl. CÄoH jf^t f|iM bn iBon dntr Sttf^hntctit tinr< tiaufdiabtn' 
taMdlnl, I« ffltft bfc ^tni(6tiiiifl t<nn €!AiM{bnir<t|iD(tfbtttun3, obrr 
Me WnI«Ü|* *')Nt QMe de oompraanon mtttaol afaUal Oeiieaen- 
^ii<R ttit« mttkÜim^ wmn^ httt, »0 ti p4 imt CMHMliBMi 
lub 9fiMPM tniMt, !»<( V«fnt(nii0a^ bb am bat Sti |Utat eine« 
(•(«t Qrabrt «Ott AiMilba«§ f«!" Hnwn. 

SSto^rr. ftagra »(r nun, föaimt tt bann, bj^ bi>iVt tlnirrridit 
bi<bec übtxaü \o febt t)eTnQd)lälTiAt »utb«? tTii« tlntteort batauf t|l (in* 
fod). aWin fdi'ut q-iröbnlid' tic .R ncn, ttiU tiniflf tauftnb Mboi 
frfpjttn, unt tiif! hi'iu im .ffrifj^f ruiitfttiüu(>nte ein. 

llrt- t:d; !i3r.r.:n unt tinrfc.'li C:< ;l<itfit tflobft foilinKti, ti'o ivii 

iiudjen IjabfH utib ütfrbaupi eine aftiSf iWcibdcinunii fijbrfn rnüfftl, 
fhn« taj Cffiji«f uat SKannfttar! t>»nn gebctig unitmitift tinb. 

DitI ßnb aOnbing« Uiiif,t lüta^rnebBiun^tn. SSer ttn 3n>(d 
mfü nwf att4 bic (Dtittei »cOtn. fBti auf fincn bciattt^cn Untetticbt 
MTOMtlAtt »itb i|l auf nicbe dMen anflfleot. Um im gelb j<tcr ^In- 
fDTbrrung tntfpnÄfn |V ffein, rnüfftn toir lernen, to Unfjc t» ne4> 
an bet 3rit if!. unb fegw no4 ft^r fid lernen. (Sine tnaber^ige ^pau 
fimCeit, ti>äTe bier danj am unrccbttn Crr Stnn eet);ufft b.il ganie 
gat>t bit^urd) roeniger ^uloer auf grfubfnfaben unb nriiuie bie erüb- 
lijt* <Runition bei @(tule bt« (StfluitaSfrifa»«. Wt SSfrfifUjjfn unb 
anbetm QXaterial |inb bie tecbnifii^en irucern obnt^in »trfrben; ober 
Mcfd ttft M M l*f4t betf^aifni. Sic aUilae» fui bic tlbti^huie 

nir kffhi unl nid)t mit bi« Scabyt^ «ifcttfgMi, .in ber 
n(rTfl4f<<t toerbe ri<b biet «Hfl finbta.' 3n «esml^eil. 3n 
b«r flBSrflii^feit ßnbet flcb «in nf^li, »enn mon ni^t barauf t^orbtrei- 
ttt tfi- £>a< Se^Tgelb, »e((6e( man fobann beja^len nuP, ifi (in »iel )U 
bebrj. SDIan fotl bie möaliiben Sif^finUifcii im ttwoill tcninMa» WH 
ibnrit mit llmfi4>t )u ke(|tgncn. 

ajifllfidjf njurbe biiliet bft iVl^iin8«tf^<9 5"™ iMl aud) aui 
puttx 9Btquei:iIid;f(it nidit orütt, rud't trril man ,'iiirn (clct;)! Untttridit 
foPf|)ieIi(|, fenbtrn ircil muii ibn frbr l.ini^irellij) fiatti. 

©ie« mürbe aber iiijn n\d)i tn ffili lein, itfnn mux bobfi mir 
Cacbfenntnii rttfabrm uipditt. 

Slbet unfctf 3'it b^l bafür nur ein ji^rinnte ^l»cr)ljntniB. Ktin 
Su|l m?(b 8ifbf bafür, »tfdoii <i iur^eub« an ©elf enil' eilen f<b:tit 
bttrftr, fictj iotin l'uf'.if* auf jutilreiK Ilic Ithoduf, hie salta. greiltd) 
fann !nj;t tif ilnn;;!! äriippfn nicbt jeiafn; (t laiTen fid) feine 

(aroteiii.i-^'.u:! 'lUutiiFiiL'ncii veraii|1cilten. Slber man fann babei beveifen, 
tj^ \i: ilrrn IVruiU'ft^diKii ur.ta' cUen *r»(rbältniffm glM^fW W««- 
Unt bar;n Ite^i am (inte ici- t;f -r -.iHMfiidie. 

Sffienn nun bie leii;i' ;f.i J;r:p(t l^etii nur für ild^ unb nirnuli! 
in SetbiiituHi^ nni tm S^in enituppfii fid? üben lipl, fe ifi tiee «nje- 
fabr fe eiel, au' tuetiii .Jnfaiüftie otet Ä.ipjL'fiie ebne WriiHfrie erer« 
jieten. lie ginfeih^feii fanti iiidji auM'leibtn; feige ®jfff ö-'irb bie 
anbere gcbötig fennen, alfo aui) nid't nad' (Mebubr itürbi^fn unb ba# 
fo not^nenbi^e Sneinanberareifen SlUer eerße^ien. 3' "^ber man bie ein- 
zelnen SÜoffrn einanber bringt, befio me^r lernen fie fId) adiien; unb bie^ 
i^ ber nabre, fcer einjige Aitt, nelc^et bie ^eere jurantmenbält in Sreube 
«Hb Seib. 

SUfent^alben gewabrt man, wie bie ted)nif(ien Uebun9<|)lä(e in ber 
Regel «on ben SinientrnviKH nie betteten ntcben, ober wo bie« antb 
gefdiiebi, ifi tie Unterneifung in ben eiaf^lägisen Cbliegenbeiten boiti 
nur eine bödii) dürftige. Aomnit e« biH^ fnnn (iwnal im 3'^<^ <><*^ 
top eine (Ktnenfprenaung bie Arpnung eine« Sri^icil, eine ffmbeniab» 
fabrt n. bg(. bucd) tie Oäeniettupjjen ober btr Sau cimi SccftA' einer 
Aito^itirv einer SEBurfbatterie hwdt bic VrtiOtrit votgeBammen iclrb. 
Ml(t «Bt. bap ®enie nnb SlttWedc gcnd^nlit^ ffit f!^ allein ibre Uc' 
bRBgen matten, |l«it bap bcibf im «aaftn BcniB ^vmMn foSten, fo 
nnben and) bic XTB|ii|>n ber Cini* ba|B nicmaü tc4l<|»flcB, 

|nDj(Bli4ai '^Uk^äÜ^ jtafl|Cflttim{|CB Ubbcb aüae (icrin 
blBi ntflp gtMitetB. 

Sic «BttiMiln tbp» l<l»t(«B iiinfp nUlt. ata i« f* 
»f 4tie »ie bat «akcw. SMa* «ab aagenaiMe Stfüt fak M* ItaaM^n 
fit |Ät falb«tir4e Sa^iW*; M** Mfitct S»RM)cafM4fa(tlnm«eB 
amb Ucbangtiager ßtti ein aMafemcMorM IhMhtftaqi, fitan aal ben 
«iBtlgea (Btunbe, seit bataMb Jcac noffniattiiaicB, bie mna mit goltm 
SMliba((t bic .bciMiikfBMi'' Maat, «faiabcc ai^et gcbiot^l n«ife«B, wa^renb Rc in bec 3te«(l ben gcäpic« 3|cil bfl Saiid ihlbat4 Me 
„getrennte n" mann. 

S>4« a&affen^aakMNil l|t «In aaiaUidk »MNMll wA Ut U^fle 
tBereinia6uni) betfe|»ca mlt^ bic* a{4t aafbcten Ramn. fllaa bacf bei 
«btiibtung btt Ztanpm mdwc lBaific»t uo4 BatidTelaag cfamtcK 
[äffen, benn llllt ÜB» gfcf^ BoAtttaMs aab fcbc JlcaatBip ber cinicl- 
nen JhicgllflicB BBb fBorfammniffc ijl <ad> »an bcrfclbca fftitttigteit, 
flicidriHcl, oft liae Snq»|)(ngaitttng babci bäapget ia Stbigfeit gclaagt 
att eine aafetR. 

9b CfalottniMltK liaara baicc fa laag ai«^ beHrommcB fifc bcii 
Adea «ilMMIbrt (i^m, «tt itaca rinftbu SRameate betfeiben unbcr« 
ttäniuA NtttM. nab ft mäfftn ibaca ttB»«^(i4 fein, ntna fle m^nAwt. Hit 4fi« im mii gcfe^n (aben. 

ge|iung«(rieg eben fo gnt nie »ic $eib« 'Uerpflegimg. 
n. 

SBcnn fidi bei an« au* alle ©inri.ttungen ei.ientlid) nadj tem 
Ätieg«*ufiante ridjten foDen. fo erfcrlrrü bo* gerabe fene 3n.'etgc, 
meldje Hib auf tit ^eiietfdiaffung lUer ber vielen nn» foQfbieligen 
bürfniffc nnn }| mre bc}ictcB. mt ciac bcfOlAfCC SlMMt «Bf tit 9i> 

naivjfit fti itu.iie*. 

Olli iTrie.K muv tiefe SRütfjidtt bem ^öberfn ^nedt nad'grfe|e 
werben unb entfotli Jjbcr cum c>n tbeilro-ife ^rieben ba.üejjen tritt 
fie terto bebeuten^er ni >mi "l^otti i.iruiii-, iiidif nur rceil ^J^n iii 3''t 
ju fori^'älfiget ?»er.i(l|id)ti^mi.^ ^ee .ffcfienpuiifif« tcrhjnbfn in ober fein 
foU, fonbern ircil aiid? ^lerabe eine roeife SStnbfdiaft im grieben bie 
Äröfte Xti <Zti.nii \iä\U unb i'.U 'lud^ eine größere Sfnfl^annung fijr 
ben flrifjij'aU mögli^ mjdlf- ®* 'H ""ff'^ eigener nMhrbafter Sonbeil 
ivrnn wir im i'^rirben tie Stjai^miltel fcbonen, unb mir braut^en iH' 
nt.Kn nc.t ntdit v'ine SSitibf<tjft etn«ufühiCB, Wc fUt CUM aat BBf 
(Siiibehrungen ber Jrnppe nrunbrn triitbe. 

!I>ie ajerpileflun^i «erüUt njd? bfefen 9lnfld)ten «Ifo in jwei Sitten : 
T^ ' Arirg^' unb bie jne&enSoerpflegang, neitbc bcfoabete gormca be* 
an)rTHd;en. aber fe«Baa4 bBt^ da gflaffcC 9«abbn MMVftlt WtmH' 

teil t'lfitfn 

lli;;iT ter .RriojJretpjie^unii tiitfie luuptfädnid; :fnc lu perftf^en 
fein, rceldie 5*e(Uii .luf in eriter ¥intf opetirenben Jruppen nimnit, 
Ttn Uetcfijan.i lut ,^l[t'^(ll^•l;^pflr[^u^l^ — unb niebr ober rrenigcr 
n.id; beiifelbeii (S^iiinC ai'.eii diK^fübrbai — »Btbc bic Sictpflegung bec 
inadifdiibj. ti'r iBrüil^un^ien un^ aOcc «tf ft«m Mcgtl^calar ai^ft tU» 
iViin« tc|inHid*cn Iruppen bilben. 

Pire cperirenbe iiruppe nur njd bem aTia^JunSfpilem verpffegen 
)u n'DlIen fdieint eine Unmöglicbfeii. fflie ioU. fle nun aber mit ibren 
SBebüifniffen «erfeben werben '( 

Diefe Sefcurfniffe bcjleben in gleiidi, iötot, ®alji, Oewnrj, 3u. 
fpetfe unb geißigen ßleiränfea für ben €folbaten, in ^eu- unb ^artfuttct 
für ba« $ferb. |io(< unb 2trob finb mobl nidit )u berücffidMtgea. See 
i^rieg fudit gewcbnlid) bie brbölfertjien unb reidiflen ®egenben auf unb 
eilt n>o mögiid? fdineUilen Sdiritte« über bie ibm eima unterFommtabca 
oben C»egenben. 3|l er aber geiroungen lldi in fcldi unreirtbboren Sab« 
bern länger auf)ubalttn, fo erübrigt nur bal alte S^jiem ber ^aga|inc, 
n>tld>ti ben flebenjabrigen Arieg unb ben ftrieg im JtautdfuI fo lan|)> 
wierig mad!te. Triefe« cinfacbe unb je^t (eben feltene Cyftem, weld^e* 
ffd) nur auf bie niöglicbll jablreidic ^trbeifdiaffung ber Tranj!por:mi(teI 
grünbet, noOen nie biet gar ni4t berühren unb gfeidr auf ba« übergc« 
ben, mat nix übet bie 9)eri;{Iegung einer in etiler Sinie befinblfi^eB 
£tu)jpe unb in^ar in risilifirten unb fuliibirten Sänbem im Sinne 
baben. 

i^Ieif*, 001«, @enüri unb 3ui^"ff fcbeinen un< nie gefagt (ciaa 
Scrlegen^ett bieten, »eil bie Smppc fle Idi^i mit fii MagcR 
faaa; bca Ctfot Um» fit ebca fo Ici^t Vicbec «o« ben Se^otl fafnL 

€S4>af*riaR ifk U* ^trte^alfaag »aa Ika aab ^rtfuttcr. Cr> 
flcni {p tanA vu» %mtilvmi ctfcpfHir aab )b amfangtci^, am a« 
(fatc laataf daMc j> bcwni. ba(ct ber SUatcr aB4 lAcr ScttcfBaa 
grf^erer JliMiflinMffHi IlHbnft« ift. 3)«< ^rtfliltn Upt M 
l(id>tn )B|lpn«, W «Po bBf4 biB gtopca Scbaif ^ (b Bmfini|((<4 
«ab amf a^a «b4 oft kmSt Ctocraa«!* crfc^ ambia, Mc maa (a b<t 
aiSi» (hbit uiyiii^Lü Ijy Google Ii SBü mit Um ^rtfitttr eti^alt r( fi4 ain mit Ua eeiflisrn 
©ftränffn, in<n 3ofubt f*»« til uitt au4 ^äujig bif nöi^ig«!! SBf 
bähnifr« unt C'vrjlT« <ui Ünibnlun^i ftM»«. SQtnn tt nua abtx aut 
gctafce f*tn UiigJiicf ifi i-i!? i^hnt (itifliafm tdfttänfr bUifcfn, 

<o mö4;i( id? t)aj|f(Ib( bod! Ituus löngeit 3*t nttt^MII Uffen 

aX'il 'Jlufiiübmf tf* iHeitf \inb Kit Cjbtt fjjuptfäüiii) anf bie 
C:u»Üfn bft nadji^tn llTiijjftmnwi jn^miieicn, ii( uns oud; iiidiitn* — 
njtnn ni<tt immtr — tit nötbia« -iptlff binft Iia* a^enüftn tiritr iulft 
ifl tnui ni<tiij anbete« aU bati trfannie StequiiliiiMie^^Vl^on. tcelc^fif tic 
neueren «Tieg« fo febr erleltttert bat unb bur* bf|Teii jrefrfmöpiae itti' 
uenbuii^ in (ultieirien £änbein faum eine Serlcijfnbtit ^injtditlid) bcr 
beiütütrn (^(f^rnfÜBbe eni|1e^(n liinn. 

Um ifbc& bo* .-.roye Unfllürf eine« tom Äntfl üterioarnrn 
:(i lui Öi'cjilid'ffu »u wnbetn, uui einjflrf Crif '.ffiungen unb ÜUecjeu- 
tutiiifn ju binCfin iitit y,^ biibutd: nidt ntiM felbfi bif SX'iiifl bft 
t*riH<n} lu fru.: sibi,uut:it':tfn, ti'irc nun bäuM t'" finj.-ludi .R>'iu , 
fejntrn baa !)ifi)uincoi unurMgi uiib Mr SlH'rraifct nur buicb tu 'Jititift 
ober Äots«>Äeinmvinbanten juammelt unb irirb<i Vfnlfili, u:ir batuidj 
^Uidiiutn iciebrr itt (djisnfäUigcn aKogo^int ^yiltin iuiiitfdtftandrn, 
aadje« bie ta4)li«liglcit bn OlWMiiMIM »Ut »i( Cnftfiua tti 
'iluppt binbett 

Slefe in Jttiegt abettneben« ä)i(iitdjlid>f(it*j unb jBcr|i4;( bürftc 
IttfnUxt imangemtfrfa in QetnbtiUnb obct bei einem Stütfiuge fein. 
WO mm Um* tm geinb« mit autgefoecm 9n»in|« AntAffn fsO, 
tui ft« (in ^innrntf mebi in ben ffi^eg )u legm. 

9Mt bieier ^u]i^t foUte tie nequitirnng fo »«Ilifl oM mögltcb 
»(Mriaft tcrrben. b. b- fclb^äntigc £Ttt)>|>enfominanbant fcOte 
awA fnt ftine Xrut)|!e requititen nüffm, bagegrn aber avib berani= 
lOOttlid) bleiben, (em Uebetmai itait finte. 9iiiTb ). Si. ein S)<i- 
loilM. (iw StigaU na(t> irgenb einem S>OTf geimbct, fc foD el 9fl i4;t 
be< itcinmiinbanten fein bie Ibm n«4b febienben ^eben^miiirl fo^lcicb 
rrqutnten. bammeln ii<( orö^tt jtpip« an einem '^uulie, ober fallen 
fie fi4) länger bofrlbft anf, f» wfac ij>iw« (in (^röperet {Reqniiirundlftei« 
an)u»(iieii, weltten ttr ItonMaitbMt witfen »ciler cm^eilen »lilte. 
Siic Qttingnif babei »in, ba| {eber OpetationlbeftM «hA «uf 
tit StrvflegHBg Sitffi^i nebintn atüfit, imb bici« tt<bingniV 
SNhk« Mf tl<4 CHKB (difaMMi Ciiifhi| «if taai« itaM «ml 
Jltiiad milßu* tlM Im tkwnlNI {■ fibnUITtii, »ani « 9k tut* 
in bb lictnifUn Sttittl n{M*ii vM, 

S«BR c« um Mf tiriint ÜMt «uA ni^l n^M W IdWR Util' 
btou^ «otpfew^n, f* In|I b*4 in In fjpaimn tknedinnng biefet 
8i(nifi<i*nni fte' Mfix Mnafe ml Mc genöbniid) nur )u fdinell 
rrfMtmbc« JHdgtn btr (Hbim^iwi M btn Jtoti»«' unb IInMi«JtaH> 
manberMm «Arbca felbf) dm oNgnbUtfli^t «bbilfe bei tbm atbn* 
idtHitong btTb^ifubmi- S)a< 9tfLt Ifl «bn, bt| bitXruprr nidu bun- 
i^rrt onl ttbtmöfioei ®(bonung td SanM ot« luub unanjcniciinureT 
9koba6iung leerer iyi'tmm. Tn JtemiMabont, ber ftinc Xviifpt ^m- 
gern läfit, n^äre fuäfüd;« ju erflartn, all («wt, ttt bi(ilii4>t tinigt 
deibt itbtin |u »iH ni|ijnn bot ober eine %nm abtri^rin; ja il 
müftc fogar ein gemtfTef ben 9}tr)iältnitTrii entf)»Ttd>enb(i Caantnm 
Uber bie Q^rbü^r gefiatitt üin, Ktd bcr Jtominiinbaiii bei bei Slutunft 
im iantx nie ^enau ben ^taub f<infr Jrnppc anffen fann cber audi i>\t 
m bie idage fcmim ifjr bei ätopeii ^.\'üiirifn ctfr td!le*Uni *liV;tfr if^at 
lelbf) eine bo|!|)elie 6^ebiibr etfel,uii iceUni \u föniien ee^.ir bit ;Hf 
quiritunc; anifrer 5^<bi4tint|Tf ti^r 2d:ulj(, SJifd'f, VrCi:, ^nil u i iv 
miistf (if^fn iUtrtdmunci ^tibun Kin, icttl fit oft uii\ ür.ccc |diu-Llt 
?'rr rti! ;u fT!.-.ng 
bubc brini;i. <Jtud^ 

run^l^runbfäben unb (Frfabrunt^cn ntd)t au<|)(fd<:ciT(n i'nn 

(Stieben n>it brnn nidjt SSi^bräud^e üibft unter ben (irrn^ften 
üinte'jtommanbanten ? SL^ei fenni niitl 'bie ^eaunu^ ni'quiliun^en mit 
i^i^ta Uebei« unb Uii!tnd;tifi<it? «tu ti; Cui iun.ifii lui 'i'ctti^iKii, 
leädrenb man bem (^rnicinbeiMitftjnbe bieü <)ji'tiik ntn U'Mr.t .uo^ ;in' 
Siibtil Sft 9le>)utrirun)) aber eine ifcirisje ^lusCtlnuna peitjitet, bonn 
loerben ftlrft foiLbe iX'iprröuile »nid^irintni, u;ic iflt'it jii^uiidje ÄiJm 
Runbaaien icectrn ibtet inippr jereii r(*inuiiii,;fn iirüti-ii r'ifomnien 
Unen man nii^t bie gerabe am meifini w i g i ftt lw i Xn^n 

\i)t SRoralffibe* betberben rofO, 

Ti}it t'ab'Mi tH [<^t unteiufTen bat Siat |H tctü^ren, irel4tf 
b(c fui!ni;i£b ictsvifTiflitt '.ünppe^üjrfiffl ifl. ®le Crotftudt itiup Is 
SXM'^. Cmj iVflil in äJtci btriraitbtlt n>erfcen, beibe« braudjt »iel .geit 
uiib [all» niit iHMt bet Jtupp« lelbi^ beforgt tcerben. ©ebarfenrä k'xct 
ifl ffltrit, unb feltft SKe^l mciitenei nid;f genug totbanben, um cjS 
auflenbiicflidje 33(bürrni^ einet Jruppe ju befciebi^en. &t liim bjffelte 
alii5 ouit) mdit fc lf;±i turd) JRequitirunt) flebedt iiurben unc tt (ritt 
juit ufTÖbii id) nur batin ein SSangel ein. äelbjl ta« -2urrD^o(-3«ie» 
b.id unb ^udMtef mu| auf 9{oga|inen naibgefü^ti trerben unb unter« 
litijt baljer allen Stfemierigfeilen unb ®efal?ren einet 2vani!portiruig 
im Äriege. 6« gibt feht ftud)ibare Vänbet, niie j. SB. bie uutfii; ©e^tn. 
ben bei Jonau unt Sübru^lisrtb, ri'C li an aSiiblen unb 2».i,lü'fn 
«langet! VfjKtt fjnn nun ri<Uf:iit ätnüjenb mitfiitacn vCcr (.iru.-n, 
t;,;e ll'iUlr tfi jler nid;t |o bJi^ berrfeilflii, felbit irc 3S:fffr fliepl unb 
[fi Ii.- :io L'iuit aii'arnioniS ?iorf*li![i bet i;tuvpf tT.ijljve Oanbmu^Ien 
mi(ju^e.''(n iit autt necb niti;enb »urd'^tbtuniien unb fomii bleibt bit 
Sitolsetl'fle^uni^ ntd' immer voll ;2din'iertjfeiten. 

C-l tütftf jcbfdi gerabe in Ceiletteiiti ein »iRittrl ^eben, menig^eng 
Iii i'jlftf birur '«d'n'ieriiileiieH }u befciligen. 3" Sf-"!''", X^almaiien, 
Ungarn. <£iebrnbütgrn unb S^ufomna leben äKiUionen äKenf4(n Bon 
'^ijienta unb lernen cft et)) aU ^olbaten bat Srot fennen, bag tlnm 
fogar flufangi' nidit einmal munbet CMeicöbnen fid) bitfe an ba< 89rol, 
vann foOten |[d^ bie anbem nidM menigßcnl ieitrodfc on bie $olenla 
fltwitatnf !I)«butd) enijiele iebenfaUl tcti .^inberni^ bt4 iBaifeni unb H 
würbe bif l^erbeiii^ajfung iti teid^tet tranlportabeln SRc^lee genü^ttt, 
benn in einer cieitel <£iunbc if) bann bit fpolenta fertig unb'gcuMi^rt 
noit bdju eine »atme 'Zpiiit $nigt |tb(r SRann tinigt Sotb folget 
Wtt)[ bei flcb, bie et febt bequta wib a|ut bap fit i^n binbeia nnitt' 
btingen fann, fo ffnnte tr tiat IfMt QStunbt na(b bem Stndingrn im 
?aget ftine naime iBp'if' baben unb au(b bat fo (äufig soifommenbt 
9i>egf4iiiien bet 9}2ciiugea in ber 6tle iti «lafbiudef märe i^m meniger 
füblbat. Xtiefe großen Qoti^Ut bdtfita i^u«c in bit ffflagt faDtn, aab 
tt bürfte au<b (anm cia gfUri^Hgctn dhnb bagtgen »ec)ubringea ftia 
al4 «in« (iflt Aifiaali^* SbuttfiiiM b<< tkMaatfti. SkeiiifteRg Ulfe 
ß4> bitfitbt fuc bnlti «HfiMtMiiSil* (n Ittk» <r4 aC «iiiaa|«c 
tinpi^Tta. IHiigralfe eines dflerrefcO(f(Oeii Uctenmen. 

n. 

Bon Bort Voaijui gmg Ra<b 8 Hagen ber {Dtacfd) aber £atagona 
anb IRuisiebto bem altea a^guai, bei Valencia «oräbei nad) Stabrib, ao 
bal 6ib>i>'(i}"'-!>i'd<mtni Sen X^eobot 0t<bing feine neuen ISefibriea aaf« 
aabm. gNi^trgaügi unier ben Sdtweiiern ent|ieb er atit 6 Aamerabea, 
beji^iigte beim flRonbenfcbein t«l iMttnuiibeilid}« Qlccurial, fiblief ten Xag 
licet im Stalbe, matte, «if tr in einem Sgeiugaiien bei $lcanguc| feinen 
{->ung(t fiiDen »»Ute, »on ben (Baoitn «'tjagi, eeinunbett einige mit bem 
Cittl unb nurbt «eifctgt. Vtr. lein.t l>'r;ibi:<n Wtttbea frflgincmmen, bni 
fiilfamen in bal Webir,!' '.Jbm ''ribfl ujI auf lir ibtütfe bei ÖJtajoj ein 
i'.ini»n (f-ilalcnifitfr i>*attlfl) mit g(fi;il(m J'jjcnnfte enjfsoi inii ben 
ilScrten: -Pur Vld:i St. Pelr'» Calln.« tie 91u^it übtt bie m fiira;:(ute n ilnt ;:!'t fctTrlVr 'ü («ninte j'irVn, bie j Straft 
Äajfee ur.b lil'ce fcUien nad! ben «fu.ili'u O'injb'i .:r:in v:.t: : 

i ih 'l'.':rcii;lfe < 
Ii iiCjtc u;,fntf fein;{ O^r^itfvJ, (lifp twifitMi ben 
on 0 iVann, lie lurcb uin kaufen 
:.''ciiii jiinjdii ibn ffübult, aiif bit (Til .5;:;. *-l';:t 
m! btin i^Mtn ip^'-u 
('"'.nt'niiaii.-ni attc Juf 
unt tji (itiüii-i fitnet 

SBai^t litaiig. feine f'ffelie, un^ ihn .i;it nädifi.-n »IVci-^ni ^ebunben 

Hl t-r. iüd;^.n Cv: tiielj. ©lü't- ä H e^tiim gu'p.'n Wtlijube 

lf.^.üb(r. t'ljin W-ipen «nf 'Jtuf'.^rifl bem 9Jeib.ifietfH «nb |Utji jitrrn 
iL'tc bfit nulu.ii b.iä cittirttitiifdrt .Sonfnlj: (^u^ iVniil bit Jpcffitang tinef 
'Jl'plir^'fr J'i.jlf. 

niof* brüdte er Mc i-trr W-inn ■J'frdfjii-i .luJfinjnl'jr unb war mit 
(in III fiii. (II fevtuil^c .1 .V illi,'. i»i ir.ir tri i-'i, r: • .tji'.bf vSr'an tie ft'.bft (St tlübtigt all» ia trilet @d)l<ld)tlinic {ein anbetet äKulel aU l anieeünb, :i6i>:te ttn i^u'iiii :ng, tnirnl itm um '»mibinrn, reraenbete tu Scqafainmi wA tiMt nunc mf nlglitbll ii«b(|iMali(T BufU. tttnn *) dir ahaaMniii «■ ««limi(ira «Ii» »«» Cwir lamM BNa<|«r iiMMrK« 
ftUrn 4tl Mt Mglgfutr i« «tlM (rltg. *na % igeitb Mir fifa |Mlli. M lie«i 
Afi btiin «M( tlae MMi^tafieaakU^r •«•■Mif. fi<b f«|5l':^t i l " .Ätn-jif, bfr ü'Jtj .luif cfn'prjdi. jbfr mit cct Scaierfung: 
.Tie äibise Ifl babtn ibie fij;tiieit k!>*;i't(jf itnb ibr et^fii S «irjfiffrub:. " 

•ruiA bif 5t'Jit( nuib 'J\'.ibv;.' grfübtt, »ur»^ n ii: l." ti, ttn 
Jlftfer |ui lif !".t;»-i|i'l'. '^l'i.-TCiV c gffijl; ooii ln-ii b.f; ,it|.i -j-ii'n lilf- 
fäbtifn ttr •üj.iirlffii ;,fHuF al3 liibebft be* itCDi|>loil(f Ksi .'.'ii't .int jum 
Xobe but(b ^ealei« ^anb »crHrt^eili; mibwAb bit brci eei(enigen»fcn jebct 

Digllized by Google 1» itai'ctnjriitit bfjnjtigi murtcn. JlJm itugciccgcn Um ^tinii gr^didW« bo 
2.0b )ii fiiibcn, ifl ((tracoQc i0<)<^( iit Xriegttl, jtin tjl ani^rbrs^lt (Snbe 
bui4 J^difrrfftjnl brmj( f«Ibfl »if ciferne Ätjft CftnbaJjfrS. «oi S. Sagt 
naifc aWicffmUiituna b(< Uxlt(i((< miiriif C>fjnb,iil}tr c^nf 9)m( nnb ÄPpf- 
ttbrifung »cm S<ltpJtfr ttjleitel m ^Jitt: bfi jiar;uJt) jiiJjjfniiftfii St-, 
ginitnte« »er iii ötaM .luf Cif «nbctf ttn juto;,» ,((fiib;;, tro itti 
am 8ilpf bf* ödii'-irPiv':!"'* iitarlriilitft rrrDortdt. 

3)«l Ouartt irii.-t< i;f '.tiloilr", t'ii fiuctibtn Iiliouf.ittii t.il llr:bf;l oor. 
g(I(f*B, unb npd) fininal nn '.'l6|UtaBt an <<f9Vil- 9<rbin..i :n tir ölabt ^f» 
fc^iA, Iti^ienb icddjrr 3''' ^" Cjuar« brcuiii^rful;;t( CiT nbjitir (iron 
Bifirfr traf, an btn er bif Sit« fJfUif. nxnn »r ja lui)) Marburg limt, 
btn ftKijrbjrigen ju fagcn, er babe am iidbt nbn ntd>( fi^madivoQ j)r<nb(t- 
£<(r ilbfulant Um (uiüi}, unb illajoc vtn Ssrßtr ntf; Vb«»! 
Ztappt präfentirtc. but Stegiment mar)M)ici< mit riingtnbm Cl^ItU larüit, 
«nb il>(T(it$ C$f<nba4^rt, b«( auf einen dtcin i)t|'un(en unb wn miUeibigtn 
6«l<n mit <9(ib itfitttM bcr flBa4t. bie fealei^b bie moili^itgen e)>tnb<n 
ttm 9t<glni(iillg(riAl( ium Orfaft Bec Uufoflen, Ojftnfracb» felbfl btm 
f4)iaii{tcn ««ftr *uf tin 3a^t übecliefeo». — 55ic Süje njutbm 
in jixi Stingt gcfMl, tD(I4< bur<i) (int mafTivt Oiftnfljnjt sttbunben fi4 
M «int (Ufitriangt Jtttit f4)loitn. bttta Qnbi an bit fest^tt SRautr tti 
U^lieftii 9' Ungtn unb (bttifs bTtitta unttriibif^tn Jtttftct gefdtmitbet 
•ntb«. 

9ttnt»ff(l, Qtatii« oab ^tmt mat^ien ten Sin|ug, rim mu^i ffioll» 
tatfe bal gan|t e«f« «bI. e»Ibß Streb »utbe auf Um tutitn 8cli'nb«b«n 
Mtfait. fib flt»raii|,itfb|mbto Ofti« l'/.fir«nbJtoniilbri>t nab Iftaf 
WMgu, sntbf bM rimn «*f *<* Ctiuc berunicrgtbrad)!, )ui 

0(ft btt mffuM uNt 0ig((itttng Mn laci A«qM»Ien, bcn «mftaiitc» 
ein OmM Qtk 9 tta JbnqiT tivgc^änbigl). Sie Jtnmtrabtn (aittn tHt« 
MHb aiMM «A k« effMM« M •»«> "XAra f'in» etttli^fkU Ub 
■JiMciMfli «Mal«» MMt «n, »mbrtu man4i(T befm «fim nb 

9n«(|nit. Mücr |i« 8ifiii tc, tM|n bn ^nfiif n» ••Ib^Mi atf 
bal «mhbfnft« Mu^. ftmdfßa. anitt. 

Ilä^ tixn «oft MO t Mmum nA Sl Smw, mI^i b« (tamn 
^•(|» «im brt «mfl«nlM «bniUI nU« a*"*^* t«ttt. fMt| rngntltR' 
04 fkül b«t «nfbf mit b« ttaAt Mb diwiil «4lfiK tfti W CdMr 
tmb Kib (cli^r btm S«|«fi(Mi Mc ^b Bit bm SMMii .ftna «Ii 
fM." m bie Ocfftln gtr«]lm, fonr OfftiM«' m« ktr iMMif4«ft 
Mit bii Mir (tlMgtii tti bflB n|lti «iblitf bfi eonnt e(nniä<tttg |k- 
famnin. Ctefa* Mfinu 9atn ntb bii ir|tfi4« '&<V( f*(tta <>■ na^ i«iti 
Xagtn in biB dianb ta nenn Unifsrm inin '^uvtOMW OMt aab mit 
ibm lum Obtrilttt )■ gebn. um f''"'" abinüatm, Ciiiu Sffttiung 
tttt auf ffittncRbttng btt f. jfltrr. Stfanbien gefC^ni. 

e^ntU riltt Cfftnba^rc fn »«fftn ^auf, «Rbt «fit Mb tintm 
SibiimHi in Xrautrfltibttn in bit Att4* 9t. Stttb«« gtfv^it, in btrtn 
eritnfapeOe bec cble 9(|4ü(er aitfg<i4rt lag. tiif eegrtfta »eime ber «i^rik Ml ««0« |UM ibNfnbHiM ahtui« (tü bi» aumt'Mt o«« 

tbt&MIt 

<Bon nni gtl IHMbc (Pi l Bt tt ^ ll rnilt unb i)(f((t, mieb aUe SMCC« 
^allungta, befugte nnc bi« Bibliotetfit r««le unb btn 9ed)ibobe«, tignet« 
)ldl bie riMtlifdie Sprad)« MUfritinun an, mürbe (um J^grp«ta[, am I. 
'Jlpril }um l-'abo priiiiero, 3''ü*'''™''ia''ba'>"" tefÄtbttt, unb na* I« 
(iivdija all Srertlettncifier b(( neuen RtgltmrntI gef(^feft. 

^itt gab tt aicbec neuen 9^rr>rup. (^tnii)t Jianittabett, bertn 9ad|a« 
nalien ec nii^t iWiltn noält, be .t^iinvtini iftn, et forberlt uab vtrwunbett 
(iret, jebcd) oinr M^t, ba btc jnx^'amff untre btn 6(bn>ti|(rtriip]>ni all 
btrfsrnmlii^ .uif.ittft »at. 

.Jn 6 tagen baRt tr btt Dnitroffi^ittt mit gTtftm S«6t btr 9«igt* 
fe^KB abgtridiitt. Bei kir ütüifftftc in näebfl't ?l<i(6t bi^rtt rc einen bt* 
raufibten 8t((tuicn im Ktbenjimmtr bem lt»t|iordl (utufra: Oie jinb eis 
Schürfe, Zit Vcbtrii bängl am (VAlgen. SlaiVb trai Cffenbat^ec ein, all 
ber Aorporal (6rn btn ZiM fdiniang, warf )iiii)4)(n bie direiitnbtn. 
»arbt eem Jtetporal btf^inivfi, foibme Ut», nnb fi* f^iugtn ßib am 
nä^fltn Stcrgtn auf ^btl, w«b(i bec ItiebivtcBinbctc •tgner Me 9ttm* 
banten )nlt$i eniferntt. auf (Volt nnb itaifer fdtimpfii. cnbli^ ai« fa ni« 
befonnen in Cjfenbaibtcl Säbel liabnuigj bog it mit bm fl>«iMi: «bal 
noute t4' i(bBKT getcaffen |nc Vibt f«af. ao^boi <c aa4| fiÜln fkiam 
(Steinte bit ^anb gereift batit. 

Cfftnbj^tr vtrbanb mit bem ^caibc bie ftaif bliittnbt Qnabe feinil 
ttegnect, lub i^n auf bte e^nlier, tevg ibn in bal ^aB^i|>iul. 4bi*|«l 
bie biiben Säbtl btm j^aaptauaa, nielbeie fi<^ all «n«(taat, «mU €^im> 
oMtb, f> Vi 9^Mm, mpm Mm «cnaiai|r« da CiiMint bei |na|tt» 
manal «ar, giag fa Mt Mafia» aab *if iMt |mi ftaia Oa^t |t fd» 
mm Silti. 

fltoi|t«l 8rif an S 8|r tMit bal 9*tlbmKt mmc AamMb* bti 
iUdlKlniwaiti, liail etabm MI OtKfba, gaai tnqiimi aal; b« N> 
figM IMtai mrbe tn§mifia aflb Mim^ baf bit mi fNtitraa^l Wf 
patbene e^Mnenatb adt i|ni <ta|l |ibiiat fair, baf ic btt tteMmaat 
8tibinf«lb gernftn, bit, wil tc Wt Cyüiflijfii nilfMl, tun Qfdabt Aiit» 
ligaagn ft^ be^cgn fd fda eUbaif b aaotnma«b ai bn Migfli gt« 
nagelt »atten. 

0|ftnba(!)tc snttbl IWQ Cretiitttn brrufca aab itfli ia (MF^fnntatt 
Aller Opiitce jrbei »ifiin ^dl Hnttrragt. 'Um 1. VaiKfl ITJU ging tr 
mit einem tranl))eTt »an 300 juc Valein ««tatilflllea ttiibn^tta all 
>j)i<t'eeigejiit na«b Xartaoena, je ii aiit bfR ^AAm IM Iiag«« 

itetten an tmanber gefiblefTea. Statig gfag «1 tbtt SaMo M m4 9tv 
n»U, mc bit ettäflingt tine Carnttt tnf\i4tfa. 

9lnt eiaen cinpigen fran|<fWi|(a Obtrfl gttang bit Sfuibt. «nl bct 
Qebfifnng »artea 4 »traunbei. Cic tffanni4)afi fäUit bat tBajpanet. Offen« 
bae^tr b'<b Haigc nabeHfübctc, bit btn •iMltflreiet mit bm nö^en 
0diaäc)tctt abgifattcl (otttn, nitber, nnb fam adl 150 Siri|Iiagia, «a 
Oibtaltat aatibtiv gUMIUI |a Ciata ia HfHIa aa. 
». (Sien.) Sie «fi. angeecbnitf HaifiKaiaNg bec ginien'Snfan if 
ia Siegiatentet (at nitbi nur bie V^. aulgefprocbtne Sltji^t: 

abit 3»M(nii(igMt ber tafrif^tn gormatton nnb bie cin6eitli<be Leitung brf 
S)<<nflel bii btifilb<n lu ttbö^tn, fcnbim au4 burib bitft ffitrmt^tung eine 
^abrefitag b<l Otanbst unb weiigctiftnbt :@<uclaubungcn )a tr)itl(n, unb 
b«biu4 Vtfipataagen in Subgei mjgU4 ta lao^en. Sil 3<4( ßaiailU^er 
SataiaaNl, «il4e bildet im gtiibia 248 betrag, «iib biama* fa Balanft 
Mf SM nliqiiti iia JMtg* M |ibiai R^bhsi* tafer ben bttiea> 
laHnuH bm4 ilat ^bt^tt^SMfM ml4til. 9Dal bie «nff^läge ber 
Bcaia Rcgintatct l<iii|ft, |ii tm (I«i4t al4^ bca bil|eifgiR 
Ini bH «afpmiili, btna il tC gik, buk IhwPflgn, ba JM|fk Bab 
ti|tR gndgittbi aamnitbangljei^ea bat«, fl atftb MRaH|i 41 Rigf' 
a|ne nnb 37 aiit 8i|cn gebra. 

Str. bit Regiouatet 

*"•»!. «jS«*" 

gell anip gelb «Nif 
Mwuri 14 M — — 

f4«rU4coi( 4B <Q S7 S» 

i u n 9$ Str. bcr 9icgimtttttr < bte ftnffe^lagei 


a|B( 8i(tn mit V%Hi 
mit Äncpfe 
fltlfc 


IDti^ 
weif 


HtMratl 
lafiniiatt 

V vg waav^^v 


7.» 


77 


43 


23 


13 


3» 


S 


6 


gcappr«^ 


IS 


74 


34 


44 


frttirot^ 


:i5 


2Ü 


71 


67 


bla;rot( 


hl 


36 


CK 


66 1 


(aiftrgtlb 


27 


22 


t 


81 


r^Beftlgclb 


16 


41 


64 
Bcangegefb 


S9 


42 


63 


üanadbla« 


4 


3 


32 


19 
40 


7S 


Ti 


29 


b«B«ilMM 


11 


24 


Sl 


38 


gialgifla 


8 


28 


61 


9t 


a»|lilgcAi 


9 


K4 


^agiigiiB 
10 


46 


M 
21 


99 


70 


28 
«• 


47 


41 


•0 


7 


12 
taUkaM 


KS 


17 
78 
M 


4« 


76 


4« 3i jTi{4 «xirbt an^rMkiHt, M| wt Ifc <i <n i| to > tar ürginntt« 
frfl normirt. brr Qri'benlftjnfe a((t »4 ■(*ft*t( M 0lfe«C|M KM 9>>l 
iti gja grtcgdt HMCtr. gut (rgt WrtW ktt •Ulfe ({«er tlllltV'Slt- 
fjnirric««m)>4|aU auf ktn 9(l(l*«ff«ff r« one^ref. 
Acmpjgnü «ri tn 1. aiik t. VattiOfal tat •■mtn ai^t mt^i alt 89 
(1 ^jupimann, I 0(trl((ttteMM, t thMMHMM, t flftlbvifrtl, 4 %üittt, 
6 Xirfexiit, H i»tfitht, «A linafiH*, I Samkrar, i (^$nift, 1 Sfmm»« 
mann unt 4 Cfiutrtbiin(t). bei ttn britttn 8«taitaa< tisl <9 iXaan 
(wtil nur 40 antljii 60 @nnti«t) |ä((tn »üb. S«c Staat fiael 8j* 
nifti 3nfinttnt ««ä mtnt» auf b«« 8rfib«a«fufe »Durbf kern» 
gfmjü Tii*(lcl;enb ncrmitt; ») bfim ©tabe: i Obrrfl, 1 ObetllltfutftMnt, 
2 (r'rüVr :!) >^';aiot», 1 9lt^:m?iii?fjp!an, 1 Wubitor, I 5Hf9iinmtc--9lbju- 
tanl, I {tiubit 2) 3lf9imfnl#jr)f, 3 (friibfrS) Cbfrirjtf, 1 06«r'SBunbjr)t, 
5 (ftübfrSi nPlrtjrjlt, 1 «fcljnutiflifliljcfr (fiut(r2 3lf(^nilll9»effni.ilf ), f 
^laHfHta'tfcfl, (früttr ffintt), 4!) IVann btc !)iKV'mfii(*majif, 3 (früfitr 4 
©ü&ftnmj4)fr, 1 'ßxoic:, 3 (frü^f. 4) rtjfcitfnfübtft unb 13 Cffijifr?- 
»rVnjr: Ii) iti tfn ÄcmpjjiUcn : 12 ^laurtlfJU frdfr. B jn!«iifr Äl<lTr, 
LS vTtfrlifuUnanlf. IS i''fiitfnarU frflfr, 18 (tcntrr ÄlafTt. 3(i ^ff^ttrOtl, 
"2 AÜ^rr lOH Ärrfcrcle, 108 «fttfitf. 9(;0 rtfreitinf, 18 IcinbcurC, 
IS j>vriiiri'.i, IS ;Jin"""l"'-' "2 CffiiinIlif.Ki. ^^^'-i"'-"'"-' '''ü--" 
bibtx bt\ tinfin Ätgmuti» niinmtbr ISTl» (frübir '^)ttf«n«n 
befinbfii. ^ffiran brmB4(t fcütitr tit 62 :^nfant([i(-9i(giin(nl(t am t^rtrbdif' 
ftaittf 17S 400 SSRjnn (jbUtn, fo rcirc j:}! biffj ß^M «m nidjt »«> 
nijirt «[6 liO 000 S?Jii« rftu\irt, {['. to'''-^" ni*' i^"kt aU 

125.600 tfitjjfn roiri, 3n c^iil'.1;(r aiViff j|1 ju.lj k^r ,^:->b:iiJnJ!'li b« 
^ägtrtiuppt rtbujlrl irerttn. Toft trt'.iltni tir in '?(ir|"it!-nf i.nf in 
natien feittecitttn , bJBll tu S'.ir 'lUmu ^((irn.vii C^niiiittrit'IHfiii 

Bltalet «ab 3*9""®*'*'!*'" rin'tRdlfn lu* :ti'.;n jfänin' jrti^jn clcnt bil 

auf miiml M aak bi« 3Bfanttiic9l(Aim>nt(t Sic. 29 onb 0tr 43 («btn bm 
•iaak m W «MKiara ai|nw^a. 

* 3"' ©ipinftioit bir rcmgagirttn cbrc in bcr Wtbübr btr 
' VU(tl>3a(ag( fU|(Mb<n UBt/t'C|fi)i>ce unb SalbJttn if> nuKm 11. 
Cflobct 18S9 aateocbnct tcocbcn. bap bitfclb«! bt( bra 3iif'>n((Tf(-9t(ai' 
aititrn bif OhanaU glri^ btn Qlttnabltna oa beat Utb^rfibniuiig- unb 
»Ufttn-Uimtn |u tragen bra. 

Um fibiN^ bieft Siflinhioa füc bie üttengogirlca «ber mit bct ttltetl' 
38la0( Sitnrabtn bri allen Xru)>p(n'9attun|)(n |i4)ibar {U 014(^(11, boi<n 
de. f. t. VMftoli|'4)( SDtjftfldt mft btc ÜUctiiji^lVn 6ntrit|l>rPuug son 15. 
S>c|faitit IWt, bii ttnbiingun^ etnet ivriptiK^cncn Otranatr am 
9la4*<ra((a fftr aBe truppra^Oottingio, tiaf^liefli bct ^nfantnir, 
M(igMbi|# fa (nef inigen getabt. <" d'^t bic 3nfant(rie'0t<ji 
aintn M* QKaaate aal fl(|pa( aa b«a iÄafttea tfttm Btiaua sab bii 
wliaHbeBiii oa fMhMittßK itcig« SiaM« attt Mal Mt lc|lcre • «n iL #011 |B mm Mnfl mk JbnuatMbaM M 8. 
•nAammlcItivfaMKt 3a|im d«*flf| *N t t i tai| t 

4- (6(BiUR, t8. OetHtfur.) Oft Iklituit kf» »M «c. I. f 
«Mft* Ülajillil uarnd aliita«|l«M|t%fte 4talM fa «nerfennuna ber 
»«fiatitta Xa|i|Mtit «afe anfii|ai Wttt&mt in tfc C4ia4t bei aSagenia 
:in |et« SabiatbBca bH litt ganiiriaiRRbai 18. SigR»8aiailIaiil aSer» 
dnäbigfl Milititaea gattmm aab flitnm Xi^fitMit^nMK» gai t<«<( 
8(HRla|piiV |i (faic IffiB^etotw «iBHMMni 9i1HI4Mt. 

Ila^bni bat BaMllM «a parade aal|«iil «ac, (Ml aa bair«!»» 
b«t ^«n •faeral'Kajat aab 9tinDCH$taMü§iMa n. Saa^ilawr tiae 
aag«aMfmc «nftm^« anb befothb f«M«a M( 0nfl bor |e{bfaiafli|(geii 
g^^H bei Qatertanbet mit bem SObaiffi bei erfoienen Jtoiferl. 

S>et ^cn QlrntcaI<]Kai»t b«tte b«l 0|fi(iert«rv> brI SdtalUenf, b<n 
t. t. CficRei4if4)cn OeBeralfonfuI füt @etbien, <^ertn Cberftlirultnant iBo- 
t«*ic|(a. mebtere Stabl»ffl)itTr anb bie S)ef«rirten )U( Safe! geUbdi, bei 
RMlilbeT eiel( ia^t aul cd^t p^trislifi^en ^er|en iflf bot Wölfl bii v'\tl,;\i- 
liebten fSonjri^en unb bil gefammien iidrcburdflauibttiifien Aaifer&ju|>( iiui< 
gtilM^t n?urbrn. 

ffiabcenb bec Xafel (pteite bie oulgetcid^nete iBaiainon<-<!7!ujif&anbe, 
M» MMabMe M* |ccMN|t» Xaifl» aril «taMalita tanfucen 

(irm«lp..3gt.) fS 

•fn! 34 M( SafatiffkuMt C aidmt flilale auf b!t 
niRg« friiaft, treibe im raffetU^tii fRfdtir'^r^taaeuiB im «er« 
IfafTcata llit|aiaa«tf »atgefiiaen pnb. — Der ffrnß unb bie fo (üufige 
®{cb«fi|f M(^ltM«tan|M|atl(aC. n. ben ®rb4nrrn fingefli|it, bitft Ha- 
mt i* tnridMhfn; ain MCngfatt bflJtaiferl erfonmeVarl.ieal eine fol^e 
■nij^eegef Sitlerel für bie SoaiKba IStte, ttabO.flt. (aben )u)uiliinmen fltrubi, 
baf ncat Serfuilb« gematli »8ib<a. am eine Oiitii^tang ju ecbalien, beten 
Qmtä fit bie IScmee nerentlld» nu^bria^tnb ifl. — 34) babe bie fnitui ge> 
fat^t (a brr Crganifatian bei ftt^tanruin« jene Seränberungen eoiiuiiebmen, 
bie, inbcm fle ibn feinen teilen miliiäclf^en Gbicdfter ecbjlien, tjjfctbc 
mebr in QinHag mit bcm (SfiHe viterliittr «SftJteit fe^en nürten, »eli^er 
bie t)i«jip!in bet Unieethiil? Cltn'olirn jufitiiftnet. — 3n biei'et «bfii^t 
r4>Uje \d) Cf. S£R. ect. bem in litanidKi-, Scntmantc iti ^Sr^täneumr rinen 
iöütbenlrääet bec Uniuetfiiat mit ban J t;!: ,2tuJi<n^ii pcf:or" an bit 
3eit< ju ilfllen. Irr untei tfj (^Mlft.'ii uninitlflbare l^rfble ^tfltBt- Tstt 
■Srnreur bfr 3nteieif«n iJJ VttrftrpirS ir,;rt, ii;äbreni et dldAjiitiji 
CL-|>m "piti'onale ifn cum Äoinmanbanim au? .tt,;cn|j»nfn 9Inlritti (illlplll.^illll) 
m;tib;i:;n »u;tf. — tiit in bct Otäar.iuiicii: tr.- Cln)1alt coriUiict'n-.;nten 
iffr jiitr:iiti,](n , bertn (j-iniclnbeiten i:i ii:tim iSj^ltmenl für ben iaiietn 
t:{ii|l iiui;:nai-,b(c geffjl »litben. mü^len juplfjjjliij juf bie folfitw 

ben QJunfK ecKretfen: Uie bat 1. aataillcn tilt(r;b<n .^rcftii 35;ilmj( 
DJären aUeiii eintni miüiärifilftn Äegirae unKiactfcn. - "lir tn J.ij- 

Iinjf, trelAe bal 2. uns 3. sBataiUon bilben, URiet|1ünben einem bem ifte- 
jlme ler Unioeiiitiiä "Jlutlutlen anaicjen — Üct UBtetri<l)t nsiitbe allen 
natf) btm in brn i'^tten e;Mjffü(irtfn ätatienplane ett&eili. l ^iffion ttv 
28tff(nf;^jfien.) — SSitbetitttiifn »urbea in bcm JJiäcipünat- ci'flfiiif ^piag 
jicifen, aeldjtm bie iiiniiflen 3^d''i's3' uuterfleben, bie ^cutc n;t bie alieftta 
bec iinbeiiafaiiitn gjtjtl eine ^anj militürifi^en IDlIciptin unscrnjcrfen )uil. 
Die neu aufgenommenen 3c^(tn,Te w.ireu ton ben älteren, nixS) eon bcm 
<'il)!e*ien C'i; '"te ju f'L'r ruritCriin^enen ju trennen, roeltber fei« Bielen 3a() 
ten auf tu iliiflAlt einen (a ttjutijen öinjluMil- — X3i< 3iiei.'ttc im lcj= 
ini ?J; it(i>icnjte Jji einer iticngen MB einem ©enetal ^'i^teien Umet- 
l'u^uii.) 'flalui ge.)eben. Stetiniig B^günge (Tab aal bcm fttytaaiam entfecni 
»orten. ii^ii bie (Sfjit (S. 3R. bie $ittfre4t|aIiaBg bitfn VBljltiung 
«OTjuftbljgen. <Si ifl not^enbig, bap bie 3^3t<ng' einfe^ctt ttnitB, bdj eint 
folÄc SQafcegel ciat t|atri4»li4)e Strafe unb nii^t eine H'nfiU(cS)ir»(aBg ifl, 
beflimmi, |Id) bur4 chie mc^t ober minbec balbige Segnabigaag, fa (tma 
Urlaab Bon einigen SRonaien )u «ecwanbeln. — 34 ntuf ««4 bb Vnf* 
mccrfamreit (!. W. auf eine SSerfägung ienfen, »cl^t in bem neuen 8|e> 
■vcganijicungj'Ciefta tii^t $Iab gcfuaten |u ^in f^cinl. — Um bie 
C^ncen bec Vufaa^me bct ¥t9tancuml in bie faifctlK^e 

epe<;al>S4al« |B Caint'Svt |U ct(oM «ab unter i^nen ben miliiätif^en 
aäecttf |u etmunteta, ^bta <l. fR. banfe bal iDefcit bom 23. Otai 18S3 
ein apanccment »en 18 9iaag |a Vaaflta btr 3»giiage, »d^e ItilitM« 
föbne finb, auf bi« aOgoarla« Viipia|aiMifi( Ut Ot^ab Caiat'Cic gi' 
llaiiet. 34 mu| el tfMm. tOkt» tat Wcfb f« MittMlaab« Mafnicl gf 
rt4ifert{gi. eit |at aar gaa| uaib(ftalU4( lleftiltaH fic M 6<l(«iUgÜa 
ftltll anb bringt eiar Bxnigbilligc QnvittniRg Ea M* dtgemctaw UUpffyämt, 
«Ml4t «htt M( Atilnfaigt btl tMm» Bnbinfltl baifkft. Wift 
•aa|l i|l in btr tfat ana fOr iMi abic bni bit aai a>eaig(ltn wattcd^ 
ten aa» falgfl4 m «lEHkfRra M Saunffd B>ütbigen Se»ci»ti wtt^' 
baft. — 34 ni<*|t 4L n. bie UnterbriAiBg biefer SerfilgBag aar. Sit 
iaacrt Siln>lte bei yicxanl »64 bti 9<gta|teKb einel fpeiieOen 9tegle< 
ntail fdia, b« ■Rittii4( am» in4 ktai fii bit S^giingc fefigefe^tca 
CtaM(i*lan gti^ti Kl laüt t| t«i nan an «141 fib naibvcnbig, aibta 
Hm itoBanaAMbtt tfn» OilfiKlui4t44 nab einea Ilattiri4tl'9tat| M> 
falU^tätn. Sief« C cl te t n aicb« aric aar ba)u gcii^nei f^eincu. «iaaa 
Saiwanb |n fDMfalflanta nak Hatn Valalttpunft ju "Slibcrilanb ju bieten. 
9ta4 bec Vuldnaaberrc^aBg, wU|a aaiberge^t, b^bt i4 bie (fbre, 9. II. 
im (üntet^äBbaijfe mit bem ^tita flIiniBer bei jffentti4ea Uaietci4tel «Ifc 
bec Aulte ba4 ontnbenbe heftet |U aateTbrciiea, ncidiel bie Sieocganifatian 
bei (airet(i4ea jRiliiir-Vtyiaaraml tatlilt, aab bcftimmt i|l. bat SHttH 
«cm 18. WM 1888 |n tife|«i, »al M|ic aaftrlvben (fl. 34 I>>n u. f. m. 

Otoabaa. E. Sie Unvcbnuiigen, meI4e in bcm f. I i tär<$ rf t an e u m )u 
gtd4e (fcüber colligo militair«) im SRiri ftalt gcbabi ^atitn, 

bobea bea itritglmiaifieT »ttaaiaft auf bie Rcdiganifatian biefet e4ate lu 
' Mil|iaiai 0ni4t 4M km Mite luMi hierauf bat ber Äaifcr folcientel Trfre! erUffen ; 

ifflir, ■.\i;'i';i'cn. tutit lie i'^hut.- l^'L-ic-i uiiD ttw iüiütn ter Slatien 
.ftaifer beri?rrjiiiJi"iii u f. w. ^^Jj* üinüdii t(c CcJoi'.ii..:ij^;':n l^/ilpril 1831, 
milifti itt Crijjnifjtion Itf 3l:i ti; (ü^af.vum« enlbäU, aaii C^inji^t bei 
Tcfitir; •acm 6. O^nna iS53, roeldjr» te.-n ©-.iijr (tollfijium bin Jiantcn 
„ r.i ;.'.ili{J>lHiIität>Uivtaneuni,' nailJir.fiiti ^.•ä r-cfrelö rom lO.'flpiil INS2. 
neldiej bat Unle(rt4tl-d9ilem bec «ifentli4(n ttniialtcn befiimmt. — naib 
Wttfi4t btl MMt »ma 88. Mai 1888, mI4tl bte Orgaalfation bei u Taifrrliiiüi aXilttjc'^r^utKumj (iii^iüli - (i()\tli(p^n auf tut Bnf^tag 

*t|ilf; ■Jü'irt'i-ilt ,\r:^td btä 'V t P ' ^ " t " m * - V t^fr3^'<>'t 
9tffHing iti in l'a (jli-J;.; ttfufrtnCtn fai|<iliai«u i'Jiliiar-'JJipionciimi! i|t 
Öcfjntn bfr Sollatm tfc iinb Äf^nuil: riiif ttni(buii|i ju ^tWii, 

W«lä)t fie Ijamj.fdilfüd) für ttt lüilit-tifi^f !:.jujl),il)it roiütrnift, uub ibntu 
anlnii(m{i»rif< 3'H'i*' J>' •'"^'in »'aufl .•biifii iffiun f-iin. S - *i>'"- 
^unbeit 3^ö'*"ö< isfrtfti taffltfi •itif Äujufcij}(n iim(it.i(l(ii, trt.tuiiitvi 
olf Stiyriitifli-ii, l'uiitf.t jio V-lbfiipiiilifcdt — Tie ■l>:))taiiciiiii ■.liinm; 
ou^fttfm ,56^1ingt i'.i '\^cni\cnitt juf, rcdikt |}.in( iuf .«tcflfn ibrjr ,vami!i(n 
ftl-iilltn trrilfii. — Xif Äiiitfr i:\ Zui: f- il' foiwuii jtJi.-n cm 
mcnatUdiiä (vni.^eli ucn .'» ,^t^llf^ ;U!n iBs'iKitn- trr in'riij.u tti ^\ii^untuu\i 

3ti''itrr '.'lti*niit. v; II III i h m ; • 4' t Im n jun n. S. J. Die ganjfti 
etn ffMtn ,'i:; \'l^'^t fmc jih' .tl. sl di votbfbjitfn: i ttv iiitnta vcn 
Cfftjiftfn, nrlctt iu ^ijajfa pl(t yu i'arif iird) titnfu, ctri ^iibifnt biitrn, 
2. !Dtn ßotuti-, juf tim j^tlbf Cft csbro •;(failen(t UnificJ utu - iir 
»rcbrn Botju^ittinff paiff ui;> iiiulifrlefrn ii^iifm ual t(n Äu.bfin, tcrtn 
öt^ollunsä bfn Siüttfrn frtitr r f i;t. in trr nctfc'cliitrbfit CrbifiHä fftlif^fii: 
1. Em SfiJjif««, btttn 'ibuKr im ricnilc ijclobift rurteii. rbtr u:i itrm im 
ittllgt (T^JIKitm SSÜunttn gfflcrtfn jinl 2. !Eni SK>Ji|cn, Ccrtn 'iSä.tr im 
dftbcn C'trnnc ctci' na^l^bcm fi( i^n wit lintx ^Unilon Tnluff<n (alten, flac- 
ii«n. ■S- t:in ^ISiiitn, Uitn 93äii.-( iu «jolur brr im Arkflt (i^altrnen ®iin> 
ben aii fjutiit nutben, ein tttfrülipilt ^fblirbtn pnb. — S. 4. Eft "PteiJ 
t«t ^^Jtnficn Ifl' auf ISO Jf., j«nft btr ^ij|tj)(ii(ion auf 42ü «t. frfl|5ff<$l, 
»eiln b.i> ttoufftaii nii^t initbfsiriffMi btffcn 3HfAmmm>($iiiig unb $rril 
)^[li<t} teil gamilltn Mannt gtgtfrtn wirb — Sic ^amilitn btt (ntnrbet 
auf iStaailfoftrn obrr alt 9"i|<''närr auf jcn«miii«iieR 3jfl'"'d' 1*"^ 
tta, b(t ttr Slufna^me fcit itoptn ici iroufffatt» jU bcP; itd». $. I> Ei 
(iaiijt ilufiia^in#)(it ifl auf brn I. C(to6n cilUi Jfkca ^at/ni f(f1jri>||. 
Acte VfKrrt'ce fann tufgcrcnsRcn »rtbeo, »cmi n |il tit\'m itiinaitu 
feal 10. CrlMlfja^r N«^ ni«bt »oOrnbet, »brr irtnn «r bai 12 brrriti 
ülM^tilttK Nt* 3<n(. »eli^c ba< It. efttnljj^r ntS) nt4;i ««QiRbd 
lattn, müfffn }um aiatriiM im bie 7., — jtnr, »rtdjt ba* II. 3a^» 
übtifdititKn (abcn, 4g« «Imtfilt in bic 6. itlaffr btfitiji fein, i&it bii 
^rniltnitc trtdfft. \k «t4 Um. «(icc m 12 3«tnit infttl«!!» ■«kcn, 
fo aiifTtit fit Im ensM fOn, in Mt q^ran «tM cniÄfft^KON itlaft 
(i>|Mtr(tfii. 

man»» bei taifnli^« lIlKiiii^pi^Mnl bn iHmh« rbKH •niMim 
«ba elacm Im aflitca 1DitB|lt tt|biUi4M OMpu «MHttrott MAn. S>r' 
«•nnunbant arirb «n dnf aaf ttalnii Snfteiff JM(|l>fKai|l(ti, Ciaatl« 
ftlRtiri nnanat, wMx btlfM »Mk IBH«|I( « flMtt «fl. — «fr (fl aitt 
tit «bilftiaiiig bir fMim« «nb RtglMMaH!, »44* bal 9i|Ua(it« a» 
f(|it^ >(««|imtl; firta« «Biatilit vab fita* Sa^faiatril nftnAa fM Un 
«K« M fDin|M. S. T. 4>« yi^Mwaoi {lab lagM^fift: Via eiatl« 

•Piiir tat aiaayt dnrt OtfifUiratnintl abtr eatamvaft^rfl btinat mit 
km iBlKttfctk; «4« JTcDMa, dn Cftutmant cbrt Un(rT(i(ui(naat,'«(l<t<a 
bil ttteag bcT tymM|Hf4fn tttbangm sbliegi; «iiir gmiffr Vn|a|I linKr- 
«fl|ln», bi( i« aa4 btn 9Mh<rmitea b<* iDicaftM vm bcai itrir^t^mmiiltr 
lifUamt «Htb. 3a gain bcr «»larMdi b«l *0aiaMab«iuni tri ¥i9tj< 
iwaial (tfi(t b«t Haurltanaanbanl in aKm feto» ^anftita«. 

Wtrtrr «(r4»iH. ttatttrit^u üi. S. t»it fa Vrptaamai nttciitr 
Satttriiti feig: itm Ztitpltat ttt eytNtt. (erhtea brr nifrnf^oftea) — 
Sil ;i«ai"iiit ub(u au^trbrai bfe nnttaciMeB <Errt«i|itB anb bi'c SyanAftif. 
eie •«••lUaaimiirn Im «^rytaanai i^re rrligi^fc erifffuMg. — *(. 9. Srr 
■t M ''))[9>'>n(Bn< »[<b in bet Srimng bn ^lubtcn »«m einem 
bft^ ItatofliMt unirrflii«!, ffifl<^ec auf jSoifclvI::^ i^i |]ntei::d}ti- 
iNb Avltfelattnfilnl aem jtriegdnmijirr <injiini -.vitt um cn-. Iii;!: 
€lubicn Jmpefici fü^tt. S- iO Cie teil ,V'u-ft;ii:;,'-i Uiii-rc ' -ii;- 
Oredjenten ?5iofeifct«n, iffiiibfi^tilunäv etiia iiat 30;ci|lei u^fiten eb.nfaUJ 
t«n bcm Atie^fminifirr na« «nicag tti \lnttni4flt' vab italtalaiiBijln« 
aui btn Sunftioniren im: ;!; ,iu (Iii: gdi'cl:'.: 

ganfter «Ifcfctn;:! 0-^ f ! t ( J bie n rt. S. II. (J\n ,vrlfliiftijft <\i v.r.'.tx 

btC Vnff!4t iii XO:\.:l ,:;:jii[fn l'f.'llj^rä llllt ^.•:|■, ^V'llr. ; if llflr UllC tflU 

tt%idfen Umertiitdt Jj^iliiiui; ii.-iiJiii- t.-tuitf a-.at im >;jr3i.inrum 
dB JBeilec ©ei|lli4(r, nnt nm iiul «aptan anflf)lcUt »erben, wenn tet 
SMrajl biefe U^intimuihi neu u'fi;S'g ma^ta aNnbr. 9tt ttiae »it btr llnb<i( 
fttlbra »eoi Äti.-u,£iiiii,ii'ifr anannt. 

©riftf;;! '.'IL'iVjrtr i"* r 1 u rt bt : 1 ;p fl e 1) e- <i. 12. (Sin cliiniigien- 
ni<?(Iecin n'itt i;iit tf. i^Vi untt'(it;riTKif fctauf:ra|^t. — (ii fann ein fcn- 
li;;iii(n:r;' iltt: liri::mint avittii. pj.-Idirr in i.',' itrrtit Äcaiil^.ilen ober fltei- 
li^? 1 ^il[t:\ t-n Wiin-ibni.- tci Jo^li:^^! ju Uiuten »ite. Sc( XrirgtDiini- 
firr tn~::tniiii \tn ,}[ii:tnA\:.jti\ t'!- r:(ii|tej bit blT baia^*!!!' 

üen i^^iweilctn, seltne bec ünflalt betjugeben iinb. Siffcfiiter ^Hifitnitt. er W a 1 1 u n^. S. I.'l. C?in Dl.t>, Itt in:i ber 
i'tiiiir^ Crr i!(rttii!itui:,i ter |U btr, 51j'v).t(n ba 'jlr-fluii .i"3ttt;efrnen 
iVtltTr tfir.iu! 1(1. V!ci.t litri aUf (J^njf irb'ittn M' inne.en 'Jiriica.lung. 
-- l;':t|>t l)ta!b ijl, wie folät. juVaminr ngfi.ji. iiain^d) ; ttt Ä.'mm jnfciint 
tel %<niianfum{, ^präjiteßi; bec linier .Romnunbai'' ; bet ilutifi: 3nfP('lor; 
tri UiueC''4.Uiiuli teJ '.Irrenlilfiiiieni« xitn La flctlic, t<f £ie ^uitfiioii;ii 
tir.e* i';i'.!!.ic Unift.Jnientanien aulütt; Irr -2(l)d(nie;f)rr. S. 14. t5:e ti- 
t;f!ru il,)rr.!(n br« 4!ri tTallur.j)l-£Ra!k(; |tnt: CSin SAjCrrrnler. ttrtdjer 
^•,;<;iii,e-ri,) Oibli^itefjT. OIrdj.rjr mit 'i-.'.tr^i tu ;*U Ir; |t ; — rin 
>I'Jitibi'(bJiier (i'i'iinoüw- ). riei'e (irei ilirctjiiuiiijälifaiiilen fint reibjjirn, einr 
ttfiimniie Ä.iulicii tu eti(,}(r.. Cfr C'in<re 'J<l (H'O gr iinj tec i'e^lete lü.OOO 
-ir.. up.t jn'ji in ;ii,ureiii cbet in iiUjm>jp.rtcn, — Tee itJuiiiV^aflec bjh», 
n'riin tet !>ta:b ei für antjemejfen etaebiet, niii Muil^entec .^iiinmc beu 
iijuiigeii l'f:j)fjPi^<n. S- 15. Eie !liM:ijf,"(n:(r;MTii ift mit ber abrai- 
ni|trütiurn Uf t[rn.'j6Ln9 itt »JirDlantumi teiraut; y.e iibt biefe naib b<n 
juf tit '.lifiraliurj ber iruppen-.Roipl L'e(üg[id)en CitLniunjen unb .3Jejlf 
nienil. S fie 9ir.)Unienil Übet bar tVrdjnunsjfa'fi'n tri .(fnrijcjepacle 

oienil niiiiTm sBebufl be.- ??e<blferli|(«ng alln tem S^utoel liriel tieparte- 
mrntJ jur fallfuben 'Jlu*gaben bei Vtvtaneuin6 befrlgt «Berben. S 1". 
Ter jloi:iiii.in(jiic bej '^.ptaneuml ernennt auf "Ssrii^Lj ttS iittKiHan^i 
9lji(ei b:e lubjUftnen 'iljenten, beten ^uiiCtionrn unb iUe^ü^je, vci 

bebaltiii^ ber tbiUiQuii^ bet SRinifletI mi) ben (lefoebcrmifcn bei Cirnile« 
feflgefctt wetten. 

Vätm 1tb|'d)nti!. 3nfp(fti«R. S. VOjäbtlid) beflimmt brr 
Arttgliamtild- auf S<9tf4)lafl br* Uatrni^i*- >>*b Aaliulminiltetl eiam 
ober iieei 3nf|^e(loren ber Uaiwrfieät, um baf flcvtiincum |u »ifitirtn. 
t)iefe iBi|ite ^ibt flalaS |u einrm iBrritbK übrr bir m>r>ili|'>]je fdjt, bafr 
ee(riprifsn<il, brn dun>inb unb 3*ctf(briit brr Stubira. (fine Slbfdir fi birfrt 
'3eri<bt(< »IIb brm Untrrnitt^ unb Jtiil ufmintftrr ülri^ct.-iv .-.i berr 
gtlangi, mir H ber $. 19 bei'agt, an fern Jttirgtmiaifier. — Ü- 1». Sin 
aul ber OrnrralElät fürgenablier C«tnttal*3nipt(l»r ifl mit bet eenbung 
briraiit, bic «erfdiicbrnen Steile be( Eienitel ju iR|>i)irttt. fft fm])fängt 
ttn ä)rri4;t ber llnivrtftijti .^nifeftitn unb libetgibi tj^n mit feinen 
mcrlungen bim Jtrirglminiftrt. — S. 20. Hin 0taii4!r>;3airabaat iafttitict 
bal ^iiyiaBtam; «r br|ii4Mt brm SRiRijhr M'r V«bffma(|ta vab OrAtaniB* 
grn, birra i(m bir tBrrwaltitnti füb'8 rtfdKint- 

Wcunur Sibfibnittt. Vuliriii «ul brm VblA»»»- i. 21. 
Sri brr jj^tl^KO Änabitif« ttt Syamiitiuarrn fiiftufl brr «ttfaAbaw In bte 
faifrilii^ )Ml|to4i^ d<|nte lai» bir btfcrlitlr nitiiir a^Kcialfi^alr nmbrn 
jra« wt^i* f> NcCa|( |ta»« |lb Mr tta« ab« bir aabttr ^alr, fitft 

«Mlbm |H Manta, bfli OtaalMaMi «N{|r(Mti. f. ti- 3>ie diglittge fönnra 
in ftyiaiuiiB il^t tttr e^laf Jrafl ettaljaitKl «trblrtbea. »ätrrab bifTra 
ttnUaf |b ilt tcimljaf» «elcabtt t«*»n. |. it. MUt brm argcavirtigm 
t)t(Mt imatbct laaftabm Srifataagra fbib aab bitilfa abfir^ifTt* t- Oxl' 
fir flttRfllrr, eeaailftrrrijt im itdt§lup*nimim, l|l ab b<c ftat^trang bei 
g(gcn»driiafn Drrrrtel unb btt ll(ttlna( bic «KibtiBttMbn (tniuitoir«a) 
ittrrfiigangra beauftragt. 

i« CaatpiigM, am 8. ffieviakr 181(9. nj^lian. 9cr Ctrlitt«wai i« ntnut 3n»«tlbai^a|i(. 

I ii i^'im «af Ar. Ml Irr pflKlMikdil.* mm Xt> tt^uAa a. 3. itab {co 

Der einjri^dnqrn ; 

dr. ( Vot'i l»V Öriitj Äjrl 'M fl , 2i l. «eben t"'. 'lOu 't:m iä (t. , »011 
SniU 0;i.:jir4ilil 2 jl. , £. W jl , ocii trr 1 f. «fp^lNlfs. i u il.io ii M fl,. «.„n 

fL- jl'lti'T.jir ?, f , );, 3. 3 fl ir. Tdi.iivauilii ö"'"' ffn""* iilttJrifllbrt J 
tS (l. . Jiirr (öjn-ri Slii.llitlm ». i;fiiijilfi;i. I. iii(eirläii!iiJ)»r Jtrniul, SO fl , C^^lfI 
tfiulir i'i'nc.Tua, |1. , 11,111 t. f. 'i!<'li>"3lK-u. Milium ZU (l , ».m jj.i:.i j;.,,, 
litujit iiiiiur, Ihn: ii<ii:(i. H fl., ruii fiiiir gjntilK iiB :i- Mt Ii l'ij:.1j'iir«-<t(. 
C .9itdifii|4l't|)"i. Ii 'PJai tiiip^i!, <1 iiiari,t«\ »ti: 2t Ij, ii tu "l'iiaj ii von 
itt^ts-Strtuti'iiiHb^ »lt( 'jitjO.; lisil £ji»f(n 40 0., Dem i.-rir.i i >.,\iu IU ft. , 
•MI *. b. armffCbtr'Är.rirjrut' J fl , -nn Jlrir ?4i4i-iiiii! v 1 o.-n J.-irat. 
I'nttt,! 20 jl.. »tu trr <lV<ilori''i^ilil» Li|»ii»iaiiil \ '6 Curf.u I n- »»'i i^'-" v, 
T'tl'r? »cm 4e. Ci»f t«rp 2 , ctm i^r (Par S.'lb'' n 3 j.i'Wiq, I« «jauiuitid, 
UflMr ^tiin. 8 Da<r |Saii'4iii. 0 itrinliiue 4 ä'I.it.fin^ubi'ii, t ffiaiinrr'Jliiw»! ; 
NH 4im ftifiu^tux <Udtir t fl. Ct. as. - duiiiBaiiii UM Im la Hr. 101 lol» 
)c»itf«ien 'in fl. fänfbuitbrrt fwnf|tA uii» firbrii Wiilbra 

IBettl'ill «patKii lü tuatru lm^ V) «Hätilif', u--; p,iT: ti: .ffniVia jcber mit 

1 »WV. ( WMf. > ^rfr. 2 .>;rint<n, 1 %iit eiiüinpfcii, 2 2,)i}ii'i.1jrc. 1 4«Mf)|lrp(, 
if*n £4ube; üe iRj;«'» «lii 1 Klr t. I Uiirr.cl. 2 >;t-n(: .3 %itx •KAm^t«, 

2 eiftiiiitiftt^ilii, 1 %tu di|ube, 1 <«|Ht4«it. 1 Uwlliiijtaib. tt» leu ri ine | m mra 
Clfittni »urtiB !!<r«ul|aM4W fl. 4* MrUMm Mb« Im M t>r mtl&iifitm ttnrr 
Ibitiang n |l Or. O. 

Wttbvbiu« J^rriig, 
I. L 3nniibrn|«Ht-.^rl|er|ti. Digitized by Google ff 100 Z'Ud rlfjll I' 'HifttfjrtlMI Jllt ir;ci 

Xuvn'gUiliPiipi». lit^tfgTiip^iit i Ii M> iKIr 
100 ©täcf ttUi mi< rüil i;r.t>rii(f . i . — , 

Bricfpapicrr nn> Conorrt«. 
100 ^t>l>{ brt<ei:etwi>av<«c »4» «o . 

100 tillc i'iiifl-ASO.OWIr I . 

tOO etd.DTct OuartiiBrirfvavirrl'V— 1 «• . 

I w>-« trtic a ^ ao si A . Ao .. 

tOO «»uvriM . . • »• M» . 

3u titiii III iir liibtfi|rii|)t|. .Uiiitüanüall trr 

iKHiiiir, 

tticn, £l«l)t, HMcriioiTr »r, 721. 

arm i^tltbritj^ af;:/ii 'rt'riiijirt iiiib öMifc iii» 

mt tili!«,]!«))««, <ilt I>l»i>in«. fljiit- «nt iBjllljTtrn 
t4n;k'rtnviii4rn tc wrtt n oui# r!fjiinl'ilf iirr tiUiigi»] 
i<(rlHi vrrfrrtijt Si< ®rirfVA9irrr WfTtni lalij Cirolf r - CSciDf l)r - Iliclif rlogc in Snrfbiud 

'invÄ-Ht i^r 9d.i't »<ii »11« iBftUn W(»f^^tlt. ln*tff»ii. 
(ff- Pnl-prltlintrn » t- f\. «O» fl. v> Äinit. 
^Irfdiltu^rn, -Mnioltifr na.t tfplj, Vifuudini « 
Sfam, ^attrli m-t ^dirilirnviftoirn, ^cdribrn' 

WUCfll If Jf. i" tlUlÄU 1 tlil'lfbt'ii ■l!rr:ffn 

^itt» Sindt Birk rii((fd|iiir(ii uaii mtl <!>a(itali( 

reif» iit rifijni Jfjlli He« ii' ^f|crn'"^f woMUMi*» llii. 
V. F. CERVENY, 
k. Ii, allerh. priv. 

M IM a 1 1 - 
Masik-lDstramenten-Fabrikant 

tu Käiig|>;riz in Bihmrn. 

empfiehlt mit Hinweisun^: auf illc viflon sr!init-iclii-ll)nfi<ni Zeiignihse von Seite der löbl. 
k. Ic. £kterr»icliiiiclicn. kni.-Merl, rue'ischcn. ktiiiigl. baieritcliea , prt'UMi«clion , «pAuinchen, 
norwegiMiti-echwctliäclieii cte. otc. MililUr-Muüikon und mit GeltcndiMaehun;;' dos iotztzeitijf 
«llgcnirinco Zutr.-iueriM der lilbl. ;froi»«ihi!rKOf;li<>li liadisriten MilitUr-Musiklritunfi^eD, seine 
rtlerht<i«»iniitriinietitc, für deren »nlidti Arbeit, Dauerbaftiffkcit, billijje Pn ise und be-tfiri. 
ilers reiii"' SliiiiiiiiiML.- diT Ruf »cinrr Firtn» (i.irJiiilif li'i.,>tft <^fldiaftf •(yriit>frb(iing! '^Ml 

fnpifr«, 6(l)rfib' nn> Wfllfr'5Rrt|iiifitcn» 
^oiiMiing „jiir Stabt Salzburg, " 

iibrc Itm Stntn^cbautt- 

jnlim li für i*n mit oiiHVil j |U tfiril urircrbr 
Mfii .^uIcriKli i»ll Urttrnjiiinf et! ©ff*Jflf< liitfin 
P, T. iliilliiiiiti b'iäiii! ttint', ivtrtr iit nil^ frrnrr 
(tnübrii, >uiit t>r»iml»tr unt {»litt O'tlxiunj 
Hl Mfiriiiiobrll mrinrr Ximbtn (u jcniiinro fititiii 
ui:l fridub/ -mit fc'i\tntt "fltliM f|i»/r Jrf30i,ir ) *V^f 
riidix&u iuni^ ,]uf|ant^rrn* 

KM) Vifittartni In «u^b. . totorU. in rl.^tl jl. Str. 
tUO >rii,< in üllt^r, I fDKIr .m tf(iac.lil Ptd. 
100 tBrirfbo^rn in H> nrit «trr buu . . Su tv. 
1(1(1 rtttc in H° in allrn ^jt.'.K . , 33 (r. 
lUCI bctir {lirltipl rtrr llnirt in H* . . 70 lt. 

100 Mir !■ V 1 II. AO Ir. 

lOU ^'l>c nrrirvl in ^rbrn In 8* I fl. — 
lUU bull) in *" "i fl. 

Ac>o(ft^rMcf in '9)u(tf)ai>rn oltr Snanirn o^ttr 

SBrrcdinunn vrr I<M> Srirff. 
liMi ÜBrirfroiivrrt« »n^ flr^anir« Vap«», m 

41). SO. 75. HO Ir. un» J <l 
I <?«rtpn fiir XKt »riff/ u. UN» Stuo^rl 20 »r. 
Crltiirlirtt u.QKalrr Mrqiiiiiitrn in l<r«.9u<n)>iM. 
'Xri^ifiidr 4riB'9>'n-'iM nadi ■StitR'r, unb 'S<t)»t>' 

irr-Srl rpn 1 H? M fl. 

pmvt'ifialcnb. f liM10inr!(;i. 9ii>|1iiiuii|| 7S Ir. 
ttiftrUnn^rn nal b<t ''Froin). aalrr {>rifi.|ua,) M 
riilfiiUtntm ©rlrmri, iprrt<n f^s'U'i'nt rffrHairt 
.<f. .t. JaliAI. rrit'-l. 

f mifkrriii-SViiikBiijfrr. t jl. 40 fr. 

Kahnplambc 

6(UßDlomkirri l|«||((r Uktit 2 fl, 10 fr. 

St. ff a.i^i'.lil. pnptl 

9iitt(riR-3ttintiaüo I fl. 22 fr. 
firgtttbiliftbr« .^ibn|>ilDrr M fr 

©cm prifirfdifn iljbiuin ^. (*). Spoflti in i'.'irn. t'jitUn('tt, 
n'brn Mal SNunlwrfin 9Tr ül* . |)t'." |a hj^-r in olltn ni<iiifn tfp#li. 
."n SB. -Huft'i !Bfr(jä«iji«blmifl, 6laki, cbn-t 
SriMitcrfirj^« ilt. 1 140 ifl (tfdtifncn : 

t^B» f. f. a|»crrfi(fiif(ie 

Jnfanttric-/eucrgrve|)r. 

',um ®el>rau(^c für ben OfFljifr 

brfi^iirtrn unb tarjitilrUl von 

fH. I». 51. 

Trittr Auflage. K, bmiitlri SO Ir. Cifi ®itr. iirrUnrf Utr (^r^rni^ung Von brr r^infltn bÜ tur titcbjltn (Sattunft StincnwäMir, 2RilitA'r'l:u(f|> uni 3i*>i(<f)«'iDtantur«<2prten, fo isi« für 
ftltittv Mi äQfn tdicM^en 'Stofftn, ntl4>t |1<^ in pn( G^uropa bri bt<\tn dltnommr'«. fo nie mi^rrrer (. (■ imhd) jug^tilcdttii SKili« 

t£r* unb Gi«i(*3cu(|niiTe etfrcurn, finb tu baten bei 

■Stäijinjfdiinen-Äabiifont «nb ^lieiifaifn-Sjibober, 

§tiMit»!KQ^Binf(^iBeiiiÄlfl)crInnf, goimumbc an btr Sien, Grfe Jicr WiirtiirrfiaiTr 9lr. 77, in Sic n. W fi .s f h e- 
FA BRIK pizzieHEiii-BiiijiEa 

Wien 

Verkauf en gros et en detail 

Stadt, Stfildelgasse 429, 2. Stock, 

f'ei ner 

Uniformirangs-Goldsorten ond Mützen, Stadt, Grabea 615, 
ZDB Ordensband 

Preia-Courwite auf Verlangen umg«hwid. ("lavateo- 
FABRIK Googl 16 Sit 4a 4HMftrf4M*(n Sfffage «tfAeineiit« 

^nansgcgcbcfl n» c(nrt (StfeUf^att beutfc^tt O^iere unb SR tiität^Stamten. 

•dt Um 1. «Si« tnt «ilBinMaK'toMir M «iHtit« ««ttirtr«« VIM awnifwNC »M 

«il Im wnta 3a(n »(»1« Ik Ib Um SB. d^ttfM« tritt. «mOhtt. fmt¥ M 
Ihm QMOirfMg iwr Mtiilfri|tf m tl<k«fl{MlVRfMHl nl flliMT^dcni, afl «i4 rfm* 
tM4 «rHw^rn du^rni IHnfma. eitVM koiM^ Ali tCiiNi ^layMIatt «nb tfnrr flttlM* 
^nSeftoflc l)(fl(tfli. iSxftntt (l t^agdi flaif) arfck ia gtlfmaiiwk fItiaitM «ufTilM «■IMHif» 
Ii« b<« mililirif^rn tiis(«ft«sni. Uxm ttit^t^^lU^0U)i mb fM|U#t »«stnfliiiM lM|«MMlk anb 
BiiUtiriM »UMflt Ka«ri4i«i b«in«(«, «i|m* «» 9M»tß (Vi "Oosn) «Urin imid gmwOtMim 
(ütMl M VMiim mb XtmR, joutnaliUifib« lleberftdittn, eiMttgcafloi ic. ic.) brlhmint ijl. 

llMi tlhumlht fff bn ^M) ^Ntf^lrrlf^ «it 7 fl. für tic g(isi6iili4|( uib mit 9 fl. 80 U. fit 
Mf Sd<ii't(iii«a6t (mf. bn Orjkffgtbfibrm) ; im SBiKbtantcl giniiibrig aitt 14 fL, ttf^. 19 f[. 

Mt. t »9n «»••. wtftfec »M Chr»ff»un«»ii«f(«« »tr NcMMmi Mtlilt, f(l «Mti« 
tlMI l«ftc 9H4t«vb(aii(| »bcr ^pffandatt in t>(}i«b(n- 

3u etttiBuRStn tmtifi'Mt ficb bi« Qii^taiiblnt m <l. ©«toib*« fn 9Qitm, etr 
f«ilil|>ta( HS* brr SMtnbnitkgftft. 

Saraigabi, in fDqtab« 18M. Sic B<rl«(|lb4iiblMifl 

3n t(mf(I6tti StcTjj( |inb ferner fo^entt btati)Un^mttH>t militärifcffC ®rtf( nffltttimi 
itiib in fe(T 9u(^^anfclung cm <F. @ecolb'0 2obn in 30icii, 3t(f>in<plj( ä2S crttitbi^ : 

^iütdrifd)e petrot^ttingen tkx rinige (Erfa^mngett bes 
lt|tffl /ellijnges aüi) ftnigr ^nftdnk kutf^djer Jlrmecn. 

2la iiitm iatt^tt ioffa nb »rn !Nit|iiebtni Inrfi^R Iracn gwihict 
a. 0 Ktvn. Wt». »»14. 9nU 1 II- <• B. 

^rr Huf na4) Hiwr 9erbr||(r(m Cmppfn-^UttUUittn^. 

C&i Wtrt fir feile CIKfe tm ehMHi bealMm OfüHr. 

8. S e«jtn. (^Uj. tco't^. »^«U i fi,. i. äi. 


mlkerfin imi 

friit^ttt M Ml Sittgenftcin, 

Satt« : I^:'llt>^ «n ivant ( 
8. ■ e«trB. «Iif. twoi^ 9(rU 1 |L 7 it. «. S. 


3n 9 Sirlrfrlb*« ^vfbtidj^aiibluns in Aarl*> 
rub* rn4i"<'>> «n* IR eiiÄ^aatlMa na C •<« 

rai»'« «»^ dl mm, •iifrtibin w, •* 

iker ^wrtinnqi nn^ Jlnsfllinivg 

cmUnirttr Cn^ni-lUiyfr. 
■Kt M ^Kfcwt 

»OB 

& Du Sarrl)« t^rei^crr nun l'a dtodjc, 

|M||> Mb- Cltrf:>r;i.'>n.iiii uni .fiiiimanlMt M SrA« 
CirnatiR'ntglaMiiM. 

8m<I* iMMrlKi fai^. Ii. |4. t (L (. O. 

Sir nM* Sfrfailf t^r rrfitn VnWoqt Mrfri tBtlWf 
ÜMrtt Ml tft<ifil(l<ii «'ttafuntii in «Qrn ÜRilirir SilMMM 
Ibl» bUlli^i«! ««»<<fc Hl «iTttiiflittlil ti«fc»ML 


0> Hr »uAbMelBd,) von ^arvb SirnbM. 6Mt 
^tmn^ Sir. U !■ Bitn. ifi (»rbrn rrftbünn: 

(Bn WeriA6er Drgaiuratton, acftCei- 
Dung, HusruflHiig unö afwiifflwin 
öcr ttitien^Onfanlerie. 

3a Umf««! >»f<b. 1MI » Ml. 
tka MfitHI «Mikt liaiaMls 

WiMf^ifi-iV «iiigiliftf titr k *. eentraHUt, finttn-^iifin- 
Urit, ii(u«r|iim|lrt(ii M) unt ^mj-Jnfiitbttr-KcfiBinta, 
J<«R, IktHJlirli- luit ^triltri(-1lH'a«"tn. «>>> <>Q> 
AlTi|ni bi" niibl b»aiiiiltii %.»rt» unt fr*Ml|rii t<r 1. 1. 
ViBiri, aiit eraiaa**! »n ;tuk«-«|giiu ank flnf^bt 
»« dsfagaat»- «■» «iabf4latim«K. 
ffh «»IM — tiÜMii^tflKB — Vn» M Mr. 

e*K«b( Ml t«4 Jlnau-^ai* at< «uf bea Ifainä4|l 
aal tn t- t 4«F- an» eMiKlrntfmi b«<''n«'b'ab*a 

#lttHit-S4caBtifnu für bM Mr 18«0 

•obiB <a alkir Qa4(M»[aa|n«faiiflaa(M «fwiaaM« 
nua. fMMinfM aMb StMliffi »nbia (rasM 

«rbHrn. 


3n uni««» SB«t[«fl« ig »•ibra rrfiitirwii Mb HrMi|i| iii bct 0ii4|4ttblv*t >•" ^ 9ttaW* 
9t%» im OMcH, Cl«|«l|b|«tl, •* b« MkWnMi^k: 

iHttdll Mg VKttPCRr 

0«atr4« vmh Bcrfafftr atrtwifirte Urttrrfrtiing con 97fub(r(|, ncerrfctn btr 
tfiflf im (lM«t(l«im b« tiM^'' b«r .9Siil(fiina<n üt»<t {>tl6(n uot ^iixiittrebcuiit w.* 
a. «MA. ISy« «ttia. ir. 8. «(«cfKi |h«H • f. N tr. ii. 

3«^(ilt! 8idi Tl. 'PiMfUfiraW ^reirff iinb 6rr Äri)«|»riiti rnitfi >fs Ätiirii a-iiVii tnUtui, 1727—30. 
9w| TU. ((inbtbtrn e4itfbr«4 M fa}>ptl\)tittti'fiB\eUk frtbum bi? ^'tKftulifr I7M. «tidi Tiir 
twllRfa} JtflUlrt 8rtfli in «lipiiii. nttmitx 1730 iii« üfhimr I7H2 »orfi II. «r6tr eiiift Üti Üfbr- 
itfat Siitbridi't. ürbrn ii Miiiijit 1732 — 17.10 find) I 2» IKiifiiitkrTt nia 1740 


®m CbcrCteutenant «r„; OberUciitciiaiit .ir/«! 

Sani 4*89 tlnH In Unflatn ifJuiliVitirtntm ,"iii*jn(mc jimf»H mit »»i ttanü« Mm 13. Otai tRIt Winfl^l rtnrr 
|b|M«aM »aafAl mit r.nrin ftri-n .ff jiiifro>>n C^rr^rii' t nii.1i m:t finfm <itrni .<fanlrr^^(^ fi>tfrr(.ttnhfn ffljini)* 
linaiit bH« 9libnKrrii>j((rM lu Muf4nn Cn,-':,\l< 'ür i ,-ti ip^^■tll .\7i*jiii,Mr.:>:f4iiiirp|« - «H,-iu^f ^r.irad» 
träft utR VtotfFt: X. 9. potle rnfantc. 0*iäT(<>'"tl' ibiiin niiii an tit IN<tiiHan Nr ,.dI!iliiit>3<Uung" {u 

labMAMB. 


Sil Vraa Mia |«<l Htm, ui«4r|ci<bart gnitlrar. arfk 
fcmnrn traWHifriniiar ttcitVf'l'be IBM Snlaaf. SU> 

ivx tiiiMiiiift rifci«! «»f funiiit' 9(<Hi aaki Mbnffi: 
Aail Bfoiati, |i«iM raatMi» 0r«n. •(twt^a mb ««nuitMartU^K Mtbafitttr Dr. %, ^MmfrlK — Onrf aa« n. «hr m SifR. 

Digitized by Google 
•h jiiiirtli«0*Min(^ iifM«« ■»III«** nak «nM *iiTit(iaiii«: rtr au« ■ t. » Ifc Mt «mmh mi < 

MMa M< kntlMiM«« «MtHHi ail « Klr. ln<«aM( ■ > W Hi M* nW t Ht Mn|w «• h lw »l u ta \m t > wi li |W ■■• M |U MlllMl < 
«I «Mkiatn. rnalM. (•> »U l l litM H i VlIaMMMllMM « M* I 

ftlrt «iMt^ Mmini »n «. «it«!»'* ••»• U« < Oos 3nfaiiteric«4cuprgraop|)r ouf fetne« |e|0iioär° 

tigeii 8taiiöpufift(e. 

W. <E)i( fBmeOfommnuBg bei ^anbftutcnafftn ^at in bn lf|ten 
5lil — ÜB bif flKittt itnffrel ^a^rbunlitd« — fo rttitnbf 9ottf4irin( 
IMMA^ IM# oß«fintinf ein^^ning finir ncwn Jtonjhufiioti beliciil' 
WflllilM» mafir, dmU ti(f(ll»t iminrr biantn 9xt\tWL b«4 etit« 
«MM ivd aiKiicIUbfK AnfläBcit »Rtkt. S»c «inifldi St^rai gnb d» 
lü«* «if rfwa n>br|>aiirtr AAgrlanst, aab nan n>ar niutiB<tr im 

IMim wib tMil l i iH H » «caim in ditMiwi «dtui (■ brfa«en. 
Sh feta MNi to. fiiicmi «nviwMfli CKa«M iR MtfM hnitf «c 

Bli BMiht (ftr bcB •lab b« BiinamBeaMi^ b«I4«ii Mi 3i> 
fMHtic<it«miofff in b«n gcQfWMitiim lloRmUf irndfet ^ sani 
(■r| in< la«r faifta. aab bicraaf mtetMcR. ab ao« e<a mdim« 0c- 
tig« 9«itMifiifi be^ftlbra, — tat SMi^rt ffidi«, a)i( m ort juaeü 
•rir|l»ffcara d«tt — aiSeli« i#. ml Mtf^f tUitiMM Mi'tMl Kt^f 
MeMM (latt(lnb«a Mkftt. 

^SM XtagiMitt brt i<|i0(n 9«|ogfnrn 3"fA*itn<''®«V((rr< bfttcfiit 
IS— 1SO0 iSdnrilte uab batubcr. dXit (tnigrrma^en (iMfttübtrn ^cbiitfR 
rmttbt man m brn mriO^a Srnitm ungrfättr tit na(bfol>;(nt( (Ktnauig* 
Irit b(j Xrr|^tn<, letRR man Unflänbt ootauifclt, ntlitii tia ntbiat^ 
nnb gniflttci 3<'l'<i gci^altcn. 
Si^aaj in S^rittia 2rfff(r<^ro)rntf 

70—80 
60 - 60 1 
30 / 
IS 
\% 
10 
8 

3-4 600 
700 
800 
1000 

%\t jtenfiruhtonra 0(gen eint S4)(ib( «an 80 
$g#t mb 40- «Mit». unt bfr finjffufatifii ©cfAciT* 
tiab ffbr »trfdjifbtn, b«nnodi tritt fine frbr bftfuifiib« llftfrlfgentfit 
rinrt finifli-<n 2üürmj üDtr l;( ütti^nt nitofnl« hftror; — toi Rti' 
bta p* atlfttinjii! nenii!;fTf lliudi^ictc Dif cbti?«n antiat'«« imc 
tiVt nur qU tfiljupsif aVit!v:«.iMcn üujufftfn. 

Slnf fint bftfuimtf 2^tf;afruii.i biffft ffiirftutgüfäbigffii, Curdj 
»inf no* ticriii,;liitfre flcnitnif i;;n cn Ii unb brt ©«fcbofft*, i|l 
nobl fauin r«^n(n. 9ut feinte äicrbtiitrun^ brr Sr^ttrtn biicftr «am 
Scift^iel (in Wetcibi bcrsorgcbtn, ba« auf «uo— «Zd riit« 3)i^ana 
na<| batidbr Uiilti toic ba« {ttM' ouf Sßtftraanjtii toi: atin— lOOO 
CHkcittra. 

SMt UawUfonuKBlpdt b«r mtnfibtidxn €!innt«ord|oit bat bttr bu 
VCKI* fl^fl**' tmbtf trinf, aetb fo vor;n^Ii(br jtoniYruftion ber SDorrt 
vif( »(ittr btnaaljatiitfcfl int ^taabf ift. Sd>on in bn (Snlfernnnii 9on 
% — 500 e<btttt(n niib tki jBiiThinD b«r bifttn SB^fft in brn Jpäaben 
»er ttc^uabi (üit entäfinitmäfie unMn*; — barälMt ^iaani r.tbfrt 
rhi fklr M«f(# %a%t, eist frbr »in4ai&|<|( nnb xHvA^t Cebanbluntj 
B«ft Mn 8ab«ii K., tiac eiof« ««tti^tit ia «bf4ätni l>«r 
bap, «a Ml «mdgli««« «««ifiMin b« Saffr »hcffiA )bt 
|B Magni lab SdiufTcfnftatt jta lifftm, nwld» b^Maienb bii 
It Sitff«>9co|(Bt(n)a^l abrrttistn. Haf r»4 (tnprrc 
Mikni inc «ifartKiiVii ciwl 0Mm C^iiM i» m4 nrit ft<)dbt(r(iu (Subc aot^nfnWi, »it fli^ birfelb« aw lei 

3nbi«ibu(n eorHabtn obft cmiAni iaffin, tat «OamHa« i , 

bti uit etngtibtm nannftbaftni ai^t «anniliiifilcR ffaik- Wm ai« 
9Pr|i«H4t itaaftaltion b«r ffialpt Mcmtf Mtfri DtoilMl h«« M 
aB«iiem ni^t rrteften; ka^n Miftt M* 84ii|iMM ai«! IM M* 
nagt crf^tiMn. ba» mit ber enitniafi bat SlriSmilA iltl|iR|N dSk. 
Diel aubr )u Idiicn if, all bol f(«HMi<tti| bmtil «mMM. 

SU ma4(B «in auf üMm llBi|U«b aafmiffni. ber it ta» Iii« ■ 
tnr iioHdufAta «rUge »nwnitnMi O ub imU|«( M* b b« «nW 
in nagmeiata fi^r gaiagt Xw|rtaw|Tf4<iiiH4Ml bt« 3MMm% 
iBtbnf aaf v¥>nt tiitftnmit«n bfutliib b«i4L 

air ntimtt b«it 0«ciB0tn «nfnfl b(C «MMni» «■ dfiibfm, ■ 
»onafttafM lüb ffMbn. »tfSf e M« afM Baff* nMIi« fni« «rttf 
|(i4««t jOibnltaNbimM «if bin SiißaMm »an 8M tMbtfttfii 
nib bwdbi^ bb m* |M||. bnMb« ai4«nÄ|ai» b«<. fo iMitni bic 
Vtri«^ btt fMUtt. iiflNilMl an eff%l«t(a> t«bt«i(nb flröjic au«, 
faflrn aiäffdi. Mfc ■im bic Si(<f(b«ib<n brr b«ibn Ctblibm 
gtiooTbtn, »dUb* f«. bm (MqrinM XnMia b«t italitntitbm ecbiacbtfd* 
b«t bänfig jotag Silfgra^it gifunbcn MtMa, ptb cinn in «(tioa bf 
fraUiib«B Satlttit oaf 7— «00 esibritte in aob«™ — «ber aaf bi«f« 
eatfirRangtn roit» aatb für bin bellen unb geaMeftr« €Mbd^R ba« 
Srtfen febr uana^iftbeinlidi : — in griferer 9ta6e, inarrb«(b bet iUt» 
tötf^rn'Sißaa), forgl nbrr tir .IrriDrrlt ff!t)|l bafiir, bag frbr« 
Irtitfean, übet b«d) rotniai^at* oUt« rubiat fielen unletbIfiM. 

Sin reeitetf« gottr^ittiten ttr ©äfft witb fcabte nitbt in bet er» 
^!Ötten 8ft(l«ni)#f,ibi8ffit, icnbftn in ber 9}(rfinf«4un(( bftfelben ja 
iutben fttn, !ii Sfr 'J(uffintun^ fiiu* neutn Spiitin«, iceltbt« (»i 
emfaibetei Bcnurufticn bt^ («titfCr« unb be« ©fidjoiTt« btefelbtn SRe« 
• uliJte liefe«, mit bit ß,f^fnn:äni(< fin,it|Bbrtfn. ®ilrtf ^ bae %w 
blera gelöft, bt« e:pitfi»f*c'jl mit ttmfflben 3d}uj«tiMae unc berftlben 
Jrejffabtjiftit ou« ttni jlatitn gaufe ju f^ifSen, »it «u« tem flejcgenen, 
itätf biffee ein entitbtfbenet gpnfcfcritt in beut bitr bejei4)nften 
iimu Ctgleid) man fid) raebmdj mit ber S'ijfun),i ttfft« (ßtobleml be« 
iaäfii^t bat, fo feblt bi«für bo<b bieber nccl) '\tXt >icbnf (Srunblage nnb 
ti <n"d)(int tini^roeilen bie getOAcne Ätuarc^rff Jl* fi« ^^H'in geeignete 
iiit bfn tv^tbrjutti bet Sanggefdjojfe. ^pitc ftnb<n reit nun tine jiemli^ 
l^tojc Sßtnd};<bfnbfit in ber Äonprufnon bet Siaiff unb mannii)falti^;e 
!ilScCifi[ai;onen bet (Sefdjo^ferBi ; — wrrdiifbtnf ayfifiiif bic fl* mtbr 

ttiinijset ton eiaanb«r aatetfiteiMn rif ^■•;iuunjj|di'i..ifttt ■:ui«» 
sttfcftitbrnen Jtoafirufilonrn in btt ^tattj nl irie i.ton l-cmerfi. nubfw • 
tififibf, — fibt bebeutfiict llnttinitirff tummen (iifni^fitne ni4)i vot; 
— ei »etbient babft biejenige btn SBotjug, reitldje \u\.t Sefultafe mit 
ben getia^ileu OTitteln liefert; ba« bei^t bie|eniw)f, rctidje iit tinfatfcilf 
ijl U« bietübft entfdji-ibfn (u fönncn, moUen roit Ijiet eine futje »et« 
gleicbenfce UniftfuduRii ;cr eafdjieienen epfleme »ornefcmen. 

(Stuntfotm be« Seft^o^e«, roelibe febo^ mantbeiiei SHobi^» 
(ationen eifabren bat, i|} bie fogenannte oc|iDale; — balfetbe btficbt 
ju4 einem ^il'obet, an neltbem fiib eotn eine rUiDtiftb ob«r IJarobolifll 
abgetuabeie ®ptb( anfe(t. 3ut (Stiielung etnet guten Sirfaag aiu| 
baffelbe im £aufe dn« aoOfonfflea centtirtt Sage etbalten, nänlitb 
ftbopatbfe URb eetfliBit brt toiifi« mfiffen iafanmenfaOea; ba« Okfibal 
mal f(rB«r gut in bie 3äge efagreifea unb but(b biefelben bie ntbiige 
Sübrung, baf beif i ben ^mp»" |ut (Rotation um feine SängenadiFe «• 
balun; — iRtlicb batf ba( C^ef^of beiat Kabea anb beim S4u|« ai^« 
}u febr befoimirt »erben. Sa« naa ba« nfle, bie centriRe Sagmaf 
bei CiC^ap«« ta C«B|b bttiifü, f« mibrR ^ b<« «»iiltaaau« aNgti^ 

o liju,^ cd by Google 18 

fldat nMiAinan hlia t« MtOMiben fein; — umU» «m (cjltn 
kut4 ilM •faMlltMfnMoK bcMtigt, M neiget Ut «M^aniMnubt 
«la« nt «ttf»a|«* ^ MMrf'Ni« Ic^iuik irnnt Aamcc «l^iflit, 
Mt M ^i>(W «tlcfWtitlt Mmni nrit Nr etib liif 8anfM »tv 
Mab«. 3b bitlit W«^ StrtbAMg ivffilM AwRnn mk fM bn Qkve^ tXßt Mumt Ip Mjmie« Im 9Aä)t^, ttf utf bea 
»«bfB frfnit ettlf (iiKn Srni nbK 6tif» (nt^flt, ncU (fir bü 9f 

fc^of auf dnr (IdiM VninbflSc^e, bie S)ornrpitf, «if^fr^ »M, 
ba^rt am Ici^tellrn (taw MItfIr Sagrning betfrlbin, fo »fft «• brr ChiM« 

lavm f)(|^>i-t(t, mef,Ud) ijt. tc^ltif« f.inii bri tm (^ttetixt o^nr !!}orn 
}iDar ouä< tjcttommen, jcboii nnt in gtringeidii SRafk. 3<>r Snmeibnng 
bitfeü UiNl|:.i:ite^ i\t ber Splrlraum f4on btiai tabCK b(l 9cnt6it8 
au^tufüUni, n.ül,^r(iib ffitf^og bttrA ben iiäf «Rf Mc Qvlanlabiiiie 
bin4bc|[(ttet. «Nan cntrpciiiit iuftx Sfbingimg. tttbm «an ba< 0«f(bDi 
an ben Sinfdmititn ftinri B'fiBbtr* mit gefaltttrn 9BoIfib(n umnldrlt, 
ober ba«|c!br mit einet gefetietcn fßapitr^ütfe libet. Stgtrrr« genügt bei 
trin (Afnxbr o6n< !DoTn R'enii^fitnt (o iiemlii^, ba^ci ijl baifrll» in 
tio'tt !iB(ji<l?un^ brm tTorngriretr. unb rochen fdmc giffcnil 8blM« 
bfit, flu* bem .Ramaifr^rrufbr »BrjBjie^tn. 

■35^6 C^.Mdi'ii "lu^ ferner na4 b»m iaitn rrpanbirt, ba« fteift 
f<in iDuttcuid mHKT inuj pergröjert werben, bamii e* bie 3wa' au*« 
fiot unt- iüiA) licull'tn ,\cfLil-rt wirb. Sei bem .(tc-iimaacirdir fjnn 
biffe (frponiicH turcb Siufjtampfjn br« WtfdjcfTtj .luf teil 91(;f.if ber 
Jttammec ben>itft »erben, tei lern rLnn,iiisrli mrt y.;. nit fffiinnt, 
baturd) ierbeigefütttt, baf nuin tii« t^V|d:io|! auf ten I-ctn te|t üuff;tt, 
tcoburd) biefer in ben jilinbrifdien Sijfil bf^ifltcn einlringi unS lm\<\' 
ben erpanbitt. fflujfvbem gibt ti nodj ein triKee ■Suilem, tu n?<l(ti(m 
bie CSrpanilcn tci bm ^-djape fflbft, burcj) tie äöufun;) ber i!ulffr)),iie 
fitfdjifljt- i^ei tinijftmüjen gl'i*«" Sfifiungen »litbe ba« leftt ^sfirm 
üli bj« cinfjitlle ben fficrju^ ftriienen, bo bier Äammer mt TLin 
«ntbefjrlid) Wftten. 3>ie ^rariJ ittgt un* Ijier bei bem Äammcräenjfiir 
gar U\n{. bfi tem 3>oniam-cbt ober bem irotn^ut«" nnt (leringe Ueber- 
legtnijeit übet ba* (Sieicebr obne .RammeT unb Toxn. T^rnnod) muSte 
et imedmaffget etfdjeinen, mit bem lf(ft(rfn, feiiirr jrjpfnii ffinfjAbfit 
negen, bi« grcie ©ebrjafct bet aX'unnfiafi ju ttiraffren; mit tem 
Siemfht^m jebo4i nur eine tetböltnitmäfig geringe ^abl ber au^iKu^t- 
Melßen ®<büftnt 411 betbeUea. S>rffen UcbttlMra^tit tritt ja liberj^akiDt m'iKm > eigentlifb nur itttvot. mm M bnTdt« w b<B ^b« «Ind Mt gute« &4üStn bejtnbet. 

@eme^r ebne .ftammer unb obne ^T'orn alfo nadi bem 
SBoraulgebenben ba# geeiänetllf jur ©enj-iffnuni) ler iJinien Jnfjnterie. 
<£>i» bei bem Sdjuffe erfeltieubt gr)jan|lcii fein« t^^fiMolTeJ fjnn auf 
eerf^iebenariige SBeife bewirft tscrben, unb ti lieien un« bier befcnter« 
brei »erf(fciebene ©tuppen »on @efd;clT>n entgegen: SJa« eptegelgef^op, 
M ^^iua«iin'4>«| lub U» Aonpreifisiii' cbct «etaiHbgtfAef- Verpjlrguiig. 

UI. 

flkHn fiib bie SBerpRegnng bn in ttfUt Unit operireiben Stoppen 
«if Mf (ittfad>e Stequirirung, b. b- «tf Uof(4 9ir^«tn, reo man cl 
■Hb<t, b«f4)t&iitt, fo erfiteiDt bie fBetpffegung im grieben mit bebeaten« 
Ml 04iDi(nBfeit(R eerbunbnt, bit tt mob( aud) no6 ntrgenb lu einer 
MiRft|«liD«tbtn Spafornmeii^eit gelaagen {iefin. ^ fl(6 aber über* 
hu^ nur bai 8bifa(be bei loabtb^fiea SoOfomnenbeit erfreuen fann, 
f» bdcfte MUl lineüi ^auptfStbli^ m4 bn ma«({(I)ilen Sinfai^btit ju 

SMWift |tab M* in (CffiOcRbm niMBBniffe. aRSnüib» gute Ouo' 
mb ha tä (itfmibCR Miifiriab M ngdaiäfigcr SWrtbeifnag, unb 
in0g(i<bfte ®4onnng ber C(laaM|h«l||m: imi Stbiagaiffe, bie fl4 «iienl« 
lt(b gcrabe cntaegtn gefegt fli^ 

S)«f bie bet Snippe jn cff»%nlbai BtMbfaiflb afiaitll 6it fitn 
follra i» fo aaiutli«, baf t< lao^l Mart «MfOtidiitia ttMwiM *(b«rf. 
9I«R f» Hoiig bTau4t moa wOfi ^notintilta, bi| Mefe aii|H4fit 
M« iri^t »fbflUcB reO, Mc XraMK nu^t aM Mt b«r fitia|la Oaa« 
lilit ^bta. eit bttaAt afdt )« Icbn alc üi dam tli(Nii|«a^ frfl 
attr «i4 vtaigfleBl ai^t r4>(«fti«r (tbca «M ferr flonr. IMic bIt 
fiaaHlb ber «tbAcfaifft befitben babcr tioene 8t(fl|dflta, Ml4c «14 
boi n4«( Aap treffea. ,3m gtiebea «b«r ' 8ebeaiBüida hs4 Imc baia. ncUb« «atMbtr bit Senbaag bn'flbfa 
betttjlnii. Hte Jtt^lca, it*4|(f4(m n. f. «btc «mM* bit 
natw ftwjj btt wlfca, wie XM. <i4t, Jttlilcfte, 9(tt vHb aititfag, 
d^MKnuiUbMagra a. f. w. 

Staa Mcfb VigfRfliabt bmnaC n4 fMv4( banb bie tteitf[(gl> 
(«o«4* all bniA bag •raiffntig bcigcfbllt neibni, fo fcbdnt eg b*4 
alg pb |l( fSeFnibeft a«A mk ia ben Oer«i4 ber Crjkiea g((fc« 
tea, aab baf liac Hvp^ ttrttawg f* «M nebt Seaaiir Uftim 
anb mebr Af^mittiMtarMlaag aab fotantefen erimgea nüfTe. SBcan 
wir bober »oa ben Mfbiagkliaffilifrea tiaer Vraue fptt^ea. f» «etflr- 
ben nit banratcr «llf bie etiti^lta Qegea^abe aab fibtttegea beai 
(Srnictotp« aar bea «af Oaatea bejägli^ca Sbefl. 

lliMb bit regelmifige fSertbetlaag ijl eine ficb von felbil serile^eube 
@a(fee aab bfirfte ebtnfaU« eine grole StietditerHRg, SBecciofat^uHg unb 
Srfparnng btr^fWtia. mna Pc aar tiaer aHb beiftibea Oraaile |n« 
gcmiefen (ft. 

S>ic fibBiieiigt Otbingnip ber S(£cnuttg für bie j^fnjtii'n beg 
€ioalef, bat fotrobl bie ongcMeffen billige 9(nr(ba[fung. al» iic biQigc 
fIufben^Jbrung unb bie möoiIi(^Pt CaiftraibalWag Jtbtr aaredttia (fc> 

babtunii ju berfitfficbtiAen. 

©ei ber SlnfAajfung miif-ien tor tSDni ti^ [tfni ^ntereffenten 
»ertreien fein, nänilid^ bie Truppe unb bie 5\iitdtii 'S\ir L^nfen nn« bie 
Siiniee in propere alc tir termiilijun IJerpflffl^bejirfe abjeibeilt, unb iit 
jebem eine (91nfd)affuM.if » .RcntmiiTiiMi JUJ bem Jrapprnfcmm.iiibjnteti 
i mfalid"! e;ii P^oiifral i nebit rinfin Jfm'q>'f:M)imifFär. unb bem beirrjfeni 
i<n boiileu ,ti:MitU'faniteit ^uf.. r r,utii;efe5(- ^ler 9}frpjlf(5?beaitite unb 
Äneiii'fomiiiifiiit .lUeiii iMbfit a^rtiifl oin'fr'lTe an ber ^uien -iUrpflle» 
fluiu ber ihnen cnifetnier liebintm Ituppe, unb brr (5iPil;3.<;rn?a!lHns*" 
bejiiUe anbrrer <2eil8 HU irfnis ^NntnejTr 'lir bie tfin.inien. 3fin be« 
fdirjnfie« ISrrniiiltuiig^flrbiet lie^t ibm auJ (.'i'eTchubfit naber am fier- 
i,en unb ti Icmnit «er, baj er löhere K^iufsreife eitisiibt oDer angibt, 
um leituin 'Seitri einen iBortbtU )u Dcrf^ajfcn, wäbrcnc ber $i« 
i ji U ranttr aul SfcafMiPi^l aab VnMiaHit ftftjie« Heiatra atftumea 

fnt[criiter jleht. 

^iefe .<tciiim!j|'ion. mel(be f(bon bur6 bie bösere ^leHuni) ibrer 
'MiMÜfber IVrirauen einflefen mup nnb baber b!'*flciti< ein* eiitst.^.e 
.(^L'i-.tiLiIf benötbiiien biirfte um in jebem ffletirr.il-.Qi'm n.int.' tini- .\t- 
miK Itebereinftimmun^ in ben ^Vretfen ber anitpjifntrn Vmrft- lu ff 
iitT'len, hätte nur bie redjtuitiii? 8Inii"d;affun|^ \u bncrafii, b b Mf 
jitatienen auj)Hf(breiben nnb bie »Herr anb luiiiifn iu nibren. *ie Ijdtte 
j^r bie CHarnifonen unb bie I^utitntandMiationen ihre« Öetirfe* poraug 
}u benfen, bie befte fflrr unb ^(ericbe bet Slnfdjaffunt) nadj ^tit unb 
^Taaer lu beilimmen, bie Du*tt;iijtni tl■|l^ul"t^en, ben üKenajjcbeilrajt )u 
ermitteln, bie $ä(b(er für ben itauf ber an»gemertten (Segenßönb« )u 
beforgen unb überbaupt gleicbfam ben &ti^ itt ganten 9B«fen« bor|u> 
ßeDen, bober jie aa<b von atien G^en.<obnbeiirn abmetdien bürfle. Sei 
einet bleibeabta Beqaartirung mie jie im ^rieben für bie StaatI' anfe 
9rii>atjinangen bringenb nötbig iß unb aal aud) in bei 3afuaft beaor* 
^ebt, loirb biefe itommifTiDn ein leidileg fiät )iemliib gleiib Ueibeabcg 
9efd)äft baben nnb fcbicerlidi iBerfäumniffe eintreten, weltb« bann aar 
btttib bfbtr )u bemtHigrnbe Steife au^geglicben nerben tonnen 

fKHR baben mit aber mieber bauptfä^Ütb in^ri Vrten ber SBetpfle' 
gaag, bairtb birefte SBerabfoigung be< Hetatj unb burit Qierpaeblung. 
eiPete erforbert iBeanUt aab Sofaiien. ti1 mitbin tbeurer nnb foOic ba« 
bet ganj ber Serpat^laag fiberlaffen roecbm. 3) a gegen fprid!t nnn bet 
Umj}anb. baf bie anaec bei oOgemeiner 9}rrpaiblang in bie Soge tarn* 
men fdnnte in Jttieg(|titea nitbt bie nitbige 9n|abl toatfaittec Ötoatittt 
unb qietfonale für Mt baaa aMbigea IR«ga|i«e |a («bea, aab b«p bfe^ 
Stetwaltangea baitc fiftoa In ffiANn iMaigPtR^ ^t^liMfr« b<|le|ni 
foOen. 

ffiir mogcB et |ebotb eine anbete laMl anl|a|^rt4KK- 91* 9f 
fabmag fagl aal, b«| bei JMeg etat aa|naf|aii4* fterat^nig 
SerppcggbeaaiMt edbtbtri, baf b«|cr ffai IRcagc aiiftt «wutnirttt 
Qeamten ongefteOt «Mlbea nm|,bi«alfa boft In bcR ibenil ^tl# wU^ 
tigen «nftbaffuag**, 4la<|fi|ab> ^ Btt^tl6ia gt »t tollea « a aenaeaktt 
a»etbta tiSgui, ober tt f^ct aal Wt OrMraa« iMl, baf baaa «fl 
eitt)c(«e 0eantt ganj aüefa nrit ifarn afk IIMKaaca «nt^nabca aab 
bie Saletfle geijiige unb pbfflf^e ttafhtagaag etfoiberaben 9tf4Aftt 
bettaut mtben, obne bap man ibnen fclbp M aflbige ^nfonale geben 
baa. Oaf birraal f& Unotbnnngen anb t^Mtt erfa^leitaagca bfai 
fltear caljlebni nifincn ISpt fitb UUft begiiifdi. Ol f(beint aifo beaaa4, 
baf bfe befhbenben aSagajine Rk|t gnagta an Mc lia iMcgc af#i0C 
4(niab( SerpflegCbeamten votinMIbtB. 

tlnbemfeit« nitb baburt^ bie ttatctncbmaagKall im Oropen ge« 
(iabed; aiaa bleibt aar «af fleiae Uattraelmet btfdMaft, anb »ena Digitized by Google 1» bann b«r Ätifj kie groftn Untcrnf^mer bfnöt^igt, fint' fif nur mit 
rtmrttm ®oIt< ju «^fllt«. 3« ftüljfrtn Ätiftitn irjr ofene bf(entun 
«Ra(ttbfil liidea "lUmaluntfrnfljinft (j. © fo^ur tfr Slrmfftrjin) 
ntmafF»n, bcr<n ttmiHt'trtjr lRfi*if>urii jirar mandjtn 9l«i6et (cnttfu, 
bm Staat« aber Win trunuici ivtrtut bat ali bie ja^tflang te 9ch« 
b(tt iu (t^alttnbcn ä)can(t(n imt allen <3Ubtnau£gab(n. 

SBeitd butd) bi( <>on nnj grba^ilt anrctaffunge'AommifTion bei 
0dß btt IBeTpfffäung unb befTen praftifdj«« 5BerftänbniB in ber ©»ne« 
lalitäl unb Um Ärifgatommiffaiiat« aUgcrafln Sftbtctttt ifi, lu aitb jl* 
in ihitgtsfiten balb b«« nit|>i0t ^PttfonaU für ju bilbfnbtn aVajia- 
|inc f(Bbfii, tt fiä) toä) nur mc^r um ta« pradiidje UebttncbuKii, 
Mtt^(IM^(fa unb S(rtl)(ilcu brr iOottät^c ^autdt. So \v\( kk mtS) 
Im l(|MiltT<ede flr)»un9(n toaitn, niä)t mx aDt @aCb!uiiM,;Mi ani in 
Itujjp« lu nebmtn, fonbern nocb |iunbni« von 9?äcf(in ,:nuixfibri:, 
rttn 10 bfu^n ivir würben f\<b niebc al* iiötbia 3"^'»*^"'" ''^^ f"" 
lönbU^ca Scrnaluiilaiib«, Otuntbeji^r, ^anbtUIcute, ^antictttbfdiafK' 
31gliiigt Ii. f. ». fabtn, iDf[«e auf Jtricd^bauer bei bcn a^Iagajinen 
anirphrOt nxtbrn Mnnttn unb naö) tm Ariele )uc «etbonuHg in 
iiM}(ii vicbii in iifxt alttn QetbälinifTe jurücffebren vütbm, obnt um 
eiaat« bil lu ibm Sinbrinftunti cbec tuidj qidincnirun^ .lur t^ajl ju 
faOcn. SdbÖ fuT bie Srol' unb 3tcteba(f-(£rieudund aU ein brionbeie 
H^aiMe itnmtRift tcfoibfnbrf «tienbr »itbi» ^ an« bie aXcifhi 
lliibM. Ml4* M(|U»( mit k« tat4 sie Xnqw* «fn^tm Satffn 
ftigcn aiibfa. 

StfSn •» ba^n im «EgniiiBfli bie etrpafttuti« eintreten, fo 
cilfSlI, I* p fiten, iebc Miterc SeäMm^BUfl liber bit «lufteva^Tund 
nk aettii«ii»H b«c SraStlK. )M(4* bcn 9ädtina obiiigt unb el 
MtfOt MM» »ti««|« bk g«4e «iHote bct 8«qrfh«MMB^. iSii 
(fe«eR bcfHate Me gnie «irtlue, »rO »ir te bw Seftan^B bcBsg^ 
■R9lbiHM|a|iae )b «allen »iBf<bea, labcBi M bnt »«t fi M4V 
■MilPiral «i^t fo |l4cc oBf eine fcet»iliflc ^kieafUeifhing im Jlc^it 
■e^Ml Ittt. 

H* toi« Mtanc» in A<(|r f& fSmmdl^e «Aete 

SRagoiinc im Mit »i(b olfo bie UebenuHMi ■■MMtnwa iMb 
jBcttteÜBu« (tBlun B. Aiei't fXaeaiiB« «ölte« a«A «NfiKn «R|i4t «Mii 
mit btt •■lAoffunfl }B ttnn SEBa« bit obige Jtommiffioa miltfl# 8i|f' 
tBitea. Seic|M4)WBg, «nlaBf o ee ftettuititung ai«cfdl<iffi kat, »titbCB 
biete «RuflaiiBe nafaib libenie^mcB «ab «Mi» bca mitM$ dlfUl t« 
bilbeubrB Ornnbfa(<B ortwabrcfl «abmie^Biil. 

S)a bit aKagaitn(«ens«ItBiifl«a niitt beim Jtaafe mlt»it<tn, frlil|l 
ftbon in ber Utberna^mc bei Soitätbe ibtcrfeiti e.Be jtratMlIe fit Me 
Cualitäf, bie nun in ibte SBeraniworiung übergebt. '2if \tUft roerbtn 
im natüilit^en SBege nicbet tür<b bie tafTenbe £tuppe iontroUirt, tetl- 
«ber bit itlagt beim Xnipptnfcmniiinbdntta aab Oteneralfontmanbo ojfcn 
^tt)t, unb fc jelgt eine natn(lt(tt unb (BjleBlofc boppdtt AontroU« 
ber Cualtiät. rcöLncnb lene über Mc CuunMttit IB bem 9t»i>t>li4*i> 
£Ke4nunti^n?.)it du«i;fubt iriirte- 

I:fn SVaaaiintii reirf botur* tia MOPtt Ibtil Ut ®flbre(6nun> 
flen atkienemmen öij* Uebernatine btr lBonSt(e »ütbtn jit bem «I). 
iiffetrt einen Statin auepeUen, für iveldjen berftlbt bei bet Äritg«latTa 
lein (»tib etljaltfn fönnte Cflb)! für bie »otjuntbmenben «tparaiuren 
iiepen il* ^adjier üun'fbmtn, utib |o tlu-bt ccn iÖJjaojineii nu( bie 
iBtntdfnung ber <ia«neii Öujitn unb ilobnun^tn, ber laalolrne. 4>au«- 
linft B. f. m., wofür jenaut Syti^immun^en unb (Sinofuten beiitttn. üöa« 
I«bo4 bit SBerttibnung ter birefie son ber ituppe beim »JSädjifr fieiap' 
ten ©egenjlänbe beirijft, \o würbe bcrielbe ebtnfaU* tür bu ,^jf|un^«" 
quittangcn b«« ©elb bei bet jRtiffietJlTa ttbalt»n. t!r* foniite biet cie 
ajebanblnng ober TurApil: ii-i't: ^Hit tft JCetpRefluna^ bei Itn Sief 
pfltg*eetwallun8en (lätiili* unttitieibtn unb te bürjte jut bit fonirel« 
litenbe iKttbnuni^: tchiur tit 'ütlfjUlll^ btt SnHOnt^WUlg Oltt bft 
8te4)nHng ber J^tiegMalTa genügen. 

I>ie Öeipfltguna einet «tmee i|l ttn fo foiifpitli^et ^weig M 
XieniKÄ, buf e* uobi nidjt fdjatin ;-iin taiübet ie: t Sitmme ju bö- 
ten, bJbet au(b »ir nitbt unterliegen emt »ieUttdjt ni4:e ubevall antpte- 
«enlx aSeinunri au#<ubrüefen. SlBir glaube , ba^ ficb in neut >Btjnd)c 
teJ 3Kilttät'4iubgtt* eiel Ipaien lieje, wenn bei allen 31iicuiiunti;<'n tat- 
auf gtba4>i nürtr. aBtnn man bit llufcfKn cineü ein^i^en Xcupptn 
maiiebtf bebentt nter iltbi, mit t)oO) bie ^u]abi ccr ii(rtfl.\iun,i iicv 
bei «iBtm XtMfpttte beltuft, bti aui Unftnntni^ bet ^eipiie|j«|tationen 
«If «iNe» Sei gimiefm gmibe. »«bin maneit (»egenftänbe tageiceii rubren 
mal^ Met »tnn bnt4> lütte «bänbtrnng »et <»arnirDn«otte bit bttTcf' 
fntal Ragaiiut balb ganj übetfül^rt otet »ergrö^ett unb vtrmtnbert 
»erbta mäfltn, nüt babet aUt« in Orunbe gt^i, »it bitft Unpcberbtii 
•bet bie verlötete Ba^laag «uib aif bit (pitiie tiimiiti u. f. n>. , fc 
btBRgt (bt bei flBufil Mb ba| bU mUtfdit mf Sctlfeawi« owt i» griebtn in btn ©dfl aller «norbnunaen tiabringe unb babur* efcenfaD» 
beigetragen trerbe tat alleriräriä ettöntnbt (Sefdirei über ba* grof« 
9Ri(itär-S9ubgei fum 2ittveigen tu bringen. Slud) glauben irir, ba§ tS 
gut ifi bit (irfpaiungen m£gli4i^ bort einialeilcn, tao {Ic nt4}t bie 
ber Stembmum ItllffiM, M< taum Ut ||a«1NM< eiBft ftmcc 
bltibta. Siografie eincg öflcrieicOtfcdcii Ueteraneit 
III. 

^üuf bem 9ttttfBegt «sn Scuta unter Jtemmaiibo bet iiebern btUf4tB 
.^aupimaniiee van Aaifer niirbe turt^ bie Sbtne ber ^rovinj la Manch» 
gttagen. 3n ber erjlen IR«r,)eRfiai!on n>orbe Seil oiii eisi^ii {fifslcn unb 
SIrlf4 «en einem in ter Slrena gefallenen Glitte gefeilt, bie 80 Rtitte 
bet Bebetfung füttetien nnb 0(f»b<4*e beforgle Me (fiaqaaniermig ftiM 
50 Safantttipen. Hauptmann Mfer fB|c Bt4, antm bem 4« «om Itoi* 
paral überteitbltn Ouanitiititel, IMt in bei mgtiaitfine |^U, Mitf mdb« 
URO erbi|< ftintB «iBl auf btn SEf4» mnbt «ob flMieB oll tifi^m!Kt, 
unb »arf btibt aH bei S|ir. 

Saß augtRHUUt iMiibe lie •iBcmgMf §Mmit, bic ItMfaitM 
Otttbcmeinci fMmttn narmamea; bie e^mHinmiwe, bea ^BpimoBB a. 
Xalfei {RB^tteR, miif^fili «i, aalet datm Jla(ifie|<«, bet aitt g(ti4 <B|ic 
bem die mb bem mi0e|i<j|tatB ba«4 eftie «de tiU^utß tnirtctt «mibe. 
R<4 eittm PiieMMBbli« Mmtlt »eiNcriliMiltB M bic C4mi<Mt lintet 
b« 9i(ib|«|liH«teiB bei »i^llcB Olalim sab HfiB aa^ flafl n»4 
ia bet ffault «MÜcr. «o stai el la fMea WUliiailrfltta, jAet aoa t—7 
6tnnbtR, jtbcr Ott baej^ iteca flea lAtidlfl«« X(Bim tegii^BM aaf 
r^Buesitabtr Cteafe fort 

3»ti etaiioae« »ot lltbtib fatc tin Aogen attffm; <(b Mcae|mec 
{)ttt fiicg anl, ^c mit btm ^aayMaant Jtaiftt tine |t(iigM ttaumbiuii^ 
jtieg bann oiii i'bm in bie itaie|Te; Aaifei gab 1B(rpfIe^|Clbit WbWtot 
an Offenbarer, tief oKen |u: 3a Seuifiblanb ftb«B mff M biellel^t 
miAn aab r^iw gigia Saltad« m fa|ieB. Sie XiflW< (4 !!■ ^Kti ri'jifr ttlüilt im 'uü^en ISargen burib bie ?ßor(a teltb« 

in SRjCriC (in.itrurft unb C^rntjitfr rogleiib "on einem Ojf:jiet unb tiet 
■{lerten Itr ataatlinauifmcn i;m brn •^»aupinijnn Äacfet befragt. I^a er |i(b 
mit ber Unro fftabeit Sei SIiif»niba(tte (nti(l)altijie unl ttn ißerbadjt errcgtt 
tti einrr "iUt ßludit be( {»auptmannet milgewirft |u baben, fain et auf S 
iliJoijtn m bei» Äerfec. Slm 1. aii-i ISOO auf ber PU?a m.iji.r al( itf 
^(M auf ber äBadje, •xc2:i ti fid) nadi Ctr Sci|iui'.ic ftiiirm sMe« 
fjnntfn 'liftro (»aittac t(,)ftin: afcif 'üi i^tit im roitrr, üJjntrl wiiifle 
ii:n in rir. lutt» ÄJtf!(ii-ii« |ii irriMl. itL> tr i^n 4i'.q(l(|}fntj(;llict) fragte, 
tcjtuiii ^tuifJjrit nrj;i njit tif «fanier nad) ber WtKiäfiunte bea 
3<0Kti(c.in|, tficn Cffnitatijtr ma(t)lt eintn fdjletbten l&)t$, Ifr i\jm tjeuet 
iu jiebtR fallt, inl-fm rr i\:at': tit (Sd)nifi\fr Ceien alte Jteii^eiflet- Cer 
tHoibmaniei id)lu.i tu: Srtiii unb ging feit. Um 2)>itiei'nad)i tratrn i fibmji| 
eeimummie flSännti beim <>aapimann tin. unb übergaben i\)m einen i<utl 
mit btr aufforbaaii, Offeabal^ei bei etaaUinguiiition au<)uliefetn. 

3>ct ^aaitmami etmiibeitt tt»«m Ofmbtätn ifi jt|i im Ditnflf 

be* JÜBlgl. 

„9ai) Um ftinig iefe|Itn »Cr fn Otanbenefat^en." 

S« (am Cjfenbjibtr int jnaBijitientgeftSn gnii tbtx in tin BtNil 
ßtmmer unb \i)cn bei jnCan it^tt inl '^erb^r, neliibtl 3 Daminifaatt 
mit einem SiftUit uns tinnn I^clmei'ib, ge^en rcett^en Offfiib'«4i:t all bte 
fpanifiben £prad)t gfnau !4i,:\i r tgebtnl prcleftiitf. tcfl-nt 

3ttie( ^iquafiit bcn)a>bun btn tu S(tbarcnb«n rat ben Citiianfeu, lenea 
c)f.irnübfr bit iMer lejttn tinje ^fina;t maren. ^Jroffjfof Dr. .^^vctftc raadjle 
r^n Colmftid). WI4 Ojf^nbaib'r 'äJJaJburg aU innen (JJeturil rt njnnie, 
r.jtie in einen äroptn 2?u(be na<bgef4Ugen unb brinrrf!, Iii ton Uuiet 
Uuibecaaer warttt: CfftubJiber enoteberle, er fei iu! TOatbur,! in ttitirr« 
inacf, bat ftunLi fatbolifd! icäre. £ibncU »uitie ibm entgejt-.fl ju^ in 
Cierßeier gibt et At^er. 'Huf bie Oeja^ttOg ber Se.jt. cb Cfftniiaditi ^^n 
(aibalif4>ctt entlauben immet befanni bot*, trutbe i|m e n S.)(la:'!igiingt|ruje 
entgegengtfleUt ; el war ber flSann ten gt^rrn im raiben IRantel. Cffen* 
baibet (annle fi6 niebl enibalten im lantem Oelitbtrr aat|anifen: bat t^ 
ja ber 9<a(T, mit nxlibtm id) mir einen läpai erlaubte. — Sitft Vtuptcaai 
»urbc fcbt bjfe anfgenommen, »ecüber Cffenba^et ÜI ftmöWim 8*** 
|ni(i| aab teblc: bat fei atebiigR Sertai^. Digitized by Google ö* nu9 bifl a-, er »«1*1 In (fi eatH Otfiast^ |(fl|«i^ bcflk« 

,iq,r fifinnn« @i» lagtff* «I« «6nt |n bieRta »Mt. Sic »iM*«* 
' tt ^.jntcn un» 9l|«n a« »1* «*«« «tn^tofTtil. f««Mi M * im 
tejAinittja bur« einen «iime«, »r« «rtrf ffit «iM ta Mi «mb !»• 
f4«»en «n» man^mat efn ©Aiuif SIÖJiT« au« einem eeibeiruge m^ l « »!*« ' 

gia* ie 24 Slunben wiebfrto'.K ji* tieftlbf (■Jitternna, litt JtbeftMil 
»im Un|t 58rPt wtni.iu Scaflf rrurtf teint lnjiunjotlet unft Ä«C 9tftatlBe 
faf) nun itd)! ä"» '"»^ l""" *utiDfciobe botiramt fei. 9nWUt m 4. 
Saae ftfdjiin tm «apu)intr, btr alä gtlbpatfr im adnofijerttgimentf fljtib, 
iMUelt« bett SBer^afteten im «amen be* Obriflen für feinen unbefontienen 
iSnUt ^ aal, unt »erf^ai^ Um Särbilte iei bei ^niiaiftiiea. 

«m rM P^ fM| iO litt Klebet tum 'ßei^jrc gtfü^l, benahm et •ifUM «it e»eift nk n<ta 'ifWMe ««M ^ut« einen Cjfijiec tec 
itoittamit Ca M« ««Rme »<aMM W» S«g# tettaf ••■ Otnfha tai Mt- 
MMoItta. «>»4 tttieli tr I^Sitr flif|f«lb(l «flt|aiA<m Oii8liMf*8«iia« 

Sil i« f>*nif<^er eptj*e (u feinet O^Tenreiiunj. 

„3il| (Seferlifltft be(iiti|ie im «uflrage bet f)(ilificn ^taal^inquifitioil, 
iii bie nnletfu^unsi ä'fl'" ^>i- ""«"n Cffinbactjtr KJ a*iroel)crrc 

timoM «rtia«, in «i«eR»ait bd Ot. 3««n *afc|U4l iSereno, Uutectfon. 
JSm, tcMM MMk*. «MaL JMiiftiB, im «ii|n|l 1800.- 

Sh. 9m Safif 9^ ^ 
9aa« ^M<|iuf flntm n. p. 

^imert m. p. «Mil 17M MC OffnMcr inni Sabe (»»(Ui^cn Selb* 
H »•(»«; tat »4 MiMiknR C«labMil«Cl«IM bMMt bi Wt «m 1 
■fM) 

'ism uiti;«, {ijutimann bic bTÜM JtH4a|nk M t. 9aliiU. 
bil 6<iW(iset 3Bfantetie"{Seäi«ieml fflebing, beffea AnWMIbaM BÄS. 
Sbeobot esn Sebinfl ffJ, b«i(%ie. bap bu«t OcfftiiM M flarti» felfe» 
(fne 1. JeftmebeU etette in meiner JtomiMgai« «rtrtigt, f(4 rffW» 
fit anton Cffenbadjet in SnbiUA^I fria«! 911t«« »«ne>Bieal." «abrib. 5. «pt« 17»». 
34 betätigt biif« emeannail. 30BJ| Ultt4 m- P- IV. Spanien etflärtt ben XxU^ an UcttuäJl im rran(6(lf<6en 3nlfrT(fft 
gfi)(n fca* Oeflert(lit'''.tr. r.i3 fljb t^iVj S(ut unKr üiden Ct^txrn- 
'(S)txn im ö*»fi|(rr(iiimfnle, isfl^fä tabrr ji(inlid) mismuibiii gtäf« bie 
>«rlU3'lt''d)e Wrrnir in ^'jeentia anljn.itf. .^>irr wiK>f Cffenba^et eont 
«*n?8rj; ■'H:irpn fflolf, «bemjliäm Ulj!jncn-Cf i'tr, Kt *ru Job fetnei 
grtuntel ^;lif^f^:^ räiiifn »sUtf, auf Cdbfi tv'crttrt C'ffenbadjtr bjJ 
IBerbul j(C(* .^»tifampff« bjtte u«b bie tittauärorCtruur, .iHfbnK. würbe 
er eine \ii,}t •DJernme ijffdjimpfl, ergriff draerlict) feint «liljfr, folgte fftuem 
®eoinet nor tif Stab! uni bitte tbm eben (ine lenkte ilBunbt am Slrme 
»en'ejt, aU ^er ^nTpettioiv' injup:mann erfdjiea linb ben 3'»"'''"''Vf «fbeie, 
<■ 8»l0« ^^«B 0{ftMb44«T aaf ä3ef(t( bei Obtrfttn 16 X«0( bei ä^affer 
nk Bnl in Vmfl Im. 

9w «Atananfa fanien bm e4tMi|«ta brr <h)MR|»f, M( «wCfd, 
Wt •Hfcafra nab ilne gial« ««trim»«« fnigcgm; b«t fraii|)|« •taml, 
krt Ut Sruppe t»mnuiib<EM, füig »»m Ikf iMboftiita |a« 9iftrt», 

fUM btat «nbifi^of >i» «tla, ba« »tgiaitat HUift bt« t*| {> 

bie eubl unb a)U(b( aiii iBein, SXei^, ^umiXfiiXf^ K. ((«iit|tl^ Ut 
01f<itet( aber int Xdfft bei Cribif^ofi gdiAni. 

öalb barauf begann ein geföbrlic^et a«birä«nutfil), teli4 an Slten- 
tlHcni. <Sine( bavcn: Sin et^meiter, brr feili«ärll ^intet einem i^tU f,:iin, 
katbt »en einet fa(t 3 guS tanken Gibcd)fe angefallen, bie jli^ io >n i^m 
•ftbif. bat |te mit Ofenalt lolgema^t anb gnfbirt »(tb«n rnnfte. ei« 
«Hg IS f))aRifibe $funb nnb wntbe |Ml Wbf bit OtatfÜM Mfi^ M<> 
bttt epanietn gebraten unb gegefTen. 

a>Kc4 U Xagc »nebt ia ^ttuatia umtSt, 9 8iga«l (j<^* I" ^V* 
•lHt«ii) ttc Hita|i|lf(|fN «Mit} W M« bii C^Miw ite fbo» i« MMM. Ot to N» ! fmiate g<| all bir 9b«t Mm 
««ma ttüMMf« «ngbabl Mb fiHft iDtotf^loaM «A (bifH ml U t 
|n ttaofia, aiftt »rfninben. 

<h irltelte ein ^.mplot jum flbfaUe b<c d4a»r(|cr »M b(t ßMaff^CB 
9rfflre an^ Gin i^etrunfeiicr i'djisa^te im ^llfltltfl Ut gaatt 6a4t Mi. 
(Sin junger SBa^tmeiilcr, Stuber tei ^auptmannel. aa4 '<* Jtvniplet, (ort* 
bie SSotie bei e4>lafttun(eR(a, na^m ibn mit ^itfe 0|fraba4('f f'Ü «ab 
fe^ir felben in Uireil. nii er am näd)i1en ü)?orgeR nitl^tern tum 9tüät 
aller iBetbeillglen von aUrm tStrebeten nii^ij me^t »ufte. 91« nälbticil 
9tbenbe würbe jid) mit £a<f unb <Pad auf beni fiauptp(a(e nufgefteUt; 
Cffenbaiber fübrte bie 37 9!tann. bie (um .«tempicte gebitten, mäbrenb 
biefer ((cit aul ber Xafccne, nabm au(b bie e^tltna^e am ttä^iUtt S^ore, 
burd) tre!(be4 ^'- 3ug ging, mit. lief an ber njttjlrn Vnbibt bei eine« 
Aapelle ball maibcn, anb bea Cib leifKn, fi^ bi( auf ben Ittten Slana. 
«iaer für ben antetn, im Roibfallt bil |um U^ttn Iropfen Qlut i»(rtb«i* 
btgca |B nollen. t>« «ifi^'in fo ret^t |ur Qnjeit 'S'mai Soiftet ven einem 
Ct)t|lilR(tte beimfebreafe, «rfunbigte »al el gäbe, erfuhr ben %Un )ura 
atb«tti{it( |u btn ^«rtagiefttt, befobt Ojfeakubtt »U Stäbdlfüticc fifl |U 
nebmea unb vctlViratb aUen übtigtn bjfüt etgnab(g»ni|. 811 fibu Vli|pw> 
berung baab finmme« Si^Bcigcn tcmiebett nurbe, aab Offimla<b« 0<ff(* 
ibn bai Vtnctt anftblug. flftmgir er ia fiaft bat»on, am (in flottd Aont« 
manb« gtgm bie Qlüibilinge aufjubirten. 8etterc ab« |«|ia ia gota Ott» 
aang ber 9mi|« (b, beim Xage in ben dSilbern mit CebralKlittfa Tci^ «tr> 
feben, bioouafirenb. t;i btr JJacb' 't rafdjtn ©ätfiftfn. 

ber uidjilen Wadit irurl- im Wtliir((e fampitt, ȊbrtBb bie Spa- 
nier tmttn im Sbale la^itien. I)a inad"' n<b bet von bet Sb't^iB'^^e in 
'^lacencia mitgenoininriie .Sdinieijer btiinlid) auf, nabm ben £ernif)(r ben 
CrfenbjJjer, in u-fldbtin fi.b t.\t Wflb aCler befanb, unb BoUte ;u ben 
ijp.nietn ''itltidjrn ^H.i er eben rott einem i^eli'en fpranj, unb auf ben 
■a-iuf iihlit fiebfii b:i'b, dtecftrn i!)ti Ii» ailiüjie jon )ioei ^d)iieioa<be< 
Cjfenba^erö tot' ui i^i.'i'en. 3t< J JOffinbryäi »iirte eilte 'Wiiblf oewalt« 
fam «tbtcien; t ■Küfler mi: ffleif- unt ©.U'ifmi i?fbiin»en. Jleifd), SDJebl 
anb (in Sd^Iaud) mit 10 'fö n .unommtn, b.-n ^aullcuten aber, ibter 
Cd^difung gemä^, bie gant^ ^eiti mit 4 fpanift^en Xb<il«ni bepb", unb 
ber Slunge i'etntm eigenen JBunfdje naci), al* ilBegtcetrer mitgenciiimen. (Sr 
tfricrate bil Irnppt im näcbften O.te, unb fiibrte fie bil )U eini.i;ctt .*ö^- 
lein. 1»eld)e bie (fTmübeten ülitr r'nen angei'(b<t)sUtnen 9)j(b trugen. %m 
nä<b|l<n Storgen bemirtbete ein S^äfer bie ^lü^tlinge mit @etn unb SBt«t 
unb |wei jeftblaibtetcn dibdfen, tanflc ia bta aMlrnftta Oactea für 
Hirt Sejablung unb lie§ bnrtb feiaiR |illf^fitd||MI ••In bM uM tP u i 
9fab in bai ^ftfigebitg« (eigen. 

et auibe ein iisei Sug tiefer S^aee bvr4*Jit(t , Üb» einen ge< 

frcti^en i^ad) gefe|t, ein ÜRann, b<:m beim Sinft^Ufen baf (Stftiercn bio^te. 
cen ivcii ilameraben etil gelragen, bann tum Saufen genitbtgt, beim @on> 
nen.iui'.itn,) lit Äleiter gettednet, jwei Bornebme fpanifi^e Säger, barunttr 
(in AajMtai brr <!?iiliciani>« all (Seifei mitgenommen, unb naibbem |1c btn 
aSeg )u ti^T rcr;ii,u inten (.^renje gcteigt UBb ^ifll CldifillMigm «»§ß» 
lebt baltcn. jt^in •ilii;at isieber entfaffta. 

S«m niätfitn tbale au« fiibtte ein ltlab«t^fci blt Sli^tliage |iic 
nj^ea, ^rlBgiflfctea attenic ne<b einmal foDte Hn Sage ftitifil Mfkni, 
ba fit ua dB ^tM gerietben, ba« »oll von !>anif(^n OreninHlii^lecB iMt. 
'^c^nelle Sfu^t n«4 Haf* muft« l^tifvt. ^ter ffanb brr ISeeaifleia «an 
«liormgal ba< .SBerba" eine! SRannti in laage« Stantel g^bUt, |ilgtt bat 
etfie |wiiiiBi<|if4( fNtpiel, bat aal 4 iMMfutta Qaarrn beih^nb an« «fncB 
«ibltd« Imaiiliil, M McriiaaM. baf bit f^fAta «nSreiiet ai4l all 
diiBlkt ftiiM, fi» naauBlM, nab noAbcm M* lalgtftIgfeB aMvbm 

•am, in «in SMcf no^ wb «aniba atlliitf. wnbcB bit 94«^ 
"•ffta ptm cta 9a»tA aan t Ifaim fk jtb«! Mt tlbtß$iüm, wnI 
6 aa^ürftauMiM fftd^iünat aa fltt B ä — «■, aSt m|l M i l na g tMOfteOl Mb 
baan aOta (ia 9a| aa« Cifftl Biaafi «ä|tüt. 9Ü4Müi|*, «n fM, 
btnabmen fit ftlt iBbaiilbat gegea Offinba^t t, bet IIa«« fiAi (aairt •ilb 
t^eItbei(en nufte, begingta (ine fllen|( «aacMOAt ClRi^t «Mb Mn%fn 
|nei Sage f^Sx«, tt^tmib OffenbaiiKC «amii^Kifi iMt, Mw taNCtdäi 
SBtbetfung naib Safhl fSiaafa getnubt, aw f( flA fimmtn^ flc ffeMlnf^ 
»erben liejien. Cfenta4<t «IbiB (hi( mit tinen 9«fe n»«t ^Iftü», (MUa 
j)<b beim jflertei^if4(B •efu^Mi M^tum Ml nab aabai. ba if« Mifnt 
ni^t »aäi Xrieft ftbCtfiii tM»k, Oicafh Ia btt 9Ki«0tgiaR btl ttan|iitt 
«'Crno )u <ßferbe. 3n 7 Q»^« batte er }ttt Itttl IflltB fChnil «* 
BUB ging (I gegen bit f^aifA« 9«f*n«8 Cobajat. Digitized by Google Mtmtt'tftad^t läuten* * (fBf<n.) er. f. f. 4ip»fl. naitflii tubm aa|n»Tkncii ^mäH: haf 
M Siccaatr 1. 9tmfflttiimt*t eom 1. b. 92. ait btn tt^. 9lamni ja 
fi|t>« ^t«, kam M Qt*tux»U^&npflti$in($aut, Vit. Staut fl«c' 
U*$, mm fttMfi^tang bifr<r (lttntrai'3RtVrfi<Mi Mit kcc 8t!img 

•nHKiMir mk f«MiMMn«tai •ommI* im Bmoic mk k« 6«Tbi> 
f»M «otoabMifl, Mif «ofcfnlfl. «lR|l4IHtMi Mm 
«l^nrMi AtMt I. JHa(K km ii Wbi|A|Mm ÜMKaklftfiiiMiac eia* 
«««(iti« OMWMWiMt Sifkf ««4«, M limHieiartfl, tai «uttca« 
«m« (tinn Am twfc rtMl NtuftlallMtNi. (MI fite (HlM «Ib «i^^9(1I 
Cka|ll(i|lttiifl, km 0»R|bH4|nrflir «d homrm; cnkliA Um «mrtticn- 
KMU t. ÜWHk, flMnMk Ctiim. M SafaBtirit-SttglniHitt 9r(n)=?le^(ni 
Mm Kr* M, fiatt ktr l^a vi^mk k« Itfttn $r(e)ag(i in tn 

9tnmM*'9iu%t ffer mOftf*^ hari^m Xtf/fttMi mt km Stint« mfebK" 
Nb latrhantn (ttkntii tayffiMM^iMaflili ft. IKotT* Mf filketnt 
S«*r>e(iiti«tk4i(lt 1. «iarre. fab Wt fK SiMf 6t|!abb(ten Siliatpvfini te^nifiltiB fMHMt t§a 
•ratiT 9ia||l*Vnnctif Jtmnnaak« Vit. 2, e^ne a(n»r(un9 i|)te( kc^oia» 
un 9trf»BaI*danbfl |v ein«i)i ftltpftittbigdi ßeBal'ttTtillrricJtoninuiibo 
■nm Str. 19 )H VfTtfnigrn. IDitftl 3ra8l>ilrt(HtT{c<Ä>nnanb» nit^lt b<m- 
Boll k«ii ^itl)tpoßcn 3nn(fcru(f unb bi> ^ilialyvfhn Jtnfjttin, 9""' 
|«alf(ft(, Qo^en, Wanbrrf unb tii-n: 

gtmrc 1)it bat 3'>>|)i<4tciiU(cie<jloiiiuui:tt)o dir. 14 iai ttm ^jupt- 
(sflrn SJfrona unb au! tni i'^ilijlL'oi'ifn *P»!d)i(rJ, Pff.-jiuti, Hat- 
manudba, Ilbiiw mit ttm Urbun^JplaC't b<i *2 » t c ffi j ii o , — iii 

i(i jipufltn ftgnags DIU ffiujni flaiulmiSism $<tfoajl-»i:jn;c nim 
ßtugf'iüriiUtricJtomnant« Rr. 14 in jenem 9ir. i&, b«gegin vor l((incin 
k(c 9iUal]M|NB «d^leta in j^m^nMUKMttmmial^ Wtt. t4 ttaaf* 
frtht. 

s ©e. f. f. «pofJ. iWjjffldt bjbtn mti 9t|i, (?mt'.tili(iun,( f^m 24 
X><|(abtc 1859 tie 9Infl4friin^ tcc i ifjipdnar'Äcttiipaiinrfn in Clrnüf 
unb l(in«l»ar gtuebmlgt. XStmafitup »ftttn von j(|;t an ftinf .ftoiti- 
grnbrn in bie gniannitn ^?:^r:l l:'tä(;j)linjr'Äcmp,ij)nl(n nnjObrilt, u^^ d 
ntrbrn fünftig in bir ^iljLplinat Jti>mpa>^ni( .«tomorn bic Aorri^mbtn 
•on brn in Unjiarn. OtfitrrriA unb gt<irrmjrf bijlorx'n truppcn — in n4c<nr'«napf<n. jtbt 9l«i^ ju flttcn fUtt |tt ai^i Mffta, Ma tcat« ¥» 
Vitt unttrfttn btr t*i)itn fkti^t in Cltafit }ug(fnf|ift |M| arilki. gtnht 
^abrn Mt «nff^ügt an bcr ^inttni^i gaai ^Wtlfn aak JhHflf la 
frin. 3m Si»rEgem mttetftt bir ««m'U »i( Ml^. tmamrtt (offa 
bi< rn«W d I" <r>4en. 3« («Mt b« tM»<it%m ft^iHliflia 
Ifl tiae Safi^t Angetrabt, »rlt^e mit tinn gcrakfIMd«, **■> Mkn CUt 
lAfltfaaMta. orit |mt Aüffta Mtfilou« «iMi «mMi |||. ^ «^f». 
^agoi »ntbiita manlaikm. «ai Kwg<f«li|miB «fofia mkw «NikR 
e«iMi m4 Cmm mut/m, b^fe umim Mt «nwiimR m km «r> 
melB Bdb »n tNiMHi «ril «i«lM4r> «Nc «MmI trlgt thu 
«albiaikt aitt Ut V^kmaif^-miUua raak oai kit «afT^Mge M 
«cnnttt, «a» t Mab aa« almi naakt k«l «aff^loid catfcnit Dm 
(SvoviUm wtt MAtt, jm4 a^< eimii «ab flatt UtfOhm (lat aai 9m> 
('ii«n'0aaki liasHIMtf IMfinlnat. C«r Mcf abHinri Mgt m* •«mnifi« 
»orb< on bta ttiaMl*«afflM>a M litt »b idai mnfraft, unb abw 
betftlt« (ia aai Mt rifoit UkltM aiMiRkil V" fariM OltlbMikÄta. 
CNfftlita VpwItMa arit |ml Cttnua «h MUtr aaib »itr Nfffn an 
CpMlMea'eaabt tfat |i|IUt( JMIMkaot. Da <i«ttr>«kai(n( trigt tM 
bl« OkatMlHtotbt «rit ««rtmitat mi bh «RBMl'Vnfr^Ugr. bir epau* 
ittUB Mt bflt ttitfniBibal, jt««[b aar aili ttatai Otmit untct b« XtU 
fadti«*. Ott «<t» aiii rab «tat CpnlMni. jt a«4k«n t» angrocb' 
ait »hb, bh Catl-ltaMPd ffttl uatir — bb gribNabr ((■«(gm ebrt brm* 
r<lbra tut) brr tilttrfscn Sorf^tlfl gett«$(n. <Dir (lallbrdrib nng br* 
HtM *<n'ni r<4«nif(ib>a(n ^alltud^, bol über brn majig brtvtrragrn« 
brn »(9« 4k(nibfT«g«n gritagra Birb. S^rbigr {^mbrn, {"illii^tt aA 
langtn Sabta, foKlt Ser|f(ning<n a* btnCdbrn jinb «crbclrn. 

3taMoffi|ierc (r«gtB btn ÜDaf frnrotf, Spanltutn, »i« brr 
abratTJl, nat Htrbt b!t ^IfMattion am «uff<6lai;( (n brr bil^rr fät 6tdM' 
c|ti«r>i:( e0rger<^ri(b(Brn »ir brim abmirair an>|rbrailitrn CS^olbbeibr, ebrt 
tffld)fr bf.-m ?inien ®(bfff»»il4<>itän iwrf um iit (i^tnr Ü^rfiif ton rinanber 
unt rcn rrr Öorbf abflfb'Hbf, brin« Ätf^.;ittn- ?jD:;in (fin .'1'" brdtfl 
«cltbcrtAcn läuft. IMt biib<ti()»n (SpJUlitlfn ftbalifn 3i;t \titm tfUtr, 
unb jn>jr ■ ^fr Vinirn- ^diiffi-Äcspiun 'S, Iii ^t'dJttfn .ffap-(jii 2 fllbfri!?» 
flicfK •£\nnt, Pen brr tifbtr am fflsiffrJAfn .?f(ra(rn(n Wrc^c anb (Tform. 

C bftcf fi\i<rr 5ilifr-;n"^. *' B ü u 1 1 tt r n. ®it brr fibmiral, 
jfbodj mit noAiifbmtfn ri|linfiicntK jur btn flrrmttn. unb )n?at: ©rr 
üinifn-6(brffj.'eKut(!unt iwri 8'" btritr »clcbcrbdjfn runb um ben Vrrinrl' 
9Iuff*Ij<l, reoron ba» rinr 1'" »em obmn !)hnbf ttä 'airnift«fliifi'(6l3ilf», 
*j* imr.t! um (eint rigrn» Bülte von etflfrfm abflfbl. Der Jinirn-gAiif*- 
("^ibnrlvfc bloi ein fel4»* SBirbdjen, unb (?iMr 1"' ten obrrn Sdntt bei 
9If»inel-Sluffd)IJ9f« abflitienb. ■T^tt CtsjuI.rtJti bJfibfn toie biJtirT, irbo4> 
babcB «uf jrbrm iMtt, beim üinirn-S^bijf'-SirutcnAnt 3, beim Vinira*e<biffl« 
Sibmbli t pft^cpMlt 0lmit, «te klM «aM^ibi; aagtCfo«* !■ 
fein. jenr )u Stuntua bir Äorric|enbfn ron Cen Im 5)fn*:i4i':r<tijn, in t'rol, 

SO^rier, !Diiliratien unb ÄroJtltn (lebenbtn iruj'p-n — m |(nr in ÄiilS- SR a t i n t 'Rab e te n. SjffenrJi}. i.5 pc; l 1 1 : : mi *Iiiir trr Ctr:- 

bürg bie Äotrijenben ron tin Jnipprn, Mf m ä;(bfnbiir:;rn, in in )'<t- ^ Cffiji'f, j'be^ obne eint tJiflinfticn ,iuf b(n 'ae!intl-^lutict)laf,-;i im^ in;t 
biflbrn {Bejwcbfilf'ift unb im Iniwür !P.m.i(f, in :i!.i'. cn:ni, im iflliiben j 6<r ti»b;rijen «paaltt:* auf ber linfm ö.tm!tfr bjber ju.t nur i*inj 
tbfi\t Ur.iarnl unb :iii <li^.'lIlI,t:1^t ibtüi von Otolifun ylttm, enblid) in {Idifrlipang«. CibeUit «pptl. 9iai^ 9*>m «nb ä)<bnitt »it biib'r, jcboi^ 
bir r i; iip:iiia;'.»ornpa|;n;>: iu i b n: c f : ; n ft j b : 1 1 ! «orih^mbtn von brn In U.^n fil)nMr|(aMMIH Mr. SMtTtilt Bttb flMi 1UHtt btat IBa|^BWi e §t» 

eö^mrn, SRdVKK» 4&4)i<jir« unb in b<m übngtn X^eilt v»n QMIi|jr« bil- trafen. 

2Rjcinf (}| tcen 1. Aloffr. tth btt lllllfai4M(t, f<b«4 «^Vt 

Hcbfctfpjnge unb ebne (Spiulctlen 

ffl}<ltine.i<tU3»..(torpJ t!ie abjuflirunj brr »TOjrine. 3.'U|v;-Ä0rpi< 
Cffijiere, wrl<be, mit «ufnabme bet PaHsojH.il.« urb Äiiipfe, bie jlrii^e 
Uniform mir bir n4rine<Offi)l(re babrn. rrltiltt bleretbr Stbinbernng, »tc 
bie brr 9Rarlnr>J0ifi|irrr. ttt f(4arl<i<^iolb'tu4iene Pusppail Ifl Mol am 
ebertn {Ranbr brr Mrrmrt-tlttffdbtige An{ubtinjrR, isibrenb aOe anberea 
fliänbrr iit Rsifrl, Alrid) »l( beim Srr-Ojfi)ier. vom Stoffe unb 9arbe 
Iti fRo(rtii4<l b<>{T'1>i)iI>rt «u r<in babra. -de itnjpfr bleiben loir bltbrr. 
S>ic IDiftiattiOBen K«tb«a nad» bra imf^irbrnen Snbrn itrir beim See- 
OR^'m aaf b(B «rtoieln anb Ol^aulettea grtiagenj brr Stajor nnb tlntrr- 
lieatraani tragea bM riim 9itm ia bet Willt btl XtlbM ieb« Cyait« 
leite; «Scfierrtani Vttml Ml HafWIt 6labl«Offlkl(il«SoiAt, Ci|llRr fOC 
teilt e4tb4en. 

9>jrine-3nfantrrie anb (briftdibrr It. <t>ir gi<tlBt<9BfblMtlt 
ttbmfrale. Qon bilb<t ••t^^anb 1Rame-lMeiflli4rrit br^dltra Htt grgrnisirti(|( Vbjufiirnitg. 

Watinr>err|tr. Srfeibra biefelbe «bänbrtang in ibrrr ttbjaflining 
*b bi( atariBt^lpihtt^ b«|«ttta JÄt« Me MMitta «afr^bUt« M, aab 
tragiB iBfe bM|tt friat 99KMtm, ba|(r «i4 MaeMrrfflMaidi, bmi 
teiat gcMtabt. 

•taTiacJttitgMtaaiaiifratUt «tltlttn birMbea «Ptia^rvag«« 
UMi «fibb IMaMDfibR b«4i|M)|(a •cab«, J(bf4 Mt «mwl mit « f>a nod) brm Cri^jimaiionr. ^latuie jebrm aulmarf^irten iVren)^ 
VotaiUan «ia ^rlblaplan beij^e^eben wirb, fo »arbe mit beber iBerorb' 
Bitag vom 31. t). W. angeorbntt, bJ^ j'bem Tollten 9eIbfjpUn isenn er 
btt CiMIgtt^Mftit (BtataiBMB mtbc, ein tt^aiyicaBglbiimig wb 125 jl, 
fit «HUg« M. 

• 6«. (. f. apof}. Olajrflii babrn mit V^. QiitftbliefuRg, ddo. 
Wta aai S Rtambw ii$9, aa^fbttabt «biaPitaBgl*«biab(r«tt|«' 
••tf4t<f* M btt r. f. «titgMIatiRt ltf«mndbf||l la gta<^aii|Mi 3a bcr Vbjtt^ntag bleibra aOc Strf^riftrn Mit 611 Je|t aafretbt, 
laft lUitna^e |«bt<b bei OaffetiTtiM, b«t ttpaulttira anb brr {tallbe* laffearttf, Spaultiten fdt bi« 

baafelblavcm Xni^r, bet itrogea, bie aaffitläg« anb Paiae- 
•alla »M fitttai «laffi, baafilblm gtfittiit; bei «itaicl<«afl;^g {|l 
8Mi «Mtl bft im» »illaBbMtB Mnbta «tageal ift «üi br. 

IM. bafbti IM btl Mtlmt 
bl« MbM 0nifb>9a(Mii, 

Mi«ni»MI|BC «I MUMMüi 
MMb niM Digitized by Google Itc^lHjiKn fjitimttnfn tluff^Iigm, unb nf Mt^Ultn bit riftiiifncn ivie 
»i« S»atiiicC»fiii>": trJ4«n [(tc* fffuf ChMabttra, M|tt Um a4)|>(' 

von Ctojt unt Adibf :rä 3Joif,iuf>Jj!ja(». 

4llaTint-i)f jtntf. t\i SJ?jrine-©famun 'tJjiKn burdjjtfcjnH Mr 
Unqcini mit t<i iiijiiiicjtrKgt-Aemmiffatiat, Httt «it-ar tie atminilliJticdi 
inil tmfdfctn iidjitliiLd! mcfefnrn. Hr 'äX'a>'Aiiifn-'^it|^fni>ur« unt Sffaf^inrti' 
Steift« mit im ttjunüniniiriKn, lit ^''il'ni"''« öffeiffbau- unt itnl' 
6att*9Bc|>nl 6tng<j<n. mii cfn tinn^vfintuiL' jinniKufn 'JlmTcblii^fniinl trsü^Hi}! 
Purolis. äimmiliitif iifaniitn ttijtn tfii tor^ridirifbfntn ölaiitl'tif>)«n 
c^nt IV/tif i'|irr, unt mit in Zudfwfri itflit In ;ujr(nipf((m Moi! 
reit bi*^cr ol'd ctinfflttn ^(tci.irn n-irt. ttr LV.vpl'jrtrn füt 9)*lf inb b»» 
juflli* SBortfiipti« unl Spanla!:iiä, n.i* i.fr t!;T £: J4ll-©»anHf tiftfllli 
ii())<i(niien 3'i<')'""'a; t'iji'i*«" t" iHcultt an ^rc Äjr»'. 

SJJ a nn rdjaf I. Walto tn- Sotpf. lü« Jfpotffii, 4<cciJiiunn.(T tint 
Citt ilriiirltuif bf^jltfn (if Qt'jffum-.fr im Sdjnitlf, bann nj:; r:i •idiop- 
Ijnd', V!-.t tij^fr, mit Iturrlfcdi abüiitftunatri jni .«va^^fii nj ,■ btim 

SKunnf Orlftitn I. Äljffc ttJflfti il'iv trn uf;S'"<ili<nf 5i;inf lu* tic 
Cfriji-, icit tübct t£ir;itfil';i(tf-. juf ttiri uinatfit! 'bfn*!' ÄTjjdt, Zit 
ben ftrnf: a'.t Ciflinltlon 3 " brfitf 3flb|>ib»nf SBcrtiitjfn a if ffu ,'lftnitl' 
Äuffdjla^di an,i(t)rail}t, ttit bei bfm Dbu-Cffui"- (war: Tif Sooiffii 
nnb iBocifmannti i. Jtlaffe imi, jint btr 'i. .KUffe (ingcgtn (iin i'oldltf 
Sctbil'tn. Säb(IFu);V(l unb .^jI^MIcibung »ir Nt SRjhnr'lSIcvt, aOtt 
U(foig( icit feii^tr. X^it StcutTleute I. Hub Z. Jtlaffr, binn bie dtbiemiii' 
Mt unb OHartiermeifttc et^alKn ßitt t<r ffiajfcntMt lAngt 34<f(n mit 
Brngeft^UgeRrm Sttagt», auf iBcbttn pr l^tt !Cittlnftl«i< wie bilb'r tragen- 
S»m SteMCtmami 3. Alafft Wlb Slarlgafte abtrÜTt« trägt tic SKairoftn 
AuBf^aft fdbft «n Parade refnt Xa^jadm mttt, fonbet« U* (hieu 
|M4|MIMI (Qstb^cmtin) mit umgeftfelj^ucm Jtragcn, ȟ bb liiert 
yff^rbbenen. unb i< finb bic für Mc l«(t|(ii«Nnlen e^ngca, fa »f« fär 
feie r(tf(ti<ben<ii XUfftu tn SRattafm «otgtfArteifneR SifüRfiianea n»ie 
(il^ec «n ben ^rabfragen aniubringn. CMtt btr bil(tHgn 3«fr grbübrt 
biefen Stuten bei btr «rßei «bjnf)inra( «ia umtitH Qart(<nib. 6i<ait ter 
Mlb<rigen Snintel erbäit bic fVatror'en'ltMiiiVtaft MB 9a<llnanne 1 
iUaffe bi< tum e<^ipiung(n, Sailen tcn felbcm Aniia|*Xai^, bic bil Juf 
bcn falben ObtcMcRfcl teilen anb b«n e^ntit tinei bequemen Ratetet 
(abtn. Sa* ^attUabtl fU i bei bn Otatgtn, füt «tU^e et bitbtr verge" 
f^rttini UM, »tg, nitb et tragt« bitftlbtn in ^infuaft bloi ben |ijt<fleT. 
-£a< Ritmitua btr SRjnni^jft bt< fRauaffn* anb ^eugf 'Aotpl ^t räafiig- 
(ia, wit bei ber äRatinc^nfaiitttit, aal fi^MRim Stbft (B bißlf««. 

«ociut>et4b<-SeibDtbtl. tut Mb MieniM«! fe(ctta*M' 
nana i. itlalTt, fanß leit bi*|er. 

Illtatin(>3eBgi>Xai|>i. Uatn-OPiim aab naaafi^fl gan) f» 
nit btiro K4ttar(a«An9<, nat {|l bn tM, l(|A|C{4 SUi, ba (j^ttn 
(S^atgtn gUt4 nie Iii 3ni|f<**^'Oin<nni am «it«i(«ttifMlBgt f^ar- 
la^tut^ IMffiiMain, nah •nbni Mc «a^ Xr Hlt«<|im 
tt^altta. FanJi «r «aMat mm» M||Ki|<r «acMül^ «M |it«ila4ial|(« 
Sa4(. 

flla(iBt«3Bfaat(tii. IMUiH mnttUMt, Milte. * «Bl 3al6ia« f«rili( bmb übIi lliiw fi|M Ib «Ii. 104 btr 
ItlKtifBttaBa« «fl« tVU aBfgceaaiattat WnltibiBi Um «afct 
anb ffiat 9««Ui« tat 14 B»rtRiU4 »n<4l%m: baf K M |w 
fAaf|iflJ4^l|ta «Ml4m#i» bd SiM btl «abttat ^ftc nii^ am feine 
«togni^, (mOm wm kii «Ute ftfatt lta#UHmtn ^abtll, übtr 
»rtdt Mlti B»<| Mnt «btl |«B| «Rri^lgt Sttta üi ktn IM^tta ittr 
Xtcal iai 3«(m UM «rf^ltatB (bilb. Oit|bc tMftatli^t «tteaa |bb aattiy 
täRMT^n •(f4<4t( r*0 an tO. Ma^lltB WfnM ttf^iiBtti. 

* Skr ak«iT8l«tbtiIt(l»9af|p(ftar fa Vtaftos «nguf) Ath, all 
Ii L VltilIttit>OittiiiBuaiiitt In bt» 3a|lt8(iienl<Oitnfl btr i^tijifi^eu 
CiaM M* < 94tm ttttttta. |at btr tairtrli^teii «ratemie btr Qiffta« 
flafM» to aUta tiaia 9Ua Mt ^iH|K< aab St(ii»'niü>>bi -Ci^ttan vettert, 
INli^ IC fdijl Mit «Ofc eiaig i meinet )>trPi'4<n «itiHtttt'ltbatB |i<4B(tt, 
MMR ktr .9(«t(a»B- bd Mni^.. »ttf. 9rin|ca ttwli fHiia, «na bei 
etaaul aaib «inbac t« dRigl. iKUiii»«ltabtaiit Oar>ci*^nn]i.* * (Sin OHmat Aarttfiwabtni btr 41. H. >)ig. btfprid)i bit »en niU 
Intit« gcinelbttt Citbaag btc dafasttrifCqnilatitntn, in «elibtn jene 
Affilitct btr aaftiatVtR. bit ai^t ia «rabtmien trtogtn finb. jtfo nUi)i 
•tltgtnttit |un IltiltaltiatB taltca, (m «ampagnertittn gnlerttitiet tcrrben. 
Cr aribaiti bitfei, iviiit btt «Baibaaas. tif nur barauf )u frben fei. bj; , 
Mt Cub<offt|itrt btr dnfanitt it ^rnecf miiii j , ni(^i aber, bdpi 
[it trUtast frttil ttn ftien, — »oUi «Inetfennunrf So fleUi )id> biejf 
all rÜM «taftfutai bei mafmt bar, bit «tatt |u eintr Umff' lli^ligell «elbftuppe, Bi.fi' -ihn ^'J 'lUtatrüiinv- (tt niJ^en, C.-n 

niditbf:ii''ltfltfii Sfabloff (crrrn utib SutosjTiiif iiJiV'f-iit'n gefd^ie^t aber 
f'Ti( unt'tiatbjrt 'IBobliljat, inbrm fif trr fpilip flifirn Wlamreiierei enl^ebtn 
unb fi(b n'jnm(br n'djt mm 3"'"'' '^tltl'l^Jff^^;^ ibcirer 'Bferbe )U bt- 
ran,iii'n i)!wuni;fii f.'in njftlm. — 4fla3 Iii 9ifi(:;i tri ber ÄJTjUfrie aU' 
brUnjt, l<i <i Kot)'. tsjbr, bap man mit Cec ,i(:cöt|Rlid}en ttbHtbtunc), 
iTrlfte viel jrit. Süiibe anb (Sebnlt in -anipruil) nimmt, (tt bem Kcfnllalt 
flfljngt iil, t&i tie fflfrreicbiüfee Äacallrrte iMtUfiiftt Biitet alles AavaUerien 
jtn bcflfn teilet, bas |i: tifbO Crr nilj filj'n ju.i) bi( lvfl;;ftrjrtfl(n '•JJf'eibe 
(at unb in ,^et^t Ifffrn au* niiljt ro-nij)rr l'iitt uttb gut «ilrapa^fB er- 
irdgl. wie ir-itio fuu an>-i', '?tti;T ;)t.'[t(it <ii niljt t;( JijjuetfaA;, fcnbern 
vielmebr eine iioibiL-mtuu Ho-rbrS.njun^. ubrt ajeSd)t man nidjt tie ipaupt- 
!J<t)e überffbfii t^if flf::tii uuiij' itC; (t jr^iilerif föntien, Jbti: mjii braudje 
bribalb aal ber SKannidjaft nid)t bu^;t|,lrl<(lt^t ^d}jlreiiei tnjijjni lu melleii. 
IMe Uebungcn in ben Seftionen ber di{it|'ct)ule geben »ebec inn 'Vi'tit jene 
"üiiJbauer. no* bfm SDianne jrneS Selbihiettrauen, trfdtf b'ilr juiatn- 
m f n») f n 0 Ulm f n jebet feinet itufgabe bfi»u8tt ÄJcjü riil a j ,vif[ortn ie! 
t5tfl^'^}f, Tor bein ^'inbe betrjdjt'n mü)Te 9IUe 9tfii|ii)iillffticnin babtn nur 
.■tn-t: ;'r.ift[t"(fei-n i'Vi.i unb '.Miiij mgjpunft nnb baS ift ffljbrlid» fein ftit- 
^erifdjri, näinlti^ btt (iia)(lbciilitung ioi Salb^p. iRicbtij Jiligefiibrl if) fte 
ein ^übi'itiej ftlifb nnb nu^t einen (rji^tigrn (fiabrutf, aber ber (ticgtti« 
\i)tn tbatigieit ber itatalltrie nimmt fie eber viel, fiatt ibr irgenb ttvaf 
)il geben, ^ai «ilerrei(])ir4e Steglemrnt fei eine 3<'t bicfer fdtin^en Clütbe 
be« %jr.ibftveftit< lebig gtmeftn unb man babe iii^ ntuetbtngl im lefitn 
-^lb)ugr übrritugen finntn, b»i nut f^atfe unb tüibtige Uebungtn btn 
lienten «ielbfhtrtrautn, btn 9fttbta ttutbauti gtbtn unb bubutd) bit Cr« 
folge »ermitteln. tSemttl bcfftn natta bit g(in|inbtR Ceifhingen tine< ^u^* 
rtnregimenti, bejfeii fi^arfet Sttiltn in ber Krmee f^4w'<t(!4 grmotbta 
ifl, in festen $elb('jge (Jtinig von iPk'eug;u,i Cer tiSf«* Reiietgeifl, ift 
tint bitefie i^olge folcbrr Ufbungen. — dl fltbt (B ervatttn, inf man bti 
ber gei'aminlen Aattalltrie, beren glän|enbe* tttn^rt frtili4> att(t, alt bat 
j ber oinbcren truppc ) ir Vf'd« bei ^arabtmiiigtn tialtbtt, bal Vtafiifdic, 
91ij([id)e }unä4|l in< Qngt faffta «tcbt. Str Sarfdlla^ Uc C)N(|itt)»li|t 
ber 9)eiterei mit einet tlR|abl ^inbtrntfft )a Mtfc^. am gutt Migtä^it 
tu (aben, jt4 in btt Uefetrminbnng «an ^iKbtrai|fta |a dbta. cai9fi(|fi 
ti4 ftbr. e«l4t aitiitaHt<afetiBif( aiiftn alec tmtifaU|i| aagtb«i4t ftte. 
um bit iitlgl^ta IltiBB^ ata« •ffatc fAr Maaa br» tUt aalltKM 
I« HaatB. 

* (•tclia, T. abm^ Ott fliuliHang MtMkbtatr SUitti, bmmi» 
btr Vi*«fif4* BiIaitiiBti|)«cr für bic ^ubaft ctan bBi^tttifnbtB 
92tttai|«Rir«tiaa iiaitiBwc|kR ««tbtt fall, ttfUliatB M ia bti Üat, 
finb Mt adtma «B0altB tttr Mcfb VtHbtnai M|( «U «tcfiilt |b 
na^UB. b« Mtitai Sttat|Bua iBf«(|C Mi •ailtNlt«njiMiJttfr Ui|iB BMlblB bWt^Hla 

Ml^tr «a|cfA|r. ba| bcr'|ia|c 0tbfinia«liMi( Nalkd ta «BhtBaag aa 
bic »nt 8tflBa(i|^3a||MW*atR tttaftlli aal bni Mitoac« |Br««itagt|c|t 
nnb veriag^mtift, aiii «Blf4lHf btr IMiftt, Bar mit gt|agfKt> •cfikAN* 
bttMf ttti »ctbta fall. Utttr Mt flatl btr tt|Miai itf liitT bitfir Mtfaain 
»titauttl bi^gta Ba4 bar^aal lAlitt StfUmmtl, aab i^iMt tt aa^ 
ttvpt aiilt, aM ai (taffUi dkt Mabtab« OtllinuBaag gtinlfca atibta foKit, 
fonbtrn bitibt bit Stjtflttniig btl SiatI fir bit tiai^a Qtfiiaata bm^> 
fi^ttali^ btn jtbtlmaligtH Umftjnben nnrbebaltta fü* Baaaf^aft für bt» 
BtlagtiaailMif v<rk au( ben l$-<1iiiig8-«riiaert: ftamiMgaitn aalgcgagca 
«trbca, aMl llkl btrfelbe jebot^ ttji mit ber auigeH^wittnea AtiigINnil« 
fftafl «bw AiMfaiJ^uag iaI übta f» gab bcaifiata fir Mt|ta 
ffiä bit frilVr bti f'brm tfaitlaea Vrtlltiit4lc|iavait btflnbtRe cfac ta« 
borüiorten- unb eine fijnb-ndfl'AelMBt, Bttfl btr einen auf btm Aritgl' 
fuie bei jebcm 9tegiinent l^orbanbtata flbfKat'JIvuq^agnic tugcniwfta «erben, 
ntagtgta iabtf, »it mit fnittr «a4 f4«a btn^tti (abta, bit • nuatliaal' 
Aolaantn bti jtbem bitfcr Sltgimtaiet i(|t «uf 9 wmttrt »acbtn (iab. 
9B«^f(^tinIiit mitb au4 bit bittet anl t AonqMgnItn beflanbtne .Ttutf 
»trft'Wbtbtilung eint bebtulenbt Snatittrung unb bie ^^utsfiiutig tu btn 
StIagtcanglMrt etfabrtn, botii verlautet ns^ nicbtf iHäberr« baruber. (iint 
grafr Xbät'orrlt »irb neucrbtn))! nsib bei ber «eränbcrten Crganii'aticn br< 
Iiatr,n:(ieTi< entfaltet, bjji f'iic l:[f ;tufunfi gan) Den (inj'lnen ituppm- 
t^tifen abgenommen nnb auij) für ben ^rieben in ben nturrbtngt erc:d)te|rn 
train-SaiaiDoiien fenientrirt nvrben toU. Uebtr ben IStfolg b t au M' 
(fanbwebr-Ojfijiere ergangenen 'itufforbetung jum U>bttlrlli in baJ flrbenbt 
■(''ter tbei» bie .Sptatr'fdie ^tituni" n*'' ■■^'"^ namentlid) bei ber j:ifan' 
tene piele Oifi|(ere betfelben ffolge geleii'tet bjbrn Da bie 4)at«iU«ii«' unb 
Äompaanutiibrtt bct b:*6rrKifi! l'jiiba'tijr.öataiUf.Tt fLlp o^nebin mtiii bt» 
ttüf bei btn &inb»t|)r'i£tamm'iÖ4taillontn m gunftion btfinbta, fa ftnb bie SS Offi*itrfo;l'ä in küuiii luo^l in Jljj! \o jjt jfl pJ^n( .rjf.;-!?!! 
)U bfiralitfn. S-r bft .Äa»alltn> unl) ilrtrUfru i'oll ^injfjtn ;;nf Vla-fur- 
fc<tun^ luun iffit nxnijtr (ii''jjjfnttii '-'rt:'.i jtlubl tiabtn. maS pitUndji :n 
t(T neftr atfb^rtn KtbralftcUang »et mti)i(ii e<iatn(tc>0|fr|i(C( bitftc bei- 
frlMn •ni* «ii|lc.* . Q C(r Müiftcitt tf* rjit Seit in nuifet bcn minniiifai^ftm 
ISrfjdxn iugtf4rir6t.<, unb nod) tJ^rcn tiit SBfittrt f»tt ridttige aai un> 
rt^iijt -nnjaben burdjrinjiibn ju m^tfin. "Qit effi^itll! p:c!i$iü1)( B''"***!) 
fat r>i^ t'^i MT«nUgi einin lingtrtn flrtiCel in bicftt Sngrlcgrn^it )u 
ktinjin. in au^ uafne S«fn mb 3i<*<t'ff' iR- 

ri na<6 bfT fre|t(b(iitifn ^rtrtfMtfafmiS Ut Jbi(g<f4ul( fix gefammir 
Salt |u bitsrn, ti; Ztiife H)xii Xtittt im flfrirfteii, war im 3*fltt I8i6 
(«fgtfltUt »otttn et »jr fine Steilftrung m Uvm (itf 0ta<en(R, 
ml(b( tiefer gcimation Scunbc lig, unb tt war «in 9UMl(aiil6jlt, 
kifftn Siu^ntR faon {»tt Oritt^tili brc gejcaMiTtigin mtilltrn, nj.t 
awUkeni feu fiir bit Krmte «nfägbattn iSutnoita («niej^in »erb» inuBtirn. 
^Bif^m »ih|I bit Strjiterang über b<n 9tatin<n iitftt ^tmtt binjuf, 
»jt Aibrtt kn Cteii rd^tta ol^t nt^t V», bit (efainnic mtil'Pi^Hjf 
«■» «M|rfWt( ilMiif4«fk «Itfilin«!. «BMntv4ai4t Ocili(etU 
— »ie Icf .llaAnif «n • SfwnU ^nh" (,QiPi(* dtäiiig" «em 
SO. a>c|M(cr) HmiM N — fi» t«4 tfH Htcffl Otittled bet 
ift»»tn «aniifAdfl MM frflM «M StaiRt (M, »atraib Me OiMfl» 
«iiw |»an|iaiitn^ fHt«||||i4t rt| rti l l Ni IMM. 9imi|m mk tan| bi« 
«fi&[»nl(ii ScrMÜl^f Ml IHQ |«rt|ti4 t(M«k(K «»a*' 
a4i|r|Ii4t t|«irA4(14 n< tat Cflli« m MttllMriin gtntM. 
üiltlfMiibt BMrtn fUi Salm n fem W^^ni Mnifn ni^ 
iMMfit bct QkiMiftaAb »tt(f«4«i B(f^d>Bi((ii mit ^»4< 
(Utbt (MMfiiB, MMS bcr Olmral dm Sttttai iMt frttnb gc 
ilüai mt. «^m im ft(|nriff M Zuitttt USA wut bm «ri<9i>ffiini> 
''crfum «in bm •nml tMR lltin aisifalNC CitaMif |K ScfaÜBnij 
jener 9RfM)iiibt tbtKmhpM mrbtR, Vr M ümkla^t 1« Vnflldmg m*t 
nmfaftntta 0lcfnm|M<lttl feidim fsOte. Qfe Bircntll^c Irnbrni tiffelbtn 
jiDg bJbin, bie oJItemdM flBi^ipfli4> »IAk «»gti^fi lur OSj(rti(it äu 
mwft'K. (MBU IIK bRr4 MMnli^* Seimebrnnj bet 34(1 b(t 
Sinfni'Jbbrfl enri^t «ib«n. CMÜte naa t(n Srtobtll ']S(^rpfI<i1>tigte ac^t «in 
•I( hiHn, (« ^nxfu bi« SHtnft|i(ll4t für bit iltrrm Sabrjditije in (inrm 
cnti>ctÄtnbtn 9kii* ttitiätUrt »rcbtn. Cbnc UclKciaiiun^ btl Ücinrr-Sub' 
^tt^ um Mitc^ :ic Tuidlfiibrunj itx aUjem.'iutn 'S)>brpf(i<i)i 

unmö^lrdj, ittnit m-:it ^n*' tl''''''i*"'ä J" ?ljit(biiun,^ be< SRf 

ürrtipfirii* rnr'",t:cf. inlr.:; uuii tif ,Y!if*'n*flit(t bet 8inie M« fjfl (ut 
jfjlflf Je; Är;r4,-tijrf.- fcinint Tte x^t'ontt man innetbalb kiefeS ä^üfin« 
tie iHf ftrepfiicbt bic jum "^S Vctti ijabt; aul, fo !ifnüj(:f bit juf C:ti 
Ar;ec{iiuii jefe^u tmii für de '^iitierl^rit b(( Ifanbtl, o^ne ba^ man gc- 
r.eibij't war, bie Sanbisrtireii vctn 29. 3«|r «afiotal M fibm bnlOAm 
Acnfltfie unift bie 'Baffen ^ii rufen. 

Siefc Ütbett tcii Snce Dinner 18S8 buri^ bic fHilbt itl XHcji' 
ninifkniunt unict titunng iti (i>eneral'Slla)»n B«n Soigt*>9t(( roaenert. <!tfc:r V- .irr-.Sf bainat« eintretenbe »iitopiif^e <Berl(i(ifefHnv| lief für bett 
■Jla.lMblt.f iftfn Slfformblju j'jruJtreten unb ade Aräfl« baranf rillten, 
bi- ','limif Ii; i'T bf(}ebenb;n Oerfaifunä fi^Iagfirtfg auf|ufl(IIen. ©ie TO»' 
bilmaiftunj fcemieä bie DrinsliAffit liner fÄtform jnfj Vitat; inbfS frf^fUn 
(I aul «(rr(^iebeneN Ci^riiiiben unt^anli^, bie EReorgaittfjtian fofort nac^ 
bein ^rieben «onSiDafrinM in ttngcijf jit wimtn. O« Omcrol i»»b IStntt 
ttflärte fid) bimill mtf^iebni gegn jfbt Btffbm. 

»a^btm OtBtMl m etni« M MbU^ mr 1« ltM|MtiUf 
fett bcr Stear^ifjtiaR ii(ct}tiiit Kut«, VBcb* b<r bnritl i« Siaiwt «M* 
gtnitbelc tttfKmyfM, to iiafn «tnbiAa« «if aftni. inttft Ubr tto«!^ 
nab fAam, u^km •mcbiI Amb m bm tMttffnb« «rtdlm Im 
JtrtiaMRiRflläIni 2^ lamameB latto, |an («Mbrn IMt «ibc «itltBM 
bec tt lllM|l4ttt •M« Wfselegt. Sri «Blbt ttirrttamnifl b« 
auiBM 9ß$t, «B||abcB (!# iR Seiag anf vier liJbBKw VlBtM, |VMt nl^t 
im flüfftir'taKRit, »(e bie .Oratf^e «agemtCnt SttUuig' tS. f>f> 
jentber tslrberM< Mauptet. iitr an anberer 6teD» Sibtnten. 

Dt« Aabte< ber ©atjiUcnt eiVftienen ju f<6»,iit aegTiffen- 

iDie bteijibriae Cieni^iei« foUte jiear iin liJiun: i jf: juirr.Si tröi ifti. 
in ber Jlulfäbtung idactf burlj 'Sfutlautuiij|?n brr.it'.inrj.; it^-rlrn ■.''hfbt 
nad) 2 '/,jäbtti|;r r)ienil,eii, '.Vit „ Ch.iuii- o.'lMuprc: feit. '':ri^oci mi) 
jtBtljdbrfi-i.-: ri;n'"iuit rellK mif »inpijff tft <K.inii .t.iit ]n<!t .«iim- 

pa^uie tralirtMC inc ü.iif iii;iitcrrnonjte beurlaubt. Caiui Jtrr i»:e6evuoi 
auf f(Cb< ^«ttaie ein^eiogea »erben, btvpr jic jur Mtüme entlalfm würbe. 

!Dal eataiffan f»lK |«iar na4 nie »ot Ib ber Jttiegtflärre 1001 
Üjnn betragen, ©ie aulrätfenbe Ctärfe mar j(b«4 auf 802 lllan 
VcairgefeQtj inbem ber Ueberfi^tt^ |u ($(ilung(-Qefa(img(n abgegeben mttbn 
fllat^ Sie ftelnttiittat «nr bemaimJf rÜ^ aab fbaate Ri^t, mit jnuc 
.Ra^nf fHf», mc wtf 80t llaRR tfrctf^act frlB. 

3nbt<4 mu tat bem »niiliiteR 9(fe(eni»urf imar af4t. afc bet 
eben angefii|m ttttilM ber „18«nif4i«R 3«iluttg" onilttiert ^t, Mrgef^ta* 
gea, ,bap bie 9anbBe(c nir^t cfl|ii^i bat t«iM|B(B|Hi btoam fbb*, 
»«blaber beflinnu, baj bit tanbvct» feint 0«iNa0iii aiclr «t* 
iubaftcn (aica mccbt. fDitfk S|atpi4e aB4 bai4 bta ««««Ml 
smiberrptn« wtb bit ftia|laiiWNR tteabnagea btl lU^AtH bet brei «tdütl 
äbec ben Seniral »an SmHi fa bfc «SiatMiR tn|taitiain SfARBf" 
nii^t |M beftitigtn. 

S>tt bnnll'AItgenbcn SBcbenftn gegen biefe SBarft^lige liege* auf bcr 
^anb. Sn efnem Aacte een nitnfg mc6r all eier^anbert TOann, ber burd) 
eine fflinterbturlanbung noi) iseiier ^t!i)mii)t tserce.i io'Ue, fann bie Sin' 
ilbuftg nur unocUßünbig flattfiiiben. 3n einem \o fleinen Störstt fann jid) 
feine nadjbaltije tiiijip'in, lein DiUitärifd)ec lüeiil. faiiii fid) unmijlid) 
baä öeroupifein entisiifftii, bap baJ Si;aiUffn emr unübfrwinJiii^e 
iBiirg üi. mel.fjf Km (Jintlnrn BS)ä^ »:'e ber fflti'ammtbfit Jidjabeit 
gegen jebtn angrijf gevä^ct, baji ba< SataiOon ein <34Ud)i^aufta fei, 
bffen eM# HRtf t aflni aaiiNbibni ■ « ■fti r i l ttU^ siifio arffft. P e r f 0 II a r Ol a r t cO t r IL •tNenMuagen, IBefdrberuiigcn uub Serfe^ungm. 9ltii»r ||ftbinant Wnio- 
lal»ir},tf« <mil.-gu|;r> •Xetv< «l^SIt Ui UiUtuakmt m in» Wiibelanb In üticf' 
Mt auf ftiat IjiijtlMse galt Xien|)lri|iuR|| OttriHl.'Sb"'>(leT >d lionor«*: 
9!)ij*r 9flic Soiiatr, ti< iO. tn^-Kjl. ffgnij wn *|)trairn In tat 9>>bns.> 
JtprH Irtnlfttirt unt )aa Xgintt. M taiilrl-9aVn»,>J(irH >" Üfrntfrü riiuniil; 
- tu tntta 9!i Cr. 9llti(g(t 9l«{*rr 9)il«[4u« ®ijf »cn ^rjacfrvic «nt 
Jt*nf)<aiia VriB| ^<nl»bc e<iHIUn««flrft ktl «ki.^*cH. i« 
Cr. 9l«iega tnannt; OtcrfilL «ffrrt »m Sa tUmg, M Ibfiijbral. «Ht» 
tMbt M b<n 9«. ««min fibnnben I 3!K. 
Htmilralninge«. CttrfIL 3«rrf Wiigelbdun. b«l t. 3R. Jlaifrr frtni 3«fef, 
«ffnH »Nf et««ir»lb« t^». «IIIm»*««, Uantli. t. «I. »e« 9C. ««. 
AmM» Kr- SS. tMlIctia «M<r n. 0i«aM% «VI«. 1. <l. bet SR. t«. Ilsiiwr 
■r. m Cfamber |M> flM^Mk' 4**">> I. JH. >e< 91. Vi<a| 9afM 
I «r. fr. ««Ml 9M|ik 4>bB. I. «. bil m 9liq| ««M» 

I »tialiti üb IT, M mmmimn^ OtntU yi |llMla|b«|ml e><. 
^ 9iai| SA IHHm. 9. JH. M dai^i^iL «laf VmMm Mt; 1, 
V SaHhe VMbAll* t. JH. bvl SU ^pkb^ a» Q«^ 1^. 4^ 9*1^ 
kl.JK.bi« 9M. fahl iaa ««A «i: M, :<n bin grei|«t«Mft«nb »utbe nl* 9littet ttt Slul4'Zbet(fi>n'Cib«a« irtcda: 
Zt» SaCBUrtb «amM. b«f 79. 911, mll KM 
^«ft«. MütMm bcr lUMUftn. ibr. eifiilfluni i£. in SlUaMüd : 3bt naMtaMtlM«!« M fli 

Ton $v. ,„ 9).: üSi, fie» fntm 9aal BH|P4W M* 
■ab b«brit för lunfilj |>tii»iteii «ntlanb b*if'alli4 Matilb 

^. in tiifhila : de «rb«!»« antrr lüaem blB ClM. 
a. %. fb^Mta X>ant — tttt Mkt 

e. e. i» SjimkuTg : «Sil» aalyaammM} t |l fk tat OaaMil M* 
lA» mit 94a ea gcfmart. «mM MttaK« bk «H^ Saltr. »ip M b««n#ea 
M. M l^^^t ■MbaiS oa^sal aaf btc 
«**■ •«mdaplal. a<4< «taiivlal 1*9». kjui^cd by Google £4 Samen-Pomade IbifH^tr Ii Wn, 

•ItfMfi^i ^ra^3(nr«. unfr(t^ri< SthM, wttÄtl airl 
tHiflAlftiii Samrnibtllm rrinii^t, vclKemiarn unfltS^' 

«uf kif 6aiil rinr ü •nitrirrrnlliAr SÜIrl«i>9 t>T- 
(•ritiii^l, bd^ tu>A ttn 9titim^ (ntrlldi iii.ti ">ii in 
lir^liilt 3<il (<i<ir ^oort mtbr antra Urn , f«nt(tn audi 
aun) SirQfn ttt Cevitt (foj^ar irrtin flon lürit 
lii»Jfrf 3'** T'fträcfr« iiflmjfit irnitm) Im dtlt «ii» 

Haattitraiintn In iiniiflfiiJ 8 tiJ 10 (EJuäfn janj 
frift^r .*?4Jrf tu ivalfeftn frf^lTuuit. ttn: frf'jlrrr lh -in^m 
3(tt> Itrf (lani« 8«IIt unt Xufi . luil bii '^anitn {t 
•■|rnTk<Mli4. tai 044 ki«f«r 3rit ii»M XoiUntarfUtl 
für fitfni frifarni Atftfltffi) »M. 9*' KaUt rmiltt 
flit Kit' Jur l?ufu.iiiii^ fiiip? fiSt'i^'it. t^ell'H unb ^f« 

^Slt 1» Ht vat\)M^uai ()ittt€ in i(rfr gan^a d<l|«ntni, 
|Ml ÜMii riara Mü(i|Ä|ai«M9bii| mk «tat tM| w* 
Mr4 AfH^lffkrt«. ffltftral Mf tmvft» >** 

ba6 fiüftjfiU4# n*i jinT»*Tfc#il ^f^ ^0J!< l«^ir5 t'-rt all 

£rr ^T^L'firr ttt irtrrifit frrttil, in fiintr obrr dud? auf 
Miilinifa <a»rr SBchaanfi »» MtttMra^Mta tltnih- 
■IT 1 1 KtmiHmi ti^iniiaiifi auf 1*1 CtamroV |ii 
iHfo 3" 9 NrnHial jrfjUigrr ViaMI tiiftn 
ntfft t(i r. T. 11(iut«'c »i<i" (. f. Ml#MI. friv. 
Vaincnf^amafc <(l Mn((i[(iifi 6«tJ4i»i. hti tm 

T^l ^ovDhlUnlauW'^'MI. aa( J<»(t inünk» 

llAf unb i*riflli6( Sluflrin juf SalQ«))« rffttluiit n<irt. 

OBBilTiini-ftgfr: 

ruliilf -Jlr. IS. 
i?f, «. ?trrblf, e»c»clN 
Tum -i„:itriij^r ^jwni 
f IT j n fl ^ 1 c r * ^niril - 

biiii»lait| Mr. SM. .{am MatfM.* Statt. 
unt#r t u ttttlaut«' 
. 9ran) JT. ^Miban 
all« I. t. jtlTifci^ii«. 
■laM gcltrrnrn Wrciff n 
CMHB>V<(>ii|»lat. 

|i trn yritiHn: 
*i 3. «W. Sraul « X«- ot. J. - 

mttoar. 
, 3. 8«n«in Xf rnaii 

in 

Clnt|. 

. 3<>M CcittaH in 
. S«orgia Salti in 

?ljfclrf!ft in 

tnia 9!r.tOS— 3. 
. Jtarl Siän^rt ia 

«TO« I 

•<ii2if|(rl trr Sararn'Sppintidr UnoilOlIrbriiK^l- 
•nirfifuiij [.-llri t fl. i. 9ä. V'Tfnixi mx»tu all lt<ia|it 
V^rtl« ^M'« fr«iilirlt4NnfM»ttiHl»it«iMltM|l«a>ri 
tutil iSnihilladf airt al4l Im^nit Jtafdidu. 
. S. WrinfldM in 

. S.fi*a{l>P»aine((rj|. 

. ffrrb. SditfUrr in 

^^ff^I in '^^jCartfly. 

. ftrrt Otcr 
ht taai .flaKil* ia 

CcbHitatrii. f^rinfle IBtfttfartcti 

100 eiid <Ui»te Wfittartn« auf fton(. 

in «lU Mit ah Mii. 4t4»ni< . 1 » — . «00 eKi<t JORatHlIrlrf^atrirr . . M-M . 

tnO etfiif tfllr <ri"Är«M», «tOf- >i* « - - » 
lUO 2lcf Ouart'ÖnrtV'U ifrlil 1 »« . 
t fkit* MX» - . . . S |{ »O til • . k« ~ 

100 «MMtM i M>-M . 

3u bibrn i* t<r Ot^atiratil^. fiuaftanftalt i<« 

Situ, etttt. flülcruilt Kl. 721, 
«uftTä«( «u« »R ^toiiini arit MiiMbfr«' 

ntn »>Ut<rraj »rrbni f*«!»« rffrliuiri aak wirk fi> 
KQUitintrn lufrUbeujltOralr Urb^ic f^ir^nürt, 911' >itiir< 
t«n Kitbe^rtfita, all St^ltn», C<dj(' V^^Uiurtm 
{«iiicrtnangfa ic nnkrn «afl cirgonlfj)« nnt MUij<ii 
MdlSfl i'rrrirtigl Tu >Brir^a4>irrt vmUn m 
lt>aa«a. SafanaMailikalta «n» (a"!'" Aaaua flcati*, In Onnitrad 

mcfirbll i^t ?;ir''vn jCIm Ä^rrmi Cinvttrtii inlfffcit* 
lirf Jpoppritlllllcil II IH fl. '1^ «OO fl. eiiiif. 

Siffdiftu^tn, dtcpolerr na4 (Cait, Siifaudwn rl 
Vt*m, e«tt«i> aa» ««MNiiiiHlvIcii. •4(M*a* 
ftu%*n. ».».)>■ Mligll fr|itfri«iM< 9nif<a. 

aMfiBfifilafni aat aiH «aiaattt 
akcfrkra. 

Siiflrö^t roB Sritr V T (. I i>tntti C'lft|lrrl 

iTlie i» kl«f<« fad« Ma« II« Mtrjfmtt i»«kll*Mi*l IM« 
fniinni|MtB|liil fliMia, SHMtaai Mk flatlw t |« 

«■f ftnUantn giartfc 
V. F. CERVEHY, 

k. k. allcrh. ptir. 

>! p I a I I - 
NDsik-InstrameDten-Fabrikaat \ 
n ftiiiggrli ii Mhaei, 

enipliciUt mit RinTeisang auf di« vielen achineiafcilbiiflen Z^a^aat tf» flaitv im ML 
k. k. üstcrreichitriieii, kaiMrl. nuuaclien, kunigl. bidafiebaa, pr«iMiH«cfa«a, apaotMibeii, 
001 wo^isch-schwcditcKen etc. etc. Mi1it8r-Mu«iken ond intt Geltcndmachnnc dtt latsMeitip 

nllgcineineii Zutiaucns der liibl. grniishorzoglich bndisclicn Militär- MukikleitnngSII, 

nieelihliutitiotrumcnto, für deren aolido Arbt-it, DmiorliaftiKkci«. billiffe Prot»« md 

dcrs lelno Stiiiiiinine der Kiif frincr Finna Gararitii' Uis-rt 
«niitIirnii'äVuiti)»aiI(t. 1 jl. 40 fr. 

Xahnplanbe 

pM 6dlftpl*aitir» i»»||ltr 3i|Ht 2 f. 10.tr. 

Ä ff. dutf.tl. »rijil. 

•■•t|«üi-3«tet(hi 1 f. 22 b. 

««ai »ralllM« 8V)'ril 9u V«W <• Wn. Xa4laat«a, 
aitta Km «afKkrtria It7; |M |a |atia ia alia Mtata 9(»aM. ^tii .Hauptmann 
Cbcrltciitctintit «.f, ^ ist| brin 

ri ll '!l^,|llO IM9!'*S'»a» •»■»■•■••••••»»••••• gianjr »gm 

»iiif» Jl'Sä" ~*il«Ji'4<">l a>ttiif4)l «Ii (tntii; ^irrn ,»annr«-|3«iil )S39 nnr* m lln^ot« j.i iiiicii rni>rn .XiitantciK- 
kta riat* inina ni4lil4|iaiifii«a Sigcr-IBiiaillcal, In'Wtjiaitntl nrünfitl mix flana Ictnn .«louiatta Obrrl4>ii> 
tMfalt« 10« «t^M »» OflÜtiMMw a*4 nl4< MMl4<tniM( fatimfra^a«« |o loaM'«. •<MB%t Ca< 
Ül^ |i tnÜtw, %li% »ffBlmt M* IMaHMi. linii a«l*r«Mtf(t 3; 3i ftill» Ntlaata. «ilfiii»N|. Wische- 
FABRIM PlIIiilELll-llliilEI 

W i e II 

Verkauf en gros et en detail 
8t«dt, 8t«Ui*lf •••• tft, i. 8«*ek, 

l'eriicr 

Diihniiugs^ialdiorteD nnd MQtzen, Stadt, firaben 6U» 
tut Ordembaad 
af V«rlmg«a Cravaten- 
fABaiK •%(M|<mr n* MttMaitli^tt IhMMw Dr. 3.4WMfili^ — SniC mr 11. «wc «ml 
htm. flu Stacr tSM« Xni. Jolirgaig« ^illlit^Aiti*««" nf««l«l mitl»«* ut «aafla^ VnU MarwIiUrt«: fit flDUa t f. U Mit., fat bu fmi«« aU 'i<m< Volhaf«.»»« i «. itni. tUliMit- 9M< 
i Ml tiri||lH|i ••iHirih «It • Wtt. t w i to ilt ■■Hit* M* «fll|*W «ili U lwi «M liaM« «i«!«« *it >i»<I hm ■» IllU Cii|lwi MRil ak » IL ilm. Vitt. •••■(Irl. 
«n ■i<iii(im. ft«i4M. «■» M M« «iMMm. «ilMWNlbMi M Ml «MMm! «MM. «»m MwMtMt* «ik IlM («M^ ««tU|<«uM«i«| (i rfAlM. 

I mit «Mf ntrl««|tii (HlW^HliBl- 

ttt« «alUnr ikitmai«! Iii Cii^tmeiuaj <1. ••i>l»< C>|i tu «(fKIiiFim te 3nfonterie«/euergtiDeOr auf feuiem grgenoiär' 
«Im SloiilliiiiiiltB. 

SM e9i<|rlg(f#«f »rjklt au« |»d ättilnt m« «nfckit^n» 
t, k« iteMlMai Ml SM «iMfRiiimi •iMvfiit tau 
fkSfHMiMrti fw Mt ciMNM M «»iiidl ofgitili; 
— Ii|t«m itl mliM mI tifniblMk (niffrtt. — fiM«»t oi 
<iMi Vtlft; MiA* <tai gftbiflml Ztii^MfmiMM t((l|t •UM 0i(i. 
Cr »M im StHI te »ie Mim« trt rigMiIMM •rMcRM ^i» 
tia|C|t|t, «tM ticffU« j(ko4 gan« du^iafttltB. Rii# cntiiäkfiR V*'*«* 
l^kni «Aib «r |«n|l »«■ Cläf fcn ValMtfaf«; »i» ti^tT, ba bir 
»•Am itlsf RAfl« ktl •(M<if(* jl4 m4 dUIk finNsna« gcfrit 
gmalifam in Mefeibc ItaftügrWtflOi, tnttt fb auiriiMintn uab 
itl bit 3if( tiiatin. ^ (Sr|Ma|toR fcrt «»fft^tffltl ahb auf tieft ffirifr 
}itr<r(Dtf|»rt4tab tmitft, boA lami bajfcUe vub, Ktan brt Cpic^d 
nUfet B«Öta rr«lT«( in twffrK« naertrirbrn »irb, Idt^t btfoTaitt obct 
aal frtna nntralfB 8ajf grbtod-t tcerbrn. 3n U(tn;{>|(n bwf«l 9c 
fAofc au4 i»fi Xbtiirn «on MnUitbrntr SRaff« tx^rbm^, t» faiii))lt' 
|Rt, am b^)c^^fI^ QMfmpf'bifni'irtrtt |u friti. Oi'inii Sffdjof ) 

Tj* -v l> b I u :i j * c! f id c p i<J l'inifn am iVntf |>irf* jüinbrif^f« 
itr^lfj [I ir rinfr vHnttnd-fn, com cl'iiftuntttfti, binifti ttidjtafctmig 
rtn>«i»rifTi l^crlunj tftfftrn. cbnr loh rtn ßpitgtl in btffe ^ehlung 
rfnftfr(t iff 9!odj afplßtfr t^niiiint m n ^ubtrlatung bdngrn tit 
Qlafr nü @raalt in bitft ^öblun^^ dn, iröbrnib bir rig(ntli(bt SRafTt 
btl ®ff<tie1I»<. «fimöpf ibret Utaflbrit, btt ^fcttbfirfpuitg nc* »inrn 
f»br hitjfn ffilttTfliinb fnigfflfnfftt iTie SEänle b« ^jfclung xeti- 
ttn ba^r ton bcn ^ulvtrgm'tn au^rnanbrT gdriebtn «ab babar(b blc 
Orpon^on bririrft. Vud) bitfti @(f(tof if) in frinn §OTm niAt Hnfoilb 
«enag; — tie glciitmd^igr (^)eaflnng bn^fdlcn in gtöfttct SKtngt ifl 
rd!irifri0. «Mt arf4^(tt bit tt^nfioa Ici^t ft^t n»(|i.Haiiftg mb bf 
fctmitt bii WtM- V* «4f aitinIM «Biwücliw Cnf i| iMH 

gffMbfll' 

9of Jtomprfffft««« »bn Ctan40rf4o|. CMfni »frunl 
ein Vr^op «er, b(i leddifin bit Qrunbfotn, — (ii gktttr 3iltnbtt 
mit wrn Anjeftttn rOtrtifitfr Spitt (»nn tiefer SRtbtucf g>jlüii<i 
ül), — fn'ai iDttltn ftobifKallra «nitlai tat SatftO« i# mti tiatt 
irfHtnm 9a|>in(Af( «ntt«I gelabfli axb »ft Mvlni «kb lanÄ^fl 6v- 
peH^ftiftfr bit nirfang aaltrnt^tn, ntlcllt bit ^Blvtrgaft btim 6Aulte 
auf birft* QtrAof ouläbtn aiälTen. Qea ber ÄnfFr btl OtfitfofTtl et* 
ViXi bit MnKrfti- 2d:i(titt btl 3>linbtrj iurifl brn S^(dS \n «PulMTgaft, 
»äbrtnb bit cctbarn £<bi(l)ttn, in 0clgt ibrrf StitarningfvttmSgtnl, 
Itc JcrtbfWrgutift nc* KitfTfianb Ififlfit. rcitb b«b« bit btnitrjif 
Sd)i(btt in bif näiiljolfifntf »iririfT^rmojifn binfinoifltifbfn. unt ti irit 
tiTbcIl f!d; btncr 9.lc-.,)iiii(^ njcb tcr sonjrn Jäni^f tf* 3iIi"f"J fui* 
üUf nJ4lfc^I,l(^^f n Sd^il'tfn. T.)f (^(id-oj reut tjt><c in Irr 9tid;iunri 
ffiner 8inj|fnjdjff rcn tintm i)t>;ni rem ^uf.imtntiiflfbrüift unb oui bif- 
ftr ÄcmrufTicn imi|5 «int Cfir^nfien tf#i>lb(n in bfr iSid'iuii^ innt* 
Cuftturftnuiffte tt(ulliif:i ivcburd! brr 2pi'lri;uni unt bif aul- 
jjffulll ipfrbffl. T'ifff* ö*frd;eB ii"! t(i 2öH(fm bal (inf.i*|1f; im llfhri- 
am ift ti au* mtniflft Itiiti ju tffotmitfn obft bt.iiifllidi iVioft cfnira- 
itn (<i«t iB alttiirtn, all bit beibtn anbtm Qrnpptn. <Sl »iibitat ba< 
|itr «liHMigt b(« 8<tf|i|i 3H( ia kct IfkmAtiMm 9tM» digemiB tiagtfu^nai SttggffttofTt ftnb itixt) biffrm ^tinjipt foBiltoir). .^itt fgll 
jtbo* bie _Äi«iprjniinin4 bfflijn|ttf!t uiib »trilättt mx\ti\ buT4 jicti 
titfe ringfötiaigf (Sinrtrinr, ^^f pd: .m jilinMiufctn Jbtilt btl 
•«fctofft« bffinbtn. ITtr 3ilint<c bf« ft^f|4cM mub bdburcb ia j»rf 
paraOelt ^dKibfn jfrirät, n^fldjf nur turcfe ^ÜIIllt, BMnigdbtr 2 tfinieo 
Satft SJrnrftn anifr f!natitfr unt mii in aptff juiammfnbängtn Iiurd» 
bif äicjifuft tfc lißuivfjgaif iPfrbfii tif ttittn *cbfibfn ^tum btn 
ncd) ;iu 4i(i?atriiniii*u)iänbf ttfiiilliifn »otbtttn Sbftl bt« ®fi(ticjTf« 
gntiftfR unt Ciiturct iriit bfionkfi« an btn btmnfK Z^tUtn btl ^ilin- 
btr« fiot jtcirit 5cn;(!tiinirBn9 bfieitfi Sl fan« bifbfi btr ^ilinbtt jt« 
bo4> oiut ilarift titrhirjt wtt»«, all f# für fiif «utr i^ütjtunB tm »«« 
f(tiofTtl tntdndfig <rf<ttini; auitibfn fann Mr isnimfit idjf ©fpalt k«l 
G^eitboffrl (ektt mtoitn gtbtn, inirm turd^ tir \u\xU .«omprimiruag 
tif €*t(bfn Ifitbt ibrt pjraDflf ^ajf vfrlifrfn fpnnfn @« fnififbt bitt 
bw giagt, cb bif tliftr tSinidjnutt mctt nuftr f*abfn. al# Rf nüjtn; 
ottt ob üf, in ©ftü(f|«<tiigung Ife njAtbfilifl« (Si»fln»ft>. bta fit 
libfn fönntn, ni*t Wfnigjltn* cbnr iWacbtbfil njf^flflaiTfn mrtbta linnta. 
ÜXun tiijiut ttB 'JJtojtttil, bai li$(f(^op b<» 3d)n:cl)(t^3ägfrgfrof^rt« 
Ceit^e S>aTBijl4kttt ai}Uiiai>3titBBg «r. 4, ^attgang 1859), ba< Ifne 
finfadtilt eraabform cdiliabtr nit tifitarign e»l|c) ob« alt fSebi* 
fUatloBtn rti>re(tari«. SMtfil OkfAef fitbt •> SR(P(<«'f<t ««* 
tvffionlfraft, na^ btn in btt ^m{\ barübtr gtmadittn fftfabntBgn, 
rtintiB anbrrrn na6 ; — ba^ ifl btt Ctntil gtlitfttt, b«| fii feie 
Aonprimiiuag, itf^diet dpaafion btl fltfi^ofTfl fnt lieftn (Eiaftr* 
tangtn büTitoBl iriAt not^venbig finb. uab bag aud) rin gan} glatiti 
3ilinbrr. — f4i4lfBlDtif( b«nb bit Clto^fraft btr «PultitTüaft (ompci* 
mirt, bin 3ng«i MUfoifmtn folgt. St^ttnl nfiib um fo mtbt bBt(t) ten 
Umjtoab (BBpaiiit. ba| bei bcBi C^BMun-^ögtrgtDt^r Hut im 6(t> 
bältBiir« lam •tf<boPgtB>iAtc fr^t fnft ^»'f^AkUBg angnctabtt »irb, 
mäbirab bit dügt bflftlbiii iHtieiA «im« W e w l&faB |«b«. Sattb 
btibtl tonnrt bit Sn^nrng leIÄt 6eclaltiibtitt nnb eia Qtbttl^iiiiaett 
bft 3ige BfiaaUf I »ttben. acaii «iAt tmk bei Mefet eiiif«k|hni 
f4«|fM«i bi* «iqrtafion in »itif graj^eiileT UMic Hmicmi «iik«. 
«• ü inHI Hm fi*(k kOKit^ mb Mi|«c «ielef4t «Mft n 
bei^M* St«<Mi> ^ l«Mke M bie «1lmiHf««Mle« CfMaflrallaiN 
tioB, — M wMtn Ulf bm p enri^ab« Boiitf. Me CiyMfOH, ■«!• 
tn gar Mm llUfi^t geaonmtB % — bicfct 3vetf «bca fi fit. Mm 
niiift beifcr, eiffl4> toitb, oll burit o8t auf btnitlbta abiitItnbtB Abb« 
VlifitMl» te 0er4oifo(ai. Bit gab btr aaful»!, bä| ti (U|) ber aSn^c 
lo^nn »Abf/Me^ t^AI ciafiÄc 91(401 cinti ptadifdirB 9tifiai# 
ju untftiiebei. Aem. vÜn r«|l nsbcbiagt eoioul^fettn i^. bie rvmik* 
itB {Rtiultatt btn 8<ii)uagta b«l gegtanüttif in ber ijUneiAif^tn Vi« 
latc tini)ffiibrttn Sangger6oiftl B>fBig^tal aidi «adrlitteii »(tbea, — 
bann rnüfTcn |rn< Siui'dbnitit um fo airbt al^ tint annii(« unb tntbt^t» 
[{(bt Jtomplifation w Gitrcbo^forin tri'd'finfn, al« fit, nit obtn gftittgl, 
tfnn boi au* eon nüittfiligfm C5-!njluJf ffin frnnin. 

Süsir ireDtn tifr \\\ unftrfr Hislfifncbuna nod) tinfn <S(tiTitt B»ti» 
fpt lUJ'fii o'Mf t'iiifftt'uniifr föimni jii^ft tft Utpanficn neib t<a<» 
a'cufitn ciffd iiu tt'uUtn patiii, iöiirad'un ir-: ta? (^«fibo^, tta^' 
rrnb ti tif yu<i tutd.'id'ntittt. 2iiit gajftunj; unt ^librung titfrug 
jfR>fffn, fü tritt baiifltf niii bfr Zx\%t gf^rn »ein um ftint £jni)tn' 
ittit re:iun MfBbttHnfi in tft 9<i(tilua« b«i IfftfCfn muf Unrf- 

iitliiiujiiisffiifii bff SIu(>biibn btrbfiüit'tfn nnb tif Jrftfn'.ibir(bfin[id:ffit 
tffintTä^ti^cn. (jcinft ifld^tn iilrnffiunj »irff« |fbod) bif tfii iil (livtfn, 
bit tu btibtn igtiitn btl (9tfd}o|T(l abßitltn, tntgtcitn unt mitira bal 
Ii lirinR m|lM| ab ber CM|e »era i« «4«lttB. »m 

-'cJ ^j^-'^-'^l 20 
Sinribntl't 1"' 3i''ni'r* «tcmrbri acrbfti liiui 

In 9o(9t <t«(M» (fwl Smmlft« 
114 |o breften Ml. mcbtn 
bi( abßttitiibtii 8o^tt((l4« bt< 
foibcrl «nt(if>«lb bf« 3ataib<r< 
M u bufcm 3mpttlf< rntscarn 
»irren. 3>n M»f( «nUW t^rr 
»i«ur a icigt, ba| ^ier birfcr 
Wbcqlmb Mfi|dlt«ri*r 

fräfiiflrr einwirfm 

Um. alä in dif»ur 1 
on in glflllfn 3iliit- 

^»,11 jbfr iii @<- z 
fcbcp t-ftm iBftljiTen 
fcfi SDiiintuns finmol 
K« ri*«<e« Dirffiion 
iinb gjoiation, fo i|l 
itidii ein;uübfn, njofeft, »pSbr<nb iit 9ii'"t tut* f ' nfitrf, ftnit tt^» 
tbtiliiie ^iiBul« fcmmfn fcDtf, in iifiDifferttt.ipfn rtn Urtfrftfctojifn brt« 
fdbtn «»tJnl.ifT(M fönntr Jfiifr lultlitb« ^u'tiritftilanb. titv if- ii'uffo 
bet (Sinfdjnittf ittib (Idj bjb«r ilbi-rbcnu'i nur in nnom ,'x.i!lf »rlrfltct 
bemttlcac ma*tn tcnnen, nämlid' bnr. -2.t'i.'''r'i .riif Tfhr ,\rOB» ll^iftan- 
jm. •tiiff feiift fld> julfft fctt b:ni('ii' IKil ;,i< t»f"(boffrt unt«r bi» 
gluflbabn un* bie drluntt in 51*1- nahe; u* b«r ^ttHcalen, — ba 
bet SdjWfrpunft brt Urojffttf* n:6t in tfr iWutf in Vin^tnaäift, 
fonb<(n mtljr nj(b ntcfrcitt? lifjt Titr SJjifclfcfil, fcfv l^irrjui' (ittfltben 
laan, i(bo4 U^t iR>>>0 wb btrabt nur w btn fltringtn abltiifrnbfii 
Ctafla»«, hm Mt RMMiM M (kMif«t M Mtm MfinlKlimi 
anlfibt. 

3»b«* rotif^nfcf l"p^ä^ff<t|e ©ff^oi, ba« fj* im luftetfnlllen 9taume 
fottbevtllt. tc(id)i nämlid) nsA brr Stitt bin ob, (irgrn nf[<ie t« to< 
ttTt. 9ta4 bra 9ninbfdt>rn brr 9K«d)oni( fjnntt birfe HbtoridiURg im 
iMfibeceii Aaumt nid)t dmreun; bie Utf«4( bnfdbtn (ana aifo nur 
tefnofberfttttb rtin. |»9bodMtiM h«t wm McfM W iwi M ii Mf 
a«4frit(abe Seif« in ttflätm. 

•. - • • • 1 • \ 

3>i» ÄBßfl K terofflf fi* im laftrrfüQttn SRaumt ; trr fP'fil <\ l<t- 
j<i*n< tif i^iii.uitttung. b« $f*il f bie Äii^fqng in SRotütion. Sifflt 
unfftf iji^uc tit $rofr(tton jui" eine ■Jicriioiital Sl'fnt vor, io rct rt 
bif ÄUfid alfo 9on linf* über »cm dfgfn Tf*!( Tif ^uft bfilft. ii-if 
jeber anber« Äertfr fit (Stfifnfdiitn bfr ilcl'iijicn, mit in ^o\nt tintr 
Crgenfibaft reitb tinf biinnt i'ufiiii)id;:f juglfi* mit Ifr ßufitl rotirfn, 
reif wir bifffi in unffift »Jitiuc c:n,ut<mfn fiicbtfn, T^if ^ufttbfilAfn, 
tPfldje ta« ®fidjoi'i n?ülir«iib \fintf ,vli^r* jur Cfitf idufbt, Miitm w 
bfibfn ®*ilen bfät'flbfn abuiftufrn ^B<i n rtiiiinifii biffi; abjlifKntfn 
Äufttb<il*<it in ihrer Xiireftifn mit in rciufriJfn i'ufti'djittie nberein ; 
bei b öbet liiib tiefe beibjn SRicbiuni^eH einiintfr »ifrabf^u enigecien ne- 
(t^t. ^terou« refultirt eine ilerbiiniiuitii in gtift bei riiK -i^frbidjintiä 
betfdben bei Ii; - bafcer bei Ii ein Trurf in ber 3ii*tunsi bef '^J'file« 
d, bet ba« C»efd}e§ ,)ut 9!broei4un.! {;(:\r» bit SRo<ationii"ntt seratiLift 
3)ier« Cbmcidiung oirb um To ^töftc i'tin, i« ^ligti bic Obecffäibt einrf 
«efAofre« im enfiliaifft n fiten ««Ii;» l« «* f« inte«« IMw ®e. Sei einem Sanfliief4cp, ba* um feine gänaenatfe teiirf, fann 
liefet n^itbetiiiif Cfinflui Cer iRot^iticn nicbt einirrten, fo lange bie aAfe 
bcriKHial ^»eriitft i>i, tcrft:bc n)itt flcb jfboit brmerfbat inj4)en, fcbalr> 
bie Wefdjcsadjff burcfc Stnfun« brs 3'l"i"'rf m eine nabe<u settitalf 
diiibtung ibergr^ancitn nt -tin uüt^ii ol o >it i^mf rtbungen, welcfee 
|ene tSenfunj turit üfiuärfjnp iei \^ufin'ii:(r|ianbei ju »erbinbrrn fu- 
(b'n, allertinje roii *Hcubfil. Aber biefer ,^jtl tritt nnt beim Sd-iepen 
auf gtcSe (Sntfftniiniifn (in; — bjf flatu- .ib!fn?rnbj Orintritfuna ber 
9)ctJlien fonn ül'ribüurt nur tmt bf'dMt unl-rbfuti-iirt r<-in. t-a b^i,' 
fdjo? ffbr tltii] Ii unl cic uimjiviijrn HerL-'altnilK fr|t AeJEn taü (Snte 
brr ivlufltübn fnitrdcn. l*in iifiini-;i>?n'(rtbfr 'iicribp:! tüiflr bahtr aui) 
in tiffrr >i(riip?-r.j turcb Mf (^iriFfTt-unfifii i-|iti 'vrfi^ü n^rvirn. ^raf' 
fififce *l!trr.Ktf iviirJfn hfruhrr cm tfftai ^Iiu'vi'lut ,-fi'fii unb n?abr-- 
fiteinli* b.u;!-:-ii, b.ip cbnt *Jif;ibftunfl trr t^nt'rl'itcnYtTuftio» fi^ mit 
einem nnfadtirr^ii öffdjoile biefelbtn, — ixv'nn n;4t briTetlv — Rtflll' 
tat« criidcn laü'en. al4 mit itm attenninift eüiarfii^rttn. Ans Xatonciiirt'e .Mm <n iNofien 1839. 

*^* lieber ba4 (<9riUI)eiit« IB«r( nurbe in ber eoifä^rigen .aRili« 
tä(-3te ' ''ytx ii*> unb !I7 bie 9Cnfi4M in allgemeinen au«jerprocben, taf 
batfelbe unjeatbtet be« in bie Vugra fprin^rnbcn ^aTteifianbpunfttC, 
ni(i)t untnterelTantf Saaten biia$t, ml^t OiiifMl«! ihtt Seiiliigt §f 
ben. bereu Urfad<ra bitber n<4t HiC luttn; U$ tt fklHIt «M «ffNidtl 
fran)iili4e« (Bl4»rat nidtt iitnnirt »((ben (inne. 

S>ann(« vn^»4tn wir Vinite« in btr ttrberfrtnnd feigen w 
loffoi; inbrm iv« tttau biefe 3uf4«'""ü erfüllen, moOen mir mt 
Wtnit mit btn i£t|fli «on <$alti1io unb >jltjv)enia bef^äfiigen 

iBmanlOa^antOBrttriäbltbievcBbet frantö^fdsctt aitme« autgtfuf^rtt 
fglflMb« 

3abm AapalcM MI neuf) Ctjicmi« «orging mb rftrsfä(ii0 

bU tßuqi 9ttaA, Mt Mc fUam BUtftn log. dbnfdirat«. imIu ic M 
ftit^ Ml tat dfOntn b«c Dtttmäim mH kr 9Mmt. Mfalf 1k . .€5d» ^ XMf. m mUNfli n fdm 9mtt in eimgni gcftf» 
totuvli«« «c M Mt anfn •4»iRi|lites gtetaiiimr IcfiRBoi. 9b 
K M 'mm Vtawfi »Ofta » ikk yiMta» mUfm, mImm Mm 
•b « bm nü Vraaft M 8al«R|a ftnfibitt. im n b«R ffttab bri 
iloitan in mgiiniiigai Src^ltnifftn tntffra tvirbc S>t|Mb Mt< «r. 
um eil fojUuul, m Z«tc btr gtafn jtönyf« fp aj^ii^ti filut «h 
fpartn, tef4IoffitR, Mt ifltnti<Mr<t( Urntt |u umgc^ta unb f{t ibec 
feint ma^m VbMttn }« tinf4«>- ^tcft gcmagtt (iiattgtf^t iSttotgung 
meife (ur Steife bringeib, mMiMr il«)wlMR bt» gwIKaw Wl|t»Hf4( 
)u i^rtr llu«fii^Tung. 

I>er Caapf »on SD^ontebeffo (am i^m ju ^ilfe unb bie @tunb« 
war tnbli4 b« w* Settbeibigung«mittcl, nclcbe bie Oefieirtiditr auf bft 
ecitt «on ^avio, SirabeQa, ^iacenia »ab Srtmona auf^ebänft b«ttni, 
unnii( lu matten. Um biefe« 3'*' i» b<f4io^ Siapoleon btn 

Seinb but4 eine ftbneOt Stvtgttag anf fda« liaft Rianfe )u überflü- 
gcin, ben q}o bei 6^afale, bit Stfia M Sßttttlli Vt nl>erfe^rn unb auf 
StoMra |u matfiMren. 

Jtaum in fein Hauptquartier na^ 9Ieffanbtia {urüdgeiebrt, erfäbrt 
er, taf tie Cnlerreidjer 3trabeIIa »iebet befejt bdöen, baJ lir ^ineni 
Slufltiiblicf (teritinit Ij^tirn. Dbne allen 3roeiffl bti'badjtrt tcr ,^einb 
mit feiner flrwobnüiten 2S a d; f a in f ci t tie (Är^enb unb libernjadjt 
un«; e* ii^ n?i4'ii|( itn (jlauben )u U(Tfn, bap bie erniHidjen fflemejun- 
^en brr verbiinbrirn Sttmrr nocb immer auf benfelben %nüt ^irnita 
jtnb, bamit rr fcrtührr, oEt leine -Strritträfte troifiten 'Dcttju, 'JJasia 
unb ÄlraleU.i \u •.'r:iüinnir:n. 

tCer Warf*.! 11 i^iraciurv c'.»'iUi(r« rrhält ü>iilu-i* bm i'crfM, Irin 
^anptquanin la iVontrbrllo frlbfl aufiufil^jf n i;i;t (Mitfji^lL'' fo »ie 
bie i^ike, wcl±t titfe llfine Siabt bfbrtrtii. ^ur* ein ti^at.iiÜL'n ober 
eilt We^imrnt brftjrn (u lafTrn, irrldifJ •2Di|?f trj.ifi: ivtrb. Mcb — 
ivtnn f# ba* lerrain rrlaubt in eine iRrbcutr emiufdjlifjifn . 55ai 
Äcrpj W.' ■i);ai''d':lli trirb ild) auf einem JRaScn son 3(i() «KetrtI 
fjnirntnren, autgenommen bie Sotpo^en, n)tl4it auf btr tiutn €St{t« 

hi safatt«na «Rb «f kc uAim Ml nt* 9illMt mgdti^ «MCbcn ißjbrrnD biffrr 3eit rcirb jMMtil ton 3Kac>3Babon feine iruH'en 
in Sogl^tta fammtln uab bur4 SMM^otnt« b«n Sauf bit Siaäit» Digitized by Google 27 fecItCtafm>fMvlc MfCtmtMBCafMhitM« tMt«^!!« ItfFn^ bkI^« 
tm IMHtf Ml tHnff »h Wafftm iu4 StottMIo aftibfi 

9<t Saff^tS <bittt»f Tt Kdb SvtMm Mrtafm nk Bit IBf» 
I«||mA fein« ^«ipiquKftkrt }i 9ratf CiTnit HKÜf fwft WiMbni' 

9>al 4. jR«i>l |kfM-6lflnnsen fectalM. 

Um fck ftrate^irAe Cl4btt(«lRMib«lDrgn0, tt<(4< aulgrfii^Tt »n- 
tat «ritb. ia i^ift Sefamml^it »«tf )« tCftfliMir 'i^ not^mnibie von 
fe« jibni bnn^ kif stififeMnini JtvqpC itai|nirammMii 9tmimtim. 
Mm HsmiidHri iu ffin. »rtbfR mir Cwftt ffr Ki/tüt Imm 
ARatM* IMgi«. »(im ft anl bna OtflAt* )o »nlirrni. 

Wif riikt wirb »tt 9(iab, o^ne |h oaHn, til et antcgriff» »M, 
rntWvfTfa Cffenfivr rTgtrlfrn, »ie «n M. Sloi hbI taB^ «if 
cinan^T folgent'« Un$)rifff in nrifrn; num »ttf tttn nf tfla 9tHm 
!dn|)fbn(it vni auf ffinrr ffin. S>n Itaifn emtiKt^II turdi rtnrn 
^pcjiiilbrfrM btn ^ommantantrn t(T llrinrr(oTi>«, »rnn fio t/m jjtinte 
njbt jiBb unb nlitt rin brtrSditlidir« ^inbrrnif, reit rin gln^, {)( von 
trmftlbcn trennt, immfr lerntofltn« ttt ^Ifte ifcnr ttTu;>ptn in Ci^Iaitit' 
ortnung la^rrn, rinrii Ubril bcr 9<rttarrtr in fBottfritn, rinen Sl>eil brt 
$f(Tbr Äfitfrfi iBinifr gffaiirlt unb bfreil bnlifflfn )u »frtfn, )tt 
]«(frD. 

©fniffcrp* bffntiflt tif 9)Tl'fitfn t»t SrcTiotabrürf« unb 
irirfi grltsfnd'anjunflfn auf bfn Jpcbfii jur !R(d)i(n ton Ctafiegjto ouf. 
Tif in <p3?onf bfr^fjlfUtt flt(rffnbt ©riidf. nti(bt tie ntu»n Sitinn- 
.. II toi s-niPFni .in bir>>m -MunUt nirtwr mtlUt nf^fiiim IfapiR, 

ii'urt'^ lud) lJi>ne tri jRjbicf ^ftralt, 

9}tin rfn'iiftftifn ®fitfn einlaufentt äRittbrilunj^fn mdfcfn, bap 
tit Ctil<rrricbft betfuttnt »«nurft, om 24 int I. u^^ 2. Äocpj an- 
gniftn ivlirlrii 

3brf auf ter gtrait 9i>n 'JJaeta wb 2trafc«Ilj iVbr pcrgrfdipt'f 
nrn SirOun^fn maiten ein fcldjd {ßoibabtn ftbr Rabirctidnlid), ttnn 
iit t- X'itifion bf^ 2. Äcipi* bjitf an tfn verhfriU J''''yff'fn Jiß'i 
ftart* MffCijno^iirpjtrouiOfn »cn ^•'f'"""^'' «"b ÄacaUfr-t (liriiif isfiffn 
mfifffn. Slud) treitn bif Jruppfti pfgfn brei Ubr ^org^tri unter SSJaf- 
f/n dnb marfdfirfn lai ibrrn .ffanicnnirunorn fcrwärij; uttx iit (fdai- 
rfur» flctnaltflttn in tfin<r SRi^tunji btn 9!arf(b ttr fcmblicbfn Äo= 
tcnnrn ^nbrfTm rrbält ^ai) ^cniffcrpj. um btn (ln>rntualitit«R iueoT 
)U fommrn trn ©fffb", f;nfn aibfim'lt auf bft Strapf »cn 5pai>ia 
■Hb fiii'i! onucrni aut jfnfr t?cn 'J'rJtftlj ;n mod^n 

Der ««äenbltd n^ibt, n>c ti« 9I-mf< fi* plö^lid) fn S3firfj?unj 
Mf OfmOi unb SRoeara ir^' 

©rr ftaifrr b<it tttl« Dttall* bfr ©fivf^iunoifn t<x *fn\ti>bfnfn 
ttnpi üb<Ttaä)t Sil )um lr(trn Sluarnbltcfe itiu^ Ca: rir<itr (Mtbcim' 
ni|l übtt M'ffr* Sorbabtn bftrftbfn, bffffn ('rrfol,< rauj'tlj*!'* "i 
!B>abii( lu^i, in rofldjfti bft gtinb fi<b bffinJft t^s reit linut 'flnftifn' 
tjnngrn anf nn» gan) fntgrgfngfffft« Stid tun.i yj ndnrn ; cfffn Tuf 
jifnnjttf ^nti#(TfticB »ntb« ta* Wdinnfii t dfr iruln^cn Cpftation, 
ti« un* üofrau« fitnfO in Ut $»aupiflj;t b^r ?.'mborti( bdnjifB foll, 
tu ^raa' ilfOen. 9ti(inanb in b(t Slnnff bjt .RdintiMR bjson. Unb um 
Tie Ofjlftrfitbfr in Itr 3bff )ti nbalten, baj tut etmilicb ttt Unit 
von ^aeia ju brbtobfn ptbfnf»n, «rbält hn 9tntTa\ Sf.K »i'Jobpn tu- 
in JpjuptqaariitT in Wogbera brfinbet, btn 95rt>bl, MmlalKn ju 
mffrn al# ob ft iti (SmiefiBa finf JHnirfr übfr b« q)o fdilagtn »Dlltf. 

!C<r ObtrtlUeuirnant i^on bcr SlntQerie »c SdtaOec ij) bcauftta^t. 
bttft Opmiion ju Irittn tHm 26. mit btr t^ntfubcn 9tad>t errläft «ine 
t^tftion M Q^tniii iBD,ib(rii. um ta Amat^aco, briläufig itm balbcn 
SSrge von (^rriMfina. libernattiten; MI tT. mit Sajf«anb(u>t mmM 
)i4) bal 1. ^utaiflon b<i 1. gteubtnr^itiatBttj (Cbctrt iBraon), m{- 
iU %»m SKrnaparo tanipnirlc, mit birfn 0tnl(i'(hii>n n.id> (^rnit 
0IM unb enflärft fiä) auf brm Srg« burd) ein i&aiaiOon i»om 45. He 
giMent. n»d(b(^ in San (Mdiib(n)io SSttOung grncmmfn batt«. 

Um 4 Ubr «Kottirnl beginnen bie SBcrbereilungfarbeitin; M 
(Henie fitcft bie Satierien au< anb beginnt bie 9iampen, obnc ha 
90 biefen KtMtra )u tribttfilNi Sit ffibfitn »ann 
«tiii§i CMnbtB (iHbwA rnt. kam MMR Mt Sni^ !■ 4frf Jtni' 
tnmmntt ißtiä. 

Mm MtfH unb am fo(g«nbfa Xa«ir fdytägl man )R>ei 99o(fbrn(fen 
■»«r Wh tdian, riat M 8l>^>tff ''"'^t' ^' 

nlltcra, an Mt OttWiitaag la |M»«Ta. 

fltö^irtab bMtr .gtit mal Otneraf 8ebMaf. JtaaiBMakaiil 
«•Iter bn «nMfiit, bta Utberflang äb«( bie eif» fmt^ larfM« 
9f«*0to aib 9«ltfha au 6fi SIb««» rtlvgaoftfn«. 

^■if4ta Unmla aib ^(fra nibtA Ut Wmitl diwii ttf#tr« 
«ia««tpBifl. btn ft »art^tHbafl fUNt ffa 9111(1 m« ^taWNi"i Ml* 
4t« (14 an ttfto ti^, hm ba|i Mom, Mi >irtrfrlWiM|i» m M» tnniVranfl bcr SnM^ftt p MilMinj INc ciaw kit Mi|aam 
»nttt (iat «4I|M* Mtt |<i|i|Ml wV. «bttR. »ittN i|rr tav 
bf« in bfc OmifnA «fAm, t(|(Mim ffMflm, bn» Ii IM tt#iaiM| 
btMtnni, la WC t|lcn im ftam M «Um nlbt i» Maim. 
?(rt UatttntfflMsai (bib ft^ s»aa, H |i|t aal btafelbm ktmt, 
bei |»dlt •» ■Mtlll tfiHC %mtk (tnaiaafalftt ^ffM MiMs 
!ann; btc dnab bei Miffel, fear alt Carefalt HBi«vfu4t wM. MiM 
0)14 ttet gate 9a.Tt( ^ bk Miltfr. Cnittbna fff bft «alagt btl t«* 
caiaC «af bcn rttttti llftr f^r «nn^ig fnr bie «uflltlnna »on bt' 
(hffttMbm 0aiMftn, ntw f4 auf eine febr gro^t Sli4t aalbt^ani 
t6nMt; bat Ifaft Ufer, MMi4li tü»** «nb tnit 9t\)iU »fif(|tn ift, gt« 
9«iMt btn Xrup^ta, bi« na anf batfeibe genotfta ^bca »itb fl4 bofilMk MI Mt SoOtibMg bcr QtiMc m bt^an|»itR. Sit mit tIacB 

9t(btM VOR iNttmtN b(grtn}ttn nftt litfrim in Utbttllnfft baC fät Mc 

SBti «Ibano i{) t« nnn£|, tiat Stiltfe in f4lageiij t« ifi ttec 
finr Mt «ttiatrit fe(r ^radiiablr futib «or^aRbtn: btr wranb btMl 
«a« ff^T refibtai Affl; bie SBagen brr (Regeab |>affitra tigli4an bitfcr 
Cttlle bie jifiei SIrme itt %lufftS. fH^ii uDen @rFunbigungen ifl ba« 
linft Stfia Ufer eellfommen »on bcn CeiteTreic^ein geräumt, ^it ein» 
i'.ge Sd'icietivifett, neld^e fi&i taibi<trt, briUbt barin, t^fi birt'rr glap 
mani^mat iebr rafit eifdjeinenbrm {''odn.'MjTrr .lutgefe^t .fl. Stbtr aliicTIittitt 
SBeift finb biefe 9lnf(bn<rQnni;rii ron furjer Xiautr. 3a Mcpai %iM» 
fönme eiti^ SBfdbrürff leid;; noulijii/n ivaten. 

Vuf iint Ut an b*n Äaiift tfi:i fif 5frtfilerie befcdigenbtn 
(5*(nftJl «inlauftnltu SPttiditf: lu' Btticllnjncicifn Dorfbeitbaft bit Rfi^e 
let JU ttentnbrii !l;:iJpo|ilicn<ii 

Jn b<t 'i'tiiclii vom 27. auf 6<n 2S roDfilhren einige SJitifloani 
bereit* vcii^'<'.''!i<ii;f iBfii'f^uiii^' ii 

Ejiürlicte (^arbe ma(|d)icl auf Dcctmiano. l3Da< erfic AorpC 
vtü^t GailfOiXio unb iRoatcbelo unb fditägt fein fiauptquattiet eon 
Sfuem in aioi;beta mit ber 8. I^fsiflon unb ber Disifion «ntemarre 
auf, ntlAt ba« 2(al eon (SStaffora nnb lie Stxcic i^on 93i>bbto beo» 
baitict, näbrenb bie 1. S)ioi|ion ia $ont( Gurone btsouafitt anb bit 
L> in 6a>'ft, babei dbct bat (c4ic VpiUftc MB Cmna Ml 9kuM 
im Slugr b(b.ilten. 

ita» i»eite Roipi begibt na^ Säaffignana. 

igelbft bie 4^ilfai«ittel bec (Fifenbabn finb in SBetcegung gefegt, 
um bit fRafc^bfii ber ©enjegung ber SJrmte ju evbcbfit Unter bct 
ibätigen ?eitunj iti ©(tirraUn 5'f"'^l> übjulantfn bf* Äaiferl, eni« 
lubrt iiiin riijitiigf 5nine'p.iiini!t;f[ in bft ?;.i(tit vom 27. auf bea 
28, bai a. Äcrp*, um re pon "ßcntf (^:i-c:ir nifl: Pif.il« ju n?erfen. 

!Da8 4 RerxH übcrfitreitet ben 1 ti .:o .ir.f \:vci ;i;<br alt 100 
SRflre« lanprn iBcKfbtiitfcu unb fenbet ffinr rriit Tirtfion '.uii S.ija- 
«one, feine i,\ett.it na* (pomaro. 1)aS jpaupi^uarsifr i\i In aViI^i^J 

3" JcliU ber S4n!fnfunp*bjiregung, melde auj^ffiinit aorrtn 
War. unb bei! SRarfdje« auf ffirrcfUi war ba* 4. Äcrp«, nrlsitj frübrr 
binter ton onbrrn ilanb, bie Üfte ber flclonnt gen^ottfn; ihm fcigte bit 
faiferiidf W.irtf 3>ie anberen Äotp* mad>(n btt 4<<njf(iiinä in ter um* 
grffbrien Crbnung tbrer diuinniern (ilatt I., 2., S. nun 3.. t., I.) 
nadi unb rrfe(rn täglicb jene. wtl4t i^attt »acaa aiaif4fc(a, Ia bta 
Quattteren, bie fle vfrlaffen bdbea. 

9iin 29 bauect bse Seivegung fort. 

!Z>ai 4. itoip« »tritgl ffin Äanatgaanitf na4 Cafott, iabcai 
feine SMBifltnia ttafclM btl «MtftaNyfM UahR 

S>i( iS^arte ^at it^t ^aBpti)«aTtt(t in {Safaft, ftaftM bti 
)n)ifi^en bem 9ln$e nnb b« 9vn$t *•« Xrino aufgefcblagen. 

Vii 3. Xotpi übtrftbreittt bta 9* &ut b^r ^ctiffbriitfe, loit tl 
bit ®arbe getban bat, anb bleonafirt in ber Umsietung b^rfflben Slabl. 
(Um ben ^oübergang )u betoerffteHigen, rcaien jirri 99rM(fen vorbanben: 
tiat Ciftnbrabtbriiife. n>eld>e abet am 9lbenb «»r^er ali rocnig Sdibi' 
tat bicitnb brjeKtinei isorben mar. unb eine igcljiffbriitft. SUIt Stuppea, 
SBfantrtie. AaeaUerie unb flriiOrrie paffiren rie 04(|fb(dtft, fbCBfO 
fin Sl»t.l ber Sagagen. !Die Vtt<bi'f''»'ägen ter ?Ibinin{flmHaa feCC 
liOetit fahren am iRad>mitta« ibtc tit 4Nitnbabnbri<ft.) 

!Da< 2. Aorp4 begibt fUk iia4 llaIfR)a nbtt bta StBMt, aaf bit 
floutt be« 4. jtorpl. 

1. ittrp* ttfett, nat^bem tl bit Qttiate aaf btn Orätftn 
von Sortona, Om anb Qaftel ltaa«a bi Cktisia Ibttfttl lattt, ba« 
l. in »airitaaaa aab Hfl fttac SiaipmiCH In tMt, «m aab 
flta|}anino iagtt«. 

Sk f«tbteir4t Slam, m(4r M Btiwll |araaiiacR«t|ogcn f t^t, 
bat l^iftM MM Mfii Mc icaaac SaliaMMMR ibic btR «Ml*« 
cc|all««,bca1bsab<a09ciail«aia,Mi4*f*4<« "Nfbta, |h a4Ma|ii> SIfft Vtaee inu^ bit '^u|iti(i(fain((it iei ^tintti bur6 anftin* 

»orfenben, «narlffiPfHun^fn netjmtn unb c^ne Uniftlajj mit itn ö\i<t= 
xtid)i\(t)tn Qorcotitn i2(tarmi4tf( liffftn. Tsitit von im ptfmciiifilidjfn 
Iroppfn (ntf<t)[o(f«n uni jfreunlt in «uSfiifjtuna ^iibtadjlfii a'.Vinetift 
BiüiTtn ttn g«inb jugcnldifinli* antiftimcn lajTfn, top tt>ir auf iVot- 
tua mat\ä)htw moUen, irafattnl fic ((Untjfitia ten u\ä)ta flSaifd} »tr- 
tagdi. wfldjdi tif ftiinjöür*en '31tm«forpS auf ÜXoeata madjen. 

Iiif (üt ti« flommjntanifn b<t 9(tm(ffüipi unb bi« ßf)«f4 »cm 
lDi<njJf bfiümitiun Serrfßuiuit'frfbl« i^rok iii ©ffammtlablfau t« 
aSirfcftf bfr »«f*i<btn(tt .Rcjpj roäbunt bun 30 , 3t. SKji une 1 
Sani iB«b<ii benfelbtn ttj^ am 2!i, unb »rcar in ttt tfttraulidjjlfn 
ffidfc mlti(«bcilt. jebet erfajt ilt ^-.'inuhh ttfiiibtn unb l^iift tl* 
«1, bint'lt.n gttttu auj)ufül;r<n 

atm« b«* ÄÖBig«, pd) in ajftcdli bffanb, bat iBeftfci 
MOBinrn, flCb BotKÖrt« qiale^TO aufinflcQen, »äbitnb 3 ano 4. 
Iter))l, VOR btnen fld> ba* finf jfni>i(* bet SHtuir von unb 
bat Mtfte ia fltafale ftlbi't b;|li t-r, uj -i jut tfr .fi^uptiiri?« lu* 
tttmlU naciAim, bit @Ubl bB(4l<i>Btibca unb ^oigo i&txuHi bcfckta. 
M I. Mmpt «»IC M !*•« Vronh i>«^ "Hfc m (I r<bi* BtMm 

fl>i( Oatb«, hn IMtn Slü^tl jiüt(n^, «nndit Initc juf 
ftWt|rii|T; ftic S>iv{flran lagern auf bcn i»öbta cocmätie be£ 
flclni ub auf itx ettap« »ob StTctOi. 

9al 2. Jt»tl»8, Wt(d>(* in IBalenja ^at ftd) nac^ @afaU bo 

:Daj| 1. Itotlft, BMidiri fcif SliaA^ui btlbft, Ut bie SSufgab« bit 
ffio(f6ni(ftn, <mf (»44« ber XnMMscaübergang übn bit ecrieia unb 
bCB Xanaro jicitt^attt, }u fammtln aab m 30> in SaUnja, »riArt bal 
& JbiH vtrlafTtn ^at, tu lagtro. 

lUftre Slrmtt ^at aOt bitft SMMIMgM ailgtfii^it, o^nt t<ntB 
•^MtCtPitii^ iu fü^ctn, abti M» M JtMll Sittor «aiinutl \)it jKagrofu eines öflei:ceü:6ifc(Kn Ueteranen. 

T. 

•U4 ta «#(• anpalltaMiRfb aHuki 0(|tal«|tr am tlam f^iM' 
ft<u^4m «Vit ttdfilta. (Ua «tfilm, ito itfot k«ilü«n diiwUiii, 
»(M 4« gtfMM, tt (UH^ ■ i< tHK it «iM« «rPtafti. bwril 

fiMI tt«|lRfll# (i >in tir»Mltl; tan m •lin^ni Ia M 

-6lAaI jiIm4i Mk f« Ml AKk» i4«Ml 3« fflf M iaMT*» triaa« 
«HM OiMM. M «Of «Mttabw koi iBiliMai IWfWniM laiMtdUn 

en, tAf OffMM« na^ HM« nkWRte fai llc|(aitKt( Dnod« 
arMnart ifafmllt. Qi* iai 0(<9iaaif »titaitii» ttMUnlMtMlan 
ba»iB. bap Offnia^Ht, 28 3a^ ai^ pfiM ifa «aalkidk m W 
I auf bit «ritgnaBic «Mb aaf lia 3a|c taaa« Mai MlMptf» ttf 
Ittumia aal«!««!« fU. «ifntigt «Rbta«, T. 9«nw tWl. 

Die |Aa|N|ia ttcct^ti friait alicB CtuK v«m «aavlilt pak bia Hl» 

flätigun« HB b« tf|i«n, bal|ltB i^m na(^ 8 {Agni |um Jta«aMt. Ma 
t(P(< 8»«l Ml Bill SS fRann eiat« aififtm JtNttir, btff« Jtapftin all 
Jta^ paMBtbt Mr, (Hgtiitib |u MikiB iBk IR MMaMMlB «lifttigtn 
aa4 Samaica aiiag^ta. 

3a mailaitr OM» wwb« Itfb «Bttf <B|(f|i|tr, (alb B«« fnw|<ßf4tt 
8ia||t itfabm. 3n tilf SifHi BMC bn ^iaveg, mbr Ut flmMa« 
B«^ bta faBatif4|tn SnftlB *<lbra4f. 3* ^fta an Sitcifit anftitt 
tfnt fianttfifi^ • (!^anir4* ffloHt. bat p»ttugi>ji|'(^( 6Ukttgif4«abtr. Dir 
Aopttan M Jtutittl fktt UBItt fraR)4|tribtT glagj« nittiB barik bit fiiab' 
ticbc dloM, unttrbitU M fl4a|IM Blit bn Öarbbtnannung btt «baiitaU 
Wfftt, »in bie gciakt BI&lifMB bm Jhqttt, icjffneien ein furektt««! 
Jtniiifeaat un» f^afTca bta tatMr hl bw Ohnrab; 22 naan bet 8egion 
I am, Offenbarer vnikc MB tÜM« flaitugitfen an tintm Stcttfe an 
Imb flcitgcn unier beai Sütel bet StiaabttsabBtt, BBk Ut DtOMB' 
btr im ^aftn litgenben 7 yamgiejirikcB 0<(iffc. 
Wm niiifttn Siorgen eifikien eine cnglif^t $Ialtt »an 19 Segeln, 
bit fofott gegen 9!ittag ein bifti^tt 9tan, gegen bie 24 d<|iffe ber feint- 
li^ta eiatfabt etfffnele. Cffenbacber mit ben brei ein|igtB ftcelteten klegis' 
Mtta, aab bam «ayiiän anb ben Stautfen bei Jhitttcl uu aai e«(b bei 
«•fii«ii«fi|M«BlaiM<fil9iiBcf|wnai Baals» »mn» 9^ ftu^ßm* «brairalWff flag in bie Haft, tii fpaiuf*« wtianf, 2 fran|lß)'4e nn» I 

i>aii:|'4)(l 2i4)i^ IBUtbtTi 5j((iilfti, Di: übriijfn bii auf 6, bie f»br befi^äbigt 
junjiljjfljffen blieben, tniflcbtti. IjJ pcrtu^i? ilfitc (StfiJiiBjlur fam nadj 7 
Ijjjtn glürflid) II'. i^ijTj^oii an. Cfffnb.utjr tr!?:f(t |>in;n Vc'bniin^ä "Sliä)' 
u^i\ mil 8 (>rjiJjcof .iccü* (12 jj. SS.) cm «ef(ken{ ««« 10 X^aUtlt 
unc bir 'Snirbrniii.; *i>r»awl' W ^tar, •flflfui bt< ütjalBiHf IMk 

^n ü;(1'-bcn con unfnMidjer debnfui^t nai^ tem Saterlanbe unb bem 
aBur.|'(4(. ]'aam Sjiür ju iKuea, a^nfFta. titnictit Crf.-Htia4»r iin Ä4)iff 
im vjfin, beffen 'gimannung er ber Ältitun^ na4 für gtajafancT feieli. 
Gc liff \itb an Sott bnnijen, um ssUficbi rvj>^ ^ittiin cbtr t-almatien }u 
üiljugen; fliunir über nt4)l tfeni^, all ic allij roll |,i,iner ■ii^ifffti fjtit 
unt OütmjitS liiur 'ittit b(>i[iif- (Sin Sflarf tsutte aui lim unierflen 
h)J.iumf luf) b"jufit-b.ili. (Sa »ac r.n ({tiin^tan Jialitnet. ber Df» 

ftntac^ir btbtuKtr. (c fci am 'Sotit tintt Sittiiubtii oon tUgieruab 
mojc jid) fputen com ä(^ijfr i|U rommtn, cbt ^rt Xapiiän von 8ante |arü<(- 
f«bre. Die iütfen fi^ienen niifci üble TOitne nudifn. Cjtfnbjcfecr »urüifiubal» 
len, nur let Eohiidf*, ber ibn für rntn b^irmkuii i^ffut}-: crfLiiK unb ttne 
Wf»f<ft»nm(Rgf, lie tem mttn ?anl( au« ttt Zccnt jufabea, btaitfun feint 
Jrnlaffun^ tic .lUfjdti-iKiK 'Jlii|;|fl biifite ee mit 8 tagen Strre|l. 

(Sin,i(tbci[t in tit ÄJinv.iiiiiif „Rbarijütnoblt," bit nur aul 100 
TOann, aber auä Ijutfc lunjj.n ftf iiJlL)fii CtTi<ifrfn p»n bfi1?r Sonbnite 
b<ftjnb, tüätt Cff>ntjiJ)tt ai<! öjnijrtin unt fibranKi in tat Safler bti 
lUbrunio bem ,V "tt sfijfnültc £.t Üj^jf ica: fiit ibn fben nidjt bebag« 
U4>, cniwebec fallen un Äampfe. grfangcn ron ben $can)cfen unb erfd^offen, 
gefangen von bm Spaniern unb gcbangrn Verben! 

iUalt flanben iid; bit beibcn '^eere gegenüber, bol partagießfi^a 
2U000 iHann flarf, unlerf)ü(i bnn^ 4 f(^wa(be Regimenter fran)j|{f<^c 
emigranien unb )apct tnglifi^e SR^jimenlti Iti^ttt Stitet, ba< feinbli^« 
38OO0 ev«altr nab 8000 Scan|orcn. Stiaabt iai tbifiata btr etkiadit 
«nrbcR bit Si^rr «an 0|>aita fafi gaa| aafiftiitbcn, iitt tbtt Cti^tR 
flürmien bit gi atiiofen aaf ba4 QdUtaai btr Vanugieftn. 3^1 »atbca 
unter bit letiin Sium Statianen »eribtili, ttnt 9tarmt«t«aBt farnht unk 
bie (tbrfjiger, nteijl !Dentf<^e, an bi.- Spi|t gtftcBt. Sit %T^tlÜgin. SteafNU 
t^iiU Oeficrrei^er, «arftn f4 mit WUkm llB«a|Uai bw 9ni<li>f" 
gen; »el<ben ^einb bal ai^MMWt ««|t b«M|baf(t(, biR orMfai |I4<C bat 
^o<tgef4n»Hngeat Jtaiitn. 

Wltiik aatb btn allgtaieinin Jticbtttlfdilupc rUttB bie 9mBkM«C<« 
gitncn in «iffabaa tta. «at fraBj^fif^i Sttgalta ica4to-bfii iitwa 
ttefanftttn, bit Otaiaaattai flitg ob bai SaRb ua» k« t*k 4 flMl klii« 
lige ^äabtl aUt ben Cflri|taBt(a. 3a aOta JtaferaM 
f^laiiR. Mt «Mfic btafatt«* abtt ia bat Ctnbt »tflablUkaa 
arttütl MRbia, (MtaBMB abtr (|liMli4 aiit ^Ufi btr Uhgu. IMI i» k« 
9Mi/t tm§lm all ftaaikcR Retinaain abaMiMina bi* iIb Utßt Sri km 

CbMiB i(|l4M. Bai mn^aiBll a« f4c ittfk|, tt t«(|arik 
fibcalNiiB wfCfi^ifii ^^la B 0n^ wM bcRM kfe 
nJjlMiB, iabcBi käl |BB|t UMi/ß kaB8R ■fBtBitbf.MkMiMMkli Mlltai 
ba t H i B k w il igl w t aHalUwt, Cffiafta^ ttkt film •iMrai-Paa kB» 
aaai MiMM|w «afiakMi. «al ta Oiii|bMla BnHakMn, In flMi|l|lil%r 
CpMt* iwilliiM»« CXtHt iMiMi «kaai aaikBriB MtrOmt, 
SHttia kH et 6tifMatb«li »bRklft t t. tafbais «rib WM9$taMf 
nMftn aai ^ ta tiffabMi, tafMbiin b4 9Mn OftBkMtir, OtaMiMS 
ao« e4«<|»aii|iaHflic 1. BalaiS'AaaivafBit, aai 6. 34BBtt 180t |U| 
n«Bi<t|% *«<■ •fMsMB aU Stfnttar iiIMOi Bil bar WH» |Mt IM«« 
bkc in |Ub «ar»! hbm •tniltiiit aif tu aai «r. llaMMt Ma«*«««» 
akamf<«aibaM Btk|MiBiB«fl{( taai tS. Olitke 1801, fir aSt. bit bil «abt flhCmar MOS aa^ Oiiimtl4 latikttflim «riHta. Cti|tltrtn bf 
tro^ta iSR all ikun BBT »Bt(k Un^äabt in fktBibi ftbafft «tiviutgtatR. 
»ärbig ber «mntfMc, Bflk tailfakl üb kt« 44bS( bet f. (. •«uWile 

Offi|itre lijfaboB, am 8. 3hm 180t. 

•In «a#in<« MtMnV **t «klWUC (na. Offenbarer ging 
Bitt bOB S. tB(l^4« «k. bOik 4 IMIta vaa ertfl auf einem 

Selfentiffe f^en, nnb «SÜt aiit alea fiirigtn bunk b«B SUfUin, btt onl 
Sanb gefiiegen n>ar, bit Vl(aBkiii|i, na^ Sre<) in (onuata, Ott 9lll«i*t 
Dnc de Bkunbil fürtt kb t|«lUfk^t nannfcbafk, 2 Aampagniea SAfiliere, 
ti'nt Säget' nnb tint •rtaabiivAaaiaagnft. 6it »atten am etrant oon 
einem eaiaiOan unb eintt •ifabiaB 8raB)afMl mitr etbttfaag »on )»ei 
Jtanonen empfangen, in bw fltint gtaammtn, «II taglif^t trappen mit 
miliiirifren fibrcn bebanbeli unb ia «aOet Hrmatnr in bit Stnbi beglriitt. 
Wur ber 3Raicr ber bginn blitfit finfler nnb trnß |nr Srbt, er |0|] an 
feinem 'U^nenftblofTe vorüber, ean bem et all Qmfgrant «erbannt war. OSon 
Sref) Um bal .«orpl auf |wci tngli|<btR Aauffabretn na^ flortlmut^. 
X>ie Sluilänber warben in fiaraftn anirrgtbraiki. 

3»ti Slanaie f^itr »atbt bit Stgiaa anfgtlill, nitte nahmen 'Oitnfla 
(■ 80. aBgUMiB • ~ ■ Digitized by Google tlobR )(. na(ni rciiiM Vai. vittU mi) Stittidf<n tiuit(d)lft vnh liftifg 
MWi4 vittxt bcn (rfcftntrn tifutfi^tn 8)»brR. 

ttkf4itb am 24. fln^nfl, «ulgcfltUt $ertlinut>, trfiiiigt, lai 
Wt ■■trrfigcr Off(nfcad)(r tkn \ttm Obtrjjgrt tefNmpil nat. 

3b 8bV6ititeI et^ielien kit I(|i(n jQil^Iicbec b<T 8(ji«n ben ((tcn* 
«•lf(B Vbf^i't' Off(ttkjd>tr mtlb«« iicb i'i b<t jjltrrri^ifi^t n 
Strftttiiji, (rttclt fcinrn ^ii unb ging ü^t Söllingen, <£)jBn:<rr, Aaffcl, 
SSMiarg i« (ciTcn na4> Stdaffutt am SRain, n« tr im lE94i6(Juf( 
tra t»:tü4tigi(n iKjubtr'Vnfü^c» 34>iii»ft(4iii fj^, t(c t6:n btn 5t4ii|»' 
f» a44 DIaini antgdiefttt ipum* Seiterl giag « lUet i9iiii)iurj. binn 
mit btm £tjnfp«ri( vul4) Sjic», «uf ber Stawi nj4 Sm). cnbli^ i» 
ük(( ffidl. 9itt(r. Itnaacb Alagtifutt, jum Sirjimdii 
^•((■(•((•Qatualifia, mikt üii itfonbcm ffwpft^Uag br< ^n^a 
tnl M tct 7. jt*ai|Mtfaii fin^ttifill. »am ^liytounn abtc aU ein|1igec 
^ftricat mit f» tirf CtrtB|< uab flilftraata Itbaabtll, b«f rt |iim 
^N)>iM»v«ri( mit etf4tB<ft« ndftrte, w ita 44«|>mmr 9nit<n wa 
Qikn in fcintr ««mptgnie fit. i «II Qj|e(«qmal naim. 

SM «fl« •(|'4jFi V« ti« Q'iUüang «ind 3:t«Bl»>ci«l f((i»re(r 
V<rir«4fc Ml 04(oM(r0c tu Ora|. UMn Vit^t utMu «ta 
1« M 3a|n «mnilfibn, mbi (Sivil in CinMtPiKftaiir« atit fnara Onfee 
«* tUkm UMtMkfB, M( il« f4«B imtinul fni|tt Mliiiiitt tUu^ 
3miI ftnAi tt«t«c ftcrtafltfli |l Sa««miinft Mt SM|(> Mr fbit|taiil 
■rit |Ml « N« 9l|t Mf^l^aii lUtttltllrilHiia «Mlit iki Mn^ bta 
Ofm fiMlfl^ tll 0|wia4M( int n^Mi jiift italMi , ilc mit (b^tt 
iWigt taMiMfttt intt OiMni toi^ 3i Ote^i lingai ic am 

M « Tlw>W Mi » Ml li( flMli^ ialg«tfii Mlb lief« Jmg* 8<|t{lKV«ra( 
Ini^ «MI Wilir. 

^iiWf MT, HUt OfralMitt ditr Mi 9<>f m4 ffa^nfint, gin ^ 
■it ft&mi BauUUm 6b*t tca 8a<i«I, Unt Anl<M|, «»tlliMg w» bcn 
flitiit* aagglBci u4 Rtvign« ank aabnAKAafl Oibaaaan) 
M fla|«T »ta WtaM, tuA $buu gm 9inttil ^atn^ow, in »fITni «Ib' 
jouatia. «iiKB 0timm3lifinfr, fc liiiai <{B|lig'n fiitiun^ü^iigtn |>anif4<n 
Mttptui tduau, u» m it«, MB Ofniltt4<r iii^il wuOm 04, gut 

(flBbU^Ct Mike« ' 

IWMi •Mta Mtt CMutHMna. b« aal Suil mlTi», ab (tsabn 

bdJ 9Mk« {■ NMbM*». »ä^rrnb tiac Baifc ia bec Räftc burd^ brn iBli(. 

»Rb( OfffBiwttr brat Ätjn anf ttcill«aB«Rfea ffcaBten 

fiiifl t< |u IRttr na4 £ri(fl, bana Abte <cafB< XinitcB, tutl 
aab 04>^B ■•4 Sartcnfltin in JiMfcn. ^it\ gtrbitt Ofiiitt^er ftinc btfttn Xa^ (a bia Unictfoag bd dteiimtatiEaMol, wntU um fdiM' 
not grn<ibel, |Mr Xafü mi§m, M »«a »»tar^ialta ^MlUiaL brakMr bw 
b(i a<gt>nittgl|irä{iD(at(n m Atarior liagt^n. «aitR{i|Mi bn 9» 
»Mbna bd jung» <pnn|«n. OrAfta b'Orra» (tl4»i(|RNHt »il 
tma anDerg(glt4)ea •••wtMnI t« ^UUmaa •nfta t. MHMnm) hi 
(i»r»e»rtm)'(ren unb MaalwHim alt Mib« Mti w4 am 

bem bil bo^in ^auptataaa gemrbnua 9mffR fnuMUI «MhowiHM. 
Dur4 ficmli^nt Vittbnt. ffieifrtlbei« (n VmhIm «ai t. Siaitr 
1805 gefertigt, eom «eaiiaeBU.attiilawrtta^ifanilKtrtUni «Aa^ttMm 
»cttf »»m 4. eiai>n'3Bfiami(4li|fiMHi^ MM 0|M«|(c ■« ralltrKi^ 
Wttitr fit b4« 9l(«üBnt MMfMcSntnPfiB fliwefbllt. «r (ra^it nat 
11 Stffrntea. bataalw fit«iya(W|c lak |«Hf4)|* ««Ombi« lursBiaun, gtn«^ 
jfrtr b4l g(ü(fli4fU r<<iel Cdtil. fM tifilinn aammatbet bie 
Scanioftii. ti« 9Bnber«BauB»aBl m« IhsP «M SMif4auifbf3af4iuirie, 
mafit «VI iBNtieai^ mHtftct (U^tea. OlpMla^« «fr« Uk» auf Bt« 
fdl all i^imf^fMtr OffaMianW, «MMiM Mt »«4|l4«ibfB «uaiarta. 
fr^ itMi MUmt. «Hteai iIMIir«, PH»! M »arltallcli. m tt 
in liwni, «kc btafU w SO j)nnitftai Stfi|Mi S(ri|lM«r( rrine 
tn wrlMigai |ntt. trttete felbe bttr^ b4i 9mfür, ntta no4 »»n bn htftum» 
biMi Vurilfa Aurirr |a e^iUiaglfiril ktlmliit «bf^ieb, (mi^tt «an ttaiai 
MAm •nrf^ gdcikt Wt imafir^c Oreni« unb bort ein einr«mil 
flBhi|li«l. Wi « etat fMIlUifie, erf^ien f(ja)j|i|'4< AaMÜeite. beren 
Omb» i»M CMMtniaip oaf «bwc airtgttetüttM «cabfaitt mit Oiilllft 
M mttktt trr(4ti(tiii. 

«II bif graniofen abäf('f|ftB. bit ?}f(rb< in bfn &tM gffüSTt raatm 
aab Cffmbai^« nur bo4) einen 3{(i:jr bfmrtfie, l(c nnfti tarriidjtn ?la«» 
nifec am 3iriif< (lielt, bälgte er j ,uj jji atiOffer, pfljnjtf bei« 

'Oa{«nnet, bing b»n @j6(t an bie iunJ uns trat füin poc ba« f'aul, w» 
bet Sranjufe bcn SBaiern loi lief, |'o CJp tiritr lammt CiffenbJilifr gluilid» 
bat nabe (Vebüi'd) eneidiie, Um aiistiitn Ij^gc icai Cjfcobi^er in ttebieti 
»•n ünfpatb. ■« er abtr, all tr rorbir tu iSüif^ea Mt§a, 104 fi<l 
für 9reafcn »etbea laffen »»Ute, bie ilu«»eifung erhielt. 

e^en bei 81 na a gen nabc baran, i»»tt bcn 9r4n|ofen gefangea in 
irerben, gelangte er an f. f. Ubianen unb mit i^nen nM| Clanni, •nrb* 
mit einem $affe mfe(cn unb mit einem fa^renben itanci» iiii^ WmI|0 
bcfirbm, b«m(cl«agtt in flMtfmlanMt na^ CcIilBta, Ma bact 
Ba4 Mttmi fßm cuffif«*» ^Hftttttft. 

Bei ^etUieann fam ti )um Aampfe mit ben jebnfa^ über* 
legenen graniofen. ber Ort ging in Slommen auf unb ber Slarfib naebf 
l'i^nea na« IRib"» f«rtgefe|t, wt RMt tat «Stallt M VBftalii| ittintll^ 
frei griebe gcftblalfea mürbe. 

(04(4 ••■ >t. y- fUat) CrflrrrciA. I 

«. (nicH.) ee. f. f. «{Kji. ffiaieMi ^n mit Q^. Oaif^Iicfung 
t«m i. ginnet 18S0 dw MM fWMtiw k« <iw»>lll|»ni an- 

luerbnrn brfiiiben. 

Diefe babe« b>erna(^ in 14 QJrfns i"(ntjnttrit !Rfgimfntfrn, unb jebe* 
Stegimenl aul bret SataiQsnen )u itä>l Jtom;>agnitn |u beigeben, isovsn 
im gcieben nur bal 1. unb 2. iSataiUon bei einem jeben ber rier)eba Olren): 
3afanictie'dttgimenier anfgefieUt, bie 3. Oataillsne aber au|er flfiiviiät 
bleiben. Vvverbem jäblen tum äianbe eine! jtben QDrenj'Snfanlerie Siegi* 
ment« bie )um Seiriebe bei Sanbe<<Serwa(tungi-£>ienfte4 brflimmlen Qbar- 
gtn. tjiin bei ben ttrtni'Oiegtmentem ttr. 1, 2. 3, 4, 10, 11 uno 13 
a«<^ eine dereffattrr>%tbtbeilHng blol lum inneren 9oIi|(i', ($«rbcnl> unl 
Soicn • Sienflc in üanbe. enbli« bei ben (ilren)'8)egimentern Dir. 1. 2 vni 
i 6cc-9ercfraner>nblteilungeB |am 0t«fi|leB« anb dee-gerbfnl Sicnße. 

Sic (Vrmi'dafantrrie ^al (ÜRflig ai^t aiebt all leitfe«, fonbera all 
Stai(B-XniM)e bebanbelt |u nMtb<s, anb In Vulmarf^'^äOen ifi btefelbe in 
b« Stegd ai4l in ein)elnea BatoBloBta. fonbetn in ganten ditgimentern 
«■Ut bot 8ipnui| i(c« Obtcftea, «nttteber im SBereine mit l>[niin«XinMitn 
aMrR44 IlajUM« {* J> 1 W BrtitfBrigaben |u «trwenben. 

(Stößel in ber nitbjten Wnnmer.) 

S 6fiat f. t. Vp«|l»Iif4e Snajefllt baben VOerU^fl aniubefe^Ien 
fnH M un an, «u ben !illanaf4aftl>0tinttlB aller fflaf« 
ftsgattMui*« Mib oa b« flkfftitrM« bn llMBf4«fl aa« Sdbwld 
an» at^MiVMt «MM bn «ata* aab il«ah3B|biitnfc4li|iaHaiia, bil liilfi iVtcnj iÜJiaiLlen«, in Äutüffiece, ©rigoner, HrliUerie, ÜlenietrabyiB, 
Zi^bi uio -eui-^rrj.) . iu 3)ilti(littar-it*nu). unb bei SRilitir'Snbrm.- 
Xexpi tit $Jtyr£oi(irutit) mit jj(i|lrung(-Xuib ju unterbleiben bJ^'i^Kb 
geflatttn äe. äRjjft^jt aueranäiigft, ba« in <)infunft t»n ben (5*e:i(talrn, 
etabi' unb Obcr'Off^ietcB fimnuli^er ttaffa'QlAtlnBgc« U* eibeMu^vet 
bei aOen QMl|ia|lilia (R «Bb Mflf SiMfl HaM bt« MaftaMi« IftMF 
gea »erb«. 

* Bf. (. (. B^ofL najcflit boben )u beteiOigen gerubt, baf b(* 
«nrtie Oberfi im S>ragaa«>R(giiBtBie (Uraf etabion 9tr. 1 9ein| Xarl 
eon Baben, bie ibm »on Br. (. ^«betl bem (Sropbeeiog mb Bobcn |it 
Xbetl genorbrne Scnennunj jnm 3nl)abcr bei grefb- baltnftben ' brillca 
"Drj^enrr-iHejimentl, anne&men bürfe. heiler! babrn Bc. (• f. B9*|l* 
aijjieflcit )U mieiben gerubt: bem aub^felbMM BtMlttt « fblfr>|(t BN« 
beim ßtropi bal jllberne 'fierbienrirrcuj. 

* 3n ifolge «Uerbj^iler Untfeblieiang baben mit 1. b. R. bit 
bei ben taabcl-Oleneral-Aommanben beftaRbenca Btdianlibefl anfiubfrtli 
unb el »nrbe gleiib|eitig bie 9lieberHng ber Vef^ille birf«' bob'» BitKoi 
in fftbl« be|iebungl»eife geben, nnmiittlbar «Ml Soabd'ittmaanbireBbeii 
Bratralcn Hnterge«rbneten ttbtbeiinnani inl M«a gmifia, n. ). bie 1. »btt 
«bjtttaniea'BiibctlaBg. S. ab«3afN|<. S> Ociutal(l«M'. 4. Aritgl «»nmtf* 
farlotl', 5. Siiqiibil« anb 9. Banitäil'VbiMaag, bann bei ben «anbei» 
Bcneral'Aiimmanbett ju Bgnn unb Zemelvar bie,7. aber Brenftlbibrilung. 

* «n 10. b. ««« liH! btt ama B M B ba nt bi« 3B»«>a<«»aBf«f Digitized by Google 30 " 

-f 9Bi> (abcn dttr «int Svrri^hing |u bcci^hn, ntii)* nir^t nur 
fc^t finnig (TtJ^t nnk Mrrft prafin4 iP, ftnbrtn tit ou b bitmant fib' 
fU^tm ftt^rm <ytabe fci'»rrn fann. Offene gcflffttn mir, tii ant luf-lU 
taf4 i^n (tinfJitb'it uno tttrjuAbjrhit üb<(riifd)t ^t. et i\l biti ciiK 
3r4g( f4r itranft um 9) r nru itli f tf, Wfldif ber OTaftinfnfabiifanl 
4tRXt(«|l4iI Vitii* f«nr»tuiri UM b'ra'ft'"* '^''j'. «Jjfjjinfn- 

f^MIltt it 9h«, ftaltc tcr (ütbanft Itb^aft bffn^iftigt. btilragm ;u tinatn. 
M| <■> (flic '"'1* QfnvimtHtn am 6J)lA6tf(lt( ibc fcbistrea t!»« 
fMrilbtM wcttr. <$T giig tmn, tint S t j a b j b r r )u runfhaicrn, »rl(t}< 
gm SMitlpocit MR Sminbricn mb JtriiBftn, i'e »i' <ia4 8*1*' »tb 
ttit b(nü|i }U «KTtm «rrm6^ir. tDie Xtagt rntßanb in i^ct gfflcn' 
1 tB»af«iiimrabrit ni(tit auf rlnaal. €>er trfkc (^iirarf lief Sttbtf' 

i« 9r«f atam'ttjO;)« Bn( tir. SaMfim, f. r Ot(iPabtJr|i. 

Mm (c benfelbcn »erirgt«, (ut Stibt^Tcntng jnbrattten. 6* wntbe bte 
Su|t »it fic ifl. 9Dir grbtn ttiit flirre etf^rtibunfl bttfdbrn. 

Sli( tiofl* M b> aalgenHuiiueii 3ufUnbc feit (Vtftad tfiwt Slubc 
MM Utk tant «fHil|l M An i^ angtbracbttn. M4fi (infid)tii 9t«4a> 
«IMmI, <a Hill M« MRisra «ugtnklitftn f« lufammtiigtltgi vccbtR. nf 
fb Wir bn MtMn 9HtK M Rnntl tlanimmi, ntldtm fit im gtip^nntrii 
SnllMk« mMt«. «imt Mtfc ft|r tutAailigt (ftmiduin« ifi tit «jg- 
nilllWi |(IMM, liw Mntnfef Vn|i|l kerftlttn aif tintm ffi^atn urntt- 
Mä|tn !■ Ummr, M ia flMfnjjlt «m ltfink<iK Bi^tiaMt Vii 
UHiM mfmmn WuHM ip t«c, «4 Mifi Snit, ülnt'Ulm i^ a<f 
Uglttbli mt tiiK Sda MIM m» p »fefm BiMN «It flffkiakiMb M« 
ItOfn <« llMttK MWat (Ub^ r* M| Ml tMUtM «M Snligfii M 
«lim Mff M «Afm XIHIil Mr^aU nnliU^ i|t Co ««Mm 

fMM(f m» «MiM •»■■MWi ai«lMi «fa». 9n»lt tOtn kit ftoiiit 
Siatc tiM ^ininulM ■«» I««» b«|t* *«4 *1* Vd*' trau« 
fiabtti »«»A|t »f?»«ii. Sit Mn| Mt Otafi^ltil »itftt Xn^t ttM««» 
ttif iif'il Mitllm, Mtfit {(rtr •Ugtniitem SalniiA| ItfmMi fftMU4> 

V iintai* M 9mII« M li|tai mA M|l^ilp(ll ftlbMltl 
9tl<fit, tc Ml ifl^unlt MmmA !<■ ttqwmni mk ItfftRi Cta<« Mttti 
all eiro^r««?. Maln|t mik M|W4m. !Dtr (. r. 06(t|Ulta|| 9c Wb^ 
fftiM fagt bontt« iB taum aai|i|MU(K g ngnilft: 

^«ira StMV(H >M|« «in limiit kl« Sfftitignuj nttiM, kaf 
kl* i« 9tRiMlMB •wgtiiigtf, tm Um tenftratitc jttirgbjrt bitMrt 
im 4MNtt4K ffh Xtaatt mb Stnmmbrtt alea an bitfdbc »001 Ooaitiif 
imftt «nt |u fItBtabiB (tafMbttugtn tMfyrt(bt; b-ip Mfttbtn ftbr 
M4t uab it^MHI M mam fii, fobric btt fftät MitlMi UHIg itpcU: ifl. 
9iag, m tS. Mii iVn. St. ttiHtim m. p. unb Crte an^nstnbtt nurbtn, bti btm rti^baltigta ^.-Uiil HJi) lini gutr 
alljfmfiii; Utbnfi4|t »rjult tsttbrn. Di» ^t»\tHicn bir «j;tf Ij» na* btr 
moe:pcirl(» 0cnnd'f(brn QDtlbtbr gmibirl, k'i lc?I6rr bir ^rrtbr von 
3,302.328 3Birn(t i(Uft>r für b«a ««(ujtor'^albiitrffer unD 1 ■ 310 für 
tif Vll'pljltun;! Kr (Srtr jngHiamintn Sit» t)(r *}j^ftab ifl 1: 'i, 592,000 
bir ?;atur JcS;» tit 25 jSlilttt fejt 17, 4" Sctitt uub 14" J^Äbe. ©a» 
gan)( iUrifrn c« 11titt(lia<at< mit JtItiR''itjitR, nn ib'il von ^trficR unb 
^ic necbjfrifjnifibt Aüilt fallrR nscb in bic Jtjtte. 3ni Retbrn rtitbt feie 
l(lb( bi« |uai 72 3)ceii(njrjbr Starben btc 0ti4 Bitft* OttftI MBmbtt 
nab aa4 9 Biintt btniit ^ebrutft (tab, fb Bilk btt wllMHbtlt Vil|akc 
in länaPrnI 2 S^ibfn bfnitrt i>iii. 

t>it 3tt{)(UaRj btr Hille rrfolgi in Citf^nm|ta M« fi t 0lllttn. 
tlir <jßrti< fic tia ViM ifl, unb i»«: 
nnrolorin^ nab manfgtANUint . . 1 j1 15 fr.j 
'"•»r'f» I » . . . 1 . SO „ ' 

untelorirtj nnb aBb<D»4mit . . . 1 . 50 ,. / 
(•l«rici SMt C««|ltiift<m btl ^tm S^topbii '^<tit ntbtK bm SwiMItn, 
bie wir ebta btf^ta^ta anb bit |id> ««tiu^^ictiie auf lal ft^to^lftÄ bC' 

|u(i«n, b« btt VtiDuafeeu uaflitttig («in btffccci, ibn i'd}«nmbtrtl Xt-aal* 
|M(Mlitttl llabtR wirb, R04b übrrbit« Wäit @ij)tRfibiifttn, iBtld)t ibn tiat 
^■Anifl <ai biirgRli(btB S«b<n ji(bcrn. 9ti(bl nur fna )1« ia Safttnta alt 
Sttt •tttMnbrt nrnttn, Tvabtta aa^ in Aronrrnbävfrra ikba|aii9t. ia 3"' 
Ritattn, •» tiat gci^trt Va)a(l in dJitn f(bl<if(ii, *btt ftlbll ia ^aal< 
baliaagtn, btata lu Airjt giiänmU4r«itcR ^n Qktbait llrbtn- 

dt bm ttitnnr (Samifontfpiut 9>r. I )ur ^robt abj'gcbtnrd bfciti 
XragbaM* tllt^t*<^n btai gisetf fo vtUtommtn, l»f ftlbr a.t pradifiii 
lab btaatb^'t 6()'''bii(t uat l<t üt^inxi cifui^t muitr, fic au4 fcrntr 
.bta Ct^iM! )U)iini(i)'tn. {tm »< b«(ili( iii) iu feintrn bcijnnirn $atrie: 
Ittaitt jenem '&fiul iii fünf ■i.ujbjb"" <" ^t^' (SijirRibuiH (U überl^iTtn. 

*«* Sefjnniliii) iMt ttt auigtjei^nilt Aj!:iaj(,it>b, 9)2ti)rr 
kCt^eba, iXitter, ^b'f Iltbagiat)bif4tn äbib'iUin^ im f. (. Sliil U^- 
Oregiop^ifibcn .^nftiiutc (u f&itn, im lii^xi Uint v.iittffhiit tV" 

netal-Jtattc scn (iuropa b<i^>>>"i)<0'l'(ii. uiU' ira. t'.t j,iti)\i^^t um :. -..jr 
fo »irifctitg, bJ^ <i fi* rnlfiblotf !i b.itit i.ni j'vnif nuilaij« lerfdtni j-i 
tfranljfytn tt) r : ti?'fr n r j ■ 1 'Jlufljnr nuitirii aUt f'ilb<t irfAifü"" 'i 
SUattrijlieri auf taä ärrnifinbjftcfit btn:qit. Du b«i ivt 1. 9lu|?,ij' jiir 
ttutpiUung btt Raumtj entbalKncn Qliunbriffr (inij<r etaM; tiri in t't 
ntatn «uflajjf icr jjtbUtbtn, fcafiit abtt 9!otD-'«ftifa unt Oft 'Sfifn ar, ^tll 
bftrtffriibdi ÖttLdi (CgäR)t »orbtn. Bat tasä) iit fitif Mfi,(riitc 'Jit cb;^' 
(eil tif'rt ':Vt:i;tr:lf ^(botfn (cfiljifR. <Hu<lj :<: lri>iiiia;tti «ujfu^ruti j muiCr 
bit gtiiplr .ioti^faa jtif.iMii, unb (I fcnn» lur* Ii« Bfrfd)if»n>til i^at^fU, 
«Mhbt tat X)di|^tUung ttt £(rtain< nii ei^ra^cn, btt Qtfi>a|ftr, diraptn ■ 1 . 50 ,. j SRil btr eubfftiDtion tritt ingltiib bi' Q(tbiKbli4Crft 1» Wai^m* 
btt g4n|«a Stift« am btn brbungtatn fSrtit tin. 

* fhr ttuamirtt SAM*t firSttiftnfet aaf iSiftababata itBk 
Saaiyff^iffta fa Otjüniftl, nUft bta QtiMabaagta mit btn «aalaak« 
nnb alta «abtartin, ^tuMtg^/ilktt tun tt^alb J^aj^nti, 41 f« «bm tat 
^atibtitt M tr.) »Mf*»*"- 

* Ufbtr Vamig Ut |w mtbitm wu^ttil/Ui dttgUUmgftta 
-Ka9fitMil*.8(agaifc im ^«maante btr U. 4f am Mafm pmfnm 
JtMimilliM mpbi bn briwa •tmabicna 0m(Mft Sa|ia aab fMcr 
•atgi, btl SBftattib'SItftaitau Bttüccr «m •«•^•1' fi> 4(ca 
in btr «^a^i btt «alftria» lai U. Suni liNltbn>itfmn bifmbnim 
fltat^ uab Sa^fitfeit bii fitkaca* t«Vftrf«(tf«flttbatU< |Bifitcc 
Jtlarre »nfit^. 

X 9k ••rtatf^ilfdi« ftifaiaMI**. t* «nf^Hiffmif 
bit 9ttglmtnttr van b4«B OiNn bm flfii'tnit't nbaUm Ifäha, i|t aiit 
9iiiifg4t «uf bit Qaitrtfli^ftit «a^ aiti |a matg |ff«at nb •tttniMt. 
tMtf« «ttbtlftnt rottrmb« iMil(fa( M* <■ H^«* AaallnMaa fiaite ta 
<NTa>a bd, bi 0t »bnt tttnabanag btl IManMinI <k« ft |tr teta« 
»anb Jia<r d&ti alt aa^ ja ta^ anb Btllfk«f4Mi(t«ta ttratnbtt 
tsttbtn fana. Di« Ülafikiat, bcm WBfl|a|fitaf|p«il Na 0Mia| V<« XKO fl. 
R;d}t üijdiifijt, tfifit ätbttaiaaa tfn vaM» tittatr ^aabf^af, 
ta i^te >;..ii4(ni aiftl aar Mit aagtaabtitktr ßtittrfyaraif Ö^OO 
Zttppfitätt, 1 <lllt ia «iati Ol:HutO i'onbnn au4> arit tia« 
<£iubtrftil, Cgadlitaab MHgftii gtltifltt arii», »it pe «int DltaMm» 
(jnb bt»»[(ub(rkgta «141 tm •mm* i|lr — Ctibu 4 Qtoctaiji^'« Itl^R» 
f^iat, ir«(Dtm itnill <t bittHttn ia flBita, aab aagltltk aufer ia bm 
ftaaiatta, ja felb^ iai Vullanbr tbitig fiab. aa4 aitkt ia (uU 
iftt flutbctiiung |a finbta. alt tt RiüHf4rn<»rtib aidtt, anb wir laa^ni 
«ttt jtnt libl, Xtappttitit^t. btt Vit btct<lb<n no<b nii^t ttci'rbtR iine, auf 
felbt 4Ufia(((faia um bcinecfra, bas itin. mtictut taib'b'ift lapctiäflig 
unb rffd btbitni ftin tsiU. ^ut ibuR wirb, itib von »tt Vitt aab M^aagl* 
fcibiglcii btt <ltoriatf4fo'i(bin tta|(biatn ia biffta <a)tf((«fMI*f«lti taiai« 
grubt, Oltnftrali 77, (M M IMMKiaaffit. »frfiaU^ |b ik«f 
jcugen. 

' Sie it^i^i fvan.f4)t «antaimtt bcflr^l aut: 40 Siaitninfatitttii' 
re.vmrntrr, I .^V.iii foitftr.u'mcnt van (Stula, 10 SägtrbataiUontn, 2 lti<birn 
i*;l.iii;oi.»-;i ,ifr;.' .aifiljtr 3j,lfr, 8U SaUllIontn afiiljnifd>tr S-»!t't, ^ttfam- 
lir.cn .jL| tun .Rnr.ifin ji- 145,000 DUnn jablen: ; 4 a(tg;iueniftn Äara- 
'bir.ittf, 4 !Hf.)iiiui\trrii Äii alTi-rdi, U SXtgimdilrtn «ancifre, 4 We^imen- 
ir.ii o-J'^ - nifr.irru pii(iatci>, 2 iS>bwabconen ^js)"" ^ tfiiivacvo 
I n !i *ltnni'i.;(t.;tfr:i, t ijfln <%1}irabron. jufunmen auf b/iR Är:f;(fn;»;f I'.'.jUO 
'pffrtr jätiKiiS' ; <> !)tf j<:meiitftn ÄujartiUfnr, 4 iy.':jab.'r< r,:!. ,:fi 
Ifrif, 2 iörijUltn iS^ttirj? jtiiUicit, auf ttm Äiif^tfuÄ I'i.SOO äK'jnu- ,y<iiitr 
jj'bören biftb": .'I äJjiatacnf Winiettupb'n m nnoi .Är .-.Ufu^rt von ^a^aln• 
nun uiiJ|?fäbr 200U D(anr» ax\t b.» fcni.jlidjf ilr.i.Tj .t:, j,:; Aospt 
p.Uft jTMeteii ton 400 Wann un6 aus cintt irtfiJ j.: v.'>^atrf ou Xoifi 
bq'K^inb. ;3n birftn j^lflta \tnt bit in btn ßolDtiiin iCc^-aidi liuvP'it 
ni<bt aiii (lBkf|rifiB. Digitized by Google iDTtli» inwrt». tH t» !^9I, »M Otnfll. nn» »d Uta« M 3ii»iiiMiit«at- 
••mm. Ir «Bim. - nttm. ia Hl «rairt 9fl(M4 «nf gwlWn»»». 

bn tiintt Matt ii M B<i t «M an a«|l|lai« n« M 9<f(M |« (Mut o» 

■ük VmPm An* IM*** Ia MaM*)it 
3" ia 9tn «^n 

r| 9|«q ^MMrital. Uallfit t. M. »nt 
I, OI«r(>- *n OlMilad-Oilanni'- 
OMt M t. f)n(|..Sat, C«4mi 
•3S.. tiMktr ffi«. »MI Mc|c«Hr$. 

mm. 1. M. M 1.- «i4^aL, ei|«Bii» iDr»^raiiw(|t«. OWttl. M 
t4nM«lNVl. ffta*! 9MIM»R. natrrfl »<< nM.>t«ii»-**ir|M.9«*nni Or»»- 
«O, «III«, t. «r. M M. SR.. ftMtft Cm4. «»(m. I. «C. M 6. »S».. 
tnai ». Carfar. Otfrft. »rr •i«a).Q«n»ill«ii)«.ei«a«r Mal <0. «39. - 
3»6«aa i^vtmf^ Ualn«r|t Ht & •ralfVlI.. •itfaa i^uttrm, Ui>ttr<r|l 
M 3t. 3R. . Sstaaa ^tf^fe, XXtnrit 1. in. M S. X»raj.«9l»l. — »»If 
•r*f. fUn.VrirgltitAMll't M e(aW^9)il.•nf<i.•1^'l>Jrt. (a Brrixi«. ^lnH« 
9lll}i({r«. 9ir4-tl(«CW i. Sft. M ^n»H-1ftil.-^iH.'J>i?c,jt. ;a C'". OlvM 
TOatviVtqf*. 9aa- an» SKaliriil l'Irrn'dlliinj» CfF>)<.il 2 f I, jU «latirj), 

^"' 9IittR(lallA uSuita: ilU S lltr ^<^ CtHnl tir »»i'"<rnfi' «r^-tir 3. Jtt- ; 
^PStu. Jrani. ^ ■ *L"-^i*t ; in «^Icdfianb tü >fm U^Drtwrtv .(»fUr 
wa' unt trat »IJiätiljii ,Boii Vpffil' iT'Uiiat.o»». Jtpiiii. «rnunt J'Vi XciefSoflni Her Mdttif n. 

9. 0. 3. 9a Mr |ii><|M ,QI»n«8l||>* 
S. «L H 9n0^'- W MdMlL M «nilMi 
9.«. «. iR «|h4M:M«lrai. 

.QR«i»c OiW** jMftfn nn» mm ttMrwfgni«.* 
9r||Äii|uiit«|cft M »M fliutcU«««*" «■* 9i4l«* VnH*'* •wyw W * « 
Kailall «in wittii^i MW BqiNMniM Mf Mi >«fiwiilailUli tu >W|M|>th «at 

£r. >. VrltiRMia. 

Sil ,<inw» W W*" 9l<tt(ttl«aj|(a* Hit* M ■Hm» i(n* fanfjibtijta 
B>|h|Mil Ia IltfT C'|Uiaa| rintr f* om^n tbfilnibnir in aat ouficrttn (>ui«|ia la 

tfUtu-i^ ^f6«V!, Xif; « auA vit\ irctr TprrtS"eII' T ! iiinl ?lh^:rHun.i*(i nn. 

.1 i:jfr. jli jiir H j"_-i.i[nif gflr-itt iTfrtfn (cii:ilfr. Tl» j r ! ; ^4I1 1 [ UTii ;il trf^jlfc 
^<flfelrfF«|> «cn ;H> {■ (<•<> ^'«»fr« aa» Wf«ak«4 aMH^MUt la ^i* fcttMii>»i«i ft» 
Iflirn il« Ifftilntna^n |u Hn ■DtaaiMlirflr« au*|afitni. — VI« txM foliM Ct^a* 
jiinjlb«fl iff (II« Snfanj) W Ja^rrl IMO aalnfjrtra ih» ftlr «rtlrgra« aat laurif» 
faair Sriiril r'on OTaicr Citr trnt lii.-iirrrti>nlrn (l^tf tit MMWCfiflktn Afnttil« 
iaH-lur'n.it'inrn. brjiirll .Slüfiril Ullt {IVrer iXoriprgfn«,' »(< aa4 Uit »ii »tf» 
(tbitbtmn tic4A rlDllll^il•l|||1Kn rt|ftt4li)M>4<ii|;rap^li4>a 'PMn*nira Hnn Ifr lairnf' 
fnti[|lfii Äü|>»nfH'iff t't 9it< jjii ftäfii W«lr in »inir tttoft n'i(T»iif(ta''lli<4 ((iunK(» 
Arn «II |;»(ii4ir'ii (B<iK l«l(rrl, unt ühn oitlc Mbtx in 3<C'iF'l stNUt' Vunlir 
nturl t!i>1)t »trbrritfi. '£:c flb^flMaaa iltitt ftd) lvrnSinli4 duf Unlfifu^ungfn. aviifre 
tii ncraogifdi« lN(aiita«|| in im U<>l»ca 1841 b<f ltM4 unifr )!(ira>ij ttr SirnKi- 
|iin^i.rir((iioTi auifubtrn Idf. Tfii nnn !Nrfiill'>"ii >i<bn äff r *f| m tm Tni.f 

<f(cramtii I« — t-jj t'ft irditmi tiur ÄarK Vrlmnana'* >- ■ i Criniiial- 

Ünfidltra o largSnirn tintr nMiiitfrbqTcii 3afrlHiM« (ia <f l'roin<'li>l)«f)"pl>i< Ma 
ecÜnif) MMilltn )in>, witC lu um biUiüf* JM|k ••• 10 €ir. «(fiiln aak i|l 4< 
iai Salmfi« kir Ct^i )<> BiKiübtn. tu im wt^UBjßttfm m« ItaHili 9*iM« 

luag |ii t^fil »irf, alc tfii "J"; -iij|J).r'i'it SrtidiHflanii: ^Än ftr. 2 l{1 (n ttn Vuffdltaitril tcr iNt^iniraln, etilt U, 
t VD-i URifii iii l>((n : Sfat^traun 9!i SS. 17, M (nutt W). - früMTi« 
I a.i.. «< „,1, a^i„, 3rte « ata aairn. IIa» $nifiM .1|}rrff(ll.* „DER ÄNKER II (Sefrilf^iliafl for ffbrns- nnb iimtm-Hrrfidimiigrii. tiesellschifts-Capiuü 2.000,000 Golden. 

fßtaaUMM tai4 Mm friil IL L flMbtfaa* M Smwi«, Mt. I. «finakr IM«, 8. M,IU.) 

artt<)( IrknUtm-^ftriititna. - Vnf«T|nit ii) Jluftittiig »m |li«)m. VtrliAtTii 
^ iif tu frtni Iii in ltk(rltt(«iftlL — •niifi^fe Vtrliil>tTH|ri. - lnaltKlktct mt _ 
liilnala nl >k «krt takknc ImUmIMi ju 9(Tju|<nii| t» anf^li^n (Atu. ft« «« N» «^UfMI ift fe mm. m «of Rc 

- ■ ■vwAIWVW W m« — 

Verwaltungtrath: 
Sc. Exe. fhu Graf IMg, Edmimd Graf Zichy. 

L r. wML ^lilmrflillL AtoHaMi» fMfnrai'tninlftrr. IrrMltMiin^c: L Mi. Siialt« «M ftltm' 9iam|-9Haiilfi; llittUi» 
Itt »gwl|hi«tiiyfcjto M <■ «in. Sirdiur: iadri Laatnal-tuaaicua, | Di<ft>ir«ilg«: tr. J. .lUiU Tlamr;. ««(•»■■«••«•Miffli: Mkr t. Im^ L ( «Mi 

iBtt.fkniik(18M«li#fctbiMjifielr Setütecuilfuiat 
MS.IM «inai Ütttttnmtt S»ni| MtfiitMi Clac 0<r|i4>nin|lfBaiRM Ma fltUUaiu« •lU»» ib. SB . «((«u^ntt »l»»»» M trßcn 3*4rt« 

im »rni Oflli^a t,t «iMMafl. MkR M l^ J i *«tiM. wk ii4l% tat »tlfBlMl Mt <w » >ll t M «ttkitia 
ffrftt»!. Ml Mt .«n(tr* bar* friat iM|MI|m «•«MMlItM «ba |Mi MiM|, lwl4ial|H O^m aak «m «n«i. 
Mrifia ffjiitiMi dalaaft lai ^rr|ta Nifl. ^ctitftc »ffttfartcn g3li ' (tand <i}fata>|. 
IM «ntd titfutt n U M m tH m laf iniq. 
SMia<^4>««)|iapi«r. Iit%»(r«9^tt . iV- MMt 

100 Ciüd tritt mit rn^l. .^wttra^ . « • 

pricfpopiirr anb C^mmt*. 

tOO eiü.f Cf tae'SBrirfpatiirr . . M—M . 
100 eiüd »flio *fiMäf*M, Mllr bif 1 
lOO euLirai.Qaatti^Brufpapirrlfl.— 1 m . 
M Ma . . . . SIUMbil*. M, MOCtMMffM Sa MI« to »R tttlagw»». Jbm1Uii|Ult M 

flu* Vtttiif t 

flini, CtaN. nitrgaffe Rr. 721. 
WtfMte «at t<t S>riit>in) mii b>ii)rr<ili>)T> 

mm Otlthlraa »ritfa fc^lÄ iffiiUitrl uab Dut U>i 
i'oUlcmnin )afTirXn|irU>«tf tfr^rll jaranini. flUr antf 
i«n eiiba^M^ia, «II Ticienir. ua» OdIKurIrn. 

laa).rbaaa(^B ic irricrn luri r.r^dRtf^« mit biUi^dr 
raldbi Tjuiri gl r - 'J?rif fvapif tf »irKn 
trc-.'-i ■■ ■ ,1 I' ,/ ■ i: ■ ,irjti#, 

>}l .rt. .1. 1-1 Cirolrr - (Seiorlir - WArrtoge in 3nii#btu<l 

tmvIlrWt ibt (ii||>'*.<i 'B'n Srtl'a Srarffrrm. iRlbffMI« 
tirc Z>»0pHflintfa 4 if» fl. bii MO f|. »i. 9MU 
ißiTi<b»u%tn. Mevvlarr nadi Volt. Üifau^tn tt 
fltiiai, Zattfli Uli» e<b(itrnvift»lrn, ^c^ritrn- 

fiuDril Jt IC. )M bl|ll4tl ffllj'lf»!»« f ni(rn 

3ctc* ;ttiiii Bitt rtaicf^afta «at aitt (fataalic 
«kj<|(tni. ■afttdic t.a iSiiu »ii P. T. t. L ^nrtn Cifititri 
wrtia la« gaam tt«tciua|lima*n tnctitt aak 
Win la IMtaTfät WH MTVirflTfatc ».triMi«! Ual. 
rarinnraHMlIr lANfa. ViVrlaaii uitb 3«MHai W Blnai^i Mf 0«rlaii«M «calit. DIgitized by Goüg Qüq'iitfluir.ft t,T I&rtbaalirung •ivAfaiimfeiivfaf Vit. ST«, «Infant« k«r flCntacrftraf«. 

echlen Karawanen- 

_ Ulfe iiUdi onbtrcn &»nn 

fi Im «Hi^4|l(« Cknlilltni wl in Mfflnil KI^b ^refrnt htftnt |i my|ttlMi. 
V. F. CERVENY MeUll- 

luik-liitniaNiliifFaMkait 

cmpfirlilt mit Hinwcisunp auf ijic vielen »rhniciciiclhaftm ZeugniM« TOn Scito der lübl. 
k. k. <";si -i i. ii: ii<( lipn, kui^i-il. ruisisclien, kfiniifl. baienscheii, prausaisclien , apanischen, 
norwpu-i-,. Ii icinvpdisclieii etc. etc. Militür-Mu«iken und mit Goltendniochung dM leUUeiti^ 
uilKi^ii^eiiieri Ziitiaiiun» (ior lübU f;roMlioriO)<licii tuniuchna Uilitür-MMiklduoK«!», seiae 
niecliliiasinsti unieole, für dereo loliü« Arboit, UMierli«ftigk«it, ImIUm Prriae and bMOO- 
cten MÜM StiauMiiig dar Bvf atiuw Um» OmaAt hhttt 

M. S. «ul)'4L ptftil. 

,1 ft 41 ta. fldHlllMll« Wtt 3m < HlO fr. 

9. 9. tat\S)i. privK. 

iiKt|(m'3<^>iaj?a l fl. 22 h. 
BMtatiliMt» J44i|iili(r »3 fr- 

Hr. SIT; %n* |« |tlfa fai «Uni «(iBni Xm^M. 
iVmvft^fitiifl! 

»am 9 

^ayier«, S^rrib« unll Ralrr'Mr^aifitti' 

fDi«ii, et«H, 0^(*««ffr flir. mmm* 
Mrr Not lM»«««r»«uft(. 

Sntim 14 fir \t* mit Mtl|<>l>« in X^til !«»»■*•• 
■n Safyru* ftll UrKrnatror M Arfi^iiit« itM« 
K T. V'^lihii« Mrnf »ant», irrttt mH fffin 

*W #cr<dfnbt>i ntinir jruatrn jii «rwüinrn fiutfn 
■*> n(<uk lait frlginkc Srlitd tiaii jrfjllit>a Bf 
rMd^Kmi «afittfa^Ma: 

IM OHltriittM i* «*4>.,S««»fn. •» rf.«i| f. Kr. 
100 ^tlt« ia eitfttr.l fLTStr.m.Ctn.liJVfr. 
ICHi IBriefkoffit la »• xtiii »ttt »laa . . M Ir. 
tuO Muo ia «• ia tflrn gailwa . . U It. 
100 ^fll» |ri<mt«itrfiRM hl . . 70 Ir. 
100 M«. in j» J II. W h. 

100 »ffto arrf»Tl In »arhrn I« g» J (f. — 
lUU Niru m *• t |i — 

40. tO. 7«, 80 h .1 ► ( d • 
I C«tttH für tO« t^M f u lUOCaaMi M h-. 
Orlfarkni n. WaUr-flU^wiftow la M- < «< M' . 
Wrifaciia» jr»i.w.i,.tt ai^Mto» r-t t*»»' 

irr-3ltl (MI i »it M 1. 
Q.ompt.^S^»^tv^*.f ■«MiarftA^flaMiHhifliiTB Ir. 
itijitiUuii^Mi aid ttr Ifrtnai, anl« (Vi«ii|tt>« M 
• <n\M,nu« «r(r<gr«, wirtra f*tiill«tiil iffrttaM. 

Sur nutf fl^l^^t fBwe wir» aafwUr«. ®in IDIictlieiitciiaiit "JÄC 

«»jllBifnl« mil bria Manqr vim I«. |8S4 <rtnr<6t In 

ar«!(t iii,mic ,ii r-ii oriJ'iifricÄi^Ma»« «t<r öi|)»r.«V<. 
taifcn ml nnn , i;(ir«i Sumitttttt )« t4ailtrn. »SJitrrs 
»ntfr Ä^iffjf K- »ur* M'tahign. 18W «Im« ni)|arii4ni ta 9lilha «aHcnlrlta 9«^n«tlb> 

9li4ininit<, »Otif^t niil rt'iirm t'rrn ffumrraWa rla«* tal» 

f-bdi. ärtiifito». laäbrnittn rt,r btiimifi»»» ^afteMt« 
:M»4iai!n!« ju taufH)»!-. — «iiiiii« an tU Mctattiaa J «fml 31gir<eat<tUMi« »aafitt mil riatai ^an Jlaawra.laiBinM mU Itm ■<««» «Ha IS. Sl*t ISM wünf«! Hiu« 
tfa tiaM «abnn i>i<k(italimW*(» ^äjHrtBalatllcn», ia'jjB!"* raii «nfm «rirn Jfonutjftii ,nifiin4i,n»«B Rana,« ift, {B laaf^fa. Sntrij« ül«rBlml lic RrtallifB, iMilci aian an »ir ül'tidlan tn «•UOigr Untraji« 
J|i|illl>ddlaa(" (u 9irtjicfnd| an Die $errrn ^auptlntc 1» 

8r«»i D«rtltr4t«ii! (farfMartfAmlti«) jq« 3,^. 

hiT .Irfanmiil. ^(tuiirr «<n ^!ri>|. fficn »ir» (rii nifd« 
,, trtn Tcn ffinfr iirfh«:titifii SHulnt um f» mr^r !(• 
»Mnl, »g lär «Ml riaaiil iHf. U rrlitrin 8)r«iii„i,ic rr 
M »'p. t'i eellif »lall f|lü<tli4riir<i'i »«aitcaiArn 

»«Tr« ipaBiitnioniii. uairr n.l4«B jtnaaaltr ZtlM fi4 
l<ftntrl. in ^■^«n iriititwa. |« a>4t> Ifaftr 4n* U|MBa 
(1,1« tii««l. »cn QIrfiriiaini «m (rBianlfM Ctitair« Ml« 
aiMlIM H «Ifir« 

•Xt«|Ia|Ml, IM 1. 3aiiii(c iS(Ul. 

■ ■ «SSü.®** »• «•ff*«»- 

■ t. L OkrrUqrimuK M ftlntfl M 
«MW »; t. W »MA|g|l£.W i. ^«rt»a«UH« »ra «>«*««»(»«» «•«* >ur atcurifn W,iitun,, l'ciHeiitüoft*«. müUMUi^ inb 3M{l(HBIra||n««orttn, 10 iBic flir 
m «Wl Miil^ 9t9m», «»Iitf ü* in ,ian! CJ-iiroDo ir«t.'n tltmmnmi'4. f» reU vu^mn t. t l»rt!4 <ui«ar|>eUt(n SMili. 

trtr. iint Cfiuil-.Sfiinttjfff rrfrcurii, f\ni lu f>atfn brf 

9ti|)t'9iäf|naf(|bni4lick(lt<|c, ftringriiie an Der w;,c,i, erfr Der (Hnrtncrdofff Kr. 77, in »ici. f||«4laic »nuMMctf««« IMdlMr Dr. 3. «MMfktt^ — «in« om'II. «itn tit I 

Digitized by Google »Ilm. fßlfrru»}. ;^«|totttt Sil ^Ill(if3illia|- itftilhi mttw>* (iit Vn I atniiliilrti : t>r Sin I K. tl ttrt.. rti rii Vtoisi >><( rrit» VHiMifidmIl, i 

•Mtll »1 mtlMlttM ••Iii|«i<" ""' • ►■i'ifni;, axFräfl rj* tfi . r^r • jj-i, iiti (rtntln t" rruifHqi« an I» II.. C' jinal «lr>iltl wll It^TllBt. «Ii»t »••criTi 

fli« <1>»t««. fnnlin. (U> " i-i tttttlH««, O«»« o « n i b »«« n tu w/t«MiM! «k«. «Mtl. >Nrr iBmutltt*|< <tc UM 4<IW(«> »iltl|H>iillimi |* iMiaa. Kiairtliiiw 

I «. •»•Itf ••laihr SNe Rene ^imnolimi der 80 £illial«^nfallferi^ 
9lq|üiiatter 

veranlagt na( fin Wlt iMlfiilbni tnfBfMtn. iMBik tOifm acfer CfaH 
Crirntirung g(»iRn(n 

®ir nftbtn bei irb«m Siretmentr btntrftn, mit Hl foruiin wurtt. 
ne M bin CtdÄiliiBgib<iir( .intutrirftn (tb-ilitn, a,'f(d;( €tjb<«)ffij!<r( 
lai Ctaab gtfnlm »rtfew unt n^onn ctr Stbiridxn btfir&tn 

3nfa«frif SRe^imfnt 92-. 1. Jotmin cu* tfm I , 'i .iiit 4- SJa- 
MiUen Der ttrgiinntf ; l£rtiän)Hiige'Ü)()ti(<< diaiion :£roptau; ObRli' 
liMttaant na» itoiniunbant 9(lft<b Sitat kc Jtfii«,' CterfUicutenant 
■ttm UiO; fRajoT«: (^mrft 3u4 ^obiinn iqilttal, Scttitgtr. 
«Mimt lüalRlt. 3ofef IStIa con Sd^aitl, -iUeil V«r««flDi (ftlcr von 
lMhilti|. 'Maff^Iägf BBb Arastn biufelrst^ nie Sir. 18. grlbt itiie()f(. 

9tr. «. «u< ben t.. 2. 4. Q«L Mi 8U«».: Qäiei t) A>)rj: 
te eitbrntorgeii; Obttft Usb JtoMM Q«jU WfllvW; CM^fIfliI itJtl 
ÜAt flIMMii Smif 9ttle, ^oIkuih mr Sntlii^ «mpr Sikn, 
wkMillfilfe «. JlL teifffgtl» mt «I. 11, f. iln. 

9lr. S. IM Mm U «. ai« 4. SotallM «mKfginf&tf ; «Sttdt. 
ImHic astm; ONffI JtMaU. tbwib 0|uln|ir an OyO* 
Ml: CifrjHt. Jtarf RmI; naftc4: IbMtf 8n4|. ». <iM|ai, 9">>i 
•nf V. e4iff|*tfi|(, UiyfT» «• WMkA, VavMi %ta^, «ab»lf 
#«lii^n. 8n") fuN» Mite ««« 9(Am. «. üc. MmdbiaB »u 
9x. 4, B. jtn. 

St. 4. MM ben <• ■ 4. Qct. »r« Rnt^. nM^ cm ;t <Sat 
14. MfeM.; CeCSt. ItetRtkIng: Otltd u. Jtciinb( ¥(«41: 
Ot«riHt. 3oi>ai'n Htttlartl SMrr 9^11 Diirt^ ttcki. >i}jutou. t<v»<!)Xi 

Siftbot ^Ttibcrr SiftiftU. M. u 9tx. ftfanrntlHau icir dtt. 3, |i. Jtn. 
«r. K. 'Ans tem 1 un» 4. ©at Wffifj. ui t Nm 3. öai. 

^^^^ .1!». JR(ft(j.; t?iB2( 2^iütbmar in Ilnj5.]rn; Ctflll UBC .Romti ÄJCl 
ÜI)i|>iino; Clvriilt .«.ir, rmi l!^»ijllfb<ii : 'lii'aiOTi : i'Ctjr: tuina*. ji>arii} 
<*»Bri4 »«n liitr; cjüfclijtiiöo, ,^vifM:,i' '^raifff, ^uliue frrrlifl, Äoniian« 
t u §r''t?'Tr rLMi rfiföltt unc flr roKiiroth irit 9lr. (». ,i Än. 

iVT. I! 9lu* b*in I- mi 'i "itj! !ci Si-Mt* fdii i ip.ii 
44. 3Jfif».; iXi-ufat in ^cr iÜeincMna; Cl r>i uni Äomü. 

jltbrrt SHliR n ifdbrgg: 9K>ita(<: 3cti.inn Sitaiatii MB Vilfttjt«) 

fiiirlk. <Rub«[f bcn Hrtitr, ^^ntbiiA fSMl IH M«. V. URb Sit. M' 

ffnrofh itie !Rt 5, amt flu 

Ät. 7 »tte beut 1 , 2. unb 4. ffit. tti Ai,uf. : yy^Zi S(i3Cy!n 
für»; Cbrtft unt Ätfmbt ?*fOT^ ^rofioiifa. C'.crillt. ^frin.iiiu ,>ir,l'frr 
1 SValm? iijjici«: Ootuiin «isbi;,- üt Walatt», SBJilUlo. Iiiiitttcl 90a 
Sirfciftit, fljtl Srfibfrr v 3fn(i, SlIciJ »Kiitet r. Dl J^aiiifl »c CRfi 
Uikt. ßarl 3««mba, ^0 fi Wafdift « uiic flr bünfdirjun iv 

9fr K >>iuf bfiii I , 2 uni 4. ©jt- bee fKe-itf ; 1*1*2: i^ninn;. 
Ci'cri': unt Äombi, 5. rbm Jtit SfiiiN«; Obetitli .Ui 1 ündfr: iJiajcrJ-i 
(»■«■icinanb ^riklid) B«« SlatMili, Slici« ^rfwfn Tunal ?ain|)ifcif, .vvtm. 
SaraBflUf (*tlft »on Btirffskitg. ^-finricl' !)( an t^iHfUMÄHrt M« Crtn-' 
ftfiH Ä rl Sifctftif. 91 unb .Rr. tuaä^nln Tie 28, ,v ,ftn. 

'Xr 9. Slu« 1 u. 4 syji. rrs iHfAKV II. bnii :t, ^>•^ .10 
d<f3i* : l*©«t. Stro in IMjliufn; Cbttjt u flombt ?fr«ni «f. lliu«-*< ' 
tratni; Cbtriili «bif. (Sb Siiiubad) ; <lKajeit : .Rdn frtit ». Aauigftrrn, 
aau^rlm fbitt eon irtfraM|ir, SMarb Sittwnn »u Rnltn, «bplf 
f(i|tf|^ Jt<if 3ilk. f. nib Jtr. gffOticStt mh ftr B4, f. Ar. .^:r 10. Muf bm i , 8 unb 4 ■e»t. tH dirgtl.; (SiB^i. i^r)r' 
' mvil in W:i!(ji*n Cb<rt< unb .ftemM. ^offf •rtW#; Cbfrfllt. >bai«i 

flü. (i^uftJS iiaitif, iHnton ^iiifa 91 unb Ar popa^eigrün tri« ^Kr. 26. 
». Jtn 

I 3lt II aiu* beni I., 2 unb 4. *.si bd «tg»«.; t&^^t. «tfef 
in SSi-bmfn; CttxH unb Äerntt l' .^ibJvM Sist) «an Snabrifdl} 
Cbfri'i.u-.: ttiiiii »irboMin, äubn-ia Dtgim; SHUiDt«: itarl Siaü MI 
tMifttla, atloii ^ran). ^cfri optier, ^(rmami S|iir M |tnl«|. «. 
unb Jtr bmiMbUu wit 9{r. U. ^ Ra. 

Ht. IS. ««< bciti 1., 2. uib 4. «at. b(< 9l<6t( i eest. Jto> 
mern in Ungarn; Obtt^t un» Jtombt. Sfoiwlb «Mn MH INlicn; 
Crftfiit. $taa< ttip m liritntll j üRafer«: SeM Mhni; Ixmann 
eiitfAtii, Sobann fMiTNiil, «baatb Jt»|Mt, ei<iainit» m tvnuU. 
itaii ^Mfr Ml fntolhni. «. s. Jtr. MRMbraM. 0 Jta 

>Jtr. i.r »ue btm 1 , 2. s. Qit. btiflitti.; ttOCt 9abm: 
Cbetft unb' Jtcmti. dtutolf «uf MAfNH; ObciVIt Acil frd^ 
SKiMl m SdUi^Mwi ««M: 9r»i Binfdiwr. dofrf 9«« IH| 
»n iHMr, «nun iättt, Ihum 9f ffiMt«, ««««14 mm. m. m 
Stf. Mfnmfe «HT Rc. W. i. Ibi. 

Rr. 14. ««• bna f., & mb 4. mm. tH Rfg».; tMt 
Obrrft nnb Jtombt. Vbolf 9n<>'>'i'' Sdjittr Mi näraKrtg; Oberjüt. 
^HbfR 9c|Kcr; <Ra{ot«: fUoK Sogntr, ^ofn: fiOtiil, ebuat» grri^trr 
MH fltMn, llbcif Stittrc 9iimi*|R >Hr ^1« Rituc Sanw m 
RlfMild, aiffanbtr tt. luib icx. fdirari «ff Rf. KS. g. Ibk 

Rr. 1K «Hi'bffl I. t. mb 4. »a: br« »r^i« ; fSCt. tn> 
R090I; Obrtft unb ItoMbt. Kart »on iitk , 9Ka|eie: ai{(bii» ». |«t> 
talhtx%. 'i<m iWIdfl* ildawic, Softf ««r etlaMmnl« 3** 

frf 9ttH, 3iM>f ren RiiHttl V. Rnb St'. fra>prpt( wif Rr. 44. Jt. 

iKr. 1». «uc bon 1. unb 2 Sat. bc« gtc^K. unb bero 2. Oat. 
!)*# 83. «K^rii«.; <jt©2: Jicriv; CJcra un : Äcrabt. Sobann t>. Irni' 
Hii|lia; 2 Cb<t(» Si^nnunt Ppiuc r»miRi- ©."aic:«: Ä4»( SmI!» mi 
3il|liktrii, Siiiioi Wliirfirnji. ^\v'ifi Wmff, (s-.uiiiai taifffi, «teif Rrfi^ 
»m Kiiniubirri ?r d üla' i l., in- 4i, 9 .(Tn. 

17' ^lu4 tcm 1 , 'i uiij 4- <bj:. bfe <S«et. «al- 

l'od'; r..iit un: r Toniiiijcr 0011 ?iiniftroi(| , Cbmlll. 

Tio'ot J(:,.iJi ffidlff MR JSoifffitiifrfl SRji-'ti ; Vu^-.v'i,» AfikliBg, «If 
runti. ^Jfifffibfrj. «Kin; i>on 3nii|lrii ^^ofet SRitrc Ä^fUnrr ». grUffi, 
2 jin-.:n; etll;r 3tfraftl», 3:l:.u;i te»Iirja, ?Uo:j Mfiiii()fi ©bi« 
«PR Rtniittlll. u ^V. roib'nrLiui. nie '■>■'>. ! ' fln 

*Rr IS. ')!uv ffn. I . u.nb 4 l^at fc« ; l'^'iH^t R6nij 

n.iif C r.i: u:. 'uii^i ."a..,! ebetMiirt <tfn«li » Äinfcbftg; Cbcrnlt. 
Vn: i I Mamitt Don 9ltl>f|^i 3>.\iicr«: 3i)l>.tiin Suftc (Fbtn von 9nia< 
»ct.u. .1. l»xif mttf. 0aM «rO. «. h. Itr- tmMrettwieRt 1, 

irr. Ff iliJ. ' 

»Xv IS 9lu« fiiii I. uiit 4. "A.it ?f«i Slf.!!!' Ii:,'!- :; ibr 
?,f 3'^ ; ff9?2i. flia.il ; Ctfnl un- .«toirtt. 9<>ia:.i;: t'nllmnJia . 

rbftit;; "Bbilirp Wraf fon f »iSralmiif »AVijoi ': 'Jü-rant-T Saranrir, 
fljil «{»mr^tr, 'Htm; »Hut*, ^'.es-i.i 'JliiI« .UlUtt. «jrl (»tier 

9Pn Watt! «. u. flr l:.l-i -ja rvif Kr. .TJ, tv Kr 

!)! «uj t IM ! irf l .M bff «.-n* üiir bfitt 3. tt» 

öti füriii : »"Bit :\' ■! i.;i»r,r^ r -11 'irtt R.mtt (Wiiftar Snibt; 
Cbnuli. (*«>1iii r StpJtl Jljlldgllt; W-ilor.': ,rr.>if «b i>fl|r«»lW, 

öiucii.. ve« öritj; q>.;ul Sdldffr, )\iu*rri.T ,^t*ibfrr von üfi- 

Mm, «lAi« Otlnbi, JUtl 0talüUi. «. u. Jh. (rtt^rot!) tri^ 9tT 3«. 
M. Itil> 94 

fiT. 21. «Hl ttm i., 2. und 4. Oai tii fAtc^tt.; (S'Bat (^taf- 
OMI StnM. Stnl 64«!]; 2. Obtrtt muftw Sntitiib (prinj 
Itt 6tllf(t4biMD-«r(M4; Cb<rtl(t. flrl^ui »raf ÜVint, SKajorf: 

«. n. It(. amiiAi »Ic fltr. 79. 0. jtn. 

{Kr. 2t. Ibil b«n 1., i. onk 4. Bot. M IbeM.; (ESet. Xnefl; 
ObrtMifltlniMit ^ Mtmmahmt Sbmfb M*lM; flaisri :3oif f K*t|, 
<^uiij; mm tmi 6nwnifM% Sflibtlt SMi. inM kt Wni^ SniKn seolfitttd. tl. «. Itr. hifntttn, «k 9tt. «7. n. An. 

<3ir. n. «H« btn t. «hit. Wl Rtj^ Um 9. aal. t(« 6. 
unb br« 6t. ftigtl.; 9Mt< fl«ria'Stnf1i«|wI in ttiRatn: OtnflunV 
Jtomrr tte^eli Araf ••Rkmoart; ObrrlHl«: Huauji Jta|(tan fcn 
iiidiH >2>iJicri: Sofef ^ttoUrt, Stil^tlm ytn(ii|, Otto osn fflätn. 

: &tln Mn wBin. St«aftmin StMrcfii, «Mtm DwiftMiic 
ten f (iftrtit «. II. (amirffiiiroi^ teit Str. 48, w. Jtn. 

>)Jr 24. «US Ütm 1., 2 unt 4 9A.;t tf? i)tfj(* (S»®t. Äcto 
ihm; Cbftft unb Ä9mtt. g»otii greifef« fi«ugi»i^ iti ^iltint^, Otfrfl« 
lifut ,vr.Ki: diimr V. iamitkt; {DId|ot«: Scbaun Siltrt, $rdn( Stü 
i"din>!, jRcii;lantln »on flirirjtMlfi, Bimten Wim, ^nUmiib (SbUr ». 
^Xiidi;: Urift 9Mtt von fttiMtc^ ^cbdnn tdritstr, Sron^tl) Btaiüi' 
mu\ 6t dVg^ili ^I. unti jtt. tunMbtan wir dir. II, lo. An. 

^Vr. iä. Hu» bm 1., 2. unb 4 Sot. be« Kt^l« ; &®@St' tf 
)i>nc\: Cyrill unt Äomtt. ütutteij $r«|(rr firrt Dt filiaia; Cbfrillt. 
-lltoU Änp *c Wflinnrlitt; «ffiaiorJ- Jrictti* (ftlfr scn SPirti. CFmanufl 
JriJfd», !Bf nl>art r»b(fr ((I ffrirttüfl Äarl ^»lliiittr. 91 u. Är. mf« 
l^üiln n)i< i\'v "II, ic .Rii 

9tt. 2<i. Huc tnsi I. Ulli: 2, i^jt 1« unt tun :i. SJat. 

ffj 7- jRf(^!« ; 033^1 UMiif; Cb«rjl unt Jlcnttl Ginx.x ,\rnbfn rrn 

BfiroCbfT MB JBiiJfiiftraB(i, gcant ^f||M, «toif (?rla i cn cftoiiiil, 
l'ef Sitritkic »Dil SiH<piiljr. ^jurcn^ ocn Clarirint 'J! u fix p>]pj,)ei- 
gitdn ote 9tx. 10, ,t. An. 

«Kr. 2*. flu* bem 1 , 2. unb 4. Sß,\t. b. J»i»tiV; «räv, 
C6(T|1 unb Äombt. SBilbflm ^tt\^(t ju SürtttBhfj , 2. Cl'ttü Uhtlipp 
V. Ä*rl»tr; r!'«rfilt. Äarl 8fctclb VtalUt . sjJtaicxi : guban^ JRarl, fier 
trit ,T'.fib(rr yuBiaiit B»« fii»r«|ii«, :3cKf ©blfr Sun StrottSf», *ti<lin 
ÜlfitcjtoiDiti MB 9tilrcv ä^^atfuf ffluceliu« Siftcigcr (Sbifr von Siilit- 
icn nk itittit. "ü. II Ar. taiürgtlb »it dir. 22, « An. 

?!r- 2S ?Iui bcm I., 2. unb 4- Öot. bf* Mf»)!«.; (SSSt 'Pra,;; 
Ctfr« i;rt ,<?rn:M *!lltrati(f; ;)iitii't '.hmi S!tb),rl(tril ; Cbcrftlt. iffopolt 
minn r.'n i^iiiDcrltltrB: ^Kaior«: ^einuct) Ini|(i, Aarl Jtarl 
Arnbrrr ^tifiai »$t 9ici|iBgrr, 3>fcf tililC MI n|fllill|. «. B. Jtr. 

Jh. 2;i. Siui btra 1., 2. uns 4. i^jt. tf#9ifiit«.; tS.'iSiZt. ®rof. 
.Rüiitta ; rtfrit u Aembt au,uirtiii {^rfihrir SSöbfr , Cbftjiliä.; Aarl 
S^trg tsn jriiltratrig, rtfTblnan^ ^»BffuioBii; Öii.jLLJ hinten Jrfibftr t>en mdltcr, VntiMi Diinrli' £i«intB, C^ninict Cifliini U ScalMt, Aarl S4ii>'k>/ Aorn<liuj fti|ett< 

" - ■ — - • 

fftt. 72, UV An 

>Kr. 30. mil Km 1 . 2 niii -t 4<at bf.< dtffliji ; ^©21. gm- 
6(T8; Obtrjl unt ffoiiitt ooki v SStrrJjCjSnSfi; Cbrtfllt. gtJfi Srn- 
fbfit Mit l^ilinilifrg ; i\jii .u': ftranj CrrtftBiit, ivrant ciftilfBH, 
Silbieis etSBipffr ii'uinii^ Cbfibüutt, .pforv «Ujjui^ (5«quit« JirfinfOB, 
«leK l*o6riiii)olJfa, u. Ar lidjthtdjtcitou coit *)ir 49, An. 

?!r ;il 'Hui im 1., 2. h 4. bc« Slfgt* ; (SibSt. CrUt: 
Cberitlt unb .Acnibt. Johann 84lvir); 'f!Äajot«: »!utn.Mii SKf>, igtffan 
faHofO ii( fti9-|)«lam, B^tiu, Witmüku ^äfmii S'.urd Cri- 

ftii. SI. ». Ar. fdii>r0(lt> alt Str. 2. n>. An. 

«r. 32. «H» bfm l.._2. unb 4. ©at. MJRrtt«.; ftC®!. Ofen; 
Cbfrjl unb Äcmbr. SSifior ' — ■ - - 

3t4nn(tn; SRajorl: 
3of»f ttpul 3»r»f gtttbr 
Ar. Ii*fbrju reit «T. 19, j(. An 

9tT. 9(uäi brm 1 , 2. unb 4 9)at bf« SRrgt« ; ®9St. SClt- 
Sliab; CibniH unb Acmtt. Lothar @raf Ütotiririi ai> ftitk»; £^tlrrRIt. 
fcrniann <St>Ui von 9trBl(t«ftr; äK^loT«: -J&rinridi ^mi|. (Hucolf §tb. 
MalMf MI Xftattnkiirg, ^uijo Atta, anlon giittcr »pn e^aifrll, ^o. 
f(f 3aM, «bolf 8r(}ftt. 91 u. Ar. bunfdblau wir 9tr. Hl. n. An. 

9lr. 34 91u« ktnn f., 2. unb 4. !Bit. brt {Regt«.; (SSB^t. Aa< 
f4an; Cbtcjl unb Aombt. ailrtanb<r Scackcf; Obtrjilt. Aaiimir 6^iiitaat 
m SjiMiaUtMti; fKaletl: Antl &mii, Qtou von UmniL gns) 
tili, flBHMiR fil|(r. «. B. jtr. grappTot^ «ic Itr. 44. ». An. 

9tx. 38. «Ii bm I., 2. ni 4. 9.it. bfl »«011.; WI* 
»ra; Obnji unb JtanM. 3»f(f fiii|taet; Obndll. Sttto^ »■ 3tWMM; 
filta^tl: «igift m fiMii, 3Bt«ni Wun ^teffuHU Mt SiUM, ^rm I.. z. unc 4. loat. «»«rg».; «««t. Lnrn; 
Difior ®raf tit i!ctiii|(ii'S(|hlfÜll|; OtcriUl. Slug. 
^tttx fr]t, (Sagen ftreftm MB fIlfAMi4e|a, 
(rttbrrr f)u«a<$ Mi fWli^ 9nni| S«^. «. B. Aar! efri|l» CmtBHK Sceii. ^nifiit MB Miii. SgBoi QnM. «. iab 
Ar. fr.Mni^ nU 9lt 20, g. JIb. 

ffU. 3*. tliil km 1., 2. wA 4 0M. M IRiitt- ; CSCt. 3U0> 
bnn)Un; OftcrP Aonbt. Sofrf Xnul; Obn^lt. $rani itr[i4; 
Otafotl; «Mmi Sl^ Ml Blia(s|eta, 9(lois &UMii Mi &is|«|(w, 
3of(f ÜNi^. CBilbtlm Vt»(lt, Aarl Sfltrr M« ftiMil^b «. 8. itr. 
bltt^roib Bit 9lr. 87. te. Ai. 

ÜfJt. 37. 9(u< bem I., 2. unb 4. ©:i. b<« £Rt9f*. ; <5S82t. Prsi- 
wjrtfiii; Ci:n;: unt Acmti. gfrb. », Ala)ir«;, CberiKt. ^^anid ^ftrit; 
9Xajor;: t^raui \^ut>imo 9iraaanir, ,^r,ui) .iiaf, ^uguii Iti|1lKiR^t9, ^ofc- 
Bilr^ff, i^ab- Ärri|iiitr, 51. u. Rx r>tarlj>trcih iri? ?{r. 39, fi. .An. 

«T. :^^ -^lu« fem 1. unb 2. ajjt. tti mtottf. unb bfin 4. 9Sa:. 
bf* 45. Rf,:!r e*2t. «Scn fliff ; Cbfrit unb .«cmbt- .«jrl Srrihrir 
Ctttouri II SVonio; Cbctillt. j^ron) Sollic; äKajcr«: «cipio $('ibrn: d. 
yalombim .A.iU SlUtr. grirbri^ SRilcT, tUtori) Aittct »on 3MifMi, 
avociin cen lrK»Miil|, CrwiB 64wl|(r. S. B. it^ roFmrott »i« 
9tT. I>, n. An- 

«r. W. «Bl btm 1.. 2. lub 4. Saioilra bei Il(|ll; WCt. 
Scbmtii; Cbffff inb Aoaitt. Aarl y»tf|;|flltafoT<: MUU* ll^b. 
SflNo) Afilliifr MB f iinfM», Aarl Vtariv 3ofrf fdtafCi «fttaabrr 
faribti ttU«r mb |n|fn^nll. «. i. Ac rÄarMxalft ■<( Dir. 27. 
n. Ab- 

<Rr. 40. <»ul b»ra 1., 2. aab 4. »af. btl Mfiir* (5i*>t, 
Pfro; Cbfiit unb Aombt. 39««< llr»>»i« Cbl. 9. IBrürfciKm; iVjior?: 
aUrauba ätrnffrr, Sofft Äa^frtirfcr ,<?jtl «»ttaf ». Bftf», (Sn^a' ii»n 
¥Br|fjki, iOiOTU nt^aioni 51. unb Ar. lid>tbl«u mit iVr. 2». n .«ti. 

-Vr H. ^lu« bf»i 1.. 2. unb 4. «Hat. bfe iHmi.«,; (>;i^?t 0.'-,tr- 
ncTif; rtnü iiitb .Rombt. (Mfor.i SttDiUBli ; SRaiL-tü: ÄUlttlm ,v. b. 
ttaiUnii, fllfranber ®raf »pn Wolltitbcri), diui'tov llbclr !Öf(|j| s. <Ilbf«l' 
krg, 'JJinjfn( Wcrti* D. rJUi^fturM- 'Ü- u .<U. >u)iv(tfi^iU' K\t i)iv. 10, 
IV. .An. 

■Jir. 42. ^lui' bfm t , 2. unb 4. Sö.tt. bf« 9{ffltü. , (?S2(. Ihf 
rnunflabt; r.:r:it unc .(tiMiibt. <Sinifn< ^iitiiie 1. Jdffiibraiiii Cbfrrt- 
lirut. 3obann lüpl« n. JTulttBBt^; SSajot«: Slbalbm ütart ». ttlcafdl, 
Slnbrrai ^«itiiiiir v. irrlfrnbntai. ^xm\ fUeiWMic; SolNIBB CUtet «OB 

(Strbn. "H- u. Ar- oranjfinvlb mr 'üx- S», ». An. 

JSr. 4;«. 9lu» bell 1. 4*0! bf^ iXf^i«-, bfm :i. SAat. tti 2«. unb 
tfm 4, Siit. tt« G. iRi^l.. (S!H3t. 'üJfrf.tfi: rboil unb .?toinbt 
Ajri JVoitgfr o. Ätrd|sbfrg; Cbi-rTia. 'ülli rarit fr hicu" Mtttii? ,vrfibeti- 
«Bf ^»ciUgtitrrfMi ; S-VaimS: (Jimtar SlCci- Siflim, '.?lut;uü ^rfib. 9faBlifi 
I. Wirrtiiili, 2(bolb ^twt, Jcrbinanb. Saint VtUf, Anbinant Mittft 
it Üartaitirrt b SrifgJtrll'- fl- unb .(^r. carnimiuin ivir ÖU. 2;>, 
« Än. 

9Jr. 44. 9iu» btm I. äiat bfJ Sif^ff unb bfiit 2 unb 3 !i»jt 
bfS 48. 9lf8»*-; GÖ®*- Aupoit'c.r; Ctt:]! um:: ,<?L-.ntt. .(?.itl finiw 
(ftlfr »cn Siiaitiil; Cbnillt« : («uiu? C'araaiiini, !^ci>f VLm ?aiecai(fi; 
'ä)jaii>rj: Jobann ffriiliiit, ^'jCuLnif Sriiid, .«cnilantin WjBrit Ofnioo 
Caratinsli, 3of*f StB^irc mir .Ki civjpprctb reif iKr :t4 ji. .?ln. 

«Hr. 43. 9(u« tcui I , J u;ib ;i fflat. bf« ^f^t^^t^ : (*«2t. •3}fTona ; 
rbfril unb Aombt Wuftao ßbttjjlifr Jtpaij ; CbfrdU .(Tsrl SK'äriiii*; 
iliiilLi»: .«arl Jtctffr, :Ji>l)«nn Stttflia, üubwi,! StuJieidi, "stbinn yiim 
md, Wuibe SHitur von (»atlirt. Sl. unb Ar. fifcaiU*rotä wit i)ir. SO, 
fl. An. 

Kr. 40. 9fu« bfm 1., 2. anb 4 S8at id Af^ti ; imZt. 
iirbin; Cbfrjl unb Aombt. Aarl 9a|r|aaim(t; a^hiorf: ,'forbiujnb Stik» 
lidl, fSincrnj grdbrrr bon Si|iaiait(|fmitg. Johann 3wDbota, ^oitf 
Siatlcr 'M. unb Ar. papagfiarun »it 3!r. SO, An 

«Rr 47 9tii« bfm 1., 2. unb 4. SBat. bt« 9lffl(« ;ffiö2t «Kaf. 
bürg; Cberii unb Äcmbt. Dttefar i^rfibfrr von frvilajrii; Cbfrillt. 
Plotbfrt UttH; SOtaiorl: Korbfrt S(|aiiD, 9(ugBfl 6linMtai|, firani 
9*4t, einmij etalt^, Srifbri« Saajarb ». 3Bm| f|Ba. 

% unb Ar. flafclflrün mit 9lr. 5«, ». An. 

>Vr. 48. «Hu« btm I. unb 4. $at. bf« Stfgt«. unb brm 3. ^t. 
bf« ii2. 9ifgi«.; lifBZt. »rot'Aanifcba; CbnfUl. aib Aenibi. ^aniü 
$a|T Dt Siab Sorollt«; Wajorc ^trbfnanb faaer, Qbuarb UftBonati It 
Aü-3a(a, ^rict »atlun fai|i ». Iiaimi, Smbi ^f^b. Aaoitl« 
ittffcHi, «balbnt Jtft f ui , 3o(aa« lilniMiii. «. uab Ar. faNttiB 
Kit ftx. 60, g. Jbk 

ftr. 49. lat biBi 1. Bflb 4. Sot. b«< RtgM. Bnb brm 2. Sat. 
b«8 59 gkeM.} «e«r. «t. tWItiB; ObKl nnb ÜMibL Samara 0«« 
bdm mm im SniM; Chnttk tHtitr Hiwlillii ». tW» 
Intfkii; Otafnli Aarl MhImIr, ;3^f«r tnur, Bll|cl« Sqilflfi; 
9«biiMb BtHHüBt*, SMI 1MB MfL «. BBb itt. H4rtMWMii nii ftr. 

Digitized by Google 9tT. so. M tai 1., 8. unb 4 Bat. brt flItflU.; »aU- 
(«Ig; OfeCTfl ÜMlbL Sutwig t||(l; 2. Oinß SboIfSeiMt GtiUx 
MH iMIni; ttugap SBifti, Aar! fli^Mfatr, Jtail Atai|, 

BilVIn OlMlMlI. Mk ftr. ))a)Kiaderüa »ic 9ti. 46, n. Jln. 

9tT. «1. ttrt ^ 1., S. «a» 4 e«t M Regt«.; (£SÖ€t. JttaU' 
ftntntg; O^trfl nb Jt»nbt. 0KflM VbUx ton %nt»tn; Cbtttüt 
tiiomai Kofciglia, StajcT«: 9tetn 6§maflfi k l)irg. SQSit^dn Saffell» 
laitT, ^ubwig fftuptl t. Htii{ftRf$il. 9i. unb ftr. bunfdblau loit 9tT. 

«Rr. 52. SJu« b*m 1 . 2 unb 4. »aJ. brt JRrgt« ; ©©St. gimf 
fir^ni; Cbtrf» ul^^ «icmK Srifbtid) Hrikfi»; «DiajcT«: äJiftor greiljfir 
von WUii», ©ujlae @taf Sttttr o. Der üilit, Anteil &Mr{ von SlOtriii, 
%xam H»ttia, ^tcTcn^mu« Crtirr vcr\ inlnuo. äJiürCu« XaiB|tli( Ii. 
e4Ifldlff(l)«ifrf. ?( nnb Är tunftltLib irit ?!r tili, Jln. 

..i 'Jhi? t'ftn I , 2, u. 4 iAjt tf! aifflte.; (t»*2it. Hgtnm; 
Cbttfi unc .ftoititt. (Ymcrid) c }Ici(iil|aif(i; äSajoti: ^mann gmbrrt 
Dtild ». rrUbBrg. .^iMtf iiirifc^. a^cifr« ^tlblbM. ÄB|l(m ». {MMig. 
unt .Rr. lunffitoib trif Kr S2. w. Än. 

?!t. u4. «u« bfm I.. 2. unb ♦. «at.tri ««gt«. ; (S«2t. rimiit; 
Cb<rft unt itc:iitt ioiff grfibfu von Cftfci » ««»f» Cmrr: Cbfrillt. 
:ji.b,inii 3»uaf t*Mfr B. iffflifiilialJ, SWjjore: (Jfu.ur iViii Ti^ iin;on 

aiaaiiwid), gran) l)'<Eifcan(, rttirbtiit ÜYarit i 
!tnit- unb jtr. apfdgrün n:ir ^^r. 9. w. An. 
«Rr .ny. 9Iue bfm 1. i'it. in ?Ref^t». unb SBat be* Ui unb 

CDorrriii; CDrriiit. ^ron« Sngfi; 'IVajcrtV 9Iloif fli'lit Sliiiilti. lübilr 
»flila 3|»a>a, 3oüf eoD Wirt«« » SräDtiibftg, ^L-ür Üiiöfing, iir*>il. 
Unten ,>rf ihm Bi«m ». Ä|l|iel*|»fni 91. unb Äv. toitjtt jun tr-f 

iUr. oü. fflu« bm 1.. 2 unb 4 ©at. brt 9l*flt#., t>:iB£t aiotp- 
n>i(( in (^alititn; Obttj) un: i bt Jtiiil Sirftncu Qtltt iv fSani^rlm, 

Cbfrftlt «ntbrn I^ifa r üV(irfii[»a; ^l^jjor«: ^mri^» t*">t«|. £>«nt(l ' ior« : iBüutni S^cute, tfbiuit Btd^rrr ' #fitat laltM(, 0«ilfcM 
Stilrific«. ':2Urranbrir ititi|i|itl, SIloi; äViurcr i^o^km« WJtt« fMita». .^mai M fUfnlM itoil fM. W. nk Jtr. fffMlMfe Mfi Str. tT. giB. fl. «W fcdi 2. nnb S. «il: M «. ««Ii. Mb brffl S. 
9at. bd IS. Mtgtl.; er0an}.'ef|itlMMot IhnlKI In Unaain; 
Obttfftt. nnb Itenbt. S'OM MI IHnflBnii; aXajor«: ^tinrti^ 
6Ae0a, CMiaifb iMtt. SormlM Mm 3ik}|ifi, Xboma« von Snt' 
liin- V. mb itr. Uapmt »ic 9U. 66, |. As. 

üte. 66. 9M bot 3. Sa(. btl S4., 40. nnb 57 Rtatl ; Srg,' • 
iBrjiifl'Ctat. llHgtVit In Ung^tm; Cbfrfl unb .ftimbt ('i'bujrb ipa^M; 
aitaieti: ^titbdÄ ©taf 9lti>i, Sctann Siriibf, 3o^inn Pen «ariiia»' 
via, «Ibobranb HaBnUMfea. S. nnb Ar, blai^rotb irit ütr- 6S, ». Jtn. 

«Rr. 67. flu« Um 2. nnb 3. ©at b« 20. «Rfgt«. unb btm 3 
©aiaiOon Ui 60 9i(ginirnif ; (^T,^dntung; S,-)irf« Station (ijjtrtr« in 
Ungarn; CbrriKirui. unc jtoinM. !i!repole QfdUf; SIIa|or4 : %t»m 
i<on !lr(;ii«, ^tofoM %\Wi)f\, Aonrab eoR Itrtinr, ttBltlial 
91 unb ,ftr frit'jtoib iri; 'i'Ir "1, n?. Än. 

Är. 08 «ue bfn Ii -i-at tt« JJ. 37. unt 4«. iHfgl«. , CJib^t 
ÄU'Inef in !Ii!,i.in; CbrrillifmiUiint u>ib .Itonimüii^.int (Kajetan ö*raf 
Siffii|ti; ÜV!.i;o;7: ilitton öfbifr von !ßilffr«iti, («oir^) Wrüiirif. äsiiacl 
Saat b( i>«niaii, ivtain ntmnri. 91 unb JSt n'^tljbraun n-if «ijr. 78. 
g. .«n. 

»){r «!> Jluii bfm 2. unt :; -yjt. tf« 19. SKi-^tv* unb bfin 3. 
33,1t. iii 27. 9lf^!i'.; (.friuiii) Uriirlii g(. Stulln'. i^fntiir.i m Un,iarn; Cidffiiljarft, Vfopclb [ Ct-rfilt. unt Ramt. ü*fcr,i Sfcinkcli); 9)li^|o(<: Stuguii giei^tK 

' Ztantii, Karl ^ris, 'sütolf iaii|i, imnxUH gM^lm wn «. «* 

Är. bKt'grJU ii'ic >J}r. 76, K. Rn 

>J{r. 70. Sluf t<m :» öal. I.. 3. unb 2S iRrgti ; (Sögt, 
iVfufobl in l]nt!Jtr!: CtfrrtlifUtrnant unf .Rcf:i:u4itbjat Sdxl "htn'n 
Mt Safftnfiorft; iV.i,.' Cl .i.^ rcn Ain^i. Rjü fmt, Johann lon 

3(. nnb J?t m<ergriiu tvic <Rr. ;r 17, S<lnu)(tl, giubclf 3afcli »an <iiiuiiiifiitlial. 
'2j, ^. ,Rn- «r. 71, ««« brn 3, SBat, bf« 12. unb S4, «^gt«. ; äf4Jat. 
Ircnifcbin in Ungarn; Cbnplt. u:ib Jtombt ^»nritb SitHnaui^ Süf Vrtkiit. 9t unb Ar. Oablgtiin ictr 9ir. 47, g Stn 

ÜKr. 37. «tt« btnt 1., 2 unb 4 9at. U» ffttgtt.; QSßZt. :lainoRii 
Obtrfl unb Äombt. 3offf Mitttr uon Wcitffn. Cterfilt. «ntcn Sagirr; 
aSajer« . ^i^cobor Witirt bt| l. Üditui, (^buuib tRittct Stibiiiifi « 
f nM, Sibai t^reibtrr o fiOrrtkarf, Aarl Aaif^. Sl- nnb Ar. bUid>rotb 
■it 9tr- 3(i, g. Au. 

9tr. S8. 9ltt< btn I , 2 unb 4 ^.\t. br« .<N«gtt. ; (£$<Zt. «eidnil« 
laUiOb«rfi nnb itembt, Aarl C^jctfd; diiita rcn S!ni>ai»ilb ; Cbcriilt. 

Mmti alt Str. 14, m. itn- 

fit. Kt. «»« bem I., 2- nnb 4. 8at. M Sditt., <S©3i 2ali 
bnrg ; Obcifl nab ÜMibi. Sbiuri X^tt ail|llijDlici<Ut. Bof. ODkt v. 
StMci, flUlM: «HM CUmirf. ibMtb ^r^. B U l MiiMtf , Obuatb ». 
C#k|' >• iti> mietgffb vir tir. 48, g. An. 

Itr. 60. bm t., 8. nnb 4. «al. br<9trgtf.; UrBe». ClfMI; 
Obtrfl unb Jtmbt «ibrMl lllriaflll Itftnrfi» rt SititjfalH; Cbtrfll. 
9a[axui Cflrfl; fltafor*: Wttxt^ Wn u f«|, ftranj fnjn, ^umi) 
Mitt, 3obann ett|ntin. (Sbtuntb SMit CÜfia iin||. «. u. itr. fta^l* 
gnin roie fHx. 48, rc. An. 

iRr. 61, «uÄ bfni I., 2. nnb 4. Bat. bt* JRegt* .; (f-i'it rvituna 
Ätab im ©anat; rttt|l unb Äombt. Jlloi« @raf flttinj ft ftr|i»j, ! 
»rb. f. Cbfrfaltrsftfiit ; aVajor«: aBilbelm «rt. 3obann 9«aor9, lljt.t 
etlaikt, 3eüT üarifdi «. ffinlkftf. 91. u. Ar. grof^nin n ie ?tt •>2. i 
§. Stnöpie. 

9Jr. «2. 9(ui bem I. unb 4. SJat. bfi 9<<gt#.. ttm 3. ©ai. bf» 
2. 3ltgt«.;e©35f. SWjroi-IBafjrbf!? ; Cterft unb Äombt. ^iffter grb- 
9 (>»l})Aifra; Obttiilt. Ctto Oraf S(lfn«|(i«k; SSajor«: 3efcf SNilier 
6ltrifr^l i. Stii|nitrr(, ©«[iNfat 2rtti4i, 3ofrf fflititr e. tpftl, fluguil 
6)ala, «ntcH §r4. m« Mlb- «. ». itc. gralgrntt »jt 9lr. «1, ». 
JMyfe. 

Ibr. 6S. 9lu« bem 2. unb a. SBat. b(< 62. fftt^tt. unb brm 3. 
0«t. b(6 41. Krgii.; ffrgäni.-e()irK'®t4tion ©ijhi( in eitbrnbiärgrn; 
(Dtailii. unb Aonibt. odir ron Vlrüm; SRajor« : Union «on 
Vnton 1>or«i», Aarl li>ti%nmilin, 3of(f JRitntailt. 91. unb Ar- orangf- 

ftlb iri( ?;t. i;4, ir. .(In. 

^tr. ii4. ■Um bfn 3. ©ot tti 31,, o' unb Sl. 9l(gtf : Pfr>)änv- 
OrnirK-SiatiDH ©reo« obfi Tvrj inrl' unrn biftfn) in Ct? !rr' ii ,.i i; 
Cbnitit. unb Acmbt lüttnrKr !Krit»Mlti ält^idtü: SlUnnbri ftniincr, . 
S>abib llr» it üVarfina, SRutelf BhImDl OlUIb 6tf«. mb Jtr 
•rongcadb »ir Str. 63, g. An. g. An 

9h. 72 'Xue brn 2 unb 3. ©at. br< 4. 9lrgi«. nnb b«a 8. 
©at. bf« 23. Stifti.; «©2i. »Urfftiurg tn Ungjtn; Cbfr»! u. Äombt. 
«Jmtraj Wde; Cl'rt(tlt. m\oni 3|«iec, aSajor*: AjvI i&tUt von 
3«tk, ebuarb grtibrtr 5. (tlitt^tt, gtirbri* grri^rrt t. et|mif|«M. 
9. nnb Ar. lidMbluu R>ir dtr. 29, g. An. 

9tr. 73. «ui brn 3. ©at. br< 35.. 42. unb 5S. Krgl*.; 9WiSt. 
QgR in ©£timrn; Obrrfl n. Aombt. 3ofrf Srnbrrr Siran* MI 
Itlifti; «i.'jjDri: 3ofrf t>. !8c|ra4rr, Crnfi Xiiii, Ocotg 3i|[^ 
QbUr con firrgd. X. unb Ar. tirfttroib tvit 'Jix. 77, n. Jtn. 

9ir. 74. 'Hui b(n 3. ©at. br« 28., 36. Sltgtt. mb bOH 4.0*1. 
bf« 5ö, fflfgt« ; e©£t. 3idn in ©Äbmr n ; ObtrjUt. 
tRU Mt 6rinntl: Wajor«: «ngujt tion Biitr, italf MB 
SM ^tiktn UMtMiSttntn. Snbnt« gtriim fiiBtr. «. mk «ib 
inqqirMb bu Kr. 86, ». itn. 

fltc TS. flMi bn a. e«i. btl II.. 16. üb 81. ffirglü ; (M99t. 
9l«4ua tB Mtnia; Otirjilt. unb Jtombi. ^lirbcUI it«i)d: aSainc«: 
»raill 1 Mf « 1 l< 4 3*f(f NB tMlm. AmI von I(|(t|»f. «r«> 
Ion Ihmr Itttin um tqiillafn. «. v«b «c. U^tbU« ni« itt. 46, 

Kr- 76. «g« brn 8. Sttt. b<l 46. Kitll. nnb brm 2 unb 3. 

©Jt bf« 49. 8it0t<.; mCt. Ofbtntati in Hagutn: Cbtrtllt. unb 
.(tombt 9nion ^rribrn ». tlralgci; 9ltj|ot«: ^rau Snlti »«■ (Stirn- 
B(tt|. milMm Sidnaaa«, 9<t(t Xarurir, 3ali«4 tiapflrr. S( unb .itt 
^4)tgrau uU fCr. 60, g. Jta. 

«Rr. 77. Va« im 8. nnb 3. ©Jt, br« i» Mr^i? u ^ tf ii 3. ©at. 
bc« 10. {RfgiJ.; (M9Ct. «ancf in ©aliiirn : VUr\Mt u; ; ,Rji:ibt. Aad 
$»11»». aXaior«: S'rbinaab OjatJt. <Ri(oUu^ Siittn .ou JtaiaitajrÄ, 
.ftarl von C|Mi4, 9tiebi<4 MlM. «. nab «r. fitMcot» »ic Rc. n, 

nj Au 

*i!r "S- 9(u* bom 3, ©,it. b(J 17 47 unt ;;3, .iRfiU? ; (vi;3t. 
(^(Tfgg in 2UvLMtifn; Cbfritlt. unc AcniN ii;idj;d grtit^trt Sagißia; 
SKafor«: .^.i'bann 3IIrf(tiie, @u|1a9 iiai%. 3(>bann SlMfll^, ^cttr 
(Sflfcl 91 unt .ftr. rcibbraun teic «ijr «8, ». JH» 

»1!r, 751 «(u« t<m i, unt 4 -yat ttt '»<•, 9iigt«, unb brm 3. 
©al. >r« 22, S?>itt' ; (F^^t ^Pl.n^•;lcnf in ©rnttien; Obrrillt. unb 
.Rembt, Ülbolf Bflfi: *f<jiot\»: i^nff. iuiiu« Sajitalaf)«, Aonrab 

(Jclft tfcn 8iiMi<k<(l'/ l*tuaib Äni^aitd. ■}! unb .Ar mi-cr^rün tnu :>;r. 
21, ti' .An. 

-Xt M 9[ui tcm i unb 4 ©it. t^« 1»; 3}<.it? twib b<m 4, 
^i»^-.t ^i-> i:i iHfi)!«*- ; (*^8r <lt;,vni.i in *i5fn<iii'u ; rifitli uiib .Romti 
joiottfnrb («laf lurtyngj aSajori: 7^oj>irni( fia^a, Stdi- r. 9iwiUM. 

Digitized by Google 36 at«(ittUi<B »M Biiiiii|ii«u, WIM« 9t^vc »•» 
fS^a^mlk wk fh. 45, m. Am. Stx. tBM Olm «cMtwifttn Sobrn» Üik (St Mt txapptti im 
«rifae an r4«iRi»flni bit rasen !I>ur«eäi«(. d^MMlil S<|iIM s«MNlit 
«oRü fo«» nM Mdc OB« mV 9ni9Wf*. »Ut ff^ Ou tf 
r<6»nri(rr »rt«»iin« («t. S« bw «aiifl»«ifeit ttnc ^ebcaflndi mütt» 
lrpd>ra ifl «üb 94 wt Mmd» Smit*' ober Urtttgtagc liabn. ««bM 
XnivtHn in if)xm Sorttornttm Ulf b*m gtVBlntktoi 9n(k*<><"*(f4c 
icfion auf^aultrn wnbM «üb inmiOm, ma ni^t bic f^cmgflt A«cf<^ 
t)it]\p<\a Vitt\in, in anstbaun« itxwOnn. 9it*k* m mn< da«» 
wr.f, (ittdi Tamm, tin« lang« OriMe, Mfd« Wt e«l«iK«ine ininst, ßott 
•*r« nifn SWondjfolonn« in CiMon«* rt«t »oMtlKi^en, bi« 
<,:if«<lif SRftlftiifoloniu jnittOfftm««, fo »irt biefe Sotmati9n4mäilb«nw«, 
iPfiiH aa* f«nf liftfuicntf iJfTj?ä»riinä, to* unautblttbltc^ Ctac flS«. 
:«n(?nuii)i tri d.mirn 3ua<4 üfturfattfn; ijl fcft 3&ti fdjlMbt unb Olei- 
Nn ?fut< ab, fo wicS fctt Jiig imm« läng«. 351* Äpije mar- 

i"d?irt frrt n'M, unt' t'K'"« C'^ ^'f»'« »'"^^ """'S 
C^n, ibtfii Stritt »u nupt^i^ii. rrcnr; ni4t ,iar fi( aa|ilbaU(n, um iiU» 
^ni ivioB(c (u f^rinu'iri Ovi : n SUv .:\iint (ommt (i boMI g(iDdbnii<^ 
»u ftium ?t,id<jacifn. SlniU.-nt r.r.x- -iiij^fiifplonntn iSnntn im SitfUi, 
■v<n» wiiin.n oii (iiifin i»t\<int 'li-Ujni «itj» bn*t ober ttn 
^a'^nfui umrtilrit. fiit tin« 3"' ''^"i' i'»'!" ^onfomrafti gel|inbert 

»o tritt ter bcibjftt Pbjraftfi- ttx T-c^lCi tti ,'^ii<lfii(ijtunii,fii un: 
t(Xoit» aSanCPftti aed} ratbr hfrrcr, uiit flibt Klbfl tt.n V'.ucn nut 
a»frflnii(ifii» br.lbrr inf^aut, eiiun 4>Mriff, ira« ttft im JUif^c, man 
>it («<r*it{.[ii,uln ijuien unb (■(intliitr <Ko|Tfii bmit |t«lifn Cie licir fiii 
3>ffHc .ubfnltn .Rolcnnfii (u enrnfanflfn, an fol^ftit iftuiitflfUcn cit- 
fllriifn IT irt 

tfr thai finb bi< TtÜU'-i m Ärifä« roii tcr flrüjKii aSicbitci' 
f'tt, üf töniifii rrii lru?p(n «tiCfrben IJ MJtriiiAtuita btin,t(n, btt 
..utrt 5Vn«euit.i ,tb<r ju* fHt'*fib(nbf «ifitf. Tif aiU;tti,afit Eft 
fi(.'4 lifi)! LMriii, ^üti ji-tf Jruviv. iväru'ut tie ciiit unif (vi^e caifirt, 
iit tintx l*nialfn iiff«n Äolonnf, aUc iit*t imjfr<d)idtabi^<n Jwi.inrf, 
bfünfc«!. unk balj« <iii,\fji4<* fiit(<tilo||fii<n ,^finbM in lUcstr 
Wffabr. au« «aditlxil i|l auf ftittn UiUmuta. ber utiKt tf:i i'tu.ifti 
oc(r, »i( unütf ■JlflAbarn ia,tcii, »ou» Iji Oau.« tc,; jVtinCo cm 
fll(S ibftfdjHit« mn^, f«i tt im SBorunufdit ot;r iu>* rdihmnuT, im 
ÄöAuflf. 5« nittm %<Mt mui «, wmn ei tu; '.luijaufl tft: (irn>u 
«nticbl ^1. fi4 tr(» bimt aufmorf* jum t^ffcst (nt»:<f<ltt unb tia« 
untn bfni ffinMi*tn %rm, ba* ihn mein 'i" ^ffn« »erl?«ftrBD 
biHri^fn bat. JiMct in rim .Kfät>r<id;irn aRomfni b« »lufmaticbf*, 
«(« Mb« «btl- ;.i!r,.ita iic4' i« bi< ®fff*l*fewna»on »iuÄfrürft imt, 
flONI fl*»M andraiiffni mtxUn, !t>abri'di(iiili(b von dintrcfi, ntlAn fein 
fllMUBt (Ar bi( «tiair t^ünjtiftrt fein (ann, unb ivcbe ibm, n>(nn ct 
tpidm lllfif in b4< ^tjflis gtnoir» »itb: tftiw iil «in ;£beil eer nn< 
olnenMofeii Sttnii^ittttfl pr(il«tfl«b(ii. ta M an b«r üKünbun« bet 
0iigt. «r# «iifect M« fAmatt ^roM on^cnnraifn lottbin mu^, notb- 
imbMb dtd (laffit. Co fM* fl<l» bi« Un§nnit bn 8<(|£fMifre auit auf 
hm mMliifc. S&ff 9tiiik Silk hm l(b}itt«nb«n, wenn ti »dp, b«! 
tcffclkf (te S>(|iti )« val^ t«i jmip MHs »nnetn, um Um Mw 
,8(ft js loflim, M 'Vi htt btritm 0(f(4tlfaniatiea. in tkUta n fUt 
Kn^pnb iuiiitfiitbi. für brn nibfr«««« in Mt fdraHit Itolou« vihm» 
■WRiBfaittn. 3>abuTd> »Crb «r gtneiliil. »«niglltitl «in«« %httl bor trni 
S>HHi na4mal« etgrn b«n Srinb 9rott ata^M a«b brafilbta nn jeben 
fhftt anf^alten ja laffen. bi« bi« ^«uptnoff« i^ifn lltbcrgaafl b«B)iift 
tot. !Dfr tnrüifgelaffene £^til wirb fU) ojifcni mülTtn für bat f «il bti 
0«R)«n. 

S)«|ll<$A(fc4!« finb bon siofcr IMftttttng unb »nbn in 3ufunft 
unter t«m Sinffnt bcr n«»«« 9'i'*'i^*ff'» nitbr S<bruung genin* 
ntn. ®ir entiiibtn rrltenl, »«aa tine Srupp« fitti brn Uebetgang über 
(in ^iflU (r}a>ingtn ober, im ^att Ut SHüdiüni, üdiern mup; jnm 
^mttten, nxnn tt bataiif anfomrot ein ü)rfile aU tlebfr^ano^punft tu be- 
baupien. weil berftlbt für bit O|)tratioiun i'on ^IBid'tii^feit ift. T'tfA'- 
•flffecbie fjnnen Sbeile einei gcSJetn flompfc« fem, wenn b.i« 2djla*t' 

tclb !Cffil<!J un;f.'.F[. fif f::'.-:v. .-.'.•ft r.I!-it.:il> .l il'"!-'!! ivncfii; 

in bfibfn i^ätlen rrirb bi< iifbji:pr.i!iii ccei 2i.ii\;iial'iiic te^ l*i!.if n-rt 
tui(l:(i,vii Sol.ien fnii Icv luiy.tn (-i|,,Vt.n um bfrtii:iii;:c Ctn- 

ii^fnicn i|i bet SBert^eitig<c im ä^«(tl;eil, beim ^ttelilu^eiecbt •ni(t)t im- tut. |. tMMiiNa ai^t;, wmn «r f4 «or btr «ng* onfftfünt aab 
W^n Mb mm ma; m^«««« <A tbnfi) «ntWcb^a b«t 

UM «nf fUm tat •eitliMtnl, Mcnn «r ^iait« baa S(fM |l«bt. 

d> «l*nd<ilM |a»(a «ngiiill«. hm!«» gaai« 8anbfM*r fpam 
tfnnrn, lai JMi|e i^K tti4ii>Mi «f^bt. axt »lümnt M niibt brr 
SltcnianlM, CR hnm hat amondli«« ^r b*r iprrrrr tagrlana Mf 
«ebli4 «BI hu eingung lSn)>ft(; bei ^dffrj e»n Sloncnanjr, in ivrlcbMl 
itan'4 bat •(«fcn bnübnln .^(b MeUnb rrlag; M <|k|fn an ISor* 

SictCB, atO «ia« jtoU« aUUe(f<b<>rt in bet Gna«, ebne ait .(traft ilun 
affil Wik <Mn>«fl«r tr^bcR tn ftaan, von ntnitien bunbert bÜTiii») 
btSMltln C(few«i|(n ibogtilHgt, unb aai ie<blu^c tn vni^ ^bt> 
laatecl «in fraqjdür^«' Rorpi lrtfg<«r»obnter Itupp^n fon (ufain- 
aKogttaflea i^ittn «ob Sdgns btr «Den .4efibljsen wut^t'. mt Fi<nn 
MR bfffc Qtit])<(It bibfntrnb vcmt^rtn. «ber ti nnb mit bice m 
a?efllc«« &<t (Bebirgr. RMli^e lar at«riVibi»iana be* ^uniti einen (larf, n 
@(bub 0(ii»j^r«n, BHb baruM «u^ in RrueT<^r 3<it, wir bi; 'jUtnipafTe 
•OB Ziral, mit nobtaagtirAim ©efefliguntj'-ii tferfeSun ainiin Sluit bd« 
StifbtrUnb bat ia \<mtn SVoar. unb Suni'jMlrecffn, in ffinen i^lupli 
ni«n aatütlidlf iitu^njrhten, but* iv ..iie ituc t:n\tU\< Wdix^in^e - 
ffllf glletlrit, Tämnif, ftUürf'Ti — fühu'n; aiicb tifff Ufbfri^änjf bUben 
T'filL-i' unb ba.Yn tat tPffoiicii ti-n cm iie unb bd* QSetbalten ber 

IiupUfn Crinftus, itur b.if; Ii.-, f.i (>w,ii>it{iin.; t>on b:tb«n Seiten 
nubt SpiflraiKii ,uvtf:: Ii ■ c b<i !öft;ii-rfili'j iifL^öbnÜtb ber «^aO. 
3)ie Ätie!5*.iff.;iiLbte ii^eip u.i iti ...u ti.f.ni Ittrain »cn pielrii bfrüt'm» 
teil Xejilr ,.-[>4u-n iu eriäbUti ^ui r^rii^iöen llfa^ilabe eine Tamm^ 
fcblatbt icai- o.uivJVif ;rtit.i. i,(L'r fljnipf bft 9trfoIe 1796. löitx. 
in bein äi^aiil itt(, ^; tr;i uiiitni V mr tf? S(lv.'n begleitet, ebe er 
in bio Ivtfitj füllt, famviten cie f.aiijöi'tiitfti Jtolonnen imei Ja^e »er^if- 
bciii lUif l ;; T.-inr.ieit. ivfl.te ^i• tKn.nuuf :i btiCi-n ,vliifff juf bft in> 
nf:n 2fiit be^ti "fen. SWie iiiuilMa Üe ^ludi imnifr sorbranaen. aitr^fn 
lie toil) immev .viecet )urittf,acnjLMf<n. iroiu ba«i i^J^nfenfeuet von jm 
feitj b<! aipe;, L'rfontiu' uitrut< wi ber Sturm .uit tit SHriirft run 
ilrcüle, tsrlt^c iLcbtä iib;r tiff^ii ,viuB 'lilTt. ir.ir umfcnft. 33i>napar(e 
fr[!-ft n?urt« im (Mftrjn,\f tt: ^iarürfaln? rem T'amm seilpffii unb 
ir.uf im lloii-.ii Jni ,'^einb;n in btc .(viibe j(ffaUfn, rtifnn i.'';i nid-t 
4<tlJiar: reriiföt hättf unb umiicfebn n^äre. ibn \u vitttn. (Sri't am 
triiitn la^f, a.i t:< Aran(cf?n ibre ^aulnmaebt tiid't mehr in baS ^e^ 
föi'rliibe X>r(ir(f |n?ifd)en b«n plüffm fübrtcR, fonttrn nnttti^aib b«r 
i.'^inmiiiitun^ be<< mvon hk Ctf« ib((M(iM(B, fdi« 9«RI4« ani8(t«Bb, 
manji-n \u beii 2iff|. 

ffiie «itl a^nicfeniteifcbte i?i>n «rcsn •Petentunfl finb (u nenntn! 
9I\W(be ,^uij|en hatten bie betben «leien 2itbiaibirn itt legten igomai««! 

fonncn, reife |V'i<tla,«en mii Xiefiie' im SRiitfen, nenn bei flta* 
-lentj, irie eJ ;u ertvartfn fianb, btt Ceilertet4)tt jiejlefit, bei iSoIfctiae 
bie i^r.in)Dftn tt tjermodii bitten ibren ^ieg energtfii) ;u brnu|rB ! 
'jlbec auib btc {leinjlcn S)ejild^efe(blr finb für bie Xrum. »elcbe biR«in 
nernlMt wirb, pft eine {^rage um ober ^hditfein 9Sa< fagi a«n 
bie ^.iftif. bie aut bet Jtriejterfabruna oerdiö;)fte ibeorirV W.t mifftn 
X>ejiid;«efe(tte iiefubtt werben. eertbeibi.tunA2' unb anütijf jweife? 

greilieil wirb e< überall anf bie iHrt unb tBefctaffenbeit M ^tfil^ 
anfommen: ber Jtainbf nn einen ®ebtr>)«pa$ (teilaliet )i;b ojlürlii^ an» 
Uxt ali bet um tine Srüife, aber eine ^uptiiüfn4t waltet »or bei 
jeber %rt von (Sn^e, lotvobi im Slngtiff aM in ber Sett^eiblguag, «I 
iil bie auf bic aitggU4)f(it uab Ztogweitc ber Seutraittung. IBei ber 
atefognofürttug i|1 «oi aUcn Meft )u eraiittein. 62 fragt fi4, ob baJ 
S>«fiM b(c Saagc na^^ uak «an ber «Seite kt* |u bcIcebbtR ift, ob fUi. 
mtm a «ia VHi alo ^ai^eg i^. im Saatm krir«i^n flRlwttinn* 
gen pnbeR, nxIÄt m« bcai 94a«« gef4>tt(t |Ub. bic StSnbtt iugSng« 
lidt, iMaigflnii fft Zitatlem, benn §«u«r «MfratUib bic Jtoioan««. 
uielibe im 9ranb« »Brrütf^ unt(tfi£|ea foiia, «ab frtOt^ »ic bic Wa» 
anb «Umgänge unter %tm ge^alKu »tcbea (CflacR. SMm tanmt «• 
in S<i«g aitf bea e^rmangriff, wel6et aa Cnbc M fCbcai SejlMge' 
fe«t bie QnifibeibnRg geben muf,. auf bi« Breit« bei tl(b«TgaRgg an, 
son ber bi« Äolonnenfroni unb boMil Uc 9ewa(t bei Ctofe4 abfängt, 
anf bie (Inge btS t^tiiU-, xetUln bic S>an«T bei gefd^rbeten BaßanM 
bejßiintnl, enblil auf tae Serrain, »0 nad) bem Ucbriftbreiten b(« Qat< 
witfeinng ilatifinben K'tt. ob bieg einer folgen günftifi iit ober ni^t. 

!£iet JBerlbeibijer nimmt feine ®ieUnng am gonbeilbaftefien fo, 
ba^ er baj 'X>efili5 vor iicb bat. $ier fann er ben ^inb fd;cn in b«m> 
ffitcm mit ffinfm fflrf(bü( erreil'en unb int iHujenbtiife bei ■fiereorbre« 
dienf, ebe er ili lu entfalten oerma^, mit einem nmfafTenben Slnjitiff 
vetti-ffii SU'ft lueitR eine Jruppe et« I^fnio «berfibreiten tciü. isitb 
il t( -Il.'rbut (unjeilrn jenfeit« te^felben mit ciiuni beranjlebenbcn ,^i'inbe 
in fiit Wefecbt seririrfelt, fie mu| alfc, um b-ü Ti-li'' ,;.Mrii t.ni'dbfn 
)u scrtljeibtgen unb i^tet Xruppt ;jett unb 9iauin ^um Ucber^ange Digitized by Google st »fri'itafffn. fbi-nfo pur b*in X^fftl<^ tlufftfUunfl nfbann, nit mir tt fctcTi 
für tif OJaAtiut ttim fUurfjUiSf .irfdiiltfrt babm; nur bat fff Juf llnift' 
ftüfuna tuT* t4? iijirürffntt 9:ei iu rtcfjnfn, träbrenb fcie {Rücfcbut 
auf t;«'? Trrit'.'!f:i niuj iinb fi.ini .iiiT' ihrf fiifnf .Rraft on,:;firif|>n (ft 
9lu<ii im T.nli' naiürlid? nui iit S^frqpäjTfn unt im (Sfbir^äfrirpf 
— Temnuji "iXufftcIIunyifn |ut '^H-t(ttnMjiini^ rur. .2011 ttr Ufb^r^ottii 
trffldi »fintr ®(4'(ii(f*it auf i^iiacif ;Vit ifbauptft ir;rbfn, flroS» 
iPrtitfdi V 3J fo niiifffn jftfnMil? aur ^e:ll f inblicbfn llftr 'Bfrfdjait" 
«unt^iit (©türfdiloiiff ) aiigdfgt i>in, li-IA« uucb l.Uii t ntt i lic Cfffii' 
Auf, Wfnn ftf nötbia wirb, |u frlfi^tfrn Tfnn <? Faiin nifbt oft genu^ 
rcirtTbet tpfrbfn: i^b« ^Bfrib«ittjjunj. ttf fiü^ blc« auf ihr i?«u« unt 
fc;f Slbtuftt ectläll, tritt madjtlo« gfam finm fneröiidj«n ^fint; nur 
tcr Wfji BfloS, fctnn täi 5«uft BccjifarbciKt, (ann ibn (urücfivcTKn 
^tt X'rjilcgtfrcbirn fomnt mfribt abtr ntiii «tji ror, wenn b(c $nnc 
tii «tnbfrnig übtrfArittfn hat; bdram »mtn ti( Gnstn oud) ncd- 
fünnl;(t''gricrrtt. cbrr 'l^rücfrn, bie nun fdbji ni<6t me|)t bMH^ dmU, 
gan^ '.'(ri id'u: Tci ,}t.n< niu; fit bann untci unfeim 9ltttt (Tll Wie 
((tf'rrficUrn. d-t ti {um UtbtrgaUiit tAwiltH tum. 

er(r fcbwirrig ift bifrnoit b(t .ttwW mf 0ui tifff^ie« Sf* 
fU<$, ta< tit Scrtfctui^fc ;cr fic6 ärnommcn (dt. SRan foO» rarintn, 
ultr Im mi»txM.e\i $tutx, iAi tit Sturmfolonnc (in)»fänAi, i<i ttr 
Crfeic; .lant un!iiö:ili>t! Unb t>nno<l) iriAt bie jtTi(,ii^i3(rd!td-ic fooid 
Otifpidc ^flunj^ncT Sln^ciffe auf ^rfllil, Siütffni^ürme u. f. If. 
9Mt (8tf4«(mng (aur <Are W B«brt)(it nidtt fniltäften, bffenbtct 
U M «wm «iJitwrifm ti$t, taf «ntM^ms i<<>l«d)t imtitn ift. 
Sfu Iffliit fiHtIt, füt cl nu |«fi IKnH irm (SifAf: mik üfenlf' 
gm, ftt vlitiMt «riOnte — »ic ItomiKim'l M S»bi, — nwMt 

feic Mm 8ftl«|k fttit Mit »«r OkiMll «tat* Ortail M Oot« 

taitf)!. MOc Jtiii^tkEa bhtn Unu auf. ^nfrM rafA« mnfawiCÄ. 
QMiluig M Sncala*, hü e^H^ta I|)mciii4u»rrf«a, lin 9mm htt 
ScjtnUiM viclti^t fit th innll innittt «MMfiut. bi* ^rn Segmaa* 
griff auf fl4 )H ttftnmi («t — teini i»n, fotelk mr rirtgnnaf m 
fMt«ilhifif Atirag dtcitfgaMoi fbik. fofoTt lekbn ikm lugtiff nit 
I^AftfM Unetiiüni, Hu Mr iMnlm. bic rdf4 btn eifltn Jtmitnin»'" 
gfftfitt, Bit i^itai 9m« » »i n Wtw, M* Hataltric |t|t, »• ri 
b«# titrain (wfattn. «nrlMhrft. eo oalliii ivfo, iram il gilt, km 
9^^^ (tttgfgnttttvii. 

3m 9lri<^ni feim ffr Vit icmmfnbrn ^tfli^UftiUt ihut iMt^t 
M iBcTÜbung nur iSiwI grfdK^tn, iai ain mä) auf ba« briniitnbfl« 
«ayfobltn amtn map, mli tt rxoi) frbi laaRgtlbafi aticbirbt: U* 
Snpptn im Taid}(in. ftrirbnorii Urbm'itrritrn von ^(fil<'« unb potidg' 
liÄ in einer möglid») ütineUrn (SefediUenticitfelung na4 btnifclben )u 
&nk (91. Ql> t*r 0(gniiNn.) Stograftr n\m dflcrrcit^ifc^rii Vrtinmru. 

V. 

(04luä »n '^i. V i 

luin :Jlt,)t- nj* Alafltnfurt, »cn nso CTfinKiAri -U 'ii u ( f f I b if ( b rl 
4111 1. april IS(I8 mtl 300 glfjnti |ur 4^ iffi .^un^ «on Ä a 4 |"c n bur^i 
in Cb?r(jin!fn ab.j:r.p, im 1. S'btuJt l.*<ii".» ;i:b;i Jiif t»n L\(fiorn<n 
iüetbfr'2«i Ixi ^faitt -uifi Mlj,irrf ri reitirrrif, im: b(m (»iie fiiibraili ; 
<i«t nc4 lUiid.iil). Ufnii ^.lii unf ^Mt afrfifn tj* ?inl firfi4)lf- 

Sn Iii .»ftriijc inrF^idjf^ ,^ Itrjftrl ^ticcrlfn, :njr''.t:rtr 

<ln ttc ifU|>l»brüi}f TOurtf stn Cr» XirL^tfr iJjntfifAü^fn f ii itiiit 
Oidltl Äorp? lttf)!rfn,it, Oin SJata'llct; ircbfnlrbcPattritti in )tf,i(ii lif Atjii- 
lafta bri ?tov(((&c beorbttt, btdn,^« tie 5(>r>t>t turüct, r.j<t) rinim bluif 
gm Orf((bte unb btüfu in tufem 2(b>"( itn ißcnte 9^1 br 

9I( CffeRbj(^<t b<(r. bo "ur ein ein}igrr Cjft^itt: ein junaitr ^ibnrii]) 
bei ttr ftompagnit ^rgmaartts »jt, mit brm mutn Cbtrltfateiuni, »rldjrr 
bie Vtuit Dbnt Ornnb mifb^nbeln laffen mcQte , fii^ nid)! vtrttag, lontern 
flegtn J(b< ungt|>tCi4« Qkwalt firjubtt, «itt CfftnbaiJtrr «em Ober 
tea IVraf Seiaingeu in bei erßcn ttufvaaang M Qßnut balb bar<^' 
ba(ct »»tkttt aab (an all Vcrcflant «ar tia Arieglgcri^l. bejfra 
aiefft Xrrabr 8aa«ii, ciea ti« Auictdbra cinci e<b><((>i »Mt». 
btc mgea b«<, aine fiia SnMutbn bvt^ eiaen 3jU «huifa^itn See- 
UIM M 0MH|niagl tfittt p^k^ mttm faKnu Offta «ab (»cti^ t-.iifn fit um bif grtifjffun^ it-af aUäfiTKin beli(bl<n JJflbWfl'-'! Cnni' 
biä)<t, trrfii^rtten aber (bcn \o minnlif^, baf eis UMiterrf 9citgrlfyfiiiii, 
Ui bei ibaM rnillH M ttumil mh» «i^aMlml ««ItflpM «miira^M 

muSif. 

-ao autit Ctftntjitir nji^ Sabrtbang b<l OrflMM***^"* 
tri ittfin abniiiilfn ,^jilc, af.ritt fn"n«r Acmpagntc (iigttbeilt unb Ibm 
bfi itm ^jnjliiltfn IVan^d j!Ut Cffi|i«r« fojir bal Itommantio titfrlbtn un6 
{■ti B):cbtij( 3j« rp cfl t n ^ r n fl bei Rtjciuda an b(T vtntlijnif^cR 
(^iin\i anp.riiaur 3j.;'t jus 3?JU(rn tfftjtsn bai benadibattt Sebirj)«. 
ein »ffift br.i*tt btn «ffebl (um atücfjuä*, btr in btfttx Crbnnra orfftjib- 
Tif iflfcifiAifibtn ii^tritui: ftlp'djf« itnfcill b«r OtfA. CflfnbjAfc 
inad)!r mit •'.■intr .ffornpagaie eintn 9!« ^imarf^» von 2S «Rici I f;n, bfrb 
üd) ttti W*l but* bie berittene «eantgarbf unb näberif «14 bfi 
iVorp »on ö))(rrri<btfl(m ttapt. Ra<||frem er niNb ftüber barcb tin ''3f>b 
auf finf fiiiibli** ^Jjtrou'Uf aufnerFfaai a«w**t, bie franjöjlff^rn 5?(<itfr 
njit rin'pirn dtfeiiifrn |am UbReigen unb (frgrbtn «itniibfgt b^itt. SRil 
I ^Rubrn Kiurle ba« t. 1. 3äg(r|)i(|uct b<gTLi^t Um 10 Obr 9la(bH tr«f 
I Cjfenbadfrr, ben man brrrtt« mit rrintn 262 nana gefangra ober getjbi« 
I glaubt', \u IR«r» eil in ber flBa|mnig M Jtanmunbaaten, bet «Im aift 
ffinfn Offt|i«Tn bfiin ^ptifrn km, b(R wiTera Offenbi^er amarmtf. 
mit edfaa übitbäufK, jui lafel )«g an» au^ taiayagnh bnuirlbett. 
I <nur |ivei SQann bellen bei brm genaglia Warfst banft bea Sriab 
bat ¥-ten »(rlortn. 0raf 8(iniBgrn gab »ein Mbata OffmlaAtr baff •|r«n» 
wen, ibn auf bal Matlfle lan Offi|i»Tei |a biffcbtia. Um ging 
(I gegen tritat. Vt miTki mit bm 8nB|t|bR iiglrift t(Mtr M 
b»r friibli<^u UrbnBiaAl «in M iarä#gtM(n, tar^ bea Icäaihwtta 
taabjlam inbef bie ^inbr |f|»angm iw^ Mratto p ani^n, eia XVM 
a»«, Bilgifttr MOO «aaN Miaf trint rin. Mrtar f^ii« ^ *m «^pt* 
itataw S«0 9tm, «wit bie Migrr bnn (. (. DKCiiac «M«»e ^ ti^ 
trn. 9>* Irin Ofitier ber |k«a|(ilfi|ta Spraye vamaanifR mi^lig «nr, 
ataftt Ofiabadtec Ra^aiiltagl aiii Oatm ^igrrirMRpMrr afl Vartaaifn* 
iit (iaaal fa bal fraRi<fif<|( lagav. fetebfl^t erigabiir, ih 
»nft, faibntf ia Mn^ttAai ftanoi, bit flaa«fi|afi fM bm •rafm 
SriRingta f<|l »lain anb aalUefrm. ba tr iba, rmH e» aa btr 9ffl%t b<» 
naprttr eavtm fMt*, all .Srigaab" beiaaibtla MSr. •«fikk bi> 
tlutüefetung nilbtr f* »iibta alle 9<f(ag(ata Altr bit IHlage f»rin^. 
Cjfrabat^er, »eaa w ItHtagt, ba| bie Clabl Mogrbra «ftrbt. fallt« fagleicb 
all opittr b«« ftM)ifif4(R «rmte «ia0(t«i(( iMTbia. Vm Ritfiatg« aa^ 
ber etflU r<(ab «in alte« 9Brib tbai betml(4 eintn Crief an ben Jtvmniaa* 
bjnitn |n. Offub«^ fanb bea Otafm ?rtit;::,{rn im Siftbaf daale, ültr' 
gab Um ben Brief, ber Iba b«<b nfnuu, t!: .Itr ibm unirr vttr Vagen 
brn Antrag bei 9'in^e< mit unb würbe brbeiitct. bü tl iinflrr fri |u wartrn, 
bann aber eintn reit grrabr[r<^(n ^(uftrjg ecU^ifben. Unftr Sfirterin 
fireifte ftd) inbef bri fcntr .(tompagnie auf bir 2:!<u unb »Urb« bei ttn« 
bcaib ttr 9Iail>t b<oibrii. einen '^rirf ludi favl» (u irajrn 9r unfe ein 
aller Sifcb'i iruilni in ttr fiiif>frn JJjitt über bit 'Äaurc jut QU'äl biaal« 
j^etafTtn. Sit tcaititn bil \\ini balb'n *t;b fiicmaufwiit*. ;.nnffitnti an b«a 
j.ti;ffUfrii Crr f. i-^äiVcbfn ilicrprfidi yoriibtr, fJi{>)tn übtr aioj unb 

. litt. A : fi; .m> juli^l ül'tr i;iun tii^tln.-n J^auin, btc bif 3tfUt 
ttr Jt.'.f iJjti in üJi r.-itrjt. 2o hiiun i1- na* ^^Jti^. 

iiKi ivjt;- ;;f TtpcfAc bfin Äoinmj isaiiitn brr tlroltt gitiijfn, 
»intm Slt)j,]rr Cti <£jnMv::lbti «Jln'^rfjJ {loffr, übtrcitttn, mit ibiii im 
Äafftbanft jtftübilyift, aoriuf (l* tJ« litijlet Äutp» 7(MJ0 mit 2tu6 «■ br« 
irafftidf i'jUitn uit 'MU\ 3H. SJilitär in ©tWfgUl'a f'f" Cif tubjcbtr fc^-tt 
.»Tiifn nad} mit fjiu ^liiiliili nad> iricnt, all ba» i'Untt'.n ttrn:» tij b 
adiit Siittn i'i'n 2 äJataillonf rtraajofin bf^ciintn biiit Himi LV.jftn 
XtiaingtB mit 10 Jbjlttn ['fScbni, iiAff- i'iiS Cfftat-j.titr rujj'.fi.lj 
an t!t fiBiin 'Jlucfjllt fcmruirf uif ^\\'ji"i|"d;jfi ■'■^''■'"'i> f-"'" f"'"'" 
iHtjinitnit uns 2itO vcin 0 (lt.[:oufi) :Jjttrt-!ÖjUiU«», (im BMlfd»»* 4k« 
t.;i:or. Ku.ti fitiirll (rn o^jirn littr ttn .^''uf'n gIMifta. «III fhai* 
n.'ii'\1)t# .U'fr DIU V i't [ri ä*aj;i-i ri'l.l.i .■.iif.)tii'l'?it' 

T':r ;Ht|1 TicUu- liit Hu* niuii lu'tni ■i.'; ji;-'!-n nm.icbtnen <<«bL« 
tL'tCi rtiitn, Cfffnbj4)<r liin !) iVaun irarf p.t: ititt.-i tniui'jtn, tin futd)!- 
barts l*im<bfl itijann, juf jjtbia tm franjcfiidifn ^ruttf" n irrn 2 m» 
Cffmbatbttf ?T!anii<'d)afi gttöbtri, tbn felbß aber bHC<b '■^ S^üRe uab 2 
SUaicnnttüiibt ttr liaf« Vm fcf^airiun. M« Staatafta iaiBHrJpen 
rolücmmtii btfi(4t. 

Cffenluvbt: auf frintn (tbien Olann geftitl Kaarte tarn 9Jn6an:- 
pla^ unb faai trj) tn^ bm i»<it(n 9ierbanbe iia Qtivilfpilal «iebtr 
)uc iB(|innuBg. 

<gr übergab fetac galbcne Ubr unt 2S Sufatcn btai filonnrnbtiibt' 
•Attr b-l SpttaM mit ber Sitt:, biti m <irbribaft, nenn er fltiben (cHit, 
t'rlaer alten 9liiticr nad) iStra) }tt übrr{(b<<{cn. Siccbi« unb Imf« rrlagen bre 
Jtaarraben ibrca fSiunben, n.bcn Cffeabo^er aud) ber fran öjti^e iet- 
gMat, bec aa b« tttt b«a Snn|i»g ir|aiiii«R aMb«. Ofeaia^er »ur»e 

Digitized by Google Ii ir)(i<6( Qancittnm 6t»eut(t, iaf rr »trlerra fei. WMUI (C fUt kea 
Mtm tlUtt a(n(ini<n U^t ; n jeted) »«rff^ie tuftia, lietec nlt }i»ti ^attn 
(btbm «tl mit «imi leben. — Aurt baraaf annahm man let(«fttl 9mtkf 
fnuc; bi« Cei^taetiaunttUii, taruntet aud) brc Startet C>fen(j(^ec<, mailittB 
f[4 «rt >ei" Staai«, ein fifemniftt fran|Afif(^et Cffiiur trat ein. fraßie 
jciiM SuMleatt, wie iie bemäntelt metbea, unk gab auf ibre anttsort .t(<;l>l 
|tt f>»l( bi« Cifltt(ti<i)n,' feine 3aftieben6eit )u etfrnnen. 0}i>d) clanal 
»MiMt er fUti um unb ferf^tc flrengct. ob feine »(rvunteten iBaiirrn b.i 
(Uhi» Rein birp ej olKirmfin, frltil von j{non Srjn<,ei>n, )aiifil)<n itntn 
tit fiftenritmaniiUr ürcUt Sjnfcflüimrr U^, tim tJl dcbenfrltein abg(f4)i)f' 
fn Wiir .irfjiih"!' Vji'.lfiiitmet «-urr' 'n cr; ( (tf4oiT'H- 

gut C'Tmijitft n ',1 mit üinet rdiwerdi aifricunbung bie jjUnifBb* fünf' 
tige gauft.ilH'. .;t'jf hli;i;it.. n tsd) fübltf fr ]\t> ^ttreilrt, jU ftin fflir- 
Ifr fin Hirr-lt diiJ 'Üoifftiitjtft 9ijmfii4 fitUi, in bif Ätub« trat, unfc 
trcf L.-ir -rchmcti einer eben erlijUintn -JSunie, — et ^atlc einen ®<I>B§ 
luiA t r. Gtfravm, tir «tu-ifl fiaj iicit in t(r linftn Sdiuller, — freutig 
m<U'!io ilvl-ii ■;MIt^fn H( tyraniofrti ic fbtr tiiniif jti"d;I.i jfn Xift ©ärtfr 
lir^ cb'Ac (inni Vjui roit fid) lu .|itien, tir Stn^ti vom 'St)t( ^taul|ietea. 
br)'d)^ut( fir iint' iitct' ilr i.iit:ri'- :n b:r ta\ä)t mit ben flBntn: .Ca Mag 
I* to* mfintm lünjiJrn 'öuinr fin 8pifljfU|3 b'io'- 

?Jun fiMiimrti für Cfrnt.idjti tvjucije ^lunben. 2Jtit brat Sc(aniit> 
nerbrn M iU-cnir itadjtcä mapim Cif Ctflfrretdjet J.iiol idumen. Di« 
8ei(JltKr»'.infcfttn tourben miiätnommen, tii 2(bwträ(lroff<iien, uniet liiftn 
aui) Offen t djN', muSitii juiiidbleifcfn vier nabm QJrjf ?elningfn mit alJen 
Cifl|ierl no(t petfönlidj •Mb''4cfC von ffinm trtuen ^atttij)jngttn un« 
reitfet« ibm mit einiui rt"l!tinu:(iigfii ,ö)ett itbilu Zit" bie ^i.inb. 

tfr r<^rrd,idii1( ©ommt für Cff(nt.i(^tr nur, alS ir bit faiftrlidltn 
Itomindn unb irompfirn immtr ferner, bte tüifs'i^e SNujif ber t^riin)oren 
immtT iii(];r ttir.ijin b^iif. ad)l 23 o .ti < u Ij^ er in I«be?äefabr, (in 
ftlauetr.jij: fteUte ibn faum ein biidieii t)<x, jl! in einer SJaitt p!efli(b 
alle SBeiniunbeten fsrl^ebtad)! ifurttit 'Um njdjilen Iao,e trOürmten bie 
Xitcler bie ^MtS, tir r^rrüiijoun flobfo, Cffentjd>er fjm na* 8)i)|fn 
Mb bann in tal Hai bei ajrunefeii. 

tln befenCfre .>)tiibe n>ar JU(^ ^ier nic^l ^u benfcn, nur )u oft cttjnte 
bie CturmgU-de, Sducrii urtb iurüdgrbliebene Cefletteidier C|etietben mit ben 
geinbea in Ximm, listete |inbeten bie ^iafec aa, ia bectt bnaacnbea 
itlft bafür erftere - 1)a(MM «MA* Mut tn/An — Me UbtCO Mb Mf 
wiabdn Seiabe marfca. 9ma NeWItBi giag OfuMltn arit «iaem «äffe vaa t*M' 
|la(m>^«a»tm«an e^mifrt aan ttai äbtt ben Sero 3fef <a bat 
n<Ilt(«l, »arbe ran einer Siitnbetbanb*, bar^aal Qeferteurl vom eigene« 
Regimeate, aagebalten, fieiibig etfannt unb |n>ei tage braittbei, ipiiec froo 
bCT SMOMbang van ben Jraniofen eerbaftct, gut be^anbell. frifdi t^rtbun' 
ben anb all vetmeialli^ct Spion in ein »on breipig 9!jnn bei'eQtei 
^aut in Obetfettai^ gebraut, ^iet fernen bie 93triti4rtbreii reiner au« 
biefcm Orte gibüriigen 9Kultet infammen, bereirl^ten ibn. iiegen ibn d^adjti 
burd) bdj ^lat unb ein SSettet begleiui.- ibr. auf Slbmegrn bij Off: ad; 
j 3ii 9Iad)imätfd>ea fam er ^eimlic^ nad) r a ), bol e>n ben Srantoien be< 
ff^t mar. 

Ol würbe c«R f^nen auf ba< 9(a|(amm4abe gtflM(t< f(ia V«!. «II 
von einem iHtigabeni^ef aulgeftellt, uÜft tea^M, ab» btt Q<fji4Rin> 
gen feiner Sluticr, in Solge mtl^tt it üi bol oO^taitfa« Akontenfkivl foai, 
I bort ttefftii^ gepflegt wuib«. OMk IIb B(t btr Staitec übetgot, |f|ii 
I tagen mit jlcbte^B »ni^tg/tfta^am iRtBriTt^te, dbrt Jnrfliifcl», ^. 
«(cu| ia nagavR kart Vt WM^« Saiyaflra mdk»* n* litt 
Jtfcacaaa «ab ettlaaaiaag« fn fdum tttgtacau cbttiaf, na Utu 
Oraf etiaEagta m» 3aM mtVat. »n Offthtftafrt Uc iu4tuH' 
ii^e W(mng «miilCli, «ab fea n feM 64MmiaNnlbrtea ni^t »aat Offl* 
)ier (fffibmi tnmtt, u>ril liia ffrliV gnaatMu, ifa fSr bie golbear fit' 
baiOe sotf4lug. 

Djffiibad)et neu miittatifd) gefl itei iMie in ©rji 041 tbereticarreu) 
flir Qtraf Ifeiniugen ab unb übrrbtadju ibiii Mii njd) ittagenfurt. I>orl 
erbielt er ftjlt tier floibenen bie einji^e fiibrine X J » f ' t (e: t <• St eb«iU(, 
bie im Segimciu L.vitnl: würbe, et btr ein(i^r Mi 23 in 'jSstfd)ljg ^ 
btoitKB, bl« «Bbtta btiamen eine lStatt|ifati«n ooa 2 — 4 Salaia< filf WMMt anbc Ofnba^nr M« iiM M aaa iiwU a aiifiatiatl*3n* 

(aber 3ür1l ^»(enlobe »or bem gaa|n «o parado aM^MM tbfjlmna^ 

eigen^änbig an bie IBtufk geheftet. 

S>a Ojfenia^et bal Olewe^r mit ber lahmen linfeo {>aab nit^t tragen 
fonnte. würbe er mit einem örorifi^n CffefteB'lranlporte naib ®ra| gC' 
fi^idi, um bori dSoniur ab|afafea. Siefe« 9ef4äft bautrte über 0 Utnate. 
Sol Oob in iäSu fUSt* Uc Uab f anb M oaf bal feMeabc («lb< 99*»' 
bilifte fo itaM Mibir |fr. tlrtiiee«9lad^rid^teii. 8 (. l «yeft. tt<j«|Mt (alta |« tttlc« Salatern in 

mmmca ittallt Cr. ftaicflb «inig tBIKflm UL to «Kibirianbe für 
bal Mi er. t. ^t«it tati Cliraabcr Ora^^rriag «ob ear^fcn- 
tt(laiar<«ir<B«4 fAr b«* M; 9t. t. t. ^abiit ben ^rrtn O^. «ab- 
gilt 8ifl«r für bal 6B. unb ee. f. fio^eit ben ^im 9^. Marl &tU 
tatat für bal W. 3nf..«egi.i ferner «n (»citen Sa^ibmi: ben 5««. 
•Whtii $r(. aan UMMCfit bal 63., 89Re. 3ofep» Sbier ». etrget für 
M «4.. 9flC 0ami «iikriaffiry für b«l «S. anb 8<IS. 9ma aan 
JlarfrM^ flht bal TT. Sif.^lkgt. 

8 (ttieii). 2(i»e f. f. 'Jlpoft .1;;; -^tnrrfcö^ft'r 

ttlllf4H(Kll| 30. rrjemba ISö!» in 'Mbücti auf tit Sef^rinfung 

bei {leiralrnt von (Mnijeic; i^mi bir .R r ie.^ 3 .(f o in m i f f j r i jt tä 
unb von WÜitir-SJeoniten QlUirii-i.icijj)l jimisrCn.'n ^eiubt, bjf rcr- 
Idafiü, nur jU prori''orirdie Setfü,}ung in ^lintunrl >>e;ta:*.S<KMUiäunö''' ni:. 
jenen Singftariiitr, it» .?rie,jl<Ä£iramifTanateJ unt ber vetfi^iebenen lliiliiar^ 
Seaimen-ÄJteijcr fn rcr, J m m ; unen T'Uieii-.RIjjfe aliträrlr, enteilt tvctbeit 
türfen, beren ;Xcbr(f»l^'eba;t (cbn/ ümniii'.ur.j tei C.ujr!ierä= ober einer 
fonfliC|en ?;eben.jf('iibM minbefteri !'üi» ij^ulcen i'.uijt, oVr itfldie ein, la» 
^lerjn abgängige er^jitjenlei ?;,cfn <i:iiruminrn luifeiumeifen unb faulioni« 
mö^i^ ficb'tiujieQen vermj.ien, iccM^r iBebinguni; widt) bei bea ^MWtfoagni 
ber terett; "JlrtgefieUteii V'f '^!!<n fp.i-.in.) (ii fcmmtn ^ot 

«uf Mr i<e.imlen iit . -rMuii «t(n(; baben f<ta4 Mt WxMn* 
ben proBiforiitfeen 'üerf iigunj) -n [t;nf '."InirdUung. 

S Seine f. f. *lpo(l. !V!.i|<tUt fajben m i bii au<ibiji}r''n *ntfd)lie^ 
^UPg vom 30. tieiember 1SK)1 9lUf -.in i>-;vl iu b'W'lI.ffti .jeriib': izi 
btr iieti.ig ton 31 }1 50 fi. c<tareid)i|i^er ihjjtjrung, ui'fc tvrhijeii tir 
nai^ bem Wnefe rom 23 r.jenU'er 18S» reengagirlen Örmet iJreinjilliijen «IMm NdÜR Mae ft|na«life» erfegen ftab, 
ftnntaang «otflnbet, »aa Mt 
anlgf|a|It 8 äeine (. f. flpofl. ffiajclUt babett mit VUcrböitilir i^.it|d}[:eBiing 
vom 3. Sännet 1860 QQergnäbigH |b befehlen geragt, iii bea <2(tcn)> 
9i«bl>Cffiii(ren au4 bei Steifen bil |u fünf Vltün ta l aa M afci a tillltalt' 
»en SagclegfntciUB bit Sarf^aa ja angäwa iff. 

S Seine f. f. üpoi). «Olajefläi baben mit ber Vllet(l4ilea ffatf^U«' 
pung ?cni 4. Jänner 1860 ju befeblen gernbt, baS ti« bemal i«i ben 
Q*renj':3nf4nirrie'9tegimrntcrn f^fiemiflrlen SlajoffKabitorl^Vajlen auf|u< 
IjjTen, unb bie bafcUj} angeflelllen SRajopflubitote allmälig auf fpfltm.'ürie 
t'ienfiel'6leUen ibtrt Charge auper ber 9Rililär<älren|e eaubrini^en f.'ira, 
tjiirgrn aber onflati terfelbm bei ben (yicBj>8tcgimentcra ein erflct ilu> 

Mie; mit ber ^'^ui'.fuen^-^jijge jabcCftl« StK^oitbrrt 9al>ni Iilicni4i- 

\i)n 'iäi^rung angtfleQi werbe. d «tiai t. f. WftlL Ikjaftet M« «^t «aet^j^jtct «nif^licf aa« 
vom 3. giaacr 1860 MitgaMi^ anjuatbnen geiutt, baf bit et^iauRnag 
bqAglMk %u mmOUmi, aail aaf Mi •nmrSafaaltci» «KgibilM »«I*» 
nab U$ fkna« W* «w t«! 3«Ht Momte mma^ kc «hcaif 
ixmm *cm tObmM atoittl .«waabim* |a frifi^ ok aH Mfltafr 
itea Me Vraaate «It Me OtrraaaEtrt btr eteira<3lifaaiiile |u cttctltii laBm. 

Ö SHti illletbsjdjjler iJüif^Üc^ung vom it. jjnner töÜO tiaber. «deine 
f. f. Bpofl SWjjellät bie (»-fnlgunj f'iu b ' f. f Tlxmu nor.n aeii 'Ätift». 
;V4lJ3e an bie HVannrdjjfl trr Wrrrn 'JiifJiüe^i' im i^aüe C;S Slu '-.iiar« 
i'dlf?, unb jn'jr an inte Vni:r tcm ,^-li>Krbt\ abroarl!, ir;:<lif (int .icljt» iu tefUnn bal Stci^i (aben, n>enn jie aoc btn Sriabe gtfatttn abtt itrcnliätrige Qitnfltcit »ellfiredt (aben, ttUetiinäbigfi »a btw;lligcn gerabi- 

Digitized by Google tP«tf»iiaI'3"'''3' '^"i 6- S'fortnung »»m 31. Dfitmtrr v J . in fofrritr 
fi« btn Cftrj|3 ven sifr^tinbftf CSSuIVfn ji(itl['4 libfri^'i^t, til \u fintm 
Sriltbrilr, — itt i'pffrnf üf abfr nur mit «ifrSunttri t^iiittn jäferiiif) Ditx 
gningtt («nicfftn ifl, biet bil eintm SBitrt^Ml« mit SctftM unb Qretu- 
tini Mist tmitaK. 

S Vülljnfrrr Irt ll««llf4aftlfl«nt(>, fctr Xrupprn unb -^In- 
ftaltm, tarf für tif '}(ui(jnb rfn Hrfdiib bii tur (SinftecnfuiiA W(^t rn(<ilt 
wrrbtn, anb linntn iuU, r\3(b tUif: botitn 'Stttttmm^ MM 10> b. SR. 
n«T auf lint btfUmmu ^tii btutlaubt wrrbcn. 

S 2(iBe f. f. ilpcfl *P?ijftljt bibm unrfcm 3. fc, Ol. an)ii«Tbnen 
griuftt, iii bit dubi' unb Clxicffuinr ti'. iMr(n}«BtnHll)ngllran4( 

S 3Ja4 cintr bcbrn IJtrorJr jiu) uom 11. b. ffl. b.it bjJ 34. o'U' • 
ttff. bi> vti^tn .^^^rff lu ^fJa!tf^, ircjtgm ba* -it. Ötf.iiinfnt j) ( 1 b f 

•• ®it »ir trfajrfn ^abfii 2t. f. f 'äpoft. aSat'f^jt bfn «ntraij 
fe«r AommifTien ictld)( ft6 mil b» nb|ui)trunj onb Uniform iruni; 
IcftMfliAK, in brc SBeife tBIIetjRdbigP geR((imijt, bj^ bi> jn^ttraL^nun lUr- 
&nbrnin0tM. wli>t im »«ftnilii^fUn bie Jtoi^rbcbMfuRg unb bie ^ufbefleibunj 
inüircn, «ercrft but4 *iiu aul teti ^nf^'^ttg- unb btm 2. 3<iger>Biii4ia. 
m fBim nn» OsafHUMi ftaliMitt )ifMiiiMa||iifr|(a»tt Jttayaflait »ondl 
ynMr4 fiimk wtm fMm. 

** Wnn iM<lfini V. ^. (yrncdniaung lufolge fplli» Mr 9((«ra- 
lionrn, u |. bit Otbcn unb bat jStlität-StcbicnlifTCUi »ot bem 
Jtinbe tracibtn, cintn (Si^tnfcjnj erhalten, |um Untnfc^ieb von jenen 
<Mgiaiien». otlc^i nid)t in bitfe jtotftcaetit bri ffittfeicnfttt fjQfn. 

** 9«in« r. f. «9«p. Dlaje^äi Itabtn bem Cictfll. in fett Himer, 

Miglintsailit (« |«nMMaMik<r Srffi MMtigiM Ityafn Oi^uniig, 
Mm tat-dihMii ihm II^JHt(R |« mMM gnÄU . 

9at«atl» k<i •c(B|<9if«iit(ri<'ft«giMmttf hi «l^tntfara 
llaniffm idfa^ Mb tat IM|m ■Mduitagn wi fl ni ^tw. 

«KttR «a^ SMitai für tni 0atantoiu taaipltl |« tafbafern 
Mtslltaib Mb 1. fämm k. 3. (aifln(4iii» {■ ngrta. S>tB M«slfl4nb 
aan IM •iBifiani |n. ton^it (aliR m4 Wa ttgrataiitigni Qn^I» 
ImalNcllttBilliHi aaimilaMi: feai JMfte 0k«a| 3tftf CImmr 1., M 
Ctßtiui a., «ataMian Ct. Okatgn S.. enb«r T., 9<MMRMiifr 9., 
4)nt|)|4aiMHr 12., WdHinn»eanatcc 13. onb ^apr!r4<l)aMWr 14. 
•fmfSafliBtRlHtlMfaint. ftfe nbrigm Weaimini« ^ta f{4 •»f fehfra 
JMqMiWI aa •(mtincn (u |k|M, (Mlalb «iiM^iqa|I ti^MO 6(t- 
ia mrlAfc Skr 9rl(b<ai|laak hu •ttai^^afMitiKiliifiMMMr na4i SUay^jW Iii •JXfb.-.rfe« oon <TjU ju I^jO a^fadl »fctfn, SM lin j»ff 
ffiarafbintr '.'■^rntj ^Xnfanfnif-WfjtinniKrn iil bit SWannfi^aft itt tintn tit 
aufi^fürllttn \icti ÖJljillcttt. b(i bin übrij^fn flf^jimenfftn «bff bie übtr 
bm trfürterridfrn fidtiVnar.t r.^cf) fnibri.3(iibf 3at;( weAfeliwiff (aSrlicfe, 
b(i aUen SJegimenietn tntüi) tit ?H4nnfi6aft bf4 btillen aataiücnl ptf 
inaneni beurlaubt ju fuhren, ©ei ben ^etb(lli<^en 9Baff(iiä6un|jen ünb )u. 
fuljie 9t4<. Bffeble* tit e*renj.truj;pen njil) tSunfi4f?:t in iUf ivnifnKr, 
iinC na4 .V^lapb« BfrftältriijTMVU'i'i :ii Srigübrn (u fo:ii'nir:r!ii jiii .^alTe 
bei auJmji'Mje! aQrr trei Üat.:-.llone fine* Wrmj ;)t(|j'nt(ti;f ubrr.^tbt bie 
SetpfliAtuu^ jur iBedrtitunj ttt ©renj^Xliemlei auf bie bienflpjlijfcliji unb 
bdtt<bitnfllaujili4» rsaririiicte OKnfVo^alatian. 3n jebim tttta^'^nfaUrrii» 
iHeci-mcnte finb 1500 9l4a« Iß bifftai 8<^fi aiilpK<|lM BBb aift 9f 
webren lu bdsaffiien. 

Vit l'Jai\:ii'*.ifi ifl KtUn fortnliA (inroUictn noi) in len ötan« 
bf^afüii in "Jt.ii'J /II nrfmcn, f-flmrbr naiö (f tfotberiii^ bIcS (um Sienfic 
tfii,uu'fc'i<- bzt t'i^ janu Cuar.lLjiii aui niiti iinliir ^'S- S'anbtl-.tlin' 
IVjinifn n.i.t fm;r ii!<iii}en lln|ab[ seriteill )u werben, im öffltnibeil bat 
ji-Ce V.iiit(^.Rcmpa>^nie |'« ipitle Seul« bfi^ußeUtn, all mit fRdlfndjt auf bie 
üöiilbi'ii.iitJ i5'ttijltni|Te entbefirt irrrben fjnnen. Sri jfbfr ?antt8 '.«oinpaj» 
nie jint für bf Üerffbim,! ttr ÜHfrojfjitrl.Dienflr I ,riibc<r. (i .Kcrpotale 
unb 1 XambDur (u erninnrn, Ktli)t ebenfallj mii tluiruflunj i|U verfemen, 
t'ir.mt(td) bleibenb in ä:arit'd)e ^Serpjltjung ju nrbmen, aber ebenfo menig 
tric bir 4l!annf4)afi fötmliii} im dianbe ja fübcen fommen. XMc gcfflelB* 
37?anQi'4afi bn biet auf bie tanrr ber Acmmanbirung Ii bil blBimi Wik 
äufeten 9iegimentl*S>ieaP bat 'Ket-fuale ^u bejteben. 

ttil ber 4iatlf4|(a Cetnaffnang unb tluirüjiung b'bea bie Uateroffl« 
)iire, fovit bie ijemeine 9Rannf<k4ft ben Sienfl in ibrer ^aufflcibunj )u 
verfemen, für beren tlbnü(ung eia 9*ar<l)at( vcn 2 (c. täjUib feflj'fejt 
nuTbe. 3m i^aOe ber ftufi^rttung wirb bie $i>pulaii«nl<3]IIannf(taft au4 
mit fifearfer 2nunitton na<t bem $riebeal<Walndf( aul ben auf bir eoUc 
Arifg^Üulmdj jenxilig bri ben negimenleTn )b nnterbaltenbrn lirarfr^ea 
9S«rrät6cn »etfe^ea. Seim ffutmaeft^e «Oer Bataillsne einrl iSrenfSafdB* 
teric'Efiejimentt übergebt bir lieiiung Ui ^itnfUt im W^uuiKni antcr bea 
erfeblen bei üanbel-SRegimentl'JtommMbaatea «af bie in Saabt innictblei» 
ienben Offiiiete ber 9ten|<9t(np4ltnBg, nnb el Wiib «(lea Oeigebung n»4 
anberer Cfi}iere imi) iefcnfeeie Sctorbnungea tatfi^iikHi* SBenn »on einem 
Vr(n)>3nfani«ie'0lisfauait fünnttli^t aaftr 8aiA«l gtaitfcM IkiaillaBi, 
«btt «a4 nat diael bwficllea ta (dautli^ett a«a|tiiMk ailA« flaftiMl 
Ifaib, fa Uo^t bfc SWyfU^MiV im Wiifhikiun M «Vreaiblcaftel »aa 
bcc 9a|Nitilinil4la«ltfi^|t «Mcr aaf Me aMvittea eataiBoae. Qrflere, 
unb falalb anft bat 1. rtic t. SatniOan im Otamvlaabt daiiiAR, aa^ 
bal t. eaMHai^ Mdm aii|ft üMaMt, aab M bfa (i(lai |B<I Oataa- 
lanm fab f'baaa Ut 0MMi aalb fiiin4>fl|ltn md^ bn «togta aaai 
9cibaHkl «iarfiMl, aar a«4 biai «a^ttf^Hrttaa 9(l(b<aa|taBbf fbtl «•!• 
1«^% iiltm |plb«a AparfMit Mi^|h|ang la n(aliwj hn etaab b«a 
gemetaM fNanf^a^ ift Mi) gt fa tbi t al> fifl|afe(m. 

•m bm aaf» WhhHH |a Maiiabra 3. OatailMi fhib bb CtaH« 
uüb ObtHD|fi|{m |a nbaifm, Mc C|a(|(B »am tUbadtf atoicti, wM^ 
tM» btc gennfTenen itaüfittn 8it|»|btaBg tKtta aab bit fimilat ttoaa« 
r4a^ aber gnb inigrfammt |a l<atf«abia. Oel^t ariUririT^t tBIbmaai 
bat Xitler »ataiSaa «lält, »icb reiner 3eit befHimt WIbia] bal|kli« |at 
bil babin ia fiiaR bmaalltea ScrfafTuBg )h iMiiMbta. I aab ••tyia, OiaiPi 8Ha| MMtoCf aab t a w ai l «k 
fiMk bei ■it.nnMl, la Mk la dftt «aKaag. 0«ti|Hfc 9«f>f «Mini»»' 
fit, bei C IM «Mbi Ut 8. •iaby4l|t. OMHt «baai» Ätlacbl »leb tPmiiaiifntasra. Of«r|l Sefef A»M>i 3"-. Cbetflit. «tri *o« 

mmut, M 61. SR., tMabrteifMt. WUm Wotmaitr Sefef 

(t, unk gtojec Mb •mri|M>epttilli««aibl. pmA Smliaa. fnaer 
^«Ifi^cl; «»lab 1 «L bei 9«. fib. a. «lad» Nc H Snai mnt^ IMnII. 1. M. bil 9IL «mC «r. t, «belf ^m; Otafl. bi« 
«iMMaii»tkea«it «Sit ür. S, «aMa Wintß, OMIL M m ««• ««• 
■aab Kl W, llilbM M^tMH, OaMO. 1. «L »i« «cnt ^bi^»imH. (p 
Mgtnflni, 9|nt| tM^ Dalfrft, 1. M. M »im. fKtb^AMabfc |a af i |i a| a rt. 

|i |a Aafbeia, Silbb 
Kr. tft. - «Ib. 
«. «I. |a «imnn. - Sr. «MW «it^m ll«L.Cr|t I. 
e»ic|fl IMeNHil b«l9M. «itlfk» 3> bea 9Nl|cmitalb »artMi erlrteai 
Taaifitv 0i a a wi ^ ^aBl^tbll^ ail 
I. JH.. an» 9iM. 9«|baa tNii a«a 

^ienftleipnag. aabbe« 

bei Oibeal bei itfinNiM »nm 
t, flr Mflti^ taliiiii^Nk Digitized by Google 40 Sit I. t. »«CifL tiit. 

Samen-Pomade 

»0« ^ahib |t(ifHn|» in Witt, 

ein »iflf«4 ttivltrt««, mr<intT«< VNiM. mlAH 

trn rrlRiiltn 8«<n'nlhcil<n trirupl, rontiMi min llnfdJj^■ 
(llt . ant >i' ^ Jur fttlr i'r allMrcrrrntliitf ^Üir(ur|^ ^>rr- 
vcrtriii^r. ta^ kur<^ kftt Orhraudr b-tiVIbru iiiitt iiut in 
llir|rfifr 3(it ItiM 4*«* «ArMt^ÜM, fMMM MA 

gsü) (jiblt •trVni M ffovM (Ffgw mmi M«n tant 

(Sd^rif ^r\t Vtnii^tn »ffrj;)^n ipuf^fii) int Wjrl? \intf 
ttn ÜU^cn^riUffli 'II län;t^n# K b'ti tO *}i^:.tri' ,i;rj 

frif^t iaiti )u K^äfta t«Auinin. uiit crb4llin in nniM 
3iÄi* 1^ t«it' Sil* Auf* . M SMf* ft 
«■fmrtnittiA. Infi im4 iiiin Stit \tti* X«NittimHhl 
fihr f*»«< ff iiii u^fHtüfti; ^>jr^. ^in tintttttmlt 
M f'fli l"' ^?l:r.lI:Il'^ f iif'- <±C-r.!it. »«Ilnl UM gt> 
f4iiu<Mg«ii «jnicriiitiv't t>^r rrbttfrSiU- Valirttin fr< 
ttflfh llt TOTHKt'X'n i&^^rr in iftrrr fiaii|(ii £i^iaMt, 
g<ll i|>»n tin'n auCjtifKlintrriiSI'ui nnt «in« tM4 
imtib igl'iikt 9<irtr. «itfnM »k Zttiipiu frtr Ml, >■! 

I«« ftUiiitf^t <Van»«Tlm M 4hh «M f« «hl «M 
miittl^ wi'MiiCrrr. 

Str «rpiitn ifl i>t(f|ril ItttU. in f«in«r «kW uf 
'Snloti^rn in »t Q9«6iim||| Itt Mrrfvtta 4<mi Vtaulk 
iiatr I r (tiiir-ri itn; rij(iiUaM| Aitf MI VtnaHb tu 
«ri^re 3ii 3 rfrinaiml ^rflfllfir Ihn«! 
itifft »rr IV T. •Knrbm» tiiftr I. t. «MMl. 9Ci*. 

Samrni^amatc riiTtMI|tflN«BMiik,Mkni 

Viio If jltii«?iibiitn Auf. 

'^j< 4a«iirt 'ltrt(aufl-S>r»oi. v*n m4 irltTmüitb' 
liitr iint ütTifilieh' Auftrag «af I^ODrft« (jfrllaiit nirl. 
ttfintii li.i: I- 'llV^tiiina brt-fJtnUrjtanl»}«^' 
t.rr4: mitn «Oerftiiftt «OMMMlICniflC. flk, 
I etvcf ZhürSlr. •. 

*«.S»f«fro»Cf «»(t. «!a '.i TI^.9utJ«<|rr,!Ilta. 

riohilf 9!r. 13. 

Är, 18. i2trr|Ir.S(<oijcl». 

f4aifViima'diiirn' 
»«Rllaat «T. 311 
lii^tiMInllMdinr. I f. M ft: 

KkliaploBihe 

Viittimii'^aluyaita I ff. 22 tt. 

r .:<< it w «Porp atjn, ^»4lJM^^tl. 
krt «ttltaaft iifil|t «af ItMaUtte «riift Ml 
VkrHf' , 11" ^iehrni.* 8<aH, 
unlft bin ÄuillaiiKrii, 

iUt t. I. grltaicliittr. 

tri yriiiinrn: 

itirfMt. I 
. 3.«l?r.SaBaln Tvriton' 

. Ifisma* •Vftfffii in' 9ttt||cfiH| IM >ie ^enra ^nytlnrtt Hn 
t. (. SnffntccK^lcgiiKiiir. tHS9 (im< unnariCi*(n in Julifti iijlicc'.rt 1'" r.nfjnutif- 
iHf^iniiittS, ii'uiii'.li; r; I 'isifiii ijtur Äu lut "»'i'. "iiir; t(ul 
f.tdi, itiüiitm, nibril^cii ol«r k«|ini{4ni jBfanurH< 
»i«imall in M*«»> — •Mrfa* M MrdiMMtii Nlir 
•l>iff»c X. ■llt 

9f m - — ■ ^„b, t„j»»a »int» «atira ■Mfeiiuli5i>[r4(n ya^cr-Otiiuilaaf, Ja^IHl i>cii iiinir ^i(■f^flT^l^I(n ^SlJttcr «m 
TTfiiir, ^a fif ui^ii 'iiirnal iv/ift, in irdji* ii ffl'iinrcp-if fi 
gdi t<iiiit4i. ioUi» tit\,( i»l.iu jiludliit i' ■ H l II »1 l'S» !■ 

4«IHt CI<lHl<"" ■ arrlilKn jfiu» i'i iih:.' vi- 

irRarft ta ♦SitNn IcBianfn. f» »it» sIikt ten i f:jii 
tijiiz r-.fuAi trn Oi^ifwi^lfT- ücn trnjTinIria Scltai'ii b.iU' 
Tii^.lli.tTi jT Tirrn 

t. ti OlRÜcMnuial »i« ««1 
(ii4tra|lra 9. UMiM«4l*|inniif i ' 
WtiUrQmlbiM). , <2c»tt0n la, 

. 9wr«l« n«IM <a 

iRr'st'i-r- 1 
. dtrfiiii rrf(nti|li, 
toglbfiti in <f|)(,)i(. 

kria^nattr Mt— S.' 

cönhiirr Amt» MIMc 

.fafcfiau. 

t>. <&xdii|teM in 

«.««■ba»aia«fr(«. 
9*tt. S<lrrri(n (n 

tlirltt in >&ilV>tr<li;. 

;«m .Poinl" in 
C'^» t>tlr 1 Hill XMjH In 9«mrii'^)>tfroa»( ijmiut(ytrt'rju*f> 
«•MtraagfiiMlII. i. © «J runTf rrrrtn ;!# fU nür 
9nt>t UV fmnlirtfCinfjnnin^ (r« iM»(ft','- ' i t i i 
K*S'f- ffaiNBä^» Wirt iriitt ^flf*II^t ■ (ionin «orBgaag. 

Kill 2iii<t tlr^K CMfltt««*« ii<^' "<m 

Ii» 2iu<f mit mf\. ^»tfitud - I . 

|}rictpaptcrc an» C«iiDtrt«. 

Iii'i f iii.f CftdtolBrirftxpin' . »O 

KKt £<d .lu-K Ouiirt:lBrirtV'>l»"'ll' * 
Wii« litlc 3 fl »U ti4 & . 

tOO CM»rrt« ... ■ i *o wrJIttMggf». 

St* 9linif f ab«, €tilt, IMimffr tt. m. 
«ttftr^ie «Ii« »rr ^»»i«) laH Mv^hfi 

r l«r(^^fttaj| üMtKii frsiti* nfffliiiTt a«t »itt fni| 
1 V.i^Oyiiiiwa, Iii* S^ylpait 

^. ,■ , ,-1, lfm waianii.l. -."t''* 
0-i|)t' ÜB» ©allfarlfu.C 
i '"Ji»t-Iit aa» Ullli:ll(|l 
•fpapirr» irrrt«! inii.r 

■V ■ •!■ .ir litis ' 

r ©«fift«fte»(^nipfrbluii<j! 

$a|iie[', 8i^»ii' urI 9ltola>9tri|nifit(ii' 
^oiiMung .)ur 6ttM 8iU}iiurg, " 

«Bim, ^ta^t, fBagntraatTr ÜHr. »•», «««ta- 

'innm '4 fiii ffii ii> t tndifiij (i ^^<i; ..iKttH 
lifu ^luittiid) im U^^^rlMt'lllf !tt Wii'.-» 3'*lr« ciiiful 
i*. T. ^'^ulUIuw btiiftiv faiu'-. m^fi.f i itui^ i.uiri 
bniiiibtn, tai* V'»'"!''' ""^ Mite ^rtieituii^ 
ti» (1tc«>i)jca6Hl mrintT Xunlrn i'.i jrnriiindi iiiAfn 
iiiit (rljtt» niii foI|i(nH ittliifl ' i'f ./f.'Uijf. ^t, 
rutftulj'i iVtlllil iliiiur t-ini 

Hill IIQigt(«rtni i'i icO/t.. isvtt.l. II .i.üil A. litt 
la tiliti.l il.7M. .iu.6i>» lf9 »!S!r. 
a 8* TUtif 0»» Uta . SU ti. 
ft* ia aUni girtrn 33 fr. 

.irnrat Mn tIalM w h« . 70 (t. 

m 

■irnivl ia ^rbfii in H' t IL - 

In *• t fl. 

>>p(fibfi<f ia ®ii<<tftalifti o^r^^'ln'^^n o^iir 

iBrrrriinunii ptr lO» ißritft. 
{iiu ÜBrirfcpuactM nif , ci<4.uiui 'ii^aiti . .u 

40. SO. ?>b W aa» 1 p. 
I OTaTton fürtWVrlrr' v. MV n tW I' 
Crlfar»rn ii. ma(rr'9t(4lli0l(ll taMLVatnu 

jft 3ti t)cn 1 (l( w a. 
Crvm«>t.iffal(n».f.lM0<n/|fji.«aMitiiin4 Tt Ir. 

'C^f iifll'.i'i.ifu ju^ trr ^?rpi»ini ..ntt: nn> ii^ te: 100 

1(111 

IlHI 
lUU 

luu 
um ttttc 
tiltv 
teilt 
KK* 
IrHr Wische- 
FABRIK PlIIIGIELLI-BINDEi 

Wien 
Verkauf en gros et en detaÜ 

8ta4t, 8telad«Uasse 4tl^ S. Stcek, 

ferner 

ntttB, Stadt, tnln 615, Preia^nnirte tnf V«riugm umgahmd. ('ravalcn- 
FABRIK •(gtMtän« mb MMatoMnie^rr RcMtnc Dr. ^ittcafctt. — Qiutt «» n. «»r fa eUM. 

Digitized by Google 

,.J r ■ • MIKM«« fMilirill I iii>ii|l| < 
I • t ■ tu «KpwtlFtaWt aOiT twBtf«» itailMM; «MaM* VoiMalaaer te 
MttR, |b p {Modtrn «mb Mttoabd Nrtrrtnmi fHilrf« ub JUcklta«*> Im« etbürfiUj 94 lu MiWnlw Im „ 

tlMOM fbtt (igm giiMi'H, »M cl V» 8«iib« Wi Ctwiln, kn 
romamten inb aabn«, Mt CKäktobiBfec, »i« >w ü f» faMk ■» M|nM 
noit) b«nii({>B ^b». 

asd bem gnUm S«|l|taib Mtf» «aber, M kn» g w lf»» H l» a 
an «liltiatt a»b Mrifate Miac. <a StcMabM« Hk data «ilMiiMai 
SabaPric aab_Si4a<|: a«p üa |Ute ta|«nt Saab ia »MMIa* 
da «MBBil «wi^t ta Mt «^W«» Wi «•UM 

Kfi^t alria Ott Mnaittdab« 9M<n}, Kmbcrf »tiiii dft »Mt|«f> 
itoifnmg (tf)K04fnnr Caltitg« dbcc v««f(kfib(nr •rnitfiiibr vsn 
UrifBin 3>tti(fTfR, Wr aOgwoeinf B'fMixniinig bi# rtfprmiriMt (Bttn*?** 
_ m obn iaaacbjl <Tfl(biii| bitfn iNafena)*« »i^ii« nb fönte estefpmn «€Wft*«ba«m» Misaiig fhibcn lu» 
artifil|(a«M oMria^ fUb 4nliaiil|(«Bf llif»»*»teaaa' - 
btfVm. 

3n b«t 8»*«« aR«((tjibl M|t >«ut|4(r aKäaMt rcnrte bif Äonf»- 
rtat Ubl^aft btgrüit, all ein tntiiid; crtojittrj unb bunt^rbninnrnrt 
flkndactfü^ b<t 5ii|aniiung(^n|(eft mb ctncä nationoltn ^inrn'-? ; 
all cia £«b(n<i«ii^n b« ■«■ä^crang b(utf4rtr «Itäanne ut Cini0KB| 
■■k |a «Bca gmeufaimii lkn)«liikni| im Snirrn i^ric WatMl, Ate 
' " t.jSalanini «Mci M aab fibcc iaftte 9«lit(f. 

«II iHMiflniari bnNfdnr ««««981111« f4«üi( fk «ob 
aak-4ft «ia •ffiaamitkt g«OM eoabfr^tldflf 
aiaidaa «ftt^alfikeB etfltHa, |ai CaAriBg bd 
Mk aalt CMClmMafl «ab eb«((«<nnv <a Smtffk* 
fr riHKlMdt aMb argvllair« «aier« «ab Carlen 
«iMi ihMNa BtfMtai tcf4<Mtm aak ka« aUt «^itttMtt «fak* 
IM. b«p aini (ttn* «a fil^ca dMk <Wa» flü», aawMIfB ana fri* 
\tt feUlf) enfrcft gratfra. 

Unt) if) (4 ni^t notnrliti) unt) trfmH^t), tDran SaitTfl tfnd ^cr I miiyion brj bfutH^tn iBuHbt« birr<n WnfoAmasm la (UtfimiktR, bar^ 
älitflrn nnb rinflufc(t4;j)(n brutfc^tn SänbrT, frit \fat\ 3a^Ttaaff«bn | Crganiration b(4 btutfAcn ÜBr^T' unb iBrfcßignnglfpflriiirl «nb bwÄ 
ton eiiifm 3taminroIff bftrcbm, iFftcfcfl in t»r tfUt'ifn 0«f4f4»t.al<i45tft!i4< (Sjirüliiuiipfii unb jinxd-iiäSi^t gctwaiion b(< (kbii'^m 
tift« irittig unb bnTcrtiii(fnt cn (ntfifcritfnb äfirrtri; ivfiin bir'rl Cunbt^bmtt n.ittj riciit(.;iMt''B>i|TtnfdMfUi<t«n uab ji4(ii)jrd)>|)«litif<b*v 
i^inn, ffinfr srojtn »JSorjtii li* b<irnft, nnb in (Srfrinitiii^ Ktnpr 1 ORüiftlttfn, unt .:^^<t'"tlt{ frfotbm el tint «atfifcitbtii« Opftnt>iiU|(fil 
(rti^rn milltjrndjfn SJjflf, tfinfr pclili|d)«n aBfdjtijftit turd) tni J^dlf rcn 2ritf rtnjflnff 
dnc* gtofrn Ib'ilf* b'* 9Jb<infJ al» (Vränjilrpm unb b^r Ural; trr ^mn ^»J .f jntrin?, 

3Mnm mit l^ttn brbmtfnbtn 9i?btnflü|Tfn, tfn tifl^n w.ittiJfn , riifift'fn. Wfldjf mcfci jU«iii fin Slufgftfn b«t fi,unfrt ilifinutijftT, OIii- 
Mm t« bm iiTaff8'"fc«" Wdänbf, com {^ust btt Wljjfn (uc rjubfn fiil;t<n unc (}*<ii'öl;nl}<it(n (tl}»ifd}<n bif ron ber 3'« ""t (^tfabtunjcn, 
«Ip, »um Iburinjrt ®«Ibt bt« »urtfitf, — fl* ftfrnfenfltautt, jH bei 'but* na'ionjif Bsiitttt unb buri C|(f<t)iittli4( J'. Jtüitfn f^nftionitH 
fdjfr 2taat jroeitet Orf^r unb al« b»t Ofrjl« unb ällffi« fenfiliuticnfllf | unb Heb ^«nMJtbfn finb. I"«»* bic titffce (un ^tnuinianun '■üaterlonb«- 
ä!taat, ni(tt nad) fifgnnonit (0 (hrrf»»B, tDObl abfr butifc !!Bon unb fotbftt i^rop* Tpftr, njfnn ti ^tJi :if KubanöliAf-il j« t;«tl>äiigfn unl» 
Xk*t in Ttin bmtfclicn unb SBttBbct-Vngelcgtn^nttn bcn ^mputt jtbcnitor (rintr üriftun^ luciicftuir'irn ivn.n ti \\ia um bfffin tiri^anb unb 
{aarffftn? ' ffrf'iilfurtii banbdt um fidi bfäi'c'.i'f:! unb btr Slhntn reütbi^ )u jfigfn 

SXffc« tSnuf Saimf annf^nntnb, fasn jtbtr S(utt4;e nui m;t'u"^ Wfmrinflnn »u brnjuren: ni*i jOfin für ba« «Bjfrf «iti«nt[l£b» 
bcai Bafinawatrltt. b«n Biwtfen nnb SRd'uIiatta bn ninburget .Ron- •C''fiin'i'l'ä»t Crpff »" l^nni\fn, fcnrrcn «inM unb fräftis bjtu tijnbffn. 
fcmuall da* ■Bba^naag la ciicm Strilinbnif v^{lm b«« fBKttri' i »o in id}n.ntci8tn «agcn au^err oba innei« $(inb( ba« (MmitinnoH 
nb JHdibMlf«*« eiaattn fl« dnMijtanbr« nfloirr«, ba fU aaf bn Mre^ «nb 04«« foibctn. Deuif^iMgfe kd»aai( i». dM 

roürbf. 

I>fr iinffbnlidifn 99«BÖIt(run<i Wffd fttin*n7fgf rom go'oainiun 
!rfB(f(i<n iPun» fi4 Iclfa^ifiT wcU^nbeo »njfnn ^unbf», loif jun 
v24iutt b<ffen dfnifinf(tafili<tfT Snfltiurionfn anV C^nd^ningät im 
0^(birt( b_(c ®(ft(g(bun8, btr msrrridlrn [Rüifflittni rnib ISer^anUini0fli, 
muS natttrll(ti «ine angmrfTcnc brfton^t Xraft, (ine ttD«flna|iige O^a» 
|iir«Hen bfr SmilmiKei M flnobd, ein umfaffenbtg H^lfm boa 
Ihttcgifikm SBtbnrfntfT'n nn» itvaatafffcn gfbntrnf«, gut grlciMM aak 
trkalinri Scki« anb fitffffigunggfvfit" im Stritt Mta. 

Ml »«^ aiiMlf[tiil, r4i«<fnti(fg 4«rt anf brat Saale |b 
Vrtor« fcfa: al4t la ifea|bdi.3<Mha, fMikna la (hn «aikkaltiiia 
trifHatn SeflnfM mm VHIliffi »W Kiiia, aaB iar fctattMe k«< 
•i(i4r»i4M in Sninn (k n(t kn Sattritit krt bndMia Baabcg 
«Bb tmnr •dttag anttr kta •t«|Mi#tn. 

Oci tfl iot)tB tinerütli ttnc fdtntrt >ahB>* fb kit StKKlär-Jtnm» '■Bunb.-J|'tjaten, einen übecnudnibtn iMlTtouflbMl': 
ucb tu üiUtm (*:nridilunilfn nnb 91fnb*TUnilf« j«' 1Ma}tagBBg brntra, ba( ti« gcmtiufanei !B(cf)änbni« ur bfibtn 
ftffi1t< "tf tn alBUMKOK^r ipakTfikHalidii uab bti ibttn Utfettgraicbtt unb 
WfaiBkiSliail <m Sankr, BMbct |a k«lfni bo« i« miiBfdftn iil, ba^tr 
Wt iKfiM «if|rt«a4<» aab »iel bcflrto^nif 3brt «inrt Serrinignng btr 
f4(n eitaatcn in tintm (snwoftta, aoa g(tI4<a 
jfCitii BiA 8t<ai(tiiBgJforiB(ii gifaUiitB Cmaub 
ai4l^ fa ft^ fna Ihr* kfcfit BBb, nrnia 
fi«n tlaM ba* |W« n dacf »iiMfli*»fft(<a 
«M «MaMt knMfl|«r CMnoat |*i(|ai bM«. auit lar km» 9(i (0 »iflcB bunüCcBb«! SdffitUn i>«iHf4r(T . Undnigtrft unb 
3mi^( (Äblt bixb SJtwfdblanb, feine Sorjtit unb Q^cnvatl, t«T Wän« 
ntT nnb otofrn patriotifd»» ^anbluitgm •>!(!(, Wt «inr« großen Sol» 
feg »AkiB aab gffijnet tinb, buT4 bie <8rf4)i4l( bei fta^ndt übir* 
li(f«it |a «Mtb«!, uab bie (üniiit (tA bw4 g«Bj) iDfBiiikiniik fhintab* 
IBtgtijltraBii, BH« («r Xxoug «Mi} «figromncr %mt BBfml gfiftR «■ 
babMM« S>M)tn« «Ailler lifftrn bit «)f»art b«c OkfMaag aM •tfb»' 
aaafca in oilni bfatM«i Owe«, bn «or^aifAfakra Oflkaaf aab «a* 
afnmni fdan «n kal SatiiUaik aKktattm fUnan. 

^ Kj .. .d by Google 42 

£i(t Um SBicbtrfiwacini M Utttfi:tn &äflti, M Stutlonilgefüblfl 
«Hb mit bem (Siltniun in |>oIitifd)»i SBiAlWcii» M fen JtMfhhnmitf« 
(nng unfc SRa^tilcDuii^, im ^Küiftliif üuf bdUii^cn trriajmftrrrttirn 
Örrfabrunsra unb btr br}<Iorab(ln fHcüt Stfuqfrtml irä^t^nb Vt« tuvit 
brn grifbfn «cn SBiTla granca beftitftfn ÄiijgH, cl-nc Mf Cfbetgjb« 
ein« Äaffantta otn finr? Olii.anun xn ttH^tn, tr.rf iii>:n it^ ^l*(b 
bcr Hoffnung Eingeben, baf bir aRilitär'9?unbrl>Jton»ifli(in brn srirtrj« 
gfR ber Jtonftrtni vnb bn ^totbrnenbigtcit nai) OlfHlrf^licn br« (ritp 
r^Mi ^((Tioefent nnfe btr Sttttbrt>ffrmrf 9t.-f1)nuitg tragen tenit, ^rf}r. 
^Nk in 3agreaU(ft«M \M 9Tin(i))« mjgli4)(l(r Slnfad^bttt unb i^ltid}' 
teit in Soauttm, MMtwiii nnb «nliifln«t, ia «hm^ ai^fV")' 
mfafranB ciiicc al|MMit iH(itir>etTifi|ff(|ätfeiig SoTmriPcn 
d»(r |Id«fUf%< ""rlfhfrfflfl Mjt^, ailhmlbiiiffi. 
fobk fmct ia ttflMao« aak «mmIwk fIcUdf MHiW« 0n»b|it« 
aab Oltaiaalt k« friaca talUt, aidt wm«t k« «iiMBaabini, bfi 
Sni^a4laffMaiffa ank BfaHgaasni, fknrie ta k<a Viffmgebrjutti 
in g(f6(D{Trn(T gkir iRlbmtK VifMtgoniung bn «nfAitbrnrn XtiM>- 
Vfngattnnsen, in tmm^ «kct JMbnncn'goinatÜB, nik^ (BafakoH« 
«ItE^tr Signate aak Jbauaoak« Im (iMnbir.jrtra Viawcfn^l. gmgrlt 
nnb gtltiteibnnb «fnra Okirjl«« INinft« ^dttietra nh Friam •(anjl* 
iiab nnb btn «raKe'jtorpg'jtemmanbanten. um «uf M(f« ABfife (n bat 
(»idglifbtigt Oan|( b«< bnttf^fn ®nnbt4lK«nl \mt Antfl brr <EokafIon 
b«t 9tmtintttftti. M ^«tTiotitmtrt unb ^tatfenir^tfiibltj |u bringtn, 
»rl4it aüt bftttf4itn @tämme dntr <9co|ma4)t «trrinigtn nnb vre* gtit bcffl bdMgndm Crtmtnt bn bmtftkrn filtit»ittr«fl M 6»a> 

tu iü ferner tit SdjjffMng tinH ^(frnjiv- unb 6ef(|Hgnng<jVftcnif 
bte Slnljjc cca '$(|iung(n unb (tfltn ^lä^rn (place» du momont) auf 
(hat(j)iicben fünften, panUUm unb tronjetnalen, befenfttxn unb SRa- 
nictt'litiifn, bffonber« im fiibwfillidjen I^eutfcblanb, in unb hinter ben 
3)(.^Lid(rn tfv< ictiDatanialteÄ unb jmiftben tiefem unb bem Sebenfee 
ncit li. uut üfKr SBfjiftutifl, Sinlebnun« unb ^Jerlbei^'i|^ntlj^ te* ft^pife* 
ter Tonju unt (u fcrrtn T'ctirunt) an iVjtntül u^t^ '-Hrvifun.ifti: ifl 
Sie jivfif mjpiije i^illung von ;Kffer9en, Janlircbr ctn '•lU'lfätctriijtnun,} 
aiitMTeinten i^Täftrti {u bemerffleOigen. 

91ut vcrfinit fltüfie fdjjffen ©rejeg unb SSirffanirt un6 in ber 
jtoniditr.iticn iti Wiütni unb ber Zbattrafl bn SaikrtMcfammluag 
lie^l T'i'utfcttantä Ärjft unb feine 3ufunft. 

2l;c;d;< »eitften Sinritbtun^en uni ^Inctbnungen jit beten (Snt- 
rtirflunj unb jui (Srballutij cee fcrinljfit bfü (Wfinttnfleifie«. ber Ztättt 
uni ber iljmerabfcijafi unb teJ beuti'iten 2inntä tm -'<uitte:^(cr itctf)» 
itenbt,! ilnb unt beifrajen (cnnen, um ein jiarfee SBant |u ftbjffcB, 
treldje* jDf übciit }u einem großen (latten Wanjen rertintei, ble« fei 
Um C^rmefien unb ber Seurtfteilung bet aKilitär SSunbe^-itommiffion 
un;if(fe(li<t )tt übetlaffen. bte in ber OttfeiwtQigCeit unb Uebeteinjiim- 
mang fämmtltetier Staaten in bem reforminen beutfdien Uunbe gemif 
bit SRittfl nnb tit Unierflütung fint'en roirt, w CTganifation einei 
Vcbtung getietentfii, wobl gentilftfii unt tiiftiftiutiiiien 3?un^e^beere^, 
mit reutliften IViueri,)!. unb ?DKij!initti<i.'errdtl'rn uetfl 93ilbuni;i!-?[n|lal' 
tra unt trifffnfd'.iftliitfti .xH'rfjlfn für Hfi't^jf ;!trtcfr, mit jleter SJ^erucf 
itctliguniq Icr Ijft:|"d3fn Urbur.qm unt' iJralf ^i' d: t:i lU-rb jltnoTf, Lc|'lt.- 
ber* bei Slnlagen unb ,\ibtun5) ton tfifeiitiabne" mi' 'tren iJiebni mit 
9S*tbiBbnng«bobnfn mit .iCer Sü<ffi(6t auf milifärifdje anfurtetunjen 
unb 9runbfa(e. um baburik Scntfd^lanbg C^t» anb i^nttgrität iu tcab' 
im unb ibm bte Sinerrenuaat anb Mttias «alct kca «»fPaaini ju 
fldjim, bie ibm gebübtt. 

Sap bie 9Ki(t((' unb itlrinbeutfiten Staaten bem jtern einer 
Srut^t »ergleid)bar finb, tie bon einer .^iiDe (bm (Sro^jtaaten) umgeben 
ift, n>el<k( i^m <g!4u( gegen ^Truif unb !^ef(!b5bigung eon Slupen gemäbrt, 
anb Uf bK Aein )nr ttniwMlant M Settalftofftl iux Rrift anb be« 
«tkoIM bfrtia^tia ttmWtttllt tai^ aak filcMfkfM, — if n^t 
«14t la (cfhtMcB. von ki^jltni SnttrtfTt fit kl» 3a(tanft, on »eli^rr wie aal nitabta, 
aad» Zk(t( || ncbain, ^nm'jf/k tfAmn in d^Ac« «a Miffa SoiftII> 

gen idM (in^immat-jtt'fjniln. ' 

(txiitni ffirc^n mir, ka$ ba; ttOTgrr4(agffle <Z\fHm au4 »on fol« 
d.yn jungen äniten bcn€(t »ecbtn Hanl*, ulktt (14 but(k ein Sekal* 
tienftfabr iiberhaupt t^on ter attiliiär'3)i<tt(i))|li(iil iU befreien koffen aak 
ibre Setufung al« Cfijiere auf Jtrifgtbauer gtrabe ni6t mit brn fna« 
Citiftea ISefüblen unb et^t fclbatifi^em 9eijif (m|»fjng(n murbea. Öd 
inneren Unruben I5nnte tl fpgat gefäbtlti^ metbta, tiU|Ii4 kic 4Hf> 
niente ber Sdiulen an ber Sä^iniag ber Slrmc« iktibn^aHa Jß Uffo, 
,911 glaalit ünlaaiN, ka# kn Cffiiin »at4 Mai uifM VväSat 
Ol« bi» «Skn, kat4 Mat oakma ScfliKt all Mi a« Sim|lf aak 

to^ir Cialf t«r -fiHitalitkta «MRaas aak^ ijjMk aii^r kir t^mt- 

fbtt ißtftt Vapaak. kta arfr tt|ikfa, ü' kä| kal ia tfatm Ci4al* 
fak(* k«a (iacw l«|ikciata SA^ÜN* triam* mW baib »rrmuAi; 
Maa n kacaaf iU4 mUt» fwa Bi ai ff ak li a a aurtwi mu^, bie tfna 
naiürliik all {>au9tfa<k( nf|t gffim mftbM. 69 buifie »o^i «i« Mt' 
gel aninnrkmcn ftin. ba| naa kaaa mefjl aat frkt fuage, oft unn>iOigt 
aak fik« iwaig ailUtüin gririib«!* Jtcitggoffljim nkirilr, unb mir 
n>ell«a t9 haWui^t Mn ialfm, 06 birfel Svjitm im Sortkril grgrn 
bir |e|ig( 4S(^flo|caktÜ »özr. 3(kcnfalll »lirbe btt liit«r »orberrfcbenbe 
Sdlitibftligffit nnl nrarrbingc mit einer Umuafft Svibeni' unb jtorre- 
Qioakm'VnMralltn ktMrnha nnb krm %ubget nocb mebr rcfUn- 

9mmt\'t\tt belhkt afeer anfireitig ber grege Uebf[|lanb iti ^an- 
grig an *lln*iru4;i* jur CffijierJbeförberung bei grcpem .(?ri.,;>i;ttürf, 
un» njit jetf.u örtebenifdjiuje eifejeinen bie Unjabl UtberjaMiger. 
nfel<ke bem 2t.i iie eine freteutenfe aufbürben. Ztlb\"l ber ©ei^») 
unb gute ffiill: leiben unter ter gar fo langen Slfaneement^ Speere, 
•wabrenb ba« f^ii llnr ffrieg«ai?anrement nur ale eine üiti »cn felb|i 
! rerjJebenbe ©c^-e binj^HMtimen ivirb. t'iere llebelfiänte etbeiftteit brin- 
^fnb eine 'ülbhiife iint rrit >il::iibfn tjbtr tn gclaenbem auc^ eine rürf» 
iTfttt'tri'itbi^e ^sbee att<iu|>ce(t!en, um ju benetfen, ba| mir nid}t nur 
funtiren nolcn, fMkmi k«| «al iMikk kte Bbn# kfc Ckn|t aai 

^ifvjef. Ii f fit. 

^lirbmen irir rin ^{r^imfnt Infanterie — benn bei bieCfr erfpfflen 
bauptfacblici} bie meiilen IJrridjtunjen — »u brei SWitciDon^ ini txvieben 
an.**} Der SIu4bru(k be« Ätiege« erforbert rocbl bie aunlfn'in,, eine« 
nei^^en Reit' unb eine« J'epot-Söafaitten« iptsif ben Cürrf.if jlltr Jlem 
manbirtrn. I;a« ,yflbtjtJtlli:n beneibicii 28. b.u« S^epotbatatllon is 
effiliere, für bie i^omnijntinen trollen wir burcbi(tn:tt!ic& 10 annfbmen 
unt ritalieu ti-bec r;i\e iferiitebruna von 54 Djfijietfn trim Sluibtutt) 
eine« Ärie^ei. aöäbtenb bem Ärteje felbfi roirb liefe naiiirlicfc n'ieber ein 
neuer 31bgang but(b ben iScbladjttierlutl «nb fonfl ergeben, to* aljuben 
joir, bai biefet iBbgang jtft leidjtet erfejen läst iivil bet .Krieg fetbjl 
bie teile unls fdjnediJe 3olbjieiibilbunsi nib;. ticil r^iflri^cnteit jiu mili' 
i,:rif(ber Stu^ieiifenung verbanben iji unb meii t» aMf rab(td) aagat^kt 
ictjeinen iciirbr bann neit ,uunk|atBllpit fBM* ImM Mf kM MM» 
tlüiibe \\s Offijieren \n berufen. 

i5v> bjntrit ildj bafeer nur um tit j1 erjlen äJeförberangea, Mt 
beim üuebtacbe tinci Stat^ aa<k auf bem griebealiupe geoMMkl 
cen unb nw ci||iaifl4 aa4 Ida i«4<w aSOlMfilliinc tB&fÜtt» 

bjr ijl. 

T'et 'JtuJbrudi eine« .irririjel erregt nun immer eine aUgemciae 
SBolKbegeijlcrung unb n<ir glauben, bap blefe gebörig aulgenüftt merken 
foD. Unter ben bereit« ausgetretenen Offijieren regt fiä) mätktig kct 
alte Salbalengeifi unb fit melben jid) f^aarenwctfe lum neuen Eintritte. 
ICie t>enf[onirten barunter «om Cbetillieutenant abicäctj, in 10 »dt jit 
notk }u '$rieben«bienflen brantkbar ftob, mürben febr mt ^Dienfie bei 
kea !De{)OtbatatI(an« leiten fjnaen unb ti i|l sieOeid}! nicbt )u ^oik ge- 
gtifea, Btnn man annimmt, ba| b«« ganje ^epot-^ataiQon mit i^nea 
MIHI« »erben fdnnle, fobalb fit »iffea, taf i^ncn feine itrieg«anflren< 
gungen nnb ttnlcapaagta kcooc|i(|ai aak kit IlktMtaag M «f (Eirfag an DfTiiteren. 

I. 

«. A. SM* .fltOitSt'.dtitung'' 9lr. 7S vom »oti|ni Sa^n tat' 
ktft «ta« «MfTol ikit Offi|frrt'«n)iraaifa, ber krfanknl <a M^ft 
Qfit «atiawirai ifl aak da«! kic »i^dtfba Skwal mlfm» CHanbe« 
|ai Ci)mH(c kdagt. 8s ttgt Maata aa aak cifffiKl dai Sebattt *) <]R<id> \iUm Jlrltjr f^etal eto Clarn ihn »rr'Vna« |u vrben. Mt4fc 

mtffrn^iiftt tldillofiiruniuii unb ^ifJfnirn lum Crf'r ^ftljni)! crt in fciitfr 'lalWI^' 
nuitfl. tit^t imnirr nur tai Ilrtrau! mi; nit rfi^i T at ilt*t>>fTi t*} ^tz^.':ti ^pr brr 
Btll »ab t4t S^af^f unl>r un(, fiUI mit anifi ftinru ü^linia aal lein SBtinbcT, 
g^<n■ bann ti« niitt 0<gür)tia gife Httf)ihni unk M( Uanfa^tMMl Mi^ aaUtt» 
Unttt VBrrt &tn bit OrtraRbliiiarhrn «bre AKtr M« trilnnn (««■ llgl, Ml «Iii mc 

•♦) iDfffrr Suifj} j»i4n(t-ir, irur i:l !On(rbiiur[|*b[olt ?lr ttS 

erf4i<R. 9* (anb<Il ft4) (in aWr am «U^rariac aniu^rrn nMtl aat fii ui(tf< Urmu 
«U«R unb tm »Ii mi «HW fn da Arii| «»il |ii|nt «W We MMpMMf 43 lit im Aritgt nft^iata, ^4 immn mtir cber »cnlgcT gltii^ iicittnbcn 
Smict lungen (er^ranft. Collie tcnnoA bitft 3oM nictit äufinbrinjcn 
fdn, fo rinnte f(t aul Uta m(ifl nc(^ {üngcrtn Caiitirtrn ergänit wn- 
im, isobci sir nn< nur bit SJtmnfung ctUu^n, bag in fcl^ttn gÄDcn 
bcr aflimtivtn Saßrengung »oM nii^l )u fetit auf die Urfaf^ta b(< 
ftd^trn Kaitdttet lu ft^en fein Ȋzbc, treti Z*^ nad; bm Aritgt 
flUWtbn in fein altti ober bcb ettonütntl Sß(r(ältni(i — fcto^i jeben' 
falll a«l bcr aFttstn Simtf )h ftdtn ^ättt- SBit eitle nurben ni4t 
«M( in ben U(ten Jtiiege )itnitfgc»iefen l 3t}re iRaitgttintlieilung im 
ftttfanentt mi$U ni^ (inem billigen gütapflabe rrfolgen. bantit fie nidit 
oll ■f(tf(l< Mlfiillm, i^HCit aber auib anleccrfeit^ nidjt jebe 9(uefi4)t 
«nf tttfmcnno genommen fti, fbtät (önue b«m 9{rgimentj>.(tomBtan' 
tontm g^Mm Ttin rolcfie oor Vimm, nwldw im 8elbf }u bieuen n9Ün< 
fttm tni/ui atiiw 9i^|f{}{ft« niiimMMriii. »eldie an« Oerunb^tii*' 
fMp^tm, «lfm WcCmn pfeci foall Mcfil Zractfcrirung tTH'4«K> 

Sir gtrabm fomit 17 Cfifini M Stiw^lkuil{oBi »on b«tt 
M ■f^igm 8(f9gb«nuig«i »üWUv* {r Umm mk d Uiibr» fouad) 
im| Sf M ^fim. »»MH »far Sl «RbcUoft b« e«|9ikmiii0 im Sie' 
limnt» WfiUctiR, fa am wtt tfr It auf «Nbm litt |h fotgeR 
min. SMeTc |fft« fSr f Act %MbitMe» 4 tttRtomRM S. ütaffir. hmI 
gfnip |!rMIH« M SitaM tan MMtml ^Rbrnrif bitbca mfirtf, 
RMRi oHtb Arilmifr nnt SDMI Aamylbifl ailiiicIMm S>c- 
Mfl'JInRtHifrH »OT^Rtc« ithtn. 

SIhr erinnnn nit un« ab« M «Rfm «IttR bnAM^m 1WR 
SßHtt 1809. Me fi^rclt^ U)ren Si«R{l ftidfitt itlbt». ftvÄ %maU 
tobcH »ic tR bfc flifgc^NniRi M 8«IM Mr CmMt für mrbr C(fi- 
jicTlIkffai oll nrir R«t VRfmt VR|l4t lAnfm. €l pnben ri4i im 
V*Ke eine fRenge ««IgtbfeRt« btwon Untetolfliierc, »die all ^ono« 
tih^tiemenant; ten rmen ScjMm unfrrer freimiOigen CiHtint auf 
iMrglb«Bei abgeben »ürben. Und; ber Beamten* anb SüigetPaBb nütbe 
frin AnantBrn an ^«norät-küentenantt liefern, »elt^e nfRigflenl ben <Stit6u(lj«muJ fiir bit ea^e unb ein leiferel Vlttx mitbüSittn. Tag 
enbiid; bcT 3Ib«I ni4)( in bem allgemeinett Sluffcb)t>un|ie |urü<(bicib(n 
tDÜtbe ifl flä)n anpne^raen. SBic glauben, bap biefe Cutllen fo rritb* 
liil< Pliepen mürben, um mebr alt btn Sebarf )u becfen nnb eine au<« 
n>ai)l )tt geßatten. 

IBabtenb be< Atiegel benfen »ii nn( nun folgenbe i^inrf^tu ';|. 
^(T Honorar ' C^ier geniegt alle Sbien, Selo^nnngrn unb Q^ebü^ren 
feiner (S^arge nie jeber attioe Cjfiiier unb ei^ält einen 9lang, nad) 
»eifern er {ebe ^öbere Stufe erretten fann, {ebo4 <marr nnt oll 
(Sbrentitel, cbmo^I er bte ttoHfommenen Stienfie feinn ^otge mrid)tet 
unb ctim jud) ter aFtice Cffijier unterßebt- 

3ai galt ter SSeriounbung ob» fonfi unmittelbar buri ben X^ienfl 
^erbeigefübrten (Sncerblunfö^igfeit mügte wo^I bie V'oflonining nad) 
bet (S6arge eintreitn, fo nie an^ bie iBetforgung ber Familie i« 9ale 
bei 2obel na<b ben al^emeinfn Wrmergfunbfi^en- 3oh|I Att RtAib« 
nadb bem ihiege ber voiHiW'Cffilin ganj pRb in |tbtr ^iRMt ta 
feine allen bürgrrli4«n Snt5ltRiir< iSTuArttea *Rb rrc bin VM •(• 
.^0BetSr>Offi)itt bti^aliftt. 

S>ie Krau« (im bai»» rimI» hm Jhiegr «Rt M« «tl b«n ofriani 
CilMfee btfüttcften Ifreriabligen 21 Offijim wb bi« an ®teOe ber 
Benranbettn oMRcfaini einjubringeR, nol iebenfaU ff^Refler gefttebea 
niib all ro^ tw bilftnigcR OevflogfB^dt. ViiA mürbe bal OjRiift* 
foq»! im Oan^tR Ri^l «r feinem SortfomHWR «<ifl*t*R, fenbeiR M» 
Mtf^iebtHfR jn bwMM|inAai CIrAt M Mr deit na4 glei(b* 
mSfigtr fi|tt(«{l*lt> 9»m Ctoaft Mbliift wdibi M bcr Sebniirmg eine 
bebealcRb |Ringert Bofi )nfa1Ien. 3>i< 9<R)rR tftRbra mir. mürbe bie 
Qrmcf bfR Sortbeil ^abtn, im Jtriege bHtt^ anHtälifcb gebilbecerc im 
Fräftigen OtanMloiteT ßtbenbe nnb mit 9fi|l «ab CtaMlIlw tRlgffkaUtit 
^eiboffiiiere foaqtletitt morbCR {r feia. 

^•lacRbr SifiC mag Hnim SaMi ro4 mc^r »KfasN^: 

S^urd> Seförberung 


«1 


nafoT 

ober 
CMeifllt. 


^AUlKiente 
Um*"' 


£ieut(BUl 


Lieutenant 
S. Jllaflb 
• 


a«p«4« 
ttftoi , 3mv<44 I R(|aa( 
Mgani, 
3a mid)len: 


4 SJot-l Äom|.a»nien 


* 


« 
10 
12 
44 


Mf bie 10 Itemmanbirten i 3^ 
S 
10 


1 
tä 


- 


17 


- 


10 
M 


SMffe RKTben befe^t: 
Ssnt Cintbeiinng »or ^caflonineR RRb 

iDsittirieR in b«| 9)0ß9M»lMta 

aril oagemeffeiiem ftaHgc . . . 
StaMI Cnnaanf ani ^0B9rär<£iffi)ie< 

nn fit bie 4 gelbbatoiBonl mit 

bem jüngfirn Range . . 
^nrcb eeförberung an! bem aitigfianbe: 
(?in SjiaiOoni'Jtommanbant . . . 
3>Hbe $)atataon« 9lb|uti3Mten . . . 


l 
1 


i 


1 


2 
1 


1 


4 

1 


1 


4 

1 

2 


1 


4 

16 

1 


1 

2 


17 

/ 


,^iir li( lit jlijmsiantiitfn 

£on\\ auf tfti 91b|iJng .... 
s 
7 
5 
13 


7 


10 
IB 


S 

13 


10 

10 


10 
18 


tl 


2uai:iu 


1 « 


1 


1 * 


10 


9\ 


» ( 


8 1 


S6 1 1»*)| 


4t |3io«>l 


44 


fder flbi;.inA jcgen ben dw4l 


1 


1 1 


- 1 


• 


- 1 


8 ! 


- 1 


19 1 


- l 


Sl 1 


-1 
mtibt SBermebmng rcie oben 


2 


«• 1 - 1 


4 1 


-1 


IS 1 


- 1 


17 1 


- 1 


10 1 


- 1 


84 Qi n^nrben fonadr im Sflegimente ein bebeutenbel KMRCemenil 
unb 21 neue (Srnennunge* |}att|<nben, eine Sniabi bie -uMmmtu an< 
aoffn bärfit, o^Ri b«l voä dftiiym «af (temat ütei^iniam »irbcR VI. tritt rine tcraaniifibe ffpifobc in Cif(nba<b(e< Veben ein. Iii 
IMIigMRiilR aalie, Ml XM^M bil MMCbWa 3a(«l(*' alt M Q9uttl CiettlAflein bei ^r MR flBeiwMim , fenaeR gelernt. 

Cffenbaiber Um 1812 mit bem aii|tew4bt«fll«i »«4 «rni, fur JeU, 
bie nur bie gnfe «Ibiiii MA «efef. «r fonb Salle nnb 
i|r b«B «anag, f* la t>lnl|i». «mI pe gm mu^n. Offenta^it 
trat Mb baiHRf bmiTaiffil (a beR JtamiralbleafI Rabfamaa^ Itam* 
faa bir M<a Ckrlieiermaif. 

WM OieraaflblK' CRtfÜm ei^ilt ir bie ^eintllemtniaat aab 
»arbe am «f. «aitarfnentige 18« fi.|>Brfrt. Df» ^e^irftlaaffalteH leftete •) ttui Uniirlifuidiani Z <(lo||V ittrn Cb»ri«ulfiuiit 

13 Jf-irilf« iturtfii aar »iff« Sil «vir ^I>i4 lürunn*»« I. Älijf». CSic 
(i(^>n i<tr,4 tM^r t,^ Xitrtiti na» fa MMMmtM CvitWl |ii)UBHf>«. mtl M l|wa 
mrftr «ennmiif «r« X^iinM !• «rOMrlm Mea, «M M »n ^«••Tji>Oi|i|irrni u» 
•tlni all «flbM frw ktaHin, dt ■i4t f HM M> tfcHn o iKa >. ilfi||k m» Um 9m* 

'•iDi^üSüS'ty Google 44 dR Silfef^Nftt «»II Kmfta. b« M ISO mifl yntctotif^ <Mlp* a«l9 

vuatx tufiiiacn äVifrg((LOr(^>:fl nilitnUllt, UA Um tumot Cti^ut tatest 

Zit tinfamc a«b!c^l»a^nuR4, feitj 3ft»natt von fcfntT :S»nti( (cf^iotco, 
«w Rtniaii» (aiifi« all t«r Qinnt^net mit feinte $amine, tiatm Sufic^tr 
mk 7 lltam nUUir, »urt« b«T juRgtn (I6tfr«u balb cntTr^tifti uai fle 

4hia| fitMM, fl Vt •(buiU^itft etUciiK. Ott fttbft mtltitt iiit »icbrc 
IM Mtf/Mmft, hm IUI tttfcrDc m4 JttogeafiBt} m IS. tRif 1814 

f(hU StiilMiitli lefiMbti, b«Mi |icM im4 ti«g(nflKi. »•(fn i>n fBd» 
mk ftliM. 

t>u tctütt t 3d|H «It, Ini h ih DMMRfiEtftBiglkuii. flplM 
u4 ««««IIb, kam ««4 iMMk *•«*«■ «liilnA« Va «Am 
«inbtr HirbMi ROik »er •Amt. IM «MiIm Mt iKih|« ««nm M* »tr 
(»iftt inifk Um tif«n« Amifc w^tjtitW^- 9»tm$i ataMir |nf(« 
«■ftoMoi. iMl^ i«r 8M«e M«. tt| Mt MdflMmt •aNbi afl'kia 
«alinf* M« <I* I^Mim* Mt« — Offn* 

ba^rr in tlnteifg^viit M« ilf^ ItncifNif «IKt« (14 n^alK RR» i(R 
dSaiäUg bc^trcrdktt. Oer itricg »ar «Hl, kk tUfint aafoeUfl, OfftRba^ct 
(a»|Rr AaRrcclMfaR »44» ObttUtRiiR, (Mit aattta, Miikcm «kc 
ngfli fliriNRkMi (ingcfabtR, tkm na^ <tt kliti 3 flanait MM anikt M 
•4Tiiir«Rf4r<ib(r. jle all Ckaralfenl^an» RRk flMf^cCtbtilH ange> 
Ibllt, in JDbcrikatb jib'CR bititn )l<k btibe 400 fL «|^«t. Off«Hb«4K 
<i^<fl ble Teilung Mt 6. Aompi^nit, kEr kvi4 l» IMI* <i'üt( tti 4^iu|)t> 
manRcl, butik }u p»tt eeigloiigltit WR S f^lbHMktli titf in d^uttta 
^tiatbta »dr. 3» 6 flkuMR »ar aOtl |cili|t Hak im Sutt iM mukc 
na(k Ubint marffbin. 

3n (Marnifi^n (u Ofoppc iinli ^almanueva caumicn jtcanf^titta 
jcg finS3aiaiUen juf. a<lfcn>ili!' 2([iii« eeclicbtt fi<^ in Offtnfca(k«< ©««in, 
TOUrCt in ibt<m 3lol(( iitb juniifjtwijfm, madjli btim 3)tfr(lt|'(ktttbtB 
Cffmbj^a all tisrn gat fc altin Jdtmttrl oftnillc^ Id^itilid), »uct; b4< 
für tcti Cfftnbj<t)ti jefocbici, setiitj ab« fciftt» Ux taiapf auf 2d- 
btl tr^iiinri 'o'dti, ttn V'i <>ti 3tcUbick<ia. 9tb«ft trKKirt«« Sfnnfc 
OlbfnH, M CjTfnt)a>f);t tbm mit ffinet (Sailin gegen Oäi) fp^i'-"^ •)>"ä. 
mti (inei« r(rn fc »aumUn^tn 9ttbaicb(l bot aiflofe V^m. btang 
S\tnfi II-.: Crin |>jnif(bcn EHobrc. »am ftai«t IkiRMI CtlMBkaMm Hlit 
bUnftm 2,ibd juf Ojftnfcadtec ein. 

C^en^ii^et finlttle bem Ct$ui(ii Ita £ct)f ciien f^bA^II tem ti^tniU 
d}en (Stegnei 2fciiici- 6r meibel« |l'b 1'd''<<b ^'^ -Jtccejljnien. X<ie tfiCri-, 
|jbli(k Secttiunldcn nurtidt tti bdl Cpttal Biä) Utinc gclrra^i, rcc^titi jucb 
CfenbMber von riiirm ,^rt(nicbr( mit 7 Üiann rifoctict in lilfm ntjucern 
rau^lf. £i( bf^^fn 'SfTKunbdfH bJlien im frbolt, jiil} Jftldi' 

fätig j£d)ult aufg(bütt«t, mit linant« ^uuft uRb i« fät Offcubd^it 
ut 9mt ebae «iaa Wl» Naiifl, ka| « liArä ftwfl tai flliiiMRHala 
abjl(rn barfte. 

^ici tsurbt er in Tiot^t 'Unmifftbiunj iti ä).icoilIcnj- Aommanbunten 
Cbttjilieatfnaiis con iBidHtr, ''i^mt unni^en .pjuptinjnntJ, Bern er Sütbtn 
unb Qbee grrttt-t bjitr, iutä) 4 ^Dlonjtc meifl nur im teiibiaeu Citnüc 
veruenbri. (hnft ouf bei' (»iuptiBjcke mrlbet« fi(k tief in brr SRai^t etn 
ba^fc $injnib(amiec mit bem Qrfutken in OienftangelcAenbeiten aui bet 
StjtaRg gclaffen |u mtcfren. Tin Snfpefiicnlcjfiiiec gab Offenijdirr bie 
Sfiarftklüffel unb bie berMmmlitbc ^iotrsuiUe. flti f!e gegen bal Xbor (amen, 
m bie f(k jne 9l«nbnd<bt m CffenbjdirT manike SSetgangenbeit nM(krief, f(nf|t( 
«r' fo rummetvoU. bai btc iBrdinie i^n um bie Urfjibc feinet 0<lriblli| 
fi»ttt. Cffenbaik« etjiiblM ben gcbabten .jtjmpf unb lie SBetnuabnng Ut 
kdben Jtamecaben. bie abct im <8piiale liagnen 4" t""^ ®^'<l 
aa gef i iUen i« b-iben. .D« jinktn fit an arit mw» gültigm Bnigen,' f^taik 
bcr »BtiH^me ^etr, ,1«^ Okaf (|(Rl kab< toKttum bntatkbJtten iBSeingattert 
bat »anjt mit aR|(M(B.* «iRM|fHk<ft Zt^t jV^MM M Oftako^« ia bn 
Sfot ein f^riftn^ef 3imal| kaiilir. Iwkir (alf rt auRft; it mu^te 
keana^ ia fUfn |ni «lak OkEai, aak fi| k«t laM ntnate. 6«a 
flMt lag iKkcffn «« Sliiit iai eylutt. ««1 0 «matai nR amtkea 
kii hikfR Mn i|n SamiikiM «M km W^ML MUfm, aii 0[^ka<|K 
«MfiwBifct, 9Mm aaf S äülc». «lAwaik Mf < Mmm* m 
HM b«arabitt. Offtaka^n tfw fir MatkM HMgoi ka ftaifiMiK aifliit 

Offinbatttr Wit ttOp 3dt <» kir aMaw tMntfHiiftam vA 
anubt mi4 tbm Mf algtfilrll^ica JlraafWl Ir Vaku rukmrkEiirt KHk 
in kel SHaaUbcnf am na4 IbHati t<|URiatt. IMr OoMbli aak JHa|tHfint 

Öl tt aa4 ftai-fearg, »a (hta^ Wal UHk |a«AR4«(« ^MiXBÜfl it" 
b kit varEgc •tfual^Et iBiik<r |at«n. 4h (rlbli ia ftinct ttattrHabt 
S>itR|l« b«Jm SabjfvcTiag, baan aW f>iai«i|l keim SVdgiflfcite. würbe abet 
aa4 9*ltaa ciaberafen, )U(tf( tri (la«n Ilm mitlitten Srlbfpitile angejieai 
tMafb K Maa Raik 2 ntaatta b«a Oi«r<ee!tet bet t. t. ^«lif^tagil ktt 
knuflga «taaiHenitkaft »all (r kir Cabaii bti Oatia Slaft, kMt RHR bte 9ap|nf«br{r Mebiifik ifl, abWfen 1>a et fm ctfbn 3abr« an SR.- 
itiiintriitoB fiit ^inea (fifec SO. im i!Tti(.'a 100 (t rrji'elt, fe «tfpattt w 
ji4 bei »einer rfnfj(t(il tfbrnimeife tili 200 |t., l{t tt aÜ Aopital 

antegi/. mt tit tUnt bie f mf^jfltn Stilbetra vtn efebmona wttinfu, 
tüifte Cffenbjikn Bleuer fn Vettan ;in, an» »utbe S^imbte > $el»mek«l. - 
tlutb füi^ b(e ^lenflfeii^unj im {lolif^lagr bar4 autgc|ei(knrti da^feaat* 
nf$ iOM <S«ttbeil( be) iterjrl (Inbtt in felntia Ka^üSt cia Mb 
fikmei^elbjfiel 3eugni§ «»m 9el!>rticg(>A«mm({r4ctat( Vettat aai t^Kal Int. 

<Sin lieoirf ttl ^jupiffljnnej. mit »el^Mi Offnk«4n nh|ll |« 
((un (aben kcü!', bepimmie ibn 9enaa |m »nfafca aak kdai ftiaka^ 
p&Sitn 3»kanR lapiMiatc bte Sianebmerlbllc an kit |mM Maft tS 
erätfeaaiaatb aa b<r San, ni4|t btr 9«ft CM; ^fhu «afir fiVi 
IRRekRUR BEI Riaaatit« 10 p. «. «all, fkifar «a^aat wtt 
aonik» CauEaneRita fantait eotifang öM fHinVaMnil. 9ai C4M< 
liad l»km k«r |i»i< IbffgM MaiMct «ilrii ä «aa Saipkcia« fVi» iccHt 
aak iiaaat OmfUifilMc 100 fU «Mtlptailaa. Wt M* «am» *m» 
M» Ai aakm «lUkt faai, Oimka^tr M fOum mbf^ aar Oink«' 
|aaN«M lak atf|iia||ba<R Wfh« Ma« «ad laHt, cIr pm ang«uaf«ne 
e^nf «1 iR ka^if R, lltp «I ji4 kn^ unl S4(f «(I SattatCaOrfiaal RcnKakcai, 
kaaa i»Eib«t |am 9tl|«f «II ttiiMlftaKiMr U» Sakytiair. tMa ki ai tt 
tOOflhitkfR 4R •tal^RUiN RiMl, Rlk |k frine 9tfVarnq|^ «af 1M0 f. CK. 
kta^lfc aril kaam k M *Ih ^I^m taRfit, fribf« atw — et Mt 6cl 
«ttlbflii^ k«l Waaitpii^HI mbut tatmitfittriber — an 1100 |L mc* 
(aafkt, Mll IN ftte «MI, k<t fiiaCaf^rnfl alt f|t «igtnlkttn tma^ttle. 
fo gtitgnt laM», k«| « *k 3aaalibMf^lJle in 9ettan anbenbaa atonait 
ttanf lag, ktl IHM Um t<kMRil(, Ha ftjtbutget $autbe)i|ec geböte nidii 
in «Ine ««bdbjtige Qeeftcgunglanftalt. «aik ilbec Sitnfllefflungen bei 
Sappetntt btflnbtt jid» m CjftnbaikctI {Katki'f «in fr^r f4m(i4«lkaM 
am 7. Mai 1830 auJgcflrllttl «cm Oi|bfMttauHif4t Ut Bm^ |^*» fftt0 
am 10. iUii befiiiigttt 3'"d"*$- 

Cffenbjtbf.- errii^tite wiebet eine Cetto AsUfFtur, jib \'iii< if rr mcb 
anberibdlb 3jbrrn auf unb |og )u feinim iH5f:Jf lu.fc ^iunb^u m ;cc 

3tit bet 9lnbe utib bei WulfiglrbenJ tfbJiiif irm?.Ti i(.j(ii <2innr ci.'r.ltju* 
nivi)t, ec (al in eet ßcitung bie .ii fnn-r 'lUrrriljti ^li rrlctii^t auf<|rfd)tir- 
bene Ctttrt{ecmei|1etfleUe — ab« <} war tfrtits bft it^u Jirmiii (ur ige. 
tSfrbunj. SR,i'M} mai^tt ec (i<b auf, Itjie ben iörij rcn 22 ^tunben (fnt- 
fentun,; ;n 24 «Stunben \mü(t. ctbielt bie Steil«, befotgl« jie )ut aUgemei- 
n-n .\i:;::(b;abei(. unb (ii'.Bi M QH iHfa ail l |»a (bl» llgia MU ll t aQ^H 
am Sa|d)i;imcnnijje IH4:i 

^ii fpätfrn iMadjlrige enlbÜten nur Tn-jr nrnrlTr {licrijtn. 

CjT!itbii.t}er cccnete all gut« (outBalei bei j^tiua feine (Sr|>amiff(, 
bn^immit lono «utbfn jebei fthiR kiA« Si4lfi^ kaa IkM^mf kaaa« 

neb)) 2Ui-( fl. («nem ilüeibe. 

'Jim JitluBt üintl iajfbu(^e#, gef^rubfn am 10. Februar 18BS, 
bemeilt er mit trm rmMid)|)en Sanfe ^t^tn IMoti , baf er n»(k i(%t in 
feinem 83 ä'njnt unb frifk fti, ebne ©tlUt anb ftkrtibe, ia 

bin 9ea<bi(i)'tt Käufern geljbrn iei, unb nie »»r 1(1 Übt fibenbl beimgeke. 

äiei ben großen IsinauartirUnjjtn. befonbirl aU tBdrfpattnl-Sammiffär 
Oft t)itt ber^enominen unb felbf) «ai Srtin bibtakt, erbieit re auf fein tta« 
fniken vom Sijgißratc bie (SntbebMaf BRa fbiatn i)itn\im, aber »bne üb* 
feitiguiij, obne ^enflon, fo baf rr in ftintm b«ben VItct auf feinen :3n> 
caliben-^atenial'Sebalt befibräiiFt au. UncMgelbtiek fiktieb n bnnk briit« 
kalb SSonate bei bet Qttttnbcntlafiung unermnbft felbfl ia bm tt(ika«<k*l' 
tagtn, »erbatb fo i>oUenbl feine Mngen anb »Rrb« bafär pM«iftrif4<( DE* 
nmifl. €>ie {runffuckl ftiR« QMIiin, bi« (t fettet 2 3akre nnKt *Rtat(l 
bieit, bil pt am 16. Hfnl 18S6 ftath, mbittertc ibm fitm Xbeil bi« sai* 
irrten Crbrntfabre. 9>iHk 9n a fUll keEier unb noblgelannl. «ut km 
•Eden «kbengoata g/ugnilTen, »tltk« Oftuboek«« kinittlief. etwäkn«« irfr 
aa biefcr Stelle nur n»(k ftiRft (EmkaflNfle. ad^c i(tt |r ttkiac all 
9(lbmcbel Oftobet 18IB «nktili g»Rik«, kaauU l«i kic 4 fipimlaaqMi* 
nie ^aa)>nnaaa aaa •itri| im it. Snfaamictb^aiHilt Mmk. 

6(lka ki|M<%l MMoulMI. kaf w T 9^ * 9mm M fiiHttm 
«M4t« l*kiMt Ri* |M> ii mfutm Itai 4 34h «attitat T »mm, 
«^Uak i Met 4 «nMt, ka| tt alb ftlMl« *n t90» t» 181S 
«iütHiMft, na« OHltt k<Ok<ib(nrt «mijiiKait, «nCgiKi^atim ««MtK^Mi 
XtSmtm, fbit |H»ai(i«HRcab gegen bat einil«, («4 MMt <« fltegiMMt 
kan| liHtl, «a|lnk, 44fU4(«i mb epacf;aHiMi, ktfnb«« but^ »f 
fik<1E4ftit lai feRlicna atfk S>c«fficen, btt btnfelni, Ä>'a<r<k», franiifi» 
fibtn, üalEeaipl« aak |Itai|l|(» «iiKa^in atiiktig. gar (Mntn ^«bkr untet« 
n^crfcn, unb An Uu^ |Ur( Sttkitnfie fäbig geaiefen fti, Clfiiiei {U nn» 
ben, nenn er ni^l 3nisiIEb g(morb«a mär«, |unekmeab« tlltcrtf«kn>i(k«f 
Seivcttbung einet iiftiltt ftinet QiiVjniiff« |a bcfferct Vilcg« beftimmtcR 
ika oU faß blinbcn unb tttBb«n •nil-fiik aa bat 4B«nu<nbeant fRatbvrg 
aiit bia 0<fu(ke in »tnbtn, ika »taigjltnl «ia« gninakRuag ia OHcgR« 

Digitized by Google f^Mt 1« itwUtn. Ml (im »Ut tM|«ii bct Dctitfilni MrdBM m 17. 
dinacr tW9 atgrf^lj^rn wnitn mufic. ^» rntf^litf » ton nt^Ig fm 
Artift btr Stfntn am 25. .St(it(iiibcT 1859, inticai it ntii (infgt Stnabtn 
ttt frnaem Xobe in gcms^oKc ^(iKcrtit mit \iittim ßiiiittiUt P. So* 

eo l'i^ritni icir *cn brc ^(((ttlgef^i^tt tind SicictrI, ber mr^i; alS 
Clpiftui ihn mint ätiltf ^-j.-'fttn, rirtmal jum lobt tiirurttfid, aAtmjI 
rrrttjunt«, nrunitul iii r.'ird;i't 'lu-n ,Äoip4 übaitdtn, tbenio oft in ,in!fi' 
(iiTiV'ru Zl1;,t^, fünfjttnnjl m ^Uttfl uni Äfcftr. jwci UBb jaunji^nial 
in kldoiUjtfjir Ulli !i(uji,t6iuitjl lu p^:ii)lf^(^t^ iSlän:(n. iii: ölutitai, 
Unirrarp, öoltjt, Qjbc j>rimtt, 1 1 i ic : 1 1 ijif t ju 'Bffrb, 
Sftbltitcr, Spion für Cifiirititj, jtamfrjlifl, Oiarnil'on* 
fitreibtr, Oln^^Iilf, labaf I ta f i f a n (, iK 4 ji i fl c 4 ( J 'djt tib t r, mili- 
titif*fr -Ci c I uM} Jlommanbani. fffr a mb r( ^ < Uisf 6 et, aHautb- 
iwr, ücilo'Äc Ht ftjni. Cuattictmtificr unt ~iS c c |"b 4 u ii 5 ■ Ä u 
mifi'är. alljtmtin gui^m, aUgcalcill tcliibt in «irj4Tburg fem an (Jrcit)- 
alfw ttUta Mm »(f4l*l- 

Dr. giuk«(f $uff. A. D. J^tatt ^abrn (ii^ einigt t(i])( mitrtflantt ^»viiiltn juc !B(> 
iprtd}UBg iiuf bcm Sbiä)nt\(ii)t ringefunben. Stoidfl bcnn bit von bnn f. 
^n«». OkciflliMUdijai ^. St^nd vttftftt dctkffbtcgra^tii btl- 
(«Iben am« b<m £iitl: „^ücfbltif auf mein« Sttlitär iaufbo^n 
<■ bia Sauren 1805 — 1849. (^hf^ieun ta Hannover in bcr '^etming- 
f4t« ^•f6«4^felBng 18S9. 

i'c^ Riii im tlUgcn) einen gcjen bie 0leR*ir(n|'4reiferrei, ob btr 
i)egen»«tlij gld4 Gilten laf iütn Qdta unb mit »unfter^fitc ^^neUig* 
teil e«penM(t|'eiib«ii ,<!(btRlfli))(n ; — ectbftcritbniffe; — fiir)en 
ffrllungen meiner S^iÄfAft n. f. n. " eine gleiit bebeutettbe teie »o^Ibe< 
griintete gsc^i ^abei: (e minbetu jid) biej'c dbneiguns f4«n b« bn Ha« 
fUtt ttt Xiiclblwel unb b<c S*mbc bei Qertil, na^btai btt Qnfifftr 
bcifrfbra litt «thma in bn f. pnuflit^ Mmu, bana ia bm itoiyl bt* 
^Ißtß «n Üct>ir4ä«it> l<»Mf M kM tagUfltn trappt« uab |a>' 
H bff t t w wK M B l IUiit Ä«w fMeM n* »b ml bft 1B«r«bt 
ftgt — ai^ aal WMM, fMtaM Mr kie tar^ Mk $f|nii>«rHg( 8hiV 
- ■ ■ Sil - - - - HfltMf — sifHi btt fMlir ^HM^ t|4tiäNtt aln 
I l aMkm — BiMWin^MaftM 1mh| dar m%K» 
anl l KtH w, fitia* trtctailTc nfAoätntMM ba|« 
btf dam «MlfHatOt* trlMlItafr atnif «M sictlffTailitl. «abicnTdlt 
«icr M fetai ••■ btn Snfif» 'n bm fcittna ^Riabfa Mfribttcn afe« 
tal|fCHi tlaaff tiac r«4c aa^ct«* f>«4«, ■Anfl^ bct 9(bg«ag bct RaMi* 
nbillrii iMc .Mt ri|aM X|«iit' «ft ,|«r nya(Mrt- tattümigta 
flit» IMtlHi Mb S^mn.' (rnban filbcc b{« ttaVfflfaialtfR Ml laai nein« 
faflff flnfea) mv«ttn lie^ 

3a bct X4«t tait^ll tiefe eci«nl|Hu« ft^ eidcl, mit t^eill buKb 
fi^lMf, t|i« lBt4 fifat amMtabiii ta w <l l aai Mafki Saunfft m«gt 4S 

aab an bli Mni^^Ulflta itall IMI IWtfhfl^ ichaatea «(faraaen bfcfd' 
bcB 3(it leb^afl (riaanif. — Va4 fatm (natdrli<b «ut bie etffetia 
3a(r() in ben etitffifen bd Serfafcrl eint gt«je «cbnli^reit mit unftra 
eigenen Gtlebniffei, »tbur^ unfere but4 ben fAli^ien, offenen Qt^l btl 
Sr)J(Ie(l iertitj txxedtt tSoiliibe für biefel Ou4 no4 eeritriifirl mittbt. 
Qtern Mr|ei^en »it lariem bie mamtmal rtiral fileppentun ßjf; ^ait 
tatä) ben ^ufill unb but<t inrrr.n- t; iy e.^KiL,-- ^cä Stiil<y.i. — j!ö itxi) 
but<b BJipgunjl uiib *Stcfol|;ii-i.,; triftr i'u-nictfn ätptiifi, iu;6rinjia fii:«ifl)(r 
auf bie emj'pni? In: fti "Htv > ji:= -'cnfn 'J!;ri; jUuijTfn, jj auJ ffinet militici" 
fctjfn PjriiVi.' Im JL;^iti|Tcii cc<i' :.i taiVitfH m bie bojfnun^Siofeile Höge 
terftgt, Imtik i:(iL Debnel aleiitToM JuJ unb Mitb — finf fun* Un- 
terbnijun^ jut9riio;ii.i!fn. einer JUarft flrUiii, tie neben mandjem Qtlürfli» 
d}en dud) Jjbireiite Cpfec unb 'XVJrtprer |j^It. — ffia^ ie^njäbilgen Sti' 
(en unb Reiben nai&bem er miebet^i^It <'(me ^aul (ii fRixtu getragen b'>tt, 
fertigte man i^n 18itt gele^en^uliJ) }.'r '^uflöiung ter bcitif^'beulfet« n 
i-e^ian juf unC4!Utit< 'Seife ib- — Unb M er entli* miebtr ein« 

^ei^icüi auitf, .hitrrte nun ia* lutuin feiner 'JateiiKJ 'l>etSiI(t 
tti aiegeiiien fiaite auibriidüd; anter» jn^jeurlnet; ben- 
noä) isagtin ti uiueiijeorSnrie S;<lätben, taran |u anltrn! 
©Blibe» fann der fomti,' nur iboJI bei ben bermaligen euglifiljen SPiiliiäi« 
Qtnticbtungrn ^efi^e^eit unb n?;: ^Ijubto nii^l, ba^man beut )u Sage gegen bit 
Cffniere eine« — trenn au4l nur auf ÄriegJtjuet etri<6teten Aorpl eine iS(n« 
Untan.'fcjrfni tt^efcen fonnle. Ustrijem isurbe » t n igjlen Mon tiiijlifebtt 
^clie für bu (iriüeii) bet dlfe Qn t Ia f fen en gefotgt, inbem man bia« 
felben ben ^albfo 1 b li(ti;$ liefet erreit^le bei bera ^«ifaffet 4S0 X|It., 
— beiläufig letnetfi (ine ^umme, bie ben an (nappe ®«grn nnb no4 
' rn4pp!ie '}i;it|lenen g(B>6bnien Cjfiiieren mand)ee Sontinentdlmatfel all bal 
nciii |>Iu£ iikra ^öi^i^et ttttieitiitigebü^ten (tftbeinen »liTbe. VuffoUenb ba> 
gegen für UB< Oeflecieit^er, bie isir — nainenllii^ feit ben (t(ttn 11 — 18 
[ Ratten — einen l>iä)^ fd)n>Ucn aSt^fd b» d^gta bti «Ucn Xrupptngat« 
; tungtn unb ein raffet — natii(U4 tl^t ii*NO |ltii^ «aaiKtneMl gc« 
'»o^Rl ^b, i|1 »t< (fafi dac ganit QDtntralion beiragtnbe) 3«it, 
»d4t Scbael ia b« ^Knict • ätatenantt« unb ^aupimannl« S^gt 
Ittbrat^te. Siimmi man bie ^tit Ifit^u, mU^ Se^nelin (Snglanb 
ilt „auf tE^artefolb* bejinblK^ «ttbtai^it, fo bitnti btifelbe »itt :3«(tt in 
»ti r. pttHfifcben, «ia ^tl ja^t in btr braaafdtvtigife^a «rlittetit (»t 
tr (14 btn C{fitjRl|r<ib «(tbitate). baaa f«^ Z*itt bti btr AaMlItrir, 
:3afanl((it, «tiiUttit unb bta e^ifta btr tB(lif4*>tttuar4aM%IM«i |A 
ta||i|'4'btati4tR 8tgion. tabli« »ra tSlC MI iM« 1M9 it.k» l M» 
antaail^ «dillnit. tfia StaNil bd iaitfbHMl w» daia fOUm 
amabf^a^O^tkii n|i|incl aal, baf »« SiiMik !■ ^lÜM^ kra»a«if ifi* 
fliflllHilbinnfMHmCaQi UmIihi Mir bii OMim Wmt nk Biebern 
•ailf, jja Ikttfl Mn aiib MmPiiM Iclafb alt aii^« m wtHmHb 
fUMt iaagn Oin|litft 0nl^iHi| Ii». 

tn aiawfim ttum bbf« UUUn nfaalt aal ai4t (iM> »iton 
ttalias McM 0a^ im ■atcmitauii aab »ir Maat« nnt antiapftlita. H 
)u hfm. tut Sdtnn. utUta fn» Qfitn fdbfl aUKifiH; babi^ 
aian4«l Verität anf angtatbmt fidfc Bicb« it fdnt Cntiaatraag tvia« 
gtn, irf^tab bt( iiingete Jtriegnr 8tl()rBD8 «ab «Icltiit* an% Xxtjt im 
■lan^a iMcn Sagt — bui4) btn (inblid auf bal tfl »dri| t»niftl.aiWWt« 
t«t b«t boaMligtn Cffi^iect |b f^öpftn ottmog. 

(9ntr(«img f^lit) wivKVfinip» 

* 98 i c n. 6t. r. t. flpofl. 3l2ajt|)ät ^btn |b trnenntn gtrubt : 6t. 
{ .ftobeit Sttbinanb IV. (9c»ib- ten Xolfana (itm Obtrfttn 3n6abtt 
unb ten gf^t!- Üabntg ^tti^rtli «. 6)ianfooi<l )um jibeittn ^jobattc 
bei 68. — 9t. ( ^dtii brn Otof^. Seopoib ». Xoifana juin Obet(Jt« 
Angäbet; uiib ten &. b. .9. '3Digri| gr^. v. Scipntburg (ura 2. Sn^aber 
ttl Tt., — len ,^äJ}9. Johann ©raftn 9tobili, nntti (Sni^tbuitg bet 
5(tllf aOr jroeiter Jnfcatet bei anfamttifSRtgimtntl 6t|^ «Ibtt^t Vtc. 
44, )U3i SnMet bei 74., bta ^SK. Okorg Vtafta 3tlt«(ic bt Baiim, 
ium jnbobtt btl 69., btn ^Vti. SM ffui^. Ma euiaiagtt iwa 3»' 
taStT btl <a.. bdi ftm. 3bf(f M. m ••(titviti inai 3ai«i*x M 
78., btn SKC tibilUial frft^ni flta|V »tn «Ifxeiopor, |am 3a(. 
bfl 70.. bm «fn •mteaMib^itaaM Cr. WhMOt fiftS. traai Oteafra 
9olti*l »I ittiattlfl«,*!«« SaMtt M 9S., tai 8M. 
•aa •^aiccflag ißm SaM» M bm SM. 9Mm 9nl|«n 
9«aai|«tlttt IHR SMün M 76., bm fM. J(«l 8liM« m f laal 
im SiHttm M 7»^ bm N». Vivaiba «mfia ll«alM«MPttllfy |«a 3n6abe( bt« 73., ben fUXi. 'Siibdn 9'«ft- Ramming «on Riet« 
(irdien jum ^Jnbiber bei 72., unb ben (Iltntral-iSa)or ®il^elin $rin)eit 
)a &d)lelioig''£>oI|lein>WUif«burg )um Snbabtc bei HO (jinien-jn« 
f«ai«i(<RegiauRtl, ftoan bea Sflte. Ilori) «raftn Siaiba (um |»mkb 

• 6t. f. f. «pofl. Aajcflit b«ben |ii »etleiben jetubl: ben Obtr|tin 
flltranttt Jrtifttrin oon Sif^tr btia ^nitonlilanbe, in 31nerfennu*g 
fdaet ttfpiieilic^ni Seiflungm bti btr |(t|tfiittgtfunbtneR UufileOung btt 
«ttgatift^n $rei»: tilgen Jtoipl, bal 9litttt(rtn) bt« 8e«po (b>C cbtal. 
fttm Itoipotaltn 3obaiii ütunntiltr unb 3«M* 9t|tS(*b|ff. bti 
8. tttnbatmtrit-ditgtneHtl, fär bie mit btronbertc Umfiiltt, Huibavtt >"b 
entf4tO|Tcn^tit btmiiftt ^luf^.-biing einet laftlreiciten, äuier|) gtfä(r.'i<b'a 
SUabtitaab«, «ab inor brn OifktM bit illbfnii Sipftettitl'tttbii« 

bt MUft, bm fii|itMi bal {Udnw VoMn^fica^ 

• 3a 9*1» a^^H »tibt* bd btr AaoaKciit ciaigt M*»«'" 
tiaat« ta tat adft aaiimamta, bap m bo i<M<abca 8 lOtagMcr»««' Digitized by Google 46 I b«f 4. Hb 8. anfgdjji unt tir fSragMtt «if < 9{< jiintnta' fitiri 
1, S)ie ^H$iir(n- unk Ufttanrn fKrjinirntcT v<t^ auf 0 SitiwabToncn 
^mfacrttli ^''S'J'" tTb.ilifi toi unt 1 1. U^lanricSiriiinunt, tedd;; bii> 
taifi e<6n?'>M(oi:tn tä^-iru, gttidifaUf 0 b(rf(lt<n. t)*t 13. nn6,l4. fiufj< 
rrn'Stfgiintiti, jut hnipiUmi üMtmi (d^tiik, ii|üt {tb«l bk tUltt^ftn 

S. «KiKflj» a[Ifr6*(6ftet ^tf<ftliffi;nä rom 20. Dfjemia 18S9 
bjtfn äf, f f «tpcft Wajfflil Ii? <Bf rfimü un^ iev fj ra m t ! i 4 f n 
«btbc i! uiigcn finf* iftcn 3 " H " t f r: f im f n t4 \u findntin 
(igiR Wtd)rtun jjf f4r}>fr, nttfl fllfi4|f:!iji,rii i^trirun,) tft Sliriii-iin.^f - 
3iiflinbij)fi!i .^iic(fr->HjtaiBor.f unb ÄJvallfiifSlfjimtmfr an kjJjfiU-if 
ftKl>nu03J'3>fp:. tfinfi : .'-uf kffftn iPfrfitlif (ir fii^ tefrntirtn, anjueiinfn, 
^[ff^jeiijg im C'Huiitiajf ii« ffttiiui^ von Stt^nunäJfübtfrn für lit 
inipp«n Wf*iiur,i|*'Äaii)lfifn, »cibcjuli! >t t(t »ftt(t«n öffliitimnngen libtr 
r«n Pftjrjftfr iin^ t-c 1*t\ücft ti*ftr SR((fan«Rjilfri6tti StIIrrböcbR ju gnub' 
m:3(ii, (nMiit 'li'KtfraufnatTiK t«r ,](ü6rung bf» (»cntrcfl • "ijar* be* 
codfldnligtn 'JltmcfÖlrenituiJjtJ, ft)!;![i4 aiiit jtnjä Itt *li'jiinfiJiJtt''£''>l'' 
t»J. bfiin 6f nti J I ' S? 1 1 i 1 .11' :'l (U' i'. i; n 9 J T' ? p c! r t ( m f n t anjubpf'rbltit 
gnubi ituf öitunMajr bifVr ■i'lKotcitilfii (Miifithfpmiij fuiSt — mii 
9}frfrbiiu".r v;Mi! !•. t vfrortnrt- Tif nfu tu ffi mitfntfr, .iitli(()n 

?inicii-oiit'""'''" -'''d'in"'!'r '"r ti»^ •'^•^ tut-rn vom Xji^f itur (fi- 
r-<tti<ii!>. b i. ni^i I i\(tru.r; ISIJO n::i aUtn ibr<n »tttt lunjni mit 
rinrn riiu'it'n Sitiliniin.i'fcrvtr inri ttr iHütnun.'ä-ÄjnjIii in t(r Or.ijii- 
iunat 'flfiuff Silalirr iii ;> >•! fnbiltn ;H:c1v!i;:ijj ^Ufijntigffit 0!i tJf|fiL',;: 
üanbtc 8<ei^nongi't!<pjrifaifni biltfn, in bfif'ii iBfr<i(J) itx G: 5 jrii.Ti.sJ' 
©ej,itf 3«Ugfn ijl. ©»i bm 8iiif<n.3nfaB«rif-Sr,)in!ttitftn i'ir I l:f Ii2 
l>al iit bfimalia» truiBltng rn jirti 9lf4nujipJf6:rtr fcttu aui4 btrui 
SReijRUajl 3upjnllj|ff ( roiIAuflg ncA unvtrintni fmiubrj'.rtdi ; ntn ttn 
.itiipiinft ^trrfinigung iütt W6i((iT»ns(n rintt irbcn bicfer SttgimtDttr 
j 1 riniin .infi^tn !){Mtinunj;förper, »irb bi( OcifunA Ba4f»Ig<n 3n ('in* 
.'Bnft Wftbdi ^!< (yr(n)«Onf<intrr'(-S*ata{0*nr, fo eft fit »»n flntm ^w«' 
iaatt'4( gdicjftn ivtrbcn. mit itttn br|ig(i4<n Ottnj'SRrginitntrrn nur rfntn 
tiniiijtn JNrdmunalfir»« bltbtn. ^ie bnmafije WeAnunj« • 3«fl*n*<a* 
W« in Ziä'rSitiiüBnt unb Xav jU(ri('9tt|;tmrntfT bat »ctliuPa «H' 
»<täiib<M f«rtiubfflfl)»n. tüe »ffliimimnäfn, brttt(ffiib bif 58ttfc&UB9 M 
dl(4iillii0l>ti((tintl but<b Cfiiittr, trttrr. nuntnrftc aufitr aBiiffamfril. f>ll 
<Sflitral'Wili«ir-9l«(inun3f I>(pat!finfnt bat bif nciUflärtbijt Jübrung »«♦ 
tttmrt-(9ittnbbn4K'i üiitM im icicttr aufjuntbrncn, »0 bicfflbt In S*lgr 

»er en«itami( mm 16. ai|it<l 185» m^OuitM mrt« ffl, um fmi«« 

* IM 9tli, f. dimr ahb itaiilkti: Ott 04iraii(«|k«gaite 
,Omw,' Wille M( M JKacanaimMi M «Matifltm OtafiliMtnl 
ffilD, Ii km li^jlta Sagm 1« tai' ttakRCfSatf a'*"*^ w«^; 
Ml fwgtttc «•4M>l«i«>* fcflrtt («Mt «r itrniiing ab, unb morgtn 
«M #t «Mltflfiiili* M •mM« ••■ita* f«ld<n. 3m etlpn btl «t- 
fnu» liflnbni fUi Mc C^NBlnfktfdtai .INliii|f9'' unb .«bris', bir 
6«t<tf^l<U( .Rasen*, fefe Umtttm ^itanNM* mb .^iava", M« e4r«U' 
tnlbrMttt ,9i||n|«g Srirttbl*, bi« CAranbrnaofldtt „etmiu" unb 
bfc Ctamyrt .6iTtauw.* 8«iinr litgm im (^ifcH bie grc^aite „eeSona". 
Sl^famfiioii^fitiff für Mr AwiBcViliOmt, nb bi« Sttgatir „Smu«", mit 
Mr ^lau' ^'^ i-xifcMbrniNlI. aa bcns Bub fi4> (iw C4iuic für 9t4tc»' 
Ab nb «i» anbin fdr Aatttrn bejbbrt. Dal Uaunftbiff •Kaifit* Mniut 
(a r«*« IMri|tniig ra|'4 fort bM ifk bccciK i«m«(lrt. 

a Qttber b«|lii«b bi« Sorf^rift. baf jcbt Sjnbd'Aompjjitit bei 
CT«n|'9trgin-nirr v'\tt pufi^oMtMii^t Qcmtine bliibinb in bn irarif^rn 
V«tpfl(gung fübttn butftc. 3* ^olgc SI. .fi. Sm'djiiVC-unj vom 3. b. SR. 
^ai bj«|> Bftfigung aufjabärtn, bigf^«" t'»^"' f r 'Jivcft äWajtfläi 
gcnt^aigl, ba^ b(i jtber £iinb(t'Jt9ili))agni< tti l^irrnv9i(,iiiii'ni(r bal br«i' 
r'ai^f WtxrfuJla tin^f PWiiKinfB monatlicb jü aa i'd) al ( lüt 
bU 3nfianbMiuiig b>c Itbjuiiaun^ aufg.u-i^ntt »iibia büiU', nitlitc 'S, {i. 
ati^i|ini| Bit t. SiteMt 1880 w flBhffniMt triit. 

*,* tti in -aigitt iit fronjjjifll^cr €pr«(ti( ,■r^tf^n,•n^c „flfbbar" 
ft^rtibt in i"fin<: ?;unimfr tum 20. Ofjtmbfr 0. 3- /yt>runb<*: *ö(i bem 
jUnjenbtn 4lii|jtiff, .;iu lu.iiiiin td liclraiiic bjs ttüc 9<r,5iirirni itr 
Ctas^nui'* rrAfriijue ctirnu'.J tin fcfccp.f« sBlait in bif fcrrübmtf &>(■ 
f*i.fil( b rVt bcitbfrjigfn ?)tij,;ir>:ii; ni-Ji<füat iit, KAt (ir- 4' firfr unfj» 
trr Cffiii'if in b<n 3iut) Ktn(t 'JJfrrbfS mit ecrieiildt iinb unicr bimffl» 
b(N UtjjcB i)<lili(l>;:i. (fr jifl auf b(»ff fflriiV btm i^<inbf in bi< ^änbr, 
tsilfi.' rrfl nj* liftoiu irÜM -. ^^i) l-'iuj ^.c^d.:. i.i' tr; [ i.ir;-?! itv 
Offanjirnf in alltn bobfti .Rifiiti fint i'e ii(bfn4roiirMäf vi:i-it jin; 
tii « nnmögtid) bÄtü |»{f(0 buifen, bm» feines eigrntB SanbtUutrn ein« bffffrf JU finbrn. tlt 2finpat(irn, bi« «r in btt SlabI frfiMr Okgnrr 
funbfn, b'ibfn fi4 nad;^jltig (i»tr|rn uitb ftnb Um bit fiaiin gefeilt. 
\l>^: f:ni;|rn ^.i>;fn trbidt ^r. O. bfn Ziit\ »ifbfr, niftt^rn «t int bcai 
i'i1)rrifitd)(n Stui^ com 13f(rb( anf t(m Sd^ladilfrlbt ton eoirrrino fammt 
frmrc i^rtibrit rrtlcrcn. 'Suf brr Alingt bfr )urü(fj)rg(b<ntn 'Wlfft fl«Bb«n 
tolsifr.:.- 6i;ib5ifnu-,,-n SUcitf: „Upnclii k soii vaillaiit jnnjuiilair« par 
ie 'li:.run c iJi.n»; l'Mi-Ulp-.'ii. Jii ü'o. l,:.;:.->.-.i .!.^. Is.'H.') L'in fo fDelmü« 
tbi^ y:ttti !iScrgiL'(U b(ba(f ftinri rociitrcn Acinmtntaii unb ('icUtbcn Ojff 
Y'C. Vi» mUtm d MlftBf fwif «bra T* i*"«*» »>I4<« 

bftarf. 

k iftcuiio, II. O-inntr.) Cl'(r|Ki(,ittiiant ibiJ Ctc ttn 
i'Jamfn fi'i^idittn 1. 3i">in'"i'-!^'!ili'"""'r ^" 3. ȟatjlUon, mdiijfj 
lud} ctm Ifjim JIj^. iPifttil aal bim Sit^imnil f<bfibet, in btr d^lad}! 
bri j^jgtntj f» rubiDvi'U biftbligif, l)n, nai^bfin er b<im <iijmmn|i> 

mfnfc rtcMfibt. folijpntf '^I^|^■1}:f^?n^ctlf Jn bjj SB^ijiUen gfti^ifi: 

.CitijitK iliit i.lt Jl'ii" «III SIKil;. .t}i|ni Q}<irvl irirt taä (SjUition Olli | 
(. \tm ntii iu fct ir rfnlrj Vini(n-3u!aiiiiri(.lH(|jini<iil< fit. 70 «lu^tmDI. 

T*Mu4 ■i«*ntoli rinini aiiNrn ttcnfr falgnl, n<(nt Ub |>tiKa SRatr 
Abidiit» fm ftM« SaiaiUcn, in Wflibria bb MteHrn mililirlf^m XaüniNa rtprtffB' 

lirl fnt, lln^ on trfTri' ^ftt' iit mil vifirn (iiirtn Jtjmti'f|riic|vii fiir ti> vrfAir 

jiTiifcr grMt 3t|<l'.* nuur nrlib"« 'ib <tiiib »itttr^fll iii ii«i)rn<b>ii ^lürnua ^t^m 
rinnt AliftrcnNii ««aiKf fübnt, «Rbtl 9tr, »«iltn Ma |H»i|. tn ta •Mamwi««' 
mrnit rnprabnwn Sliibin ni4l-Blir >■ bot Rti4l« Mtkiabi nttlflNat U(ttr«j«a, fMf 

um ^rill(tt'r1t iiiib iMiIrr 9>\tt iKatn ijü^r» feci|u;ila«|<il iin» |u rtbJ^'ll (dlifbl 

Ifiii. 

tikt woU. db- txiVta upftt* jrrlf,il4rfj(ir>(«! ■VM 9rl<, itii JCaiftr uat 
fDoifrfinb iitiit iinntibin liiivir b'iHjlirr VBablf|mi4. ben »tt anttr aUtn Orrbdf 
nifftn üt bi> |m*t« Aa^c unftni Wkibi^ftombHtn Jt^if— ^ <rl(gl#<nni «il 
uniRiM VlBK l(P«|(ia «ab MtMcn w*t*nt.' 

* «m 8. b. S. Ilicb |tt e<. SlatMil wnwii finmii btt 
bab«c bcr anfgfltfltn biMtf^n 9iMi«, ISauM • VbniMi Jtail Müibalf 

iüroromi im S6. erfrcRlja^r«. 3» ttngar bt{ tiiM'l t'^»'">r *f ^ 
Zoffn (itttl <Sut(b(|1(((i, füllte BBBibrrfltbli«!« tReigBag |um ettbtenjlc, 
ging im 13. 3abrt feinet ttlirrl natb 'Hamburg, w n ibeotttifib oaif btt 
WavtgalionIfcbHit unb ptuftifib auf Äcifta na^ ntfiinbun )i4 t**" ^(*' 
fabrrc btlbfti. dr ging bicrauf na<b ttarbamiTifa nnb Ba4 bu jfÜbMMli* 
ianif4)rn, B)r)linbi|'(^(B, ajiatiftben unb afrifaaifititn Afit^n. i'tt I82T ola 
rrfltr Vicutcnonl b«r 9ttt»tU ^«b<l (84 Jtanonrn) natct bin ebtn rrnanttn 
gtsri^ifi^R Sibrairal Earb Co^ranr (a gritiiiifii}« tutuf)«, »sbni< la^lrciiirtn 
®cf((6i(n, brr Sanbung in Xlcinatltn. bfm 3rfiU|j< grgcH 'Hirjraubrien unb 
f. D. bri, rrbirlt 1830 bir (Jintnnung yja\ ,;^iJ4)jfnrjpitiR unter lilbmiMl 
SRiauIU, »utbr bit 1843 tbtilf m . ri ivMt l idrt, il.'iiiü im ^avineinini* 
flitiuia unb in btr ÄtirgJfdiult lit|"i.1;irii,ii, i'r,: jf^yii |id cann 'Jltbrn 
mit injitim,it:<d}fn unb nantifdjtn f£brittl;d)f r, 'Jlrbr iiu, Turldtt bit SütianUf- 
>"un^ )U 'iiiKt löftufang in bat bfuii'i^i SKiidj^mir, iinium gartn (IS48(, im 
18-if iJÜi) ^iiij ft n,ut !BrMn?n ai, um lif ^:io:y :-:].i<nc \u |d)jrte;i, toa» 
rr, mit iiR^iVucfn 5 djtuifriiiffiirn fjm;if<n6. kiui.in stadiu. .im 'Jtptil 
»ucbe er jura etfjtu^imiiln fut bii Sloibftr, im 'Än-ji-i; vir.i Äommobon, 
im äireenubfr juin bf.iiütjfn ilbmitil (mann; Tiif odiiäia.f bit filetu 
finb b(fi::ir,i, fit anat iiurft caauftioniu 3'" i''-«' 'So7 «rpicli 
eramm« bit (tnftrUnng all (tb«f bri i«(bn(f4rH ^«pantmeiit« im S>ien|le 
b<c bif. «riciMMtiM. □ äii.: jrbf!! b n brn äitlnj ubti li< ä»»ti»« b«l Olürfttiilt* M 
dt. ven »cnin. (eii^e Sit. 3 bfi: ,«!ilitär-3jit.'') Cte „'i^itup.'^gi.' 
fäb" fott: 

Bi« bl(ii%ige faurr ber Elinfljiit, ntiäjt «tncral sen Ssnin 
fdtni im 3a|ct 1816 für ununii)^ngli4 crdärtr, fann unmöglii]) rfrluci: 
mrrbrti, nenn anbfri« bif Siaunf^^afttB ni^t hlat aulrr((|irt, fonbrrn 
|ii birnfltüdfltgen, ren inilitätiflQ« CkMta|«il «cfAHttn unb «en friegeri' 
i(f)fm &t,\l beltbitn «Saibam er|*f(B »«tarn fsO««. niimoab m« 
j fiübirbin (ifrigic fttt Ut bftCjiln'ft MMftlHt tli8elnMi, oU •mmwI ». 
«^rnin f(ib(l. 

Di« ScmlBbrTna bn au4r ütf r nbtit eiätfeauf 80% fRann per 
SBalaflai bat an IMtttiCc abnt irgenb einen 9icr«beil bat. Sie ergab 
nib«T QffpMnüSt, m4 crmJgll^tt {U ben fiül^en Udiiittilt H-mv t)61>ttta 
«lierMUfe bec RtfiiiM )ur 8ubiw(r. Mb vcM i((ai«ui warben btt 10. <a>M'WlMnwat<. «M b«m Ob<rffca «otia «tillbria» 

Digitized by Google fedf tin 0au!a<n ««n 800 Jljpfeii ttwi 
baffd^c feffl^ gl (in SataiUsn mmmm 

80.000 t!«iaiiuto. ««p Mtn Mc-wi Jitan iiaMIMi |btU' 
McÄraMi ll4aiif4afktB «(m ftft« JUbn, tiii» JcW» ^äu 9k anliM 
fintii titlet ftucr ^fiua Mi^iktmii IM(I|kM> cruKM ub fbttf(|m, 
ntrn t:( JOfniAiibt 6titlt gtiH^Bt «NBbf, fir Mefe bfm fBlh» «Iw 
;^atl »»n Ofi|i«Tni BN» littiMfl|bM«, Mi4t bal ••laillM nMIt «^« 
«#ibM fAr ftiiie eiD«R( «(irgtriU^tigfrit rntbr^Ml foaw, luriKinUfTra. 
4>it fltoMlaiJ^ung Kirf ».im iD<(b(iu«i Mit tjna IM MM Sl*|M|«niHii«" 

ttfrlo^c" C'x'T'^f^rprr «nliHlbn tNM|^ 
_ (iitblid» bet It^u $anfl. tKt taiÄM|f »ön mk Um OcgfaU brr 
ncbm^tv iiUt iniliiäciMben 3ui'awmeiit ««atl — b b«a(l jcbtr oililÄtiftlK« 
«MnfHVft 'a MI nimJIrfra«! «lAf^lfaflt-tifani MiMl. fltn 'burflt 
bte «MMiiitfMIltt" 'uf dne mlglicbß tax\t Srift («fiferinfcn, >« iaä) 
DU ittlktn bftfclt«« nur eint uner^tblMie Bmmt — ISO.OOO XkiUt jj^f 
lieb — in «nfp(ud) nibmta — aber man bwrfit b«n OtganMaiil bcr 
^a.tctTrbc nidii auficun, mnn man ni^bi &*i«%t Iwifw Mllt, bit nrti> 
frjfi Cti ifjncrl burit Mt 9itforin auf b(c rincn edl« trfifra Cdiabtn 
t^itn. Ji« Hl "Mctttfil roar, irflcfcen man auf itt anbcnt €«iU geaonn. 

!BUc titft t'c^rorr »itjtr.ifii i'fttnftn ujurttu itm ÜJrnfral con ©e- 
nin niitt e6«ntbjl!(n. (Ir inurK ÜnfangJ Cflofctc aufdcforCfrl, gmauf 
|&(rr<bnungrn iiifiMifii »u Ijfffn. um üb« tfB Unieci4ie» tti Aofitn in 

Dir ilMilir Acmm.lT'cn »jr n *; mit tir ., rrut|\1,v 'Jllljfmfint 
;Jfitunj" noäimix'.t btbJUjitft, biruffn. um ütn ttrti C(r'\l);ft't:if 3t<fotm- 
plant, tfl> Itl OtfnttjIS ton iBorin unl lif tfinffltifii auä ctm ffiililic- 
fabinit }U5i(^4iii)«ii(n iSorf<b(i.)f, tu rotirtn (f* tnljnb, tsit mit nait- 
g(»i(i<n babtn, nur c i r. 'IM-'', I'n'f Vl^". "'l*" iBfnufun,! 
»r* ©at«»«[f» bf« Wfnrralf vor. :>tooii im ÄrttgJ-'iQinii'lftiui" tutä; ttn 
WmfTJl OTjjpi rcn -^oijtj ;^bru auSi)rarb«:lrI trat. Ca4 ©;I;täi:afc;r.M i|1 
t»n >H,-;a:bun9(li uü(c t e *)if[.nm tft «Irm» ecUfommfB ftfmb jjtUKbflt 
«ud) r.;4t ii;it iU:r t:r ^:ijt|5{btnfn Eifffrdijpunfle (U Bolcrtn, nur bi< 
SKll;ro:'ÄcmmiiT.i'H iJtuitn li'(rt(Ti; fit batl< fi* über tfi; fflcL^i^Juiiattcnä' 
$ljn im (ip,;nv.-n i-jfjiiipTrtiri l :ii;r Irr fiiij:ijiri;t 'V .inf:, jlä iiictt )ur 
A«mp-:!i!| trr .»oHimifTicn jjibörfnb, bl.jb aaptt ibrtr SScutbunj- Ut 
©iffeitiijruiifif jfjjib iui 3pta4e famtu, fjRb bi»f»lbf finflimmij tif 
0tB(iifrn, ar a» trCcfrn »itin, bfjrün^rt, unt tt( iViljl^cbrr btr Militär- 
AcDifflffPoR reirtn tttnfc finHimmig bir Wtinmi,; , tjp bie iSii)|((uniD 
flarffrrr Jlabrd trir tir üffflbaltung bft brtijibrigdi Ei!iillj<il, b«r bitbi- 
tijfn 3tirft ttv mobilrn ^Jrmtt cbnt btttn SJfrminbtrun«) um ;i(t,lWO 
ettnatm, whfi k<n Oibungni b« 8«nb>«tT, wUt bit innen {tarmonie 

ftitn j(fa|ibftni. 

•I«B li*t fh^ brfflüll. tm SflibrtTiit bH QtincNll eon Conin fs bar> 
inflrtlcn, all Bb terfilbt in 8e(0( von Ungt^oefam f""'' ^o«* 'ntbunbrn 
»crbtn fti. £1(2 ift voUflinbig ■■»«(t. Siitmall if) btm Wtnrrjt v. ^unin 
Ungftcifain in bitfec gragt ««TgraMifin iMrbttt. ffiit glauben, gut unttr- 
ri^ui t" f'in. ornn vir fagtn, bdf brt Vencml nrn Oontn aufgefL^rbttt 
»•rbtn ift, nn^moll grvifTtnb'tft |h ptnfm, oi tt iSf» ai^l migli« fti, 
ftint «nfh^t in 9tfnt auf bit tüftrinipunfit ai(^a«tb«n. etlbft all Vtnc 
Ml M« eraiii linmf ail bm «Mfafwitiiffa^t amnuu. wub« ita 
•oMuiKaNiwMi« In 

)||l^pqi..if|b ^fM|l^w|Mi|M|i«li mH i frmiin. aitUiingiR «anial«. 

.^tr^r'^I^OI^'''^ Mnn.) 0ci b«t f InigdArn nacli* »Mfitt 
«{fkit baxÄii |c«ldtit, «i4 «W |»eEti margining fit fiimdl^i 
mi^il^ MIM «1 JMhtt ntt eic«ft tfi,000 Hbr. ab4 M b« bllH- 
tittlm «MAi Wl'»a|Itffnin 34nt HMltai «fAn (btiai. Kn bn4 
Me (Inmili. CifaiMsir, »tf^e Me Srrnalliing fem SRarine bti Ofttn Vnl« 
gaben Inia^Ut frol, tlmigliib ««»«b», bi« a)«f<^ff«nglf»ften bftfef 
fllinMaa iw4 «nl bni »«r}%i'gen S)Up»jMäiilfimbl iß Mtn, o^t neue 
Oyfrr fii biff» jaral-ia 6Mtti>c«4Mt- 4tan a«» bM iai^ e^u btanft* 
ntn 20 JtainKalaaic Bit fe<i ta Stralfonb ftotitnirten Jtanontnboot-SIo» 
t(te vrrernigt. rrRm mb bta 6atb |u etiMtteabeR «^giara Otr^ü^m ao 
min nnb mit bcppdttt ^bargicnng vetiXtn üin werben, b'ben mir jum 
beginnenbtn Srilbjabr Jebenfjlll f^on giue unb luin 94it| b«r Itäfli 
»rbtatita %aatun |>(c |n Strt|(lbi|«a|l«iltri i« Mtbm. 
* C'«ian«»tr, i;; ^Xi-iiifr- ttr Cfnltnurf jum TOilieir 'Hu» ^e. 
buligigfftft nüirte ;n bfiKtt Äim;Tif:n mii Wntrfennung aufü'ncmmfn, 
nid)t nnr, acil tt bie in rirltn iScVftn i'rflreuten Sfillmmungfn (U'-"^' 
mfngffafi, SJütfen unb 3''"if'' b.'ffiiijjt. ■oiitfrn au*, a>(il ir tduubi iil, 
f-ätidi jn: lln^jlfit^^eiten ab)uii>Uen. «III »efenilictif iSi riu.ir ^p^ ivi-.iisurfl 
rcr tfn i;il!.iitfn ©(ffen bob »eneral-üÄalor «?. t'^t):;!!*!;:? baror: bie 
ri^tiätrf SlJcii^tibnj ter Wililitlail auf bii :"'i'i,in:ii;j.iH trr ^pflictiijun, 
genautic SeflfteUnnj crc iBcrfAriften übet Uti'itM^fm« licfljiunJi, (Bufbe» 
bun^ ier f(^mierigen Ilniti-Lf tunj swirdjm Mmiiipirmbin UI1^ ,'freiaiilligea, 
Kttujitunj bfr UmffrUunaljfii auf eintn ttcnat unb cnbliil) bif Sffibrän' 
fuii,; ^f.- inil 'Jlnfdjaifuaj tun StfüsierlTttern fli^ bffajfeitbtn <Pfrfcnfii, bie 
eitlem t(|i b<|l(|)»ben Unisrfen .Beuern mctbe. 8u(^ biej« fe^t umfajfenbe 
«nnsatf WKbi «imi tiM«Mi «alf#a| |r «lartiiims ilcrgilM. t)it RNiftim i r u ti^j Ctr f tamö f 1 r* f n Slrmtf l'.iU brMut«»» 
Scräabrri merbra Unb jwjr laufen jUe ''toii'djlj^e tjtauf biiuuü, für ftritiiS' 
uns gti(b»n*|eUen biefelie Unifurm bfniiffi; lu fäimen. Rdäfitbe UniformI« 
flürfi r<beintn jf^t trf^Tii^ir an^jremmen ju fein; 9iotbel Ärappbeindftb 
(ttoal »fiter all bifb»-: i.}ii.ri iii;t jipti itnlpftn serffbea, (c bjii ?* iiiit« 
gefdjlagtn unb an \rtr. i-fttrtlürfdirn an jebet «elfe bei ßdifitfiH aiige« 
fnöpft icerbrn faLiii: ii, >Babcn \int, nit bii ben 3u'*(n. bur^ gelbe Ct> 
bttfdjafte bfbeJt, tsobti fi^itorje cber weite Äamafi^en getrajen »erben. Gin 
ganj rurjet blauer SBaffcnroff mit vorn aulgtfi^nilttnen itragen, fs baf bat 
blane b.ium»»aent ^alitntb fl^tbat ifl nnb ber (all {lA gan| frei benegt. 
•im farjei grauer SRantel mit Aapnie, ber um bie XalOe feftgef^nürl 
[Serben fjnn unb über ber Unifotm getragen »itb. Gin flefnet €|afo «OB 
Sitj, nseti^fr bur4i tintn Irbctnen SRiefflen feflge^alien wirb, (tiru SelbmifC 
mät «II bis Ißmtit^f^fB. ünbli^ tia« mOtae Wuaität, mit bit «er* 
btttt fif ]rcrf0Rtr-lts4rii|teit •cMMBNanrn. Rrfärbcrungen ünb Ofrfrbungru. ObMff 9äM Utaiinri» 

«>o.arict>rn-ircT|^(, untfr «((MfWIf btt Wt. 8nftfrtnib«il 
fiW ttilbiift er|"prie|li,tr Euii|lifi|luii^, iSllt. in »n |hi|<f«lb HinMMaca ( 
OberlNl. «iMr» «•■ «*lf»iik, »rl ®otj4tiii'r St. a«M|(t |um <*aAt •■• 
IL •981.: CIttil ^tifbri,* 9rani, ti'i>e liftcitn S^r« lam 3n»tla«|MlhBlU. 

iH ®«n; iKifor Stubti* tm Zättott, tit IitcUr 3Jij|.>R^ IM» Cbcfflt 
mb Xtmu. ni lt. 31j .©j|. ; irrlirr* 0»(r(ili< tiKitert: Ht 9IUi*rl Sil«!«* 
(f»lfr »OTi j(<eiirifeoflel, »cmi! ^r* 13. iiiie ^.ijf *r«f Snnftvrff, 'aBlC 
er» 4, l;nii tiu>n>M ocn <Hiiling, *t* i~ CIM-. 0*««(ili. Wer »»n 

aVifflTirl) »f» ffotci. iiim Jtcnibi. Irl 46. d-n''. WlNablT •«( ». 

tfättt^d)«. tri 13. i-uji-.Sjl».. aiilttlil mtl .t«>oiolur. 

^>««ftaRtriing(n. tu CMia Jtarl iBatr^ammrr. «cmti. tri 4*. 3S.. ■»<*" 
•w dfviba«, itraO«. bf« IL 34ft.'eat., 3t|tM »•■ WitclM**» ^ **» 
MMmt. Otnpt. NMait «aialwMk »rt «nttar, O^m" «tMlRc »i« OgiUinit. ffi blan«b WMmiU. *tt BMtlbiMKJhfaiir, «nttn ^in. bei 
OWaMatr Ct. mb VbMi IRMIoaic^, M S. Qmol'MI., kim . 

9il«l*M CBvIff. »t« 17. 3a. tkfn lebten «tt Ober«ni.«bu«(ieT. friwr 
flUitr Wbetl Ma 3il4tftcia. Mrirdni Vt^t. Mb «iM Vi>>r«nU(, M tk* 
tMMt lb|M. ; Na mmiiebr i(l rral t<li.-«id> »ruf. tvim. Wiatr* 9tl>i » Otfff* 
figtK ••••«ber Wafor« (Vhjur ir lI !. iiK.ru« örrliitrn, iZiffan ttai)nar4. 
Oln(k»(l 10. 3«., «„Im («rcflnet t'Crltnn*. tum. 1. «(. »n U 33t-. 
•t«(g 8i«b(iifoDi(, Cttrit tfj 1) (»,'\-H . ^'i<n £<bnribrr, Unirrii. 2. SN. 

bei 40. 3«., 3«fif agrtirir, S nu. 2 «1. tri 5ltilitir.9»Hän* lu ÜBrjibrjv*. 

#«tl Onllrrr. «mtn i s\. ni i SSM . Stmi ai)i(4lrr. twm err »um- 

Bmrallnuje.Srjntr «nt ihrfrrrnt tiim 4. ».M« , «nun ^U»fi(, O»""- 

»er «triH-flr. n i!'.; ,;f ^»rir.tf f. nl 2 01.1«, ^Mlltclt" Jrb. ». ttftP»lf>- 

Uatetll. 1. Jtl. br« s XH.. .Rjtl tVofiancifl, 'jplm, 1 <fl. tr» 3« . 3fb- 
fitalirr. Ctrrll. t,J 3Ji.l, jn^tlf -iforp?, jrlrf SHrU». •lÜJt-lInlrtll. 1, *i. t" 

9Rmiu«, ««Blaltea «jHcic Oberlt btl 11. «JOL, 3aluil 0ra»Bn, 
1 M. IMH. Digiiized by Google 4« 

ÄIcUcT au< aDrn belfrbl^cn 9t»ff*n, n>(l4t fl4 in ftani Guroy« bd brjirn Wtnommt't, |'o nit n<^rmT f. f. Smtll4} eufgrflrQ^t«« tRIIi' 

Mit' «tnb <lii»U>3ra<|iiiffe (rfTtura, jiub |h (abtn M 

>Käbmafil}mfn<9obrjfant unb ^notltsitn-Sn^abn, 

$i»(t'9{fi^afd^tiini-KieHerlagt, ^^tjugrakt an Her SBico, 6(f( btr ®ärtiter|alft 3ix. 77, hi Siti. ((Stiigereiihrt,) X)k< .V^ffr* flr. U Mn CdmDij Ma 14. t. VI. im- 
Uli foljrnrr (<«4tfnttrrilbc 91«^;: 

9la4 unt mit fin^t min tiiil) tti utt >«, trn ;}ä(nfn 
itnc flBfiwrlfdiiilril |h isibinrii. t>t>n li(f>Uco i« ic ('c 
($rii» bttiiriiii, tamil tir !)Mfnf4 Tor itiUa uiit 
UninnibnrliAIrtlra bnrttrl nntr. Jttln fribfn i|) f(tinrr(< 
Nl'Ur «l< 34*irf6; filt# ti« i^in ^'itn* inil f4('A" 

tlMirb« »b*' ^nirr Ofdifbcn friii, «nl irnit aul tri l^ic 

loniilf ^rü In Hubriltiit' itt^t%lt, wH Ibn tl< l'itUittfn 
diiat m griifra 0l«'illRionn(l iinanf|Ni>bni birü^iltn. 
tt:4t( ui^t ^ebTcifcinrn ^rr^nl jirAocWa. 4)«n niitif lifo 
^iCt tir trUualc 0a|: «jtrib«])»« oEjkU mro uieiiiciaa 
p»t»nir" f» frtr. ,il< »cn ten 3'^"'"- 

nun alf» 4llMt|<«in>0tiinMt>a4fct u<l^ 

■1411 ij> lia »«^tldUAtB t$>''<il'". t" 'l-jl'Ai- 

Mrflinitnili |>lii( tijts« Voü« Ic »"< Hitt. 

.KAI auf fi4 ffUit }jt*ii' ijj ti( irfif Wrjir!. »ill man 
Alnfr4U|K flcfanl Mriftr*; unk befontrrt ^ttt tt'i ffrn ^tI1 
Jätntn. Mf JlnniWiKa «xrtrn iii>br hiM^Ut jl4 ea« 
3<tira«b unk kc4 iA »l«(r« nli^t nur tit [i|)i|tfl< Atanl' 
trll, »HI fit Vi"n ufl i'u laiijf »iif^l^t. il< «'tu liti, f»o- 
•na «»4 *l< ttiiandi'aibniilf. (Ümctinliil) (tnft m^m nft 
taran, mtlit« 9)cU( 9lc 3't>"' " unftttr Jtiiinlbriltjit ' 
l'iW4>< flntlfn. nrnn — fl« Ctnino »i^Knn »n> tun fit 
nifin lajffii mai. 'XlMa iil t< ibrr )h Mi. unm bilU 
■ur ein idblt.i[r< SDitlr!, lal llcbil mu^ mil tf iI3ur{rl 

ObiMM aaa 4p«t>|>'« Vnat^rriii-SInnbtsciTrr taft 
in Kttn i^tjNrta 4a<>'t<li <a BnRfnean^ lil, lo teetUa 
wir b»4) 3'ar, tcatn i* no& iiiAl brianal auf kir 
WirWaiafHi ^r4fr((rn aufmrTffaii'. ira*"' (?* iji Hl* »J* 
«artrcrf[i!tiilr Wiilrl, ffin» ;l.ibnf jriune )H /r^jltra. »ot 
)i«lbtn (tt b<K>abtrn, un> {rlbfl irtna tut Urtil fiton »er' 
jaf^tica Ii. tniifdbtii ttiniull ibun. l«« linii fir 9Ui- 
aljitnj ttr 3^b<it übiit'iltlll, in tditrnijrn iSiOfB. 

mc brrti« ttt iSitin^ti« v(i obmla^tm b<jinnl; t* iiii 
ttn ilSlbnrn i^rt üiai, narürli«/ ^.itb' iri'C'i. biv^bn 
nnit in PUiiirrb'illiini; luniiliittr JSbn<: '< (>fiin>iA' 
tl|l Ur 8An:»rj''n trblrr iinä ^riiiMjrr ;Ubn' uab firili 
in 9<jilliu »fl Ano«t«nfraMi ** b<lll l'Airaironi^ri Jabn- 
|l»il<t, frUlgl Irifrrfitriibt 3ibn». un» i|) rin fi*«t» <'fi|. 
nitlfl bti UiiblMulnitfir Jabafltirifr. ift biiräiri üift irr' 
nrt jifjrn jjiuhii^ Im 3abnfffll4it. tri r$'(timaii|',1irn ^it ncr- 
im, niib ii mttm fibrraal fiM(,f itjwrrlb In l'ibülturji nt 
Qablarriiilia m Sibrm^. kidi» h >:<tui'j an< l'nirtmunj 
liai« Torbanlrnta librlii .l .-ab<n 'Aitiim» 

£i(t thMit. rrffrn j)4 bal 9niibiiin->nunMratTr> t'i 
fyitn VaW trfrf»!. bnpäbri (lA nur tuii« lif ^rep 
dtbtfiluiialit« ^tilnilieill, fcnKrii auib ;ur4 Hi l<tin(i' 
^I^ftrn Piiff», » r jB ibn au; «Itfriu ünta» üttutiti 
»urtrn. ©ii 9nU» Miuiier Sen^nifF' t»e j^rau (JiuÄm 
m)l(rta||^. tri j^rau etrjfiii rfrl «, ttt üanbarafm 
giirPrater^, b<4 «Uroij ©firttra. i r rodcrio Csp»li''i 

Ufr, Wranif. SIIiki tian e.täiftt u. w. 

Ilrpote *>ntt 9niibtriii.!WMj|}Tr.i>|'i» biflnbr» jl.li la 

'9tovini(B In aDrn arcfirrrn <3ijrirti. 3n Wraa Ait'in !»<■ illrrr. aii*,ir(fidinrt jiiiiH<ii». tvü- 
bniairn l(tt|ir<an»iiiinr ÜHtpftttt nun tPrtfauf. 
6<rf 9ii4luaf< riirl,it a if frantir: «Iririr iinirr fltrrifr 
Jtarl t^ratnbf, poale rvstantr Ol jn 
it. X. au4|4l. vrlttl. 

flMt|<ni.WHteiffn. t f. 40 fr. 

■•hnploabc 

\tu e<lkfl)ilrakim M\tt 3i|it 2 II. 10 h. 

K .» j«<f.tl piitil. 

fn(1|rTii-3tifi(|»fta I ff. 22 fr. 
VrgtttbilifÄr* 3il|it|>il(n A.1 ft' 

tttoai praftiii^nl 3'^^" 'i^ ^- in "S^irn, f tjtl. tuililaabrn. 

nrbrn Ifta {Nufiftirrrui *Kr. 1*17; ticiA ^u babrn in aUaa mcinra X^rrrti 
9f«ti-«*Aa% ^"'^ ■endt9»*ti, .«ai^bral mit 
.4^II|.1W|}* iatBiUirmiifln ue iU. «aicn Ws^ 
ba<^ 3nta''frrjr.;>lfgiii]rnti \. ItJatatUrnl ju ^ati* in ^tBifi- 
jiali)irn irün)4)t bfi brit mu rtrlcbtrtrn ^luirll.^lnfankrir- 
tNrjimrnirrn alt ÜtrglnHnK'dbMrllrr anjultmmrn unt 
(aaa fidr bf|ct|ilti( frinrt •rDfrmiarnrn lf«gnan|i nitt btnt 
brArn 3'<i4<><#' bi( icblKxB (. f. MrjiIntrnM aatirnfw. 

Unuii^ mtUia oa ku 9rfrniplcB nai( i^ttlo m t3<fl-i 
lldliilrn iirridltrt mrrttn. t. IKifft Btii »rrn 
IKan'^r Oeai ttirril 
IHStl einra iin^4ttfit>a m ^talirn ilaltoatritn ^ntantrrU 
^rgitsiful«. ivüuj^I Uli* (Ineni Vrrrii Aamrrmbrii f tnri brut 
tdirn, |lrtri(ArR, niSbrifi^tR «bri bö^mif^rn Oalanirru', 
SlrgimrnK )u lauitbni' - ^nirS^ii aa cir 9lrbalti«n unirr 
(«Hifir X. Dir tmitx • föruttir - Hiekrlagr i3. • riicarr enro««M- 

IVO ^lüii >lr..l2iit( 2}ijiirartm auf tr.in( 

rprprlaldnjpav:ir, lit^»gr<l|>4irt I A KO f>h 

IM) Jni.-f tilto mil infjt i>ca)JriKf | . 

prirrpupirrc un% (Lowttte, 
IM Itüd Cruvi^rirfvop^'r a«-M . 

Oll itaä ClIlL' in .llr^lMI, Mbfl | — . 

1)0 3i<f.ari'i.Qii«itiiBrirftiii|)jrrl'1.— 1 M . 
I :hir4 »r<|g S A» t'i» . tbO . 

luü OvuvrtI« - ' ^ «O-Mi«. 

babrn in brr litbograp^. itunftanfillt brf 

wi^ mimt, 

Sin, SMt. «MnsalK ^it. 721, 

SufItiiAf <U« brr "QiratUH) mii bcijrf'^lcff'- 
nn l^dsbdrai) n'ribrii it|)lnii; inr(>«iiti unb nur iui 
[•tUffiniaffl iBfTif»»ii|>rUri>tf Htt'fil j-iraniiil. Sllr anbr. 
Mii Uiite^cafirn. al« Xip.\,iir, Oiflr- uKb (8jlIJrrl/ii, 
laujoTbaBBtr» K. rorr^riT jiiff riri^iilrär «nb biUi{Hie 
.'4|llb'l «riKrlil)! Tir 4f TlCfV'l'if" n'ribrn Olli 
«irndl. l!liiro:i|}fbii'!'ii.''i -t i- j?.! 0;iii:in drallA 
•itit jlf Ii4 'i'i'i'i' in CtnMbwKi 

>mp<i«hl( ibr Ifaa" rcii aürri gtrltn Wrwrbrrr. nUbrftfi" 
"ti,I>oyptlHinttn 4 l« (l. bu MO fl. enif 
eirfrtiftHQrn, Ottopltxr lu« <rolt, i'iiaudbni rt 
flb^tti, 2altcl> unt ecftribrnvifti^Uit, 'iAcibfn- 

ftuQtn It IC. (II i'ilii.irt fi«i;o"f|);rii ilrtiirii. 

3rbr* MtiA mti riaiir.^alfr« lab aiil «xmIU 
akfffrkra. 

Miiflrajt »PH iiiit ttt 1". 1". f. t «trwan Cffi|ltir 
ll^rr^rn au4 )it((ll Matrn|«tluH«ril €^ttt*itt unb 

iwrb la binV II ijjUt blal bi» bfltrffrMir n'0MüHi*r Uni» 
lctBlirUiu«-9nflj|| arbfirn, ^rArnan;! unr ^tlMjTij 
übriarbiarn. 

^(r{«<(E»Mcant« auf SUrrUnsrn «rati«. C^tit ^olo ^liificlboritift 

finbri anirr aänfil^rn iPfbinjimgra Sufnatmi hl nfUTt 
I E. ^uliiirrM'lHr^iBirnlr. 9ISb<rt4 b<i ^rrmH-Mrabinann, 
I. I. üntllilil' an* Or^nt.fljiratrn ^tabl, K'iMltSarr^lr 
Si. fl«7 in ^aii|thiuitiit mil brn WanAr 
»am SUi iftSB 

rinr* .ISgrr'i" jiaiUi'ra irünfitl mit «incia ^rrrn Caairra' 
brn rinr« aatfrn nli^liialic.iifibrn Jig'f'Ca'aillen», ia 
irrtAiai bat it^A bet Cf))in<4llrn R(i<^ ni^l «trri^t 
fl. |u uufilim. Soitliit üttraWHiM tiab^ltian. «igiRi^üiKr anb trraatntrtlii^» Scbaftcur Di. 3. ^irtcnfrlb. — iCruif »e* O. ttu» in SDicn , Google TT. Uli. Jdtirgiiig. 
M .jiiiiiit.afUBir' II Wim fltitt»«« «* 

I Ml »nlfMlMii «•iit|( Ii Mit * Mli, •aim« M« «lM|llt «rtlMlM Ml frMMs «flM» Mt tomuH •» N (L, Oitilwl «MIM «il » «pnt. Ollh »•••7iit 
I, »I i — U li» a Ml « iM Miit MM. «MM. Mm Mntilhatt «Ii. ItM («mi^ «ntatllirtlMi) l> ri«» - ni lll «. A.fttt «fr Motel X(flMMC1fi]i(mrat^ bnn^rt ^at»n, fo 
fHlR ui UMt tfiigt Sem äbtr StfSi^naiisni im VaBcmria» gr^at' 
Mt C< ijl bbl tfn OtgtnflanF, bcr wt^l f4oR fttt 3A(t(ttn^ttt<" 
MniM OTganifAtinrra tn Snltflrn^rit bra^K. Mb man n'tt d nnl niii)t 
all nebn^cbiinji anllrgen, nxnn trii (t »o^fli. onit bariber no^ 
dnt 9(nfl(tt äudjufptr^Mi, (it abtc nut in btm bt^rn ffiticn nnfe 
Smifdit liegt, elrOditt aud> rin (Sibrrßrin lum 9?rt)tn tirr Scd!( bfi- 

3)0* 3*'*' 4)fförMnir.)i# Syiiriiu! ivirr ivctil )rnfv' lu.t 

ttm BfTtitnjJf; ttnnDib ijl fl bi4ij«t tcm aStuffttti bc* ntit iiiö.iH* 
gmtfen — iBitl tfcbl au(ti nie ivfrtfn — X'\<\ti *8fttifT;|i gtnju 
IrraBljafintifn unt jfrfdjt }ii b<mtfffn, unt irüttf Mf[> bct^f '^.it t-v.<v\ 
€!trtbli4irn iu 2^bri!, St bSttc rc fctnnodi t.t fd^irdt jtil(.'pe ju uiiu'itif 
fn, fe«f r< ibm unmögdit icürtr, aucb b(r %llg(mftnl)(it bte ncibaun 
ttg« OfbfTjfUijBnj oon fmut ©(rfdjdpffit bri^utnitflfti. Jtif mtnicblicbf 
<i^t(l{(il mai^t l(it<r, bof i(k<t (Sinifint bffontftf ^!frb.fn|tr tfi 

unt bif Sffijbl fin«i Stiibfrn oft nui >iir *Hjrir;Ucbffu, 'lirotfftipn 
Uk Ungrrrd'tt^Frit onfitht. 

fann il* bjbfr audi b;<t nnt in >?lürm nut um tü* iticgüdifl 
IfrrditfbaT« banbcin, um bir mö^ucbit ö'r.d't« 9lu«irabl b«J Strtltn- 
fltl unb um 91uf|)ftlunii fcl>tfr ^(fcrbrrunflJ-0*njnbf5|f, rpflebf fcfe 
Utbtrjeugunti b(t mmfcblil C< |1c'n iffiabl auib me^lictfi aU^tmciit vtT' 
tmlltm. 9tun babra bl« ccrfd^iebfnen 3<>«i> »"b «Staaicn eide ^pfimt 
tWt^twF'n. Kon bcr SBtfdiränfung auf b(fonb(t( Stänbr unt .Ra|)rn 
ifl nan ;um jtauf «jlrmt übtr^fgangta nab aibU4 M»9(niift(ill biim 
9)angf9flrm( fubni gtblubcn. roril bitftff n«^ flHflMfdt Kblc1lll|^ 
in^l<tMt unb $[«Khton C^canftn ftfti. 

3n fMmk gmaven Mulfiitntne nitb te aber nui in «in« VcrU' 
fHltitinv bn langen ^ebmnauet unb (Sefunb^eii. niftt be« fSeibienjlrl. 

gibt ein «etraefntliitrt (1(41 «nf Sefcrberung, waf^renb tiefe bc<t) 
mt ■^tüHiiB fein f»a mb bta d«»' b«i ben nanii iia4> M""! 
dfOlMAftai «f bfB M^tf'a 9(11 iv {(fllia. 8«i ((■ glitMdtbigen 
SnwttcD fiini Uibfl-moape m ®«rt<^tigff(t f4ifft an M4i «btt 
bol 3<H (tnanl tut fuin iule|( in tie £aa« bniMR, «st Oiimigd 
nb 1lRl«Be(i4e< |um grofen eaaVen en iMtilti^tietelt, bet QdfM 
■IIb — bcT $ininiea beforbert t» bobtn. IM mlf^tiben fsl4<t 
miitt Biet bann tint bciiMb' fbm fn fAvittigc Saite all bie gctr6te 
StfdbMiMt felbfl uttb mailit nn fo f4n»rtte Cetam, nenn el fid) um 
{wjl braw aber geijiig »cnigev füliigt 3'*^t<'<biien |H»ibelt. 

CoQte aber baf {){angfVj)(m n>irf[i6 ben B»"' niibi gan) ttfüllen, 
fo burfte el DieQciitt tut4 IBtTmiiAung mit (intm anbeten (S^j)'«" 1^41 
me^r ber ffioOtommcnbeit näbern. unb tiefe« anbete iSpAem fönnte na<t 
unfeter 5Snfi4f nur bae Söetbienfl bettefffn. ift attr iii*: \ii Ser- 
bienjl ber i&alont, ber Sinnen ober btr au^trfolbatticbrn Xicuix geintint, 
(cnbern itlt fönnen son unfertm ^2tatlbpunfl^ nur Ötrbifnile tfj tdn 
mililärifiljfn ^Tienpe* in Ätie^i iin( ^i'^bfii onftffntifn. SDe jnberen 
mö^en au(^ antet« belobnl meitni, iilrr nu:i rii,)uir( ni^t einen guten 
Sirettft, 'Jtoffffot pber fiautbofmeiiler (uni Weneral unb gtlbberrn jtn 
niui:trn Trliije <£iufe er bod) nur al2 litel bettjdjien fann, ivät)tenb 
bie Ser^öltnilfe tt [^crbcifü^tta Unncn, bap man i^o eint Siu|)pc an« nft mir ^«lib«! «i4t jr fcm, mnn »fr meinen, baj el leitljfer unb 
mMget gffibtU4 b« ÄMt »4«, ttui alten Solbiiten ecfcreiber 

VraMTnni Mb ^n(^fM|hc n 

««Iltc um <bn bal CrttnnM bei »abten ffierbieBflt« aar fo 
fi^Bit r<tR «Hb (14 gar Mn SSaffTab für tafifltr flnten in fo »eit el 
bar« Anifdyni ntcnnbar i|»? «nf ber jtiinrn SBieiV) ober am grünen 
Iif^e iß b*t e4te eolbat fieil;d) ntctt burifc eiu (Sranien ju etfennen, 
nun mu^ Ebn in ollen galten leinee ^tarafier«, f^ine« ©ifiilet, feinet 
itenntniffe nnb gä^igfeiten frulin ^,■,^f^, mufi titif gtgni bie tel jebem 
!Wmfll«n_borf!nbigen geifligm unb ferfetlidien ed)irä4en unb Webte- 
4en abwägen, mu^ i^n mit einem Sßieite fennen unt bjbet niu ibra 
im tertrauten Utngange gelebt baten, um beuttbeilen iii rcnnrn traf er 
»u teilten fabij! ifl %t bSbrr aber bet lEBalilente fiebt je n fniaer fonnt« 
er tiefe Äenntnip fammein, je letzter ennieöt fid- r.if »abte IBetbien^ 
ffitieni ,!fifJi|.un «uge unb je leicbier biän,.;! fii nutitlisäpiae fibdntbm* 
Ti'it ^JlDnräl}igfelt in feine «Rabe, t^ie« i|1 ein r*tpere« I'ilemraa, 

Tienno* finben mir, taj |. ^ tie ilitibienfte per tem geinfce et- 
Unnt unt belobnt werten fönnen. ^« gibt ii:fci ttenijjlene für biefe 
einen Waf^ab, im (Banjen au4 f»gar einen aUgemein gevihbfgtcn fRa|> 

jfiab, menn autb gefränfte C^ttelfeiien ob«r 8ln(fjl<bten mantnal bo^. 
fiben laufen, ^.iben trir nun ba nid)t au4 einen VnMtlVunft fut bi« 

' «efittetung» iffier fi* tut* eine ®affen«bat einen Crben »erble« b«L. 
tot an* mehr Üerbiena üI* em cinttret. JPiefet «nbere b^tte vieOcUbt 

, in tetfelben ®clegen^eji biefelbe a&affenibat aulgcubt, et b«t ober fttm 
gibigfeit ba)u noib niitt beneifen fönnen, b«t rinnal nod» niibtl go 
leljlet unt fjnn nur mit bem Sdjiiffal bobem. bof el ibm niibi bie 
»elegenbeit iuffefübtt ober et felbfl W Oe(rs»betl ai^t etfananl bat. 
5{(nnen mx uni eimai Stbönerei benfen a(l eine eef6tbening ia golgt 
einer SBaffentbai ? ©ebört ber $ielb niibt ouib on einen böbera ^k«! 
t^tur aur tiefe 9ltt fönnen tie im Jtriege 8(ulge)et4Beten an4 f4iif8cr 
empotilimmen unb ftib enbliib in ben beben k>p\van b«i »4 
BSannejfraft jene SKänner anbäuien, Rel6e tbre Sotbtrn «ab 
aaf ten ecblaibtfelbern gefamroeli b'bcn. 

Sit tenfca otfo \. S. ben 9ninbfa| «■liRAKi4aii, baf bff MI* 
liebene Ttben aa4 «ae ^dbere Sborgc bftiif^ fob. S«f Wiilwil 
fcliber »eförteranden, nimlf4 für S>cI4c Oibai wb Ci«g|Mt HiAt. 
einer biOigta aber 0TunbfibIi4(n SflMfTang BiilinCil|n. 

91 |i4 bann alfo a«4 sn Ke fnm M(lraMiMb«a Bt* 
fttbtoua«" M(<|( rMM^I oM im gtiibcn, aw Hindfab meniga 
glÜRimbe B«tkn<l« ibtt 8nMfl4l<gnM (bboi fnOtn. Sange unb tcMt 
t>in|l( fMb aa4 lia ft^r nmtM (B«MieH9, bat Ri4t übergangen »et* 
ben barf, benn rl bringt dam gODlfm Ötab Ctfabmag unb fEäaib« 
mit fl4 roO el ni4t aa*r4lUfl{4(' tt«4t auf CefSibetung ge* 
ben, weil tie tKrmee au4 funge, geijiig \h\tt.*, tbathäftige tBocgefebt* 
btaiubt- S'btf Stegiaient nab ieb« böben fbatgf b(ii(t ober geniffc ^* 
bivibttM, 0x14* toqiigftMif» in ' •) X«» £iiii(ir«{lnnMil .«in CffH^rr. Irr ifrüg ffcr|itri nk IM M( 

(tairrataiig Mrfn Ufl'aitftni 11144 ni^krnfi, »Ir» bi imT«rtrriKtb«"e* flfIBtii bnn« 
■ nbtbolfn ttitt »ritjea Irin.* Unb f»itn: 

,StciiMa< ik», mAi^tt mix n«i|li4w ttgcafi^flni WboIi. Ftuh Zalfli«» t''" 
irlttm Riilra til SMrnfil in» iin VnABtiiitg ubfrrr vtnrentrt. mit MMriea* 
(fll «tttgriiiinel «nk M «orfimiiMiikfii OfflrkervivirR ncrjiljilKt teTä<f|iAtf||l ank««} 
>fnn nuT luf »i(f« ®»tf« i|t rin» •»!« ©lelfrritnj joi tilb )■ rriwrKn. »in« »et Jiri» 
Ä»»f, b<t lUiMsr aUilM. kft l«tw e«lk<t «nk kn a«f4iA», jfWIHlt Cifi|l»t tm%^ 
U« |N|ft aak »«MM ■to«.- UMir khfni »ta nW i »» « «# mMr kk «nrtinfaa« n»« 
Ma CidnOhat liriiiiii inmaitiiii. tw 

tMtnidfM SMmjNi {b|ni aZti^ran wOn donlmm fix il)xt btqumt- 

Sntmo^ ielbtn Mrfe aonlb« dovl«nn feiacK ttott^fN iter kic 
«Mhcmi' iMb fi(i0(n nb i^n iR gld^iiiaf igen Btaafti nf. ei«llt( {(4 
Mm nfttt (in aRittrlnta Iba« Uffa, m im^ l^mt linc V^am t«> 
fontmr Qeföcbtcung ju gttaif 

«mit »«In M« f 0. |8nmt({4(< Vi>aii<eniiit in uwi ^ilftn 
ertbfilt, ittm ftat tantr tcai Sttugt in bifrt« «mm — «frr 
tri onfifonnm nRfi|{|(ltlti SHr Mitxt ^ölfle airom »Er efain Vit 

bfr Aaniffator tNilaffn. bniii naib unfmi ob« aulttf^TO^Otntn 
9lnrtd>Kn rönnrn nur Mtfr- Mt gCB«« tttuntuit ■MR fU) tiahm. 
S>ir «Brilimmung ). O , baf bft JlaMtMkni mtb bfe aMlIn Vorgifr^tta 
brf <He.j!ni(nt<, Aon»« obfT VraiM elaem goniffm (StinmiMB' 
^älttiij tem (Srnrancntdi — obnr MmSUrnag frincr ffinb« — 'i*«! 

nutrtrt SBorfitÜgt )ur !&tabl vorjulrgtn bäitm, unb baf bifN 
nid)t nui (rix« Stütffid)' nuf btr ÜHangenbciltMtfft iu nrbmrn fri, foa« 
tfin fiv(ji r'.nf i^firifff 'JlntciM, (. ©, tif tc<i ;Han,j^jlif)"t<n aui|(f|"d}lei"« 
fm Mfibfn, tiitft* iiiaiid;« ö^arantif fimt juifn Jiiabl lifffrn, bffonctt« 
vmi ti' ^tbjlimmun;! ^tit^rn bUttr 

Äuit bi«t irtttfii iiitUfiitjt iniindiitial iiifiniblufif Vfitfufiiaiien 
f ilitritf.Mi. tit uttrfjoupt iiir^<nb .;iid' t .;iii JK.'.n.irjflt ii tiidjt aui- 
Mfit'cit, ti ■••niftiin^f aitr ttr urcf-t tU'iil'fL, tjp tit .ffjiufrarfn fl4 
fcur* tic SBfVoriujlins frnev* 3''"t!'f"' '"'i'' tÜDki; fönntfii, 

tfnn fi( hättfit ifcn ja ffit'fl flfivjtilt Hnr mu^Kii nun ji<rne unitc 
ftin< Stftbl« fi;j(n. E>fr .ibfr in jijr.ifr'ii ?Uiik)i'.>(rljällBijT»n nidjt 
iräblt wurtf, fonn bann nccb iinm<r na* ttm JHanjt arancirrn 

2o («iint J iB M« ®(tmet| nur Cbfti^fn in Un Bfridjitbenatti- 
gfn bJbfttn ^tnflftlimjfn im $ritbfn unfc mätilt im Ärif^f au« ibnm 
tif (jf'l'fcf"'" i'''"" iHiiifüdH auf bfn JRanfl. 9111^ aatcifn fiH'crdjfn Jber 
ol;n( S6ßibrrwiO»n, wtil aus anint'jjliditt (Jlfroobnhdt, juii tun 3üii ffifit fntfrrni fin farl Jn'!nijrir4)f8 Sffirffu in btn djlbatfnilanb 
ftüfllibrfn U! ivcllfi; bdiii iiiidj tirfer SBabUft trauitf uiib b.uf fein» 
flll4(H 5ccn-rn .;n;tf'?iuoi! — i>l'fit itit K\t tm fr.ifttfAifn »KilitärU- 
ft« filb Wanif >:ei: 'Jv-.illi Ifi! l'fitfr? finrr Itntf rnfhljiu:i^ uulrtuu-t 
«elljie^rn 'iHt.;rif^fii '.nn irr. untcritni Pbar,ifn. rco Dil :fr fill^i^r^t 
©♦nteint bif i^riuii.i riivc >iijirDuill( ildj v.i^i ur.J tif t>bjri,f ibm 
n'illioi fcljf. Mfbt to± i-;i!.t in bct-'aeii .??sn)'(ti, tai tcnioitagenbf 
i.iUnfc ii.t t'.ilb ftiifii ffinfluij (tobfrn. Im fid) allfS »illig nti0l. 
Sßan trnfe an manibtn {un^cn @(tnrral|labn''itt^t(r, brc oanie 

SataiDonr mit ficb rip unb trra alt^rbirnif SlabicTfljirrr nnllig folj 
trn. 9(nbnr Srifpifl« ncllrn n^ir nidjt brrütjrfn, btnnod} macbt immer 
üiUi %*lut. nenn folcbn fi^inftuf längtr« 3'i' 1>au(i;t. obnr bdf brr be 
trcffrn^r lalrnivoOr au(b butd) bi( öufrrr illi.ijtbr frintt (Sbargc unter 
ftiit tokl. unb fann man ibn bann niitt rnifrmrn io iß ti rät^ 
lidtn, ibm fo boib afi mc^\\<b cbnr 3cbrin brr '^totrhioii — alfo nadi 
Onnbßtftt — in rinn Chargr ju ei-tbrlfm, ju btt ibn frin ®rnir 
btiMIrtigt nm vorin n btr «rmte brffcM SitnfU Uijitt all in eintt 
faff4m CfKinne. CriSbifn »itb na« ab«t bal 9nik iiab bt* Sifrt 
nie wrnn man tt ou<b nidit 6fnii(t. 

Cbnt un9 }n fdtmriibrln. brn Sitin brr SUfifcn gtfunbrn |u ^abtn 
Mb iabrm irir i((bt gai rinrtbm, baf audt Ntl MrgtfÄUg«« 0v9(n 
bft jlffpi^ bcr m(nr4H4» Ratvc nf<bt e<">l lunF4(jfn< (Mm, |la«b(ii 
»far b«Rno(b, tat t» hm ßwtä nfHm Umtr, bcgabtin Ä»Ibatm 
ftbntOti ia b^b'n CuboTtn {W briaflfli. 39 Ur 9Anna r(a» Iraife 

Äff nittttiif t M Oriü lab iHOt^ tt bm obnm 

b«n ijl Ututti Vkt OtsantratioK bn tuilcm CbtieilmatB 
Ott mb «im riln^R« Ibm Mt jUrfm bifhi«, »b tl bit 

•cfiiMia fb «ft invM' Sana UfafM tl fogai »ra a«cfb(il fdii, »4« 
»ibwttU« graftn 8alalleac in tMnm |«bicri4m miaaNnMii. »ril 
um babmt« aubr htiHIiiMtt 9i|ii(t ti^ ffe b« ffaiaci« flcbarf Uns Ikiiaiicourt's .fcm^ug in 3tafie» 1830. H«bft bfit üntrfil ii; 'liidiionirffn an brn &tfrcl)lrit an btr Cr» 
IIa wm ai. bi« 23 LH I i brr fiaat»Pf4« «ta« tai MH«fi 
etfaimbni {BaUrtinflvl folgmo ani: aitan barf ntibt t»tr{i(|Ttn, baf bit UniflttungfbtiBc^g, lau tkfti 
dtappta Ute oben btiticbntt bobta, um )»(i fiopt ^Ubinlflä aiagt< 
fttbrt »<ib, mtU»t i» *m <aKN b« Cefa WR Stmll Hl ROltiHb 
Cafale unb in boR taifb b«f «*r bw <H«|Inir( b« Cclia MI flc 
gnibat m ga|ti||la biflfl«. 

Art VMfn biüMfMrr^itmb. biflcR UfbtrgoRglariiM «It 
«Rf MifR Ciimfe tttfUtt wotb« RNweR, |at bic 9taut ttfu IltBMgRRg 
■tfffm RRb Ii» b« fMRbK4« SibtoaR <Ri|if t« IIrhir. Sbit Ibti bm 
11fbfrf(|m bei 9» bei Cafale, »» r<bfc «R bb|^ €Mif bHc4 b« miabcc 
wicbtigcn Sauf b« «eHa gebiA ift m» büm vir bol ttt^te ttfcc biefd 
0fu|«4 itt/tu 9ratelo snb SmrBi bia'iifbiaff|<*M|, («I fRfet fl«f(fe 
(en S'inb bebtnflicb )» cffibriara begonaea. 

9itfit< lIlM (fglHtli^ Act nRfrr ^fff Ihi ÜIw« |r friR« wwt 
be4 MM flMidta iRf b« tKnft na(b IRebbio »orgndtft, vai Me ttDc* 
gdigc beobaAtcB. Sn bm V^rfola rinrr UntVmrbmunj itt fUttm, 
ntün bcttaf abittit be« ttAi« iSlügrl bti ^einb«« ju nm^rbtn, nUh 
rcnb fle ual glti(b)(<tig mit CcbneOigfrii rinigr iXeiirn vor QSailaab 
btingt, IMr H «Hlbtig, nmt »bitr öc^rTn M effla Utb(T0ORsrl bei 
Sncrfli )i beaMtbiig'n. 

!C((balft ba;t( (rr Aatfrr brr i<ii-mcnt(flf(crn Umtt, atläit am 
2(1. iKjt ^i^|e «tjtt cri>>t birll, brfobifii, bir irfu uninbalb tklCtli |R 
iibfti4(f'itrn unt *l}alf|"ltc> (uljtis :s linKnn u:: ju turffn. 

(3rit ;ri:i '-'I iMiir :t: Wriifial ^lalt.iii tmiv mt bfin vollilrn 
JÄrdjtr luaAtfioi *i3f'>hlebtil pr ttr mta\t:nt}\)<i)tn ?lri;ifr, tefdjlLijTft!, tir 
2t'u ^ul•d;!C.ltt^ lu UiTtii, ä.v. tir rti'ti-r.ridjfi" vcm i;n(tn Ui'tr |u 
ff rirtit rr. u;U intfin rr nd: ;ur4" irii ivrnif jtcitöiifii iHücffnfo- 
pffi vcn -BrrctUi ttnüitii,;!?. t.'n 3£t;j.i tmcx üvidt ju ndjfrn. Gr 
biltdf jii'fi Äelrnneii: lir fvftr Lnunt' ,m{ trin I. SSatüiBon tti 10. 
JRf^imrnw unb ilant unttt teil i<rftb;tn tti Äavifän 3ril. Tit jiedtr, 
a'fldje voa im Cbriiliicuiftiani .'Riccaiini tffrblijt »artr, britani iui 
t«n\ ti. unb 7. >öautllcii brr 'yrrfaiilirii un6 iüt ixei (^^fatrcurn 
Gbr^auLlr^rrj. '^ix (^rutral (Sialbini birigirtr bief« i»« Jtoionnen auf 
)Riri $un(tr: bir rinr in bir BlUflwm tn ttbaaa, bic oabtTt IR Mc 
!?läb« ven Sartucini »tc4>i. 

Slbrr bir 'Jtufi'cblüfTr, mli)t tit S4nbt'rn.''o^n(( baitm geben {9r> 
nrn, ii-urn URtieBfomarn. Die unfidirrrn, an grtrnTrn ^teOcn tEeftH 
,vui:bcn fonittrn ;>li>(lid; butd) b(n (Eintritt t>(# ^cdioiafTrrj, »el^cl 
uuvfcniuiljci tit Zt\\a nän'tl'niiCli uiiiiiö ilil' jiem .i^! (rrrten. 

T*tr .(?jri(än ^ti\ \tüitt tti L^otf, :i!;it an tie C^tübr ju tenfm, 
III tt:i iLm frl^l frin uatiiitiodend Bataillon, unb (rrtid}! ent^ 
idiciTtn t A< jntrrr Ufrt, «ba»abt 0)0 hat Safftt aaR^aial bil iber 

brn ©üttrl tridit. 

$alt rrrriitrn aOr tat Ufer unb ftrlltit fi4) allfcglridj in .2d)la(])t' 
orbnuag, aber bie SUuniiion >|1 na^ dtn'crUn unb fann nicbi benn^t 
nerbttt. Otgdftnt bur(b feinen jtapiian mirft jt(b bal SataiQon mit be- 
n>unberungtn>i!rbigcH 8Kni^ auf lloniont unb greift ben gdnb mit b«m 
9)äii?nn(te an. 3>irf(r. bRtt4 blefm H»ooibftg(frbenen S(nAtt|f üb(tfafd)t. 
ij) balt üb« b(B 4)aRftH gmttjFrR Rnb raumt bal Selb, feiae XobttR, 
feine SeroHibft«, ABaffirR RRb IRrrMor auf bc> ilBdi9f)rfa|c |»iRtf> 
laffenb. 

§afi glri^jeilig burtbwotctt ati4 bie «abtte Aolonnc bit Sefla 
JU SIbano untn btm $rner bei aa bem anbetea tlfer im .^inter^alte 
lie^enben ftiabUibtn SitaiDtarl; fle nUt tot, an ibrer Spi(t bcr @c> 
netal SialbiRi unb bct ObetpUeuteaaat Statcagni, welī Mlen bat 
fiiiQiiel be« JCaliblnrigfeit »nb Bm*«hv geb«. ®ie cmiibcR IRetfl baf 
n^tt Udler wb SnfoRliriften folg« itüwR Rai bte SeMc, rdtiR M 
in eÄla4t«ibmiRg RRb mcnb« 04. «(Rt fl4 ibcr bfe btM4Hf4e 
BaW b(t 9ei«be {R b«at«bi|(R. (legn Kilata. S)er Aampf ijl ttbit* 
ttit, bie C)e|teirei4c| ^ItfH fl4 gnt kr» brrt^ibiam jebr 'ifteQnng 
lacMMb: «btr «a« altn CMmr binf4 ^ M^nd unb fräftitirj ^ani^ 
Mt ttagenioflbR mibea fle »aa CitlaRg tu Stellung jjebrängt aab 
niRBim SlOftta, (iat grofe Vniabi Softer «uütflafTenb. meldte imr i^te« 
SBibfirfianb unb ber Energie bei Vngriffe« 3eugni| ablegen. 

Durd) biefrn fibnrll aulgtfübrtra (übnen .^anbjlretd) nar bal 
gan)( Itnfe SSefiauftr von bem Hebergange bei 9(lbanc bii naä) lerrione 
»aa ben Srinbrn geläutert. 

I)er ftönig woDlt a\it titfnx t^liitfli.ttn Cfriültifn fluten jirbfn, 
um fi;ia< giefognoi}iruni)en {i.t,\tn 'li.u-flr.' L^criuiiebmtii ; er brfa!}I 
jllf;d^)t!ti(5 effenfioe Temcnftratu'ntn aui ;ii(brtun iiiiberen '{iuiiftrn brr 
«2tnaliiiif. ptjifniiber fcn i^iafir.t iic. ju ttm ^'i'fcTf bir Stufmrtffamfrit 
bei 0fuibr« «u ftrrjni unl ibn rinen Werc.iltübrtjjng lun p-iaasu'« ilo 
virt foree) befürdjten iu laffen. 

am 22. unb 23 Wai rürftr rr bafert Ser ptrfönlld) tri brt flunb- 
fctaftrrfolcnnr (4. Itvinoivi jna'efrnt Tic Iriiit ((Srrieral ITiuranboJ 
entnicfflit jl<b auf bea recbxn Ufer btr ®(|ia, grgrnübtr Dcn CTarefana, «nb itiunn tin ÄuanlgarttffUtt mit btin tJeintf, rcäfcrftib bfc (Stnoral 
9antt mit ffinfT I^ftiflcn, gejmnfcet von Irtta nosa p(ti bf^oS', ba« 
fdbp ©«ftbuft in SBiUrnm aufführt», tfe Ofpmfittft b»f(ic^ unb y,^ 
»lnft 3iif*I bfmäAhjtt, bif tr turä) ffinf Xtupjjfii tuitt^ btf<i;rii lifj). 
3»fc« SUb bracti» fin geuftn mit btn 8Dr(|(f4obfn«n q3c|lfn ur.b tintn 

aflitftbfel. Ii«r gfinb brraalftrf» S8aft»rifn, grgfn irflcfjt tit fatbi- 
K SitiKtric al^balb rntfitloiTtn 3l(tluiij naiini 
So eeiflofTdt bie »tniatn Sag«, neldje btt Säcft^ung btr bOTbrr- 
(tal 9i>"^( eerangingd], auf irdd'tn tit @v>it^(n btt faTbintfdim Ao- 
Itmifii mit btn ii)tnri4if4(n ^tlbnadjrn fld) ®();arniüe.t[ litftTttn. 

S>n jtjnig eon Siirbinttn ^attt, mit man fubt. tint rci4lf0t 
Stile in b(T jirattgif^en SStntsund, ntUtit autgtfübTt irutb«. 
Co nHt OoionnuTt. 

3ufä8iB litgl un« dbtr tit Stgtbtnfeeitrn M 21. ffllai, bit 
.(9tf(l)i(i)t( bf< bitiun bttl^tilisttn SA. 3nfantrrie'8tfg{m«itl OaTB« 
Älcvcfecr* t>or, bit idit SBcmnconrll f(^nngi)olI«T nnb fantafitrtittin 
C4A(nx<g tntj^rj^tn fitOrn iroltn. 

■n 19. ^!li<^i, leftn nix in bitftr 9tfdji(i;tt, irurbt bai QTtna< 
McCK 3> CataiSon M 9)rgiintnt2. mit rtntr balbtn SAnobron 

JHfatra inb rincT ^«Ibnt IBarterie. alt fdbßftäntigt J^altbrijabt unttr 
onnanbo ttt Otnftm IBarQu 6(<d>{ fetmiri unb brfr^tt 3)i>Tä>.> a)rr> 
cdH. 6« fvn VKtttn )oi Stobaibiung bct liBfen 9tpi>UfnS, unb 
Ißux M ^ liRfrn gtägtl W 15. unb 1«. Jbnpagxft, (ubal ffmlnm 
Ml 19., n tea r^kk U< 17. nnb 18. Äonyatnic ronmnibirt, 
mA Mr 14. Itoimagnic «mitfAtfl flt^altcn, Smch btr «nlbtlnnM kn SniwInIfRlr, Ml4e »ra Cm Itel' 
•M Ifta iHilin 

Mr (lonbni, Miftt, nm M( iril liint ■bUfteig Ufbidibtiicn CAvic 
tigftitrn ffnigranfm |n tmtiMm, m brn JtMRpoiiftn bn Soryo- 
^rabitn^ bnüib 4t CNmbni imftlcn, vab i^nni bil Hbfoi^tn gtflatttt C^Mt «m tO. idgKtt fl(k «n n^ttn ®ffi4'Ufrr la^lrtti^« ftinb« 
iMc fMiondcn. c{n)tlne Ctif» «Mtbn Hit bfiifdbni tNMftffit, fcUrfi 
flrfMW lagfifft nfeigtrn. 0m b« 1«. Jbmiwgait nuib« toEr Bitt« 
«^Mnns srma4>t. baS M M ttofftT bcr C«|la offenbar in 8«lse brt 
CMjfains eon CSitlenSni ntifU^ »eningm, m am {tnfcitigen Ufer 
0nMe itefaOi serbea^ 

Siefe Um^inb« nnb Bttt i i d t uu ftin Ittpea boiauf fi^Iiefen. baf 
brr Seinb btobll^tige, b«R Qlnl |B miditrim, nit fnbcitta |w er- 
bj^ien gBaAraxiffit auf. 

Obfti! ©^ron SfJdji bffa^I fona*, baf am 21. bit anifung btr 
langt btr Stfio jutjfitfDttn !po(hn nur fufctffitt gff<ti«6tn foDt Um 
bie BHöfuitfl in lö unb 16. Äomfagntf lu bfirijftn, traf bit 1 ©rt» 
Babifr Äc'itipafinif i:in 2t. Slitlagl bfi btm Slufnähinfpofitn btr gtba(b' 
tem jnvi .(^omcjflnitn, btr ,:i btr (Fafi SSjbaltna i'tfanb, tin. (^Itidj 
u4 t^ntrrrrn tfr SJblöfung tbfilit brr Xiipipcne Äcmmanbant, ^uet> 
Mnn S?ebm, mü btm Äcmmcnbanifn btr 1 Wraubitr Äetnpa^nif. 
ptmano Äätnpf, bit ©orpofttn tin, unb fornmantirtf tfn Ctrrlitu 
It SMk ist üblifunf) bri 9)toba(ittung«|)ci|ltn 
Stavm war bitftr mit btr aul IS SRctttn btflfbtnttn 'Mbtbtilun;) 
(AffTnA, al« in fett ««fcttn glanft btr QEafa iiiad^irna itx JRuf ,Ln 
■v«nt' etmommtn wurbt, btm ffluft fclatt tiii hfftiii^J lirciinturffutr. 
glti(t|Htig trntbt auifc tton btm, auf ir.i n^ilvn ,'Hrtüf'ICf ni plcfl'ct 
ium ^orfti^tint jtfommtnfn i^ftinbt burcb t<n r;d:iJi>iti.Kn ftirtLMn.i t<i 
.^auftl, inbtm llii tit 15 unb Jfi, .fl;eni;viinif brMnC', tie im 

RctiOirtn frtjtrijffnt IV.innfi.if' iint iiv?t-n"eiibttt auf bit ©ftrrln '$5rii 
tiitn tin |Ut(ttbqrCi< ^n-.t: <:n-^\i\<t 

93on riiitr Augcl tcUltcb gMrojftfl, lanf ^ii9tin«nn Oe^m iu- 
fnuitn de tt tben im «Brtiri|^ M«r, H( int flhfi(<Mann§ gMAUn* 
I(6(n 91n|tihtn (u trrfffn 

4&a»tplmqnn SBaron üttttlblabt . unttrilüt.! buri Cbtrlituttnant 
I^aibtim, b(mät)lt ltd), bit 9}annfd)aft ju raiUirtn, unb fit utm SBibtr' 
flonbt )u ftranlafftn, bo<b bet p(6((i(t) trfcl^tt Sn^riff, btr Scb brj 
!X>it>iflon(>ltommanbantrn nnb bie ^roft ®efai»r, bit ^rbtm txv\>tt, itx 
fi(b tinti btr in ^vramibtn aufgeileOitn @tmtbTe btmädttigtn noUtt, 
kiiKbtt bit SKannfAaft in Hnerbnung unb tbr 'Strtben »at babin j^e- 
listet btn ed)rftftntoTt balb orrlaffen. 

3)et gfinb baitt and) bra Cii^anft MH Zvtioae nlt einer fHiaN 
(crfMIt beftftt, au« mtl^er «ufflittii^ ir bff |t i f Vi « 1tl f H S|cflc bn 
il»nqmiien auf« ()«fiigfle bif^of. 

ttait »itbttbollcn Hn^ünNsni fldang tt tnb(i4 btm fiauct* 
Mun 0mn Stetttblabt mb OberHeiitennt SÜlMil^dai, einen X^eil bet 
«MHfl in nnatbmms gmi^neR Aompagifn |ii r«anidi, Bit ««Hern 
feiifittM 4ltt 8M00<Biinfr( bM SMm mImim. Sif StitafI» Kl 

bit T<iti[\on «äfua, ttftuh Ui < SabMi, 11 SrnsnibiiHi «nb IS 

SBtiini^ttn. 

«m |rlb<n Tüqc l>üt(f S Üb: -™i;:gtnl fei« l. •ltUb(e»>itom> 
pacinif, untft .ffjmxjr.to bf# ^auptmcRH tan mibe, fm (Ftnlmm be« 
Titn\i lUtfncinincii Otjstn 1 Ufer ?}a(6mittanä fti(§ tmt ^atrcitifle 
tifür .«tcn').vi^ntf jii'" t'finbli<bt ^läntltr ; nnd) tinigtn gtrotdffi.ttn 
2*i;|Tfn U'.i Hit ;i; 'fatreuttlt jutuif, um Irm Äominanbantrn bt* 
9(ufnotmv"pc|j(nii, Cbtrlicutcnant ^atcn ^itrnt,;g, bit aSclbnn^ bon 
btr ^ibt itt gtinbtj )u ilbtrbrtnjtn. Cbtrlituttnant Soron M(tM|g 
tntftt btm ^(inbt unttrtügli^ mit einer ^iÄnflerfette entseges. 

3ur ftlben ^tit nie bit feinblt^e Qcgegnung erfofgi«, amitt 
^«■Ittmattn von SRilbe einer auf bet €Sttafe bon iRortara anrntfenben 
feinblii^en JTofonnt gtma^r. einet VM^eitnng ftiner Aompagnte 
gfiig berfelbe biefer Jtolonne rnlgegen. nabm tin t^om ^tinbe btfejt ge> 
Mtenel ^aul, gab balfelbe jtto4 niebcr frettoiSig auf, oll er fi4 
ttbtritugte, ba» bie Gajln« ibm feinen fixeren ^(c bot, nib tut hta 
9)ütf)ug an. ISäbrtnbbt« Stüt^ngeS gegtn Sffettata «wifrigtt b«r MRb 
bit mittltmtile jiiti etrtinigtt 2. ®r/nabitr jtsinpagiit, unb ei nq^OK 
fid! ein ItbbJfit« $läntIeT<@tftd)t. $Iö(li4 ((igt* |I4 an^ <■ re4»ttt 
2t|ia Uftr ut gtiiib, tin !Ba|«UI«n marf^ine atf, KU jtet Hm ge* 
fdMagtnt ^ontont-mrütft {u fe|Ml, »«I^em bon bei Z, <lnMlbiff4bfll> 
pognii eine bi^u ^lönSerfeite entgegengefhUt «m^ Mt bM(4 cfal 
wlültßMHt 9«Her ben ffeinb lum Infgcben fetnel 8>i|iÄml, Mt Cf 
fii in IbetfAreilen, nit^igie. it«| biefeni fUMU^M CtM«» m M 
bft JteuiMgBie in golge eine« er^tentn StfWet |niM. 

Vn ce^itii Vilgd («ttf Vit 17. fdfeftniMgaie nnltt Ünnmonbo 
bet ^anpraiann Mncil«, «nb Wt fS. nntic Cbctlicnttnant ftnuimann, 
i(re Snf^eOnng genommen. Hauptmann Wult» lotll Hfl t 3ßp 8i< 
iait beft^t, »ä^renb ein 3»^ feiner JtomiMgall wttK Hvoittanbo M 
ObcificntoMitt Rei^d Cof« Ootaggio. nnb dn Sut »»(rr jfommnife« 
be« timtiiMmt Sienetfanf tbf« Affl befe|t (ieft Vt iSaffrr^anb btr 
Seite %i|r «Mtlg nnb ber $tinb fo nob« mar, bnp tat 80. 91. Ä., 
namentlUb In bic fllit««on Cnfa Saraggio, nnfbit fatnlifllm nft bentn 
bc« fftiibil bfafis infamnicnfliettn, fo war )tt »(mnt^en. baf am it. 
fdnbltcbet 0fM dn Uebergang über ben 9tnf «erf^Cbt werbe. Hauptmann 
ffnctUo rnifte, um bem 9«inb bir (3pi(e Mtttn )u Knntn, mit feinen beibts 
Si%tn gegen Safa Saraggio eor unb btfc^tc mit ftintr llbtbtiiung 6afa 
Öedino. S^ifeon Sag« ttorber er^itlt bie 17. Jtompognie btn Huftrag, flc6 
mit ber 18. ^Kompagnie )u vereinigen; bie Berdnignag erfolgte and^ ^ea 
Zl.umbtt 9);ittae«)ttt, tcorauf beibe JtoBD^ftn flu |MH(4SAh|ai 
in btr 9iä\)i von €afa Saraggio btft^ten. 

!Ra^ erfolgter IBtTtinigung ging Situttnani lBafllft«fq mit tiner 
Streif'^atromllt tot unb flie| batb auf tint flarft Siraintur Ättte; bie 
lttbtrma((t bt^ gtinbt« ttfiimmtt ibn, flit {urüdjujitbtn. 

Um bit SRftirirtnbtn aufjunebmtn, battt rttrlitnttnant Ätaumann 
btn ffialbranb btftft ; in bitftr Cttüunj wuibt er gtjtn 1 Ubr >}l 3S. 
vcn btm Jtinbt anj)tgTifftn unb gtjnjungfn, bit (Safa SParag^ic, Kti\ btr 
9tngriff auf birffitr mit tffenbftfr l'fftigffii unb Uftvrmadjt fTfclyitf, 
aufiugjbrn unb fi* auf bit iHffftfr }urii(fju!,iflitn T'tt gtinb, gffiiltrt ecn 
(innii Statjoffijitr, rttfudjtt mit tintr ftarftn litaiUfurfcttt tcn Ober« 
Itfuttnani .Rrcumann aud> ou? ber Itttbfjtidinfttn >$ofition )u oerbrän* 
acn, tc><t' ein äuflerfl mirffamt« $tntr, btfT'n btina^e cifMC^f^btt 
ffinMicbt Slnfiibrtr jttl, iwang bit Mngrtiftr ^ur rtiudit. 

Ifccile um bit ERütfjngiltnit na* sPor,ui fflftctDt iiidjt jn rtriitrtn, 
tl'file um bit tigi-m- älct'irädjf nid)t ju S(tratl>en, tcnnst bit ganjt Mb» 
tbcilunii nidjt law 6nn;f!itfi ictrbtn, um btn flitticnbcn getnb }U etrfol» 
gen. Crtnigt ^''f'fJ'Ö'jf ütftnaljmfn bitft Slufg.i^f unr braitfn btm 
t^tinbe finrn (mtfinblidstn !BttlH|l bti. 9)!iti;ftivo;lp traf .jpauttmann 
2InfiUo mit :i ^Mi]n üina .Rcmpajntt jur •iUriuitmii; fin. ?!ad)bfm 
man (14 ti'.- lli't-fi:tu,iu!^ roTi"*atft, ba^ burtf» bif -it:l.'nn4 t-fL* i^finbf«, 
bfo tr bfi (-.■:>.■. 'i*ara.;,iic .inu'nimfn, tif Xiriilcn in bf; reAti'n plante 
l-f^rcr! n\n, unb tif *»:i(f ;u,u*l:nif naifc Sfrgc lUrtfUi h.litf jb-iff.i-nidfn 
irrridi foitnfn, <c tvurtc tir dnnabme tint* ^'turniti* iif|\<u bie Safa 
■}^.irj,u;iL^ brnrlcffm, Un.luf^l:ltfam brang bit Äolonne rot, baä IBajonntC 
babnit ihr btn 9Seg, unb btr t^tint luidj ber O^tiralt ifertr SBafftn. 

!Ea jtbod) bitrauf aud) auf btt Straft tcn SBilatt ftinblidjt 9tbibti= 
lungen vorrüiftrn. ber $einb fogar 4 (9ef(tti(t auffiibrtt, mufte nun auf 
ben fRüim gebaut werben. Um ben Aiifjttg }u beien. nabm Cbtriftu» 
lenant Jtraumann mit feiner Jtemoagnie binter einem mit flarltn ^umin 
befehlen Sraben etttlung. tsarf ben neuetbing« b<ranni<ffnbtn gtinb 
burd) ein FrSfttgc«, nobiiäidttl ^cnct iwid, «ab trat ben SttUTing eift 
bann an. a\t bit IT. JtomVoflnl« b«r4 ffrr l^aag b«r tttn^ M (■ 
®id}erbeit befanb 

«dbe Äompagnien trafen gtgtn 6 lH^r «fctnb« binttt iSergo «er. 
etil bd btt ^Hptfolonnt da. 9m »«^ ««ai«" A^mpfe« »nrbe eUntenaitt It^.utttauf M Ctfa Wi »oa rfnrr ftlHMi«^ «ttMIuft 
«nStfltiffui uB* }oe P4 f«4«<nb tW* Watt imid; M^btn « fE« ](k«4 
fci, lUtfrjfttgttn« mf4aff», baf birftr Ort »rtdtl »ea 9(iaM **f»>t »ar, 
fc luibm fr fein« KUtung ftcgtn «ofa ««rti«, «m bort )k ftoratHignie 

luftoften 'fli« tnl* voibunh büff« SHütfmge« k« @ejU »utb» 
« üon fintt ilarftii Äabaacdo^btljfilutia in f»in»t rf*(r« 9I«ift anftc 
finjtEn Iiif 2Iiii)ft(riffciitn «lirirun glatter ein» mit SSttittCR felfttttll 
©riib;n unk unftrhielKu «n tftarJijf* ^eu« flfgfii biM'einMiiJ» 
Itti« SLilvilunj, baf tiefe ben Stüdiu^ antrat, hierauf a«!*"* b"" 
£UiUenant Üjtuerfauf, ben giürfmarfcft ^egea SBorjo Setcelli )u bemerl- 
UKufl, unb ß4) mit bet {^.luvitL'onnt eeretnigen. 

3« bem bfinabe eietf;i;nri,;<n ®ffni)te baben beibe Äompaflnlea *«m 
tBtn litcrlr^fiün Setnt l.c? ifn trjttiv)rt''n ©ibttjUinb (jeleiflet, 

fontftn aadj itin rcietafcolr ,uiii iif:,tfa itbradjt, nur bur^ mmftia«* 
ffliorathdl üM rinf uni)l.tt:,u s-t tiin^ INT (< migU4. Mt fliB»II4ni 
Ufbnmadgt bit Spibe bieien lu fönnea. Aifrinr ober TTniQdDigiing. 

Cfä if; fiiie alit etrtilfiJg'-. »t!J)j ifxciit unb SBirfli^fdi bii jtjl 
atlb ■mnur n;6i jdcfl tat'n, ob rutibdloafi'r f". im Äctfgt )>in(iB 
ttegmc jur trn itib ju ji^fi. unJ -^n ainu^inffn. oCft rVintn 'Angriff il)' 
|u»atttii iint! itin tjisn jutüJ*a|'d)U;ifn. 'IBoUi; mjii nur lijcb b(m fr;>;je' 
xirtfu ^üiitiiift, niil<b" jut tili i-jnä'. -.irtb ''o icjrK mjit iHt^ uii- 
brbtngl füt tfii ■JlTiiirtjf eiil'\1>fittu. ittt iti cj^ijcc (Stiejgiing fjllcn io Ij 
«u4 bft ili'ri^! :i|j.inj fo rifit iBoa^iiU |u, tas f!4 bie Srajf in b-r 
Hat fo Mifj4) bfaitiicsctcn läpi '^i>r jlltm mui man iiir bnt 
griff «Bgriffl- ciet fflerj^eibijunglfrlf.) ccn tun tcr ■JtiiHurT^ sif.- ütr- 
tb'tbiganoifcblaitt naterf^eibrn. Stnct gtb^it Sttiüjit, itii'x m crc 
ttanenbung (btnfaOI btt Skat^gtr, in btr tluifut^rung ttt £.if:i! jii Ui- 
bft Strategie unb taftif bab.ii cif iJJUiiirr'btifif 'II«; rneiil uinidjrtibtntt. 
ofl )(bi bociiinärt 1>(|initionrn 4ufg(f)fUt; jin unfji^itta vitjlitii man un- 
ter StUttiU bie b^^ete Aciigllritunj. unttc tilü! btt praftiübe, i^atfä'b' 
Sit* XtuppeitletRun^ 2« mirk btnn bit iBabI, oii btr Jtcitj in itintc (im- 
IriHll M^riffi* vber eett^ieiiiunttiDtife gefübtl »ticm foU, \n baJ i^t- 
Htt btc Strategie fattea, aber lo^ meiü von btc 'Politif intf.bit>rn »trbrn, 
|DW btlia ibrtbait)»! Atiegfübeong unb $«lilif niibt eo» tinjnttr )u ti'HSCR 

(iHb. Ott %tlMt f4i»ä<b> i'boji bu Ariigfü^ruuj in c.-. St-jd atw Soft- 
er ein anttrmat. ^ir »«Qtn beut nur unfe; Xbema bttra4>ten 

3>it 3btc bei gan|en Jtriegt (ann psliiif(^ üioibmtbe «ber Sert^ei- 
kigBi^ frii mb boib btn ftngrijfftritg btbingen, i»ie ti ttr Siü im »(t< 
|4llg(lieil Srübl'Hgt «Dar. Set 'ingriffifrieg Übcrf^rtilei bit (Ilren)ttt bei 
piaUi^M Santtl un» ettltgl btn ei)anpla( bsrtbtn: er erfpjrt broi ltf*> 
Im CÜlbi btt i(^:idfn ano Sraaifatc, wtlätt itx itritg mit fU| fiü|il> 
wib gcvinni bit ^ Ifj^utUea bei Qlegntrl fäc bie erbatmng bei eigenen 
^rrrl. 3<i frübern ^tiitn beb man unitkeiHMb ait4 9t''tu:tn im feiabli* 
40 Caibe AHl. t)(r itctjrtifer Ifit bit Snittative, b. b- bie (Jctibcit btl 
ttnfnill, fit (14, er f(brti6t burd} feine 9la«regeln btm gtinte cft bai 
•(ft| «er, unb, »al getoip f^niec in bit SBa^fibalt fäJIt, mit i^n ifl bit 
9tlii^ unb bat Sertrautn btr öjftnitiibfn '9Rfinangi benn istc fUft fßm 
Sagrlf tttif4Iief4, nnf be4 »em Ohfülfi bn SidcFc. matetiil «tir mt- 
Mf(f4> bitr4btungcn fein! 8D<r mOn iii4l btlrAbenb« ttrinatraifcn mtfcti, 
m4 anitrr(aif4t« BSuRbeii j4<**t|U4 ioibm. «t«r {(4|ai auiffin «k 
|ift ba4: loar Ri4t aOcl bal b« 9<ll ^>VM* S^inf 

ftm ifl bif nwfti tifiltiu fit* IhGUS ka fl4 fir Mi «vifM^ 
tttr4lil«,Mt«Mi|i»bM9Uiib<«9(INiiil.Uelwlta«i| ta O^cNifa 
MO MiiMt — M( ätentani Mt lattHtiMi, fb WRfo^t Mt Xm»« 
MHH||ta n bta llultangIpnilfiMi Ut tMM •mtMmttiiu mb ft^t 
jlf ia lir «nvitMwtai >Ü|i«ag, M tn ibil*|ir<|, k. |. flc kii «m> 
f4itani|| Wl xttegl i»E4ligiB fhnAn Iii llaif4. SXr »alEUjitf SatMf brt 
M«l nui fiii. 1mI4« « atlle, r« ffl er, VKnn ctnmal jlati brr Otple« 
«Mtf* Ml •«Nil bir ttiffht ba|ii f&bnn (»a. nur bitr4 ben dieg über 
Ml IltaMi^i «ln<iM4t t« <rtti4en. «I» 3iei anb 9^m$ t<t greM 
Ofmüima tauf alfa bft e4(a4t an^efebea mrbta. gcblt bftfe, fo f4»iR- 
bin balb aSt QM^iOr, »(UI« bit 3it naii«( ^ai. Sit jfftntli^t Sltinnng, 

!epö|t auf fral Ihthlt b« Än'tgtvtrflänbigtn. tstnbci (iib (utift «en bem 
ielb^ira ab, b<r fthuii Vagtifflfttbiiig ni4i bi« |ur jerfibrntiirrnfttn Cf- 
fiafbi ta tS^rtft uufitt, btr bie e4*iiRgreiten, ml4t natürlii^ jeber «n- 
gllf Im, a{4t la äberuittben etrflanb, fonbern jI4 ben ibncn |um Si U- 
ia fiteai Serr4reiiea, int Unt^itigfiit — btai gtijtea Bebet tm Migil ~ Mtlfitai lief. .«««« ifaMi |M|iic b««c|ta'. fl|(W 9tMiti 
brr •nit ilajl m feiiiea 8i«h4, ««Ii '«Ii fih««|M %m» wnNMi 
firlen «rttnj' Oraa ii|t MaaM M M». bot lMi|dI M «i* 
grijfiftiral aaf to ttiltnat^au, «iif ant^if^ gm ij i B mb Mi|i|ii« 
benben OttBaltf^U«!« |a( igMdiaaunai bn fiM^fB flM|l «a» «ff 
b«m banii iufaaiaifa|Ai|«ibM muOefkm »ilwyHl litaf^ 9*llM> 
»Ufr «Ittarnlt ab|t biM^t, Mi Qift, bie fctabt fih bia Illing!« 
i>»B mf44|b<nB te^t W. MflHU Hab »ecgtabtt, fo tritt bit ^rt c 
ber 9trt|ift<tMl| imn, fe|l bll SttHOslff« balb in bai "«'«^iXPirVIt 
unb gilt wa ilrrrftfii, na4btiB 9* bm •iga« anfangl bie Sntiimbw 
AbtriafTen. lum ^anbtln übtr. Seno ber Mig tma in feiner yttt nnb ia. 
feinet ((rcfaunj ein SBenbeibi^unglfritg ftia mb b«4 mit iln4rifflf<bla4- 
ttn jefübtt «»etben, ja felbft in tiarr Ö-ftaJbnta^tr ** *^ b«a ftiiMi* 
4)tn titngrilf in tiaer $«|1tion natarM. tMM iauuc «ffrafia« llaHiile 
bei iai4'iget SBertbtibii^un^ (trror. 

See 8ertftM^igung<Itieg, ber in eigta» &mbe brn VagrEff btl Vrill' 
btl av ii4 (ommcn lägt, nm ibn )ariit)uf4l4gtn unb bm Citj »oinAgli4 
bb |Ut 'Seinidtung bei nebcrwnnbtntn lu bena^ea, bai fo gio^t Sonbeile, 
ba| tt felbj) bei i)lel4tn Jttäftea, all bit ftjrf.-te 3»rat bei Ariegl ange* 
fib» iMtben m\tf. 8ieUen ibir btcfe 9Bjbtb«it aOgemein bin, fo f(blieft 
bdl m4t aal, ba; btt pelitifibtn unb miUtänfdftn Qcrbältmfft nitbi oft 
genug btn 'iIngiijfKtitg <)tbic:erif4 forbern, bann aber freilid) in rait^a 
84(jgen. 3rieCTi4) ber diccst un^ '^Upoleon I. banbelitn fo. rlBit tm ^tttr> 
tbeisijjuna'f'i'd» fonfequtnt t^irt^fübri. L-» »ur Sfrnkt.'unj It! "Jtnjrti- 
ftr» iiit'n fann, babtn bi< 'yfi-trj:i.-,''rir.]r ,i'i-,-n •.';.i:'3lt.;n onTir"'.-! 

J)tr ^>trl|i.:>iätt t)i' ;in • i'.uil: ■üoitit.li tti Jttif|<<tcl}JU« 

pla(fl, ttn et genau ftnir iinc t fta.ff ,jfüun|j(ii ^rnifefn \ax fitb. 
gtftungtn altm «Stplc, an una ■^Sun/ifii, jCr^M, foiiiutn la btt 

Oi'jpjlftiii: 'i^M 3'" i<:<^'-"^ Jlcnif^n n;cl){ intit jii'tj,;rn, cifft marfibit« 
ttn Botbd unt lirptn nt nn: tur.1} Udai^-mriu* t:cjiilj:tii. aiitr bit neiw 
ttn 'D'feiii jungrn. Cit nad) anbtrn ^riiiii;:itn anjrlt^i ünt. babtn (iata 
grcptn 'IBfti^, bJ lit, in 'ütcbinbun^ mit abjtfouttictn ,Y,iti« unb tirf^flBl« 
ten Sägern gtf')}', gan|en Hcrnttn ni4t bloi 2iü{}BU'i{ir bitttn, fonbern 
aud) bal Ötart^frn ber Cjttnjist trldilfitm .»rnliib s-a"^'» i«|' bie 
i^rfungtn liutd} tit ntufn, jtmaltigtn ,<(iHorun jlmititl ^efi^rbti. illA,n 
ipciljt bJSiJn. Cjp bir i^aU Itn'elbtn nur f:n( ,?ragt btt 3'" ""b B«r> 
gigi. ba^ tS länjll >'cbon r. Uft antttä jiteiita. ffltnn 4ber ti: ,5f|t;mg aiit 
tint 'anjj crrt ,jf:nt .lufbäit ri" it\ni Ä.aft 6ti<^t, 10 bat fit i|rt 
2d)ulbi.ift[t gttd.ir.. IDif itfriit: jun.jjf unil -üirb (Sl^^enmiuti gt^tn jcni 
neurctn ^tri^dt jnjin:ri!r jinDen, unb ilt>)ia btm 2}ertb<ibigtt nidjl bieftlbea 
gfioitntn Mt|d;i.|;( unb iirutrn Ätfibofft ju öjtboit, situ bit Uatlttitn btl 
tln,i;t(f(tl in itifi <lä:rff.iinftil |u iäbmrn? S^tit bangt ü^et^tm fitll oon 
btr i'u ii|n>ifci|jf ;i 2 1; .,..ri.| ^^L ;iLmi;tii. gon Sti Jt.-antni^ bet S*' 

flun^lnttft n. \. n. ab unb bitibt im Jtiitge bmitr ben bltnbtnbn iti*» 
benlverfuiben »tii (uiuif. 

Sem Steztbeibiget fltbei feenct alle Samutunifat'anen, Oifenbaln» 
■ttb XtanliMrtmittcl im eigcntn üanb« )a Qlebote, bit ib« bit j3rt)ifhgaiig 
unb bia flNfal an ttannf4afi uab naictial |i4ettt. S>ie SitpfUgung ifi 
btr »{4ligfit titil ur gaa|n ^trtlabainiflcatiaa aab, i«i bM uagtbtacta 
Xtnppcnmaffen, bie man ia bea aeueren Ariegen aaf tinaai bt|l|t<äa(tMi 
j((iegtf(baupla|e ittraauaenbtJngt, aüecbingl mit fcbt groltn 9^aiiniflMm 
«tcinüpft- Dal eatftbutbigt aber ntcmali ibct iSiBgelbaftigtett. bic gw«b<|H 
ein St(brt4tB am 2taatt Bit am Qelfc ift. flSa bie Unaiigli4(et( Ut 
ttulfälcMe ati4 ben btflco ttaiUlttn ^ebn fbtt4t, mi« im S'tbjngr 1812 
in llaflanb, nuii fMUi4 bie Vnflagt »etPuatmea ck» nur btniiaigia tt«f< 
ftn, ber bie fflerbälinilTe, »ie jU P4 gt^Mi an|fua, i* fdm COifaw 
blenbttng ai4t gemdibigl |ai; mcaa ab« im (igmiR tMli;, M lic fiiMf« 
gta MittktA Ht 8ifi|«R«ag, bittcm fllMfil liattHt Hb Mi SiiMMa 
laagm* Urnft» "^Ifr*« f« fü* Me fnn0m 9Mlm fk Ut 4ß9Ui»if 
ItffiB« ab« — gl(i4»ii(t — aagiwUMi tMiaM ¥t Wmi^itfMtim 
aa4 «f^t gcnng! Dal bir «rf«l fi* Mc «*ifi4b m llam|;4«fl 
unb Statrttal btm 'Oci^iMgic b&llir ifi all bem Vngrtiftt bebarf feinte 
%ul«inanbtrft(ang. (St ijt ftiata ^abifaaiRKiltlältH näber, it t)M ftini 
mb ^mtkiaftt, (Um großen SerrjtiHM a. f. ai. liattr f4> itnk 
aaf b« •la)|tra|faa|(ii ■!(■ aageatbiui, um b«a •U4r4iib aab bie 3ttfn|r 
|tt fblrrn. »äfrenb birfe bei bem «ngrtiftr, btr fl^ im 9ertii«fea iainur 
mcitcr »OH feinen ^itffi)ueUcn entfrrai, Ui<t)t lutit Varteigäaget anb fUl» 
genbe Stotpt, ja ftlbf) burib bit Cinmabner bei feinkli4«« 8dnbel, bit it 
bs4 meiß gegen jiii ^at, gtfibrbtt ^nb- S)al 1Bttb<iIinii, ia »ei4em bit 
Unittibantn bet eigenen Sttgieiung gebJfTig (lab anb bem $eiRbr bur4 
3itttat^ aUer Vtt Sorf4ab ItiAtn. gtbort gliiifjii>tr«eirt |h ben Sellen« 
bellen. 91 ifl viclmtftr an|antbmcn, bai btt ^Krcibtibijn- jinij nsib btn 
Soribeil geniefit, ji4 auf ein irtuti tioir iiü(rn fönnrn. 'ISic moOcn 
i-.i4}i einmal eoa einet üanbtlbenaffnung, tintc aUur Mm tn UiLiltitr^tbuag 
tibttt, ket fsr4tb«rfteB, obtc aa4 ber gefibrti4^a üUajiicgtlB, butdf n»e(4« Digitized by Goügk alte Mmm M Atitgl in iIm« Mlceii t)*aii4tungirjinpft alMUi 
»mWi, in »tl4<ai Ur •ifif, M« VMItrn^t n;l)t gcadittt npM. Wt 
fprc^n ^i(T «or ((n b« 0|ifmi aOir tKrt, n»t(4t cd 9*11 füM« ^«itt 
in 9ti^ bringen ranii, ••■ bm frrtnillijdi Qljtn «• O^f^t' 
txiut, bit Düvßc btr Ckfrt unb Aranrtnpflrjt, mib (ltbli'4 s«n btn 
rutt'*. iB(l4< k<( 8anb«l6mo(BCT hta 36t<d'n vn aBn Untcrnr^uunjto 
in ,vnnt(i, cen ttintr QtitU uat sjl isiifl Biffcit uitbi^. jtrn unb 
in i irovtr 0(tUN^it iriag«u. Sa; abtr bit SRa^''^«» Amge t<» 
: et: »iif .^anbjmMt fir «ir INfn^R pt», f^R mit fnl« fü^M dn* 

So t|} »Ol im ^in\ta tu «Itfii^tiN^ung im eigenen itnit, td, mc 
tiS itri(^>tbeii<r tss^l rorbcrdie! unb bii m Cie topogt;ip^t|'<^rn (iinj(tb<ii(ii 
flfiiau bff.innl iTl, flfftüfi juf flatfe $ef)ungta unc ein JrtutJ 'Jlelf, t(i bcr 
8e.il)iijj(tii lirbaitaiiLi unb bei ttcüftfS, jli tu Jn^rif. 

%bft jud} |i( fjnn ,iLI( bijü ajotl^eiU rrclicrtii, irtnn nt ff n .t)l cerilc^t, 
du4 ijrfiüiU b(m Sdiibe lltbiccjj'iuPäfn ju tntiun tinD )u xti/iti ;lei( 
in bif Cjffnjite übrrjugcjdi. Dif fcUje ?lbnntr I^Jt <i nictjl, ittfr jjui 
^(fii6:tt SBf;)bii6idun34frie3 muf, isenn bfr iPornrnt tri Ucbtr ^mii^il funer 
Hrifi« nntritt, trr nidjt aulbleibe, io btn 'aufltifr u;fri.t];jjjfii, bet i.i^i 
chtr ciiftet, biS btr CSSf^nfr »cflftjnbij (U Bcbfn i)eiBot[<ii ijl, 

SBie ßfbt (1 nun aber itit ^Inacirf unb SUrrl&dCidun.i im Wfftcbt 
ter tmw*"' 3" fr'" mriilfn ^itfrin bftc'ibt 6it ^ifi^uag juni Sln^iiff »bt 
unb W«K bemjfccf .Ju^rei, bitfen fü^ntn ÖJeijl bdmpffn ju »oUfn. 
^ticbtid) ler ;yTi(^t U'ui) ei aal: .bjl v^fnu unffter Iruppfn )U 
jtl*fctrn', Jni' iit uüili teitl gul fo. U:r |>:b!l griff HtH jit, uns bl(j 
^no^ip Iii nie e:n iBtriiiac^tniJ ter pKuer.djtn '.'(cBiff b;l auf iinfrre iage 
«ecbUeben. Wm retm^t Zä)iai)tea btc ^tipüi .«nrjt (jt|;tn :'Upol(»n finb, 
«• bie ffla^l frei bliib, befea ie angefangen nM:i'b(n, ait S.iu(rn, 
a>0 3tJb>l«>o li'9*'< AI* b'l' A4(bA<t. fran)jü;'4e Snjtijf I>v4) 

ben glint'i^bß''^ ^Küiifl'itUg beann»«rtei nurbe. 'Hin iuS) bie anbern teui- 
Mk* 0tMaine babcn, tsie ibcc rutiuieit^t Jttiegtgc|'ii)i4)ic btisä^ct. benfelben 
SMSg )nr CjfcRjbb Ocpmeid)er neigten eine jeit ling juc Sefenfive, 
•tl in bcf»Rb<ra fl«t|illRl||kR feinen ttcunb ^tie, unb lum X^eil in ben 
«lU ben Ütftatriegen geveRnenen ^nfli^ien lag. Sie aö^lien gRte SttUoR« 
gm unb eiftboKUn babur^ »enigPent bem geinbe ben Cttg, mit td 

Rbo kniuttn i^b «u^ »«bl gel(g«nili«t «iiu Stftbrrbge, «ie bei 
ItoHAl. Ml»«« attt HnntR fit g4 ebenfaO* Rill 9t^t fbrer «iigcilft r&(' 
■n, Mir Raur um «r|b(n*9( mi* iR RiRmr BHt raiet Sttbefry, 
M» Mi4 iR bm jiRgllen 9«lb|ugc t^ikn t» Oft* UOfftn Xruw» bateui 
Ri^l fkllM UffiR. Sni 9tttHtR f«0i( n«ii nai^, baf fi< eigemlf^ nar föi 
tu Slf^M kMtt4|i4t fcicR, {it fMabtn bi uatn bem Sann i^itr «ifemin 
SilliHiR, aak liefen jU|, «(m |a Malta tebi Wi^tn bil naf bm teilen 
Wtum, fm Cffca^c fein |ii tafiita Raiefit^tfi. Sief« «RdRang. bic 
«•4 «Ii tat «^Mt tMR dscÄRif ImAlna aiMl^ H»»«^ km 
«AMR MC Ul 1b flnii^ yi iIriri Mm»« «nilil »arbe. Ol gitt 

RR Ml fS'" Ml|WliM^ 4R »M fflllMW iWl|| Ml (cfH 

»•rftUe in bcr tMm bodn! IM bta •riNH, In« 
»•(|(nf4<*>« IMgMJig |W Q<f(R(toc tvMf^K <• 
OliRrt «in «i« IlMt (I iR k«r f m«ir St^nwff« VriMr»«!, rmMh 
■Ml kit «h* «U •iMMMwi (|N( aN^MMl* fHHHalMi «R» a>ra 
Bfttb Auf ein ra|i«el 9wn gtligt 9i< l«% «ft M •« («Olli 

»nfUbi. «i^t kn «Bgiiflbevegnag, MM« Ml iR dRit •MIrri, 
fttgli^ IR kn Setibeibiguag, »Irffam r<iR, Rl* t^t* Vflfauitl» iR Um 
Ua«ni Jbiigt auf bec f>aaif4cii ^biaftl t«l«n fw a» iR i|M« 9**»^ 
UfMgt. 9*» bfn StaaiefcB «nb(i4 bitft« »» »•(( R<4* inal|wa. 
bol ifec utiiukr Ungeßnia fb fUU |h« «agrif Wtbt, ViRiwf ftarttaRpti* 
^at j«ib in ftiiMm iingPta Xagclbefcbl an bte |at QilMbitioB gegen IRtMffi 
briitmmien Xrupprn itgu »eroalftft gefeben, ict biefei .fougue," »rl((( 
lu aaiülbigen Üerluflen fabee, {u «amen: nur btn i^rjiUeuil fei P t*' 
fljittt. bt< JcoloiiBM Malet ib«M matten in gtf^lofcaen «ticMra tubig 
f»lflfn «ab bem ^urt htt ÜMiliMi fliit MM. R« alt tuteten fi^'c 
bcfu leittiei iu i'ifu. 

iläeua iik 'Trinen; iri; toiir ünnebnien »itleR, bca ttngiiff Mt> 
|icb«a, I* bJiw M; äietil)(il!i,|üiiü| aii| Crin t3(bl«(l|t|><^( im ««ibi^eit ' 
b»r *iM4t^fl0k iturjibiiinfl t't neueuii <»(fi(l»tlt>ecbätinuTe »rgil« fiJ) tiu 
Mllg <«i^t(l^«'44<< ^^UtiiUat. i£.i)cu tir «.^fiiecal mau|cipi(. btffrii becubac 
IH lIBftf: .tt*« *ci*ö<," I"» citbfffni.n lyeuttrojffen gef^riet 

ben lit, ftcUi bat Uebetgewid»! bet iintil)«iiigun>) i» im (late* ttitt. Chat 
um an feine auifdtlieyiidl füt mi.iiiirifibe Vefcr br|t, minie DaifletJun^ (u 
baltcn, iBoUen mir biet nur bie Emde einfai* iKttjdjten, irir ]it fir.b iini 
■fe fU t'i4 utitrr bem (^influ;e btc r.eiien Sliafien vieftalten inutfrn 

Ter Sentiioisrc njinmi iJteUHBg. (ir bat eiue ^)u!e 'JJijfitiop .lecijU, 
tu if.pi tiiK idiJ.c Jte in oorbetfier «mit itir.fti 'üotltuppen, b-fontrri 

,b«(«R d^iitiH, SWnag ^a ba< feiablt«^ ^ta« gt«Ä|rt URb bU bftbd* lll|l4*nb(R nAftn Um Vage bet (Segncrl »etbicgt, »ibieab bil «ottie' 
grab« Xtnoin ftci ifl, r* bai bei geinb von »eijcm ber )u üben uub 
|H bcf^iefen i% eine $ejitli>n, bie im 3nn<tn paijenbrn Siauin für i:i 
tluflleaung unb Sentgaug bec trupcen gewibtl. unb ein)tlne Vbii^niite 
neuen Sectbeibigungtlinien, wenn lir crttr v.-doren iß, fiofe gatt dti|> 
ipunfte an ticrfern, yöb»" u. f ra bat Oicfe 3(ellung fann ber Srrlbei' 
i biger noi) fiinf!;:± frn.i'fen buteb ^c^anjen unb ^inbernipinitlel ber feinb- 
j lidifn annabetui;^. aue '.Uonbeile bei Stbenf (Inb alfo füt ifrn. Der Hn- 
Urcif.T bji freilti^ au^ b'". JT" t^ftif*. wie in ter Strategie, bie ^aitia' 
jtice , et fann bie 3'ii. *'< 5<'<''n unb innetbalb bet befefttn eielliing ben 
'IJuuft feine« ^ngtifi« a;.it((H, er fiat )"r;ne Cipcutien über feine iireil' 
frifte, er fjnn bra ^^^e|^^tr tcn mebrtren lieitcn anfallen unb taburi^ 
über ben vjuptan^iiff. ben er beabfiijjli^i, läui'^en . aui^ wirft bai entftblof« 
I fene aicrtjiben auf bte eigenen leu^pen eimuitigcab ein. bit |ai Stgeifk' 
cung oft. tie |Ti^, bat SiK Iri «r|(, btr mlUktm^ 
rntgegenftür)t. 

Jtbrr bit ^linberniffe bet äJobtn« erfdjlDtren bie 'Mnjtijfittwegung, 
bas feintliite ,^füer .luä Lirbfrfter s^tellan.i fnpfJiii;! ben 'Jln^recfer, bet 
fict) viü[ji ft(i u.it ur.ijfbriJl r.ati(tn mu-:, fiton m eirirr '"'ntfrrnuniq, niel(^e 
iießentfirtiä but* ^ t ir,;jroriit trr iiriKU '^ü-iffen mtn L)i7tni um bj» Dop» 
pelte ber frübertn ^firj^irtn lit. 'ViC'b' trirt tut ,}fjn ^'oii ben sorgejoge- 
r.en ä^atterien unt Cen ict)u(jfn beJ 'Jla^TC.ttrJ eimitiri , ;{i(r, ba bet 
iv'ins jiCtifi Kf^t, .u;i gelinget Söiefun^, reibrenb Cirfrr mit feinen Ott' 
fc^^ljeit bat gaiije -.Uorteccain brbeirr^i- '9>' '>Ue tSorlbetie bet ifobrnt agf 
8eitea bei 9iertb< ibli^erl finb, fs ijl au^ bie voQe Ueberlegeobtit »einet ,yettetl 
unbefititten. !>iefr beibcn 'fünfte (äffen fiij bei ber iefigea liBenu|ung bei 
£eiCAtnl unb bec mirbrrif<l)en 'üQirfung ber neuen $etteca>affen buicb feincR 
bet angegebenen SBoctbeile bei -angcift mebc aufviegcn, anb Btna mit 
au4) no4 fo gttfel Qkni^l «uf bat mocalifiiie ^tlemeiU (egea, »itb nl4fi 
itid) biet fiuftn bei ben eBtfc(li4eB Setlaßen. ober, wenn cl Mbtlatallig 
fli) betigäbtt, »erben bitfc SBerlaftt nitbi bie Acaft bei 'Hagrifl bre^ca, f$ 
iii bie Itümmec bet |ufaniniengef<4iifrentn eaiaidone, |Hin dinrai b'Mi* 
gefcnunea, bem .SAmpfe out bem nod) mtnig becMbrtcn (Hegaec niifet au^i 
tiBMirt" pnb? Sit Qtit^etbiguiig ifl ilf» »oV fit bit (Urtjte 9t}titU' 
aainfeb««- 

^elbdlb bmf aber ber Sagtiff nit^l 4ufgtgtita, ti muf im Otifd^l 
bet Xtuppen aU 3bee genöbtt »erben, er bu| tia 9(ren|)unrt ^ItibfR. 6* 
fl«r, Bi» Bil ba< <#fa(a(t St^oUnif gef^tlbc« (abea, fleUte c< fii| ia 
QKtHI^Mi tbmi* bxtj ^itÜRag, bic ai^t fdtBAilt ^mHt bitt, 
dlHJiriRb, b«r Ri^t fii« f4»a(^c eciic |«Mt. CH Bctbta dbtt für ben 
tli||rif ^R Ml 3RtiIiteR| b<f Xiapprafiiinl. ade Mi aeana Vcfu^tlut- 
HUatiMllRiifc liegen, weil (4ktK Wai^ciii^e geaiA^i »nbea, baaiil tr M* 
04«iM|{lt(un |u itgcgia mät, tiwticnben »silea »tt aal über bb 
mm RW; RRj«n bwt« Xxmm Rl^i Setla^ibaRt fainn, sa Rar 
liR rUm^n til^ Mr ihi |R fKbra Ifl, faabtn arit im! ta bta «a> 
frif tut RRiimtM i RA RMrtMR , RMHAnina in dNM(> i*"* f^»«!» 
ediia nftRMR, 8itt RRb flfaHR Ra4 Htm Sm^ f|i|n. Kbc 
tHMtRNi IR Mmafittabti «HRRt «H| RRfmtriM knl« «Rh 
IMW «ac aaRMai laa lt|Mi «NNttfi^latt |iBmrrbr Ifc 
bcr H4|bH tRmgb (lUiw. fiRR«, akr a«4 rri tum. «bfc tat Vitriff 
gcliatu RRb f§ bRi «iflK bit BRtHBlRt f l^M l. bat flMi «te* |Rti 
eMM^i M «btn b« tw«, Bb «iR 9M«ai|ill4i^ fta«- 

(tttat- W. tat •f|MB«it.) ttctirti foaiaiea »ir ta b«n .eetrniltNRtiB ibtt 9atft(ft#tt 
nnb btc Jtciegfiibrnng »er dtegenniit; tOR iIrib flltiR ftal* 

baten feinen jilngetn ««merAben geiafbBtt.* ecrlla IM4 bd 
fßittlet & eobn- '1>ec ungenannte Serfaffer crUalnt n«| fiaigea ««• 

aalitefibl.fien eetrad)lungen Bier bat in bec Weiiicit f« b«b«Rlcnb geänbrrte 
-liiefcn bet Ariegiifubr mg bie fteigenbe SOitbligltit btr Obft^lt (at ecb«ap« 
1 inj con tärfern. iiJeiletn, em^elnen Oebäuben u. bgl. 3''ä''i^ arftb t** 

tdil tt( Utiliil vielee £d)la4ten blof bacin feine Utfadtc b'ittc, t**" 
tie eii^enrn iiujjpen ein ©«cf nid^l bebjuplen ebet »egnebmtn fcnnwa. 
weil et ibnen — nidit et»a an ^ib\ ober tapferfeil, i'onbern leblgli(^ oa 
Hebung unb (5>ef*;<f In Ziffer P*;f(*iejii febltr 

Eer «BtrfafTer trenbtt »i* bifCJuf \u bec tafiifeben »liebetnng Mr 
pteiiniii^fn '^rnre unb ytiit, tii biefelbe, nun möge nun eine Ofigabt, 
!Di»i|l»n, ein «UBiet(»c»l aber gat tiiu ganj« «tawe fcl»^ tut «nfigang Digitized by Google 84 nimlid) S<n SRjjTfnä«bM«4 knr tIrtfDfrft «nb .«aeanen'e »rlti4ift( unt cinfl 
UMtfmafligt ffltritutt'i^un,) etft angriffe »oii Iietfetn, »etwerfm «. f f. 
(rmigli^e. obnc Ijbfi t;f tnipptn tu <fri"t!ilr-m ctrr tur(tr!n.intM \:t 
T:n'tn. SBit J|fflfb<n .illTtU';..?, tJB uri tir l'tfi;viii'.i; v-dfjciuii ■ 'in 
»eil ifbft ff^t gtfaUen hat, im{ j-Jcib jftJke trr «'.'jr^jtt rinti ein n \ 
cerer Ä<irciO«riefet;>j obft trtr.iiH'^tnJ rtltflftjittiöfr f icitlctirn i:n ä-c- 
In (ifibien; kenn jicjl man audi Ht üterfittiffigf SHftirrei iv.r fL ftrr 
nttmcr *rmffforp< in «ine Sisijicn ctrr tin Statt jufammtr. ic ic rb 
<iR falittt Stitttx nie jene Sffanövritfä^iglcit nnb aud> ein foldirj ^liriiuitm 
iR f(bi( iBti i'eintl 8<i6ml Jtraft 6e^(en, alt mit «in f^on im Irrictcn ju> 
fammengeflelltf« Stctpt So j. 39. tie 1t«t*Sftitx*iintterpi Cefiftreid»» 
unb SRufllantt. Cb nun gerate birfe (SIgnung bei; c<iftif<feeit ^otmaiion 
rinti pr(uftT4tn Sutaiaene t'o brfcnber« gto^ fri. alf btr ffirrfafftr tafur 
\ttt, ta|r» »ir ba(<R gtPeUi fem- aSJenigflnl hM er felbf) genii^igt, ein 
flu! 4 JteaqtAgRin i(|l(i«ntrf «BotulDon in brei glei4»e Xlitilt §■ tifrili« 
Mt fmll brri ütan aufgefteaie trutipe in imi 9iUUt |h rangi* 
m, iMl RMlwraMs pt rinn Srtnnunt; ber cin|tlnen Atmpagnttn unb |u 
riRR SfimtnguRg b<t fll«infi(iiri in brn (SKicbtrn fü^rt, «tt — rrf) {ur) 
MV btm ^tff<bit eiMl)»gen, oft fcbr nii^tbcilige S^l^tti nad) fid) ifr^ra 

fMT IBerfafftT fteSt nun »ier Xijiftc >n ber 9tä6e ven etriia all 
lllHR0ntin>tt(c fit «int (■ brren Kii* manjerirenbe g(i|ete $ni(|mi|a|l 
Ulf URb bttra^itt bic Ir b(R C^to^tn HR SigRV RRb BattflRt in» 
ItfkllcR«« S)«tf> R«b ^<«|ki»8(n(rM|«R|ni an ■ngitifr, mM fr (Mi 
npRinUfll tai OttjilUbffa Wh Vmmt ttufym*. 

IMI awpRfirfWwuMt 9^1 « m ter Mii^c «* Wtai|taRM^* 

' •Mf^ltlt IN thuc nnm 
(4^m ttrabt btglH|NiMib(R 
I •4%»' M<4 VttltgBRs tm 

gtÜfR, tMliNfnütteR fMbugini ffit än iml ftnatoi Sn^Rtrrie 
itaMillmi'. JhNÜnfi'WMuMM wi 0«lttiiw, fimlt fHarfl te •mlfM' 
mglllUib |iff|l( Mtfrr Rilb ciairinc ^fefte amiiV^^. O» rrh Jene 
wAnim |R llnr ^(ifMIaRt Rfa^i fifl bic «talkt« Biil, Me gtalinli^t 
§il > p ^iBq m crfirtna »fcbtR, tsoDeR «ir RRRNlit^ri)* U$m. fiMip 
ii«c ofMiM M* ifitRalttigt iMcglfä^RRg etat Mk MOfnnflMRfM 0c 
ii|nf M Stmifll NRb RuntRtii^ b» BR io rii^N SMAm|M, iwli^r b4»< 
fm MUM, «II fl — IrfbB — HKtc {R k« atlp« wUMtmapiififn fxtren g«f(6ab Spjnirt, Suliertr. 9r<Rt*ftn, (j iVIbft t'< reift 
'c fti-Jffn <5 n ü 1 j ti t f r nnc fociar tif im übrigen Äriegtsrtfrn fc tirif ilrbrn' 
;;n J.irftn, tjnr, t if W c : f d) f n unl 3ü^|■Ul^^n fi^b in ttr^ft Öfjte» 
Min.i t(\\ Tfiilld: (II, Unjjrn, ?;crb- unt CfiffJffii übfrk^fn. 

(»ntli* .iit-l tfr S'fifjl'tr t\-.- Cl n ifiiiin.^ i;ir ■M tii,;ift'f- Tffifttbfn 
t:t (l*ftjlltf in 3<-' l""! Iii* trci l.i.rn in tint i'if'rt'c;! für 1000 
:'A\:na umiufd)<if(n unb glaubt, ba^ fcif SHitfrnjntJüfciaffit finel feidjtn 
Cbjefle* fe jtcp ffin »iltbf, bap nur tif grcpif Uftnma*! tii ttn rm- 
pftnbli(tfltn fflerluflen an bellen ©reberung benffn Hnv.u. 2Kj8 imraerbin 
lin cigentlid)ei Srcfd^elegen burt^ gta^bniii^rl ($rltgr|'d;ü( bei rinrin berar» 
Ilgen Oebüube feine großen Sifcwierig feilen baben, <o turne bcdj bj* Q>t4' 
n.lt' Mllb Wafeienfeiier bem ajenbiibisfr bebfulfnbe Sßtrlegenbfiifn bfreitfn, 

'£(nni)4 aber glauben audj ttir, tJt »ine truppe — namer.i;i(f) eint nur 
ft^iralb nii Wtittrti Vrtftbene — bard) 'UnBrabun^ ber von bem Serfaffer 
angrratienen SÜiitl ibrr Defenfrthaft auf(tMb(Rtli<l» Wtb« rrb5(cn Knnen 

3f) tifftl @ftr, obgleii^ innä(6ft hm JtURCTabfn ber f. ttreupif^en 
Vrairr genibmtt, btnn»<b »or ollgenebicni SRietefTe, — btsn bie Srvab' 
sr.p bet Xaflit bleiben itnaU gleid), — fo ifl bagegen bal .9)eitet« 
»efen; ein .^anbbBl^ fitberitttne Cffi|iert ber Snfanteriie," 
)ufamniengefleUi »en Jtrugt, {Riitmeifter im f. 3, preafifitcn XurafTiet- 
gitgimmt (IBerlin 1S60, bei SR iiiler & Saba). gani f>c|ica fix t. 
pceulir^e SHIitJrl beregnet unb ftft nar für Mcfe «oa aRtereffe. SMftt 
IBtt4 entbäft rfne |ftmli4 gcbrjngte ftOgemeiae VaMtang |Rr VferbefimRt« 
Rif, bcR figeatliAen ffMtulml^ Um •attlaag RRb Bin»"l. 9fMt> 
«Mtttnt, |Mf»(MI*a> ÜMMlIifMi M f«M, Vtttaf futi aitr ba4 MRi> 
gm» Ml MlitMiMn ffteMMAffMi, Ai%c bir M WMm «ri Hh|||* 
ftm R wfc i iN b i R 4inii|in(ai OtmUnm «Rb 0ta(rniRfr« Ute 9n* 
tRM. — Afnliy^" Mlk Cum da faUdl Mif Mri| Itaifl MUm. 
baftt ^ aKMnll tmitfidO« ta b« «nmohii oab Im «tiiiMMi 
8Mt «Mfl»M|tak «RgtnbRfMR IIrI«m|I bH INlRiRfi |N |W|ai ip. 1Mb 
bfifi« f|l llir |M| gtnfigiRb Ri4«if»HiflHii. 9iR ft w iip t «) Münni 
3Rfuitfrinffi|tct ftaR b«>cl figtl« jebit Mb(NH{i||t MNMtaiWt* 
fRtlilrai. Sagi^ »libt 4*111 RMitR btr VnfUmmlrit bn SnaAuto* 
g<e. oi^c Ritt B(|n ««ItltnRr minflliebe in bea Hn(«lM fillfttRbttt 
QorfltilfbR Mft fhflialinli^, eRMRag. ^danang Rib •(•iMtaNag. 
eiRc» tftmUmm OffW« «4 Me fiaaRt «nwHff bii|iK «RrMifTlm 
UR(Tläili4 r<te. 

(imfktRNl fU|t.) 91tiitee«9tacb tickten. . . . . r. 0«l fa bw |M li|MN „ 
aMrt I8S9 etfibienene ,.«(ti1Itti|llf4«* - 
H« all gr{ftrd4«R e«tbaita. RRb ^ilai fbtat 
fl|lfR aflgetleilten iBeifaO gc^nbn. 

«erab« »eibalb m««te (in Wafg/t tnilrt »etbea, rmI bniill Ir 
Oer «ttiaeHe eingtfii^ bem ««tfifliit (R^afla» fiiR RMg. 9a «aM^m 
b«inpiel»(ifr bie ere{lMu»t'fi|(R Sinb» |iNt fOurn BaaMt m« 
{14 beategeabe S:(H)»|iti gth««!* 1« «MAfR. Ob atRRtt(|tB •^ 
r^üOf bei ten •ISrtJrfiiltiHrlm Müffni fv ifntll« «ft ^e RmnoRgm 
ein, midtt im ermibRM «HM aR|mK mAml 3n brr fMgf Mi»(fl 
bwe 6>9fBnbrr brt b(R gt ^ tl »»», foRbna NNR 1«-Qfünber befhlcR; bei 
«MVoKniebtigabcn mttai rm^ 6*«f|Rbfr eingefu^ri blitt«. ©le 

neuarrigen t2.9fiiRbtt (bb Mrm ROb UHm O» Mt «fM. »a bal Spfin 
»Ige ebro^RctgiMal Rar geriinit ShfhiRg U». fb awibia bi« 6pfilabigen 
»uigcf^ite obgeFdap. Oa| «t^Sabige etrtbaeigff^vf mMU RRt bei 
>a» Rcaattige IXpfüabige berlei QkMoffe bei 
80 etittaiiin fb|t. ©4 belRi 6>flfiiRbtt «Rf ein <ßferb nnr 4-S 3lr. 
dagbofi ««W«, bNM fit gtRi4baU#f 9*0* (olfo nidti bei na(fem ««b«), 
|MKi#l, fi «Mbni biefe akf^afe aift 4 nab ai^t mit 6 W»tben be- 
OMNM. Sil RtaaM%cR It'fflblbn e^aHnelgerAofTt mit aSreitbaabt'fctifn 
BlolirRmbat «n 1600 ^(btiiten bar« alle ©ijianjtn bi« lut rirwebnli. 
5" ,*2'5''S2J2*"* ««bta8<bt. S)ie temphtuBg biifer SUt liindjefft ift 
***^«Ir Www* W«t bfe 8ertbribigttB>) bet 06ef*ii6e kur4 Mr SBann 
^'^Ä JK*?! f*** *«8i««««« erbeben aietben. lo aulgtitutinet 

■«Iiiin Ifl Mi Ü« mm ««tcRlNab. ■NNf »iRfg SIMS M M |. lliaaiiMMlt4t«mfflanbc> mit ttr 
« •nfra^taatlfiflfBi für l»i(itär<a lit t(r f^nifüb- 

era (ial- glter umtHt», fp mmm Mmtgi» bii 

W |R« 

bM btt tUmn ta Wn hm mt^MUkm Wm i llR R g RRfiHfwbnt 8i|im im, RW w l^ t ii b 
RK tRMM; m4 IM ta nigani |hm!|Iib (hfilniRgi« bii 
•OH ♦gR»t»1williHi M fit b<i|b tiwliim tm iteiMim, fMbin Htt '(• 8»*r ber meiAt «m««i fit. «M 
MM Rrfl bir CR U i » ni| i f lf a » tt>»ef»ltf»ttft rb» Riil »cR «MMiHiRgm 
(lamH^tt «l|M«|RMi elR BebcttiatanRliR ge(r*|fen nürbe, »oha^ biefe 
gig« liwa ««llltaiMligtR SuWag lar 9ra^, «leiAe fe»*« M^cc 
u«4| eraiif^ mrbea finate, bie SerfraAlRRg. HR» aa oOen diaiicaen. »• 
f4<b eefteSlc bief« SaWnM^mungrn befEabfR, aa^ }UgIet4b bal iu- aab 
flbflreifen btr niUtirgter |R beftrgen unb )u bitfem Snbe rinea eigeaen gracbt» 
tarif |a «etfajfcR fmm. Oabati^ »jre fär »ol «erar ber Sart^eil eT)ie(t, 
bafi bie Scrfr«4tang aaf ben .^auptroalea |r ben billgftoi 9rt<^tfa(en ocU = 
r»mnien gefidKrt toSrr. eejäglii^ jener CIN*«, m* niMb reine @irenbabnen 
aber X^ampfT^ifft geben, ne b«brr bet Xtaniport auf ben gtKijbnli<»eR 
Stiaitn ober aaf Raberft^iffen beweefpeligi »erben mu^. win bit Set' 
frafblung «Ofj^rUtl RliMdil aRinuenbS'iücitatlcnfn u ; für ytu' ^ronlanb 
bcfonbetf, |U Sunbe in bringen, mit fiatt um n\ jcoct Jp,:ifi4,it iu(btbei- 
Ilgen fUtfonjwtifen Xrantpcrt iltii bit aan^t Sinte, von bem Aejugl- bi* 
inra BetbrauAJcrtt — et<t infcffrnt H* bie Uerfroibtun^ mit btr Gifts 
babn ebtt bem E^jmpff<bifft fcmb-nufn Ijpt, bil an bni tiiil;|Jfi siijiionl» 
pljf btrfflbtn ju btnüftn. T-\i\t ^VeiMit. »tlAt tif ^Strwjltunn brt iiji- 
litargMtfr mit ben ^!frffbtfL:i r?rr jnningm in umniitfltijrf ü^frübrunji brin.it 
unb bic befien Jtsmmumlatienimiitti bcnü(t, trnMifi fid» naib ber ttnfii»t 
ttr gnumttc« «iNnwr Ir «Och UailUHbfR «U Ui McilU RRb bftigllf. • Betrefftnb tu* 8 a ni : i i J «• f ff n bet Urmrr, loUtn. mit bie 
,)äR<bu. aB«<bfnfd)tiff imitfi. ntutrlinjj» ifitjifmä^f *i<e:füi)i!n(iti: rij 
ben gerufen »erben; untfr anbftn foDen bir bfUf^lidjin SrlN:ri ibfff n ttr 
aafna^mlfbitaiet n«(b etaeai bmiil »orliegenbcn Vl«nc aRige|t«Uet unb 

Digitized by Google HS |ttri}ot'"vr(4ifnt(r .lufjirüflei »«k(n, — \>it SKjnnffftjfi bft SoRttäiifenc 
pjL)ni'n '"clI m <pinfunft ni*» fowoftl )ii imltlirifdxn (JrfTiitifn all »ifl- 
mfhr i^rtr (Igratlttfetn ©(Pimmung gtmiif jur öanitdr»birnfil(iftjn,i in Im 
9)!i:itjr''riiilftn anofjaltfn irtittn. — tit unter iit 3Jfrtanlittqu:iitni btr 

an üiffcnt|.'j|;;iitn unb gfltipiulft ;jI>(T«i(^ «Ufjfncmntfnni ©finfciud)i j.fr 
loütn fnUr* M jiai unb ^jr impraftif<^ 4Ulg(inrr|t »ftbrn, — aud> foll 
IHK aL'tr lirnfr^rf tiirjuf .i-h-lirn rfrttn, bj^ bft Staub in «(tlidiNn 
91ei:iin:i'!raiifiit. iint 'Jii.iTirrrVnjIf in itn 0«arnii8.T*fpilä[»rn fl'13 rpIIiäS- 
It.; üi Uli'" fn ;>tfr .Sniricrir n:: ^'(i-J'Vi;'-ifn mit fsüffmnif ■) /i t?ijirjri 
für trf> 'Cifnfllfiflutiii 6rijfjoj<n »frbfn Strmtmfn itiicb wurbm 

bir-; ,r.::^^u^3fl^ in So(|)( »in»! ton t'mm bottr i;r|)clltt« Sclbirtu ti- 

jfbdien et(i4>i(l iü«t b» ai^tnb bei lutm $(ll))i(|cl in Stalin hti 
ttt motiin «iMM Mk in Ml 8<lkfWi<fnii «ffminftn OiMmi^ o* 
lafTcn 

* 'Tal $tjfibium brf patriotirf^tB (fivtrffnti »i^rtnb 
fecr Jtritjfbaurr j)ibi fol^rnbrl feffannt: „$a< in b(r ttuJi'itiu^ji^unj 
tcm 7 iRevtmbrr 1859 ;ut ^urAfübcung btT Cdidi^bdbeiliguiigen btiitOtc 
«ctni;.- iit i>ti biffft 3n't »ifrfaB bffcftafliät bi» rt'nUufdiCen (8(fii<b(, bi«- 
her 3flU0 an b<t 3^(1. in 4l(bl<n unb na(i) ftatbrjericn (in|utb(il(n. 'hi 
litt (ine i'orgfjittge Prüfung jtbd Gi(|ud)(< (rfotbrct, ba fociväbrtnb ncdf 
QltfMK rtildttfrn, bi bit erbrienra CKngdiiHi brr (. (. etiirriünittt ni>4 
■Mit tii^ittfen |lnb unb bJ (int V*|a(( r<6»(r Q«riDBnbrt(c 04 necb in 
«■Mriiügftt epctaUcn btfiRbfl. fo ift bU ««ait^ bri bt^ti OiDtn iii6i 
<■ Mt (Mm «ifiiäbr f> fi|«fff I* l«fiK, HU tau 3ittir|fc tn in 
ffMlfilnibn nnb in ftiam d0cnta U^i. ttmiM|«M r<inrr tbtn (» 
f^mMpa M MTantmortUt^cn OIHfpea M JtmW Inilcii, titn 

«<f blifrc Mb H wrt Mr M«i«i9MV giMIlH; n frhin 
«afgabf fltrutt )u mAm fijlMlt iMb afe IfHin d <|w DtberV^ing 
tt^, fite MiyejMM 8M in t«|HtbfaMfetn llttt «nftlt — m aui 
thm in Cr. t^BfkM WmSfMiSakH ftr bat 94r UM «tflÜMmiin 
«Hifcl dm fi imbi «II Ba itlMdUI. bm Mt bcr npiüiflai Wii*%mif I )u fi^enftn unb aut)ubamn frlbtl unttr bttt utijün[ligrn Qer^dnifTen , unb 
i fn bfr titt, Äsffmb foanle jicf) nur tinii (?iniii((n tübnifn, bfn tat (Vclb 
iu ti-rblftibfn tfrraoitil«. aftit«rli4 öbn t.J Wiplini^f ii. frrfiti' " na4 
Itt Urfacbf unb fab j«nfn witfcrrn Cffijitr, btm bit ©tfandcntn blinbüniü» 
tfrtraulfn ,Zit jtnb au4 »in llngat." tcbrte tt ihn an. ,.3!fin," «niäf^nflf 
bi(i(r. „i<6 bin faifftliittr Cfftiift " .3» fo — idi MriUb',* iftli(irlf bft 
?iilitütci- (itip.laut, une Tnuiinuiib juJ itn SlHjfn um'ftfr »ioltatcn. 
'auttbin-i« fcjtlfn bifff auf (itum Z,ti^i ^rfi qualpefff Jajf unb :\\i(^tf 
,11 fftifbfn, {lun.vr unb anbrrf Un>ifi«a4 ju erbulben — aber bfr Vfrfud) 
bfl JtelTiitili 9* fit feint junft )ii ggpinnen, fc^tiimt m^m »n 
btt Xhw Mtli» Bm«.' n (9c«f SliiMt.) Vir K. b. WL »ccMitb bi« «in •i><«" 
MC I t^ gw ^ tt ltr tfohMa, bn namtat(i<i) bei bcn ilMn« Aamtrabcn 
kW VtMMtta lUMiaflMiiifni fb^ Stmi iOiivib ebttt v. fltbonfdb, 
V<nf. fll«|«r nb ecjilfr bn giibra« l:apfK((ii«'a)lltb4ia(, ba«t bol 7«. 
8«be*liiibr rmi^t, all brr X«b Mi ^inntn abritf, ^faffengtitH in 
9<bni(ii »ar fciu Otbanlltdiir, bit SttllltTic ftn« Wifft, »o er bnr4 
ffftiibrigr rifrigc Sirnfiifit Kulgcifii^ntiri Idfldr. 3>>> Oa^'* oll 
llruarariinifc in ba« t. dif^imtni einciftlfUl, no^ntf et all .ffortioral brn 
iBffTdungefiifgfn Sei, unb etfämpfu jiift bfi iven 1814 bie ,ioltfnt üRt^ 
caiUf. 3n fo(j)e*bem ^^aiirt maifctf er bie tyrl«jjetii:i|! von jpünir.jirn i'.i 
(^euemseiftr mit, atiancirtf I8'.il lum i'itu;t;iat\t, 1839 juin Äjpiriii. ti'uttf 
I84ß jifitrl: unt :tj[ nj.li 4.')|.iti-u(c T i(ii|"l^;.fiunj alS äJJjjc; iii £,i-, 
SRabfUatit öl» ium Ufifii i'-tiriu'tjutir nn trisi .(laifrr iini i!.itf.!jit:.c 
ileti itr^ rr,irb-:itr äaltat, unt oi' <r.ntü l':r>frn f\ii'afi'''' ^l'JbtfS. f.j^iuu 
)id) Ifr 4(frblid)tnf ber 9l.b:u!ij ttt aiti-jfffjtrn, In ijuuiibri^jfl Cft 
Jtaraeraben: 'ISar)Uje, (it ji^ aud) auf Tfint ^i^nt «ererbten, Ton benrn einer 
all Cbrrl in brt tlrtiQrrie bin {telbentsb bei SRa^enta fant unb mtt bem 
Ctben Ifj e:üri;fa Ärcnf Ctfntirt würbe, ein )n?fttfr in CriKltm (vbarge 
unb ®ajifni)jt:uii,; an; bfr jünflete all .^auflmann im Wriifialflabf tifnfit. 

d 3r. ffi'bfrlfjjURg falfAer (Merüdite beinet(:e fünjul) i\t SBirrrr 
•{(itung: aSenn Äcffutb in einem fc eben an 5ö 'JlJam itv k«l,iJ>inB) er- 
laffenen SJttffmanififte iriumfirenb brr äßdt txrliinbei, bap, fo wie frine 
4tnfunft i« Italien befannt ^ewoibfn, liber 4000 Ungarn berertltt unb 
itflMrl »Me öjiertei^if^e Ciffilim auf bem 'äibiadilfeibe san i^rrn ei^e- 
«m Cnttni j^rmoibel aarben feien, fo tbeilen wir birfel mit, bam i trr 
e»I( iR4gvarird)e S«I(lj)amm \9lä)t ii)m {ugef^riebcne Snfamie erfabce unb 
fHbil bunbiaaih. fflit ergreifen biefc (»riegrnbeit. im einen ffiocfaU )a be- 
tUfltn. Ut Um Jt«ffn4'f4<n ijnblereien bte e»i(e bii^t. dtad) ber d^la^l 
M nifiRM »nbni nnTm ttefangroen niÄ Oniua traniponiit. 3(rt 
Qt/^ MC ai^t iMtMtitnib Mb ivteT brn 0|fi|i(rcn »uit bei »ittnriflrr 

Ml •ifülÄm M« m fdtMtf rniMriel, brr «on Waggon |u 

SiggM tilMb Ihm tar mtfiirif^ni Mation •|f«ii inm Xteubru^ auffer- 
taftt Mb bbfb ttnlMliHii In4 Mb sab f^n* ®>(le — tiefe {inb ibm 
lltalllttiii iHMHC gllHia •oH'« Slfttmriflrt S\.. ber ean- 

- - - - - — Ml tiatt bit Catfing rein i^^ecr • (flacll, tO. Siiiair.) !t(r {(tnbrrui^j ta btt IMfinaiiuas bn 
«tmrt ifi ein« MNi Wttiti^ S*F>'8<i »''d» bit llta«tfr«nt ffc Jtricgl« 
unb i$tiebeRl|citin n|«li. Cir Hoallmr 4* Parole m« fli|i|lRB 

fa^l bie'ibtr: 

.«uf Sefrbl bei Aaiferi^^tiat trr itrleglHlitf|ltt IRatftbaa SRanbon fir 
bal ä^ef leibunginrfrn aR'^ejeln geita^m, tmn nibefitrilbam Sti^ta 
fi4> anl folgenben rrfrnnm läit. So oft ber (SffeftitbtftdBb bei ^rrrel raf^ 
unb beträ(btlt(b oetut^i »erbrn miftt, grnügtt bal 3enribungln«fen al4t 
voUfonmen ben flxMIifMfai, nb imr »et UntuMngll^frit bn iBorri^* 
aKb bn Onrgimn m^gei« Wl ir|t ballen bir Qorrjtbe an Stflcituafl* 
(tUra Mu «amak flbfinM. Sb titbigm ^rit» aratbrn ^t auf bia Sric 
b<nletat arlcaAl^ mA aa» ^nfmtbSmÜfi^W jrin •iraiiabnt filt lliM' 
fUab« MtFil i^pial tfüäim h bit Umm-, iMia frinffrac Walngifa 
iiiiiilitA*!^« bii gale tM|lli|ini$ iiib bb duMnirM bt* ttlul^ife^il. 
Oftmii fafia bm «Mm 8n|Ü|nmn bit JÜTiit btt Qncitl« 
»et «cMic in SafKRft liglablg auf u« Mtl*i*Jvf* liagt« 
cii^Ut fetft tkt foH «fl altaikii iKii4t wibm «nb taMut^n bic 
0reR|r bei fOrtiittn Jtitbilt. wl^c ■« ih4 lab poA bot JUmum 
»fflaigti viib. «afiai* afat baf alnbiBgl bfc CaliafM MMUtna; 
fanaiM aiK »aaa <i in l | i c ft ^ ab« bot Mtg r<lt(l, |k Irai^t bmr MRi 
«alnaibfttlUtbt Jhsbitr aulc ja Mtfaatta aab babinit bii Cagc aBhabafn 
8«ab« baan, «caa bal gtUbt flli ^ i täwl i Mar M» «rpia Batbnriwafta 
waltra maf ; b«t Cliatlflb>| vtrb aagti«»« Caanaia nftMrrn, «tiil ic 
ni4t m<bt MI biC pUUUttn ^auf« «Urr ®aarrn |u leibeB babea «iib; 
unb fertiS faui man iHHC gttUn VatfAbrung ber SerirtbiginglßiMi M*c 
ftia." — Raib rfacr ÄtKbttaag bn iilb<rigen aebeifiinbi im 4WR|*(ata 
btifi «i »titn: .X>tr fHailln b» cnifttieben, boj (a bia ftaiaiiafa 
befiänbig 100.000 »oOflinbigr erneibungm «oiräilig geboltta ambiafaflau 
timit nirb bal (d^rlitbr Aenlingent bedeibtt netbtn, unb bn Qomib 
wirb alle iabtt emtuttt. Sßal bit Organifation ber tirbeil beltift, fc 
l<[fibtn bie ^anbwrrferli>m))agnien beficben, unb ibrt ffabrel wtrben prrma- 
n-nt (r^Jlt'■^ trie bie bft a^Iil^fB iPataiUcnf Itter bit Weferte ton 100.000 
ii*iflritun^fn uMrb ber $rit)a('3nbufl(i( anvertraut; eine giapt mit äRaft^i- 
i.fii ffiobt juSafriiilttf Äab'if, wdiljcc jllial'rdd) eine fo bfleiibenle ä<rftfl 
■iuui; H/iiiiri wurtt iin y;ijibi.ill t-jr* <>iniufiiji«nj) einfiier SBautiinfii 
I Ii; .?IJttbe i"t II, miMUlli* tjO.OOU Ö^rflf itiinflen )U liefern. SJdtefF 
iS.r ,\u|;btf::;tiiiijj im nun ivjt-ront ter ;vrlnü,if in tn .(tnm un» 3'a' 
;ii.'n bic t>TtaliruUi) .jenu^t, "tii vi.ii'.litrrftrrcTipj.jnirii :i iti iiubi JHf 
teijjen unb man ild) in bcin>((ntcn SlUijti.Hiif»» u;cl)t auf ti< 'tiiifatinbii 
flrte eetlaffen fann tiatum bat jelfi e:nf teieiti priianillrie ?Pti»-!fabrif 
Auftrag rrbalten, jibtli<b eine Wffftse voa 300.000 'Haar ©djubtn .itnu- 
fmipen (»nblid) ijl noift foljifBbe isiibeijie Meforni tu etwdbnen- U'ijber 
r(utfolt>!en bie Wa^ajine nur auf ©ffrbl b»* .«rif,!tmini!ler#. 'iSon nun 
an fcti aber jrt« tet gu^tifn äl!;li!ärfk':nmanbJJ cteir ur T^mtiUxti feint 
befonbetei !tRagd|int (aben, inb bie doifionlintenbanttn gnb ttmäd)iigt^ 
bit ali^ia «tgralliabt aa Mi liRyaia Aaiyl |a Mralf»t|ai." 

SdffKancn Her JtdMiUioii. 

im 9. R. in 'Drag: Ottlliiflj innfffii mir ?br>ii üiiiroii Mntnib aMibnen. . 

1). t. t. ia VtinbrrD:Xat 19. 'Oiirr-iaalaillcii In gelirc. ue S9. Miylntal <• 
9Rsala|aaii<, »at 71. In ffemorn, eii« 78. in Wim, tu« 4. «lr«i|ir^||lJl■t■■l hl 
Seubluffi' 

— 041 — 6« loril 3b' asflfM 'diil'lf — »ünflliib trft[|l. 

4r. ^tm. 3. In Orl«l : SSebierf ^iiniimetn iruite» Tüd.ifffBkn, i»ii Ut 9i- 
mntlaiig: tn Ö4tii. labet ber ftii^U U>b'lfi.iiie. 

Cfn'H T — — "t"!) i'T Indinti^mi^ in 1. S|>rii. tScKcn Sie |<ib **t 
foilfjlr 9rnirf IVtci tnunj.'.Malr 3 )ii «tfitj^rn fu4nii. 

9. M. m«» eie enturfi'a »h «äu ItMt». it btniM let X<illafr<*n ennMt. 

«. C «Ii «iftmi «ilUiM ata tit aMigt •»»■■! «f* M. — 
fontcflmr fBfUe K. fa|L OaHiffa berilhbra 9w(; - m« «t »etei* «H<|>a. fM 
iTii ittr iriUtMWwa fda; — M* 9ii|lall4Ml lilta 9k nnUtm. Digitized by Google 88 
1» <nw|gwt »OR (Mapm M tat fltSbftra 9alMii| 8cfaM«B<(4«* IllUltft»*«^* sab 3i»U44R«iitac«.C*rtcii, fp ak fü |ii|p(«9lt|mifi|iatii'9iiekrlag(, ^iMgcuix oi Siea, m Der «örticrgajk 77, ii Sici. Anatherin-Kund Wasser 3. «. *o»n», 

in CMm. 6taN. Xa^lwtm «r. Mn. 
1 4§ kr. «ift «Mir. 

fit ^jhnc •(( •[Ksntli'rilr (fRKS^tt b*t. t\* io<lIllr.«<gtn|t«■^ Mn ^Ua un»|<4#ni ^mf^afirii »■» tn« Mb' 
MtilHra VattUaiii imi%t »ärk, ■iunnil(l4 ain nn etilt tMk|HA*rtn «lM|^iM tnMfn|*M'r VrrfönliitlriKii 

Kahnplonil» 

im CintviMltcni |(|In 3aM( ^tti» 2 f. 20 h. i. S. 

jt. jr i'jliJi'. rriTlI. 

lMl|il<ii'34Mt|la. f rrU 1 ff. 22 fr. i. iB. 
flt|(taMIir4rt 3«i^iuier. f reB M tt. i. S. 

iiaii J. U. P«pp. d<>t«'t< >n tMtn. etatl. XatiUaht» 91t. SS7. 

in Mca in Na iMtjhii tpMttlM IBiM« ft ■(( te «Im ¥ 0- 

«£11« «4 il» «rm MMlklMt «iw I - - 

9ciitftc »ifltf arten lithontapliirt I fl tiO 'llr 

IM e»4<5 ^<llr iri; , Iii ■--.,t:r,|.-f t . — . 

Briefpapiere ani ^OüVttU. 
IM «tiUt jOltaiMnTl«f|>«|>irr . . . 
IM MU f(bi1t«4M,«»(r W t — . 
lOA 8t(f At»»:.OMt t l Wt l M» «(rf»r««.— 1 M . 
1 Di«« tritc .... •f,»«l>Ü.ft . »• . 
IM CMMCM i M-M. 

SR* ^uitf. 

Sin, Statt, «klffiile Xr. 721, 

VnftT«g( au« In ^rirein) mit tf^rrd|ic|T> 

nfm Adtfrftraji wtrttn fc;)[rtrt' -rfff-r- -i trüb fli 

MUbainicii lufrUtrnflrUtiiti Ailni ^ir^uiiit. SU' 'iitr 
rill iittagt4<a, <M S>ivlginr, uak BiUloKni 

t4n)er»iiua|ni it »tTttii auf« cltgtui(|t aak VKi^i 
Mf<iH> »rMf«) TM« OcicfiMMrtnc ■iiNa ntt 
T •lnfang«bH4i)alM ai* au|ca 1 »««SaMnMIqfi 9ll4»»«rL Jrcip«t<l unk 

* M Ml «KM auf. 

« «.•tli*M«|a9«irabi «tH' 
Jial^m iviaMt M «M a« MrU W ia CMM^Saftatirif fttn f4t tc|ifllt ftian MÜtauMaro Ci^iiuiiji mit ttm 
Mm dMtiriir« >(( IMIMm l t Mifbiinii« «ala«if«n. 

«Mr(|( MiM aa IM «(fiMlilM 9tMa ja flB><< 
gdliba «tri^td INiNa. 

3*M \mn SlUimetfIcr 2 Alafyr rlnt« in 
SSirn talioarnn 
TNjC'irc'SIrjilBinill mU tri» IKjiijr »om 4. -Jani tSKi 
I ru4l riarn XuM aiil Harra «trm jt«aiiNkM riati 
|lmni<Wti)lal»aM. 9Httn* hu Miialllm. Samen-Pomade 

flu« ttn friiAtn ilfljii'ii' 2am'iil(iilrii rTjrujl, nO- 
Ifwaitii uflmtli* . ntill Iw in i|«T |U|» 

^4«Bt<ii, jibi itutn Wm| aM riai «artMt fki« 
9<rK nii^riri »it tAiutfn im tfit)ifltr d'<(. virMa- 
»ttl f» tid all Bil9«4 M ÜMaaMtni krr 4«<n. 
ktfltifrl >i4l aut k«l VatfalM tnf'ntn. fgakmi 
(rKrtrri f«||« in Jiaiii <iiin*rt<n(ii4«r Ötift kta 

"Sit ^aa^i<OrrfJur«-Sr»»l. «»n r« tut irttc miuk 
lltb« un( fdirif lliibi 4aflT44 auf t j| 9,f)r rTftftuct »irk, 
M«M flA tu in Q>ftmiu| ■l'riTiri^iuinf.ttnt«. 
»>r«: tBitn, Oarftatt miAtlHuttn Ar. 
I «ta<(, X^üc Rr. •. 

ein 2irg«l t>r 9aM(li-9^aMate lamaniHctna^«. 
•nirctfnii} tt^tl t f. {. 8. «f tfnucl Mrttu M IMa^t 
V<rtic ditüni franfirtrffinfmtaiif >tt MtCrKo««« prt< 
TiMfl (*nib«IIaaf wirb »Ktt IwTtAnrt 
(«■■iiriiiit-r|i|cr: 

' ^(.9r«R) JT. 'VUNk. 
«Iit t. (. 9f(to»»ri«{«. »lataffi^fM.* Cm 
aahr »« tatklivWa, .lim }*(b«i(n ArriftB 
eic<(4a>eif«a((«|. 
it. V. 2t(t|i(, CtM«l»< 

ft«at<uit^ 9r. 3i6 X|.lBiiti«af(, Wo- 

riatilf '?)r. is: ««liiii 

i^a»l«a|. 

Jl tn piMtoini; 

3. «t. ftMMIa %f *r. #. V. Tii«k «»». 

ti.e|.r n 9t«. 04aii|. 

na|, 

6alikarfi. 

. etrfaii X)«f|&t^», 

SValkcbi in 

. n. 9r«t"n **iiiif 
fcT<aVN|nr.Mt— a. 

ia Jtildt'iu 
HJtrjbar*. 

«.«aOiiMNtal 
Ifintklnfr »rmitlMdirAfr Mtbtflnr Dr. |^ ^fatesfclft. - Otwf «m Ihr Ik «im. Digitized by Google f4 W> JHHtlttari««»» iil W i l «UM»«» M* füll HllHIN»« » Mt Wfct Wr Ml »wlH H iWw »i|iii | WliW < fiw HbnckWc 3ltfllUlr-8«ittllB>1irc((HL*) 

IV. 

f>l« ■•■■f4«ft>ll*Bt8*- Utir TadilSce d'un* umfe, U tvA 
II. eh. S)irfn BuJäTuit bte bfriitimtn ftrlHjemi iftk $reu9(ii' 
ifoigi tibfr fcif bobf ©«btutun^ ttl aSaflrn** für finf 9(rm«, mag tif 
Itat folflfntf Qcrcirtfruna tfdjtffrtigfn 

X!(r a^tgrn übt rin; gncalttge 9la<bt anf aKe nroMliA« Sei' 
\filämt "^xti tit (brm> unbrfinitiMt lil ta| Sif» 

IM 8«Ü) ant ^(Ir ;iifdinmrnN((tn. 

S>*r4 l'tn Wia^di unt mit .^llfe btt Slakritnalnitttl trnaag bn 
ba< 9(o|«rotb<nili4g( «u Ufjkn nik Mi 9i(tiir tu b(> 

8«ni bn VpMtM, CMbca l|( iwwM« B*^. Sir •mvaiiMi' 
Mc CMMifimn in Clrarnblätter, bit 3ictigr in SBuiiriii. fantt «ab 
|Mi%ll 9»*f i> f>#* »nk faf«Trt4(. 

W4t ntebK gtef «rise etfolge (t)<eUn Bit nin bie Xkitn. Sit' 
M ob VaMirn mlitren biit(fa bir ermuknagm bci SUrnf^ni tbrt 
Mdhli^ e*|U«iltnS. ^itro ^ö^m Ctbnung all: e^af«. Ci^'fn, 
tS^MMiif. ^wiftf, 9|inbc Hab limmtlt«^ ^oalvögel mättbnn ban^ 
bif (lafHiAt Srii'^nit Mk Ue OnilnaitlBtdfr, m4 bM Otbotf itT«ftpnbfa Biit ikctn MOMt kamflMilMT nebanl afect cmlM 
mos (ia« felitt pb9fin* Swbmraldtl 2Emr4 (äu fyltaMtir^* tt«. 
tcMMdfc SMitiäMM, wkA Uc ila|tn|iMttrI Mf »dtaiUim 
Role f^iiini. ttoni m> «n alt Utfi« «Smm McM^tMi ü 
arWt4ni dnwtft« fo ji|(mktidl4( üfflltM «qiMia taut, fli Mgt li^ßr S(noI(gaunm| MMR tM ß a S k m (ftiiabn i« bnu«. 

SiDÄ^M« afr Nclbn MR bin IHHda, mi^t bbfta d»*'«' 
m4ta bclftn. bm S^nmalarfttH, ia fo mit Mtf« M* ÜMnM'f» b** 
tirfni, fo aiafTta »ix b«l fttcif4. Stob, Otndrt M* Mi fha^dv 
iN Cn0t faffra. «irtri tatTÜM lab bim Süin bd UnWfB i|(c «(flMi^H4t Katar. S>ii 8U|nmg, 
tet IMMoM^ 1« M( »ttkt Halt tHT » H i t » «nwHtt. «M ifM« 
iliif»hirirtw SKm Mb hqm a«ni « «Mi M» oMHit ftHg^ tau Mkitt* Offea gmotbevi ttaai lajini JDaia 

STOMng Ml 9|laMirtp# bifö^gt, bfc (t «a MMpfNibc att|t 
•Hb Mc «s# au4t Ml bm nnii«i«ifiribii. |U|«i|tai S|tot M 
«Im ^aUfloufm M illMMm, btt fbb alt Mlbmi »ii«ti|t, 
Iti an ftltM «Imc b<a fiHaimi Sirta^in b«a aftia dag b« 
tafill Mrfl|. Itab «h Mkoi ml snbcn, ba| fnirigt aab ratigr. 
Mpti sab ftiM^f, amligi Mib |M|i SMiR'bml bi« fta^amtlaiit« 
tff mlh^ b(r fii graiifrat 

Sttfanglfa^jgfrtt bem menf^IiA» itörvic jagratati«! »ir* 
bta faan, rrWiden nie in (Kn^lanb, aOico tiat Unia^I «on ^aalHän* 
pfrm, (©oiaiia) ^ncll'82uf(rn. laudjfrn, Joffti'l n. bgl. bur* tine 
befoabm unb dgtnibümiictK Otjbrunj,<iiii([(c tit eti)aunli(ti)(n ^inge 
mit ibuin JtötV'T »enKtm^n 2i< ivrOrbtn hlnülitb aab ncu^ SBil- 
fttt bief« ober j^nt CSijifiiidjafim ju »ftroOfcmmnen, biefe obre ftne ,if(ictfnfn 3<tt jU fiitreiiffln, an ttnein frf|ltmintfn Jji^f tas WfitMdic ihre« Äörsn* onf fin« c)ftriiT' l'lniabl ton ^funbfn 
ju frböl)«n ob<r Sfrrinjifrn. 2if ilnt im St^Jiire il:r<n SBruilFotb iiu 
frtreiifrn, tljre ÜSuif<ltbätiaf(it iu |lfi8frn, ibrc «uuibcrffn fe bttbt, fffl 
nnt rljfiifcti ;u geAaltrn. ba^ felbj} bit i)<fti|^j)rn .^ctilä^' ("ne Slatun- 
KTljufunjrn (rjrugen. Iffia nii^t r<bon nb« bit ungUub(i((irn Sei* 
lluttgta bn $lfrobot(n. (99mnaß(n nnb ICt^iftra (^'tMu:it icfidb« bie 
ottcn 0ifc|ta b« OtMlyaait mmb 9^|i«loeif fpotlmbia Skatgaage« «ab 9iigM^ Wbu im Ma M* birriianal'iSrfotbiniiffi 

Oaaatitit, no<t) bit l^nalitit, öa maigfl» abrr bb fttt b«r 
taa^ auiu V4rt gcfaffrn »nbia. 

|»inMtli4) bn CiuaatitSt fri b«mnft baf brt t|tim<4<f4* 
bat fbljcnbe Sifmalicnfä^r ijaKA ir^fiK: 

»rob 26 8oi^!, Mintpetf* 10«/. 8«b. ««maft (^nitrWti, 
9irfiingTau{M luib er|lain|>ftti ^irft 8 Selb, ^(it m^ru^t R'/V 2ot(, Mtil 
« «at^, aXt^I 10> j «ctb, (M2;>fe( 1 9fimb) im iBuritiiirRittt 8 
eaij 1 8et6. gftt =\ 8fft^, ^mitlxl V. ^e« ' ■■ ^o'*- 

Q«t brr 3uramuwaiUaBng bkftl aai ia Sritbcolirtua o^i^jrott« 
qUttlv gUtifltB aeenagcicutl« ift aaf bit migfhbftt flbn)«it<[aag in bfa 
<Z(>tif(B, onf QRäpigfeit nnb auf Ctfonomlr Stütfitcbt gtnommtD »oi« 
btn, njitfiii ti« iiWfnag« son ttm Äoilpelb b(« SKana«* b(|lrittra »ff 
brn Diul 3in gtlbt ctbält btt 3Saiin töglid) </• 9f»)it) S'^^r^. 10 ^tb 
a&fijtnmtbl. 6 ^ecb 9iti«. 1 £otb eil), I «Sttbd SBrin 

aittjiltiitt man bit ©npflfffi^fäfrt s"" ontftfn fnropäif(J)tn It- 
mttn, io <ti)ibl (id; fctgttibf? ^ctrisiu: 

33«utf'cljf »Hunbrttrutpfr : S^rob fii Soib, gleifft 16 8ot^, flSebl 

it 8otb, gjii y V-otb- 

8tanjcrii(te Irupptn: ©reb C8 ?oib, gltif^ 23 8otl), «all l'/i. , 

8atb, «eil tov. Sott 

englifctt Sruiiotn: «cob 36 liot^, ^Itifcb 4« ^otb. Sittel 12 
CMb. eali 1'/,. «Olk. 

Aaffifcbt %xm^- »rob 70 goib. $ltif4 16 ^otb, SRtkl to 
Sttl. eoli t</,. «olb. 

XiRfif(b( ZnM*D«a: Oiob e«V> 8otk, dltif^i) 18 8otk, ®al) IV* 
eotb, ®<bn<)I< Vi Cotb. 9t(il 8 Cotb- 

Etagen nit nua aaib btm StoraalbtbdrfnifTt an Stabran^miiitla . 
fät tintn rrnai^ftntn 92tnf(b«o, fo rtgiiM |i(b all ntnimalfa|e na(b 
8ttbig (Qi^fmu in U^rtr 9(ni»tnbung anf bit ^^vf^olod*') "n* ligKftt 
fflttnogt pon 9 tfotb «Iluminat. 2 gotb Sftt, (btibe fmb ©runbjlcjTt ' 
btl 9letf(btl) 20 gotb eiärftmebl, (im »tobt unb 9tmtift nttbalien) 
anb 1 8otb Salt- 

3>i(ft Vulnal a>itb abir in bibctn iViabt nnt in cnglifcben Sei< . 
»fl{gll>|l(aii äbtrfibHttin. a«ncat(i4 ifl b« Rgtlmä^igt, Tt{ibH4( 9c 
nu; »on SIeifib bei btr ci^ftbfa «taue T« »u in Cnftlanb ibrrbati|)t 
btnotiabibta. gtiif^ aicc |B| Jhaft. «aiaalifib« A«i> ^% bcm atra* 
fib« iatiii«U4n anb btl ibitrif^« ^ßvnitt Um bir auafibliA« 
Uta^Hi l<l«M att bUMlMiaMt MbiMB. ftaaal olllrt M ki< 3)at' 
fa^. baf Ml mgUftbrn «olbaim btl data m Itimr «al tnifiXiS^ 
■4pigf(baM4ca AiQMrbaa. aaln aOra fiaaia tkafb MtbIiti<Mlll ' 
ttnbtn ftaapaia abat atfcaffMia fta^lbiH ffe i^tt «ffnnbbtfi »• 
uagin Uaaca. fM btt «iiitab« linel «agllfibtR bttrögi bti btn 
Solbaten bn 8ni1lanifang im DnnbMailtt Sl B*!« 3Ht ail «iaia fo gtrinata Snfbuafange gtnöbaiiib «Rbrnbrnt Jtfifflhajk, 
Mtlit lir ViiofiMtMaitaiitte ^OM^ill«»« »ri bta »rnifi'^ kjui.cd by Google .: :: I ' T ::-:t iXjl-run,» ;|1 T'-i-.i; S8 

{(t«n i'fftj |u ffhfn für bfo ÜJIiIf(4rki«r.)l HnrcicJjfnt, in tu 
X]}at tfT^Uidxn fjfl ni( bei btn Xruptirn rin^rflfül n)«rtrR4 Saraui 
flfbi (infrffitä fcfrüi't, cap rritiliftf aniinaiifdj« Mi! iiiiiisft fi,utif«f 
Vi'Utf Pitrüjfii trr >}.\';lt!.";r|K 4'ai.(fa fäbid B'.j.-'ü ui;l t.:n l.-.bt: 
«ins icui>l!t um fe ;:öti:-K 

eine {laftlofc i)iabrun<i witb Mi) üo ti.i)ii,)rn iiruten alliniüg ia«frlbr 
giffultat fctrbfifiibten, nj.i* bft fcttrüdifn ^itbieibufn mit in J»it aud> 
M« träflMl'^f 'i'JjfctunJ ni.i't reriiicitrn fair- iiäniUd}: Ätanffjeit unb 

5^nl Crinfluii tfi g'iu'^i.-ti; ;i; *.\.i:tuii,] ffbfii leir am brullidificn 
ia itx (Sfünmutevölfn uri,i rctiVL'Utt'r.r ätajttn. 

t.i!iIiA. ifSbrrnb in ^ruif^Unb un: or^anlrdct foiim 4 Hl 6 8M| lif» 
üktt SUifdma^Tttna auf brn Reff fünimm 

Stir nilTm tbtt a\x6). baf bi( miirifrt Stbtnibautc in Snslanb 
40 3af)r(. in Sfutf<ii(attb unb granfttic^ bli>< ctlid)« 30 3'^" bmägt 
r «! n>öbrrnb in ^nglane jä^tiid> eon ttma 4fi bi< SO blN Öintr fUcbt, 
in Tt(ui)'((ljnb unli gTanfrti^ aOjä^rlii^ f4ra Von 40 (Sinti btm Xobt 
»(tfäOt. 

!Dit Itrbrrbanbnabmt von Jtranfbeittn in brn untmn SoINtlaffen, 
%n IlmPaRb. int fo »irU SJüliünifliditi^r ne^tn Jt$n)nf4v^<^' inoi 
SMnAe unbrauAbaT ^nb unb bjp bäuflj fo stde SRefruten, tco( brr 
twät bie forftflltlgflt Unlarucbung tri brr SKDung cncitfene ^t^aaU 
^(f4)ajfcn^fit bti Sungtn, boci; bdlb ttr Subtrfnlofr (rlitgtn, (nbli(b 
Mt raffilltnbr 9(nia^I »on SBcdird-, gafltifditn unb tvo^öftn gicbccn bei 
%tt fllraaf^ift lAfn aif ein SRif wrlriltnif b«( Stoi^iwie 

im StalMiiniMf MUffn «"k •ctMtM notl bicfcr Ot^a* 

Ctirt mftb« ittiagnw S«M|iAtf|m| «Ina dri^Mtt Mi Sa* 
MMloi ivIMm m fllAKidtm IK «Mtt|lt|<a. S(f«ialli4 icnif t 

^laifitttidt |lf t, tfnaca al4t erfo^tc «9i(fn r«!". 1« k«» Bc 
idtaag »(ttr fett b«4 (in rooßigt« Srnianamial ^Wgt 3a 
bas« ^jofcn ^öten {eboA Mf ttAdnaP<9( Kbronbrning brr affagm' 

Sifu, »d^f buid; tu neiSt äftmifittu 9(fr((B ^aiifinbtnbt Sermifctung 
ft bctt Sta^ningimittflB bitfi tMitalini. tMato bi« dnfl<n län^ft all 
4' Ml C ®mnb«i, fb (ntaittt Wt Cäfbaag ber OtaflnifciuTt, bi« Wta- 

SajIifPtftittn ««boKn eine »trbtttli^f Otroajf'nbtit an unb tcnntn cen 
«aab )a ^(bnin<4>tn ^onKrflen bei fRagtn« It^rn. ^ 
9B«I bfe OualitSr brr jItabtunsliBiitrI bettijft, fe tp el mtfgabt 
ter SrlbÖTjrf, btrfrlbrn (u bruitbrifrn unb onf bir guie unb brr QeFunbbrit 
jutr^ltcbr ^rfctaffrnbrit brrfrlbrn ju frbrn. Gin brfenbcrrl Stngrnmrtt ijt 
auf bie |>a|Trntr dufominrnfirllunti unb grl^örigr Sbne^Kung brr Sfprifrn 
|u ridjirn. I)ir (StnfJrmigffit i|"t tirr fbenfaO« Wäblid). Dir (Srfafcrung 
bat grlrbit, Zbint, nrldir man bu(4) riniAr ^((t mit rinrm unb brm- 
f( brn i'cnf) Iri.tt vriboulicboi litt attr^ofiMl flHNrl füttme. uUt» bcP»* 
ivftiiiift fctitrU uniF.inifn 

r .T ■^A'rnfdi jLf: tfSjrf in nc± b5hT:ii («r^b^ unb ti.iaj befontfr* 
fiuft jrim|.tii.ii ilcu. T'n Wofläil unt 2tfQunj l'flnor ^''t)'"/ f" 

33 .]u KiTUT ii,-Tt.;uui^nvi-Tr j«ujr ma.tM ibn |aai 9nH$tfvn9iH bn |rfl«a|- 

Iu1)<n jIJ i^nimaU A'tn ?;oliuiiittfl ,\fiif!;\t. 

crn .Solbdtru, bei brnt bir ?Iuüi~(ti(itun,^(ii buid) bic IlbMitBbfCe 
Äörjirranilrfn^unji ftböbt icfttcn, iflitt (Sn'jf burd' »orittglmrffr l^lf 
tff4f dia^rnng^ilcif^ Jnpr;n|)t 

Um rnblidj bir Äoiifaiuticii bfj SSannrii im 2iitnr tft ©or- 
f4)rtfi«n aufrtd t ju ftbalirn, lii i-cr 91II,ni riur gropr Sorgfalt auf ^^f au(r 
unb iiirrfmä^ijic 3 u t f f i t " n ü ilrii Jtjc ju »rrwrnbrn 3"*'ifrfr| 
a?rjt<bunä iiui|5 m-in unfficii Scitatfn rjnrrfrilü (FinfirmiviPfit, cintttfrfiiiL' 
abiT atljußrcpf lIni|li-nMi*r,M( fcrrrfrfrn. Tifff* lagtj^ili* lld) rcirbcrbo- 
Iriibr @iitrrl(t foii 2i:pvi ;V f -itifm SUifcbf (ann unntö)i(i4) ben 
Äppftit rf!(cn otrr C:r C^.iunt hf ,1 Ivkir^fnt. burftf« nn« rcirbrr bir 
ftonicinitrn ^oltjit'i: SU'tbtib ticitrn. isrldjr tbtt Spttftn burcb ^t- 
fifcirfif unC ntar.»i,)!d[tjj< Jubetfituufl foiTL'M für brn fflaumrn flitiifnfhm 
elf für bi< CöffunbS^fit suträglLcb matben. iVcii [fiini bfi uni ftini intrrf 
^rrritunglart brr Spfifrn ol* burd^ .(To>t.:i '.lu^ l'f:lt jftt ii;(;i.:;f fiir im- 
gtnügrnb. tri brr nicfci tinr i^lfifdutüi-c a'nfffcn tritb »ÄUrtii ;nan '.'(c- 
gipt, baf brm Solbaim nur ein Wertilji lädli* ju Wtboir jlfbt unb b.ip bn 
brt •^rt^rDung rinrr flrnifSbarrii iYlfifdjfuppr, ba«{5(rif6rbfiifp urfilMrucf- 
baft dt nabmngilol blribrn mni- Gi flibt nvd) vtrlr anbrrr Sl^obifiktic- 
n«n brr 2prifrnpbrrritung. moburch ttr üKabrunj)}raittri, (inibrfonbrrr 
ba* girif*) an 2*ma(ffiafti^fdt. 33frbau(id)ftit unb Sfiabrbafiij?frit mrbr 
(itwinnrn alt burcfe baj jto4)rn. iiirbrr grbört brtj^trlllDrifr ba^ S>ämpfrn, 
M9r4(ra, SUße«. eitim«Trn, ffi«tftn o. b^L 9» ift ai^t aartn Slbji^i. bie 
fat (himfltab (ict bcldliiit tar|ii(NOM. OiclqmÄR VM, MtfMS^iaM ansurrüen, arii in frinfm tir «irl üfrbrriwifii m\lii.ui!,i'r!) v.inrbudfrr, 
r.'n Ktrffilrur, dVtli;cr :c, ir^fnt tiu: 'l^rlrbtun.a, eine jwrtf« 
mipifii unb brm 'Pfbürtnnic br< Xxu^^ni aii^ijpagit ,<{ei^fun|l |id} vorfln» 
brt Ta« tu ifii .{Vinter, alltr Solbat.ii b.fititltdr ^ft:rjeiu ffirrf: „Xirr 
II M ■ : " I 1 f : r ' 11 • n t !■ r i f <5* < iti ,« i n f n ' ^at n9ol)( in brr brittrn Äb» 
■.bfuui.,1 i.h -Wu^ic.i ii,u :i-.u-;iujij| cet i-ufinittri unb aamratüit brraec- 
fdüetenfärbiafn Sjriiradjäfotirn, ntrgrnb« abrr ij} jbrr Ur ^abrtcitaag 
brr aprifrii rinr SJtltbrunci grarbrn, 

Sctrdcrr blrfrj tit grrabr roii brr 'Jlbfaffung liait «af riemr Srr» 
fud.'( b.iflnni ,^.'lbFod;run|) brr(bafti^(, in nrI4«t Uc iMbftionrDr 9}er« 
frcttgutiA von itiicbrin, 9tubtln unb anbrren rbei fo mrnfg a|>|)tt{i{i(brn nie 
näbunbrn 'A'rbifprifm, fo mit bir eromivärtigr «Srbabrang brr Aiiifern* 
)>r«|rflt all tbrnfo faijlfpMtg aa|m*ai|f| nrit f ritC Ba bra b ntarttfim Aus ]Iii5fliiciiiif s iero^iig in Sfaifiai 1859. 

von 9«|aacourt brri^ttt aal: 
!Drr an 2». {Rai Sifln Ciaoaiff lagifMMe erfrbl bn Italfnf 
rntbielt am birft IB4>ttt: 

.M. «iL SMt «nmt bH JMdat nM> M Mtiatai aoB 
9al(9w fkpfilta.* 

fttilb HnaM fi|it M »Mr bcr f^tfrfMei« «afa^taag {|icl 
eiORMtfal Iii bm tNmtb, Ut «tfi^ bii MM «aliafibna. 3>i(f* 
SiWt gab« bra fMfatM« Xnnpm Mm €b«a«n b«l Jl«n|>|M; 
f« aar da •IM (aaa bona« fertoa«), \mU^ gl mit Cn(W<BnM M. faaiHdh jicb bir |jTbinif(br Vrmrt, mfi Vnlaa^mf bn 
)nr Srrt^fiMgaai bri rrcbtra $o-Ufrrl jurdtfgrblirbratn S>ivi|{on b«i 
aSrrrrDi, aai Mt CSrfia auf brn inimif^rn erf<bla(|rnrn Srxtfta ja übrt* 
fibtriKn. 

S>i« Sitiflon Sialbiai ging lurr^ biafibrD Vm M. aMnbit fit f<(b 

grgrn ^alrjlro. 

!Dtr '^rinb ftitU fänaatliAc «aa liaabtt ia. gcriaart ttaifnaaag 
ffualbrt erfla Ifigtabfa Slifnc fahfca, «afcHw; WaiagUa, Ca» 

flrnta bcfrti. 

Vbtr btfotttrrü in tSalrilro battrn bir Orilrrrrt^rr ibrr gröftrn 
SSibtrfUnblmtttrl frntrntrirt "Plf gagr birfrl Orte« mnjtr in t^rrn 
Stugtnrine arrfr ©tittit^Ffii f;:,ri.;'n; in. jolgr frinrr Icpofirapbiftbm Sage 
nätfcfl brr 2ffti. librtaMdjtf c Ali Urbrraänjr brrfrlbfn; jicifibrn Äo« 
para unb öi'otiara flrlrjirn wutcr fi r.n eorirrffli4irr Srobaditungipo* 
llrn für btr ,(tocp$, ivtldpc büfr ^intc brfr(rn mürbrn. Slu^rrbrin bot tr 
frljr güntligr ©rbingunfien für iic Smhribianng- !E>rr ©rntral Siaibini, 
Wridjrra bae Urhrtfr^rn bfr 2fiu brn Wrab rinr« Ditifione («Mtralrn 
ringftraprn battr, foIJtf tir (Jbtr habfii, 'lijUilro lur^iiunflirnfn. 

iTiffrc Crt Itt^i auf ftnnii ouij btfi [Iritdi untrr finantfr rrr- 
bunbrnrn üRamrloni ncbiicctfn Irrtainvorfprun,; •!■ ,.-iiiti, n.'rldiiT tucij 
aflrn <S(tirn ein« an äirilfrlbrni librrrridir, mii ^rifrn, Stnpßaniungrn 
brbrtftr »Rb »aa lirfm ttMiflinmgfiJlAaUca banM4«ittta» •tgMk 
brbrrrf4t. 

brr 9Rid)lunfl ouf ^alrftro rrbrbt iicb baf Xrrrain nad) unb 
nad>. äWfbtrrr ffrmr «türfm bifnrn al? Urbrtsänflf übrr bir Jtanälr; 
tiotrrärt? bf* Xcrfra flif^t trt ,^lup, bffTfn bobr unb firilr llftr mit 
bubtm @ml, 'IJappfSn unb SBrtCtn bfbtdt ilnb X^it jjfcinbt batrn bri 
bta dUB^'M'x bfr 'l^tiii-f^n |iinbrrnlfT( aQrr ^tt aufgrbäuft- 3nr rnt* 
trn unb jur linffn be« i^liifr«*. auf bfibrn tlfrrn fltepe fumpfigr Sajir« 
frn ©tnr fitu^r fflnjabl üraiDruti baltfn tir %Hüi< Lffr^i; anbrrr jinb 
auf ffbrr 2fitt brr '3!t.i^t auf birfrn SSirffn jtrftttut, wdd'r brn 
gluj ron brn -crhrn irfnnfii. bintrr brntn man bif «r|l«n 4piuifr unb 
brn @lo(f(nibBrn »on '^alt^ro fir^t. S>irfe ^f/tn bilbrn oon jrbrc 
2tHt ivoti litia aadifUim Baptoaia ia «famr 4Ä|c aaa b«llSa|ig 

>l\'ftrfl- 

?luf jrnm iur rrtbtrn bobrn bit Oefirrrti6rT {wri burd» tbuu 
Örabrn srtbunbene ©atterirn (licux battcrie^ fiiicjii«.>c<s i aufoirffibrt, 
bie eint mit iDri ®efdiu0tn, torldjr nad? brm ^iu^t ^lencbirt »Inb, unb 
bir anbrrr nur aul rinrm rinjigtn ®t|d;ü(r brilrbrnb, mrldjr« auf bit 
Straft frlbjljitlt. (3»ti Satleriea }ufammrn 3 ®rf(bü(r!) «u^rrbrm 
tÄ btt Oi|>fri birftr ^^a ia ciatr tingc Ma btiUaflg SO SKrmi 
»aa cfauai flatha ftnqwt, » Mc S^^uMAt |b Mdl«, guttat, da Digitized by Google tcftumf kfctt. 

Alf bfC II»!»« *<ll» lit bfT t^finb S^D*ft gegraben unb '^aro' 
j>rtf aufafWCtf«. — Me C6f(Jiii8fn, n-«lct)f bif StTajr bi^ lunt (fiit- 
ttttt in tat 5Dorf borbiettt unb fl« ktberriim, unb mtt itupptn beftlt; 
la^Itditc Sitoler'Säg« (* »ataiDen) Pnt »^n lijlanj }u Xt 
pan) tfttOoni«, bnrit Säume unt in im fcp^stn (?rafe »«rfcorjen; bit 
Rfitli lÜbifn finb befttt nnb ntOtnirt. um bie Sht^rdfcr mit rintm 
Jtudngm (i)Mix plongcants) berufen )U l6nn(B. 

Scratt dnb bic tbetlnetfc an! b«n SdMiR fdbjl ^nü^Tcabrn 
^tabetniffe, mdcfetbie mit ber SEBrana^MC »m fibflit tMUftMltc Irfratm' 
ttflr4c itolonnt «u ubttninbtn (at. 

!Dir MMtg Siftor (SinanucI Ititttt ptxfinlii) bie militatifqnt 
OytCtttoiin mttjtntni glüfarnbcR SRutb«, nrlttfr il)n «u brn tapfn^n 
Ca&am icbifC Vnnc. ^tmi^t bot 

. Stat 6. «nt ''^ IBdiaiOon tcr SrTfajlirri tilb«n bit «(»antgaTfe« 
■tt liMr CfM«* Vttiattit unb eincT ^jfabron <S6(vautltg(rl osa 
WtftlMtaki: m il^x ^pi^ 9tkt bct <l«n(rAl <Sklbini. tBti ba btitten 
jBcillt, ml4* U» 9tn|c bBt4f(tii«ibei. ntffoi bic ®tiit(n bn 4, <Sf 

Wk feM ItattitMnilMm. |( ftcei4*"> «"t >*t V"*^ tinaneer 

Bit €liMfra(f«ii «rttaabtiitit 0iHiM. tn «b|aM «nf bic 

SiM( M^mm. «Mr 0* MtNtn (MfitMftii tai ta#l«tHc. eit 
AcrMtretiu bie SBn^t, nBiffM PI «af Mc MM* fil» 
onf UttaUn ftfk, nitnnb «in 2t<« M T. SatalfnA btfttijim tar4 
»«■ JteHOMUiibMtfta <Äi(>breca f{(( mit nnisib(irii(W<4«i ttü^* (^») 
Mf bit 0ctfe offl TM^tri Ufti nhft, fl4 onf ben Oiifm (tom bcn 
glnf ( auibitiKt nnb bie am gufe ber Qfnf^titte vcrbPTgtnrn frinb- 
(id^en iSiraiaeur« )uri!A>tän(|t. @ie flnb prif^tioi in ibnr ISnetgie, M( 
Offjjiere geben ten Solbaten bat Seifpiel ber ^bctmaiDtflRt Ulfe 
oBe befeuern ^d) milteiß Butuf (par dce crhi) jum Kampfe. Wm Cc^ 
li«n aftttfferie »irb in eine ^Batterie anfgcfieOt. über btt 9<inb ifl la^« 
itU), bet Siberilanb bovinätfig, bie Sn^reifraten laufen (Refabr tur4 
bie Ueber}al)I (!) etbriidt iu rcerben, ber <Senera( fmbft aUfmlfi^ 
tat <J «BataiOon, tai fein tapferer Cbetft S9rignaane9 int 0niettKtt 
«nb tu ä^ii^abe »oii "ZaBona. weldje eine auf bal erjle B'i^K" i«» 
tluffcrud}t bdltmmte Weffire (arriure, i^terrej biibet. — diu» «ubeie 
eefdcn 'JlrtiUctie vereinigt |ut mit kfC ccfn mfr ti^ttt (fal leb« 
bttfte* ®ranaten(tuer auf tj? ^Porf. 

I^er geinb renbeibigt fidj fcn oUen ^eiiea fcjftsoö, aber fe 
bartnätfiger bet ÜBiberftjnb iß, beffen mebr verbcpselt btt Olngriff feine 
(Sttergte ed;cn »rflimnien bie farbinifcfeen iruppen bi« ^i\)ta. bie 
SBmfltoebred, b>n<" S**"* b'f^iej«. flnb für biefen ein 

•eiAebfii^er 2!4)U(. ®i< trerben mit bem SBajoinMt goMmoi nnb )u 
glei^er 3eit auf betken leiten umgangen. 

SRun bäufen fid; bit r-fferrei^er näebil tet B'«*'"'«''«'"'; f^ift« 
bea creneBlrten «Kauern »erborgen, übetfdjutteu fle bie ©etfaglieti mit 
einem Jtugelf^agel, con benen eine Jtompagnie fti; auf bie ^Batterien, 
»elibe ben duflaM tu bei #üe(in nettteibiglen, geneifcn. bic 9iniUt' 
nfteii bei «rf|Ä|n Nifb<t«tm4t IBA |B(t ttWOfll mtu/nom' 
men i)at. 

(Sine anbete auf bie linfe 2ei(e aerci-nfene .Rolonne ^at bie tinui 
be« SBduitien Bet\ledien ober in bem fcobem ©rafc liegenben titaiaeure 
»eggefegt, mi ^d) ber geinb fc »on aflen 2rt:rn umfangen, sen jener 
ntU^nbea iBegeißerung (furieu^c fuuque;, u^elcber ber 2:ob (einen Bü-' 
g<( (uütsen Fennte. erbrüift fab, jiebt er M »nler bem ®(bu(e be< 
$eMrl au« ben Käufern unb meijrer ®ef*üte in ba» !t)orf jurutf. Ter 
Aopitän ©utfana betjolgt itjn b'ftig in ber Spife einer ©erfagiien 
AonpAgnie. !Dct Stefi bet Q3ataiIIi>n2 unb jmei SalaiUon« vom » ^n- 
fonterie'Steginent bef'tt'n mit (^tmalt ben Siagang in ba2 ir>otf unb 
■^nwn bie eorjüglidbilen mit @4iie$f(barten verfebenen f>iufer eine« 
nt9 bem anbetn tveg. 

$a< Sienain wirb gu^ für Jup teflritten, bie Sarben bema*- 
*li|m M bcnunberungtmürbiger SBegeifleruRg ber grofen föaife bei 
S>M|itl IRb ber Air^e. Aber plötliA erbält ber ^inb ®erft3rfungen, 
VU mt Otpbbio infommen; biefe SnAit loerfen M in bie Ie|ten 
^frc n4)tl «Pffl ^iM^ofe unb fübren auf ber @!lTa^e neun @ef(bü(e 
mf, neUbc ct> nniftiitei Seuer eröffnen. 

i9Dic &M 41 friiif4, ber Cber^ »rignone tift bU Ctt«^ auf 
bR fMtWmt MCtacciUMnii, »ert^eili feine Gruppen jm Betttefbi* 
im« kf» SMu unb fl^nagt mit «n^iatm flügel baten, an m« 
bm •tMMim CfaMni flerfHbtflmg i« bi|r(TM. 

9l«t VaeMblM Ijl |ifinm«, oll* ttcfRvcR »«liRfHbifM unb bn 
Sibniteab M 8tMbi# bRi4 tl» 1(|X «nttiMc Cii#mifl«ng w 
»(ni^tai. 9a «mcmI f* «■ Mt b«c «tlnura unb inbem er ibnen mit ber Spife feine« 35fgen* bje Torf $aIefho 
jeigt, eilte er ber fttfle pcrttärt« tbtien jumfenb: .'üorrcärtf unb tt 
lebe ber Äönigl" 

iBei biefem SRufe ertittttn Sinfn^tir fcbefs) nib Solbaten, oli 
Ratten f!e eine eleflrifcbe t tW l <» e UU ia tmOm, Mb fUl|ai 1M tmf> 
fdjtitte in baJ Injtf- 

Tte am Rtncianfie aufgejleOte 9irtiIIerie.®eftion Mt bntb bte 
.Vc'ti.ifrit beä feinbltdjen geuer* tn bie ©eifengraben gejl3r||t »orten; 
..n tbrtr t^eite iji i^re Sebienung^mannfdiaft vetflümmelt gefdien: eine 
anbere ®ehi«B nf(|it fle ongenbliAi^ mit bmifobtt Rs^e ob müt 
eubliib buMb M( «a«cf|fk ber 3«l<>nK((i «iMii^ bn 9(M |M 
a8ei*en. 

Tier größte I^eil bei TorfrS ifl in ben .^änben ber piemontefl* 
f(ten Gruppen; aber bie jDeflerreicber (impfen notfi immer mit (Erbitte* 
rung »on ^nui ju ^mt. von 'Strafe |u @tra|e, man mu$ jie mit 
btm Safonnete btlogiren. Gic erftnnen enblid), baß fernerer SSiberfkuib 
bcrgeblt^) fei, (»erlalTen bie OleSung nnb lieben f1(b auf ber Strafe »m 
fltobbio lurütf, 184 befangene unb eine grofe ünja^l eon Stbtcil väb 
Sermunbeien turücflaffenb. 

tBo^renb Uc 4. S>ii9ifIott |Ub «nf biefe OBcife Qoiefho'l tiiii^^ 
ttgte, Airfibtitt bit 3. Si»i(iM. «tcfMcft bnnb ba« B. itapaleiicRfgi' 
ment «ab b«l ill«i||iiaait fNnw««rMl«, Mc CejU as tO übt WtmctfKi 
unb anMirt* <NtMI* öif.SfBiaeH«, cbi, tattm mm Vimli NiiÜ|i^ 
Unit «M yaliftm 0(fMn«l ÄPif. 

9Mt Mirr bat M btr Mitb. «nt bia uatdrii^en {yMeinllM. 
ncltb« bit flaaiatt bef OcM ftfi^ Itatm Mcnb. f auf i>erf(ban)(. 

fbii 9. SMpni — bant i|wt anccf4iiMfRCi ffaffbrer int Senri 
geffibrt unb glMlf^ «r4 fifcn itanMN {■ (p^h — Mngt in ge< 
ftbioffeuea HbföRRf« ia bat Snf nab btraisHt bu(4 unnfberpe^fitb« 
MuofW^ oOc ftobcmiffe, »tf^e {(( entgegenfte^u; b(e Oatailont 
liAa vor unb greifen ben Air bitfcn unaeßiimen Vn^naO erftaaniei 
Seinb mit bem »afonnttc oa. Siefer rSumte, »ie in faleffaw. bn* 
Totf erfi nad; bortn&flami ntbirftonbe unb log fl^ in gnter Cibnnng, 
auf )wei itolonnen jarfUf, Bon bentn bie eine fl4 gegen (£onflen|a, bi* 
anbere gegen $a(e^ nonble, icAiH bie Oeflerreitber noi) in fbren 
Seji^e tcäbnten. 9ber bie Satten botten M fd)on )n Herren bec 9teli 
luig gemadjt unb naren «or baS Tiotf vergerürft, me fit, auf bet 
Strafe natb »obbio, i^re fflcrtefien aufaefteJIt batten; bie feinbHAi 
Aotonne fifef. c^ne et fi(( träumeit tu laffen, aof bicft iCotpoficn, vom 
benen Üe tapfer angegriffen a^irb 3nm:tten i&wg Watagil j (wtiw| l |t ^ 
löjle jie fid) auf, iwei Jtanonen jurtl(fi,i|Tenb. 

T!te SMeipon bet @eneralen ganti ^atte ebenfalt bie Seffa iiber« 
fd^ritten unb burd}$og Q^orjo^erteDi, uU ffe fid) auf einmal einem 
ÄorpJ feinbltctf: ÄüSoÜfr;? i^ejinibfr bir'anb, rpeldje tTbnf* einer We» 
fognüJjirung auf b<r Jp.iupi|1r,)^c n<^(n iiicrara mii ber SlbRdjt mar» 
f(birte, in 'iorgc-iterteDi eiinubringen. 

Ter ©eneral lies feine fflrtiHerte auffafcten nnb uberftfcnttrte bie 
feinblii^cn (?*(abtonen mit einer Äartätfdjenlagr, trrlcte ifcnen etlidfe 10 
ÜHtann täbtete unb tincrbnung in itren lüei^en tjersorbradite; bie ^J5a> 
trouiQe madjte al!fci,)lnit .<?f[nt ßudj unb oerftfcmanb in bem grbcljigen 
lerrain. Tie '^iie iiionterfü festen i^ren SRarfi^ fort u^tb bilbeten, auf 
ItT Vitt t'LMt (?j|altn: angelangt, jmei Äclennen; bie eine nafra bie 
iRidnunj lud) Si:ntoa[ii\ um f!4 mit ber 3 Tififlen in iRettinbung 
)u fr^en, bie anb're marfdjirte auf ba* Torf Ponprnu 

Ter %tu\t, ti'flier e* tnne batte, feffe nur einen !',tn^c:(ten Kiber« 
jianb entgegen nnb r.i r:!i^ auf fficbbic ^utiitf, 

Tie erüe Tit-tiieii, ivfldjc ber Tifijicn $anti auf bem guB» ae» 
f^l^it rcar. Ligerte am nämlidien Ütbenbe lei (^«if-iline nnb bilbete bafcer 
bei; 3uper|1fii liiifeit iflünel ber gdjiadjtlinie ber farbinififten 9lrmee, 
beten ^ai:Ji|qujtt:tr in Jcrtione aufgffifclagen murbe. 

2c tüetc S3auncouTt. — SBir werben bie iJorgänge bei ?>ale» 
fJro am 30. «OJai nadb bem Journal be* tterbet beiheiiigten 83. 3n« 
fanterie'ftcgtmenti 9^. Seopoib alt Jtomentar ber franjiflftben Wnf« 
faifnng in bcc ai4|l(R Stenntt MUbtia. 

(9ortfctnn| falgt.) BSMmtf^ anH iraifriiiilfile Mftt. 

ClABig nt)>aleon (at fUt bunb felBC tt«( ilrer ^(^(angenfriimmea 
IntftfucMc €teOttRg in ttsropa Mtf^oft, veUbe ibm bei feinem erfirn tluf« 
trete* iw(l nirauwb pmpicteit bUlt. Öt bat olefn van ber Jtrafl feinet 
dgffitn •d|Mi M( »tt |«4 «af^lagtn, ebit beut flaagtl an «neMie 

Digiti2ed by Google n «Wn Mfewi 9*itin mwu^an, wm iMf 
ta| ir nmMcMM AiiMR ii«r ik «aiit ttift M fHMyi« 

tMüm, Mm m VifMtm (Umt miwMiiMi Mifbi. Nf ü« 

ttam» — M| kMtMtn ffiiniMtR »MMfk«uf4|fR fbimtt '— 

Ulffi^y m> aft SwIRk««« ttjtUu i% uRb Im! R »Ufa fniAtf«!«» 
ilife fir M* (wm «ft äußert Qolitif ka Waaka « 4k BnUiwi«^ 
IMKtit ciMtfUft ^• 

9U et kHi «ItYtaiiifltB Onukrut: dlvU« t/t bpora» in Ttüun 
•llOmMlM jfealU^MI Rfkli^ M« nm fciiu «n^ngtr all flat ntib lamtr 
ti\ii4tntu Hmtn, it fHwa Sn^anblangtii mit fremftta Sütit^ten gliitli«^ 
Itfifgt IS flib au4 b<* nf>ft4n|il|ir(^n ^me k«B aU(imif<^» i* i^rcm 
jt: r ie^iiaiip, in i^rtm ritfji^KI*!*«* Ungt^idn t<* Sn^nffl »iclfa4 
lii:t> ^ < l^-^i^f' Arfü^l, b«f ibncn luii lit teftin Vcmccn (!»r«|Ml Itiatn 
43;ciiiil'Uii tu UOtn «ctracgcn, buri^brtngt jii, sie einfl bit RjouT gfgm 
tu a:tt!iii^nit( ^^jUu Ut Hiaeetoiiin, mit tiacr ßuv'cft^l »nb Ximpftt' 
fciutii^loi, ^it an 114 ft^on eine Sür^ft^iiFi bd Sirgl mit fld) bringt. QU 
feit Simtc nur ^ u < nt^mlwcifc auf titi 'itbmartcn im Jtciigi uab bie 
ttctlVi^<ä<'"tf tinlic^di ei((mt(t fittt tu Sc^iadjt lui^tra, in fcirfcc gffrnjTs 
b«gi i5(iab( auf bcn itib tiiitn unl bibci unbtfiimintct um U^ta SzoaX- 
tainufding unb ftinc SSerfuit«, fu |u übtrflii j'fn, i&n |u burc])bc(d}(n 
Itvirt'n, «m i^n im mätbetifill'n iJij^.'juisfr ^^ni n-.'ifrjUTCtrftn. fo n'' im 
affgemcinfn (rit brn D<n;oluti>tilft:>i;cn jud) Ul <dd}la(t)MPt>i>|i|> S^M' 
(BÜn, nob<i iQccbingl bit äulfübrung butct) ro[»f|llai 8M|linHi|l* 
quuil btt neud XticgKunjl anbct $c:iiirn gmonntn lit. 

Qntttlltn wir ba* fflilt finfr >"Rcmtr|itfmtt au» tta Sfflen 3''"" 
feet ftipailtt, alt bie i"»«!! noit Jui (in ctdilcn Ülcmcnttn bd SB»(H 
.Kiefen' IMtcn ttllb iaten ita Himtn üinioacn ]üi)sun, bei twili)"» fpäitr 
nUnwab me^c <n bm äSf^ciff Ctt ^ortr« bad)U. ^lut bem bifefligten 
4«|(r. Um MMnuiUina, in Dtiittn bj( ^rtr unttc bcm e4)>>(e la^ltei* 
Ä«r flBafrl getagt (atie, erfi^oQ ün brm Xage, »• bee jelb^erc bem 
giinb« kie d(^la4t liden «ber i'tint ilujfcirbccung, ibtttR n in bi< freie 
8«U getüdt Mt, «nnelm^n »»(Ite. bat {itet|ldiial, duaicuiu. t)i( 3<l" 
Miefren, «Den* tl )ac C<k(»4t ging, liefen: im -iitit, mif ben tmmec gc 
R^net »urbi. iBir bfti füi bie 0i<if) aa^ fetlaset Ktfeeit MB SBtrtttil, 
im HiZ t>» Viiebnli^e |i4 k«i gef41a|en( ^en in fein fcfiel taget 
Ißnii, «B,p4 |B Mti^blgen. 3>tt«| tag((t|*n riMtcn bie ei^a- 
pMtftßmH «fHlMl M t^it 9*mit g«t>«Mir Kit e^bii^. 0m «Itccf 
im «wH Mifitlr «4r i» ittfaitignr dvttfamyf b«u«(^iet, nUfim 
piffllA* tttrtfnitmg aniejlta ^euto B>vi»« (ia fad^er 

niätt Hatifhbea rfanca. DU «tgUaea fteAtcti |k| |u|(Mia«a»(t «|{f. Oia 
t«a(i>iartfÄ(i ^cr vat |i»ei tegitaen fM, it tnn a«! )bnI CafifMi 
Pwbi><yii«|ra (Uelea, Wc »eil i^nea ai^i gettaai mutfee, gctnoat 
oaf tiflw 8Ügc( M(B nafua. 3a Reiten feci Qkfaftt, «ie in bea <Puni< 
fiS^en ftriegea, reifte feit gemalaU 3*1^1 ai<bt aal, feMB Plüka Bteftc timlft^ tf 
gi*B(n avlge^iiften, aa> «B^ ki< OaBfe«<|H«fl«B aiifttB fem« (a ktatfelira 
ia^Alnif iBttc ficfita- 3>U 9tMt <>B4r 8tgi»a p Ica« 5ät |kar«| tl»« 
MM Vlaa«, Bat «If« t« tiBitf ntuera änfanuiwitgimeali ia feta neifUB 

»•(tglei^frar. 3b feaii Xnffm aiaifilK«« ^tfe« ^iaa auf «at ttfed 
Hl«! ia lafamtiniHMiiittr ttrii. r«M«TB i« nriM ^oaf». flaaW 
|Ml M« etwa 120 ttuia, Mtun U. mf^* ^iNf^n gi( 3iBif4«ataaai ^tua, 
fi» Iciit all i|(t BoBi. ©«ff Hat MB'iiNtf llimi f(|Ä«| ki« PtintB 
Bimit llaa»«! |4b IBm* Mlf. «was |iiillt M «MB te tfin ^ff« 
tf» fliiiH «Mcinair« »4« JMmr, ^altaM gipiM. t<Mi im 4if »<* 
iNnattfam »»mm» f*M^ «Uwl w ki«9i Ii» 

«K mi Mm^ m4*m !■ ümmv P«m IM WmA ttMt 

JMl0l^ It IA» f» filM« ^uq'tas «mMMr »er Xrbirto. Wft Mtft 
~ ' M Mn» Ml IM tui^u i4m*M e^oivafiM fe<* «0«(tM«( 
ilN «* M|(a bat tafit iMfl» ««»nt. «i lb<«|iw fUrttp 
m4 Ml Ingen Cpiif , Ht MIm Mrb(M Sitffi« ai« Ifc ciga* 
lllaH^t, «agtnuia fixere lButfiB4{ft, feal f ilnm. einen Maaeatn ^4|ti 
MvUUillB^ nütlilf (iPgtUfenei difenfiyiV- 9» tie ^i^tK^tscbauag >i<f4»ettB 
9ait»lM afen fea d^iWH^n ttgim. 91* $>e tefannt, f« featta mix wu 
auf bie graf« VtlirfkjiMI fe«f(ll«« nll neuern ed)la4i»rbnungta aafaiKt» 
fam |K MMlMt aaf feit Xrrfcalldlung, um bie 3ireitMfk( ni<l|i aaf einmal 
yi MdlMfeen, aaf fek r4B4tt«lifft<Bige ^grmiiiien, auf feie Rtferre, »el4« 
■Ml gaai im mUttmn m— grtrtH«! marfef Mlkitit*it i« feem langen 
BfBIlTfWaft fetr Jttiegirunf} bur4 eiele ^afri^onberte (inbari]) «irber »er> 
gefca unfe vctUten gcmefen, feil rl in neuem ^titn. aUi:t Ulirnbij stmtt- 
taä. Natt ka* Utittt gu^sslf unb bie SHciUrci br,- dicmcr. r'Jt «Hltrr 
lätttt feaaull feen Stancn tn Jwlitrn — m ben aut^firru,i[r, rrrntsjnt 
tt «a4 ktn ttaift|<B fegianea unb »utbt feanl ttisnkere ,lt»aaunbiite~, ! flißm wUtm» (ß ftinn ^qflMhmt« ctft|t Dit B(«ten »atM Wt 
Hßm, Wl^t <|m «flen S'lkidat matten. Sefem 9l4«i|)el »at tOU 
MI N|M^*j f« fiil^U Biic &Brfi>i(f< B«fe oiagea Ia vgroi»- 
ut«| fM|l|imi|i 1« ui9 9e((({|t HHB ^ ßttn \nn ^nff^««« 

^'gbigcQ Krt (inW)» IvM t» «II V Vf"V. ^4 >tt fU Bifli^c 
SUnftc, feiK^ 9ti(if|äg(, ättonbiguagen, giif au<t «nM pul^ig an 
Ritt «etfttgte feea 9<fB«; 9i't Biar in bet ^(^U^tarfennn^ nn( bei) 
glägeln, a>o er getlitim ii>. ««b bec tBieberbeltbung bei ftufaafM >a^ 
Um nittelabet an, bfl bit »etinfettte Zaftif t^nfcrtl Sa^t^lBnkert« t(r «iiua 
anbeten an^coiefen (ot. 

SBenn bat ^ttt geatbnct mar, ritt bec Jclbtarr genitalis aa bea 
grtatt eatlang nab ri^^tcie eine fint|c tlnf^taf^e an bie Xrupprn — au4 
neactt $übrer fiabm bal ni^l veiritmäbl- 3)1 ber ^tlbbrrr bei «öden Srt« 
traaenl feiner Xtitjit jenij, ]t retii ein friftigrl C!B«ri üine Sirfsng 
ni4l< »erfe^ea; tvtnn nbtr ba; mi^i brr ,$^0 i|^, )'« injj n ;i liebet bM' 
ben laffen! Sana folg:r bai Signal mit ber £uba )um ^lUnr j:f m gcgcB 
ben Jeinb, unb bie bättn ttiltn trfjffn, S-tn^irnr i^'" ^ttlittn csraa, 
fe|ten fi4 |am tln^rtjf in Sevegung. Sit S'it:r[fi juf bin ^Vd^ün, nrnn 
feiRblil^e |1(b bilden Iic^, rilte 5ieIIfiit)t scrauJ, um juf t\t\t ju roerff« 
et (tllflanS, noiS ft)< Ck ifill)'"! ,'ruP|^jn;^er juf Ir^äicr^:! itire iBJrpjü^e 
asi bfH ijeinb ^(fommtn trartn, rn iHfiurjifttitt (fitwüril, baJ ni.1)t immer 
juin Üort&f[l ti(t .'){ömrr jjf.d)lj^ 9}un eröjfndtn bii Sütlrten ttn Sem- 
famri- iflit ijdi iii) bufic Sä(j:.jf feitbem irirfiterll Der jetalamj^f ber 
ttittn juf tiiinlifrl ia<6ritt — f» Beil irUj) bfc ©urffpieS »agre(<t gef(^lea> 
bect Riebt einmal, btt $ftil tium 120 Sitriit! unb beute bie e^ufottit 
ber getsgenen ii)ef4ü(e, Ktiäii nttn'd bit fünftlgen Ci^Iadt'en eröffne« 
»erben! Sa« Zfitl ttr '^icliirnid^ni jrme tonnte au4 i>>4t langt baaera; 
bit Segisn, mit 3>'fü'^^lT>"'j Xtijritr, mar im tBorf^rtiltn geblieben, 
rubij, abtr enifiblolTin, |1: mdftt nun freiel t^elb «or ji^ (aben, anb bal 
©ignal ti<f tie Üditta jariii. Sit füDttn nun tit 3iDifi^entiame, »arfca 
)14 auf lit Siüjt!, fingen \iti an, aa ti »ar. Tiie $erbbermf3bnc 
t^re Cpi(e gegen bei geinb fenFenb, bal ^tidjtn jum Angriff, bie Xuba 
|(6metieite, unb im etutrnlaaf bur^tanatt bal e;fle Xreffta btn rurttn 
Siaam, bet el aa^ *an bcm jefnbt tttnalc, moi^tc bitfrr cm fttticn* 
ben gufel ermatten ober tftm mU einem gleichen flntjnn (ntj!.]inrom!n(tt. 
tluf eine Sarfmeite «an (ie^ßtal |iran)ig S^titt f4)Ieabenen unn feie 
beiben taibcia Gllieber Ibre f<|meren 6;eere auf ben $einb unb fiilrmirn, 
bie Qitfang berfelben bennftenb )um Qintru4) anb ^i^nertrampf. r^i 
ximidtt C4«ert »a^ n>ie f^an btmrrft, rut|, bet Aampf würbe baburi^ 
r(4t eigttttliife eia Kampf aafi Reifrc. Sie Rimer r4mp^ttt bU aaf I« 
^ieb, flitl auf bea 9t«St, BMl feil aaf aafcre tage b«a Ramonen — »ar* 
iigli^ btn 9raa|»fen — im •rgenfa(|f feet DeatfdtB, »el^t liefet feaaea 
all ilrdien, lelfeg bei SeiiKgefM^iea mit bea viel Ua|<rB Oaffen eigen ifl. 
3n bieftr Seife tBtbraaaic feit Utarfef^la^t im »t^tra Cinne. Sie |inl«r« 
QHitber unitiflü|bB feie erlba anb Ujlen fie ab; aar bal !B»tfeerttr|ftii, 
bit ^aflaten, Bi^l gliifli^, f* tMtt feal |weiie, bie Vrinctpel. bar4 feia 
^aHfUleariant Mr, mit el in bea maberaen 94l*4ten au4 gefilic^, aafe 
gt^ aiii fetten »tiftn ein; bal britte ab«, bit Aefecre, rvfete geml|«> 
»4, atUctab feitftt JUmyf tabu, ia |lal)er ei^tifait a« e»b(B, Ut H 
«urgentfrB maife«. Seaa baaa, »i« bU rimif^n e4c{fl(ttIeT M an!« 
brätfea .feie Sa^ aa feit Xtiaritt ia«*, ft iMt <l fen Maaint rb^ 
dBifilfibM«- *i( al"eM mtt «fUttn •»ton wc. tamtfe« alt 3»{f4<B* 
«im filMlk I* hm IMmm««. I« 4M m aftfeamn« aln 
•■Ae »biilnMiM«4(i4MnM»i«MMfb^^ 
9mtm MW W Pk* f^MVle l<* MMami. 
Wf «h« |M«MM mjw hVüt dB W^^Hf** f •**• l*< 

WMI4M«. Hb warn ^1 M «ml«; 4pfi"|r« i«M <t 
DMbnt flAfP §ppa(|n 

WVt KM tH mtm «ügtBuiw« fßtt am tlhuifIMt m« Im 
eirgtrftügta hia ItfHaBhl 0tlft)iel vor «Bgn. 9« |Mt|tB alM|M M 
bU|« 64la(|ltB aOt, Ri «Micn «ngriflfi^la^t«. f>Bi4lTt4ii (|M (mMtg. 
SU BtaMa^Mt Xoftif W i« fttnt^ bieftlfee, «uf Mite «atftranag »em ^ 
Seinfee, a« ni4l in fetr fatvieMuag >a«| flteitrrangi|fe aber ««f^t^ftsat 
gcflii« |a merbcB, farmirta m feit ^crtWtt*. nebmtn ibrt ^teQungeB da, 

fr|Hi f!i| bann gegen bit ((an |b rctt|l|tinbigcR Snguffen beiei^atttm 
9un(tt ia eemegung. Sie SnfanterU i(l featailaalBMift in ooloone a«rc<« 
en maase fatmitt, ginjfenli^ mit Siriflaniftaat (— i Aam^gnitn); 9at* 
terien gelea auf ben JItgria nnb in bea SatervaSra mit wr, Jtasallait 
folgt, gemjftnli^ (iiutr ben ^lugetn btl |»eitta Inffenl ia «agcmtf« 
fener Qntfernnng. 3fl feinblii^e JtaaaOerie feemerffear, fa niife tia X^til eor* 
Haben um biefe |u »erjagen. Sie fran|<|if4< <a»aUerie ifl bta» von {((er, 
inb ei mire UAerli«^, fie in Oejug auf SIteittr unb ^ferbe n»4 Ba^ bim 
iüiib« «tn ISU (II 4«aa(uripnaj Uwti) arirb fit bii gld^ ttata^ tinn b«Ulf4fn ÄJCaCffrif fi^lutrliife graaiiFfn ffrn. Eoit) bitlm e«r(injf[|< 
flttilftaiigriffe tsc «Intr &(i)fj(l)l ntd) fein totfiniEit^d älrmtnt btc nruirn 
Xtflif, unb fcnoun aar gtlcgtnllf^ «or. Di« SttlQrrlr trilffnrt jr(t i6r 
Sfotr €i( niib d auf f<br BitiU £if)an)tn (|un, bif funitcfli^in 

iit !R(l>c«(n in litin k\Hn\^ta <£nlf(cnun^(n ; aist ifttt Xrcf^jftigfdl tj- 
mit in (SirtUngt gttsfün, nitrbi H toi) fd)(tmin(r firtstfin frin. !Do({) 
wirb att^ in gtanlitid) unauj»|cf(^t aa i^trc (BrrveUrsmranunj ^(jrbtitrt, 
HBt — liur^'B oir unl niifet: — in iii^llcR Jttjfgc irccbcn |i( viel 
brffcT «uftirtrn, all in btm jüntfl «<Tg«Rgea(n, D* bi« tlttiUtrifltn fit 
tt«Up(ift nft >■ 8<It( rrticlun uib ni>4 gftr ni^t nit i(nM uni|ug(i(ii 
wtlit». Qam 9lui ii> tnia audt in btn btuifi^ra ^tnn ai^t aiäffig, 
■■t »i* kir bciWa bcutfi^rR (8T0$aüd}te uaabläfrij aa i^iea aeuta 9rf4ü((a 
«rbtftrn laifcn, f* gt^t umr aiub M ktn Slliit(l|)aat(n batan rAfh'g »er' 
Mfetl. de «eilt (Cittfrnluag, auf »cl^e bie fraR|<f?ritni ealttrlr« f^itfta, 
ttMB »btt n«d) bin ffiari^eil, kaf lingtr in ^afltisn bictbin ftnU' 
tni. trficrab bit Snfanieiit |U ^affnic, fAt bit Sürfang. mliie iurit bra 
jjfliii •ritfcl b(t <Poßti*n fietf gtf^ni^i «■ (caftr S»riH<l, nnb 
Vi fb 4ln^«<iP< i>'<^ ft^ "«^ P l!** (Nii4«n, fo(gti4 

•I4t ta MM* •«••fofi r* l(<4t ttaraiiin l« aMrbca. 8iut bal 
-■■lillfl^'IMI* St«» i« »fr C»«tart«i «a^i* ni(tn«r4""6<B nitli^^ 
f«lt «Mt «41 MMrii4 M f« W>f» l<l*«nu «<fitii| «II 

«dm Mt Mtlfnm tat M<ttn kk «ait btt «(f4% 

Ii kmtif m (k** BmmiMHi |K MibticB, f» f4»ic 
t iwI lwMriw i m. «Ml ttmmmm 94 im Ipiito Ün- 
n % ■ ■ i ttil i l aMlawH, im n <i| fc B «kr Mm y iit mn« . 

it mt um tai IM*« ^ tbma m Mmh» 

■M !■ tillMfM. Wi M« ilHlHlN fb MH tNl M MNNl^ 

StM« bcniffi, iln wülHi l i gii r , Ml^t m4 f* •<4 CMiMt Mf {mi 
Min »iAtittB $Mntflia)fi({ MiMit«. ^agm mit 9i4t« afftUt Scm|tr«B 
»IM — b«4 ffl liM M« tea Mm wm^m Bulmwpy^ Mi (<«? 
■Im «oMtiftlt. Qi tb^ *bf«i|c ta tir lUMit«' 

I lufkli^ff mrigtrit til StcrntttawiMilbiuig. isf 
ml^c i« M^n IbiMM m4 *M 1» «H>ii Binf giligt «itb. «Dia 
Pmiü «aiM |Wf! 

m§n»MmM fblk »« Miifraa|fftf4(i X«Aff Ml M^Mii Wib «a>)<a 
XiiaiBraTf4v<ItiM, wUk* i^ta 4«l«nn<n «arangit«« mb mk 9(fi^U4' 
frit «St Sart^It M Sibial b«nn|«n. 3ftc gtun t^at il ai4<. kna 

f<i)i4f<n bei Ctm erbrniigftii, bei ben unaulgeftfitn S3«tai4(>4flnifn nfidi« 
[■4 ni^t befvnbcrt gat, aber el ifl biifn Qraag »arairU, ber »*R i|iKB 
aulgtftt unb btn folgenbea Maffin »ta datyaU anb bit 9ii4ian| gibt. t)tt 
Angriff bft irfttra aiic ber alirfnir^ta, auf bal Sur^brti^ta girii^trt. 
3n ita ntaera <&4Ia4<*ii l>it *^ "'i^' f'inbUAt iuramouabaa- 
gtabf £iaie |a but^iM^ca, foabtri line ganit iHlgtbt^n« uab tiefe £f|f< 
fenfitQung, bit iin tin)t(nta ttrraingtginflänbtii — Dirftm btfaiiberl — 
i^it flarfta 6tüQ»unftt tat. San btm etft(f birfclbtn (ängt btr Orfelg 
ob. t>tr Vagrtff map iii) alfo auf bit|i riititn äiton fii b'B SKoaln- 
tieiilfrit>;rn babtn bit ^rantoftn, nam<nili(t) m Xjtf jqribKn, tint gtair 
Wtmanctfefii trrniljt. ijfer' bfuliqi Xttüt tibti etrbinbtt flfll bta Jcontal« 
onijrff mit firifm glr^j^iti^en Umjr^tn. 91 ifl not^airnlig bal ju toifftn, bjmit man l^atn auf f^fftnli ®tift btjt^tn fann. Dftl giflb^t bn^ 
bi« SttTcrtif. rettet iilr )U fi(bftiljntn|]tm ^^nbrln in b'r ^'"'niV 
■abt(tilunj) |n bifbtn i)it, gan) jbjfft^rn tan btr grogtn '(lerclTefim, bU 
nur |ur Sttfiigang btl Obtrbtfrbljbabtcl )ltbi- SJSinn alfo bfc 8ian|s|ia 
bl( dm^punfit III ber Oieaung ibrtri (Vtgatrl s:rit;iii:ij in btr 
an}ugrriftn unb mit anbtia Aalonaca )a urngt^tn l)fl(gtn, fe bat bit iaacrt 
. Stfj^ung jener Daafti bin gnnialaagrif mit allen Scttbtil, btn tini 
(räftigt SBtrifctlbijnng gibt, lurBttinfdjIjgtn. mäbrtnb bit 9itfir»f, bi| fa 
btn mtifitn ^äütn auitrbalb flt^tn Diil>. bit UmgtbnnglfolonBtn mit bfC 
«oUta Otisaii i^ct« lüriiUtcitftucrl unb isc rnigli^ einra äberrafrt^eab^ 
Singriff aal gtbetfttr ettaung tD^»fiBgt. 

QDit )»atn btm llng(|)üin btr fran|jf!fittn SRafftaangrifft, bei Welftip 
bal fhirmif(^t: an »Taat; bunt bit 9i«iten lauft unb aBd ««n^ftl 
bringt, abne P4 um ^anetalttn ber taftift^ea Otbnaag. b«4 VKaign fm 
kie BerlBde )b fiiBimera, vnftre ganje VattiFcaBHag. Sal btgelfltrabe: vive 
l'Fmpcrear! im Ic^tn Malauf (ai jle efi gcnag |n f^fnen Siegt« 
Vber »eaB BMr ait4 biefe Q^eattümli^reit t^cei: 3t(it«etfe mit b«B MAfp 
ftnntn, f« jinb vir baraaf bMbnrilit aab fe|eB i^aeB, ai^P i'OMi HIr 
ni^ttnben gtatr, bal bit ntflii Snidtftn f^aa litkt««, aafini cbia|ir. 
ftüraif^ea Oafaaaetaayiff tntgegta. C^rt^ea bie 3mI'<><i fons 
fraac«w«, fo ma^ie fl4) bea alten (Rjmera f4«B bir Au«r tantoniem 
fur(tii«r, uab aaferc Sätet ^aben in bea Btfreivaglhitgea ge|eigt, baf 
fie biB RtafiiBfni, bli git ja gern all bie Orbia altrinift^t Jtriegettageab 
«afili^ bi Mtf|ali4«« ttamrt* «> «Nft Abidura fi». Wi« Mifi i^l |Mt M Ml 44U^ Mf b«c Müll* «iaii iBt|lBbtt m 
'«1« irfKlP t( »M|iHl« MMMMA nn bi« Mii^ialbf «pilb 
|k PI Ml jM» <| M M illu iH «pü^tmiiw, Hd *>» 
. . IMt I« «ItiMiipA« SM IM Mi Ul ««|l%|ht « » 1^ 
•ta|r«BgeicaB4 k« %tMntt, Mb «t f^M IR HB M|0iB M Olk« Pt* 
pBban »argefammta iß, aab «b it« Mb«t fUll 9«gBa mw 'ta itair iIb» 
t^p tfirftaakiD (Hin, id 9uif^Pmm. btm Bwetf 

laiÄntt^i«^* d4l MI SittobB — jb lnuii|l ai(|i iaiaur f»( )a fija 
laiTb »tniaigi, fb rfalfii i|f VMl<viM fhm «4 I« 9in(i. "it W 
«wf4<ibB«g. bfc 0«iAln4 tlfm Pll*« P«» "ff" fff t(iP* ^'i! 
eiai fc|c »eiiigU«« «ctUNf M(ft<* 9m flßf^ ü ^WÜKI^ fl I» MiNm 
mrif, fa i|t k« ^mtä Mb inri^i. <• tiboff nm b«l b^ «laMi^M 
bc( ittfaMauage|«|flup «i n il ( |>«B f fw, Me e4Mt f»Qß»^ I* Mtr^n* 
bta. «tgen .blefea b|tM. awB a^u |alt-#ufli mwrar e^iiftfble» fagt • 
biatofen Stt ft^gt aar k«l (^itft Vag*, kfe flare eet^narabeil aab ber 
MfAi •nif^tal bc* felbtefru. k(f fda« IRrfaraen ci(^lig |a gebunden 
9*4- fBick kiefir fM> «kei |a e<|4nbt9 gaau^t ajib aaa mit aller «g^« 
gi« Ml Cff«tl»< Itfltif»«. f« Kltk b« eieg fir |M>* f'"*» *fik 
W'f'^k^ff r>'t ^" ktatr^e 9ieii(rii mägi )r>Sli>> jü 
n«t immer bii btRt ®afft |ar eoUffaiBiaifa %]|«B)ii:fuBg <^(6MF| 
iß. fBit |4be|i in apiuti i2.4ilbtrang «an ^i(f 4{d»|ültric ip:^} gtf)»rf(4|t{f, 
tSfil gni bi( li|itB Jtutgttr't^einiiagtB Vtnig 6t4f boiu gcbitlB — tfi 
■aariin »ir, ab fie ia br; niitnia^ii^fittti t*ltit, bie ibt (tiat tt^te fHoSi 
im grifta Stoania bie 04)la4i aaiamiiiea f4i)Bt, (ilaftig mit eia« iai' 
»ravifirtra HntaiMM ab»! fb |« »al 9ß»$ bagi. Mt MibM i|c «in 
antwortta. SR» a (fBiea.) f f. ^tjjtnJt (abtn, um bit ktiagtabra 

flef^tAafangtn im 3taatl-f>aulb3<it mtt bnn für btn Scit^ unumglngli' 
d>ea Oetarfi in bjj aiig[i<4fl rit^tigt Qtrbä!ttii| (U bring««, mit btr V^. 
(latfAt{r|Bng vem il ^änatr tSffO, »it intiH gtmtlbtt, dbtc bit Or> 
§avlnt«Bg brt jtavalferit 9IIetgii ibigil |u btft^lea genibl, kof ia 
^(■fn|l It «traffttr-Ätgimfutfr, * ® tJäcntr-Slfgimealer , It ^ajarta- 
0fe^>lHn, ti oifiinfn.£»fg:nitBttt, 2 gttiBiaigfn •^ntartn-3J(gimeaftr, 
1 5'f'*W9''«'*WI'i««H'9*tjii'f''t 1« fcffJtttn ^abrn TMt JtiStajTirr'Sfgimtn' 
ttr bjbfit dl ]■<!)!» ttt, aSt übrig«! Jfasalltnc^tfäimtntfr all Uiittt 
Aaaaflrrft ja gtitta. ttr|Vrt J4*fn bit Jtitaffe abjuttgtii tDit biHtri^t 
ftraganiflttgiratnl Hr. 1 ifl fa bal Xfraffttr-M^giiatnl iit !J '3tt. 2 
iü Ia kal «üraffifr-Äfjimtnt »r. 10, Jb. 8 tft in bal ÄiirJ|Ti(r'9!f3iaifn) 
«r. 11, «r. « ifl in tJl «*T4jfttT'«eglaM«t »r 12 mit «tibtbalt btr 
jffigea Rrginentl-3n^abtt >ni|nK«abe(n. San btn nevtn AjtafTitr-^itgi» 
■leatera, larl^t Slaffrarftfc mit dait Aaa)>frti^ aak ^inli anf btm Jtca* 
t« n^ilMi, iMlfiiiM «afr^Mn inb a*»* R>- baaMlUae «affitUge aab gifbe Jta<»f'. Kr. 11 f4arta«r«i|e «arf^Uf» 
aab seife «atpfe, 9h. tt lii^tblaue «uffibliar aab gtlbe Jhilff« mb4« 
atB. S>Bl ^il^erigc «lagsatr-SttglBicBt Rr. i |at ia ^iafnafl Mt «NM- 
aung .9ria) Sagen «aa «avaaca 9c4ganec>ltcgtmtat Kt. I;** btl 
biibtrigt t)riganrr>9itgfmtat Itr. 7 bfc BeaeaaBBg .^ifl AiaMf^« 
Qtrig Dragener Kfgiatnt ftr. 2* |a fi^rca. 9ir bal ct^ Ai^iiirM 
flab bunfeigrant tBaffrar«ift nnb ^anialonl, f^arla^tatli fgafifiniKg anb 
»ri^f «aifff bt^imail; bit «bjuftitung btl UJttrta Rtgimcatl bft»< na» 
gtanbert. ©it ItfigtB €>ta^enfT'8Htgiin(Bttt 9Jr. 4 unb 8 flab g*BjU^, — 
tca aOtn bil nun 4 DivifiaBttt )äbltnbtn (>4ar«a- anb nfiaNta-ftegi« 
nicnttrn ift j( Wtnt l^iatfiea anf|Hliftn, uab ifi bafdr eia aeai* U^liara« 
JRrivmtni )a »trjifitfn. ©itft* Äigimtnf »itb bit Btninnang: .gnimiligiB 
UbiaBtB'ffttgimtBt;' bal bilb?tijj( ^luipjrta • SSrgimtiit ^Vt 13 bit 9e|ci#« 
nung: „Saj^girr unb Aiimanifr grfimiUigta ■ tuiattn ^i'gi'Btn' *>" 
— bal jtjigt tiupatm-Sifäimtni Wt. U bta Kamen: ,grtiB>ifli«»B'*a|«» 
rtn-Äfgtmtnt «t i~ ju fü&rtn iiitm. »it flalibnag ker 3iifakerfce^ 
lib« aUt 3 ^»laigfn.ÄJfaUrr fWfgijnfnitr ijl btm «rawfCbeifammaak» 
ibfilrn|ili «Wikia, Sit bwitunea y4tr«uiae>8i)m »li bea 9ttiB>i«igea* 

^ kju.^cd by Google ÄOtjUtrK infj'mfiitun fr&jitrn ti« tiilirfiion Ultb We ©fBüir tti; jfRf 
fy«!») ;(.i.;(r ^r: !U?n ,«.iran;ric?Rr,itiiifm«rn mifalltll im Jlrifflf ti» ära 
rifitrr. 3^1lv|■rr^• uir .if|ji!imi; ib:TJfS'''*< 'Pttfonalf.' iinb »I ifi tif' 
ttut in tifiti «"iiu-fiTb! iti* ?l-ulc^ir trr R üärttt ja bfbantfln. «ul »tn 
ciuf\ulöffii;tn rittltii .Viitij'rii unt lUiiartü f •:iÜDnfn (jtne bei 5. unl 
12. U5ilantii.;HfiiiTn:T.i;i.i -^i.-.jfi'.tiifiT.n) tr it n t-it 3 uni 4. t-irifionfn 
ttr 5»fil«iiUifltii'.6uf .ii -ri ,;:m»!itrr ?!t- 1 «nc 2, '(in<i iit ntui fitei^ 
»itijfB'UMaB'n'JHfg'n'tnt fnimirt, im* i-:; llb;:nfn ■>lf|vaifntfr 3h ß int 
11 <ttf 3 (Crerflontn gebraifet. £iif '?.Vint'>".1ijfi? <'r.l'in;iinc( bt; btn ,vtri 
»rnigfn-JUiätin.-niftn «fc!gt im Äiitjc unb im ivufttu butdj CK K^intttbiin.i 
ton SmwiUiäfit ; im Arit;)« nj(h Umjläntfn awit Mu* fntfprfdjftitf ?<a£b- 
«ffrntiruitg. £>ie Rrriirilli^fn «iVjU.ti* bat im i'xtd. in flein«n Hbt1):i' 
Inagra bni 8i4ci(Mr- unb *unti*jft«»ii«n|l n.iit ©ttJtf bft in 3nf»n' 
tnit |n itfvtitn, SBtbntungtn bniuitra^n, ttn Crbonnant- unb etabf* 
f)ra8«n(T'9reiift |n ttx\t1)in un> utubjupt M f^tiut-ttuppt b«r UiAtiflfB 
«rl MriMnbrl |U mrbni. ©i« infltnfliiio übte bie «Botbfrtitiitiä unb SJet. 
»rnbung bff 9niirW0Mi'Jtav«U(rie<9tfflini<ntct fÜT btn qn^rbeuteitn ,lis(if, 
TetDif bir bur* bff Bfiic Orgjuifhuitj nctbwtnbig ßtworirnfn aditfraitj«« 
in t(n uriif4)tn ftjNU(tic«0l((|Iraitiit<, netbfli fcintTtcit b^naufuc^tbcn ntt- 
bin. fiw WIK 8«rniiij«H ttr ÜiMlbrit Itfti mit 1. fRiri 1860 in Oitf» 
(tariiiM IM ««f Ml IR Mffni 3illtNWfit «fOniMt IMk 

* 0« (• (. «H*- •tajfPä« 6j^« Mrl«i*<n ä«u>i: ba« «itirr. 
fMi| ttl 9r«i|<3oreVi> Orbrai itm Obrf«Tie(l<«ominipt üinten 
Rtif4)cl, iH fliiif«uiUR0 frittcc 41iä6iig(ii Afti^n unb (r)>ritplii()tn 
fMmfHiillaiig; — M filtfrRt IBtctitnfittcui Um tRarincSnfjntmc- 
iNMtadt ttarttn 9»((9icc»lt ffie Mt nü citratt «(btntgrfii^r bcnirftt 
■fMu itati oniM «M tm M Ottctatfal, unb im ItnfvnUn 
fhtt» Cirfi M it. •nAwaiiMlniinMI iR «ü(bi««n9 (Unw «Mt 
0ifl|ifl4<n •nUMIhtt MMUgm üfliAmnit «■» «hIMr«. ■INNlNt, Mll llt MbcRm n» fm«cMi K i ^rt iMumiM« «fkr 

IRR«* «II < | m<to «Rk 9nii«R (iRii Mkümmwii t. Jwffk IR Na 
ffuHtai» «ktnmmm m fUtt^^ fMHat, %a| da |RB 
fS(igfli fil(Rf||(ii ti|R 94k tutitilit MCbM. -i-(etil{R, U. SSmn,) mHt,mktf. Sit-' mittut pm*lkn 
IM «it tat RtacR OigoRi^n tar «cirm liRc ftcRtHtan« k«r Sn* 
•«■k fR ^Mt» ac|». fll«^ taR 8otfl«ng( M fnni|<t1A(n ^ 
IM «iRil4 lMl|Ukl%l mAmi m |«H|t «iIHtbrvirtirtltftmi« (nft 
MfiRRlIIHMn UtflRit) tot maMMMR «ai» Rcgimmimi |b 
■Rk feiflr Iii likic SMiMi liR lloaKniHgMt^i «fR|R|l|mi. 4>it burdj bif bfabflditiijl« TO^irii^fl bit W^jl-Affit ^'^i^ft Wftl'fn, niit bfrül» 
bftt ?In\abl vcn 5'"f">'"ii>i'' i'<J"'*'i! *"i tai^ bic ännfftiftinfbiuntii bf- 
btujfnb iitftugcrii'n 3?rtiirfn:(frn (U ^fniiirn. fln bi« 8ffUt l<: fcilbfrljfn 
^ablwifff i'cUtn fllfic^ifiti^ !Hfn!anbfn iinb Äenttolfsirt tt.-tfn, unb f* 
jinb btutt t\t tmpprntbdlt juf^ffetlfri njoitfii. aUr (id) (u 'iicilfn biit>r 
fltt qujlifiu': 'tir it j:;rr;ii Un:<rf if" lifif bcbfm Cr!;* lumbJf! y.> mjctfn. 
91fb«ii tdii birritf ,i:i,|rj!iltiMtii »Bcribrilr tit ^J« jS-.ir ^'rrvfl ju* 
btn 'JSffrjuj, bag bjCurrf- bif Iiiirrfnibft:; unglril^ |>Ibfii)'il>bii|it URb m»-- 
tdn tcrrbtn. bj bit jcburn ;in!!ntjnlur'(?inii4MUI|tR flMIt flttn dtrc 
fit tn ii^ ; TV (a -.111.1 ^l^tftll^Jt iKctfin ftin fcUtn. 

JR(^ini<iU(rn, iint ^if.ir ini^tirr jf nnt* airj rrit bi3b(ri,}fii 'irfjft-GKabron* 
bir tt<x \a fintm jrbtn vtrmttfcrrl atbärijifn XatjUcttc ütegimtnirr jtbil'- 
bft. i|t, lult bfr „DJa^b. 3'9 " fr'" fl«fil)tftbtn iritb. bmitl in btftVn 
ti^en itftirn »«rben. Vn Sittflt bicfrt aut intern (Btibanbe duiff^fibtn" 
btn e^k"*^*'"'" iHrt(n Mt fdMii ttfidtntfn 8tiabR«it«t au< fi^ fettet 
fcfort ainRMll ni«t finftf (tira« UniformicuBg.) W bft »rfrntlilbftta nb ft gut i»t« w 
graemmcnni fSm'^lägt tu einer jioMfmiligrrei Uniffnaining btt Vtaec 
»erben v»n btn 9'. 9- folgfnbf beiet^nei: 1. jtepfbebeifiiag. ■» M« 
®teae b(j jr^ (f<il bem ^ibrc 1843) grfrräuAIiib«ii ^efM«! {»a ffa gaa| 
nietrtger fditturitr ^In, Um «Oe BefAtjgr. tnttn, U^tn fBnbcf imb 
{ilntrrfdtiiBir gm) btnni btr {r^fgen ^tlmt glrt^tn fiOta. Sit 9^tna6|ti' 
Arn bri i , 9. uib S4. Mtgimtnti vtrbMten unk necken, wie ber auf 
aQtn i-ielrotn aniRbtinteHk« finigUAt llament)*! f^mq Uün. Sie e(b«|>« 
penfettta «Mikoi bR4 StbeftitiRta trfett. 'Sit ^* aaf ket &pHt 

bil ^lati |u tragtnbiR ^ktatf bMbt ntd» Mittlaüni. — 2. ttafftR« 
»<. ftttftfbt f»U ftetR bt^waiR ntafit aa» |Bti flkfbta Mü^ft tt^l* 
Ml. btigillall, baf Bmfl RR» UNfüi kun^ Xa4 l(bf* ftafek Wß 
AraifR Ifl oinMbtt cir tmDK, um «tf|i|i|iiiiMr •ttlfc^icHh im« äkr 
tin ata aa ^tUft |r WUfultti MqwfcflfiR Mr I m BIihi r ) ««r* 
ftf^lagcR. — t. SalRritibte. «aMtAn«, ak p» fflb!, fffütcm 
stcv )mS ^""fV Hwf^iiftM iBififecHHMIitfe w^mIIhu 

4. 9RPI«tlrl»RR|. ^ •an«» «iaai fiMMR fa itlbt Rit tin ^aar 
«titftt a^ Me tv aaf kcR 8et»t ttSgit t>ivM»iR tdittni tr* taage 
e^iftt unb MRbta teattig gtftttigi. b«| la 9llte aaf bm llaiil' 
«nl Mt ettaKribtr liMtafillidl aahffl fhintR. Clatt btl Ml|«r iftlU|ai 
latiltn ^aant 9rit^l afib ta XtaXIkt fta'^Mi Itaifti Mab* gtflltt. 
— K. f>i( «aitiiti nrt* blRRii rr» f^mMm ia Ctktr «ak «ettitrt u» 
WfUts Mt •IttllaMt abb attfltMbar; bat Ctiltngnotlr gtringtt i» 
oOtn Ttiara ftiatafitiitR. — 6. ttrniftti. X>ct|MI( ttiliat biR N(|NR(R 
(finfat, »iib 1% 3»U nitkrigtt unb 1 $ea MaAic anA bilaaRtt |bitt 
btl WnfAbrl an friRtR feHHcm MRbw itat ia <tatf H RM l R| B| >iRg ftlrinllt 
iti^it 9a^affc. Sit Mrm b alMkR fiaaitli^, aiibi R ai ]^ e r f 0 II a r ' Jl fl cO r t ( e II. Crflnrrrtel). <fru(iiiiunfltn, '^tförbrrunani unb 3.terfcQuiiArn. 3i>i« ViijdMec ttr nr« 

lu fi ij-iili'i'. iii 3 frflir.'Äd^jll .iJijl. iruttt ciTnnni Ct"ii <!>f|)»(» f'i. 
<fbtl4t)cim, tr) tu. «ui.'Olgl., jaitx It^tldfiuiij in uioa t(Tiriii.i<iv Gbaif;r uie 
it'h Uftrrfrfnn^ tu rrn fup«rniiinrr2Trn l2lJ^^ bitni J;uii .iHjtl ©filfr# fi- 
nriiuin t2f. >D!jicK4| Htm Jai^i» unt Xamniii |$iriiii.-i6u|i.-iN^i t^Ir. 1: ill 
Sil):« 'JtcraM n ii jlri^lfUign (^Tltinnu ;j juiii Cl-fr|l(ii, tia Cififilr ; i --i-.o 
iaifa, ttt Ii. ^i>(.<Sljl.; a(l Slf -ffembi. tit all^icn: «.liillaii« ti^-.. -r Z.^a- 
pan, tt{ 1. UbI.'OI|l., mil fllnib)(iligii t^rfcitirun^ ^uni Cb"|:l> t. tii;l .iit 
M Ii. ^nlU-iNgl«. , Sler^xit^c Maimvnbi uct Itinctui @fjtB i)Umt6 
%H tllbttigin IS. grfln.'^Hti.'«)!. — ««ini 9rf n>..4:uv.'3itli. «i *« iXi-l-- 

«Mibl. M« mtim : Sankl 2f<i»url, M 1. 4b«i-<9itfM., ifi «- S*"''*'**- 
M MklWon 1«. 9rtiiv.-«c^>i)i|l., «««uü SOtintdn, »r< 4. .$u^..9ljl. 
uk Clfjuattr 0«cg« . trf fcübmn 14. 9'*>>-'4>t''<Hgl. — iam ftiim.' 
UbL-Ait: Ol« H»i«..Jttni»L ttn Cbecfll iulmii VlU|. M Rtl.>Jt«n)«i alt I'io 
jt««!). »1« 9>4i«r> . 4Ul4e>aiit «kitfia U«galb«tt«, t« 3. Uifl..lKgt., !l)iti>mi> 
Ii» «Ml «»knhlvMi. M7. UbUgigt, «tolf wn mUlmdi, M aafiuliftnkti 

8. Sng.>gi«t a»»!; «itttliu« »an fil*ff nfcl». m s. Ubi.'Mgt — Sa« 
«mA>. M 10. «■^.IN«t. cikilll »er OberfllL Mifia «Ig«. . Mfnan Oraf 
4miR«kR. CbttiM-. j*f>f 9«U((. tri «>i./««aa, Walke al« falilKr |ini 4. 
M(.'IU»L übtt^gl. n<i(t «UM f|»M|««la tfMtr «•■ •iagftabt, ScmiU 
M Ziaii«)i«ik«nf«l !■ Olm, «f^Wt M friMt UiltHw|aM la kM Mblwikiotea 
mnWM kW CbNftfM^. ifftm. |lMr S«i»a|MPlc brt OgaMmt ML lai itlci^fn ütnUcr un» Ut vtn\. itlm. ijon; 2d|Dbrtlcd|intr, ti>l« boten Ctii 
9)lajftl'(5bJir«I<fT «d honoi-r» , irrürr» »iirtt t(tlr(t» (I^IrJll(r rtrilebtit t«n 
Hilli«. ill Ut ütniff Wifclju» gufldi (Vfittrkojk "1"' Cllf Jfrtinjnf trafen 

«M Cb«te' 

^mfianirungtn- ^W). iann l^r.)t Zcbaff^etitSit fijrnri' nni'uitfn hit jiir 
^Ttll n^liij vinrr '''fluntb il CVmI ff'f 3nFt1i, S{mtt 6f« 14. >jii».- 

9lgL, mil ©9J!.'6tJr-f:'T Cirrltll grjitj Oiii V?rlr)tC. tit 8. Äfnt .SKfJil. : tu 
Stajore : I9f org vtn OTotmf - f ^* R.n Sarfal»«». 4« 3S ; Cfet. 
Infgtimaifnt 1 XI ^iton d{rifd|tl uJl^ jrai)( iSt(i|| ant itntt 2. <tl. Oob. 
9tv«ntn>i(}; f"*" ««miUt Memra. Unlrrll. I. XI tr< 8 «it». INgt. . 
•Vii't Xtrkwbavic- ^'i*. Ctiomit uanuna. iptm. 

2 Sil ut 14. Sat. eortsla üniggt. «tXn *. J^I- « 39< . Almut i'on 
SlrAingtt, Uimll. tri SDül.-gutriD.-Aiirtii. Satl Rcfito« «rtoi. 2 S(l m 
OkaiceiaM |lt CatUro. Vi" l^üm, Wütm. t. Ml. tH <ntl.-9iii>»-Jt(rp«. 
SfMt Smät, UaUrlt. i. AI. tr< 4 ä«»f|<'a'>.'Ao<n>«.. ®niirl ;C«tti:{4. JCPim. 
t. in. kt« tl. «381., ■«■•<■ ^ofrr, Cbrid. t<« 14. SiUif*tL-t»alb». . gftlix 
•tf.!De«m, Wiltn.l. tl. tr« tl. «uf.««!.. a<grg SiTo, .(lita. I. «1. ke«30. 
Wakmn ^«np«»!«. Uniirli. I. Ai. »r« «391, 3ob<><" nil(k«ttm, Oiiu«. 
I, 41. M SlU^gubtni.'jrcni«. C<«r<f 0tMf, V<«»-Uiuerit 1. itl. !■ n«Biaa, 

Mffct «tt Cb<rll«.<<lb'r'('rr liPBorM. — So«»« 8«IUUa^ OI«nMniWCt|| 
ki< a. «nt^flgl. — 9*M 04turrt, »ii».'C«Fti<uI t. tl. M 9«>W«4lUfi«<» 
itt towNig, C«il <t*Ut Mn Q)?»tgrnk«#tKr.tt(4.<«c(t^ft I. tL 
IM gMhig, ««Ii JNaaac. MtgMwiUg 4. «i. Digitizeci by Google •tfttf^ 
GesellsdiafM:aplUI 8.000,000 Gulden. 

mit '^f-'" >''l'iS t'« ' ' 'TlitiiMfnii i-i 011'rn. t*o. i. TuttnUt I85Ä. 3. lU.UI.) 

VibrilrtintOlfrDfiotlDnrn Viilttgin« int ^gjttllini «ra Jltntm. — 9nTid)fruirii uf in 
■Irin nft Jfk MkR InM« |lf>tiiiiii«ii }ir «nMmSi ta unH^ JktaM. C<ff «• tae «MlilM«ft i« in ffiMt«, MB ^ Kfc 

"i'WH/IArtAAWWVi' ' 

▼ •rwftltniigsrRtlL; 

Irüilnrt: Virt-fTlIfitat: 
Se» Em. Fnua Urif lUrüc, Edmund Graf Zichy. 

Mtttf«» Ml«nr 9<»ant.l»lii(ik Ml«*^ *«•■•' ^>>**rtl t» ■•krtiMtra. 

■■■||Knlul«i-<«»ai>r ia eiifftl. Dr. J.Mjih Rliier <. WliUtrirr. 

^~M»gi «rtf Urbrk-Itnkk. ^of- an» Qrri4t«4lMi«ttl In ®<cn 

I 9itt-9ittU»t: Ir. 4. AUik TIanrj. L M«. flt|irraa(«*<»ainlfrSr: Rlil«f *. ImI, t. L etailftallmi'eilrHlr. S05>Ü8 MUn Oifhmul^lc Bi|(lW|> •int tSrrüiirniaglfumAt M* ■»wvxAAAAAAA/V w - »crttM. Mt »n .«nlir* tur<6 fri» vMfril{|«i XmMNi 5iri(r« J»«»«rf« Sulunfl om «.rj.n ludt . ^ _ » „ _ 

£ii> Iii CiriO int Iriikfdttinii Mm il Wci Ü Itt ImMTltt 
wbgßB Ntia 4<nti> «l|fnti» }tUtm*u )u Ii In 9» «. t a«M(. NHL •■•«Mia MlilM 

Anatherin-Hund Wasser 

Ma 3. O. ^0^1), 
IMit artank ia «m. Cutt «««iMifa «Ir. m. 
fMto f (L' 4» tr. «4. WH. 

tief« frff 10 3iirm ^r<l>tMkt {Ibahraffrr |llb jI» ' !'r »criüqliijtlr'- Cri">ri>iruii,,*i"ittt| ff»»;.! 
fÖr Sn»* Slun»lk«il« t<tt-36t( M, Ä ••«rtl'-l?t'j«nitir.r »cri br^rt iin» biltit i' ■ (."^Kon ihif tun 6cii)' 
•■TlIrtMl ^allliaai lc»ft|l ailtt, Iii)tii<iiin4 ''^n ZiUt .t4'a.i't<i-r iii<ltiiai(4 ^tTeit«f|fut<c U'rtfi'ji.'ritfMtra 
»Mi M« 8M||ri||k l«aam«HH »i>». f« iW' i4 midi jftrr'iKdimn «afHrlllMIt •in|U4 ätflia^'". 
Kahuplomb 

«. r MiMi. »tMi. 
f iif|rrii'3t|ÜNritt. fnil 1 f. 22 ti. 1. B. 

Srgrtiiilifdirl 3tt>|auin- f iti> ^3 fr. I. 8. 

Dm J. U. Papp, dl^"'>'ll »< 98i'n. et4tt, ZwtlwWii tlr. IS7. 

HS» «a4 !• Mm <■ >"< >><'iil"< f(»><Mfli flSim« fo nlt Ia alta 9ia> 

M«|fli>lni M taa MMalM 9\rmtn jii »niMb(« |)w(f». — M mMa H 
t«mffl(«n aa4 <■* ■*>•• IlBAI'ittr 3j!)nr tt^nUfß. 
V. F. CERVENY, 

Ic. k. »Ilerli. priv. 

Metall- 
Mmik-InstramenteD-Fabrikant 

in Riai)(grii ia Bihnra, 

f mplii'lilt iriit fliiiwcisiio^r nuf ili<- v."<_'Il'u s.Luioidn'lti.ifcen Zcupninvr von Solle ijcr liibl. 
k. k. 6lteiTriciii*clion, kunej l. russisclicn, konigl. Ijaipi isi-licn , proi]a,isclipn , »paniichcn, 
nonregitob-iohwadisclicn ptc. etc. Militär-Musikon und tnii Gultendnj n liun ^- .iivs Iclzue-li^f 
all|pmiMiBaB Zatraaen« der UM, gro-tnlicrzu^licli lunli^rliiTi Militär . Musikicituogen, Mioe 

" 'rnroente, fUr deren «oliJ«; .\rbeit. Dauprlial'ti-koit. billige PrMia oad *" 

d«ra reine Stimmung der liuf leioor Firua Uaranüe leiatet ^ {wEndfIcr tiMni Mlbi. 

Wiiftrr. «uliit rtrarrtif4 f* loU »rtllirii — atmtnh 
(14) auf Ofat'^nllruniniltR, rin« fiitf*r<4ni»r liitfUtrif^i« 

QRiljtdfr itapcOmeißern dirm, niirtrn f.'m Unit« 
fnlijirn tnrift gtalb, «nlfUiing int it>» il mitVi^ ta^ 
frranni ll«i>Tci4l — in «Ota — laf »lifrn .taail}««i| 
¥«iag ^t«n»ra ffji^ini — brriirt Tort«rrllr( aat finiti 
fü(rt, t<ai ibatil Marit tif intmitltr^orr Urbrrnibnif f|at< 
feiern I<iriiii»g|lrllf »rfrnllhli r t Iri.:t<rr, | „nt 
OrtlU(i4(Hl riat ftl^t eiiil« anlTttcn {«nnra. 
. M|(N« ai<aM<4i*«r tHfiH. »artofnf. 
ip an t4b 9iaiii^ iOMi 

L I. ■lnarftjt>tOm«l4lrr. 3»r«f' 
PU«, ne|Ha*)i«ff> nr. 7t. 

a. «M. 9a aalcftai S<rli|i tf fMia (r|i|l«a«a aak »pnliM« 
Ia W eaAbaaMaaiMa «. •(*•»•« «alii ia 

8%eiiBii4 fAr bm angoiieiir- niib 

Ciitr 9>ntml<n|i aiifgff'hntr |Hof(k!*m, ^atrdi.altfta, 

^furrunfitir, (ifcr-(r iliulD-iilr'xkHoaeii, fp Bit a^^cTfr 
Offrnpäntit «UJ kfn: grl imTnlrn ^fbirtc trp ^B§tlli<ai* 

9. »MC. 
te twi ai 
■lNillHr4rn ^atnaai »n MÜrM Xtrifra 
witk Mt AHMrinil kltfilr Kr»<ulfBt<n fliiUgr, irrl^i« in 4 
^fflm — Ia 3oirf(friH rrf4«i»fn» — tat jomr iiftaHif. 
~ alrn tt|u («klri^rn n«f(klatR umfilTm »ii>, 
3nlcrcfr< f'i«. Gir »nicHfni Cm ilbrljfn «af 
M 4'rTa (nn 9, ^rfu, ia 

•r(4*ia ttrftftc itrt tirfi Kniii|)r (4 br< CBritrrrn ia|> 

U(i. 

3<t« felibr «uitUntlaat ttt ^ aal SiilUaM ai«Bit 
efAtauagtn «uf tieft ggiaiafaat «aa »<<4 

0 ^flt irf^tiiua. 

Cnjl & nn. 3n Oiaa litta |at< Ulm, «ulgtiii^aN iiHlltat, Mfl» 
fcnuaia iruvytafiaaiBt fMtpftAt |aa SitlMf. fll< 
trrt CalleaN irfMti M fnattrit afiifr aaiw fttifft 

»irir - - M SiiMHMIitiwMl ««•oMIlMitiaSalltla AM* 
)ltd|lta ■aa Ml M taa Bi« «iI4mm Si«iia-3afMlRik taaa f* fM*« 
kiita d^apriHk N# iMt^ia ^ & ütg^amMt aafwilfHi* 
Kaitiir Bilia la Ma MMIflia ant SaM« Ia ttr|l« 

««IfittB tiri4M «MMB. 

Siftf «li^aM«. Tr;^fnff!HMii"'r>'l niil Km Minoi» ttm *, 3«»' 
fuikt tiata X<uf4 mit (tn<ai 4<tta Jtiaitrafera Haii UV 
«ll|MN( Ml I .l;-Jl.l. Googl St. f. m9i^l )pxMU 

Mltt«t ul afcti btIhMflra Ctvffru. »t(<^ fdb i« gaa^ thmi^ä bri tir^ta ndiomm«'«, fo mit mi^rtm t. l. Smüi) aatgcjltKtta 9hU- 

^W^i9Jfi^«iifif|lic«'5lrtlfrit!ie, 8«faigrabc Bfe«, ©tfe >cr «irtitrjtfft 5lt. 77, hi Biet. W I s e h «- 
FABRIK PIZZifilELLI-IIIIIEI 

IV i « n 
Verkauf en ^rofl et en detail 

St« 4t, 8t«ii4elK«s>e 4M, i. 8t«ek, 

ferner 

Uiiforoinugi-MdiortM und Ittzei, SUdt, Graben 615, 
zu Ordeubaad. 

Preii-Coiiruit« auf Vor)uig«n umgehend. CYavatei- 
FABRIK Umfafffnbfr fefitfol>fn fm trn lOeorctifcOfn lIiUern'cQl 

k. k. |H!lilär-/iil)rmfffi!S-^Drp5. 

(»^ Orl« i<nlei«ntrtri> Ourflm |urannrn||tf)<Bl. it. 8. 11 fi^H. Sßnit 1 I. M (r.. Mit »irflln 

VaüwtftnMiiig Ho4 aDrn CHrit »n ütinat^ie I H. IM (t. i. Q. 

^1 torflrttiikt f&tfl ijl «in Vrilfotr* für Vtfcrrr ■«> Vrrirnrt un» fniUll in |>«dnilf1g|<>r 3"f'""""<' 
tt\l*H MVH mtt ><r SIrnf) nhtftti. tu4 ■Dinlrri«!' anb VmiaalrfÜtWr) finlrn m<niif ivutligf flntfit»n|(ii, 
Ton kiidmtni •'rf4|l»|iun||riii un» »«« Umr »er Sttitm i" tr*ibr>n. Iba btn rieifuilirR «itfragcn nfrrr »a« ^riicrrn'i^dnrn i-oo ^imr'l Uiilcrfi('Ü(iiTfi ju be^rgnrn, 
9<it m4 t<< untrriHibnctc OrrUgtbucbhantlunj orranlj^i. Sol^tiitri )n (rflirrn: 

^tcrcr'd UnincrfaMgcii^foti, Stierte ^uflanc 

i|i «nbrfriabrl tcr Jttir>)tri>r>>i im grrüofTfBrn ^»ttt ^jn) in trrVrlbcn <S>i|r irit M4brr >on,|rfüt|Tt urtt lit \»t 
itit *tt IX. e»t crUtBC'l. 

Sir£ Mr umfaffcntni {ian*l<fjli»ii(n ttt ttuntn iiu ici'omntIrB ltdh'rrflaalr Dar t«r J|rii(t< XtnH tn 
^tnm Cffiiirit gtncli'lAt tif 9bonii'i:<rnl auf Ht(rt itijflitit Vttrt )■ fi|i<rrn, uvl nnn tmitlNn füt'rlii^ «ifl 
t^rJB jrirgtit f<ln. nmn"! 'iä'ffin rubrn. bir l$ort|'r(jni) iritttr rrarlmS^u ;it brjlfttn. Um IHrt <r< 
nüjjtiitirn, hgb>n rii itt>e 8U(66antIun(| in b<ii emnb jri>(.l. Mr tl« ir^l rn'itiriirarn eirFrtunitn in gdll} 
l(lirii(|(n 3>vift6(nraum(li vrrabv'rl^tn. ~ «oil iffi<rt Kiiin VoUtRbnaii rafdi rBlg«^rtid)iM «nb 
kann «n rrbclilfr ^dtriiri''' f><>ii;rt. fc tiiifif ^Ke^niiin Uin, ii'riili td< ■ütb^nnfuicnt bjte rriifut Trürtr. X^ir* 
i>liiD<R ^irrrn, ■»rli't )ur .^il bkIi nidil Ini 4)rft^ bM 'CK'rrlr« ITnt. rrliabrn ntr vai biirnnl aci/miU (uriilrd- 
namrrditicn anfiufcrbrrn anb btTttltn, t»i »4 bi« rrtitiinrnrii S t^änbr, i 3 II 34 t' i> ^ank Mlrt^i) auf 
tiamai ebrr niA unb aa.t ^«(»^rn wttun l«nBrn. 

8« i}cd<Dunj|>ii rmbfitfl'i p4 ti' OuitbaBblanjt Den ig. tUtTott't Sa^n in '99icn ^rrrhanfplat 6tS. ft^irp, Streik' iinb SRoler'NrqaififrH« 
^nftlunf ,)uc @taM Salzburg, " 

Oabrn lA fir tm lU i nrlfr iij (n Xbril g<WBTkr> 
IHR SafmiA feil U>t<iniibnic tr< Hkifi^Sfuf rinim 
P, T. Vubltlum brjlfRf (jnit. ivrrbr ii6 mi4 frmrr 
btmöfrcB, burlt pttmptt unb folitf OrMiBung 
tit OSrircarn^ril miinfr Jtiuit«* |« gnviBiirn fuiftn 
unb rrlJiiJ* mir felj|<n»i DniM »in»r JitflDiiirii ©f 

l«t ©l<ief«r»tnlii*o<»r .Hfpwd. iBfl.ti. 1 Ä. Wt. 

100 brlt> In «ilb^T. 1 |l.7Ilr .m.Vfr». H.WHr. 

100 Btifftagril in 8* nrll »brr (lau SO It. 

100 rrln in R* in «Orn gaiixn 5S fr. 

100 biltii fitrmot cttr linirl in R* . TO (r. 

laO rtllr m 4* t R. 40 It. 

100 t'Vo .irnvi'l in 9arbrn in 8' 10.— 

100 btlip in *• 1 t — 

.^Mdftrtuf i« SN<(>fi«tn» »ttt Vtamtu »ftn* 

Ktttd^nanft v«i IM Stirfc. 
100 ttnrfcvHPrrt* Of«ij . fligantrl V'Vi" . \a 

40 IM». 7S. KU fr. unb 1 fl. 
1 <F«rtPR tic lOU ««riftf u. lOO dcuTfil ZU ti. 

Crifartdi u. W«ltT'9fr4ui<itrn fnT7n.«uiiri6l. 

jtr B:i fcn 1 bif 28 S. 
eontf t.•aalm^. f. 18Mtnrlcg.tr Jl^^llllij Ts fi 
4^rArUnn,)rn aul brr Vrrmnj. unKr 9!ifü(«'Ba br( 
mlfaUrnbrit Oflragrt. vrtbtn f^nrlKMll'« fffrliuirL 
~ir ■■t( foiitt f&aarf Mihrt fiat«ntirt. mn Hauptmann ;r,l:*,'ntnt 

rlr-KtijIniritli ttitl Irin fltangf fem 1. Vlixi IMS t'ii^l 
rliirn X^uft «Hl liiun Jttaicralfii. ni^tir« bii4 bi« Mr- 
bollicn. ttgratfüm» aik tnaitwcttli^K EDtbaftettt Dr. 3. ^irtcnfclb. — £nti! »or n. Kur i* ffilie*. j Google 

I Bat *ul ■••t*a|»a | Ilt* t f. M Kit« (tr Ml Vml>| kII niKi 
l«llt»|beri|M % fUK. |*Mttth 84 Ifi ernif . bap. rrtNB du flMn ft^rfmal natb bcm ürt^ffl 
tft »«»Wl(fc*lien S?ff4jBft, ffin (Stmfn« Ä1l^frn unb rtrfcffFern wofftf, 

ib» tit ur?pn5nglt4t trabrf Qit^aU nan\ »rfcbit^inbfii un); Hn Unbtng 
)iim iöurf^tfiii (imnifn »lirtf. 91fbnli(t sttSjult r« mit tm ftrigfr 
SSuie» «nb .Rtittf[n naä) jujrtfn Utfattirn libft bo« Unälürf ber Wflrn 
3»h, tco cifBuiJit ganj anbttt unb inn<rf Wrniitf roriüjjlid', iprnn 
«b«ii and) nictt all«in Hi Ottilie tra-uiL (V-m ü-iitr tsVjifn|Unb ift 
naa ffirjüii in finnti Urliffl ,btr >aQ.itmfintn 3t|i " m ntRiges Xogtn 
iit»m-:i!>" jur 'Sprotte gffommtn, in n-flitfm rg f!^ n 'M« |lt|lR< 
ben SXcrfftäatn irr mflitärifitni Uiüfotmtn banbdt. 

„fielet ^iim lir^^t of: im firbfdxii fönnte man all 

Ifftdi K«it(li3n^ luin t>eriäf)ttt)rn ecbiQrrfrfit >abH boifrn unb toenn 
■it and) gtcabt ni4rt fir M fiob« einflt^rii Dpfltn, fo mag feir Cattw 
bo<b i^tt ctnjit i^tite tiabtn, nnb istil tbtn brr SoMJitr M tt> 
loi^Mfii Hrtiffd ein mflitäiifctfl 9"ni*t> b«rtn trhirat, ijl H bff 
m^t »mb rinigf iffloitr tar edtu^tung M 9(grni)anb(» {u «»• S>n ^^bt itTagn M urarrrn ffiaffrnrotfrl ift n&bt M 
Wtikttftt mililäiifcbe $tin)i)>, bdl ju faacn etrMritt«. 6t gibt bfln 
CMkaitRfIffbr fc^on in tn nfira 9ninblage bf« dt^nittct brn btatli4 
MigtlffäetM nmrrfAirb vem büriierlidjni fkttt; hat Stnfac^r, Ofoitf' 
fmt, 9iti^1tmitt, 6rnf)r nnb Crfonomifc^ in brr 9fta^t. bal Id4i 
!■ Qtbftfe^tn^ «nb ®rutti!r^itn^( brim Sinjclnra nit in b«r (9c> 
faamtMt finb bic «^aratirri^fifera Stnfntalr, mM)t bni Itotf t(i itti^ 
gni, »on btra bequemen, »anbdbateo, f^nifr übtKjMi^ WA !■ 
ficHiimibni MTgrriii^ JHfib«, M M fcffccn ^ufi hm 9uß wn 
am «cnttmue Oltfft mbci Kbo ShiRmiBlMaK «fi* 4" ^ 
Mtf tutatl^ 'f^'i^E!^ 1^ <^ ItafltfAlfRl), 

fit Mit Wv 9M| iRNflulfii ■iMiif((ibiii. Wn ■(ficn Silfitning 
■a<| »|i W c ta M iätebtt MbAmtlttall m&n, •» tat <• 

Sagnonn« mm, Mi Um mm un>I0(I<A fo mingm^iien »nb 
m«ts vut« üttbtnumüiktttt ül Stiraf fein follnibfa Cfffehägen 
Ptmi — f$ bM ntM bm fStnotn M uagtUgtn Jtcagm C^ 
ftl tct ^aOMMbwig M Met fBittmiag. iriOLHäit ffnen bft ndtoftü 
mrn graimifbaivll nn bM |«ft »iefeCn laffni, »fe fle htm OboWrpft 
unfttrr juagni mb alten 9>nW9 <n Ir^tem 3f>t P ei<tiBt unb 3>(t 
gmi4ien; Obn iDtib man all escitenßütf )nm fdjottiftten natften jtnte 
«■4 rin'n blefrn ^al< auf< SteDtrioiT nt^meti unb bie Slbbänung« 
a^ttnAt mit einem oOenfalfigen ^eifftbart von ar.rv tH48 mobijijirfn? 

Oiedrtitl fSme alt TOittflmra audj tir i),in^:i± la-tcflofe aber bfjlB 
nifbr galKH' unb Sdjleiffit ©attunarn t'irfrntf Pit-il .j^alfblnbf in 9Jn- 
«MgV Sinn Ca« wäre etil reAt bft nj* »Borne ffrpilanUt ^^pf' — 
Unb nie lanoe nüttt et anthbfn, fe fönnie ber fbT|'.inif län^fl rrrfiet- 
b«iie fijflrbeutfl rcifbft in feine «e^te treten nnb all enorme <Kaf4)e 
ober ^iiUiii ^uf («r ^Sruü bet mnn|n|ln Mi§n u4 tct Mwjlni 
Seqnrmlicbfeitlftbeorie prangten. 

Vbgefebcn von bem Onflaren, mal bann nrrben fcd. nenn bie 
fte^tnttn Jttägn wngtitgt nnb«, abgcfcbm bovon, ba|, nal bn Uta' 
itai yafltai Ml, il^t famt ffe Nl Cnbt«r M«t — (ki^l aflit» fonfeqnenier ffieife bei TOairofenbat «nb bie ®porfn etrnfaHa gegen- 
fettig redji t^ertiägliib neteneinanbet erijiiren — |'c fcnnrn ^^tr unl all 
alter £clbat von biefein Sefirrten eine mtlitäriri^e @4!ran(e (ein i^rin« 
iip nai) ber Mnfldjt M ffierfafFet« tt» bextibrten 9(rtitfl«) n<ebet|n« 
rei^e^n, fein ■J^eil serfprecfcen, ba el bj« (j.inje ffiort „Uniform" febt 
balb In Sfoge ll'Den würbe. ®ir fllauben nittt. bof bie fo nclbnjenbig» 
5)t«AivIin in aLQem unb ?ebfn turd; biefe TOalpregel febr fleförbett 
mntbe. ba ber ÜBep |a angebahnt rräre, enblid; im gtwjbnliAen ^ani- 
(leibt ober im ©«fclaftorf ^^f^ n'ie bei mjnitvr €(ti55en(;ilbe gar nidlt 
^n etfdieinen. Jimift bliebt el aber eine ^rrbefferunji, bie naifc betn 
Jen militätifcten ^citn gerubmten ©etfaferen jid} icobl redjt gat beim 
Ofinjelnen ar.geirenbei benfen läft, br» aber bei grcjeir SRafTm grrabe 
in bj< Wegenihetl beffrn umfdjlägt, Kae man tason ermotteie 

SEBubl möttten mir an* jettüHen ba# nctfc tiefen S^i'tifcfcrirtJfbeo- 
rten b44lft WaW^einlicte etne« , 3 u f u n r e * f o I b a t r n" ju entn-er- 
fen, aber et mfcbte fitper gtltnäen bie Otitmelt ju barien brnfelben 
anjnnboueit 

Unferc Süorie migen vieQeidit reaftionät gefärbt erf^einen, ba nit 
einer ^ortfiiitittltbenfe rMH buibigen fflnntn, feie ban^anl trbel fnnen 
9mbfl rntbebrt unb einen tStfßeia |u bet St«g< be« e<1lfb«a< einet 
Uniform — rtneljn »itbtigen Oegenftanbel um ^iet (Crftterang )n|(nben — 
gerabetu ^eraue inneren fn^t; allein tn ifi bei b« Jefiicn OMfi|f|> 
Bovinnng bie (9rta|f ttMWm Mb Alfmi, |MMm mflf 

»Ali» nnb librralf . 

tfteit entfernt fl(b gegen anertannte SerbefTerungen lu {teMMa, 
üttb nit »itlmebr fittt vom fierjen jeber ntr(li<ben nnb »abren, Ml 
imiertr AotbnenbigFeit bervorgehenben Seranbening geneigt ttnb 
tban. »erben aber ein Segner aUrr jener ^Mnti|rtn Ttin» bmnawtiV 
ninber offene Senben) bem eibt mifttiilltt« Sefm fal frfMi ' 
mb intern Beftanbe Vbbruib tbnn f5mitr. - 

3ebe« •egatr bd CMbntm ift bat 0leM>k< pnribcr nkm 
bol Ciri^rBtebfqwB mb matm(ii. HUB SoipncMcrs üi OtaOen Ui59. SMe SergSnge a« M. OTcf bd Valejlro eifebrfnen nMb 
t>er9ffentfi(btrn Sournaie bet 83 3ofantRie'9tegimtatt St|ber)og 9n* 

pclb in folgenbeni Siebte. 

$Kator Saron «ugHÜin batte mit bem 4lrenab<rr<0atajlni mb 

ber 7. Diniflon be« gtegimentf, bann jisei ®ef4i3te ^Jaleflro fett ben 
26. 9)?ai befejt unb überbie« bie ®eftci von WitelteOa aufirättl M 
iSber ^Jinia^Iio (legen Pcnfienjii uibf^V'.ct'tfn. - (fi bade wieeerbolt gt« 
melbet, ba^ bie iDorfebrunjen brj feinte* einen 'OltijUiif auf ^alfffto 
porau^fffeii :a''fn, unt bat, jet'ocb vert(eben#, um Ur!ter'"ti;bi''8- 

9lm 30. aifai feilte bie SBrig,:be ffieigl in «obbio, Ua« 
leftro unb Gcnfienja buttb bie a<rigabe »Ä. 35enborf (fflimbffen» 
Infanterie «llr. 22 unb erjie« rtteraner »renj-SataiHon) gegen fllf 
Ubr ^BcrmittJg« abgel6jl irrrbm, Tie «(tlöiunaf ■©ti,ii:bf traf «i4 
nm biefe fStmbe in Slobbio ein. fotbte aber bafelb^ erjt ab. nab fo üü 311 '^alcftto tttthtit fid) inttRim «<IM «Bp« flai.if:tcp^t i'or.' 
S)t( ftanfofdrbifcfc« üixmtt btf^onn ifttn Wtnft nacb SerctQi, um eon 
fcori übn diosata flt^dt a^ailant< eor)ufcrin(i(n. ^altflto folltt btn 

Snnft bUbfn, unttr ttfTtm Siu^f fit iin'f glanffnbfWfgung auJfü^tfB 
nute, ft mu|iif .liic r.n ilr ,uncmni(n unb bf^aupfft merbrn. 

(Srgtn (in |>alb |Dölr U^r nurbe oon bcn Sorpoßta auf btr 
iB(TC(Ot'®troP( Ici 9(M fjflMlijlMt dm l«i|t Jtalnuie HtntU |I4 

SBä«j}li4 tcn 'l}j[<|ltL\ unmiitflbdc »er bfin Cxte, «rbebt üd^ 
(piatMtt Bon ungo'äbt btn ^unbcrt Zdititten Uns*. Si bji^i itdi 
llniiÜ4 |i<il neflnätti ab, iicbt )14) nertlKb in «inrin Sogt*. toT'n 
IMfdtx Sfitt bei 0(fia jugdt^rl iH, gts^n SBin^aglto bin, unt »trlitrt 
M IrrrainmcOtn. 

<^Iat(4tt ifl fcur4) bi( (idgtf^nilltnt SacrQi'Sirü^r in rintn 
iwrfclid>en — K^tfeiligcn — unb mblii^ttt lindtitigeu ffltiibntit iietl^eilt. 
— ffiot bfin linUftiiigen ift bo« Itrrain mit Äu[tur bfbfdt, abft ri«!- 
fa* mit SßjjTftgräben bure^fdjniiicn, wjl jirar ein Oftbrrft»* Slnnä^^rn 
fregdnpifltt, ab» M( ■■nÄ^nuna felbfl trfdfiptri. tSor im ntttfri* 
tiati «bMiiM littt <fR RfMftlb. — Umali unt« üIBafTrT, — im ftan 
J^in9(n•«al^e(nnn0 «on uugifj^r t»" ^unbm ec^titlfn, in bei 

ffirr Ixi rairprntienb »tfl^ktxttn $lan{(ll ^«t bc« ^^loteaui 

a, tun ^altjho gut ^olHn. — S^iänat bit V^ncr febo^ dtgtn 
! tf4u ftUnfe MI unb gtwönnf uit äirniitung ber boiiigra Xtnain- 
aMläi M tafclM nnr fauft anßdgrnbe ^Idttau, fo teiu b« Skn^ci* 
»igti M li^t |ilii4«aeB R<f(T»en in bie mtM>4ji( Sagt v(tf(|t 

Ualtx MiH> W«ln4iiiB|bcf(|tt Oor|>o^n<'Jtomuanb«nt fiXa» 
Jm Ihn»« ««suHd M (UfliHHi alt 9iitnt, «otfnMt is toUtt^K 
«Mit fUknibt VaUMrit uit cfim SMinr. mI4i liu olfiHi» 

in fhuttlifb« |atic, mb pltfirt* Mt }»«! flkMi^ «Rf bff 8k« 
«tll'AnIc, SM Mio Mxbc bie ftinbli«« «Mi^emi« ft|l(i4 
mOut mb Magiak n« Hc ui^DenMge Unlcr|Ui|iiBg, oOMiBA für 

taf tn SRMlUCira^, «tna ein Sauftnb tUktiU» wnpiTtt brt 
<ßlatfav<,iMT fi^en an 23. äKai tinc aSatrifafet von ml rrd4t(t »pt> 
.ba, utUH* in biff« entfemuns n«iniU(t ni4n »rttb«ibiftet »tfbtn 
fVRRl« mb wn b'cm ^int« ali SDrtfungtnbUl Mnitt. ^tettt i|r 
'biM»rafcte K rftac 2:iupp(n «um SinflriiTe, rntfenbctf «tot b(tfi4tl{(^ 
VMiitttang iirgen unfm xti)ti MauU. narf bebtnienbc dTtitfi^ftf in 
M» illiittT grgtn bea fttbli4)tB $IaMB-Mr4aUt nnb pla|im )Dci Sf 
MAlr (iiilK bif «otrifobe. 

Sit eistnen 9rfd»ü(( btadrtt« btm Otftnti iiftti to bicfm aSo* 
MMt iftnli^ta ^abtn bei. ' 

4>it fiorpodtn martn balb iutüdetbiängt nnb nun begann bfe 
cifMHiiAt tpiatcdu tSrrtbeiciouni^. iiieju »ntbrn bir förf^ifute hinauf' 
fdattn, »eidje vcn eben febt gut nirftn (onuttn unb aui) »ortrcjflicb 

<J>fr Sfinb unlerbiff» ein fe^t fctnuife ÄUinjtroebtfeuft au« «n- 
«ntlid} tidjttr 'IJlänflfiffiif, ivfl.te fi lu^ii ^•'iilb (u {laibjhinben burct) 
frii'd?' Slbihfiluni^fn ablCM'tf, iiji'rnic umnf ttfi tili fcalb Äcnnja^nien 
4Kein mtt forl'vötKnt m ticyrrit iVcuor ricittcn. . 

{"liu^Miiusiit '.UiuiiTijnn. irrlttrr am 'sHatnabmjpoiltn bei la 
Sribba (tanc, eilte mit einem 3nae ^egtn f|ali(fae0, »0 et tobflrltohn 
plante bie etfptieplntftfn Tiienfie leiflete 

Unterlieutenant Tannborn mjt mit einem 3iifl' '."-nwjrt: b«ii 
91ateau< an ber Strafe put po^Ut unb leijlete ben bärtnätfiäsieii ilüi' 
IWftanb t'i.: uii:i (^nbr. 

Jpüupttr.ann ^^onni^ unb Vicutenani i'IalbielMC, fo reie i'teu- 
tnant ä^jiüidonl "Jtcjiil^i-t C tbattn nä) ebenfe. icie bIf rorje> 
nanntMi jiiKi Crfififte, {»aupiniaun Siailtmann unb gieulenant I'arni« 
bcirn bf lonbfri« l'fröor. JDem .ta*"""'""'" 3 urtfifcepic, rt'elcbet 
bt( SeitUTic; Ice rfi,>!tn (vlUiieli om ^[.iiMii üt'fr ficfc baite. muj ta« 
^Mfini! aujjiejeiitneter Um|id.>i ;Hu'.:r unt i-pfftttit üfiubfu l»erben. 

Sut bem tai'ferrii ^uiuiniiifnancfen cer einulmn ibeile, eini))en 
tacrgifcben Safonnetuni^ufien, nn^tri ti ^uiit .{tanb^rmen^e tarn, unb 
bem eor)ü|i(i(ben (^eidiü(r>Liev, aar tu su|nf<|)rtibm, baf ba4 

$latean. oegen eine üd;jifa.l't u:ib butd' ?lM:'i-t:<it(tt 0^ CNMUflC ttdR» 
naibt, burit viel ^tunben gcljaltcn mettcn fonnte. 

fllajoi ataron %ngui^in bat nieberbeil um Unlerjiübung, bie- 
ftlb« fom jebot^ erfl gegen vier U^r unb ju fpät; tmn bei Seinb 
biaafte tnhVti) unter Scritebung neuer Str^ätfwttn wiftitn linfrn 
%tä0tl mit U(be:mad}t )utü(f, — man fonnic üfV niibi mebt baran bin* 
bfia, b«m H wn feine fliefnve mebr ba, — ber 9Setlu|l an Xobita 
«üb ttUfftxu* bcbtKUflb, — Mn na«« llatyrgiUmg abttaUu^ci^tm «il iMobbto ffitir 3pur - iitib in ter reftifii ,vlaiife bie Un.irnjipbeit, ob 
bafeltfl ber geinb nii)t ctma mi (rttit^iAen >JIcmente einen jtcup anl' 
iufiibren gebenfe — mo bie Heine j^ebenbe 'Patrouille, mit eiiM ila 
<9unteri OTann com ^fin't enaagiri mar, aber mcfrt (ururfwid!. 

, Unter biefen fatalen llimUnbfn, len ^.^anjiel einrr mieberbclt er« 
teienen Unteritii^un.? iitib jfbfr 1V.i1.l5r:. In .luf JHjblMO, — b<n fiitblö?» 
ten 'planten, unb i:le ber W(i)ner int iititra ijiüqrl 'itin jn ben 
On*eini>ang oon 'iJaifftro Borgettunjfit icir, b:.tu;± iiutt nur 
Ln|.;rc luite jylanfe nahm, fonterii auci tat i'Üüfn; or.un: ne ein 
bfritgfj Jtreunfeuer tie« au^ertera burii feiiif betfutente ffiitlung feno« 
jfivtnete, — eBMId) natbbem flä> bie aSannfitaft batitäi gant »erftboffei» 
batte unb nur uirbr auf bat Sajonnet unb ben jtolben jn^rroiefen mar: 
fd:ien numtiebr neb\ ber 3lü<fjug brinctfnb i^ebeien, wrlAer tenn aUt 
unter bem j2NtJ(.e be^ 3>i0'^. ^'i SieutenantJ .^annbor n, burtbgt» 
fübtt rourbe. 

SRüdwärie bei Otiej ^ale^ro angefommen, raiDirten fid) bie flb« 
tbeiluRgen . auf einem 9tib(au, erneuert ®efeil)tj|ieQnng nebairnb. 
3tt bttfem »Stomente Raf btt auf Robbio erbetene Unteriltitung ein, 
»Ur jtI^m(^agnien oon 9taf iStmpjfen Infanterie mit vier Okr^ti^en 
unter Q»^. e>cn Seigl. — 9)on tbm erfnbr ber äRajor earonSlugn> 
fiin erft jebt, bap ObtxH ron 3l'ir<bba(ttr mit brci itompagnfrn bd 
Siegimentel 99- Seopolt unb |»<i 9(f4llt*«< tiocr Diia« |ta< 
t)aaerie>VbtbeilBng über (Sonfita|« aab Sia|a|l<a la fMat mSfU 
glanfe cntfeabet norbcn |ti. 

OtJ» von ®(ig( wtM^tt mit SOm Mraat «ab ber ^[fem 
biÜUB 9tenaiitr<jtoBipasBit unter ^upiaiann im« Btttmaaa, 1« 
bm fttbj^iifetB tttngans von ^e^ro einjubringca, «K^a btf fiiab 
^it bm Ott Mo« Ukx (tacl btfigt. ^it vitt JtaaVMaiiB SiMf 
Biai»ffta'3«flnt(ti* »icbta [»tfti^ latfif. «ab 991. »BBSital <»ftt 
ailtbtc t^bca •na«bln<it«aqM|iil( bm tt&bag wM «Ibt aafncMi 
Mkn, vm bn Qtiab bot iBRiinHBbt tbtiflitääm aaf M* flPHcttoh« |« 

3ab«iri« ^iab«l* bia f tUb Uifrc «agriff «af fiiatai utm 
«darf aitbt. am al4t fM$ adt fMam (toftB »niBbn^ia aab Ut 
fnÜjfctB SorpopniltiB|>»(a to Um «laia Vtfc^tlßtBang aitt IMm» 
ma^t tnagitifcB. — Qnftrt atfuRitfea BMr btctili Q<if4«|r«a «ab f« 
fam H Vn aut la eojonntt'ätngriH^ asb iMitoMl M «bor ^itift 

Sbattnatfigtn ^abgiateRgt, i« arf4«l ^aa^MMam «ob ^anuig «ab 
«Ktir<btv{c p(rfiRl(4 V^tatiMt »«wn. — fbat eiabriBitn b«l 
Segnet« in bie rnbte Sl«ali, fcia SacpniffiTtn btbruttnbtr iuih>*am- 
gen bafelbit, ertwang ab«caMll aafctia fta^Bg, gegea Slobbio b<n, 
wat erit gegen tieben übt Wiabg «nti^t »Bibe. nad^bem ber 9<iab 
g(b mit !Bet't|ung bec ccpbttttB Srnataabf^aie:! befibaftigte, unb nidit 
mdirr gegtn Stobbio »etbraae. 

!^er SIcrIujibcr «ntn 9{a|or aSciron Sluguftin im ^rua gerot« 
ftatn Vbtbeilungen befi.mb an biefrm Xage in: f cd}« un bjn) an | ig 
Sobttn, (inunbf tlnfuA IBleffirten unb fiin f u n b ner j ij^ Ser* 
miiten bei SRegtmentri, bann con bem (S(f(bii(iu,)< in -tä)» %f 
tületillen »etwuntet, ein >J}ferb tobt unb »ier »JJferbe o e r« 
n>u nbet. 

Cberil gleif.tb aif er, bie Sage bei 9)fajor SBarcn ?tugii|'}in »or> 
.lu^ttitnb,. batte 9lU<ä taran ^<l>tt, ten Um ^ e b unci S ir ( fo fAnell 
all! möglich jurütfjulfi^cn, finriite üinen iVatfdj unb jcg notti tjon ber 
inifdten Otctbic unl (^iMinenja auf Uerpcilen flebenben funf»cl;nten 
flompagnie eine ^albc itompagntr an (Ed), kMt fomtt brei unb eint 

boibe itomtiagnie 6^. iupttb, ißd •«MAt* mb M|t |ta|an« Iß 

feinet S^ilpofliion. 

(SonficniJ a-ar ftti, ber 'üKarfct) würbe bei bfftiÄÜfn )Tie|;(n< 
roetier gegen Öinjaglic fcrtsiewtt. 3?or biefeiit Crte sciirbc ncbaiten, 
Dbetlieuteujnl SDJürlon, ali Äommanbaat bn 'i!(rji;t.ij;tf, ihtmIi ttn 
aiefebt. IBinjaglio fo fdtneO ali nöglid) itt burdliudKn, nad^deni «int 
{ebe ^Kinute 3ettc(rlajl bag llal(iaf|iua «n fo BM^itciaUita r4«i* 
lern macben mu|;ir. 

Dberlieuttn.rii ^IJ irtyn mfltci.-, bap fflinjaglio frei fei, xoat 
umfomebr S®ai'rid;.'i:i.iaEtii t>jitr, jI* Cberil j^i e 1 1 tfc b ad er feinter ber 
Slrantgarbe, aüc:ii tuci tfii Tri .icniifn ivar. ohr.r r.iiiiefallen mcrben 
)U fein, unb alle befragten iöeiiifijafr iainia^^uv bet^aupteten: feit me^« 
reren lagen feinen 'IJieraontefen jrftl-en ju babcn, 

iDie JtoloQoe paflirte b>erauf ÜSinjagiio, um ben einjigen praf« 
tifabltn SQeg (wifd^en Steijfelbfrn gegen ^alellro eiii)ufd)lagen. ^it 
Cueuc ber Äolonne »ar nodi fauni über ben Ort binau«, al« au« bt< 
nrn näd>tt itt griebi^ofe« gdtgtnn ^nfern SÄüiTe fielen, unb ib 
einiger entfernung von Sia}«gUo, aud) gef4lofr<nt ftieblidK abt()<ilBa< 
g» son beträtbüflter CStStfe (iitltbar mürben, M» M4t( 9l««0*riMtni 
aa|i|iUg aab «ia (cfrigrt %mtt niftua battta- 

^ kju.^cd by Google 67 Sit 9iM nlffiMte ini»ir4«R au4 fttn Qkriüftftuct aul iniri 
lAtfit jMtim >tiu «In a«WilifNB!-*<^4M, t<* anf ttem n|ifi|t taiM| btci BbiHl tHsak« Mtautnbca 
^Mtt Uc Oan* fecr JMane •aUfiP fmttt, M 

VaUjlto ■■fomiiiinr 9mfndt tdutm taMK, «M |» falcPw M 
•if41|fniiT «•* aiibMRt». 

IMbiRa itiriitfgtfHtn. ba» b« Oit tard) bie ^irMMMfeK drft|( 
— »K iDtdbDne nUbt ivannib, tntfrafectt OMI 9lr<f*|atfcr abec* 
mall OberiitutindRt «Rirton mit ehttt Vatrnrillc Mb Mit km «efe^I, 
ta| (r Mi an bi< 9ait«nl)MMl MH Habite« Ml|1l§ltn ^ MiU|iMKa 

9ia|)p«n lu bringen b<ibf. 

OttrKfatrnaiit SRirton nnb« anl htnm •atMa((<m fAm «n> 
0(r4efffn, unb bir >Dittnontff(n (atftnbttta 9lä«H(r in rnfma ttUm. 

brr latent ^lITd) Urbermi)(i}t ettfolgt, iii Stütftn anflrgriffni, 
|«f4)lDi Cbnii ,^Uif*ha<f er bie SRetiung ber Sntppe burd» einen 
flnffjuci auf bn FürK^en üinie gegen 9iobbio }n cerfucben. 

X'urit niirn <Drt<arrte .Rotpotolen lOBtbe aai naet Ga^ac ein 
twbmann herbeuirbclt, brr ten flfl|f(toll S(8 |M<M(* MlftlbCtH 
Im4 Siobbio uiarii feilte. 

$«iefft i'ant'iiiann fagte, ba( imn rinrn un^ffatt Fünf 0(^ub 
titfra 89atb paiTirtn muiJe. über bern ebcbrni eine ^kücfe fübne, bie 
itKt vor einl^rn logen abgebro<ben »erben fei. 

Ircftfin blieb Cterft gleiffbbarfer bei ("einem (SnffdjluJ 

'Jtjdjfl 'Paleftro baife er bem untbäibigen «rtiflerie- CiTiiier ben 
jB<g rcrjeieidinet. R)el<ben er mit ben jmei ®e|'d)it(en einiufitlagen 
lafef, nnt brfabl ibm in Xrab iurüefiufobren. 

Trt iunfle un^rfaferfne lürtiOerie'Cjfijier batte aber feine äSann 
f<tafi min in tri tWfiralt; um ben Sßeg abjufnrjjin fuhren bie 9t' 
t<l?n|r in trn njeidjen iöoben, blieben fleden, ber anißtrie Cjfljier (le( 
III friiif^rfttn aScraente uom '?f<rbe. ber gübrer tcar bjeongerittm, 
bu ®ebiennnj«iiiünnf<büft ifi mit itn (profen batonAifapren unb faatbiei 
Ö^efttüfe im 2ii*f jflatT-r — Tif i(:fmt>nt(|(ii fiüt^ten mit 3ube( 
amf bie 9eii^iite, ibre iRettunt) irar bei brr (i'oniirrnation bcr 9KaRn<| 
ftlilft unavifitbrbar. 

Orinabe aOe S«inunb«ren blieben näbrenb br< gin(f|ug(i i)Wt* 
Ifcpa anb grririben in (Sefangenfdraft 

(Sine Ivette Cerlegcnbcit entftanc bei bem obemäbnten '^Baibt, bo« 
Oaffh ni^lt bn Waanfttafi bi« an bie Scbultern, tro^rcm mupte ber- 
ftM« »allitt mtüt». Mif«Ri8a4<^attciibUftiBbU4ca Vlaafi« üxt euffnng all 3 Staaa |*4 I« br|e{4«e«, mc da btfitel Onicb nnr id 
flütbiiget Vnf^anung fi4 ••cilnbet 

9c vermeibet bal (»cnfif^« Stegleneni, gan|e ittmpagnien «brr Qä^i, 
Mt bet fftenu bei Sataiflonl betanl, |H( Jtette |u hmmanbitea. U9t 
a«4 bei Mal »icr Aempa^tB |wcdatitig etf^iene; Metat^t f||n 
mir (iet beftabecc tlbtbetilHI|ll |«n |irp(titien iSkfceblt btfUamt Im 
biefen nnn in allen gfäHtn, M man itrn «i^t («barf, da« Ifk^ fm 
SaiaiHtne anivneifen, M)»* bi( S^anmldt bit laMf<tm Vm^ähng |b 
piten, U^t man (<e all bdttt» Wiek (intttftfl. jjja thMli ^ tl(k Me 
«angiring nur tvri MoBR |M|. 1Mci|nl ttttNll M VUftl fMhifl 
nanttc tta^it^Uc ber |»dflfii»diB« •WIW'O «OllMtii, Mgi^eR bii 
ti^iaag M da|tta«ii Hanil bgipaiMR «it bctfgtiebdge eieOiov 
ra Um IMa|dt liir ba^ii« Ifta i|teiiii4ir4ea imt, nä^a* 
M« «agMatat aU laaftfi^H^flt tBflrttdn bn naaglnittg )b 3«eiea «• 3i»ei ^ßeöer oöer öret ^He^er ? 

Saa (inen ni«i «fteriei^ifileR Offi|i(t. •) Md MMm Udid Hi H» M II «N|l «(l h ünriht 8dl «IrteR, aa» 
»« Rrit afl Iii» Bflb Mifdl* Awa Hirii Maaata M«, (t wu$ m^t 
in** tkftt •Mtain If K i%MMail4(a •«lAi* iniV«!«. Cfa» aiH'' 
idiMi l a ta| >M» WB «lUb M|ii Me Sao aab I(a4t|dl( |<raAm Mta4' 
M alfin nft Mf4 fegRirdiiiil Maj^ea |a da« tiittRif« ^a|ia. 
8aa bot Safaainlt. Mi Mate fb aib wüm M «Mfai^ 

• jtpatoa, awf (itrid atfifclai wcba. 

Bai laut »te SRidtWag b«B Wrf l t lU dlin (hfibeinun^rR in btn rin- 
((tctffi, r* barf nac ta dili adrdi^e breigliibecige «striiun^ 
■Ilten, »• bal britle OMIeb ber Rcgil Ba4 ia allen Ok« 
jb^Hifayni aU fnl^el beflebi. ^alf^ a>arbi el fria Me 8uBb«attBial« Maai Mr 9«|aalitli* In «i. M a. |: f. Mm S^n UM a^pt^a. isb au». Ml 4tdigMtefi|i4(i M > nf (>ta«wia CMIm da plcill^«« 
Cafged« ber krdfiilbdgni 6lilaa|. aater bem BatBMnbe brc ün^utO* 
wttftftk. |i<gl. fa Mif naa fidl Mntai^ ni^t ij°ufi|«n laffea; iriittiac 
SBetlB|b iiai« afl k» »alte Ifcaab. 

Ila4 aatealMiiHi biifer (ariea euxa^Maag, etaaia mit aaa laai 
«BAI»t(a »ir «a«|lii muim* fDa|C Mtf« «Mc jiwr Haiii» 
vaag atcrgiliB. 

«l»aaMa4ii«li«ailidbdaicta<|fiiMkfa«Mlni|fM WgMte 
9aaftt aainlbta: 

t. X>ie «Bie ifl fejter; 

2. beßfi man bie IRlKd entheben»' SMen rafiber |n r<b(i(irn; 

3. »erbleibi bem JAbrer bic gt6rtcc ^iglitbÜt rinrr rr:ibriii:ii;rn 
8«iinng, ba bei gieit^ee etjrfe bei lÜauiUonl bie SRannff^Jit ont ^nia- 
gert graniUnge einnimmt; 

4. »irb eint 93il6ung bet @(biibrn-9tolten ju 3 Wann ftlfiibtfHi 

ö ti;tti baä ^:ittf aUtt eiatn tirfjb fir eint acjri'ntr flti'jtrt, 
ba man Ijeidt« «b<c au* ttm jf'"" )itb<n unb jut ■Jl4fu.;b:i;j er* ^tacx- 
fcmn SaUlUonl rätfniiirti aufßrUrn fann; 

tt. »itb i'dbfi na4) btbeotrnCtti SBrtlufttn ein (imbaUtn b« ta(ti(e|«a 
(^inibeilnng raöglid), Ca man ^ii^bunr: imwt MMl dM Mlliaai |K 
twdgliebtrigen dltUun^ in bcr ^nai ^jt. 

Sil ber jmetgliebcrigcn ättUung ba^cgcn nirt 

1. rafcbcrcl ^cu" bcc gef(blafftncn Vbtbeilungcn <r(angt, bn glci^* 
(ettig eine ijr^^rrr anjabl Oeineb« in Xbäligfcil lommrn- 

*. ge|lj!iri (int fel<bc Mangicang btt Wannfitjafien eine geifere 
flUibcbuunoi In »vrctit , 

3. füiintn (iiitm Vtbju^t ju4 Uc ^Unft enge ötcllcn bd ter» 
raini Ici^ur DufViit irntcn, M tit; bei tr<i lälicbrrn migli<b ift. 

'in cicfcr Acibcnfoigc batu nun bir 8rttaibtung bie r!n)eln(n 9aBft( 
)u »nrbigen. 

ad 1, tu jrjB«e Scfligfcit, bic nai «mit ton fctci Olicbetn einet 
t»eigUcbrigcn ,;cgrni'ibtr brfi(i, fd^cini burtbanl ntcbt )o gering angef(blagen 
merbcn |u Cürftn, i'.t man vieUcidii bei obrrfliid)li<ber ISewägung annibmen 
mMb'c 

fSenn and) im (»cifle ber laltil. bie nir bil beate Im ffiefentii^eB 
eingebalien feben, bie Sinie neben ber totonae nnr eine untergeerbnete Stall* 
|>ielt, unb iu guicm tbeile anf bie S>efenfi»e eingeftbranft bleibt, fo f^eini 
b«4b betreiben Bieber eine geifere Sufnnf) bevor |tt fhben. 

«Oetbingl feben mit bei ben ffngUnbem, vn bit einien'eteOnng bil 
inr etunb« all b«rrf4enb« 9*rm auftritt gerabe bie iKiigliebrige 3«rma> 
tiaa ia SBUlH aab bar« eine lange «eieglerfabraag beibebalien; aOein »it 
bitfea IIa fmdidd nl^t unb(a<biet laffea. «le «nglinber mit Ibren gc- 
»•ibenra laa« Mtnenbea «tlbatea Uaaca frine aUgtmda |dll^ Itana |Hb 
bie meift jäagerea Xiappen ber ibrigea ^ete abgiiia. Caan ahc m i|Ml 
bm« bal {Regleaient bte WiU^fcii |tiaM^ ab IfiliifiMi Ma 

imigliebrige »nie in eine tfaHOMp |a MnMHtelB; al^ Dl» htmiß^ 
ia alra SiUta. ma bal MiRte abit «akett «eiNItailTe il biMMM. |R 
anbappelB. WUabt0t Mpn fk. bHR 3dtsfda(l( atgifekra. |Md Mi 
laOitwaitfatiiia. fiii«MftitaR|iatMbabnk84dR aatHUtataii, kaf 
aauc lialliRMR, a|B« Ml nm Uf^ f4an lar «daRRi «Kifta ««^Mi 
imeigHMlii Kail mi|alia|li# ifL Ott mdMfike f«»««! M meralirfbe 
«alt, »n bal tehti tt* Mdd; Uft aber «ack ai^t kabnr« »egpb>* 
lofapttaa, kaP naa aaflfct, dR Wieb mAife aa^liMMg b»A ianter bal 
binterlll fda. HRk feefcl 9dk |RB Omfebren (atea, aab k«f befe« Oaafen 
kie Qatkera mil ia bie riffe. Det moralifi^e flulb all etwa! «af. 

fivel niätfi mit bet fliajfe anb wirb baber au4 in bteigliebrigee eteHung 
namentlid) bei jangen Gruppen, ebet nie in i»(ig(iebriger )u |inben fein. 

gccilid) ctfitKint biet »a, »» nä<bit bec 8<bi>tea-Jleue bie Aelatta* 
all betrflKabe gatm auftritt. )icmliili un»ef(ntli(b, ba^ feOft. menn man 
bit Uaii fir bie C4l«4ten ber 3a(uft feine geifere 0icc4liguag lage» Digitized by Google 68 •d 2. '»* fflfrmäjenJ, oCt Silildi, 6.e un *;auff bei (»e- 

(M|M »mü'ljfn, railiK iu f^litfiMi unt ''o bJ* 'MbrtiFtn tit Cunntii unb 
O^ailin f4»4nf(n *m;( sn^iittn, fcUle man oidtitn, ».irr <in nü^erti 
Ctngt^ea auf btn 9B<tt& «iofi btiKtn C'^lKi«» ütKrflüffiä, t-a ^(r iücr:,'i;il 
in bi« «ngfo fiprtTiflt. Efititu.l) frai man Ui äöidjiijjftit taburd) ja liug- 
lun gefttd)!. ba|t ctifi': ^rliotdi routb», rhc bat btitie iSUtt ij boui «In- 
faigc m Di« Bamli*itt il.-rlu|1i, jlä bie beiben »orcttt« lüiiebet «rleiCi, 
ant rt unmililitilit |ti, cint !)tfffret jlci* btji gfinCe bloa ju (ItUdi 
iji ia rtbee bei Sröttrrung bd 9{u$tnl, un «tn belltet i^li'b (s biq'tm 
g«U( gentöftrt, nix^ jar ni<ftt von cinir latiiid; viffiljlofl'fntn SSfftrct Cii 
tltbf, »ielinttt übttnimmt balfrlbt itt >Wjfrtb(ii tiirr bie SleUt »cn «ikJen» 
käffltn. Utbrigenl oirli auf mi!- üir:a(iitunjj iH wildidje iK()'"»' 
jniüif |u rotnmtn ffin. Gbenfo moAtt Cit Ünnatmu bo^i ilf etwa» )u ge- 
RHlgl ftf^tinm, b«f b«r on bJ« 5«d)t«n la |«filireul« Cicuunä sjtrcctRlt 
<3elbat bar* cntfic^enb.r «öden gar nidj« icrübtt roü:»t. Dott b<img( tt 
fid) ftri, »ä(renb et \in bie »rrfmne Süblun^, i^-^ i.ntc gtf^UjftnH 
Xcttpi» bur^ut notbnenbtg ifi, f((r (iii{»finbli(4 vetmiifen butfie. 

•d 3. Sei ecUer Jtricgl'eiiite tiatt SaUiUcnt erhält man, tcinn 
fe«l{clt* «w onf jiffi »Hebet tanalrt , eine fo laofle uub uiigtlcufe «»nie, 
b4f Me «Mtung briiVIbtn, au^ (le^enben ^upei, f^nieild um mu^, bie 
f^igtl »eibn M Dibrigem fflinbe, im ä»clj|> bec et^la««. voUenb« im 
angiinfl«g«n QktSnbe bil ««mnianbo übetMn»- 3>ie «Hfmtrffamreit bcr 
Cmtt 41 ■■fttb« ftt^EII, »Hb »it butfin biHjiaK asnetiiicn, »af bi« 
M Mmmulbnxt Kl4t bn^bringe, all ui n tciiisli^ eine« 
ItoWMMMi amUec ftlc »MMfUii»»«« 8»id« »•<)> ein m- 
btr Mim (hi MMN« (da, bat fi^xt )> |)»|if(ii ifl- iO"" 

M S«|ia |in|i taMi dM « j w ^ l l ii «dm, tu» 
aiiMifk «IfdMCil IM ftlpll, r* NM |I4 MI liicM innut »" 
J b wm ti w . nwn nt nnMirtHi. bir dMi MHi i C«ttua« unb 
M nnftictt«!« MnMnI Mf fttai »»»Mm, Ml te giMtfiTni» 

Mifte Mt aiillwtt: Miw«i«(iMim«Mi»Mi«ta H wf »iilHinwn »faf» «Ufa >iiM<w>; yutß Wjinmiß» »w»«» 
«aMM Mw Milbn, «tnlf n, nA «rii» Mlbfii« d» 4l«(wiMi VM* 
tiren fkatt |altH. «dm «it l«|i|M «te «MÜIm «af kwl «fUMc Ha> 
Sicra fo müiit M ^ iu>m Kait ■(^|t wiNftitNi^ «K ihl MM l|ns 

««tbebnunj «nb b« JtmaMtaHr le^lt bei fllttd^n MM* NM. fbHi* 
fi^aft «iel ttjfa ia bcr 4«ib. WM aua 0t«en obfgt 0ifiH|nmn aa|ii* 
na, bftf M( ai^ftrn ftriege mabtfiteiRlii:^ titiam Uttif^ MId 
•rffbta, r* >fob( tine i'el(be «cnbicun^, wtat gefcft, baf 
1» UOigca »ire, b»« ni(|^l <a boa «er^ättttiffe bdbw MB 
la liunbff ^rta. tutftHt HM* aMmt^r glei« M* »rdeUtbtiflc 
8tBi(, rwffhItiUt aliiK Matflliiaan, lanaic iat OmiHKc M« »i( !■«>* 
9li«bri9e. 

»d 4. edioi «ielfaiii unb fe^r frubieitl;; ifi auf b«a lta|(a ^ngc 
»iefrn »seben. ten eine Silbunj; ber >3(tu9en'9l*tt(i) t« orri Hian t'bw 

mnS. Eie bauiiii'i.l'i .tiVn ^i-iVilt ^':r':t:•. in $»lg(Rbaa liegen. 3» btm 
■Manne btä cruifri .üluta ti|i§,t j(ti< iH.Mte e;ueii namrlidfe« $itbm, bcr 
fblDoil tfim ilori^fben ali i'lüifjUj^e osrau? (ilt, um geeignet« Detfiingtn 
«■»»BlJ jbfn uiib tif bfi^el^ aiibecn t!tut( juimtcfiam auf biefelbea ju nia<6">. 
i5;=f!j[b m C.1» b.-ittf «lieb fld* bie bf|Un uni illfjl gebienten «an«- 
iiiafitn ju ran^ictn roiren- ^Wadjfl bem bietre li(fe gotmatiffn bie äRöj' 
liibfeit, alirn >lJiiii(ien in Xtüt ein jileiiJiindtiii)"'* i'^'^ 4" ""tTSul' 
ten, ba eiiif* ib'il" CJ« <2ffiinbiren trUiibltct ift, anbeia iijrilea eine 
fUtte nid)! \o (ei*t Jiipcr *ffe:^t gefefi nxrben fann. Jlud) fann in gäUen, 
aw eine 3eftien ffiltn icUk, turdj Ij« Äammeln bet «eute bei btttten 
<B(iebe4, bteCjin Uebdfijiitf ir: lirii;,| nti;:i ,^u-ltii Ifidjtet abgebeiftn cettdi 
(inbJtd) i]i man nii^i ijftiinbi,)!, -xit tv; jpr^qluctiiifr Sauijitmiij, ich man 
ein 3*"'*'ff^'' bir ;H!ct[;n ■:crbuti:i anU, irilJUjtr unb anctit ftetlltrr 
^alrciuUen jirri 4)(jn.T i^nnirrii, wjS :niin-;t)iii inipli.^ ilfibt, (Sttftnn: 
BUa aber l-inr ^I-i^rjü^e, »enn Jlld) irjr V4m itnlc jii, iinr .jl.iiirt ^luSj 
bei (WeigliiSriget SKangirung biefelben beroabren \n (onnen iitbeut man 
iu trrifn autf^oirmtn läft. fo )°e(t ein fold^ec Uebtej.inj aul einer ^if 
iiMliiin m bie anbcrr, bsdi immer f«m|>Ucirie 4)enei)iin>)rn vor.iu<, bie eine 
Mbupe an 3«it vtrarfa^in. 

ad S. :3n anberm Sinnt all ba, »0 ber ®ertb beä britien (äliebel nur 
lu rafi^em 6<i(ic|(n unb dwt»f(n cntfiattbcntr 8iiden (cwä^nt warb, fann man 
fii^ beffelben nun au^ aU tiatt mabren fttftnt bebicnen, inbem man eine 
feibiülänbig« gefeblofl'tit, t.i(tif<tc lUtbetlung aul bemfelben formirl. 3n 
äbnli^tt Utift «II wir biet fd)»n bei btm (ttüreuten Qtefeibte faben, fann 
ja bacA Mc Urnftanbe geboten merbtn, baj ttnem felbüfidnbig aufiretenben 
Maiba bie «ibaa« ttau nUnjctl «afai^clUca «tt|cUan«, Mi {a ua> 
««Mi««!« (iu «aMiw ^tamiutt, tri^v^ pWuh mA M bie i»ii»it(itnä «Ufr feiner ffionnft^ofttB im fr|Vn Äantfre Obtit jii 
bet Sicnt-auf tfiftiun^ ju wrlieten, unb »bne bal w5(hm cer taflifd>M« 
Uatetrjbiocilunjrn (u flcreo, nicb bie di^if:ir.i; ersd foldien Ssutienl am 
Äeii^tefleit babutd» erlanal, bii tat tri tu (*litD (uec|l aul bem iMeftdjte 
ge)i)jen icirb, unb in fu^ tormirt ruliDdt:» c\nt rajfenbe üufjüellttng eta« 
nimmt. 

ad 1; 3in^! bft geeingjlt Horjua; nn bi4 ^orbanbtnfein tinti btttICK 
i^Vxtci ^tKdhn, liegt bann fd)l>rBii4 iti ber Wjgii^feit, a>(| ntaa baf 
33atjilu'ii fon feiner «oUen 6iärFf ju e:n:m ((eintn ^äajlein infamatiBsr* 
st iuMt^n \tut( taflif^c emtbeiluag aufcciit )u ecballen. 3tt fal^bcm 
Rillen beii< <i aul ber SRotb eiae £ugcnb mi^ea. unb t)> nun bit 3eit 
j;ebc[;n, DD bie -Jltannfi^af' immer no^ auf ['uii & i.-be; cangirt merbca 
(ana. (ii ifi eiDi^.'iMnbet nacben, bli d aaräi^li^ fi'i aa^bcm bic 8eal( 
jid) an ein bxiuti «lieb gevtbat, faf^«' Mb» Uf(n. uab »nat bcr 
moralihte (Sinbtud (cta giinflii^er fein, wrttB auf bitfe 0<>fe bit triittcaea 
'Si;lui>e an bea Xog gelegt würben. >IQenn nna au4 etiaicbeti ntecben batf, hat 
bcB lieuiea ibre minbere «(n|j^l aud) augerbem Ri(^t «erborgea bleiben 
fÄnnte, fo foQ to4> ba« 3iacb!&eiliije biefec «uffunft aitbt geleugnet merbea. 
91ar iß |B bebenien, «b cta tfufgcbea ber lafiif^en ^ilfl'Qinbeiten «ja«* 
SaiMttanl t:t4t aa4 aa4dci({get fei. I>ec dolbat b«t ftd) au4 «a blff* 
Oibnung gemalt, aab vibtenb bal niebtrbciidenbe tfefübi Wt (tegllBtlt* 
nen dd)0id)e balfilic ikibt, nirb bet jRann noi^ auierbCH ia fciaat Wk» 
eii^iUBg bat« bie aoic (iintbeUuB« tetrrl. Cia euaJaM, «ii^M «aal 
^afc aul auf imel (»liebet raagirt«, »itb imatt (caf^lgl fUa, 9mn«k' 
i^eiluagen in fetact 9»ai füigc^a fu Uffen. «Man btinU|tli4|fr Wioig 
an «aauMaft Hamtea faStt; abtt ober d mag fal4* «irfla^ im 
riagertr «üi|a(i, baaa ob« i« tut ftaarim, Im| fh alltc ^ani 
iwiit, boi MaiSaa aöarii^ pktke |i aaM, li^l mhH>ii^ib. 
e^lfU« tat My||( «MipiMiii MnbH« Ifl aafalHtmit 
ad I. ttiaa all tmiMfm«t MiliK «iMt 9Mm m» 
»licbw MC llarilaak ImaMiIal« «M. W| flMMii^c 9(B«|rMR |n 
«leraiabaaa Ihm«, filjit|h|»i(lf«|clikbt«i4Mkfc ih<|McI* 
««a Storni irlaagn. Oiwän ul Ma WÜiimbk tM »«ri|(c«R 
gfeai cl ibiiraMi aMtk«. M IMHtl, m aal| Mi MNtn kai MEttta 
WhM |a MtaKttlea. flab imderlei. <Haaul Um M fM« aal tat Si«f< 
iMt mtbta, b. |. bBn^ tticbccfalli« b<« «(ba MM »«* *nui 
an« ins Mhfni ufaniaa} lam M Imr miM tatai MM lui 
tabfa anaMabm, aril km iMta »llib M* «cmIm •i^fcla «mIm •i4r*ii 

(«feil. 9dr mcbfeel beibct Hiticl awB fii^ bili^mmrn «iU, muf tin aileral 
M|c|«a auf beib« Vrita, aab tiat prohifdte, aaf Stfobrangea gegtiabita 
_ aa bl« ^aab gtlea. 
9w Mfanfi, »an^ RtcbeifaDea bet wtbeta Vttebrr, bie biattta 
|uai 64K|e |« bringen ifi febr alt, unb gegen bie ftuifübrbarhit im ttU* 
toanaea lüt li^ ait^tl einvenben, ba biefcl fftm etat lange Jtriegl'Qle« 
ft^ic^ic b<it, unb bei Snglanbern unb St'iiior'ti tiii auf bie längst d'*t 'a 
SantabuBg blieb. Siod» anlgebcbBtet ifl feine flnnmbung bei Quarrt» 
^ormatirnen SBal man aber |hc 3ett ber Sinear-Xafnf miglid» ma4)(e, 
au| bac^ beute, wo ber einielne ÜRaitn unjleid) gelenfir ju^jebilbel wirb, 
ia aM^ b^bcem ätrabe tiy.t'i Kccim fdnnen. ^üri^iet man. bap ber @(bBf 
Anicnber unjUber fei. unb jiäubi aui) bur4) ernii:ici)e Uebun^en Fein günfli« 
gel (itgebnii )u erlangen, f>.> ma^ man bat (t{ti i^.ieb )um ^dfuje auf* 
fleben, unb ni<i> bet 3jIo,' »ifCtr ni.'büfaUfn UjT'ii ?lLi|i(t6(m »lirbe ba« 
jweile Q(:i,-:i, ii.i(iLl;(j j^fwöbn^i.!) bie flfinrlfn tnibill, burit) fein etmoj« 
liiftlel befftrcS iiiiitiifn lue ci'rinjat ^Injatjt irefftr be* iSrftin roitbft aul' 
gleid)en. Di« tin.jlinbrc bjbieiun ilj) bil ^KttftfjU'u^ focjjr im floilfn- 
feuer, unb liefern fornit bei 3)(n»ci», bas bei einet flcta^en u.ic guten flt» 
cii^tung bie ÜJefabr j(,ifnitiiiafc üfrlejuiiä befeiiijt weiben fann öbenfo 
inü^tt bardber entfibieben ratrbtn, ob bal erile ÖSIieb im Jünien ober rot 
bem SUifberfallea »leber latrn 'jlI 'Mei einigem Shdjbrudc mirO betaSann, 
ber ja all 3ibü}e in äffen mäi^(,d)!n V-^^in lattii leim, Caäd^e tn gefd)lof' 
fener 'äblbetlun^ ficb aneignen. Sibere ■Jl:ii)[ul)cunj| tvaiC; uttr^ijenl «bfdtnei* 
fen ; wer biefelbe furtj: mac| baä i^tiilrfnip u-ib jlttoile \fflerf: „Eal 
ofab'llein ober bit Äompaiiinie" (ur ^ijnb n^bmtn- Ott äJtrfalTer, t:r t.iina- 
lige (pteugif.be) Jpauptinanii 3D:lti4), tillt \roat nur jwei SDJann boi, jebt 
jebod) bäuiig jut ei(r,5(iebt i^tn öieltiKU) über, bei beren Jeue: <t l o^ar 
bie beibeu ootbern Qtuebec niebccfaUtn läpt. ffic ttttlern i»tä mui ,^enü< 
jrn, bie \9ujfiibrbarreii an unb für fiib bebauptet baben. 

£>a! 'iSedifeln ber (äewebre möibte eiwat Ü'.it raubenbet fein, bad) 
jjtbieri Ii Jrn Üorjug. WD man bei junget »Maunfi^aft fid» bei Jeu» 
erl ebne Jtomnanbo in ^efi^loff.-ncn iXbtbeiluagen bebieai. Sei el nun, b«| 
man bal oorberfte (ülleb nieberfoilca laffc, ober mebc Vemebte bur^ Vai« 
n)«bfeln berfelben in Ibätigreii bringe, auf beibe ffieifcn nirb bet 8«r|af 
einer SBeroielfältigung bei $euerl, ben bie jiveigllcbrige (Siellnng bei btci> 

iHcbttigia gcgeaübec MilM, f(|c attiageit. Oan^ {'•i'ti aaniluUan ecM* 

... .. .. . . - . . _ . . Digitized by Google tip, WIM «(* yallMl miuMi MfUlM !■ teffi «»lAw |i |«(( 

IMfcft« (Kt, B» rt f{4 Hl« dnn Amayf »Ct Ua«hc ttafft laiiMt ; 
ftamt (< »trntife |n rinm fehbc" 3*f«""t*1>>fi' Hiilt tt nUtt Ul 
ti*ht»t)mg bri Bajonnrt'Vi^tiffl, f* buf «ul VnrAauHiigdi, bit f(i ouf 
Q«tMltiiff( brt 0nr)<(f9li|(4 grfliitfli, ftla e4lu§ gt|«g(ii ■»ecken. 3ii 
t>ex Sirni^ffit »rtbrn baf blinrt (Siftn anb b» Jtaltn bd MMR •liibcl 
6inrrid>(nt« W(Irgen((it für iftrt Skatigftit ftnbtn. 

Ali 2. !Brjüc)Inli t(r rfrmtbrtdi ^^jn,!/ trr (vront, tücflf rni foli^f 
^li^rrc flalbt^nunj ju! b'.cl rjumlii^rn vV([ün^l:^ nur in ülttnin i^illin 
COR ftBfm »abren sBitirrir fo fenntt man unttr IlDf]ir.b<-n in ttr 

-I>tf(nM»r buc(t) li( «i i:ii3|)Ui1«it iBtfrgung (inet Ungern $ccntjU6|'d)niti(ä 
(intn a>ßrib(il erljngm, lumjl bfr Qtäb il« Ut tlgHttli^t ClMe M 
(inec X>iiird)ttiig (in.iib.-n mL'i};ir. 

ad 3. ^IBäi inbUä) bt-n 'licituj (inci: ritvaijtrrn fktHm»M$UU t(> 
trifft, \o mup bfcftitf unlr: Umftäntfn ju^dlaixifn »erben, otglet^ b« 
ijille ni^' »it'f f'tn t Jrfun. rec ;ii finsm ö ( f f cfclMi « c b i 1 1 it i ü'* tin 
mfiVntlittrr 9tu^tn Curjul folflte, unb faum mc(i]t( td f)itttiafl ftin 
IdCbKCf CJnplictn (infc brfijliten'gcn iinit 1}in mil anjufiitirfn tijviijfn 
wirb fiib «III fol<6fC ti'JPtlfr auf Jljärfitn ju6fr bfm (Sffscfete (r(n'9fn, 
n?D (In Stittr* Wd'fb Uir.in IJljJ fjiitf, ;ii'b nt i 3-^"'"'"f< bü bfiben 
anbitn (9Iitt(r einbopprln mä$U. Hut barf (icbet nii)t «ergeffen vciben, 
iii mit ein» lUrlän^eiung ktl Rri^ «4 nl<^ i(gaH|tali4t it«4i^t 
«erbunttn fein rönnen. 

lUffjpilulirrnt Hritt fomit, lufcin unletf(ti(<blid)fr. ?(:*[br;l(n. r.^tn: 
Iii) nur bic (rmd^Iid^te Secotelfäliijung bei $(urrl 3l) Hotiui tinix inti- 
^li(b<rijen ^irCIuiij. SBoB gar feinem »et'tnilidfrn Qinflupr auf {wei* ober 
»ceigliebTige SteOnng (rfifeeint bagegen bie Scaje, ab man in 3t>'i"if' bte 
ta(lir4<n (linVItn brr S)if>"'^it i« (("t gegenndrli^üi @tär?e rrbalten, 
obtr biefclben »i'rb« maillgra will. Senn (r^terel Se^rrbrn mit a\t 
dtnne fit ein SBegfdUen btt brittcn Olicbel ongcfübrt norbrn jfi, f» be- 
greift fT4) nt^t. nanim bjt njmlidbe nii^t buri:^ c^rminberte 8t«ttcn|a(( in 
tcUngen teitt. d^e man «ber jic^ nun für bie eint ober M« mbrrc IBtH 
mf^ättt, Umm tt Ut«^ an, nel^n Ciaib^nft bie 0(iirt|«ilmit tüf nimmt. SBiec nir in ben «ulgebe^nteiiMt e4i(f*69jlem( ben afldi frf^ 
mad^ben SlltIitjr<Jtate4iimui lu beii^en glaubt, unb b'^in jebt, i'elbfl un' 
bebtaienb »erme^rle Üeiftung all »tfentlt^en Öevinr gfümb m2(b\. 'tn 
Bftb frrfli(& jur jwti^ilffbrtjifn atrllung greifen. Irjgt man alvr juci» no4 
tnbern fCRomenlen t(j öeftAtfl unb trt Arieglfu^cun^ !R(.i)inin.i, mj biirftl 
bed» »»M bal ^üngffin btx ©jgf fiij) für Sene^en nne« tritttn Q»ltebel 
l'enfen; minbefienl fd)ein juj bc S tra(&tung |u fdgen, bag man sbnc 
SRaibibril überall, reo bie ^:nim-3n<~.intrrit btri (Sliebrr ffoi) fhbt, bei bie* 
ftr atfUunj gelrofl r?tblfib<n fjun i^fbcten müftf jber eine SPet^ät» 
funi) ber änie (if((«inen, nenn, nie el allen flnf^ein iu, bnfclfrea io b«a 
n.id)Drn g(«fw Mmffm Hm MMgrtt^m ttmiMbni |i ttm MIN» 

foUte. 

93si' bec ADlonncn'^teUung mii§ dbriijrti« bei brc ^jnum Untrr''ul(uttg 
jbjr|>^;n »rrben, ba biefrlbt bei bfibrn 9ian,iTnin|.itn bei Unit nefenlli^ 
tin'ribe bleibt; biet galt rl nur vom Slanbpunfte brr reiun SblH^QllI« 
lung au«, bie einifintn ?für unb ®ib»t eirooijfn ju bibta. 

«Woge biinri iicd; mm 3(^luBe unf 3-:»;tf;in^ allgemeiiifren 3i>M)l| 
bier fiiun "üljf n;itn; b(r bfiili|Kn iagr« Ret* funtbmfnttn te4a(» 

\äitn iLi(rTL';ifiiinin:i.!rt.( iiUfc 'ffl.iifrn bti tfc $dilt Ufuer Jlbeen, :inb itm 
firtrn .^trdirn mit} .^rCHfrer SSDlIcgbung isii'b jebtr neue ^elblug, nrni un» 
,)'fjrtTit( iVu.ir.irn ber taftifc^en Serbältniffe |eigen. ÜBill man nun jebet 
neuen (jr' jii'inung bie »eitefle Stecbnung trafen, fo niirb ein Spfiem ba< 
anbere jjgen, unb ror lauter SIenbfruü.ien CCfrbfiTrrunqrn ^) »leb m«B 
jeCrn iidtnn {»alt «erlieten. Qtecabe auf militärifdjem Gebiete tR aber fall^d 
ilelej (Semafle nii^t nur bem ISrnfle unb ber SBürbe brr <2a4e (uniibtr, 
fonbern tt ifi tait gerabe )a na^t^tilig. hierin foll aber bnc^anl auN 
bie Socberuag bei StiOflanbel liegen, ber immer ein Hnbebtnjtec 9<tuitf4ite 
ifl, vieUaebr nnt bit «n|l4( aiil((|>ra4t> mtnu, baf nan vtd piuu 
gebt, wenn man SaiH>knul txftfm 1^ aab Mit lail $Hmm ^di^m% 
fo eiel all gerabe njt^ig baaen «bnetd^t, 

Aleinere 0}a(i)büIfen aab SScibiJferungen, ^aalmiiteln }u «erglci^en, 
Mm Mm Mi aft nc(c f/iftammt, «tt sÄffaU l^axfntt'Mma, b'c aa4 
inacrfU diu >i(<n. («ien ) ee. f. (. 1[po\t. Ik^dUt %Au. «UMUfMlM «brlll^Hel 
^albf*(fjb«n 1« erUffen gerubt: 

Ciebet 9eIbmacf(£aU grei^rrr e. ^(|. Die rubmvolle ^aufba^n, weiter 
aar 8K 3ab"n bctrolcn, tft bar4( bie jablrcii^fien un» mti^tigflen 
tMt» bt|(<4iKt, bi( e<e btm ac^iam aab bem SaterUnbe geleiflei b-iben. 

eil bieaten all ta^tic e«(b«l flletaem Stoptiater, aU Sbff bei 
■i^lilflen Jteq>l Steiatm O^in. 

Uater bitfen S«(t(tta, fo nie beim beginne ffieinrr 9lcglctn| »airn 
&r t<, ber oa b«r Öfiti bei unvergelliitKn Selbmarf^AlU ojrafrn Rabe^f^ 
bte 6(bta(4ien leiteten unb mit ibm bal .^er )um diegc fa^rtta. 

3br 9tame (nüpft |14 aa bi« fl«(|eflen erinnerungra ber 9(f<6i4<i 
SKeiner Siei^«. ^abem 34 Sebaag bei 0««naU|uarlimaei(ltf 

ftabf« ent|«b(, i(l «1 fRiiatm ^ir|(B eebdrfaif , 3(nn (tetnii ütriae »oOe 
Samtbaifeit funb }<■ •<iw, unb 34 (meane Sit )nm {lau^taiaan ficiaet 
ZiaftanteB'eeibgdfbr, iwb ^mli^M aBunfd>e iefeell, baf in ber 8ia^ biefel 
qkM* 9k 3kt ntm, itbwfettM Allt a«4 lange ec^ade« IMte. 

Ca. t. r. ftHH. ftaMMt |alM Mi «HifUeH** «KUi^fla Cat. 
f^HilMii !■ tatalTM imltc 

ftir ^aa|>iiMMi Mriwc S>ak«ttni4itt|M»«, •twcal feet toMBirit 
9iiM4 CMtii^ 9tr|liii«ri {|l itic i^mil «afta^tt, all e<tt«* 
Ml b« <iiil>ittiltlinfc iB MtCMtkinin lbi|4«i>b t" ftbfntlnm, 
«mM M bmfiHMi te WmiiIwimh< ftbut Mukt |ltaiAi|ti|iigea, n|ll4t' 
ißitnm. ^ fßtOi OM|IM|laag M •nidmq MmI lHt^aib*OCWal 

Mm, m M. aiwK IBM. 

/iMj ^tftfk m/p. 

d. 3a ber U^ca fhiauMi (oSen »ir bic VRtti44|l aagtatbnete 
VafUfang bei 4. anb 8. Stagoaet-Regimentl gebtad)i. Salutiere 
■mrbc bcfoBBtU^ «rji iat S^tn I&54 aul imti S>rittt(itm bi< 7. 3>(aga> net'lXegtmtnti eirijitei, tu« «iecle Oragoner-Siegiment aber, 1733 MB 
bem CberflUeuunjui fJlleranbec IBaroa b'Clone aul bem beiionbcnca ist* 
foni)'f4en irüranier-9iegiment aufgeficUt, btnterlä^i eine rubmealic Qkf^i^ltf 
wtl^ «erbient in einer eigenen 9)r»f4üce ber Stacbselt aufbenabrt )■ 
werben. S'CI»ne »ntbe 1738 Cberß unb trat I74l> all 33X8. in rurfäd^« 
(i\iS)f Sienfle. SSic »»Den in ftärje auf bal SSitfea biefel eben fo f^jnea 
all tapferen fRegimentI blaweifen. Salb na4 ber Srtl^tang tarn el na4 
3fittcn, am 17SS £riefi unb bie Seefilllen )h beefen; 1736 lämpfte el in 
Solnien. 1739 in Ungarn, 1742 in SBobmen, von 174:1 bii lT4ä am 
Si^ein, bann in ber ^roaenee. Oul ber Saraifon asien BMb el 17tiA 
na<b Sjbmen gejagen aab be0c|jigi( fid) an brn ^dtla^ies Ui AaOia, 
8euiben, .^a4fir4, ia biefer e^lad»! |i(lit el ju jenrn Stegimentern, »el^a 
ben geinb anfofgtMl; el »ar bann tbälig beim Ueberfall auf Oreiffcnbtig, 
Oalbaif, BBb hl ber S^lai^l bei Zargu. 1778 »or tt bei ber ^aiipi» 
amee in 8<(aieB uab {ei^acU P4 falgenbea 34^n bei ;)uifaialll(f 
iefrabeti aal; fai SMlaMi^ gHmta d aU CcacBenr ebeaanr« 
legetl bac4 {aiicii^a ci|MMlii ttäa, U» f4 kam aii4 auf bie Jtrieg« 
gegm tranfcti* ftcH<IW|W. Wkiffm, 9*(f4l«a9 «»k ftattiaefUt flak 
flm^fik« dniiiB. Ob |bk« kaiw UM IbiiaicBi ia k« e^ta^t *t| 
Otfqfmi nit uk M «ilaimni «m «i|l. 1798 Mkcr |a MUm 
OtaaaBtm jtftfi«t |Ui M kairdli ta ke^ ««Ca^iiii »li BimM 
Stagaana, knan an kie Snüia, Iii •unb mlk INirf mgeadlirii^ tt$fn. 
Bat« am 2. «yrfl ITM m WtafiMwn i<ii fkaB|tfir4<* VauiSan gffaa» 
(en. kMliie ?;en(()reae| In 3abce 1801 tefliiik H bt« ••Mit an kci 
Viral, überfiel bic fctakKM« *■ «ata Onwuufcv aBf|c(lclIlin QaiMI** 
uiA knalcl iB bcn Sclk|i«cn 1813 Ul ISIS fdai ffä^mküiät genof 
keac Xt^tit M fik« ttetegen^cU. <U tittitt k«l JlalamiMl4Raga|ia )a 
•fttteube im Kafßlt 18U; »ufatA <iai >a W w >I W aerfagtr 800 fMW|lr 
fir^t 3nrant«tt^i 1f>fl| an SO. brtfctbm «oBati; kal Rc^iamrt 
)ei(kncic im Snfm M VatiM an 10. Cfiobrr 1813 unk beim Vb* 
griff auf bal k« WtH M iifoa; inglei^cn in brn «|f«(rra aas 

26. ^ebrnar bil na4 ber Sinaj^mc »aa S|ai|,am 21. ttiq 1814 all; 
unb mäbt'Rb Stttimeiilet Jlleinbicrfl im e|wtkcrk|l I81S ailBMiBf jjtttif» 
jüge in (2a4fm aulfü^cir, t^at ein ISIri^rl im jebraat 1814 kic Md^ 
iicuicnau Wciningcc in «Sübfcanlcei^. Qlcgea flItBcat ISIS M» al aU«* ^ kju.^cd by Google 70 Vli RfglBtM, fe«ii«U 9t«M<qiij aon Xnifana gdiamit, wtliU 

nrtf4(jtirttb {■ Mc 4h({gnlf^ ifHgegtiftn Utu. fBtn em tapfmn SRämitm, 
aid4e benirttfctR anje^itttn, nrnnrn »it iit Xbtxt^n'^tuv CbRfitn <Mraf 
©'«Päffaffa, SBaron ¥i!ijn«lli, SBjron Sftttnfur, ttx (aiijjäbtijif ^n^oifc". 
•raf Jtcitii()j», iBaron ltiri-miav(T, (Sraf )Sn:on (>Atb<g£|, Waj«r »atpii 
ftdttgtf unb bcn fpäicrrn ^3K<!. Sjron 0cttf<^Mibrr, b«r alt Stiitt unitt 
Ml gitiirilUfM in ®cfr4t( ktt ffiaUie>d|«fa Wtf «nta f(tefeli«t(ii galiun« 
lrt|(t ft^^gtt WIK »rrnftlbn t<( 94m nmdjfai Mltt, in Wifim 
■iMnwc *tn «Ml fNH SirOb mithat iitA Uiigm ■nttMgfn Hanivf 
M ^ si««ri(4 tnnttU aak ^irflb aif km M^A^ilktt* in CitaMMW 

3a 9tllp Mmutkmt tm 10. t. II., t<tn(ftii» Mt tttUffvag 
kfl »{cttcn 3«(rs«S((l bei •UBB*A«t«ilItic«. feb 

C( mn 148 Mmm |if BiMIbi ter tlita4*MiBMt « Mt CwMm^' 
■■■^BMalOoM mfe tat g«rt(ttt«H tat •«A</tniM»ni Mf 9/m tiH^U 
§fm Mcff, M tal IL JWn l «tB <l hri it« «MCtaniiiti liMbii, ad««. 
lUttMi Mt «MauMMaa«« ff|h|n. Mt (c|ln atlMMbm Mrfnt ist 
IMa|iiiiHV tar Mtamt, lumuMUk kn^SnfuMci*. Ii i|c mul Sk|4I|' 
■IP fiM. 

ftfc 9»fitHgutq k« a(|«timii AAK*iitBt<(ircB |Vc kif Vr« 
dMiV mU|( Inn gtvfn Xkett fi k«c (itfign (taigU^m •ffogiilnti 
NlMiftit »tikni, fi^niM ft tüfUgvmvMl, ttf r<«>>ili4« «riflltricRt- 

ecMR nn in Stuin ta Bf|l| kcc Rnini •cMn^r fein «crfetn 
|ar RflrtfiM kor BU(tra ttnaintt XramiffiM ift tagi4«(id» mii ktt 
■taakm' knftUHt fti bni krtrrfffnbni 9(riiguiigl>tliif)altfn irftkäpigt. Oit 
•(^{rf- unb 3i<l-Ufbniiflni, »tl^ in intclitt ^(ft mit tinigni Mint •r* 

4** ^kfli. 

* (9aril, 24. Sanier.) 3m eobget ffit 18«! fnb |Hr ftatine 
1S4 flKUisicn 381.889 ffr. «BlgctteifrR (848 700 gr. mt^r •» {■ «w« 
J«|«). »imlUt 41 RMiMHB far et(b, 12 für «ebtalniitel, 18 fiht Uf 
httt^T, 36 fir S(T);r«iHantirung brr 9lstt<, 1'^ füt SBaffrrdibttten ic. So 
Hrnea 182 ^ifft aiii 26.300 Wann aujgnüflti meiktn. namlid) 8 
•^raakta<e(ai(i<f(ki{f( unt 1 ecgfl>«!ii(nf4iff, « 
nk j»ti e«gcl'9ttgamn, 3 6d)rauk(n>, 6 8tabbamvf' uai S €tgtlfii 
•ntoa, 20 e^tau^n* anb 37 Rakkam|>f.0vff»'l. 6 Srigjf 6 S^cjubrn' 
Aanantakaatr, 28 XTinipettfä)\fft. 28 leiste gaktitugti ou^abtia 8 9t- 
ra|f4iff< (baranttr eiac e^tnutitn-^rcgaitt), 18 •ffMiniffr, 8 Mnf< 
9r<sanm. 8 bttvaaiMt anb 90 ERcftrtxff^iffr. 

<Bpanien. 

(fflem matoMa ni f(J) tr üt •: t;;* fd) 3 u pUO<. jTit ..€4iijtB'3ia " 
n^idl biteftc 9ta4rt(^l(n »em niiroffan fi^ii Ärtf,')l|'*jut'IJtf . ttr Jtmr» 
0»enb(nt, tin tirol«, ilMrt tmi iiiift tjjnit adbilbfrun;! k<r Sitlai^t, 
»eI4( bie Cpünin Jir t. :Jjnnct brn Wjtoffanrrn iKffrKn, unb tutläft 
bit Cinfenktt c*ni Sutb tictr fjil'. i^rcgjtle gcnju btdtijj}:?!! unb 
ffcfetgen fcnntt. 

3n Sakrt gtgen SRalJja, (i Jannit 1Sßi> ?li>i 22 tsriflfi» 
Maniitl ginjtn mir iu<b filgftica», ito »ir Mt franiPÜftr im;' ipanffd>» 
9I«tt( ^fjnftti trdf<n jj* baut bit Ohrt im <&*fifcnjitiiSla^t mit nirintm 
ÄommanbaBlMi rem irjnicHfdjrn Biet = ?lbinital 9tcmain rtfofföä, 
kcmfdbcn, bir ttt fionjififiSt glettt tot Stntbifl fommv-ntirie, (ut JaftI 
gf)ogea |u Btrbtn, unb hcnt raainljf* 3ntfc'f[iMtr lur Wtfdjii^it tt« It^irr 
Ärifgtl. — ?lm 9.'(ujjbrfj(-fnb ■iiriV" "■ii^' (''"U jitiirniibrr ron 

CBibralrür .-n Sti noibJiritjiit'"djfTi .Riiftf, unl bitr -'jh i* tur* Irti IjlV 
fe eitl aRttftPiirbf|j|fJ, bi>| fi(t bitfe Steift 310;^ mtbr j1* gtnuj fdjcn rtn- 
tirt kai. — i^tnitlbfB Joj fafr ii^l tJ'! jjrnt üböiif fp.;nif4)e 8ag(r jit 
übt itn iaj t-et btr e^Iaifct; fijbe abtr nod) ftmt ^tit gffunbrn, fi |u 
btfiöKittn rii- .i<61ad)l jm Situjjbrltj^t ffnntt i* gan( in btr SJdkc 
mit tiott fintm gudtfift uu Sbeattr jui btobjittin, unb ttä jiinftigtn 
ffrr.iiiil rotgin fafl jittm äljnn btr btibtn Qrmten (in(tln lufi^autn. — 
SJm 2 unb 3. ^vätm r ft jMitn n?:; an btr ^Rlff^ÄM|lt, unl ktfuAltn Ii» 
tUintn fponivtifti ^tf}un.)fn. morutit idj an* eint fitfa» bHtttgrakt SHj|« 
»rrfdjt kafrf — wir am 3 9iud>i{ naili SKalajü iijvrrjircn »cUttn, 
ibirraf^tt unl tin (eftiger 9B(fli>utin. btt uni tmn luttc^iete, bai id) 
jr^t nm^ ganj bctdnbt bin, unb brn ii( taitinmackm niemaabtn Bünftbe. 
3)a »fc krfnj^ bil Sartdgrnii »frft^lagrn wurb«, fo aMfbcn »fr erjl mcr- 
«m fril UMi^ i rcti^ca. ^f<, k«! kitft iautflaali CanMn« k*4 
iH rfmin «MMMi i«Mb<t |Ub al«k. (7it S'^I'dil »oai 1. Säanrr.) encill am !Mrajjkrf'>t"<^ ^öi' 
tm mit von fpanifdjtn CffijiVrtn, alt vir, räum angefornintn, birm ifjjtr 
ktfacklrn, bil kcr fcmmtnbc Sag «in briBti icrckrn büift«, inbtm (tne 
<£d)Ia4l mit tta OlaHTen br»»r1)infef. SUan tmurfie j<k«(k (<>a( Qpurra 
eoa ftafngaa« aak MItatr aa|tnrk<atli4rr ecBrgaag, nal ki< tti^ 
(inrf fOt fit ^ a^RMkoini «AM« VH^inM IM» » m »» Up«. 

Ii« IdbM, iHIt 40.000 «an, 1800 Wckt mk tOO «ifMIt — <*« 

gtraiN, Ml nxnfg )u nünfilcn ilbrCg lief. 

Sn 1. Sinnrr mit graatnbna Slngm iitlbttc btt «NUtiaktabf 

Sl(t am Sorb, bai kit 3rlt( kcr ftMair^cn VtaiM grjflriHMU «ttfUM» 
bin nnb nur nrnig JtJvaDnrit ne4 i« f'ktn nrärt. Um k'lk 8 ll|t fr^ 
(•ante man bfutliik Jtanonrnrifeiifrt rttnt^mtn. Sofort fr(l(tt vir un< ia 
IBcBtgung, umfutrrn i'.t tllmtiiarpl(.t. unb ia.^tn am Siiufa^ftog« 8 Uk< 
frilk f«4< Sirilcn füHnt ron Pmtt aujirr €:il)^jitr' :Hn genug titftm 9s8t* 
ftKlIftr, vis-A-vi^ ttm i'.i.jtt K-r €!Uuxta. 4lii)t Dampftt unb fünf MOLt' 
:^tr. '3iz-uc^m icilir. vcn btr >2fcf<{|t kk dMfn« IXi^t iMtfl«« 
üRjbfttiiiirn jtoIcnntH toiiiifttn. 

taf tjgtr btr Sijuttn nur in »itut vom -.ttjr.b: ^ (mlidi 6cct> 
gtltgtntr. -.Jdiludjl. btrgaut b<t SJünbun^ tii unbttfiiuMrrn t^lii^n (<aflillt)c{. 
Süir fabtn rail unf'ttn S'tinröbrtn gjnj flut in L^!l''t;l:(. ijf irac ncd} fo 
(itmliii) rll^^|t, n;jfcifti6 |14 btr Äampf ror (inem, tint ötunbt bJ?(n tni- 
(ttnlfn, 1:11t ccn ibifn tJUiijü;) rnitciliättn ©lotfkauft nab» an tfr 
düllf auf ftitrm fitinin ^pägtl »üiVnb tnifpenntn baut, tit 6*iffe br- 
Itcfftn tt ron btt 6ft. unk na(k ^atltr P^tgtnwtkt iruttt b.if'tlb: rtr 
bca @|>ani(m grnommin, kit aUfo^Uiä) tint iPaittrit aufiufübrtn begannen 
nark« tt im DHauriftkca Sager lebtabig« dirömt son 9lri> 
Itra nb 8a|»*lf «cgafliai M «tt bw j^dtta »kat ttuikörea, brat Vn> 
ftkciM ««4 abtr «a4 ^ €M«iMg. fMt «flnt, auf bcm tagtr ftür* 
|MkA SmMNii fMim tt laa|HV Ml^i«, «taHM« tOMaitla. bit |>äi«r 
M^ünmtei OB M CwkL fifl|R »w Ml||ifliikMiB ^aptliagtB, 
BwÜtt M|c «ik Mlic 9a|aiB HMniB. mw aiii «am OMidO in 
bil «lli^t. kal fükfl Ba« MB BHk IHb Wk» fa». 

Sie Spanier brangra anttrkeffen nnanfkatlfan w. aab italiiia|WM 
ia bn ebene ker nüakuag bei CaßiU^o« angtlaauMB aiit ilctr JUadbtic 
tintn Sikeinangrtff gtgen bie in ktt Xbalf4(a4> pfmattütn araiffitM 
flltiiir, kanil ikrt jjgcr un fo nngt^inkertrr bit UVm i^itm, von Vit- 
<ktn kaf tagte ker Jtabplen umgeben »at, btft^tn fonnitn. 

fBocaui untrrfi^itben n>it {>Dfaren, ntl^t gtf4)IofffB tinbieitn. Si* 
boik bie 9rabtr feknenfien augenblicNid), jti^elen in t(n|elnc SRiilti, veltke 
bie Spanier »en aam Stilen umi'cbnjrmttn. IDIt Spanier mafttn fpäter 
n»4 btbtuterldii 'Scluil (rtitrrlofe ^Sferbe ftab rl in IRenge), vaqüglit) 
abtr ttr Jcrrjin-^djniitfiäfeiten »egtn ü* )uröi)(ebfn ?Iud) bei ber all» 
batk trifbtTbolltn Httaqnt fennten |ic niditt auinitttn 

ft«ri biefer Qiilegtnkett f«b i* bit fo ort beiArittt nt /5<*lact ber 
Sfbuintn. (Jin Sdjmarm refitl »kne Otbnung im Walopr gtgen ten Stint, 
ntntiti jid) in ben unt)er|Mabli4fita Sprängen bafk rctkU, kalk lintt, 
kalk ror. baib rücfwäitf, frant filB •mi|« ak, aab M(fi|ti4nkft ii«B f» 
f^ncil, wie er grrommtn. 

t>it fpanifiJttn 3jgfr butin unterbtfftn kit Jpöbtn TOirfltit brftjt unb 
btr €ifc!g btl {'id'? i'djitn btinaki Ü4icr, all bit tcittt unk leftt ^öki 
auf ber unl enlgtgtnturr^t'i^ Seite, okne ba§ Wit fekM tOWtUt, Ml kttt 
oorging, rcn btn 4iJjiirfn iti-tttr iitnommen wurke. 

gSa! auf bitftn njifttn {lügtln vorging, »ar fibtttflid» anjuicbanra. 
— ©ie Äabljltn bjiitn ron im trti {<ügeirämmtn ben bödiOrn. Ilie Spa- 
nier griffen btfima: ir.i: t2iutm a:i, fiibrini auib ir.:i atüfitn SAwitrig- 
feiten attf ttm jtseittti .tu^'i 'in' !iBJ!itrit auf, trtl*t un^tbtiitrn S6aktn 
i'irunartjfn miiptt; Icis jUt b:fff ilndrrngun.^tn martn bi4 (um Unltrgang 
tet äonnt umfcnil. r'it .^abplen fämptttn mit tintr illSilbbtit, wel(t)f man 
in öutopj — trcbl tu beffen (Sbrt — nidji ftr.ni, unb nur einem butib 
btn SUobamtbaiti^muJ fjnatifirien SBollt tigtn ftin fann :Jit fab einen 
fe^(ttn ®' bfii, t<i m bem bffifgiitn Äugilrt^en mit wei^im flatttmben 
Sumu« W'ifittr. ttm fiarfea ffeuer ker btibtn fdmpfcnktn Parteien auf 
einen gerabe gtfaUtnrn <3panirr |uliti, unb btmftlbtn nokt mit 20 ^itben 
ken Jtopf abf(I)lug, »tld)en er kann im Iri mipfit mit ko(kg*^^"B V'***' 
kavon irng. 3ik fab SBilkt mit ftinen anbtrn ^afen all mit eicinrn in 
ben ^änktn abtr )le »ii^tn nl^t. 9iiä) kern Jtbtlmaligen abgef^^Iageaen 
ttttgrijf ker Spanitr vurktn kit jurdifgeta|feain Strwunktien unk Xokten 
mäbtenk tinel mjrkerif4)en greucrl aal iVen r»tk«n ,$ofni im 9(u fArmüik 
ktraulgtbtutelt unk beraubt; bet erfle Qkiiff «gar aber immer nack kern tili» 
webre Sie gRaucen foOen übrigtnl nebfl ikrea allen SleinftktefigemekccB 
aud) 9Ain.^-)i)üd)fen fi(^ tetr^offt k'ken. Jtaatain i*tUtn |lt («in', kafüt 
«btr Cpinf AikiB. kit fi^ >»4nBk kil Smtfltt fai Hmtakta iiiltn, ikir« Digitized by Google Bnrtm » «MMl •» «fe nfte Mfk liN* ^ ■«MMlMifMni 
friAfiitMiiv Wut Mb C^a^ oMStf^lriMif vM^ifi^thill^ l^v 
IM«« ta( tU wrt br . 9n «ftiiR *m lilln •«« mtf In M Xa» 
fnbc ylia, kt Mt S4I »tt »w nifteR «Ngni «f Me 64i||% n* ml' 
flittgnu» •atabiMlt frWcM»!« Omimfe«» Mn Cikt min. 

•telfl«, *. S/bmcb (Olc Oinif^rR 9((hn|« m Ut mtMUkm 
flfkMüRir^tii Inllt. — Oft SUif-firMfR.) Mng« <iMl Ziiiltl bfc itfMv 
li^ fIfMni iUfit RnlMfUhl nMm an vtrMMtMR ^mtlm HHn 
9(ffanfl»ffft aaf Jcirratifffit, miUtt riitgSum «Ml flta» Migticii nk 
«m b«t Mfb MÜ^änbfg gdnaM Itak, »t( Qf MS bf 8ib| «A «t^DMa«, 
et«c Mnlfiikere efftftijHii^M m tn C))(|< w> Maat luHaiifcRbni 
Cjibtangen, mit Stata, VltWi. Dkr« 9t1l*ngcii, fernn 0(fi| Ut ftMnif<4m 
nrgifning g'Bip tftcHtt gtnug |a jte^en lammt, gtn<(rrii fetR VotttcH, 
bdit <i an Utfu M^r mRigflent riflig« 9oi(i( tS^, tü^M ({r ®4if im 
Salle «Rel VRgtiffI «kct aRkmt W(rr Utt^iipt r»4 misü^, ft4 
«NMi tan. 

X>i«f< S'N'd'w'' ualcrflcftdi fttm (HoaUFTncment «cn <Kala^j unb 
fie^rn mit beut ^tfiUafc in gan| unt gar ffintr 'Ifrrbinbunj. 2it itUm- 
mm il)tt li<ti(ntmitttl unb nei^menbi^rten SitiirfniiTf. ja iVlbjl ba« SBafftr, 
^«»efcii. t iiR-iut iij, tur.i riif,iifruni)f-*yD!(tt (ag(f4i(ft. t)i« 'Btfatunjdi 
bfflfbfii iura Ibfüf JB« ,2tt.j!l;n,un. tudlif ju Cijrnti'onlbicnfl rfr»«nbrt 
rpfrbfn J'if Offijttrt müffrn Z'i^' n t-i'fm 3ifilfrn aulbiitun, »äi- 
i;n6 Bfldxt 3'" fif B)«b«t im ("^cicjKn i;iJ>b jcfi im Ärifj fintit «lii^ aupfr- 
^J[b tfi- aOdff K^ti: fC'nr.fii. 36r ftnjicifr 3"""f'"'6 blUibi im Si|"<l)fn- 
"jin rcn ter ül'rr.^fn ib^-fAlolffn, (rfeultia ]ii im bulfü iViUf nur 

;it.-'n.it:i,t (ir.:iu', iV.iijriiJjttn. unti üben nii)H jlf 6it ror i^rfii ,?rfiunj;*' 
r.'frfdi bfrumfi^irirmtiiten SBaurfii, bi», (ifi'i)n>ftr um (^jp lyotfaj bcrum, 
vcn (iuiopittn iiil bit eitlbeiptodifllta Wiff-i' t.ilrn .irf.;:in! i;ii£ .;crur4ifl 
ntit. Ci* !Uiff SJirJtm ttitn |{r6jl(ni(fi« all iVuntjttn iir.ttr frfmi ^im 
mfl. »btr »irabfn lut c^at kcH üii)«: in bif (Sib«. brntibfn i\if*' 
fang, (lilia< tlcfriban nnb ftii>^^uct)i, unb r'ui'b^n unb mcrbcn unbjrm- 
(<T|ij jtben (Sutopäet, bet tntmtbrr ccn ibnni ^(fanDen eba bii 3trjn- 
tuuj finej 0d|iff»« an bitr»i*iinisirtb;i,l3fn Xü\it ibtiesi in bi» «intf fjU;. 
Säil ibtfti fifinen ®uct«n (irfif'n \it tit in btr 'Jiäbt t(r Äii>"t: t;: }ii";.:iiti 
fmttrtrrirnrc tUtiab|)ill( (ilflot lügtnben Jtjuffj|)t'(r mit llibttmad^t m anl 
Zibiff unb SSaanfl^aft eftfdjwinbit. SDJan fllaiibt. ta§ cct niiiii jJjhi jicfi 
3<i6r'n (in cflertftiti>'c6fl tiantflffcferff auf bieff Sötife ja Wtunbe ging, 9ln 
(int SFfrfcIgting clrr ?luJr(iltiinj titfcr i^i.jttn auf kfin fr^tn Saab« ifl 
nii^t )n tmfm. <2t( ^rkia ibo1)1 btm Snamm na<^ anltt itt SitgirrRBj 
Tcn iXitetta bitfc (at ibn faftif4i feint W^ift übit \u. — Vit 9B(g> 
na|m< (eiättt 9iraten-e>u von Seile bei Qpinin nmr bie Qtranbucfai^e 

tSiUU bf|l((t Olli ivH flBeifra, m*U)t mh tinanber brMtnfcrmij 
«erbanben jinb nab liegt am äu^ecflrn 9ttbc einer fdjmalin 8anbtiinj)r. 
£it Cüaraifaa iefle^t aal 2000 fSaaa mit tincro Qleaerat. Sfiinv)lnm !;r- 
mnftc i4 tiete Cebninea, bie Ü4 um bie Qe^RRg |entmiri(6tii. ^it fem- 
roen i'rlblt, nadibem 9e ibrc {Biajfrn braajen nirbergeUgi mit Cebenfmitlel in bie 
^eflung unb verfaufen fit. Carauf eilen |t( nicber )nm X(«rt binau^, ergreifen 
i^rt (Vemt^rt unb f4>ie$<n in bit S<fiBng (ineia. Sit Jtanonen ber $<ftung finb 
gtifteatkefll jurüdgtiegtn unb bit Si^itSfikarttn MTr4>l<fr(i*> ^''i' fo"i^ ^it 
SrbRlntR mit f6rtn flleveiren, f»ivcit pe «i^en, XÄg aab 9ia4t teitiR- 
r4i(M »itbca. Sic Sifhiai faan KÄmb Mcfcr Ctatt «tgtelfta, b« f»a|l 
lÜNiaaik Biete mit fOfkm «liciilaiMttlii (aomtR «Mi. 9k Setafaen 
Mm W« tiK aril «alaa(Mt liM 9WkM «aan U hti IHtti. «aai 
fa|l tttUn» BHb trafn ^nAn «ak Amaffc m tMwf aak Sfcgta» 71 

Ii f. 0lr.; M IML Ii «N>4i|«M f (l« fc: ta HU. 6. |ilMli' 
Xtimaib laWif. nk;«alMM:a«RfaeM4N- «Mb •«> tttoU 
IC f. « M ttU. i. «laltM. 1 f. 1« lt. ; bH Hit & •mbtaL S R. 

» ft.; »«* IM. I. •»RbeniMMltgt. |m ISW IS |L « tej bei |i|e L L ZnM. 
•M«MC>«taib». |ir UagiiR m StaffaN« k«f ■Mbaffar^ «tgilB St |. 41 (r.; 
SlRii «ia ««l»b«rt. l l OtNt M IML 11. |A>SI«irtM. yn 4. Ourtal IBM 
II 11t mt. «e|#atii| a«8. «nf MHbi «nnt SbaitaH»»« 10 {L ; Oebeaa HaMi, 

1 t Ot<i« in i^BjlM MB Iii W|da IMiw «u t Blli% nai f, 1. I. 4u»tm. ( n. 
IS fr.; 9ti«iri4 ffdienf m •irieHit & I RMak t fMt >«• •■h« 
«er« t IL 10 le.: für be« '•rtftfl Na 3. Sti^nRi .•BlllM*6MaMm' M f. 
M Ir.; «MtoM M« «. nie «. «. 

3« tR»wit»'ll»«rmb«r. 
IM IM. II. SM. Atoapriai «Httt «m e<4(ni SS f.; b«l iUL Z9. 
<«r<f t6iin<6g4iagna It it. 10 ti.; »at IgM. 3S. SU. «Hf «H«« SB fr.; kU KM. 
44. 3»- l»nb. Wbte4l n f BO h.; »tna M fiM. 4. «it. It (L «t b. ; l«i t«H. 
S. ffirfii(.3iif..nr4. <B>nlbl«rr'ltrtiit(( B |L 48 (r. ; iit \6iUän 6. (Dr(ni'3iif.<Ilt(^ 
<SaralMi»i 01. OmjKT B II. Ol h.i MtUl. 8 Arrn;.3nf..!R(4 <llr.i>>«tuitrr 3 f. 
U fi.; Ht mt. S. i&ufi<it«B<9lij. Prjf SRjb.jfj S fl. 40 f- ; bji ITH. tV «mi.bai. 

2 fl. 1.1 fr.) b«l tiU. 3»«J^SftlD(ri^•(^o.^^o 'Rr. 7 8 fl. 32 Ir. : ^J^ IrW ijntit. 
%uhmtUH-Xtmls. in ©riiim IX ft 3(1 It ; 3»tnnn ©•itcn (Sartajoa f. f. 5Tl.i[cr iit 
V'ifien 3 11. IJ fr.; Ofirfa ©rJSa ^lu^^n^<rj■■ÄBrt4^^r!1 2 |!. 10 fr ; <B^alblI^f •ri- 
nn «eiubfnbrrj 3 fl. 10 (r. : ttitii.lt rltirlnt Qannt,lrr I 3l 'i.{ r-ufjlrit ü A. 8Stfct 
li^tial. 9i<>Mrr van »tfifrnfl lTi ? (!, ; fiir sj? fflf^i4l ^(fml[i,n^2i,Ji,(^«n' 4t |1 

UtLi «Rmamntf. zi fr. .^Bi üRanatr ICtttmbrr. 
VH töM. ZS. 39). 9rfi». v. m«na(a 38 fl. 21) !r ; »■• ttU. 44. 3«. «rib. 
aUn^t 13 H 10 tr.; Umn U* MM. 4. 3 |I. 20 fr ; Kt« lUi. 8. 0391. BBo« 
rilMBrt ai O.orq.r 3 fl, 71 fr,; »j« IJbf. 8, »3«. nnfiHmn 3 fl. Si fr; M 
5 lIMnnrtt-iNr«. Otaf '!!)aUiii<'>cii 0 g. 30 fr,; Ht UH H. ntiUnta-3lii. I|r|b. 
if<r(iiianr Iflar 2j fl. : rit litt. 5. J<lb.3i|*rrhjt 26 40 fr.; t.,t IrH, ß Ami«, 
bat 2 fl IS Ii . ut IM. 4. 0)rnt..Dt(,). pie 4. Cuirlal IH30 10 il 'M Ii. , onl 
i rrr Otäf 9|jf«»I»'flb»n 2li><J«ij tat flofl^ili fit 3olr(i«r B^Bläfr für tii »*« 
, I Chotn IR.->a ( I (tnt, mn ISOO 131 fl. 2$ Ir.; jrimi« »raf ffiaUi«, i. f. 
j rim, in trr Snnrt 20 fl . Rtiifrr ül . I. t. «itlni. in »er Srmer 1 fi; fit M 
ibi ,til .(^milifii.Zltiiijiitfn' 2ß fl. .'.O Ir. : laitn jfiiff ,<|in Siibtnlrii für brn (*{.tiÄ' 
aynt* ITi fl . b.fji .111 Jiilirrffin '.TU (iiiet in !Brrr(ibnuii|j jcflall^/n^^ S' ^ TIiULl. 
Cbii|i»tien Vf. 1000 P- (f'lT! f.ir >it ^lit vim i 2rr\imhn 1Ä3«1 Hi «Snk« Biuai 
US» IM 9. SS fe{ eiir.i:ni <Sl 1 SS fl , ^ 

3*f(tinittenficiluna* 

3m Stonat Ollober 1859 MB W Ir.. % h. 

3a a9«nai «»»i»l«t . . . . «Ti I. Mir. 

3iu «*iMt ^ttimin . : 4«4 II. 118 h. «W 49 ••r|ti4«ff l*t i« #«lrtlm M 9i«M |iir C(|ie|n| «uMlIlif aiitlcf« 
lafkr f. I. Ofi^MtHiUt fa OAcntnrg für ,ilii|iUea*ettfaMM* iai 
iltail StimlR 181t cingegongtaea Seiniici 

«IR b«i »ialf<iii»HR ata SMa« i f. W k; a«R »|lill.S h i#a ab « 
itaM » p.} lam «qkttaml IMMtf t y.| wmUbig« tNRW«"«*" « *• tl tr. ; 
«aamm M p. 10 k 

SfOelc^itif fiv »«< eoUrjaIrr 18M 

Her Ml taR fimint |ir (Jrtirbur.j trrsvaifitr mitidlofn (. (. Cfi|{(Tl' 
l^ttt etngefenbeten müben SelbbtitrÄgC: 

3m ünonatr Cftebtr. 
S)«l IcH, 33, ."iS. «raf WtuIji jU ü^rilru^ prc 4 Cuorlol 18S» 33 fl. 97 Ir.j 
»*f l»bl. U. 391. «tt^. aitrcibt tu fl. 10 tr. uat tat lebt. 4. «iL > fl. 30 fr.; 
brtlM. M. an frg». «ifn & M. S fL; Irt IM. «u «SIL «taHAla« «t^. 4t<tu iin»b*btnn Uli».3alrrr|T(B ....... tU»t g. 47 Ir. 

aab M •imam# Mm •nlwl bm 0 > H giliia«i i . BBS H- fr. 295S 47 eBBima 4158 96 

JMrüen bii Salfiaben a(gr)»grn: 

• ) Sirrrllr^unj) brr 3°-|l'"it' ' ■ 9- Ir. 

bi Vrtlriiunj lIn^ i'rnfl^r (Drbürfiiiffc 228 g. Sl Ir. 

<-) iHrtir rtr '{>'>. in^A;>iUBi|lNll«n eTfLMfe 

d> 3>rBtf' mk iBfTi>WBBi|4ifB<ii für b«l •«»UbI .Cailirn. 

niurntt. BW SB 44etu I«« mit «ab« eriMfnikr IBBI MiMItbeMa Biffi|ltab 

Snoima itt #ffoiiiml'fWrm5,im* mit <*iibt TurmJrr ISSfl 
». i- brflrbrnb in: 
4 9tid 4*/* l)<biib4at».Oblig. i« Nenamrl^ Ton 420U 
M - 
4 
SS 
S M 

1 ItMM 17 »V. 

S% «((..«nrrtm-OM». btU* 

S*/» <HninHti!!.iiliinj*.CHi!( »»Ho 
9«Rl0.8lrntiiili&rirr, 2 i2t. (>rilf 0«lbf)«lll' 
lu 1 dt. ^iiA df'IntiMitril-iai« . . 
' brr I. I. UBiver|<l-3nili(dr<rtvriiitii. 
Sa* e(ifrBn«l>lt*y«lal Cr. CniHrni btl JÜR. bwI< 
loBb 3tf<f «rafn gUM|l» m« , 
~ I. Mil. «tai» I SI84IIL 
tSIBBf. 

43030 fl 

m fL. 10 Ir. 9m«I M «rrrn tflN. 

Mn X&4triibiara mit . . 

3'iiel brf Jirrnt Ctrui'« i<i f t?li Jfritrr 
anb frael br< gmt. 'Vnit Ci»t>i» Wltui« . 
3n 0im4aaat 10997 fl. S4 

427 t % iV, 

2025 fl. 

6300 fl. - 
890 fl 47' 
S25 fl. 23 Ir. 

Ir. 
Ir. 
fr. 

fr, 
fr. Ir. eiiimn« »il afra In (|L 0%. IST.IW» g. 17 
£<r ffBlMaf trebrt fi4 blefe X)«til«Ban| |ar cffralli^ca Ataatalf |a brlajcfl;. 
fir tir jfiiint ttolnabw« feinea VertMll^fba Ä*al «aluiftlUn^ (t mb am 

griäUijt ilViltij« tur $n(trun,i »rl 9a|WM I H Uf HI |B I'" 
C't'nlura. am IS. Siaarr lliSB. tl. m/t. 0Rft«o «. SArtibet m/p- 

1. 1 tantf e«tt<4i«-Miilb. ViTnitt-XinftM. 

^cirbtidt XQ«lf«cb n^/p. 
f. I. «»iipiaioin i>nt.3at«bixMllMialJ* 
•L 3af.>llliB. «m- »tH 9, 
Dditiailaffltr. :ö by Google TS , M I» Ilm iiMiriifK tQcoretiMeii 21iitern4t ÖC8 

i k. |llUilär-/D|)rn)effns-f\(irpi 

«M NIM ext fMhiwrirt» OiiOn |ar«aaiMt«itif (. r « *• '••«m. ««Mih ^n« I IL M k. alt »inftrr 
f iMwiimM ••4'Hba OrtM »n gi*ii«T4<' 1 f. W It. 
) IM « Iii Mflk« Jit eij^r «al^ e<tHlll«_mk wyft |>rt t«>ll j> ^ ^ >M«liMnft(Mll|'ili MM« rir Ci^r «■! effH«« ank jiibi CK lIIUfr^flltnflf aä(r[j;ifbir4bjr;iiiii,i ctcanlj|i, getäJnbel |u «ifljten: 
4 Ml«f*<»tt ur gtirnimrmt im wiltoimii Mt» |m| tiHUka mfir ■(* HN« f« H ii |H i H w» It iv 

t«r IX. eait» vcUinnu 

Sn* »U «ntfifffiitm SMBlIilitfMM *" tawft» t« gtftainini t llt i »>ti* > *■* *•* ftfl* k«r 
4mni Cffiiim «rnirbiiit MI nnaimnri laf Utfit tnlfU^ tSrH |tt |lillT<a. ml mM haffltm M«t(l4 »ifl kann tin rrb^Mrr 2attn»rrl« rinlrill, fo tirflr «I imAaUll Mt, 9tmt Mt 'MMHinimt Mt rrnrui ipüiw. Xi" 
irnig» ^rmn. »«I(tt (uc 3"* "«it <<l4t iai BcHl« M WmM IM. «llMlm air kimail ■««kx'K 

iNm «afialntNa mM tirnlnd t«f tnH Ut tif^liMMi • MMbt, 4 1 IL W Ir. fc M. fi"! WtüMi uf 
•Mv imI Wk ti|(|M HUIM " 8a ^rRrOrniDra nn>|l>tt( M 
«üntai«. la »iam I8M; 9i i* wlfi^C* ^iteBa fli Aua t her in-Mund Wasser 

»na t^Mqi «Im, «mh. «a^kalM Ih; Mff. 
IM* 1 40 Ir. «ifL «Nl|c 

ti(|V< it l 10 3<frtni Mtfkfakt MaakaaflR )i4 ■(* dat« kn Mr^iili^ilni •«ifciTmiiij(iuill<l irnrott 
flr 31 (nc ill 9Rui»li<i(« t«iri(ri («t «l> MfaMr^«(B|t«ak Ma loVa uiit (i^^a 4atf4«f"« t«" 6«it- 
kfnlfH« Vatlihia katfl airk, ■»n'niili* «»rr *n e>it< k«kgr4*r«Hr mki|(alf4 tnMrM|nik«r VnßrUdiltiln 
kai4 SMiaWk > W M| ltl<l>l »it». ro fut!< midi ic*'r wriltrni tolifllliiB ||ili|D4 tfirt>tkHi. 
Kahnplonib 

ym erff)|liiilirni tifeln firil 2 fl. 20 fr. i. tt. 

fliatlirtut-3a1iit|iij)a. ^nii 1 fl. 22 fr. i. B. 
fl(|cttHlifd)(i' 3<kpilkrr f rri» «13 fi. a. S. 

Ifon J. U. Popp, i{ii(ttüi)i m g^iiii 2uM, 2u4>l<iuh>ii 337 

ttaik |u bjk>a im trn rniiil'n Hrrlttlin ffii«nl l'o rlr in lUrit 'Dro- 

Mn)|l<Mta kfl tcB krtcBBt» ftiimni lu ^(^^>l^fB $iri|>ii. — Ct wtttin k ; 
tHrfiOM Irka IMu4fr jMa' mfaü^. 
Gilt t^aupttitditn fiitt# in Iriffl da 
liomtuii 3nüiti; 
RrfliBniM nll ^im SUng« gern I. mixi 1849 r*44x)MMai 
•tan S«afft all *lmm UmmtM. mttnt Im« Mf SU.^ fBln (tillMiirlfi 
ir-IKN><nrni4 inil tim Hingt *ga 4b 3>lli 18M 
fa^l rikra SiuiA mit linttn «trrn Jtaairibfll *M Uf» 
l«an'llr|bMm«. 9H|fn« kic Bitailwa. J. A. EHBENFBIED, «ralMtnl* 9f. (0*3, (tü i rl« trr 

tn 2vnlfr<i^«iitlun|. 
> , Dub 1. SnHl M C1»k». 

'« ■ » ••«tlp — » 

A ; 1 1« -S o r t.j n L' o t«rh09en. 

nti iirtro». ^•rtra i|i «rf4tni«B ■«» tmliWt la k«t 

iBitg Ma «. ««»1»^ {■ «km 

p4i| Oft 

0« fthtn im /elbr. 

«* Min« in iB«tc OiDika MkMi 
«fftlim kit 3afMini»i L Bank. e«< «k^aiftaat «rr^r» w trimt nf^M Mtm 
aak V ia «in »aM| C. »cmI»*« 9t%», 0«4lm*> 
fmi% ffitllialpbl n, iu kftirtf«: 

ttalirotf^e /elüjng 001 1859. 

Oaron von iea)aHC»iirt> 
«MlN« in. )irr iUliraif^M JfW tlÜHta». 

kim gran(ci<i4ni 

1. tKI. «riM S fl SO Ir. Ctfbrr. Sikt. 
T^r laflu aak lt|i( 3MI >tfMM In ffftnua ^cinfte 9)tfttfarten 

§3 ■ rijmrr «rjfngBBj. "^^^f 
lOOCiicf rl(,)onl( >iti»"ttfartrii auf itjnj 

S)a|i»<>glani«MMir. ltt^O(|r«|>kilt - I |i' M 9tb 
lUO Cli'ld ti'.te niti nt^i. J(,-«4)e>uif . ■ » ~- ■ 

priffipapirrt nnk CdUDCfte. 
liK) 3iü(( JOfU»>%r{rf9a|>i(r . . 
im» 3tüit »cttc f(iii|l(iM,M>hr W fl — . 
KN) ei(i ^r«tOM«(tiaii(flMMli(rlfl — I «o . 
I »Ui trtlc .... 9% t<l ft , . 

ioo Canvrrt* ...... i m-m. 

äu talm in kn Iit(o«rA»t. AHa^Mialt M 

»im, etiW, «»lfri«1Tt fr. 721, 

ttüfttli^ «U« tft '^CMini nti« kti^f^gfff 
nca ««Iklctraa ankra fa|M* «ffiilaitl inik aM 
wtlbnMNa lafrbkdi^llnkc Vttiit gartalM. Vitt «ak<« 
rrn ttlto^fUa, iI« Z)ifimM, 3ag^• aak OaDTartni. 
t<n|Hkaaa|Hii ic ankni -MtV °rl<||int^ ank ktBi||lr 
taftlkA »crifTligi ^< 0cjcf|p«9iMC ankM ail 
ffronrn, «afa«|l»a4(latM IM ««aini lUata gMÜt Dr. *Rgitized by Google |ltUttär-3eituna. kM kntlMMt» b Iwitaill ■ iif lU i uHk «frllM «itulw o« kMtM « n H» k« t>n«*|ili ■!» M p„ C«4|i«il «MM 

Ut « M k— |n. Itul ik «sk M »i« «•ktMta, filkiBinMikii a Mk 

I «. «ktMk « ««M Mi VafDopfcnb a« Ut Milf^tf 9t«niiifT unind WMM bringn »ii 
fMA nimM* ^ toAain tapitaib« 41 ' Ät 1. (Oö^iMii.) OfcfrP unb ÄomM. Jp&anii ton f »flii-'Brjt' 
■infii rb(r(ilr. ^(rmann gni^. D. inltri; aXaioi«: Siobert «raf v 

St. 3, rctist jtnSpff 

Sr. 2 Cbriil unt Äombl. SKotij (SbUr Mn twtWfif ; 

CbnjIIi i)(iB(id; C^I^ck. 3fat(f(iii; aSajor«: Slufcolf 8t|»T, ^oul ®raf 
flk|tf#. «. U. %. r^nar) ruu i\r f., n?. ^. 

fb- 3. (®6bm(n uiib dlirbtcößtireiOi J Cbtrii unb Jtoiiitt. ^ranj 
grtf^rr con 6cMii$r|; Cbaßlt. «bflf .6<V1*ar} ; EFIdicc. ; gncbritt v 
flSMlM, gtcinj (Mrjf £(taff|fff4e. Ä. o. ^ runftlrctb itir 9ir 1, 

9tT. 4. ( Obnjftcntid) J Obtrß uttt iZ^ai^t. CfatffanlMt iMid 
«•nWf. 3eTrf ««fr; Wifor«: »TTfMntcr ^oBaf, gMIlMf MI 

ttjeriit 9. u 'S jtaJgnjn »If Kr. 9, ir 

Sir. 5 ( gtnttmarf unb gOpriffl. I Cbent uab Äpnibt, Sf^" 
b( fnw«; 2. CbaO «Rifolaul v. SVerd), SKajorf: Qranj Stnir' 
Ml, Otoil) «CR Si|(f4. a nnb lic^tbtau iclt 9tr. 12, cd j^n. 

. 9U. 6. (SRibrrn.) Cbni> unb jtomtt. «Ifnb giiril |a 8iaM(i|' 
MI; CT^nfllt. «(rtanbfr ron X*tt ^ «!V.i;or*; S^fn fwil. ^ri4l 
ffdtt. fl n. qj. f<trcar< tri( SRr. 2. g. Än. 

'Sir 7 ()öfl^mtn j Cbftil BBb Atmbt. Blfrrb ®taf \u jtJii{|l(||« 
flloktrf, Obctült. antcn ^(«ibm bon tilini; Wa|or»: itad Bianin, 
|MMtt<t 09». «1 u. bunidblau icit SRt. lü, m. An. 

9ti- &• (8i§orii.) Cbtcfi u. Asmbt- Xlocaabtr güril VirrJ|(rg. 
Cbtrtlt. Otto 9*<fi t(tt|nK'6tciifirt ; 8Ra]or<: Mnenfl Sittcrbe 8(}r, 
^<i»Ti4 Vriif em •tnct). A. u. f4arla4in)l6 »ie 9ti. II, g. An. 
Sti. 9. (Siilijitn.) Obcr^ u. itombt. •ujlM) Sni^'ri seh fut- 
Gbfcj} et gtott ^oMt Vritti Jtarl tton Stl«; dleqib' SS7S ■Blnl I». 

} OlnlKt JtMikt. lünt ffirftNr.ft 
Qcilt. ». Mimt; lla|oii: Subarig ». gbiM, 
». fÜKl. I. 9. ItaMHn Ml* 8tt. 7, «. Stau 
Ii. (1B(ntti(iL) Obtifl mfe Aombt. tttgnff M tum; 
C^ofHt iMon i|ri|b||trf j 'riaiotlt tni^lb giti^ aon Wx&äi, 
SWIii »nf M4to-iMMMi C n. «. («ail«4rM» nie «r. 8, 
«■ Ib. 

ftr. 12. (flUS^ttn nnb 64(efl(ii.) Obtrp nnb itombt. Wtranbft 
•raf IN finiRtiai ObniUt. «ntsa Rdti^; SSaiori: 9uilab von 
tel^ Wllor 9<in» M«t- «. «■ 9* (hltUaa Ib. 11» |. Ai. 

b) ©ragoner. 

9ir. t. frilj fl|n Mit SnwiKit. (SiJbmrn.) Obrrj} nnb Aonbl. 
CiHira e<|ull)(fn; Obirfllt. gricbritb Gtqutr^ bt SittS; a^afor«: 8ii> 
(tiorb MI Caffotr ftrUbd« |IM, itcnt«» titlci. S>Mltl«iii( 

asdütnröth «* foiiUlMi, W tili » wi |i «ifMIiie «* JM|ni. 
». Jta. <Rr. 2. ^ftrß |i 8iilir(|>0ri|. (e^bmfn.) Obtrß nnb Aemnaik 
\mx 9uiiuj) «rjf von 9flt|«lc; Ot^triili. Stubolf StiKrr eon SMi: 
ntloil: «SMC «Mf |H f l Mi il U W BL 8llb«tt f. ||(||a««^ " 
(dgrant aaf W lMlt atk fMtatn, 

c) (nPaicn. 

Kr. 1. Otrrl) unb Aombt. 9'oto «. %AAffiA\ OI«|llt. 

(tntin «ttff t|H'^|n«rta; atainr« : «m iiiril, itatf 

imr«. Ohalgronc (gfafs, bnnMNMk thUftni »if 9lr. U, g. Ab 

9»»ann Wun »on |jMil|||; ObcifHt «UM fWMr ft. li(|lr; üf 
jorl. «Rbmi,, «eB a«|K, M Mm Ma «iii||%,«vMI »m firtf, 
eBtetge.fffMi^ Odff «|M»,lf«(NaMlMfb0rSlHS^^^ g. toi 

ba« MM; JR«|NI£ «mm MI Mf« «MM jm.'f^^ 
ML 

ObfffHt «MB MpMAr: MMt SolMn, «m- 
jm4c ClifP, U4ib(au( nnifmi »fc Itr. 6, «. Ai. 
IL ANitfl MA JtMBaiaiibant aicTi| »ra 6iaM|i: ftafan«: 
w.^. .j«M«>hiM «Unr, ftMÜMKa »h SdM|L M «i <» M i|f 
Cfaft, baoMflMt IMfmH »I» »r. 8, ■>. Jh. 

«t. •. CbMjl BBb Jtonbt. 3offf grrilm e«n £t|ä> CbnIHt. 

ttTbtaiWb »OB #<|«UI; llafBtl: «itnabn «raf SnMilIfIfli, Statti 
tatqnil BdOnni, 3>6a«irfHiK Mal«4nttf ilMt, (MlllMcliii- 
fmi nie atz. 4, n. itn. 

Sit. 7. Obetl» u ÄoiHbt. ®f Sf(tT(»i; Cbfrjllt Wuft ««- 
tOB Ottiifn; SWafor«: «(tuen» ^rfibfn «ajorfii, eiflmunb «taf 
»OB talaafi, Subnip ^'^rnbi-rr !^ii;tniiiiti »ns Wurlraa^i-Snutlif«, %(kM.' 
Selaf Orolgriin« giafo. liibitUuf Hmrorm ruif «Rr. 10, n? Än 

9tt. 8. Cbftit unb flemtt. Sobann 
3aif»itt» »c (filHi. aSajori: Cm> gttibni «on 6AfI(L $tlü: «taf 
eon Jtfliiieri, ^Ilrrjnbtr llt(iri»ri MB 6(li(|ilc. Mail<4Mt|c WS*», tan* 
(ciblaut Itnirctm n?fe 9{t. S, g. Än. 

air. U Cttrü mit .ftonbt. ESil^ln ^rdbnr Bafdi IH MHini« 
kri; Cbrrillt. {ifinncb @(jf »u yi|»n|ttai; SRaforl: OiBttBi {ctfU 
bt Ki|i-3«fi, «ugujt ebirr eon Korn«, 3obann TXk, Ml« Int. Mp» 
S(a{o, bunffiblauf Uniform mif ?;r 3, ». Än 

llt- <«. rbrnlli MW t^cloman Orof ^im|il| bt Jtrt|rl|; 

(RafOT*: iH:r[jntfr .lä^ri «» jSdScnrr, Sia))M ^la^t Smd»: 
AMffIk, «Irtan ftgngrar) »r 6t. WifM 1» Ml. •nlgifm Cfal». 
U4tb(aue Uniionn rc.r 'Jir 7, j .«n 

«t I I CtftiT Urb .??Liinr[ «dunft Sai<KwM >t iMtritf: 8. 
Cbnfl {vBAo ifüril )u StxMfdt-Kti^i ; «aforl: Jtatl 64ltaiM| H |i»f|< 
rat. .'Hutdf 6iiltii|i bt Cabcm, Sihor §mVrT e. MiRI. <ni|rfM 
Cfafo, bunftlblanr llRifcrm wir 9tt. 1, n*. itn. 

9.x. 12. Cbrrrt unb itombt. Sioman tBraf 6t(t«f: Obftitit. 
grd^R MB StjfcMlj fRaiei«: CMal« 6(i|to NR »dfMaK 8flM«' 
laul ». «Mfllffl. Mft «fkb, IMMmi MMk »f» m. t. i. JN. 

Srrfnilltjt ^Bfaren'ltfgiiKnttT. 

9tT. t. (3ii9|tn i>» tiainiR.) Cbrrf! nfe JtMibt. 3«6am 
Obniilt. «abiMam 9raf aRafot«: 84Uir«rt Mf, ~ "~ 

Manli, lÜBifiD Mf MnI it «üqltt. 74 9tt. t. OlirlMl. mk «toM. OII»iet Onf Siltti fltoiN»« 9» Rc. f. (•flUiifuO Obetft nnb itonki. Wolf wn 9tn$n, tuütn 
tyba$ 9m9a» Cnf lltffci ke BitDt; Obtrfilt. enbmig Ririif; Staforj: 
%tm «Mf itRMlaii, ffra(i 9«tii |u Siakifi^^tit. JtaiftrgrUt S)a|>fci 
»1* ftr. «, g. ita. 

fltt. 2. («aliitta.) 06<T|l«»JtraiW. fMM* «caf 6#l|fu4i|(s 
Obnffi. 3«(aaa 9t^. ooi Baün; ffllafoTt: ftoftfofl Mi|H, iib«lf $t|. 
Ma Ibmi, «»off grV f •«a(i|tdt<«itawlk, Sjdlaal ftittn »an i^UK. 
SHnMerdne ^\apta B»it St. 7. g. Jh. 

SRt. 3. (@<ilt)t(n.) ObnH ist jtanbt. ^offf ®raf Samria>8utni' 
ta|: eictIUt. 3of(f OMr »oa lonl; fRatarl: ^ricbiid» St$«ü. $((rran' 
kn^i^. Sitlaimia Ci(f|if. e4«(a4T0t(t S}.i)>(a mit 9>tr 8, g. An 

«Rr. 4. (©alijifn.) CbttH unt .Rcmkt. (gugtn grf). ^ifft >f BiMia; 
Cbetlllt- 9rirtri<ti ^r^. ton Ifarkrg : ?»a[or«; amon fflrflii, ©il^flm 
•BanUT, SSIfttb ©raf "P'ürf^^.^riBfl»» ©ti^f C^japfa rci» «r. 9, g. Än. 
Mt. 8. (ÄtDarifn unfc Älaponid» ) Obafl unb ÄomM 
III ünkrafrii; Cttritlt. i->(inri(t) (Snai <laff%, ^Hnrid) OtTaffBirni 
i; Wa\oxt: Xbtoiei ^rb von tigußii, 8ei>p:]Ib SDttttr ^nitti tun 
^IBlat. tfid^ibUur ßjo])(j Kit ^It. Iii, n jtn. 

9tr. 0 i/I^fiKtitn I CttiilU. unt itombt. aLaguj) son 8«U(||; SKa« 
jor^ 3abaiin (i'brcüi'tr Kiaffrai i' ^Ufftnmt. 9M Mpttt tySaiaHiB. 
Jlaiffrgtibe Cs^apfa toie *Rr. I, n>. Än. 

9it. 7. («alijifn.) Obftil unb Äunsit. Sutolf i'^tfi. oon BwlUiiajti; 
Oterß lt. iiabmi« ^ürjl Siikif^-IDril ; äJfajcT«: auilbrlm ftiiii«, Jtad 6t- 
bl, Salial Sälor Otaf ». «tJoal. TiunfflarütK («^iLiüIi n ie 9!t 2. re. 

8. (©alijien ) Cbtnl unb Jloinlt 4irtnridj (»raf f »ilfnbDot; 
Cbcrfllt. Äail gri). pon £ii«if(4ti ■ üSatoti : öufto» f iftttt, Sigmunb 
Äni|, ^(rbtnanb von Kilaor. iS(iarlad;rctbf (f^apfa irie iVr- :<. >r. itn. 

9ir. 9 (Qjatiiien.) Obft|} unb ilointt ,!?jt; ^cii «cm Smi«!; 
Cberfilt. 'Ülnanbec Sttt^ »an Airtlniirrtt ; älüajc»: '^(tnrt^ 9tb. 6tn|a 
lun SlnulUToi, Ä.ul SrijTur in it(|Ikirf, granj grb- »ai 
gti? »on Sinöfn ipir^nifl«. Sffifi^t (S<apfa toie ?Jt. 4, iv. äb. 

>)!r. li> KüiJiini-l C tcrfl unb Äombl. üLMlttlm l«caf ffifPflldtl ; 
Cbctitlt Citi^ i'-Vt^f KiEfolan, Sabnk Si^. von fiatli Slainf AatI 
»on ttcriV '^ntt;n »){iti(i mflUf^WJlC Vf«aft IIt||MmM|. 9i4(Üaiu 
Gjapfa mie für. i>. ro Stn. 

9ix. II. (SDenditn ) Obtril unt Kcnttt. 9!}i(torm ^ütO Siakif(4> 
•ri^; Obttm tfbuacb «raf QiifMtai|i W«iof«: ttrfit^ jitabf'Na 
»lififiaitftn, 3obann fil), (Safa» ttaiF Mn Swil. CatBnffhitMtt 

6jap{a itif »Rr. 12, ». äb. 

'3ti; I i. (JiBöbmen anb ^Ovritn ) Obrrfi unb Aombt. Itaif ^oKm 
etanaftket; Dbafili- B^tKbti4> (Sbltr von Bmt!; äRafor«: ^ofaann Rittet 
von HMrl, iDtarimiltan Sraf Wie (Uffrf, «ubnig Vtiütt, 3uliue ^"ft 
6«|um »II Irckcrtiir|. Qarrooljlnrotlx (SiapU nie 9ir. II 9 5hi 

freiwilligen U^lanen-dlettiment. Obeiillt. unb Stiait. 
Cabnig yah j «a ^^Mto »ia|« «laf ftyjjd ^ «aaa rillaa »i« •ai«' 9b MMtnn M air4M fltef4«l bcc fMjiillMen «raucasf mtibf anltr bis ^HjHgjlNl flAintaaffn fange* Ott .aaa^caiirt's itSb^ in dfaOcii 1859. 

Sir laanm «af Mi «niiii||ii M *1. M M €*k 
MN 0a|aica«tt iiiKb: 

«oaM RaiMfaM |«Hi Ii tat SannlflAt. baf Mc Hraiet be« SU- 
■f|l »aa CaiMirica tor^ We llali. awl^r ffe (u ft)ielra berufen nar, 
«M^mt aufr!nanber folgmbe Aämofc (u befielen baben irürbe, {n ibrei 
SeTfigBBii tat 3 3uaeen--8iegiment gefleOt, Hielte« für ben «Ini^cnbliit 
VON bem S. Jtomd ($rini Sa^alMB), |a a»tl4cai e< gebörtr, beta4>in 
nar; btefee Stegiment bättt rrKt bem Stfcftle M Oberiien fi^abtoa 
RobMo »criaffcn unb langte in brr iStärfe »on btiliaRg SMO fltaiui 
m 30. Stai in aller (Site oon Sorrione in SBerceOi an. 

SKm 31. um 6 U^c 9Ror))ent rrbidt ba rbrrtt ^babcon lom 
JtSnifie SBiffer Pmanucl bfti SBffrhl na* 'iJjloi'irc lu maifdjirfn; gegen 
neun Übt SRor^n-.; jn ''niifr '•Bfüimmunii anarUiinn, n.ihm fi allfojilfid) 
Stefluno ver:väitj liiif :in!f b?e Jiojfe« in einet mit (Stnten unb 
«aum^Turrrn btitdtin (^i-tu- m gfriRflt Adfimmi »tU frilKC 9n«t 
bie niora))ig(n Ufec eine« üanait tu» Mtmit M XMtß («t ScMr, aai 9t. «Hai te ^na etil« 
faagt« MnaitM ccn 9«l(tho in Uitkea. 

SM i. Slarpt (ftirl) begibt fi4 aa4 CaaMoono, aaf ber (Strafe 
na4 9to»ara; bic ^iaiHeaen matf4l(*a in anUi« italaaaen formirt. 
Ber bet Sivifloa be 8b)9, weltbe fUk M bft Xttt beffabet, marfc^irt 
eine «»antgarbe. gebffbrt au« 6 dlliibnNHn. einer berittenen Oatterii 
aab 4 Jtom]}agnien ^i^tt ju an 1^ Ärape ja beoba^'ta (tfel«i- 
r«r), «Bf «dAtt bat gaaic Vrauehr^ na4fa(|ta faf . 

1ba> 9. StMfit C^arobfrt) mal bit Cdpa dbtrf^teitcn anb fi<^ 
hinter fßaldlto onfRtllen, nm bic ^Sangm bic v{enu>ntefl|d>en Vrmee 
|B betfea anb bcm gfeinb« oaf biift« t^nnflc fwiü4t(t4* Ciuittriftt 
IB leigea. 

Sag i. Stotpt (Slac'aitabon) tfat Hajatt am Worgtn am 4 Ubr 
lerlaffen, um fli^ na4 QereeOi }u begeben, mie eg feine f4r(fili(ten 
^n^Tuftionen anweifen. Wser', fäum angelangt, erbaft tt ben Sefebf, 
fi* nacb ©orgp fflerctlli )u tventen, treliiel bog 4, ,Ro;pS bhtt beüit 
ballen foOen; bifff« bat aber auf neue SBefeble ben Ort »trUjTfti, um 
]H. mit mir gefeben babrn, mxA Ctameriano |m begeben, ^ai -t^upt' 
qu.irtier fce« 2. Äotp* »irr in SBorno Bnfrlli aufflefcblagtR, tit Tiisi. 
(ienen nebttifn ifcre üaptiEläpf briiji '?lu*..|jn^: trsS T^'rft* qnt :rh:i(n 
|iib an bie etta|e nad) S>iosara. $"t< .RütuUmc uni tu attilinu ftnb 
auf ber reiten Seite ber Strafe binier ir;rn roiv gfblifbrn. 

!t)ie ÄauaHerieT'it'ifion !3>forau l.i^,.';! g^^ttn Jlit'atic, obttfealb 
SerteOi, meli^rj bit fatfftlicbe Watbe am aVct,(fii ttrei^t 

DaJ 1. ..(lorp«, immer eon ben 6<fabrcnfn Itt pimontejifcben 
.<?.i!janfiif bfAldtft, reriä^l Salenja unb irmbd fid; auf rafbrei'n »er« 
fdjittntcn 'Sf;ni ,ifi5fn efafale. eine 35i(ji|1cn über SXontc, eine anbete 
auf itt 2t-.3ic n3i} Ctniniano. <ine brittr über SRonie Mb .VMMCa, 
lie pirrnrntffildt .<laisaQttif über SSabona bei Semplo. 

Hm 9lben> tcrber ^atte ein Offijiet be# faifttliften $iauf(« bem 
SnarfdiaD unb .ffommankanten bf? 1. Äorpi ben *BfftbI überbracbt, am 
31. ein 8R<,iiinfnt in SJalenia ju (äffen, Tifff« .'^fi^imrit \id} an 

Berfetifbfnrn »Dunftrn jiria<n utib fo r'fl jlf nu'^Iui) ttnif.ifn, nn 
ben ^einb }u läufcben unb ibn ^ir,^'"ti[J tf.< juiuif iubalUii. intCB 
r* ibn bie Sintrefenbeit jablrridif: .^irciitrjitj tttuiutbrn iif^. 

3m S^Ue. ali bie Oefterreid^er ernillidj ^i^tn ^.Ualenta vorrürfen 
foHten, bi"e |1dibi»fe« £fle((im(nt aßfojleiil) auf 7I.'nTjtibtia jutütfju« 
jiff?en. 

®o marfürte bie 9(tmee, |i4) mit eine unjebrurc Solange aag* 
b(l;nenb: fle ^atle ifire Sfite in (Sameriano, ibre Cueue in Safale unb 
räufle ibr 3rntram jeafeitg ber ®efia bit ^aleflro vor. 3>ie Slrmeetorpg 
mbinben fl4 ttntfttinaabtr. bereit fld) im ^aOe einel unsot^ergefe^tnia 
angriffe« )u unteritö^en unb reltben ber fac»ttti|'4(n Wrail* bie ^Ab. 
meldie lonviri« auf ber Strofe von ^oriara anfkePlIlt ffl, Mb et fcfll 
4. jtorp« auf ber Strafe aon 9to»ata ifi 

3Bit müfTen nun Sibtitt für Mitritt ben Crreigniff» fttffw, fnrb 
fle flä) barbletcn unb flnb ungea<bttt ber Unbebeulenbbeit unferer ütolle 
ben arraee>Jtommanbanten »erglei(^bar, metd^er von einem glngel feinet 
Scblaibtfinie «um anberen eilt; fo msifca auA mir nng notf^menbigei 
SBtifc überall bin verfemen, mo mtcbtige Sreigniffe (icb jutiagea. Snf 
bicft Seife »irb fl4 bei 8efer. in feinem (Rebfi^tniffe all bicfi (Sin* 
|ilatciie> »Kfiaignib, «ag bcnfelben eia «altemmai« Qkiaifg gepalte«, 
aKlÄH Om gidattHi Britb, bcfen VefaBiKteiabtatf ia bei ^alge bcflo 
pl^fi m naMfta. 

UH (atf« gif)«!, baf bog 3. JtaiN Me Ck|ia «bcif^teNcR nnlt», 
am m tiitic Valifi« fcilinfiteB nab (b bb Ni ben ipicai«Kl((m ga> CMiiaigia in beden. 
iMbc bei ■ai iMbc bit 10. fliai laagH bat ganit JloT|>g in qjtratol» 
an; bct ttatfAatt eaatobcct. aMlAcc bttfclbn aatangetili not, bcgal 
PA aflr«gfe{4 )ut Sefi«. 9 JIQniitit «on Um Ottf imfenit, nai per* 
fSniii^ ben Ueberganggpualt t> ttfagnallilMl. SMi IMitfHH«li|Mgl (C* gerte ni(bt an}ulangen uab bir flbaefoi 8ibwnf, bcc nauurfftac bb 
Jtäbne inl Batf» f[o|eB lief, (leite fo satt an 90. VtcaM blf ttnc 

binbnng mit bet Krmee bei Mnfgg ber. • 

!^rei fünfte maren an^^efunbfd>afiet »otbrn — anf biefen brri 
SteOen foHten 3 93rü(fen a'fitlagen rcerben, nm bem 9(rmecEorpt bet 
SDtatfdiall« ben Ueberaang in 3 Jtolonnen iu Arilailrn, 

Slfle 9lrbei(fn finö beenbtflt, bie SBrürfcn gffdilajitn; fdji'n baben 
lie (^fiftalt1ab**fil ber iS>i»i|itonen ba« T'ftail ber iVf'ble jur Semr« 
•lun,^ für bfn nädfilen SKcrüen erhalten. 3^fr Ufberii.iiiii ber Äeffa foB 
i:i ttr rifi'n iVerat niiunbe ffattbaben. '■JU'ft fi.i pJcfltAn* unb febt be» 
träd;ili4;ej <illnf4fn>(Uen bet gluj^ee änccrt auf nn:iial bie feflgei'egtea kNi tum tafcteii Ue6(t|ai0f Wl S. VimtOexpt 

«teMM iwAaL flHi ttc ^htHW MK tlirllMiniM tar KtUt Im 

Sit nipnibc C^neligtttt bri £«afe« tmb btl MaiftMüb« Cltt' 
gm M 9IM(' bitft SiMt fc^ mB^fain, iibtm \tUn 9» 

SnMiä *nu Cc^nftriehüta ftufni. ttelcfttn Cifitc onA ®tn«al £« 
oaf onnMnbtt, bft bit ganj» 9ia4t in CRitttn bcr Hrbriten blieb, nn 
(Mrfinli^ aOt <liR,)fln^(it(n btt HiUfubtung )« abfriDac^ni, — bitft 
• Qiatftknxiwmt (relüs) bilbnbc Stitft »nb« nji gfgtii 7 U^i upO» 
IMHWR «nb asA ba bliife m4 ein llcinn 8lrm b(< Stefrt dtti^ 
kW MM, M frin U(6nr<brtitni {a criti^tttn, mit §«f4>iMii taffalla 

fefc PNI SivipMMi Mnodt gU ri i m MRcf Mit. kMW.fMMS M*> XraW<» 0" vorigen tA^t nuifTfii Mm. )K n«i)' 

«*■; tml i^e eptone dupnbrm »MikM bM^M 3. Stotpi vorjD» 
a^HMbim ncb((gandc btt «Seßa «ttttrMtet, mMn fit glttAtttiie 
tanl ftarti jblnBia, to iib«t Mrfen %la$ atWagun SBriStn bc 
Mnlai, in SMItoini UasAmmg »tntifujiHi fk nöt^fgrn Bn< 
liA^Rt» «tat »wigllcM Mti4(lkkt SttlRflr )« nitibfii. 

Cft M*« <1 erigab«ii |»ifi<ii hm %tf(l% unb bcr &tfia ecr* 

Sobalb btr fiSrnrral S^iilap bit Stft^ag «ob $alt(tro trfut)r, 
lagerte tr fn brt 9(a(bt eom 30. anf btn 31. i» Wotiara; lub 
■tat 3)iv<flon(iv dlien b'rbri, bit tint t(t Säger in 9t«tbio ftlbfi, bit 
oaWrt in SKoriara auFl'cbliidfnb. 

!Dtr §9X8- Bebel ertieit btn CefiU, bat ^crf am näitjien 8Kof 
gm asitbtr )u ntbmra. 

(Jine S$lrrrci6i|4)( ©rtgate fcH« fn ber grcnt atigrfifen, fint 
UBlert battr, jof tfntm ®f!tfntrr^t auf trm rfdsten '$lu}(\ Ift S-tla*:- 
(infe mar|<tiTenb, ten Sluftriifi, brn linffn aliigel bei g<ittb«s ju um- 
geben, träbrent eine tritre ä^n^atr bte ^irmonteftn auf ibrem eigenen 
reAten fiMuti nirfieben foUte (*inf »"ifrtf 5>n(?ate tilbeie bie Sleferte. 

*(ttr bei ö*fnetal ^icslbini bflite ütnfrtri;» in fcer 9)oraujfi(bi, 
tjp ber grinb ^aU|tTO Bji.'tft lu ntbiitfr. rrrmcbeii mitte, ernjie Bor» 
ffbrunjrn ^eirsiü'en, !I>ie ^apcruir tri @(nifs aiteitr-tfii lit flanje 9ta<tlt, 
nm iai iufnUt (Sntt tif <4Sl'>leau^, n^elcbe; ^u Sicli^' aen iRobbio 
btbtrrfdlt, tüiim tu befeili^en, SSantm. nielite requirtrt martn, um fit 
bti Htm niditiprn Arbeiten i,u unterf)ü{en, prfeQtrn jid' ihnen bei. 

SRit Jagrianbrndj nwit "JiUe« bcentigt T:< ivuppen brt 1>i»ijion 
tparen auf ben .^oben anfgefieflt, tte einen an tet 2pi}e lüut loiront; 
tei %Kai(Mi auf ber Seilt von 9)obbio, fcie anbeten bitlten bit linft 
9cü« ber ®teUantt unb bebetridjun bie Sttajm von ^itnaoiUe unb 

Segen <tbn tt^t iKotgcnl indRbta bit Ctjitnti(tcr w< btn 
etraftn eon Sti^bbio wutb UtiMt 10* Pafm Mk aH Mt |iiiMiit(1i< 
f(b«a ®rrrttrräftt. 

3>al 9nitT btgtnnt faß glcidsieiti^ auf ber ganjen ütaiaeurlinie. 
S)tf brti «ngrifftfolonntn gtmtnntn, 14 i« «btäistm Stcfftn aö^trnb. 
äbtraa« fctatO Xenain, bit pitmoat tfwa i SatHka |ii|m (I* in gU' 
ttt Cnaviig eaf ba« 3)orf lurüd. 

SM 10. Rtgimtat, imI^c« fii^ iinti «ta b«r @trupt na4 Rtb« 
fei« btfaab, ^At fitfi aaf bit ^ibtn ^ariiifgeibgtn anb fttt feia f^atr 
fM*. 

3)«r ^eiab, btfftn daW mit jebtm Sagtnbittft B»ä4fl, (oitr 
flM«abtn, nit oftta gtfagt; — wit etrfiärft tt fid) It^t^'.) brob» bitfti 
nntrfcbrctftnt Sttgfaitnt )a ttbtiiiftn; aber ber tapfere Obtrj) Brignont 
tili mit einigen Sfmpngnin ^ar Untet1tü(unD i^erbti unb baib mir^ tt 
tmtät eiaigt eatoHIont »ttftarft S)it Sarben ergreifen ann bit JDjfta* 
fhw mb nterfen bea ^tin^ rettt (bien) über bie ^iorpoßenlintt jucatf- 
l^r (Bmttai Sioibiai bot fi(b in bea 9Nttet|>ua(t fctr Wtian 6t> 
i; n Wit^ »ult btn etaMguagta bcr Otßttrei^et, b«f Mef« bi« 
Milt fitaur Otting mgit« koIiii: fogMA eaifMM et Sa* 
it ab rticc fMtfM «ttOnfi UMr, BM^renb M T. Sfcfaglictf* 
km 9Ab itti^ atUt« «N| Ue ifter bie 
M* Mr ««ilMwig kii ilacrikaU 
■it kK 9nut k(i MBlgl_ wtjtfiikciii^ !■ 
S. juMMlhigimat. nk Mt Sie 3iifl2a0t VOR finb »crbaiTitabirt unb tiicttig befttt, 

b«( 9tinb foan B>tbtT am tinea St^ritt ia ber 8li4iuag bt< (fMtfti 
WMI NntStfca, no4 bit aRe*fi|KnȊat bur^brecfetn, nrtli^t i^ai bm 
üBeg «erf^rita. Vbtt lai^lrti^t Jtom]>a0Bita Xiroltr 3äget (?) («toi 
M niiten unter eiuaicn, ^arcm uab (|i«pnlp|>e aufgeltjl; fit fWfi* 
dltn f!c^ länge bt« Aanalt.bia uakkftfMfoMtiblMM, IMl^l klK^ {(n 
SlrHIIfrit unlerllüet, berta KMtilMMfiMC b«i tttSlgnlbt taxM 
rtinftgt, taif«Ieffcn vorräA. 

»tim erfen «etiaf^ be< MmfH |«t Oluß bt C^bna t*Mt 
btt Stltc abcilim mk ftiit Amm* aüR IBif« MtM Uffn; |b 
finb bintcr eia«i fn|m Wbiw kW tWa^Miknnu «|b 

gejieat. SilMk ktt ßtti$ Wm «mfllMibMtt HAd, mtäUMR M 
biet AnUHUfm MI Sinfimif bi IRMm kM •dtclbil. mfakcl f» Mk. 

9at 8ti>k ijft tewt Mr; frii» itagtlu mk Clefikiifre geten 
itai an 8aM kil MM kwaR. Sie «ienonttren fe|ca |i4» 
m Bekrt nk Ifantai iMt •iMtenug. aber bi« Oejlerrei^et gab im 
eügriffe fit im {Rücfen (k rav«n) angreifen, kic ^«ea eiltn, «ob 
ikrea Oberfitn angeführt. Im CmfMrätt i«tM uk aorfi^ircn in einet 
<Ztuit bon beiljußg 800 Oltttrcl UrH kd JlanaH boa btm 0etTeib« 
gtf4ü(t ober bur<b bit Va|itieln HNb Btibtn »trbttft, nel^e an bta Ufern 
na^ftR. 

ber geinb biift Monat gtajo^rt, riikiet et bat %nn etaet 
asaitertt «af fe, k«tm ibigita Ml^s »it CtfMMU» IR tmi^m g^. 

fu4t M*". 

(«fnifilMg fMgt.) Udler SUbung ber Itnterofll^iere im %Ktt mb i • 
nnagaBfniRg ftcr fC^argm. 

I. .b..) ©er Äorpor:!! 'jL' baj ^Tliriftr fi'nr» Sc'>jtrn frin! — 
2(it tu rirnflttit fürjrt. lif 3?fb-;iiCluii|.i tri io^tjtfn tid bumanrr ge« 
ti'cr^fn bjiii-ti tir truv^Sf« nd wrnijir; i'.it (Ibif3'n a« frJbrt. — 
J,ut 3fii jlj rpjni''*fS EUcbr unb tträiccf in Crn Äoinpjgnirn gewaltig te» 
girtJdi, ill ttt ritKR(fit 14 O-ib" tdru^, iU krt etrUungJppiditiae tit 
jLim 40. unb 45. tftbenäfabt in fcet ijanlnjrtr tirnrn mu^e, in biefet 3eit 
flab tt in aU<n tOaffen afte praflifi^ erfabtJnr Untrtofpijiere; abgebättet nnb 
aulkauernli für aüf ©ef(breerben be* .Ärie^ei; »(rlraot mit alTen ©(enfltof 
l'<btiftrn, jfrnft (n bet ■SAuU langer f?rfabr«n(i, untrmübet unb finbig auf 
SDlifffben unb im V3<\:t-. in jtbfr Sf^ifbuna nn ffiorbtlb 'fir ben 3oIba" 
trn; abri- aud; rin 2(bvfLffn für ifcn. ^iii bjmalijrn ^tit, reo @t4bl«ffl* 
jicr unb Wenerol no<b ni<bt in ttc T!fni?t tti .(forsorjtrn fo eifrig efnge» 
griffen, )U j<nir 3'il Kit ber Ilnincf jifr rinr wabrr "Jlutoritdt. tPfriflcnl 
bfl ?efenl unb äitrribmJ mwq crrr .ur r.->ii'. funbi»), njaren Äugr, (&e» 
bcr unb Wtbüi'inip un.ijmcrn ,n""b..irf: . n ,liif1antb-i.'tiing bet tfjfeften, 
SRtinfjanci berülbtn, SBritMrfLir.i f'.rntr ffifPiiT-lürfn, !r.ir bet Jffrporal 
2J!fij?(r unb ?ciret feiner tlii'!--1'l'rr(r; -Htn f:nn:fn titU llnt^rcffl^lrrc unb 
bientcn mit fcKben, bit br* Jrfrp? niiil tjntii, bim anitetm tti 3"8'* 
«ber ber Jtompignie bie pctgrfcbri'benf i!;rl;MifJe berautjegen. SJann für 
SKann bet Weibe na(b betnannten unb bn SbwtRnbfn fcjar bie Urfai^e: 
„juf Äommanbo! ober im Syiial!" ic. trifu^ttn; fo .uf^jr'i reat ibi Q>e> 
bä<blniS, f« gefleigett i^te Mmbiticn. 91Bit etinnrrn un« nie au(b nur unlee 
nntereffiileten fe eine 8)ltinungl»erf<bttbenbeil nlxt Oirnfleltotfibrftrn unb 
SteUen aul ben KeglemenM banull gebfrt (u b<>ben, mal »»II tat )U Xoge 
febr oft aa4 untre ^4b«rtn ••rfoatmi, unb imnec bea Srmil fli^l; b«f 
einer ber UniDiffenbe fft, wenn nfSfl g«c beibt! 

^er inbuftrieOc tluff^wung aafrrrr 3c!i. SabtEfcn, OaB9||i|i0bk 
(ftfenbabnen, :^elegrafen ic. baben auit bie nniem eiti^ten btt 8t»<ttetnig" 
tn eine fo:iale Stellung geniefen. bie tanfenben »on j^jntilien Cebea Rak 
Strfergung btetea. Oer «tfe ftine (arit 9>i<nfljelt i»»ailceift, {Inbet btat |a 
tagt leieijter ott «tt SO nab 40 3abteR ein gefl^ertt« Brot nnb fe^at 
jl4 naA »tgtdabang liae« e%tatn Jonilieaftkeal. W*U btam bie «taut 
in ftncr ^itt ^tt ffnOI* f/MMm 9u. bit a(e aa ben «altritt «a« bm 
«rttt bMkiin, «fk kikib fiiam (tat |a Sogt bea Sag bet aatlofTnig, i» 
(aan Jia tef^H^ilRg |R> ORRtaRBai^ iitMiMi. 

Sit tofkag aak bit lak« tut kct tmMiitftiiM« («»iefta t»«, 
balkmaaba hh|c MbaqglfSMgt BMtatia atai ^«it iRgt^n <« bt 
ftiH«* Bßft; MMR Me t I. MealkwnRttlt |at «al ktc giftanatea 3af«alf 
tii Irf f 8iNM CNigta geiogta, Mt ««a SMt I« 9Mt (K^ 

MM tMknagiiaflalhn, aRb aittR (b ro4 f« itoHT . _ 
" bta l«aw|i«MR ticR m ltatiw|W«(> «" »Rig^ Mt 
fiit «agRp b« Vaut^l^ Rrt i|t ttitfdi M 

Digitted by Google * 1^ 

b(t ttupiw III »•■ ^»ffiifr'f« ®ff«nf»'ii. ttniiic; ibfir-ür*! 'Bifl- 1 

Wilfad ofl ^MflWf In tirtiifrfr 3eit 9«iiftf (*tf Jbiun.j iitl)ör»ii. '341 

tatb feie Sa^n )um 0|fi|i<r, «ntgt^t [«niiit Jt»(i>»ralfii)afc, oa« SRUtci' 

miits'i iiwil(fb:(i6i vtxtimmM {K Jlfli|liiai, Mi nur U» Mmtulffr 

Mt fiai taugt )u nidul! 

©j« BBÖbertrefflid)» ©ttnllrfalfmfni fa^t: 

.■Ciet ftorpONl bat bit <?«61(r ftinfr Unter^f ^t^^ll flnfanjS mii Wiitf, 
mit Sa^bniiJ )« »etnjfiffB, (t foll attr ji:* brm -Kmiit tif itd 
Mt 4Mb e'(<B Vit tief« {U «rrmeicen jinb. (Sr fcU (uä briirrbii'. wiiu :'ruti 
M4 Hw« 8«««n «rt Uff« «iarnf^ifun fenn^n ja Krntn; (c initv :bct 
RrfjMngni )a (tgtünttn fu4<n, ifttra Untii<)<nkeii unb 4tu»)'d)n>(:fun^'^ i^J*)- 
fotftfttB unb »tn bariu» entdt^fnbin üblm Joltjeu Totbfujtn. ' Eifif ei,un- 
f^aflin hun f»lbjl »« gelten»!»« «fJbtmiftr niiil mitbtiiijin, fit nnc tjä 
Ccgeinit rdfem 3«iK anb «cfjbrung; H Htjf. in l)nrn tie >öc- i , 
»4 Jtwqptnt (ta Hin» «ui bcc ^aaii«l»^4tig(a «DiaiTt fem müjf« 
Mb Ml 9Nhi|lü| m Mhfi. Nr wir ««idl»«' ><">» 

focui^ jenonattn, ji« l-ih» mir Otttalb |ar fvlgc «II bw tbuigflifl 
ff^i«. ei^aa M tfvfiMlnritini !«■ flUt|ii|( nlf« «m| lifinMrt Mt 
Jtatymtt nib W/m axf Mc 3ii|lai*f(tin« kcr «jjUlHi M IlMWI, itf 
|ii|t{4 Mf M( Saibfneibang, auf ttaff» nab ftuaitian i^ta CIa|hif Mm- 
•ta<i fetn marW« fi>tg«n |it tsifbei f^r 9l(in!aiiag brt ttlftdcii, 0Miiitaa| 
Mr nft^igeii mfparataccn an r<tfr<n, fit SBifEiinni| MC ttafM} f» |iial4|l 
labta bU eetgc füt Stteituag b<i Sliciugta, ffti e^ft unb Sniat.inM 
bM lü tra |«i»ga fMti|Mt fit M< ettlagMigMt b» Xrawe, Oc 
fattbbett unb 8«»«a bd ftamul. ftaftr btn «in|läfr(n, mtV^t Mt erf^affen' 
itii bcc iStjt, Siticrang. Scq^ptgung k. m\ iU äRjcf^tiid^iigfctt finer 
X(tt9|M au«äl)(tt, vitb bitfe bui4 bit finngilt iBacr^ttbaung bttiingt, unb 
•Mk 41 (to. «<><■ »W «MifHI, ta llt«« Mt iMMfliR «AM 
uab fEBi^trr. 

m'.ifx flnl^cttiflung unb (S(fjbc<n fli^ Jjijffn, \t fi^mifrigtr bie 
'B(t!>d::iufft irttCin, \t mt^t DUogd an Sebrnimlticln tiBiciit, btflo jn»ff 
fi.l)iiiä!c mai ti< Süufinunicrnng b« S^acgin auf bit 3Rannri:b<>f' »irf'U, 
b<(lo mefec raüjT<n Vi Untfreffijitt« in Urbfrlrinbuns allft 4>inbtrni[[». in 
StaCbaiut unur btn ^^^^ititiMr^tn wttKiftrn, tucd) SSoct unb tbiii <tmun< 
«ftn. ttUt aaljfjiii^ncteii liigfisfiS jfi;n t(T Cfiiitr«, unb wenn jlfii^ fif 
in jfb« 'Snittuna lästig «iBjcfit'-ji, mit tc (Cclilm inajjbuna (bi* auf 
bcn Solbaun )u roitUa «ttfuifcfn, ronin fli t(n'-:,''rii mi C-(iüi}r yjliunj unb 
SKi^igung, im Ilnglüif« äu4bau«c unS gtfliflun.i j;i .).'b;n üili bnniibfn, 
tucj fljnjf« "ffiirfin i)l nur bjnn ron iJifcilj, roenn iiiijjtiäf Unltreffi' 
^iac birfcn (Scifl ccfafTtn unb ««twitüiibcn ; bmn im fütii)l(rlicf)rn Strtit 
«lit bta (SUmtntfn unb allrn Uag(m4(4, n»e jebtr aOe Xcafi (uiammtn 
li^lmil aiH$, am nur fi4) fdbfl |a btlfta, btitfl bcr SoIbJt vor 9Ucm auf 
(Umb lituwfiii». Uab tTtit »titic t'nt libmmbt ^Stcmirrung tin. no 
nm^tol^it |I4 fe gtrni m\M^x\X, m bic (c(icn Aii\U Mi «trjwcifrlnbcn 
t«|(a aM Mtttn ffnntn, uab »« bi« Ojfiiie« atlt S'iffung behalten müfTcn, 
IM f((aiitti4ni Btrbrrbttt •»iiubtugtn, U btbürfen fl« wFtb«T b«r Qntec> 
Itü^ung ibm buBtn Uniec«ffiii(c(. fficnn enblid) bat 4ii<fc|cn btr itruppt 
«ai|(|Ii4 )U mecbta btginni, »tun btr eolbal blag ua» tnljitllt mit SRübt 
f!4 f»ttf4ltt)|)t aab mit betUKttljtnbtn ttulraf btl 34awt|(l uab bei Stf 
inttipiaat aa^ tSrot »triangt, bana ßab fl mtbtr ^n^fS^fi^ bit Untti« 
ofiiifct, bw aiEl nurotlfi^tt JItaft u«4 aut^aiita anb aattt gltii^et %afl 
«■b 9uMinxt% Ut fltanaf4«f< |ttn 9ti)Vitl bitnta. ttiat Xcappt 
frtdi« Slötgei, lidb mua bic Ofiijm mt^ f« ti<|tli, i{l vctiaita. Sal 
MIIMii btr ^|tiw ■«* BB «f «ii|ftiitB fnAn «(ff|w* M 
ItalmPiim üitcall. 

««4 aaf SoiyaM i«< VottmiiOicuagn aab In •tft^u ifl oft bft 
4*qMMl aliiii btt fUi^aagtii. ttit »iib itoatvagaita b«b(n im 
Itf^ «• MMn (n It^n ttin «angt larn Otft^tt aar 3 Ojfijittt, 
«a4t atutget nab im ^auft b(< Vtfct^M »ft aii^t lincn, ba iit gcisöbnliiti 
bit «llta jitUn. Sb4i b'" ift »i'bct btr nniecof iirr, ber jebec 8cfaBgcB< 
|({| btt XtaiVt aagtabliifllib »arbcngtn. tie Xapfrrfcit uab SaJbMtec fct» 
Mtn oral; ftint nnttfiferetfenbdt, fein ffiutb, fnnc j^iabigltit in StRÜtaag 
bei Xtnainl uab f'fiiiblidjer 91ö§<n, feine (äeiiteJ jegeBAart rnüffea für ben 
ttugcabiirf ttU^tn. v>ii bie truppe an b^birei: ,^ubrung »ertöten 

aUtu b füti 'Jtr.fccbttungfn njitb e;n Äoiporal aal eiatt 9Siliiäc> 
BilbungJanftalt n:4)! feqUiA (:ii>>;fi1>(n ; bie berührten (iiiienfdjaftin icnb 
bie 3rruil)l län;]frrr tifr;|ljril imb (^rfa^tung, bit JWat iiu i^^V Tu unb 

ebdcnder bei ^jüaglingl fd^cn f^lummtia Uaata, bk «btt ttfi iia üBtiuiBt*' 
aUec nad) voOtfllMit McyMnlstitallg |«MltlMll Mlb «il tlfbia M 

gelitnb ma<btn. 

t>it «(ofTe b« aattttfftiitrt in ^tcn nif bat« iil IM Ii4<i«it(" 
«ti|ttB b« «litpin« 9Mam gnt4ttl «a» ia btr Scafft cqia« Mbrn; I j(( müijrii si:t ibcen Unter jtbcifn iMi einer fioaaMiai MI.9B§nl¥ Mf 

.unter ibnin j^elett ^aben. «cptathe unb •iattn friairn. 

Die Äompa|jnie'8<tiuleo ilnb [eine 4iuri?l.tia(t für ti( iitcanbiltaitii (iiie-t 
gtnügcnben 4lnjatl brauftjbjrer in[eber a?(\i(bunj terrnenbbaret (»bjri^en 'ilxdCft 
Jlbta '^OUplmana i|l el gejebm, bin Unlerrii^t mt Srfcl^ jU (eiten, ober )U 
ibtnMibin ; Ri>bt jeben fteben f|!ncb jUte Aräfle pi ii Unterridit |ut ^irrfügan^ 
Statt (ABB m Jtbtm SaUill.nit auf ber Xu^t^l'^ftit bei ^a'jpimjnnrj auf bic 
StaU(^barftit »einer Untfrcfmete li^lieBen, unc nxebei ;it >-r DtrBiKeitndtiji, 
■l.tiln[[;:.l}reit unt ■^tnrtr.Jtarffit, am f(^nelinen m ber 'at'uit in«;; btrieJttteB 
ben ÄompagnifjtommJiitanten erfennen, — 'iBa« bie ;?el»iPcbiH, bieie 'JJfdftr 
in btr Xrtt)>p< aBbelangl, ifl ibre ^tttpere foer geringere Siauiinc in aUes 
Dttnfiti)n>rigtn ibce überall äittjlu|^ übenb' lüitiigteit liberaul vefenllicb 
ber 3(lbn>ebcl uut^t bemorradit, merben tz- '..\um t.t übrigen (Xbaegen. 

^te^ime.ü^i ijulen bätlen ben unjeinriiitn -Btetbeil, bj^ |Te unter ber Uli« 
iiiii:;ltu.-.-:i '.HitlllAl bfs ;}t<ij;Ui;:it= Äomm ansanien iitben. bet |Uin Unterriiftt, 
jiu ms^jli'^en lIu^ £r.:fii^t9'n iir)iebun|{ bie brflen jträftc bei Stcgimentl nilt' 
IcB unb iier»rn:rn faitn 'Ik-n btn im iKär| (uwaibfenben ättfcuten v&en mit 
Ifnbt Cdobec 60 -JSann per Siegimtut (u icä^len unb mit 1 . SKovtmbtl in bie 
S^acgeafdiule |u bfjlimmen, beren JtutI ein 3abr )u bauecn bättt. anb iBMt 
a«(b tiaem eaifpredwnbeB praftifibtn Seb(Pl'»>- Wit Snbe Cfttbtr Bjd>|l<B 
3abttl trrtta bie (Ibargtnftltälcc ia ibte it«in^agnicn »iebtr luciitf; bit 8m» 
;iigliiiifien »erbeit fpälet ia bit jSlanipulattonjfi^ulc für iSelb»ibdl «afi 
genommen 

3ui Sedung oller ttutlagen mihbai jäbrüd) 500 fl. jebem SttgimtiiM |i> 
aigia. Sitt't ttuilagt «on 40 0UU fl. für bie fammtL^en 3nfaatttit>9ttfiata* 
tcr Unatt bur^ bit Huflafaitg tuiec d^ut'Xompagnic Iti^i gtbt^ BMtbta, 
bit in 34|rt ait^t 60 bar^aa* btancbbatc Uni(r«|fi|icrt in bie jafaattrie «b» 
gibt, väbrtab in allen Stegimeniecn von 4SO0 ^ebültrlt «it( 3:ü(i>iigtl Inaa« 
gtiilbti witn Kamt. 

SMi an fataibtn 80 iKtgimtMtc |l|Ini ia 14M ttm^n^äan 
t. WO 9itbiN««tt 
5.TS0 anw 
8.a4t«n«MaM 
17.280 ««fttfit 

isfaauitn 34.560 (Hargta. 

«g anf feil CK|t btr Xni»viR'tMia«iib«Mra Milfia, mh| Ite Cwi« 
bei ftririlin<a|aa| Itf|pw4tn ONirbr) tin ritiriigi« SftH(tni| ta iqitli«, b«> 
mit ta da ab«' bm «abttn 3a(e' bei «bgang «a Ob^rgta ai(|t !■ gM| 
faHt; ftbtnfall« vtibtR bie tfO «batgtnfi^äier im fll^g^auBl bta «alfit iaMMB 
bttfea. «BbUeb «uS bureb tin |»ttfaü|igtrrf Oia^aabl'Cvfliai aa4 Mm> b» 
bin gelaagt aMtbta, ba« ber tUfug «a Ol««» iamr gKiaiMt bNcfel «alb 
meifteal Stttraata bi« S^r KafMia btlWbta. 

3r btt 9tix tcoft boi btrmaHgt e^fltm bit W(M>9ifiiin|illap» «B 
eiBilanblmiBBtr |n »ttgtbta, Mnt btfattrra tfrü^u. 9i( StaMMHftMaBt« 
neifen eint fcbr getingi 3a|t MB CtafloablaiäRattn »a-, »agtgta vitb nurn ia 
bra öaperarbltrtrttBgl'CffltR vfelt btcftttta (iabm, bie nebme 3jb" **t V«l> 
gang ber neue* ti:enÄ)eit ibrt <2ntlAfr>>"g anfBt^tn aab ttbaUtn. 

iil naiürlid), ba$ (Ib iStnfi^, btt irgtab daen £>teafivtrtrag eingebt, 
fi4 in beni'elben um fo angenebmer füblen unb fein Dienftcecbältni^ immer lie« 
ber geVinnen wirb, je mcbr balfelbt feint €tbenlerij)'n) begünfliget. S>agtgrB 
nir» jtntr, ben er|ll nji^ ^abrttt btr 8obn für bie überaommentn !Di(nilpp.i(biea 
)UgefI(bert ifl, jebe ffioit^e iätlcn bie ibm btriBeenbiguiti) ftinel Sertragel näbtr 
betagt. 0|ejg(rt f1(b Übngenl bie £et:n|'u:fat mi) ttt omünidtlni (fcljfung, 
bann tritt ^pefalation unb iSimulaiicn m t 5pitl; man li.ibei bei bet |'o 
mitldbigen ffitlt immer qutr ofrlcr, uun tro|n.i.(t mit bet Duote bei 
(tinflanbl-itapitall fiir berc::t jb>icbititit ^^b^e , unb frbrt all Mrmdnllit^r 
^nvalib feinrm dttnbf bin hülfen {lud) in ber liSabl ber (^inilaabimiaatt 
mü^fe iJtnabe unb l2tunilbe)eujun ^ aufboren 2dir waten jeuge, mt ein Ofi* 
\:.'r;btrn(r all QinRanblmjnu \<.''t jri'tlii würbe, obgfeie^ »tele Qbargta am bit 
0ielle melbeten SRinitiic m.iiiffunbi^e 3li jiinrnil-Xbinanbant nirt feinen 
Slügelbetniften bem luii cHlfTi ijelbnitbel be* ÄtLjimcnlä rorjrirri Hii) 
unfcctr Wn|iibt foHen tut (»'nflanblmianer ait^ b-n (Ibatjtnior.:) jfirab'l 
BKrben; b«r ^elbBj-brl bjt ben 4)or)B^ ror n ,viior;i, rfr: itm 
Jttrporal. (Sefreite, Sememe, Cjfitierlfctenrr rrättii ton birfen •fliii'pcu.^en üor 
ber ^nb auljnfdjliefen ; tver el in 8 ;3'ib'. rn nur \nm äii;ilbmad)|teben unb 
Stiefdpu^tn bringt, ijl fein Örfaj f"'' "ber roeniger inielligentern 

Wann, ber bit Sefreiungllan tritgt. S>4gegra mjii)ten mir auige)ei(bntttn 
timboHrl mb ^atniftea b«! SSort fäbrea nnb ibnen bit ^mtaeraBg btt 
r ienftpflitbt gegta bal (Sinflanbl Aapitai |ugefitben. 

Sit <trfo(gang b«l Itapitall na4) abgelaufen» Oitaft|ttt «ber btt tat* 
faViabta Oaalt bti frübertm Sultdtt nirb mit ItrtM btrtbrt btn Ciaftonbl' 
msan gtn»I9 ai^t «n btn itilitäcflanb feffda, fffabtra tt airb ti faam rra>af 
(m Mnatn ftin Jlapital etn)ufMen. So mani^tr, btt bieftai rrftbuMnSitlt fi^iii 
aat« |ifK »iib ütltiiBlcitni, itaJtwaHtitat «btt XHb btofoi f«g«T aid« 77 fciR» flfT aIk mm "^huv RiMiflfl^wi§ fRM dtniiQdltaQ M 
Mk |l»irii|i4|f|lilt|Utt,ta|iclMl4Bll8M|fnM««1h«fRra^^ 
.mU|e ««II «»INI |U |U«t' Hr fl« ««4 »m ttgt |Mwc fnUoffnni 
Ml^t flifim, «ter Mt Wtnl^ «Mir irammt. 

nm du f/titm V1^fl|t €lii|labtaiiinwr (»o^VKiiiMaf m4 
nrtifltK 9^. «iinMiM(} ipi |(»iMm, fifftt W( Otrngoifinmt «uranf «br 
Oa^re «fg«« tat Jb^ttal kcr lali<n iB^fremn^Ur« fhii finin. ftb Xvwppt 
Htviiiai für Hnta bie Xare ««n 1200 fl rrU^tni 6l(ttmgip|li<6iigen 
llnicT»{fiii(T( |Qar nur auf 43tt6t(, mal jtbii.^ n>(btr bit CtaabdMT^ättnijyt bei 
^rtrf«, ned) tir ft(IIuBgl|>fli4tig( 8(«4lferaiig alitdTtn faan. S« (SiRfiaRbl' 
mann tcbili um tag« b«r Sttcn^igiraaii (aas<n«nimen I.SIal, »• hk 6t(lirag 
«vribei ift) bTdpi^ OalbM faiiktiik u» t<gH4 <Hk flMla^t MB W Jtttii|rr. «« Coa|tniit faMt imt.9a«cllT|I.Wfe. jufaramen in 4 ^abrtn 541 fl. — fr. 
■■lAet5j:t bii fthim Mulltit» 60 |l. Ititt tit tirrf tfiintj'.i.itntfrit früfifr fin. 
fo^irt mit tun Ij;)' bfr ffnflalTuiia otir nnbtilimmHn SJfutlJubunji tif 
Ujt auf. unl tcr Wann ftbilt nur bic %^frrlign1lg mit 60 fl ; ba* übrig« 
Aa))ilj( fiUi itm ^nsaliitnfcnb ^u. "fflirb bct Ätfraa^irlr im T?;>nflf üHfal 
^nvilib unb b ürgftli* tndjt frmdf-JfibiJi fonatf) mit ¥aifntal,;c6alt ftit(j|Tfn, 
fe gebübn btinffltfit bft ganjf rrnifi rcrfeanten« Äapitaltrtft. ri«i>r jamt Äffl 
ifl judj ffnen Sbargtn au«ju(abltn, bi< fitsa )U Cffiil'rr« brffrbtrt tofrlien. 
©tira ftbjltrbrn ein** GinPantlmanneS bfrfiUi tir Äasita'rfil ttm JÜ^fi' j 
feab, bem übt gfllJ Mi) aQ« fjutfreffen jugt^fn, bif auJ \>!-'rfi jn i'tarrtl 
tmaancB »aira ttiauti. — %it in Cyftal (laaft ffin|i«itMm«nuT — I in Wt t%m(( datag« laci^bifar«« Ifim Mk fltaMiltt aal >m 

^at kcr «iPaaMaiaim ftrae 4jättia« I>ifn|»j«it vMM, U tan 
bnftlk i(i (aajlBtlrlK Jtrif^bfflilltaujiitbFrii »irbn aaf 4 Sa|it f« 
f»rt — r* fange bdi SMcafl mitlirrn, — all fciae JM^e aalni^tii. 

4M mnf rinltac^t««, baf rfn UaMrafiilM, b«r taglF^ arten Wteagl« 
fafi, ilrat, AUfbung. Unterhiaft, u. R»4 e(a Xaf^engtlb «en TO, 
W «Mb M fr. tr(4(t, feine ewOtat ni^t teicbi mft nngeniffeti 9riii4t> 
MfRlI »emr^fef* Bieb. ber nie efa f» rei^Iid)el (finrominen. — im Wtet 
feint Serfergung biete», ffijl etaattbiraßt anbelangt, »jren fvli^e <mmrc 
fräßet an bertei Setcianen (QDtenabterO bann (c|t an (infai!»e Aapimtanten 
!• »ergeben. — tDer ©rfparunijfn nia<^en »ifl, fann bei iali) fiiuiM tii,'^- 
liAen Wttfommen biel fmititr tbun; bie neae ©ien^rfliAi abrr lu tlner 
f|p(fu(atit>«n ;u inailitn, ffir tit im Blter fefne Serferguiiä. fcn'.trn nnt 
rinfpe J?>unbrrt C9uI^fn mis JuSirtir in aulfi*! Of^fn, — <c\Ut um aller« 
rti(niL;>trn m rinrn «2'(aiib( bfftpbfii, in tnn ti Bj;?fr (itfrati-jt P^aräta 
no* 'Jtna!l.'iini}fn jiU; — air '"elilit (ln>a finbtt, — muB all unioutbta 

— aalürftoffn iscrbrn. Cal .»apltat für btn (Sinflanbimann ifl na* unft' 
rer «nvctjt frint abffrfignnfl fir bejfen 3"^""?* — (iinn n fann ja füt 
b(n ji* S'oSfjuffp.bfn mS) rrfd^offen Wfrtdtl — f^nbcrn ritt ln-ne füt 
f(int beffrre äubjinrn) »i^reab ber antcn Stcnfiteit. — Q^em iaincc an« 
lere «nflc^t mififia a mag; — n (Rift Wl Mal tl (M| laRbfll! — Mk 
tDirb unl be(vfltd)ten. 

So wie bie n<iif ^IiiJ^iutnung tir OtiiflantJmjniifc all ©rrnabifrt, 

— berfei ffbargen ^litn roitb, |'e gälie tl ned> fiffe V\itit\ um bit iafl 
jur 9}ff!i(iagiriin.i anineifern; f» j. B. bei bet 3nf-in!"lf trn rirngagirtm 
■aanipulirtnbfn Üffelbvebell bal «ciDebr ai|a«ebnen anb bea ^(ey^äM 
|'.t gdtll^ mk i(n bie etablfelbwebell tragM. 

«Rfaail Sfawn IMO. Struth e-^acbviditeii* • (fBipB.) ee. f. f. tiptfk. AafeiUl iiiin mit irr «Ufrbäcbfltn 
»iiti*!:flp-.in^ «am 27. Sanner b bie »(m Cbrcfitn 4>!iari4 ISrofin 
(^oubtnboVf, Jttainantant tc< O(laaca>0iegimriitl (^rfber^^iq ,>rrb;nan( 
^JJarintt.'ian 9Jr 8. rrbelrne ßbac^cQatltirung |u bfioilii^rn unt ttm bri 
ÄMffTiMo fdftTft tfriruabft'B Unietlifurenant er^tr ÄlafT«, !8ci;iii! t)rjn|eil 
9fent>tirg )tt SÜübinjen. bei Snfantrtir-'HegiinratI (ic|bU)Sj ^x^H 
jRarl 9h. SS, in flarrfennung b>r an jtnrm tage beteiligten befeabwn 
^•^rrfeit bal SRilitäf'Srrbienfirreui aUergnäbigf) \sl rerlri((n getubt. 

S ee r. f. «Ipcfi. Wajefiät babea uatetm 21. e. «a befetlea 
g<rubt bu^ i'ämntlid); in ben beulfi^n ÜBttnbelitaatca billojirlrn f f. ttnp' 
|)e« (9lt4in), 9ta|lan, gfranffurt anb Ulm) fünftig bem i^rfiun.fS'iMaaiierK« 
menl |ii anietiteben baben. Sal feil bt« 3abee ISBii in ^ranffurt garni> 
r«ntrrnbe t. 0elbfdgeT-9aliilIoa morbe glei<f||>iilg noel SMai aeilegt, ba- 
ge^ ein SauiUtn bei in Dlain) ftaiionireaben 74> S'fuiM't'ReginieBtl 
•raf 9t«bili naift geanrfael. ta aUe teu»peat»BliagHIM fal Omlf^loilb 
Ml^er a«4 «uf »»Uen «cieglfnf «leben, fs b^ben flIaMUt Hrfifiitifi 
•fMbd^abfefnag berfclien an)abrfrblen geritbl. 

8 X>al Sertraaea 9t. MajeiUt |at Ct. (Sct«ll*a| bea 939. «an 
Vcntbrt aa SteOc bei |at|a<cW«MM Bit 9t«j|«t «an 4>eji bie ^unt 
tfMCB (im CItfl M » wc aall l atil k« «hm ^ MSt 

IR Wh» tragtui^ tat taiW M* MWif 
•f. r. 1 ttaJilMl «alMi Mi multkUMm fn 
i|ii»li|«a 4Nf<4*Ni k*l-la|t«ii 9tlfti«|tl M|M|M ti f w itaa 
Mft MltiMr iwIMMM <ii|iH M t ^i a aliagän^ in «n< 

_ It« m» |»att 

tttt- j albm ta^Meitf^MaWR »MbffiltMk IM. «t«tf4b M 
Saf.'lirgtt. €t||«ria| 9raa|'jlat< llt. K; laa ^tlmWKkäm 
M ^afaMB'BtcgiaieMl tfaig »an 9teit|n Hc. tO; htH MMn CUn* 
BMtifigff «IIM •4i|f«l*tgtt. b«« 10. a«b>3ig(t^iaaiaal, aab 
bem «taitftM flMMarb Jtatfil, M 3Bf'Sl«gtl. «c}!. Cn^l 9ti. 48; 
bie filberac Xat)f(tft{tl>Dtebaiae aifltr JKa|^: b«ai Ba|mnfi|RC W^atl 
eta^^i aab beai Sugfabtee McuMa 9iir(, bfi SaftatnicRiiinintt 
Ci||M|a| «nfl Dr. 4t; bem 9'ttanilo3ggn», CtaM^twJlgN; Jbifipai 
9tlttiL M tO.. bem «ab«t» V4t(aK^■^9A|nr «IM tti|»»erl; M 1^ 
HH «aHMOfiSilfintBWiBiB ««alailfa. bilS. iik «afri* •4aiht M U. (MbHi»Bataillonf; bem (Srcnabirr CKrorq i.^i!bmann, bei 3a' 
fkalttiT'RegimtBil gcciben r VIk : brn (»rmetnfn: eiepban 

9ta»af, bei Safanterte-Wf^imentJ (fnti"(cg i*rnil 3ir 4H, ili(4)ael *ftt' 
n(r. Vabreal 3'PP«rec, imb *acl Blaüb, be< Ui. SilbjävtffiBiUiUonl, 
SRii^aef SBofcr anb »abtir: ajigittij. 'be» .giijöarfJt-fflrgimdii* äciul) f. 
^teu^en 9lr. 10; tit fTlbrrni XarffrftiH-TOebailif jnwiter JHaff« : bem Sflb» 
webel Soltlieb 'S m i m a n n, b:m .((ab.trn C.u j',^<lb»ebrl Qbuat» ta f li) fa, 
btm ßagfübrec 'lütnbriin lancjoi, bem CSirfrciten diepbaa Xotb, bann 
bea Oemeinen: -S.n'.on Cömctec anb (Mtorg dlupliti, fämaitliite bl< 
Safanteiie'Regiaiti-.iä (^)|6«rjeg Srnfl 9lr. 48; bem Untcjägee ^lanj ^»ll« 
mann, btm ^MirouiUffutirtr ^oiepb fflUaber, brn Semetnen: Sabina 
Xaa^er, Sobana '^eteciiial^er. tteerg dlicgec anb .jofeyb ' tflf 
bH 3. 9tlbtägte>9atail(fBl i bem Xobrttn Cua^gü^ter 9taa| ^^rubeTtk. 
bem Uateriägtr «abrtal ;Vegitt, ben liatroailU'dfiibreni: $Taa) {tabet*, 
fellner anb Sraaj '&>ibecec, ben Q^miinen: ^'b'"" i^^t $e'a| 
etanaer I. aa« ^obana Btataiaitt, btl 10. 9elbi4f«i'0*ia«l«al 
bem a^tierie'tTampeier ttbaarb ^aaaalb, M ictt*4dil(rie4bcimMl 
diiitei e. klinget 9lr. 1. 

(Debet bie Seiftuagen ber 4. eaniiiil'ilanpagaic aae btai 
Seinbe.) i}R Oibenf^ii mutbta am 22. SSan« abaraoll aia<(t Satvfti* 
tttK'ftebaiOea an bie gSanaf^oft ber 4. Saniijil'ftanMwgait ia fäxAiikm 
fBcife «titbeilt. Sie tbalfi^c, bag mall fein ttafpetUoiy^r im »atjoliigta. 
9(ib|ugf rahmet V«l|t{ikaiiageH fi) etfreuii, am bitfa AaniMgait, inbcm be«* 
ftlbta (in Orben. 21 Xopferfeiil'aebaillen, %**xmA b«( VaMcwf bet tttfo« 
WVIm Saftifbra|«it aak S ta|( «nMc«iklnj|iB ga XkU aantair MbD* 
liaf Wigaiit bu 8(i(liM(ta bitf«! j m llt iMMm )■ «Iii VfilM M aarigta 3d|R« aa bet pft* 
HliB •(miliiinttlit MifefB. a waaj a i Mt 4. taai^ia bm Sicad 
fn fiaaiii|«r «tMfw lak Ufli Ma «nawiabiilM Nr aakna «aniiiil- 
Onagali al. «> wrt« b«aw» btagaJUU «IgdUl. bat <la M 

Anal ta annM «aw «iii NM« N( «fifilraiMr kw'^W ofM««* 
«tatMm bot kr4r»t(n «Mab aan Mal 1 ^aiMMai, I ll«|l« n i tf a i|t aak. 
I Oaan aaA«B«ir<n »aitt- « «Mgingia J(»«4 Mm 4 miHßm, ft faak Mi 
jtoa«aiBi( iMiMit «• alt alM «^Mkitll^« aal|R#fl gaa «ina«44a- 

•»reab bei felkiagil am Ut «aaNglfc fl« al Wi i » * Na IL. 
«nuf^r»! lageiNitt. Sü i»«|iNa Ml Mrfi«McMa Wftaag«a M gas 

-.^^ . — — ^ ^ «»mpagaie Iii gaa 1« ftlfitlupe tägti((( £taRlp«tncui:d b(t StonFfn nnb fBrmunbdtn in 
W( TiAeäiK grlejtnen ^rlcfpiultrn |u tcior^itn, tU i6c anoetlraitten %mt 
kcftcnl )U (jltg'D, <ilf icanfiiorti' unt Vjbunalinitid tiiba4it (u frin, unb oft 
Xtaniporit von 200 jtijnUn unt ^^tra'uutrtrn unttr bin fc^isirrt jflm i8frbi[l- 
«Elfrn |u ettmilitln icttt. 

(J< fei nodi eiluubi tu soa ttr .5lonipai;ni! ju 3?(tonii |Utü(fgf[afftntii 
IifljdjMütr.is ju ^(ifnf<n, retlktf; |u1) unKr anttttt bti irtm (5iffnba6iu:ii(il .i.f 
iti et_ lliditli 41M 4. 1K;>9 fo juijjc.iri.bnct, unfc m ö#ti)fniojrt ic.'^iii- 
flfUirr ,5tlt.iri:( |"o rriviittiliitt ri?n|lf j^dtirttt bjtK, bag barübtr an icttiat 
ftlilrUcnj brin bamalijjin (coimantircnben i'i^tr.ful bcr Jtavalleri« Qiriif SOallmO' 
tm bttiäittt Koxttn 

3m iStfJcbif »Oll ^aitfltc ls^c^(^ cir yjiraiintfuii trcj frc mjüiiiijfjl- 
tigfbn Scrditr^ccrn gut otTbunbtn unb ii'Pfli.^t nad) ÜJ^ori^rii ubitfü^rt. ^-.i- 
iti iaUn s elr ianitäU-Sclbaifn tit tbiiifäi})liil)f}fn 5<tl0täü ton (SfitlfJ^igtB 
»art unt {iiiic|(b;in^ für rumi, 3nib<fonbere )tid)net( fldj ein Äorpcral 
but<^ (Snifitlciftnbiii m;b cjl'isKi'äW'ttbftt (Sif(t au}. Tifftc mit iit jiUnrneii 
Japfcrfnif'&'ft. 1, XI iirfdjmürftt 3tJl"tt", Jiamrr.J 5,'jr.Ki,!Ciii ^JU^o.l ftir:? 
$flid)i miisdi ui;!(r bifiiiiem ,8u.itl- uitb i,'!*rjnatfn-i)it;i!ii. in üi[,)tniraii btä 
iJiiliirS, erftjiit i:iit Lti itij '.ir/niltLnit (11 -i iu':ju- ■"palnMiiUt riiu j<ci'P? 
8In»jbi ton i)U|Tiittn, unt lufets« t)\tbti nid)! aU<in ä'injmbf »^loL-tn ftintr 
^n'<bi>fiiJ)''it, <'cnbrrn and) »on (blem 9R<igrfü^( unb von Sdb^tvcirUu.^r.iint; 
ttlt fciae !l>i)irai^ an Srtbanbfiü<ftn unc bic in fcinim Xccnlficc rct^antin 
gtMftne 9Ujf(i)e «rrbiaudit tüjrt, brnü^tc tr ti( Sleiind Bon ftintm am 
iMt dng<(iabt(n ^nbe tum aittbantt.. »tiuctn ttuffu^tn »on Str- 
»unbeirn buci^ bic cinbtin^Bbcn giinbe Mc^inbctt, nnb «ob ftinK 
gabt abg()~dinitttn, n)u$4( ri but^ S(i|)(lg(g(iMMtt Ut 0«faa0(«f4aß |a 
cntgt^cn, nnb tüdie btn folgtnbfn lag mit ne^nm ifioi' MtiMkafB 
blt^tttn (. r. Mtgttn tu f»n<m Xtupiucnföiprt ein. 

baittHf Kutbe ««n b(( Jtomp«gni( bti Ungel« in ^Itmont 
rill SerbanbpU^ ttgalirt, ««ftlbg nn^ btn (»ifr^tcn vom 30. unk AI. 
92ai, »»(int mit bei 7. eanitiU'Atmyagnic bit Strttitnbetcn «n btrd«(I 
von S60 SRann «trinjltgt uib fobann nttiuc btföcbRt nuib«it. 

im Cf»ife4i( bti ScrcrBi »nbe gUiAfolIl b<( Xeutlyect von 
SttwuRb«ttn nt«) antttata bnrt^ bt« »»a^ttui* taeMt. ipi« tdfte wUtu 
tln anbiin Aeiporal SRamcnl Stet^ eirl ftcnuiiif f^ntl 8m^rt. äat «ftr- 
«lk««tU4( 8iif«r|t iMb itet ftitnu Baji^i. «Ai«ft am. ht§ ft m 
tmafm wi^ fiUni M» (nb«t WU$» tfl^. *tlt mm im QMMIh* 
MtpIlM, mOt^ mm Mt iiii«««tart ^|r. Ml Xmaht»ii>1>«s!ff«. <fMni 
Mogtl a WKeuSka, mb bic f«g lugtatfoi* «aiaM »>■> AmmmMMcmh^ 
ft nan immer •Hiflla» ftti lih «mülitlfmij tu tHmwf|W Wt/f^. 
wMtt bii Icanlportlfatm |K IfjkR |«ln. • - 

«m 3. 3Bnt langte Mc Jtoap^pit ta ftagnM «, in* Isaf fnfvit 
«npalten füt bu augU^fl Hagiffe nauilciMHiia oak MlftftflibMnfl b« 
«Tanten »b tBcimaHkelM b« L «aft n. «mm^MtI. ia k(t 
«benbbdmmeraaf »ufbn ttiM 80 «timnIMt M m » tM wila tf M 
SMw Mm|>fMbra I«. 3<iif»8atiiillMM alt k« idftm •rMWMtii aa» 
«aRfb aafgcru4t, iMitaataH, M^ligt aa« bngtKi^ <a»ai« «tt* 
ttqi btt CiftnMn M «|i<M aa« MalMk »tfM*<t » ^ ««caal^«*, 
tep ket aitliigc Ort fllaania fetr «nbaiinll tim wt j rtt t w i M «cfetlM. 
ttait fdto hiafu, an|iaai(c au* «i^t, ««4 ai^a» »n Ra^aaa 3 taf 
tM 4. 9aal kn< «nliiAyritf a«k |mw (inm fai CMiaaMMinke «uf 
k« CifiaeaH. mk |Im< <m aRatftfiMfen ftlip «iriMitfaiM, BKb M |um 
tRaiiBa((B>«n fltvrgni «Oe« |ur «upnaftme «W MOO aMmMta ««qK 
ttviAfi- R<4k(ai Ml BM^ben gcneftnea SBorrit^e an tinbanbmitirln 
t aai i a i Hj an MiMIwmitiH iwKaulp4)ilt4 aidyt |iiite<<benb mmn, fe »ortt 
WBfciaARnaBaiM afl^M cnfiMit. Ruc k« ruinfte Xbe>( vittU ab» 
MlkttfMM l(l|i|Mlt Ätf nicille fifti lla(|mitiagl ben 4. 3uai iM>n b«r 
•"■■"W aulgifalgi m»cR. «m fßa^aifttage aMteii jtbo<k bie Acmmunal> 
a "apie bal in btn Orcbanb^äarcm ufillia öe- 

•■ frS^en Otorgen nuibtn etnjtfnt Servunbeic »im 1 jenlj unt UmjrNng all; m^jliitfn l^iibrBHrfc aufgitritbtn in i>n ^iftn 
b<c Jttmmun. jii'ammttt. unb ^jm grcjiirnt^rilt btifuff in lt.\nifot' 

tlrung btr JBtrnunbrtin auf it-.v. w.i-.tc binü^t tcurbc ^niroiiit^n raiimKR 
bi( 'lirrnmnbdrn ton aUrn Q.t,;;ii ;iaä i1ia^<nij V'''n, llftüi «an ^ani« 
:d:rri::tj:Mi i^M'i.bit, ^rr-ittrii uiib i;Mr^jtii,~"ibr!!} aiH( SM I^IUnMä^ 

Eitcaoiu bcglciui, ob([ i'dbji jt4) mu4|'ain idiltpixiic. 

{•mm) a Cjüaril, 2S. 3änner.) Qin Ifftd »ennibti bie 3''*' Ibift« 
ärjtt in btr Sltmr: auf 370, u. J. 5 U^^cnttal-Äfrstc m:t jt 4m>ü grfl. 
(VrtiJlt. 1.;? Jlrrjtf 1. Äla|Tf mit 2400 unt «crjtf 2 klafft mit 

201.(0 ^rfi , 91 4< Ifläijtt mit 1800 unb Sit Unuiitn« mit 1200 grfl. 
atbalt. 

S«i einiget 3''' tourbe gemelb't. ba; tit ftrtiKerie auf einem 
i;ro§ariigen JuB« neu organiiiirt «wrien foU. Tit ürfatrurjfii, icfK^« man 
im 3tali(nif(t)tn 9(tb|ug( b(t Ungariii^en leisten .(tarallccie gegenübet ge- 
malzt t)ii, fiteinen nun aud) bei Sian|o|if4(ii Steiierei |u Q^iite ftmmtn 
411 isUen. >:^ie brr „Senflilulicnner melbei, ift bie t)iebe bason, bie gaa|( 
\iii)tt Sieitrrri mit <2>tabif(tcn ^fetbrn aul|urüfieni in einzige ftbroierigt 
'^uRfi babei wat bie StKlimatiptHng. inbtffen fitie ni blefc Ö<twi(tlgf(it 
je(t übettsunbcn. ^etnec gebt auf einem lingetim Qciifel bil .tltin(t>IHo< 
mttur," bei aul ber gebet einet ital>aUerie«Oenerall H. {lammi, b"^*i. 
bti tet ittitgtuilniitei »uäf fit bie tlulbUbung bei Steitei neue SBorff^tif» 
Ua Ktefn |at. Qvttä berfelben tf). ben einjelnrn 9teiier mit feinem X^ietc 
(tiegllä^ligec III matten unb in bei Sieiieiei brnfetben gorift^titt Kit in bei 
änfonttrii |M kiMiffblliaM. Sei Mef» Qteligcatcit iemcrfi btr 8r«i|o|ifl(e 
iVenetal ««4i, kaf Mi Xd^dg^il kil 9ra«|«fq'4m Sa|r«lk«tm mOtaa» 
nid^t von feinem RaiioRat-S^iafier, finbnn Mn fciait getfllgin aab Uf 
pet[i4«R WulbUbttBg, feiner tnbivibntllen Oiiie^ung (fnu|rt. Ouf« l{|tm 
tirn feO nua «u4 in bei {Reiterei me^r )ur Q^eltung fommtn. SatMfatm 
tritt ber Setfaifer bil «irtifcU bei «n^t gegenüber, «U («b« kii MUiä 
buH^ M« Scnwlilmianmiig ber e<tuf»4|fen ibn Bebrataa« MclaM. 

+ Cf ifl im kbfiai ««^IWt •*• Saunfft, »ii tumitt aftf 
püt in (taan. «iai AamQMkMai «• 9m9H tMMth tt« iif4mf fHt0tt 
t'itaOUxti fUHtiaMitni* - . . 

•«iki «ab «lafiBKSifABtftUt S IlMjwaw •afN ITt Op. 
lieR, «67» «alkaiM) I 9Mmm WMm «T OKikH, IS7t " 
~ ~ tfi •»! n OPLim. ist» Mkaini 

«aii»3iifiMiri* SM OfHin», It.lSK «aMni I «Miiln 2i. 
raflcnl «6 Cffülitf, 12« «rikaM; IS 0m««u 3i|ta ttt Offi|iiff, 
18.6M «•Oatai; I «atailn Oealitiakft IS Offi«f(n, MS» ' 
i eaialta f iii hwt SS fifi^ ISSS eaftaiia} f - " 
bacamii ISO Ofkim, 6000 OMkaMif i ltaaya|nii takltaraMafat 4 
Offiiiin. ISO CalbMi«; 1 0iriaÜMi Siimwii (««wilj »7 OfP^ 
27M e«IbaMi{ S. «aMitai Sitrranc* (9almw) SO Cff||lin, SSBS 
««(boten; 1 eota««« aMNiUkn 18 Offi)iere, 14S1 fWkawat 1 Aaw 
pognit «am du corpi |h 8«f 4 Cffi|icfe, 180 <3«a4iMI| 1 8|p«|MBlf 
" ~ 13 3jg««>«aiiSlMil p «mUim ts . Sfogenta Jerelngebradtt. tt mjren iniiilfB* 
kiC flfnat Bon feinblitken Augein sefroffen würben 

Ob SWiWfitiMica b«i eanitit«<3:riippc :t.icc n b;rnlä für Mit ttafw. Mm irnnt« in bfefer <>iBii(4t nidit übcraiibt nviMn 
k« kb •iMtItiair lam < bfti Jj.j .ii'- 

:', ^u.ir :ntr- 

IlfMktItiair lam Vaffutken voa ttJerwunbeici, ui 5 ujr :Kc:i:«n 
WfMIbiat vorgefenbri, unb ein ^ag blieb in ÜBaiitntj am ilerbani' 
Wl 10 Sanitiilnägen bei eigenen Asmpagnfe, fo wit jene von "^a-- 
tiaanba bir 3. unb 7. 3anl:ätJ .Äoinpa;)nie, eerfebrlen ununlerfcroctjfn 
iwifi^en kern ©(^(adfifeftr unt tm iifrji;itpl,i'jni. iHrl'ufi bet 3v»(!lertf 
f<rbcrung nnb (Snlleetun,; tu lUrttiunCittn juä tdi i<fo;ljisitj[etti unb •iiti 
kaabKliffn »mbe telencün .t m-t btr au Ijnber <,j;'tnrc-,bn-rirfftion tat 
ttlkmialammen »egcn metjcmaOgen läglidien tfrttafabtien settoifen : bcnnod) 

iMHdt aM« M n^t auf kli «fcatafn «M MKlafK m|K» «i 9intit»ictt 4 Offt|t«e, 160 OottatM; 

30 cffiiMie, 363 ealbatra; 1. nnb 3. SaiaUUn aulliatiftke JUtokiani 
S2 Offitieic, 432 e«tbaien; e4k»«l<i'8cticaaw 30 Cfiifm, 480 Catka* 
ten. fäminili(^ «udänbei; Staticnal-ftoaipafnlMI i» ka 9**kAVM SS 
Offiiine, 960 eotbatea; Oouanc 200O ealbtkn. 

jtavaKetic: 1. ^ujoten-Regtaiettt 5 Slfabten 30 Cjfiiie», 800 
aolbaien; 2. $u|a»n Oiegimen« 5 6ir«bioR 30 Cfftiierc, 800 eolbotcni 
1. eanciett'Oiegiment ö evtabrun 30 Offiiicre, 800 dolDairnj 2. tSancier»* 
Siegiment B &<fabton 30 cffiinre, 800 @«lbateni 1. SiagonefiKegimest 
5 (Mfabron :iO Offiiiert, 8U0 e»lbattnj 2. £cagonei'i)icgiment S Sita* 
btcn 30 C>tiiirtc, 8I.11I tc-Uaienj 3. Siagonct-iNegiilient ^ ältabsoB 30 
Cffsi'-ete, 8(j0 Äolbaltn; ,!tatalMmttä l> Hifittson 30 Offijicte, 800 iäoU 
taitr. ; L-triiltnc ^^Ser ii (»OfjSror; liO C jfiiieie, SOO eolbaten; Qtuiben 
te* «tubt* 4 Cjfljiete, ITiO iolcitrn; >.Wett4»jtOTeile ü (iifabton 20 Ojfi« 
jiere, 900 doltaten j ÄuBiea^nit ber Öatbe du corpa 12 Cjfijiett, 120 
£.oLbaten. 

«IrtiUctie: 1. ßiefltment «4 Cffitittr, 2jtiO aoibateB; 2. «egi- 
menl «4 Cffijiete, 2560 ßolbaKu; 1 ;i^jtaii;on -i laituciiaien 2G Op> 
|iiie, 860 Solbaten. ßofomoten 2617 CftMitrc, ;<l .iiJO .^«ibJUB. 

$etnei ein VtrfonalfiaBb von 81 Q^tntraitn, :jiut 
ObaiMifiiiinn. tin tBinMltang«* itab «w eitutiU-JUtspi. Digitized by Google f9 perfonar-Itac^ric^fen. 

Ct^ttTtiA» anff'aulf^ni Vkttf 'Cebral ; k>* fvlft. : ivit Wrofnt 

Jflrfittiau. »rl ZI. 391., tat Atrananetuiicrui t. tl. *i* grof («rto^di^ ^iffl' 
f^rn VtiII|i|i<CitfBi ; Htmunk ^»i^im J^d»I, tti 14. OSt, Ul 9liiitThiu| 
1. AI. unt OBiltfln Armpf. »r« SO. 39i , »<l «'Unhin kitfti ^r*1^c|egli4 

hfut M et. (Sir^OKCrtdit ; Vrnplb ißpfgrli'doll^alk, {«Iri^fjOi 

Mm Atfilf-Sljkf, brn pifutir^'" tett»a 8bI<r>Orbin S XL ; ,^tinri(( 9Tafra 

fJfenfrure>4^1lj9peHit, btt 41. 3«,, »m tlm>ilnu| 1. «1. «r«Mir|*a> 

Üiypr, tri 7. Xng.-Sl gl. , »If fürflll^ 04>a<nftiir4'{i|r|H'|itr Wüilar'0(r>i<i>P> 
9trt4iil« unb elfter Oraftn £uMfv, tri 9. U^I.-IMiii., ^tn tgl. fitnrtrfi^cii •ninintiNtm. SrfBcftrrMngrn uni fOrrfc^uiigcn. 0<n. «agujl Stliirr Kn 

9<bniitt. b(< 1lr(..i2taM, liro». |iiin Tirtftcr bii MTl.>9f<bciiil>, unb Cfrfr|) 
^»iii Jlabifdl, tc4 Srl-2l.it>4. nn. |um f r^frl M 9il 'Somilel. Slijor 
er>i«n Ott«Ia»(f). *** SNitiMi<))oli|rl<<I&iitti>r|rf, (um <i)U|'ffoin»t. i« tafitl- 
•iMM. Cb'rfUl.'Hiitltat Jtarl ütltr Dtn fBttftt, |um Ct'itl-Snbilcr «Rb 9iU- 
»■im 9lilitdr<1lpprllaricn<^rri4'. tfubisii von SBvt^rr, 

V ^al-'ngt. <j. I. in ttt Sbi.-jr«cvl. irnb 9t«tor ülrianbn' Mn ^(OlHgtr, 
VI<4'X*nbl. (U QaD'Iau»« <ill 'iMa('4Rji*t ntd) <noiitu<. 
^^4i»nirunern. n^itr Oitc ^iltin, m 4. 391.. gulini b>« OtaU« 

eiüKr« unb VlogmiioT in ■Itanhia, <nar<niili«u gr^ boB 6iin'i(^i frrnrc 9Ra< 
l6<<i« Kf^ntr. llmrrli. I. «I. »rl 9Rir.-Viili|ti'miitIer|i4, So^onii Ar»t><tf<t 
^»tn. {. AI. »Ii 4. SU«.. 9iij<n Mllict j^ärinn »on ViHvaU. Umrtll. i. Jtl. 
tri 3». 0«.. «»""» «l>U«in*l. «<»«. 1 Ät tu I- «II-, 3pfef ^• 

frtr«. S'iini. 1 (ri 12 «nr.-Aji.. «»Urb erDnon». Oiiiim. t. jri. 

13. •fnt.-eN^r. . ^eiinn Tbn 9(uta»fna. iflm. t. Jtl. »rl t. 4I3R. — granj 
Cdunitt, Ct'rr-ffiunbdtjl (ii »rr 9>ai(>Si^ul'Jtoiii;4giii<, Sf« RilliT »CD Jhtii 
i9»*ti. Uairrtr^l tri 5. 93). 
Ot^m'-Oniei^ttllgt«. 9^mt« Ottn •■■<(mn an» |u IM,)<a ft( brioillijii: 
»tm am, Xit\ Urb. Mn Otciw. »J« JttmivutniTtrru) 1. AI. mil 9(tl»i" 
Urm »et bfT)«jlMil naff. VboIl-CTbinl ; btm Cirrüin un» A>ni»l. »rl 27. 39t.. 
«Bil^ilm ^tti'i TD« SBÜrtleiaterg, >ii !D?nilIr»(l«rtl(i>« »r« AanBian»rurlr>a< 
fttvtm Iii Vrlgifibrn Srcpolb'CrMn j trni 0(<r|lrn bfl 21. 311.. 0iif)i» grlrt- 
ri4 $rJa|rn {V C«Afrn-n)(in«r Cifrn«4. bm tgl. airt«ilin»ii*>n •Niirtär- 
0U4«ivCr»r> 3. AI.; »rm Cbrr|ill. tfC tri^ BrL . tmtvli ^»HrfAt«. 
Aoaimintrurhra} *. AI. mit C*i»rT(»r», »«BR »rn Waior «n»«a 8angl04ta 
un» brm ^ftm. gtani itUnt; btiu \tt lr<^. «rl., »<a< MtlUdifut laii ediirrc. }iriefga|1eu Der Jlrbaätton. t. W. Cbnf cinrr ttrnberun^ ; wii ^nbrn na^ anfrcrr U'trr|iB^un^ 91^4 na| 
fifif »1 rrrrüfn Fcaalr. 

^rri^tTT »MI e. <■ Stün^in: Siii gfirigt flUittrilaag itrtift ju fi^t in %a p*' 
lilifiir Ortirt; ntr fin» In b«r ffroNtrlung un» lai^lrn jitt 3)rrHiiiiniun,j| »rfiliigra. 

g. C la XarBcl^ol : SSran »Ir wi4 »al Qinfifcnbrli »rr C'rff«<ll>4l'i< *ou 
cactiillcn. fo iruT»t bar (lüiflHtr 9<baB(c niifttl bi^cwroi^ (tri^arlrn CHI tacT«!!. 

Cbnlt. e. in Üutnturj: Ctnbrn 0i< unl »a« 9R<nnfTti|H gtfiOlg^ |arlk4L 
D«l OHlrr« »aaa btlrpidi. 

IL C ttt kirü^nitt <I!tif4ln(n>9a(ti(onl X1tti>p\)0 S^ltr ia ^ta^, 

**** Beini 4'rra l|rnlca Oro^nann. 

C'l cn Ulm: au<l) für bi« Ti(nA«n. 

4r. «Id. «biataal Z. In^ntif«: QBIi tabni Obnra »tn Aalrnttr aaFraa» 
(in iiantftabit, mtU für »«a e<l>raaag4tiritf SO Ir. Vnrto krja^ll »crbra muitea. 
V. F. CERVENY, k. k. allerh. priv. 

Mctall- 
losik-lDstrnmeDteD-Fabrik&nt 
ParU tasS. M Kftiiggris \m B«hiici, 

empfiehlt mit Minwcisuiig aaf die vielen BchmcicbcUiaften Zeugniwe von 8eit« der lübl. 
k. k. ö«terrcichi*clien. kais«rl. ruasinclien. JcliniKl. btiarincben , preuMi»eb«n , apanisoben, 
norwegimh-acbwodischen etc. otc Militär-Musiken und mit Oeltendmachun^ d«a Matieitij; 
allgemeinen Zutrauen* der Itfbl. greasherzoglicb badinehen Militlir-.Muaikloitungen, «eine 
Blechblasinatnjnicnte. Tür deren »olide Arbeit, Daucrliafli^kelt, billipe Pniae und beann- 
dcrs roine Stimmunff der Ruf »einer Firma Garantie Iciatet. pcDuitifittr iiu^bilDcn moOcn. 

SRapicr. »rlitr l^rariiif^ is nU »nlii|<> - imiirnt« 
liii Ulf ClUI'^nilrunirnirn (inr fairrr>4rati KiaDIrrif^t 
VulMfbuan trianal an» »i> Btti^l babm, |t4 (U In4tifi«n 
OtllitÄr'SaprUmrlßrrn lu bil»rn, mi><a »»i» u»i». 

(«tilgten >ur4l Stiti, anlritun^ unb »c H nötbi^ «a^ 
ftiartrlt Qatrrridit — In aUin — auf »irfra AUU|>|»rlt 
Vfl'H Mrn»<B 0i*ira — brrait berbfrtitil aa» tinif 
fübrt, ba» tfepin »abatA »ir nnntiiiiKari llt»trat(ia' (ia>4 
laldHU £.|raA»oftnl nitfrntli^ rrlnitirrl un» ft mit 
Brrilill^lHl liar fali^t teuUi «altitin Itanra. 

9)l(tr(l münbli^ cbir 6iit(Ii4, »»rbofrei. 

OUa, <■ 14. Obinar 18«0. 

V erantarfet, 

t (. Mrmii-AjpiUmrijirr. W>f' 
(labt, 9(i>ir4R04')|T( Ir. 19. 

3 eifrrf. St, f. auäf(^(. pmiU 

tiflM(t jut (fTjf»8un9 von Ift frinfftn tiif lur frobfltn ©aitung StlmtnwäSii>t, miUtät-Ztui)' unt 3t»il(*.OT»ntur«.«»rt««. fo 
JHfibcc aul oDm bdiel-igfa etpfcn, torid)« fi(t in garj (Sutepa M itHtn Wenommi'«, fo reit «fftt«« l. I- ömill* aBl9«|l«0ttn VIM- 

täf unb <rit>H>3r><0nifT< rifttutn, finb )u batrn bti 

!iRdbindf(tiMen>i$dbri(aiit unb ^riofltAitn'i^nbabct. 

$aBpt--.^iäl)ranf(f)infn.-9Jifl)frIaqc, l'iiiraqnibc on Her *Bifn, (Stfc Der Wärtllc^(^ai^r 9?r. 77. in ^Bicn. W ä s c h e- 
FA BRIK PIIZIGHELLI'BINDEB 

\%' i e n 

Verkauf en g^os et en detail 

Stadl, Stciadfl^Aftse 439, 2. S t • e k, 

tVrnrr 

UniTominuigi-GoIdsorten anJ ISützen, Stadt, Grabeo 615, 
zum Ordensbaad. 

Preia-Couranto auf Verlangen umgebend. CraNiiton- 
FABRIK Waffen- & Militär - Efifecten - Niederlage 

ANTON STRIBRNY IN WIEN, 

am (irab«u 11"4. 

B««Uortirt06 La^oi ftller (iatcungcn S<iteDW&feD, ÜBiforiUMtteB und allon >oniitif;en 
Tor|^ciiri«benen ltattnn-6«geut&l4tl vou vtirxU^tilxn Cjtuliiüi uuü den billigit 

fcatgeatiUien ProlMn ompt'olilen. 3in ©rr1a(|c von ü. C 3<im«r«n * «. »JttlMatftll In BSttn. ««tauflrrj.ff» «r. »4 lü ihta frf<ti<noi 
■«t Icrrl^P *>< In Bllrn (^ttltbintliiniirii |» iiiin: Umfoffentcr ßfttfal>fn 
(OeorrlifcQen lln(frritf)l örs 

k. tt. ^tlttir-/n|)riiir|'(n!i-|orps. 

6*^111 Ctit |anlti«Diitra OuiOrn (ufoaimritjiWtfai. jt. 8. 11 Ctif». i)rtrfl<t, ^Irti* I A. KU It., am tiulltr 
4l«fili<rf<akMi n«4 tOta Crl(* t«t 9Rcnit(l)i( t (1. 80 (i. c ffi. 

3>«« «irftc^nt« «BrtI l|t ein «riif'4»» fir ISi»r« «n» «antn» ■mt' «itiMIt in (nriliiiJlt<«i)«r Qaitmmta. 
ttcUun) •Brt »0« *it ti»nft frF<rtni Diitt !Ptiii»ri»l- u^» "Prutiapirffnifr. jiiibtn nunit» iwiiHiJ« «inrnionjrii 
^4 rgn »rüdfntrn (Srit^Iriflungfa i:iit bat Unit tut ^AjUii ^u Utetiu«. fhi Mt 

fetten (©ffijtcrr brr k. k. ofkrrcid). 3itmee. 

Um t«n »i(lfaif>'» «inrT40rn ibti tjif aBtittrerf^'i"'» cd* ^icin'l lIiil(rfl(«fiffifM |a bt^ntn, 

ifl ttnftrf^Abrt Irr JPrtr^4lrirrrn fm VrT^cürnrn ^bre in kfrfiUfn 42riu wu (ilbrr foT[4«tül]Tl unt t^l |i]t 

brr IX. Ctub v»a<n»(1. 

♦tTTfn Cffijifrf 9fn8e6ii|l. >*• ?llaiiiifiit(rl auf 610"»* triffliAi SBril ju jiftirrn, uno wirb brn|>lb«n ^rrii^ »ül 
>Bni] Krfrgrn üin, jrQt, na^ttm ^if ®jffrn rubrn. bir 9^'ll't|>in<) irirfe'T rr^tlmlltlii bfjiebtn. Um iiti )u rr> 
nö|ilil>n, frabra vir {rtr Bll(f|^*ntlUllg in ><n Cunb i«trr(i, bi' Hl jr|t rrf^irnrnm (Fitfrcun^rn in gan| 
(rlictiAfn 3*if<Arnriiltm(n tu vrTiibfrl.;rTi. — tai Ifflrrl (rinrr dtUntbunj rafift «t(jrv<D<lll <"*'' <^*' 
bann rlti rrbcbCT !l!dtrD|?rfii rinlcdt. (0 btJtfir ri ^rrftnjii)) uiit, »nin i«J ftboHiirmfiit b4[b rtntul truu«. ^ir* 
i'nlj'n ^frrm. ivrl^r )ur *>4 nl4l Im 6r|1(t iit ®crt(4 finb, nUiibrn vli uul blnaiil no^iajl' tnrV^' 
aumrraHon auf|if(>rb(Tii anb bf-itilra, «a4 bi< rT)4i>n<nrn 9 Ogntr. k 3 H H h. l iB. i>n bf(lrbi| oaf 
«Ittniol abiT nat^ unb nac^ br|ogfn |prr^tn fonaen. 

3u et^iUuitjtn (mpjtfbll tit (BaAbanblvag iitn S. 0«roll*4 S»|n In QSiin, 2lrr(tnlpla( 615. 

«Kmturg. im 3i"n»r 18««. {Brtlaf)«|>(inMuii)) Jß. Ä. gieret. J(. f. auffAt. (rriiril. «U^rin ftdirllH 

Ana t her in-Mund Wasser 

PnH. 3*("«i< <" ^itr. 6(arl. iuAttutrn 9lr. Slft. 
ptti* I (l. 41) hr. «tfi. Wilfr. 
$a h'tfrf fnl 10 3gtrri! Mtbrnrt STia'^McjfTrt fiib ol« riTirl brt Mi|ij|lii(t«n Q>n|'(7Virun^aiittrl fttntf 
fit Qiim all STunblbrilf bilriKn b"- oh l«il«ll«'0>^<uiiiiiit ton totrn aab bö<btVn (trrfct'iitn unb bnn ^r^- 
trif^rtfn SJuHifuni b*pi;Jt wiib, iidirrii)lEi( ibrr nn be^D'aifrlrirT nailj)inirrt} bcntorrjfleiibfT ^^Irrf^nli^'^l'^n 

bar4 Virlr ^'afjniffr bnodbibntrt irirb fr fü^li iH) mi4t itt*i mtiinta Snprriiun^ ^ia|lt4} nbcrtobrn. 

KahaploDib 

p ■ erlfllilfaHrni b ^tr imt. fnii 2 0. 20 fr. i. Q- 

Sl St. juffitl. crtnil. 

fli]iitftcriii-.kbiipaf}ii. f rri» I 0. 22 h. I. S. 
«({(iakilifditi 3iil|ipal»(r. fttii <>'1 *- S. 

<Cpn J. V, Papp, 3«bnar)l in Q}icn Sl^bt. XuAUabrn Mr. 1^7 
||3s^ ^"4 1» bjbrn in *ta ntfiftm flimlb'ffn ®lrn< fo »Ir ia »OfH V^c 
»insilJbl'n in Im btUnatni giroini ju bmfflbra ilirlftn. — 9t wttH» iri 
birnfflbrn au4 olff SrKu tinfUttr Sh«' »rrfiriijl. Tit Cualltll blrr" SIt'ff'r. l»t(4( ttu Um 
l*t)nitll4l>'R 9«tril«Rtea •■|lanb* «a« brat ffim- 
Im Clalrttalr rlüial für miit uHrbriUt iWTkfB. 
bcrrlll btfaant. 

t'ii Tirif« UtMt<n 6nb: Cr. B. 

«fn fl<ik|>f«(iffmri In f*v«t)rT C4«Ii I ü. TS (r. 
, . «lüatrin , t , U , 

, ^b*t<r<tliff<ai« . i^waiirr . t , iO , 
. Ififrnttia . 2 . M . 
(gm «ni auf I Cläif 10 fitr , anf t eilbf |a 
18 «h , 70 «fr.. 1 II 7S «(r. S C W BMt.. 
3 10 nir anb « <t 10 Ntr 

grratr fiab in rrlArt flufiraM Mrrltbh Ctni« 
Biit S. 4 unb 7 Sliirf nrtT'rn Tan 7 P. 70 fttr. 
M «8 f. 

I^ic Vrffn nrrtfn aaijf raaf4t , i<*«4 »t 
Immrr Jitijen bi' I'i4> öortr. 
'Xn t«mir* t>a%tn^n itttuttnttn 9t *>«tt. 

D»r friHn bitanbtni TO4n.ifI finr« e4utjn>»t* |r|<n 
9Ia:t<bni>n||fn Barbr »an «iarra (Jcnjutirnirn mlftrtMfrl 
unb Wrffrr mit brm ttaBbUl» brr (lytTii aab S.- R. 
marKrt rlii«f<<im««||fll. tRHtie 0)rRrT tittfVa IHi I 
sa.n\n fimt J. lUtlCr marlirl f<ln. 


3Mt{r «an 1. t. B«ld»cbmUt im Brrlln (tit mcbr 
all 90 3a(rrn tübirlidi rrfannitn 6 t r > i A'I'M'» 
trnrbfn von btmfribrn nrurrtinii« srrbrtfrcl, uub loarWn btr« 
frlbrn in ibrn ■nrn •u<A*liBag Hgtnl f^ir »14 «ntMirt. 
Tic CimIIiIi bir nirmni Ift ^Iri*. bIr Vnih f ni |( na<t 
t>r 9rit': 

«II tPIctaUi^taat »r. er. <L t.tS, % 1.10 f. 3.80{. CB. 

. «a'if^rattbm . , . I.7S, . 2.10 , 2.30 . 
gri) «(frannl , . . 1.75 Mnr. ViUmM 

Hini V<|ia SO h. jftrrr, (Bibraag. 
^1 fllnjbmr »n ||an)ra t'u#MN« Wbrutrnirn IUt«tl 

SBon blcfcm ^abritt t(|ku« fii:^ fciniHKilH 
Si^ct in Crfkrtri^t-'^^ll 

^rrntr llrl< >orrilfci|i: 
J. lltlM'l «atlttinAnru llaalT-4l«lfr, pr. Siil SS fr., 
in 5Pl(luUbü<i<f<R I I. S fr. J. RUUr'l ÜMlr-Pa*!* 
(Cb4littl) In eHiUn Itn OS rr. ti4 2 11. BÜ Ii. i. 83. 
4^r^mr Ar Mkvon ron Firier, L T. Ptrer, TIalit 
Bblblgut Chutll, brr t««14U hTKitalfM. MksTl» 
CrvBBI Mn frttirUta, <|. 8S tr. unb 3 «I. (0 tr. ö B. Uniform- ^aflor - |oit)ir(tint)r, 

Uli Vottt 2 fl. J^t. W., bei gaujtm £iu(fnb 
10»/, »iabart, 

)fraktir(i)t Äriff-HonlraaT mit unb cbnt (Hariit)- 
Ittng }u urti'i^itttndi ^ttifen. 

JlKt gtfDd)tm frunj. nnt (itgl. flarfnnrrirn 

son btn brin^lid)«« ^äurern tiuH 6()0gm. 

Grosses Lager Ton Bad-u.Toilette-Schwäraracn. 

J. Bitter, rlr-ftruiai'u!« m'l baaa [Kangr vcm t. 9iJri 184B fn<it 
rintn Siufit mil rinrii Xtwrijttn. 9li^rci4 bur4 bl< Dtf» 
baflicn. •lAtUldmct URb »<r«Rl«8rt(i6(t flttbaftiKT Dr. 9L fHrtcnfdb. — £ntif «eii f*. Vatr fi CBin. r Ii-" II TT 

XIIL Ml^lfll«: I Mi lM«(Mii«< • M>- »■■•■» I ; ■■füll ■<* «fM(ln o« »Mül I 

«•• ««ritaH«' fn«Mi . (tat »h ll«t<ltl>«. »ci.»»n«HiW *■ M« I nc^rfälttg 6«f))ro(t(n, — unb 1\t „^Rilitäf^'S * ^«l <■> (>i""< 9(aff«(( 
fofAT «Hf bit jiingpni tui«iii(fli(ten (Sifa^riagtH o^nltldi ^<i4 unfc 
Tri Urbrc^giia^ tit Ir^ir Äd(g<(pt4)( bi( (Srgäaiung t(( ^tctr« 
iio«^ |ai m<^t in Wnfprmi gtnoniaitn. (S>aa}e S^tegtitKnKC unb Säditt- 
rirm — fi^en Uagc auf btta ihi<gi|4>ail|lta|«, biidxn ui iUa|)f( nn- 
betbtiiigt; trar «1 «Iii MM MmIM; §4itr Hk Bi#M - 

Ia^ii »p aabtrl! 

Qlüfta n>i( abtr auf b4< nb^daufme t^rctmuin, fo ^«t fl4> tco^l 
in Uffcai bi( na4tH<fl(4» Vnti4;i '^i'j) iScCiIrfnip auiS)(ft>ci>4(a. «Bei 
Vitt b<((itl »«nre uab mit di<u(iii tc(4)i(ln qiüik Cr^aniiaooM 
bei ^mtl, bu S)i«nfl)(U, b«! 8l(f<tVf<Et4tut (cStcUvccutiung, {>t(r(4<t«äR' 
lang, ■taiiaiflTiraitg, Vbjulttaag, SBca^^lfnung, S)ilbungtan)l«lini unb 
»idH Vabne, (dbtni^tlUfaraKncTfa^ten.SBirUiigdang, — fliitU«i|l ini|< 
laa(«n! — luA bti bn ^r*<fTfläaiiM4 Knam wir («f bf^nptca, 
tdi bm6 Ri4)t b<i4 ri^tig« gd^rmoijfrt i^funbrn f 
MiMgt alte •taabf«! M bt^aiut«, ba| noa 
tni««i fitaiaab Ik^m f»l, m UI ^fkt^mbt Otritaan ta r*16« 
«{4t !■ Mtiri^MR. jtfin attttil' fttbtTf Bo^i bd Crfn^taii« |o fel^r, 
«I« \nH übn militärifiiK <Bi»i<4t«agfR, fetm ^i« |Ut fi iii4>t (t«>* 
tttiMe tlli4iii«fritra — fankm (In flld — t|c MM |H ftnfm. 
BpnU^«fef< ®ifTm tfl olfo ni^t gnuis; (in «Oral an CiMnaim 
«Ml . ycatliM«» £)i(njl(, ma( bta fStiMfcnra }U Crik (Mjiai; 
faffip 1^ Skrfe ni4>t nii CMfenMafm aufet^cn. 

Pb bfn •(gMftaal b«t «nliaibr amUkk )a bcf^tn^ ifl t« 
Iii4t «Mi« bl( aVMUif^ttft b« MlM itiiiilftoabrt ji«« fi |M' 
loit tn M #f«c bti« Uitccgiuiti «m bn 9iMmI< \* W iMitlfK« 
aiiilifi «MWii»iw (at; Nabtn tl jt MifriHl^, ba| M« Ihfct ^iaiy 
ij* IN* AwilfbvMtifti-- likfc SiiniilfiyH btnlMi M4NRt''tt4t 
lltaiwf4«fi iStle. Mb ii' r*inm RfffM aar {mm Xtifl lni|(t,aiibtc 
«b|^tMn itawf^dfit bt|l|(, ni» fU«ie «it aMMt «f Mt 
•lM|U4c SNMfMir «liiMM mtfilm fal. •«} aHlMM |t|«. 
IM M ta» wt«t|M«t ml b<t 9(MMi< ia "bit iW n i f oii u arfw, 
«iikt tfM M(l||iRtl|n ^wrr, foabtre )ut Stiftm ; nnb lia ^m, 
boi in imNRIw 9l|rai fl4 iwn glitten X^cU imjinflt, »fatb u« tieft 
^ertob« f(«M aHfiims tf^t !> bm Mi^fntifM iMtai 

fönnta- 

(Einr fo groSr ÜRrfruitniVaung reit (8B8 fiatt fanb, iSft 
fi9 aai^ (intm lOja^rigcn t(rift(n (aum rrdjtftrtiflrn Dir ßrflnng<> 
t>jl<4tisr Orotlfrruiie tntofanb bit fRrfiuttiun^ \^ tief, ba| er. Stajr' 
fla» brt ÄaiffT brbrutfnbr 3tfllung«riicfrtätUf in ter Rjnjrn SSonarür 
na<i}|u|'(!jrn, brtDOgro faabta.^btcaudjallr Irucutnförprr murbrnburi^ 
birfra btbtutenbrn arfratmipro«*« in ifctn gdjlai^fetttofrit frfer rr- 
fiiittfrt 6i fann ^tn)\% tiicbt flltictpiliig (nn, ob man im -j^orbrn 
in rinrm <2SttDungf jabr bii gar äcrfiböcfung brt >i]o)?ulatcon nfrutirt, 
rtft nur rinrn frbt ^rrinjcn ^~{uma(b< in bal 'Prri riafieDt. Sri 
gro^fti «uQunorn rerrbtn nitt nur SdjreäitlfBge nnb pbvTd) minbrr 
^(rign<i( idtulf in tie Ätm« fingfrutit i'onbnn bfe bciirrtn SHtträflaff™ 
»rrbrn au<b (mp|labli(b btnl^it, in bit man itfttlul^ ^inauftittftn burf ■«b Kaf. Statt, bit in eorgnätfttu 8rbrnlu(t(r flr^ta, bir für l)it 
gaait ttbrnlrn()rn| btrrill tiata frfftn guf faxten, unb bir in S «ab 
• obttiaaftnta StrOanglldbrtn nicbt afTrndrt n>uTtfn, nni bir jttB0cril 
Wlttltlaffra binTrt4)trn, foI(t)r Srutr icrrbrn iiu« ibrtn bürgrrllibtn nnb 
CnBrTblvrd^iliniffrn gtriffcD unb Knnrn burcbdi'i nic^t mit £u|( nH 
Eirtf in fcrn nru^n Ätjnb rtnttrtrn. Sir 'Brtiölfftun^ roirb a(fp g||f 
Siott; rrfcftcpft, unb fca« firrr in frinrt ««ftlagfrrtigftit grlä^mt. 

tn ^ropf Äffru rnjuroait« iai Sabrt 1858 unb brr ring«fü^rte 
Äobu« tm_ ©rdjKl brr «ofo aR«nnf<bafi mit brn ORrfrutrn. battr mit 
B?eitrrtt jRütffktt auf bir ©arniron«- uns TiifnflBrrtäftnlffr, au(( noi^ 
25<bitirriaff4ifn in brt Ibriibtaag brrritrt, unb bir auJbilbung brt jua« 
ätn ffljnnfiaft icrt am mrifltn bttiögrrt, »o bir grof rn Qrntftrnuni« ' 
9 0« aiiiiionjsrt |un (Stgia)aaglbr)irf, fmtai tiarn iiatimallgrn Br(^« 
)>t lalirirn. «Xatotifungta babrn borgttbaa, b«f ta etr^agalhoBtn 
I. Stnnrr 1859 nD(ti rin groftt Xbtil gan| »btr Sirfratta int ^ttM^' 
ii!<ftt; obgltitO bat Crganifationl'etaliu bit Krfrutta iai laafeaben 
i$tnbia^c unb Bommrr abgrti^ttt »ifTta B>ni mb tiat Ibri^ta»! bn 
^trbjk nur aulnabn'torift gtflatttt. 
ri. 9tat btr ti)t' Cl (rint $ebcl, fMbtra nint ttaltMl, b«l «Me k«H IMM« 
BUUtädbU «Ki4s^4«q»la| |u«tf8bma Xra*pi«»(t>«t «m «aufiMf» O ^ ' 

~ "' Cärab«^"'tB«|goni trft i« 8abm bfr i#t< Mimü^lHi. 

eo far) äbrijra« bit 0(ft btt «(^li^Mag dntl fttfrvtta btntffm ' 
ifl, tti<btt« atdH«|t' •«■«er, ^bfl nnb Sinttr «t# 1858 
bo^ ni4)t ^ bM ntraini ^bm^I <n IMftiittlT««! HaiiiftalM. ■ 
tttMgnrt l|l bit ntf • IMifn btTt^taafit «br<4<mgl)t(t an4 «r^ 
CqNthwnt btr t i p tlt atl oa« ja bttra^ttn anb na<b uafrttc-ilafblt 
MC bat fKaiHtm « drit, ia btr i« flailfMt tia (RtfMt 
rtfcttt " ~ ' " " 

ti4M MC bat WaiHaai w ^tit, la btr aa flaiifMt tia (RtfMt «ifi 
tütttt «Mcbm (Ma. af At tltt, ba| it im 9tMfa in bitfti Btü 
d^M f(ia m|. Mr Im M|t|*'>M CMbole n, bic in rfnta |aa( aa«', 
gciMlntmalifMM « ^j MwwW «» fl *"'! fof^M "M/ bif an^ 

flttpt^aii W q^ w h fü/Si aab MC iabH4 aaA mIPmi ifaca ''Mf* tU^** 
mifN*M imaitlficaaii-VNIiif la bc |ti^M ^ — Mr riatn ^I^m 
lÜinHi W ^ ndt «tgiaa M «rfbattn^attlM M» »M^ s>r*«lH«*' 
■adiMiaai |a fM!; aal it Marbta in Mtfnt Bt|li|aa| iiwbt ta • 
94m 1U8 Mi ImaMgM' t«r XraitptnttMBnbMiit MtiMUti • 
9n f^uM» «Ml bn (Etr<ini||V ia aafftic dHt «rfoibt IbHgtaff • 
nfall. tiata |ta|iM tltH btff ^Mrtl nji Ma «Mn^tabtn JM«g ab- i 
lari^lcR anb aaliabilMR; anb bie aftt Cl|tafi(|«|t dml CMtbaMat • 
.ftflbaitt in Ctttagang bet 9<>tiftR aab Cntbe^cuagta,* . 
ifl btn Ibfiatta in 6 fSttfttn ai4t (ti^t btiinbringtn ; an nxnillMi 
bri naftra f^xltn iteniainnifativnl • MilMn , wo btt Volbat ta ■ 
{'rimatiott in bM ttagM |M|i aab btafMtaa aitt IM ifeM^^M«! ' 

rrfl nrtläft. ■ * • 

Um UTifrrt napraMf4t ^rrrt^rrgäniuno )n bttrnc^frn maf auf 
bü< ^Jbr 't^SO jnrurfgraaaarn Wfrtrn, in nei^tm na* btfgrtrgttn 
SSirtm, bir nrar ^vrtrloTi;anirtrung rinr maffrnboFff SffrulfnftfQaaj ■ 
crfcrbrttr. 3" ni(t'>iiol!:)fnbfn Jabrrn br^nüi^tr itiiin flt^ Iribtf 

mii bra TOanaftbaftlrtfat im |if<rf, tvit n ^rrabr bnr<b SlMfi>ni(^ auf 
(Jntlflffuni) unb fonfliflrn Slbflanj? (Id) itUtn): moitfr; bi« bir errignifft 
tni jjabrr ISSi roirbtr rinr abnormr SHrfrufirung rrbrifibim - €5* ] 
reurtf son ^aiit |u ^ibt rtgänif, mtbr unb nsrnigrt rrftuttrf, mir t* 
brr au<(rnbli(f uab 3«f''Q grrabr rooHir flt< war birl _ nit eine 
r4)lr(blr ®rlbroirtbfd)jft, ito man obnt Jtjlfu! täglicfe in brn ©äifrl grrifl 
anb rnbli* »it 18S8 bri brt Mrfrutirunfl fc tirf grtrn majir, B« 
fbt t« nbtqniiitR, b<| bit »oi^anbtM «Mcfibafi aa Stutta ai^« in» Google (ti4«. SXe noBilf*» «ctlfsenlitit ivu im ^.ibit ISSH, totxbn bff 
Im 1854 in tm«i Sittluitjfti afti'taitn 3l(trut(n bfrfitjn, xvtnu fw 

i8M !■ M( BUfnvt ütertnirn unt rtfrftt mrrttn rnüffeii; uab fo »irb 
•hl M« m i|li<kr UiMj«|hb MÜmatifit piopagin. 

Sri Cl9ftnii|iM ^ilcigi« aMM|l»(l{<6t mv| ti t)v4 «»■ 

trwltni Mlffr, feotte 1« tMUMi. ilt 3at«t not hmaiitn M CwRl trwltni Mfr, toÜB i« Immmi. ilt 3a|«t not im aütn 
S(«II M JMtaKlanb«« «1 (Ate S«ff |a MtfafTai ««b tuT4 Rffnf 
tni i* (if(^. 4i«nia4 bM M n4 bft 3iffrr bct ^nt'ftffnvf 
frfl|i(Srn, M kM4 «rdlM Mb (ii ftft« Slffl %M 4. Wtttf 

bä itriffJflanbrt bmagtn. 

t&i i\l M(i)t Iticbt iu b««(eif«ii, imcmm MB frfl IMl Ri44 tkrot 
tng, btn übti^tofrn 9t(friit«nbrb«Tf von Sab» I8S0 naib nnb nad) 
auj)u^l(id>rn. i)ätte man in \tUm SStraungjjabr um 6200 9Rann mtbt 
geboben. All b»r 8. Sbnl Iff Äri«8lflanlfl b<i tfr Jnfjntttif beträgt, 
f« maTen (m 3abte ^i' nabc an SO.UOO 'Skann au<e(glid>rn, bic 
UM nebe g(b«b<n is(rb«n niu^Kn. 

Sit twattfn, baf bie in brt ^ifnflfrjjänjung arb«it«nbfn CtAan« 
|(bcii Vagriff btfimitffn torrbm, in ttjrm tif^eciAtn ffiorgano all un 
Dtahif<b, »er ®4l«gferiiflffit Ui f «rr? iijcttfeMlig fTitt^nfi; tci bfr 
SBeUg Ii'8' b"'<^l Safer 18ök btuilidj «er, unfc fj jibt ctfl< 3«" 
fant'-Tit'SRtsimcniei, bU bamaK b(t cintm i}ci(b(n<|lanb eea 2728 
gtjnn äb«t IftOO Rrhutrn, alfi» nobr <in '/< n^tdini. IScnii anl« 
f^I^^rn aSttb^ftnifT'n bie Onfanterie nii^t Mi)t alt f<tlagfrrtig ange* 
■Mimen neibea faoi. fo tritt bei 9ta4)it^eil einel übemipigtn Olermtcn' 
|]Wa4f(l aocb riiip|!nbU4tT bei bei ÄabaOnie, SctiOnte unb ben ted)- 
■{f4KM SnMilKa ^nter; »ab bit giiftt Vnflrntftaag aab XbätigfHt im 
9ii(bm antf ia dan f»l4a aagnitcltt« 9m^i«IniM| «if|t(ca. 

«ii 9rffni« t«r •nnMit •!■« fcbn » i s i liw i MilMH aab 
dalaiuni tnlta «irr aflgtmriM 4m|>ipttnttc ^ivor: 

1. S>n Rtnairt* itri«g<fhMb darf ^ml fiü fai fäan Min 
«Xannidiafillatl. (M M^MMi, <■ t« Bafn |aM «ab m«$M> 

ttt fein. . • 

2 Tie jibtliiie ^(lelecgöniung baif bat jWniprti b<l ♦wWi 

<n feinet iJ4)lagfetti(ife{f nidjt beirrtn 

3 Ter JnebfnSilanb be« ^tere« irut ;(t ft ?öjffe bie 51]!igli4ffil 
ftbn, bie jün>itlfn 9Rannfd>afteii fo langf ptäifut bfbalifn Hnnen, 
M (It tH)II(ooiinfn au«aebilbft, fo i.u fogeit: Toltiittiirdf itiib 

,'• 4. St«f Bfrbjli»i|«njSi9e Sieferse muS bff»(t)fit, um ilt erften ) 
miginge fo^Ieid) ;u itdtn, ixt neue diefruten nadlAebilbet irerben. 

S>it eifvnuni ber pinanien wtaibt tt i« öebinfinii ben grtf' 
btal^nb M ^ttxtt 10 birl m^t^ltd) \a eetminbern. 9Üir ünb ber Ueber» 
lOtgung, ba| ber SufjHtetiil burd) 2 3abte anb^ltenb unter ben ©of- 
fen »oOdxnmen ciulgebilbei fei« mu>. Ter Äai«aIIftif, 9IrtiDett( unb ben 
teftniftben Irup^jen, trirb befannilid) ein »erbiltnijmäjig grcBerer Jrte« 
bfniiilüiib lujtemen'fi; ji« loerben bafcet ibre junge aSannftfeafi S unb 6 
^abre unter ber SSiaffe bebalten 3" \o\äjtt 3&eife wirb bat .{»eer ein 
ilell einererutte« unb fdtlagfrrtijr^ |r;n, btffen SStätfe übrigen« nt^t 
(i^ kn 3<>b' fonbern in ber Su^baurr unb jtampffäbigfeit feinrt <S!olba> 
IM »RB^t. 

<Si t|l iin nid)t bie Vbfidjt ein fönnli^iet (Elaborat über ben 
Oegenfianb autiaarbdirB; btt ^au))t(iig( j^nb bereit« angebeutet. ICtr 
Aritg«« «ab ^riebtnlßanb b<r ^nfanierie-Keginenlec unb beren Srgän' 

eg foQcn aber bocb B*(i btfprodxn werben; mal fobann auf ftbe aa* 
» ttajfe «wMnbniig flab«a faan. Uai f/tMit bcffnc Uttetf^t la 
ImHbmb, fol bit fnibete ^»raitflm bt> aafa^lirfi ÜiglMitif Mit btc 
bfaiMligtB eergU(6fn »nbfa. 

XTttglf>Taiat(»a etat« ^nfanierie fXeginent« brflanb bitter ia 
4 SMafSonl k * JtomiMgBien, 1 S)e{)ot>93a(aiOon i 4 Aompagnien, 
I •ttaAbicfSaiaillon k 4 itonvagnita. 

S>a Jtb»4 ba» 9r(nabieT-8ataillM mm| Orgtaifattoal-CtaMU 
Oll b«T Arfrtae rrfe|t n<rrbeii mulie, fo |i([te bn 0taab bMfilb«« 
cifHUli^ niibt iam ltrUg<flanbf, fonbern |na ReftttfcC^anb brr 
^Maattrit. SM« 62 Safanttrle-Stegiment« ^ttm fona6 tinen vorban- 
hnm JMfgIßaab b«t 4 3«lb* aab bd 1 Sc^ot'SataiOoai aiit S838 
timi} bji Mft itaiHtalaatfa iivif4»cn Stall aab 8 SXtaßia^rcn. 

nt tt 2Mi^aMTi(>8li«iiMntcc fomicifa: I48S 9ä{II.>jt»ai|»agai(a. 
ttt * AtmtMgaica. 248 <inaabi(c>itoaM»«gaifa; inraiiaMa 

S«1,«M flam Utiunmm n* HAM Htm «■! b«» KrfitM all 
Ctf^ fit bif In naiBff «M ttfuam vf^>n 9 mMnf. 

WU* M*», baf bmi r«4 Vmaffe «taMMOk — |fil4 
IMimuitc brc gn'fb«««' Ia »U JMnlfgtMtlMl «Nf Ml Äifcm 
MlKpa M*ea aiaftt, »el^e übrigen« Mm wniiilH fMai4 (atic; 
kam MI iNir bcai ^afaf ObcrUffea. : ^ Tit grifbenäilanb ftne» trr 62 ginten-Jnfattterte Wegimfnter mar 
im 3abtf IHSA itt 272.S i-iUn-m <vi i]: ftnleuitienb, baf, 

nenn bi'von t6<)ü JRaan benriaabt «erben müfTen, um bitfur ISOO 
Strfruten in ben Ssfe'iSStMb auf)anebmen, SBetlegenbeiten rintretta 
mußten, unb tai pr i^empagnle taum 20 <icnfiRe ferblirben, bi( «mal 
mebr M I ^^br Sdbat traren 

S^teDen Dir aan biefer Sorraalion He neue bn 80 3nf«R|fri*> 
Itfgifluattr aab nafer« Sltt .fieereteTgäniung entgegen. 

Die 80 3nfant(rif0l(giaitat(r fotmiren 1440 9«lb'A««|iMRin, 
160 a>i|)ot'itrai»agal«a arit «Inmi Ariegl^aab »wi Ilt.tlO Wkttt 
(Qt ifitt ber itrieglflaab aon frübiz beibrbolttn.) 

Stt 8. i\)tü bitoaa ifl [iijxüä} mit 4'Z.580 gf fniU» riayiMw, 
baber far 1 IXtgiBKat ii(iU4 «w U2 8Utntu «tfUia MNfm. 
(>3iatBrli<»( «bfiäagt fab WNNcHAMi* mjifMtV Mb tl«Mi te 
^rieben nie t»lrl btiragen.) 

SMe aiefetvf be« 1. Sabre« niib 4t,IM flaaa, |int b<4 t. 
iabrt« 42,S80 SSaaa. fentt b4i ttiftatt brt SafaatcticflUgiaMM. 
5,160 SSaaa bilbrn. 

Sei ber MrIMII M|(«<bNtM mtu» QrMMlfinaMtig« ittii 
ba« «ut i rt 14-» «aM. ka»«c M «iatai fStiMcs fliMa»! MB 
MnMi |«b(( ttmiS Mb 9 SM« «• Mil» MHt b«l B«fm 
rerbIfKi« wi| »H (T ««)^ni4 PR MiwfiirtM| «Uft. Higiaicat«^ 
btnta «ia gf^ffwc g i Wia l f aHb m 9 mMM IwllHn 1(1;, MfttM 
ia ao4 gMpIfRtBl Vh^IMhII.- 

IteK» bNfir Vit f«tRin|la|M| t«t fiM Rfginmit aar bw t. 
tm tm HamfiMl, Mi faa «Ufa SfcaPfaln m*; tbu «Iri4e «h 
}abl (ai 2., 3. anb fo bil lan 8. ^«nflfabt. Ueberbiel («t|fbc9fl||ft 
antct o^Bli^n «n^(iai| ao4 bea 4. Z^tU feiarl Itrieglflaab«! «• 
Ktftm. 

Saaril Mn Ortttgoagt »ta bct ^rt i M iur JtriegffdTaiaMoa 
bal («tt Bl4t ia iam 9triobf db«rr«f4t flmH »• b« 8. Xbril bei« 
fribm gerabt in b«r «bfteOuBg obrt VbH^Mag b«grtff(a, babn ai^t 
ftblagfertig <fl, — (ättr bi« fltefraiinmg anb Vbricbtnng lOHir im ttfel 
nnb flDtil ju begiaata. alcte b<r Qfbfrttitt |at fttftnw aa» bn ffni« 
It4)e «nitrttt «■« fWo mit* n$ Mit M» CMct i*M SM»* 
bur^iufiibrtn 

ffitrb nan bie i(riegl6ercftf4aft |i«if(t«n ben fSonalra 9lar| aab 
Oftober angeorbnet, fo bat feber Xni^penfjrper feinen MOen @tanb 
Ja ttnAei^bu^ten i'rutrti; bir in Hbflelang obn Sbri<blang brfinblfite« 
(Xefrutrn hütn ili Uebetia^l «M. »»mit na<ätli(b< Vbgiagt ia bcc 
IrüKt ^tttdi tTtrbea ttwu»; b«t ltt# prft'bM M^tm Mb llügll 
j;ft fB'titriibunii ju. 

aBite jebcd» in bie Ärifi)*fotmation gsifi^en Offoter unb 9Mr| 
iu treten, ber Ueberiritt (ur Seftrse unb bie (SntlafTung nlfo f(toa 
ejfeftuirt — bann ijl brr junoiile 3«'S'>d!« bO(6 fifc^n « tit H SRonaie. 
aud) ncdi länger unter ben SBoffen unb irirb, bj rr nur ben H. Xf)M 
beträgt, ber es4(ajfertigfeit b«r Xrnpt» frinen Sintran tbun. 

■Ob ber Äapiiulant anb Referuift um einti(f 3^cnatf fruber ober 
fpäter jar Meferoe ubertritt ober au« felber entlaffen tpirb, fanii beren 
bürgerlifte itnb fiireerbl'Serbaitniffe nidit empRnbli^ bnvbrtnj aab b» 
gefldjtrir Sitfi^fertigteit bd gaafni ^eere« ju (tbn 3dt Mk MuÄ* 
roirb rocbl biefe« fieinbaren Opfer« luertb fein 

üt bleibt alfo eine ni(bt )u uniftutälenbe Ourgfi^ft für bk 
eoSfommene S^AIagferiigfeit ber Srmee, nena beren (frgäniung fo g(> 
regelt nirb, baf bei einer Sjäbtigen Sienßneit au4 aHt 3«tre b<T 8. 
Xbcil M itrieglflanbe« at« JRefrut iamäibil 3tbel (Rebr obn fi«aigK 
maf graifTnibaft «enaieben tperben; ijl foI(^e« aber unenmrlfetU — 
bana tro^tt ataa bar(b fübrlicbe 9ro)ente bie Salglri^ung (b er}i(lrB. 

Dnw obn onferorbenillcbe Vbgänge buttb (Sptbcmien ober itriog 
eintreten, — mal bann? — ®oIibe ftreigntffe triffM «Ml bal Itrieglbctt 
aOein. fonbern fie beribnn bot ganie Sanb. jb towna ol« itlafra 
bn 84*jlferuBg; unb fo rate jebfi SitaatlMhgirr gnne |ur Valglti^aaf 
f4«Mr|U<b<r Serlufl« beiträgt, fo el aa^ bit ^^id^i be« Colbalcii, 
t>on ftiaea «nn)ra4(n aaf Sailaffaag Hnim QiH rtiiUffii^ — M 

bur^ 3af<Wag g«»l(T« ^toiente ta bm {a^rff' 

bo« araaaic Sif^iltaif »ieber nnUkt 1(1. 

•«m bl*f* «niMtni übn bit tallalhnit «H Caba 
ba tSßiat aab data a«4 — aal tUM« 
giag« iai t****. >w»« » jht bW » • gaa t n^rtca, — ka 
Bnlii|aag b(t KflMUMMflill k«4 Sltt 9i|Ha> flak m4 ^ Min 
fia IKttcI p Ifabm: 

SMtaftifit 6 3a(r*, 8l(rnvt«n)>|n4tttag a Sa^rt; — brt CM» 
(aagl|>|[i(bt{gr gtninni ^irbri i SMt; — bal ^ bit ^(flt (MiMi 
üTirgiAipM att fUfnac. ^ kju,^L,cl by Google ^inf\t um bt( s(f(tif[b(rt( ft^t gülllüfl auf (iwr VI9««Hng 
(Amioenco) aaf^rfirDtc Sottrrfr bottrn P4 |ablr(<(t( X(Tv(lt>!3l0(T (!) 
iniMitit; ibr( it<obI(|<)kltrn itu^rln rr^ofToi (14 in dnm ^agd (arri 
TBi«nt en ploiiceani) 5""'''^ iit ^aovtn vorniArn, itft» Utl^pt 
C^ii( oftrlbrtt t(pt)fn tat Slcrruin; )1( (lattrn ne^ niitr gt(i4^ Wk 
fi^pB BOT bi( tttbt (ingl aa fic mit il)tn Zabtn Mtdt 

'S>n ««MMM H» w l WlftiO - Mt «MM« 
ttfttfn. 

T^rr Cbrr^ li^t (um 9(n>^riff( tiafen unb tTMin((n unb jMrit 
9d) mit brn (Ruf*: .9* Mt ttr Stciitf anf bir f(inb(i<bt eatttrif, 
b(«f« f«(ie i^t %tWT fort unb b()(tcbnftr baf ^rrrain, auf nditem bal 
•BftfArMfni« StrgiUMnt aatütftt, mit Sfi(fenatn(n Ibfnlant 3>nit fäOt 
ttbtliib gMToffrn; Jta|iitSii Cirarb »hb fdiwtr emvunbrt, tbtnfe bi« 
ttnuncntl 3>aitHn uib iigi. Um bit ^inblicben Jtinonta |u ttxtiiitn 
«nf b(T Jtaaal dbftMriHra iD<tb«a. Sit BB'Vf" fft«> ^<^'i> ^'of fi>^ 
Hrik fhir|rn ficb o^n« in4 fDalfrr, bol i^nra manitiinal bil an 

Ml e^ultttn TtiÄt. 

9(11114 b«sinat Wbtm ««« bm CctTrib«, ia wtl4)m bit Siroltc 
(!) »ntciira finb, i4a iHtiagtnytttffKtt btina^t aaf •fnt^rUttAt (k 
beut porUnt), lUrtitf^Kn rrifra bi« »Mkiflm 4NMn afibfr. Kafm 
C(»tbaM« «BtiMTita boint nüibtnbt« 9<ftfHl nHk »flttttn, t^m M« 
Baffn QkbroDd; ju law^ta, b«l nitg(t(n|(f(|t( Uftr, ntl^tf ■(( 
CS4(anuR beb«ft ifl, in »tI4<« ft M «nf bic itnit ttaf{»ftii. 
. tM lim ki* llatnIitKlniantl. Sottntitr nnb StioatP 

igm ib Mfn'flk 

|at nc mir,' ft0t M IUI mlMt Sfonial M S. Ammi» 
flUtaMNi, ,<iMH W k ^ t Iß wmttn, mt few WHaUmt b*t IIa«MU» 
I« cml^M. 9k ipmiWfAtn «ttiOtriflni, ttflaiiiit ob ftSiSut Jtd^n* 
Idt, M«i iMl ifMMI a*«; «tf^iit otjirflMn. thcgitfN Ml« 
icB Ib biifUb« irf^ABBtn, bic fanttbartn eajNMie bit ,mt9W.|«f(t« 
itmt, ikI4( M i« »itt^ibitn riu|«R, m Ut MMi 9it llü bM 
^aafta gmarftat S^nlici» MtfttMt M «4 4» W^lailfR, fünf 
0tfi^ä|t fiab in unftrrir 9tmm. 

Sal Rrpi'mrnt, irrli^tm fein 06(t{) b<il 9(ift>it( (<m anieibtT' 
ibtgtiAtmng (ßtn) gibt, bilbtt M aifo^lti^ nHtbtr a(l Ao' 
lonat, •^at «<bfin hcUn Rutk r< mit tiatm ®at( übtt bit Stil« 
fdtXT, mo btr mocoiligc iBobta ß4 mantf^mal in litft 9fn|(a (bour- 
bieritj etricanbdr. Dir C?btf< btftatia i^re iZoIbaKn, auf brr ^tragt 
ttx itoiaaianbcni bt SBrii^t, \)ltr b<r Jtommanbant bu 9)?oa[it], bort 
tt: ÄoBimanbjni JÖcfbtr, briTm Bataillon bit iRfftrct biltft. Wai vt:- 
)d;Iä|)t ibnoi iät ititinpfirtbrfrurr, ntlcbd in ikxtm xaiditn Üauü 
)u ttrtidxn fudjt, frin -lölnbfrms fann jlf auftalffii ©in bt«i«l S'ib 
fctn^tt bit 2iTaiQrur(, fu übrrftbtotmnttn tt. EBabnAnni)) iiu« SQutb 
1 lou« Je r»gei ti5tt«n bit 3i>ae(n buiAfinaobtt Sllle*, ita? ibntn 
mucrtcmnit, tut @(tT(tbt toirb von 99Iui gtröi^ti unb unter bir gügr 
kc( itäaqjftnbta gttttttn. 

®o tiTtit^tn Ht bit ©traft; ein Jbril wirft fl* rfdjt? jiipifftfti 
tifffibt unb btn %luf, anbttt trüftttm bit ©öfdjungrn »ui Imfui unb 
febta fi4) tI66(i4 "inf tintm gtcftn 91<ftrffltf nifbificn cn<rr<icbif4fn 
JBataiDoBfn ^t|;fiuKfr, bit eon ifcntn mit Inn ©jii'nnc:f anafsriffen 
nnb in Uncrbnun^ in bii^tt 9fa)itnbBf(tit iurüifgeirorftn irerbtn. 

3a bitftm ^Hugtnblitf fltbt man Vittot Smanutl im gtfirrcfitn 
QMop ftintf $f(rbtj vorabtrlTit^tn ; btn SäbrI in btr ^anb ritt ti 
in bcai Stmp^. 9ltb(n i^m iß bti (Zentral (a 3Rarmota, binter tbm bit 
£)ifi)int ftintf Qknertljtabt«. Xitr Aönig, tapitx nnttc brn Zatiftr^en, 
IDiift ficb fü^B in bol ^anb(Ki»ii9(' Stinte 9}pnx fotgtn bit farbi- 
nifitu fiotatOont; uatttN|t »b befiHt (d<factfa) tatÄ btn (lifinta 
«a0df b«r 3Ba»tn ttflniftn fir »ifbrc Mt OffiMPiM. Bafb ilnb bit 
CtAatta bti btib«a 9Uliontn untttttnanbtr otratoft, Srübtr im 
ft uab im Xeb«. 

Ii$t fk^ bitfti nn^ßiimt £auftn, bitft nnerniAnit Otgti* 
ftamg (Auk), Miff Zbotttafi, bitft fafl übrrmtnf(^ri(6t «nfhtngung 
niBhm,mMtVk iifüblafftw« BMkm btt Ct^rtl^tr burcbbrai^, 
mam mm ttm flniplMb, f t tmSAPRfrab nnb mi aUtn etitta 
|ta » ii i iimMM Mb Sab iMibntMb. SM 1(1 fcia tegtlmj^ger Kampf . 
Ut iMrtw «iMlai M HMiMbw^ fibcc «ann nhft fl« b«ttb<a. 
M(MiNf<*i94H«(l tnlH JibH eafonntt f>4t lin« ftUMUtt Vnfi 
- MMkMMl fMb Mt iMMbnMnteifb, nMuu|n<I |bb m Mcttel|t 
«AbMMtmMWMriiiribKiiMM^ « „ « ^ 

«■«bbJMNMM Jl flMHHiMfw un M^jMtt mWjtMt^ War« M tapfn. nibcr(li|f» ait ^«taUiiMt ober utrbtn nii (»t. 
»dl bil )■ tiatt fttioratung gibfängl; nci4K WcC(rait«nbii(<r «ale 
mai^t. «itr fInb )R<ei (Vtfc^«!« «iMhfl^ li« ftmilfltm tm 

lifängt bit ■agRiftnbcn 

3)if }fltTTei4if(i)«n Offijieri ocrfut^tn unitr btrii e^iuft bitfW 
^B(t« ibtt ©aloiODnt btrjuiltnrn (roforracr) bb6 fit cintn Slagcn' 
blief, tff iRfffrcfS^riaabf ttwartenb. (um @ttb(n {u tcinfttn. See« 
(ifblidjt ©tmnl>UBgtn, obnmädjtiötr W)i>i). 3n tintin «UfintHitff ifi 
bit jtanjt etra^ »oi btn t)(Tfim8ttn 3uijt;rn unt 5pifmoiitffcn libto 
fiiTfnimt : bit Otflfrrfiittr rettfctn boih •>}ltutn junärfflrwotftn. »ml 
Iinb fif an btt übft bie ©rtba gffdjIafKiifti SBrürff. biet I)jb(n fU 
fUt in tincm au« mthrtrtn großen (»tbäubtn btfltlKnbtn ^^Mt 
fUti mfitanit ÜBitbrr vrrfperun jirn (Sefi^B^t btn dKg«n0 inr 
entdt: fterft b'Mct btrftUta aufgtfMu tttftrvtn bolttn Mt CtMfi 
imb bft IMbl M||l|t M 8&^MÜ«|. ^ 

(9Mf«|M| fllfl.) Vom fiücOrrtifcO. 

A. D. Ci« trRt 9t*«itit, atlibt *it |tnit anfttta «tftn 

Mifit bat« in «B»m eiJttun gtitaAlt «T»ib"nag bthant ftta. Cilhb 
ftti«Mt: ,mi««<tti4(n ettra<6tnngtn iiitt tlnig* •tf«|enag*> 
bi< ft|tiit 0ilb|jgti an» ttBi«c 3aRi«bt b««tf#ca «tn««K 
e«Tfflfl«bt, M ttbnarb dtrnia. t8M.*. 4)tr mmmmm ■aMta 
(tta »«btttc MiiMici.aNRaiO Mmt tkf» •ttfÜia .'.M ••«|rn« 
»tatf4tt Xt»pptu nn» bta Müglitbtr« biMf*«« Cltiibi* 
rammtra.' ffa fi ftfRatatt «nlstflM^twi wfb 8M foiMl 
int «naMtna«, Hn mOt «fl iwf|rih| gatt «tbtit p (tatan. Ib» ff» 
bmIU — b« ti(it Mib M §«9 itfWtbigi (labM. ««nn mh H^tc 
ndtb^B ^atoMfl Mbifl btt Stt|ii|te b4l Ällt^lt aSb Mft btm 9atta 
wSt •aa M^l if i a«<ffi|itm «igt ia mh b» «bttAbtaB^tn irgtnb 
linn bfMfiMiiktr btt |lMa|f^f(btB «mtt bit 9itb< ftta, unk |#i«t laglti^ 
bm «kg, Mf atUbt« bk etftiiigaig btt gtciiaim 9t|li( tttr bir bi|iM 
StraaOfaaanang btt onttfaBatin M4|ti(b ift- 9U<b( in 

btt «nititum btt«ug(»«b<n, ba$ jlib nM bta 9ib(«n bti fnu^i^m 
^ttttl fiiat «a|Ngi»lbnI><b b'^arngtnbt (S|tlgt bifanb u«b »«fttt ,bn 
Cn^fttg bti tfdbllgtl Bi<bt tlBM in bt« l»«nit «iati aalNbttfMMitbm 
^ttfibrtc^ btm bti Vigntr fttntn (btaMkrtigm OMft b4tt« iBtgtgtaft|Mi 
riawa. ftalbttn tt b«K aagUib gntta Baftiabt btt gtgtnfritig«« «ittrti* 
tiBi!(btBngin )u fn4cB Mr. 

3u btn miltfecta unb (ftiBtn b(Mtf(btn Ctaattn fi« BKobtBb, («btlt 
ttt Strfafftt bit baftl6|i immrr mebi fid) juibreiientic miUtätiftb* 3ab«(tn| 
UBb StI6ß«c(j(btung, bit fi4) III ttß 'B«rten funbgcben: .SBit finb (tia 
ütilitiiflaal, — virnxrbrn'lnid)! anlmatbin;" ti |tigt, »it atit 
ti fommrn sürbc unb rniftt, »mn M(ft 9t{innnng (tic bäufigticn Wnnifn« 
I'jpg f.ninnrri 'cL't- (Sintr fall fiii fHOt unb BU< für Giomi |i«b'n, ifl tit 
!jo*t;(r|iij( äKfiniiiijj bti ajfrfjjfetJ, wenn «t faai: .Wn baudt^tn ttm , 
2*i8ftt unb ftintn ödjiIS t'funcijlanD«, itnn im SeMiflfaUe fonBte b«# 
SAistrt (ingciofttt unl trr f iilt irrfrtjTrn üin." <Sb<n fe f<batf irirb 
tii an unb fAr iiä) (tit lcti:4)t, U iex ibtt grnlbnlid) übtl «ngtwrnbttt 
SparfipjUm, no tt lid) um äcbjliun,; brl ^tixtimi\'<nt un^ am bie niibi*^ 
ätn ERtfotmen belftlbtn bjnfctit, jrtiifii unt tit >lßor(f; „ C Zk" *urj' 
lldjtii^tn, bit 3br um trCtn 'fittil fiipjrtn meUt. — )it nttecn (Sad) fA'a 
bit £ai'(f)tn iiltii^tttn, möj^;i ii)t nun uffuiiiliti icetbtn eb<r unltt bic tfitab* 
^trifc^afi fenimtn, unt (Süll gti^itljc pitjrtl ;it), amn 3br fsrffJbf', 
bilbtr, " jliit »061 )u bc^criigtn. 

Tiii Vijterial btt ttutftbtn ftrmetn fri b>"r"b<lt4 btt Sntnfittn unb 
Vferbe neitaul beffet alt jenel ber ftan(i|1f4<n iltmtc; k'igtgin (ifftB bie 
9cn>affnnRg (biefc f(^R wegen tbrtt Unglcic^bciO. bann Snliüfiua)), WtlH 
|a Ȋnfibtn ibtig, tbglti^ nun eben Vai bti btn i^rjB)ofen all fo aalgf 
)ej(bnei in btefet Seiitbuag flugcriibBiit aieb' aU iSufiet |b a«^BMH|bL 
ßuc Sormation unb CrgaBifotita dbetgcbtnb. »iU in Btrfafftf bi* 
trflttt bltibtttk, (e(iere abet »e^ftlnb, ka« btiit, btia ittiiglf4«a* 
tiiaft, btn Jtcitglinetre uab btt Stfub^ftabtit bti 9<^bel aa^taicfren tia« 
gtri^iti »ifta, tiMt abet kit )b gttfea uab kcra« febwerfiUigtB BtUH» 
tont, AaaDagnbn, Rtittnegimtnttt unk ftttß eoltttien btt mtiiien btMb>. 
f4tn tttt«, Mt in ifttegt 3ab( btt QtrbinkaaglgUtbtt |nif(btB bta tiiniM» 
itti^, tMfmO; Begabt« uab 8at«ai«nl«<toaawab«aMn. b« aitbiigw 
SUag nab bit in gtriagt bot «taitaftUblaPiitM, ftait bit Xitaanig 
btfVbiaantataa* bti •tätM^tabtl— anb taMifb bit in fü(|t X)itBfl|tit 
bic ««Ibaita td btt ttm*. CI* Ibbt^tfabt attbta gtfibil»<itt 

M|a|itinr<Uf4tbv naiwaffliw, Wtja gaiagt ai*l an «nbilttHi, 
effilaw imtMi «ac i«fa»Mglw<<f»i. ba fcagaaagibiaay qi ai^l wy Digitized by Google «Hfl«) tß* aWMM^ >»* < i » il >W| J» .Bipit nOal 

e«fonkn« «uffaff««», — «iII ■« — |h* W 9t4l§K» Wftüi^ 

funä.Ti at« i)el^ii9(« ai{«t«r(»K »tWn|b, .■l«8i| «MMnwnt 
aujrc tei Xenr, bat« Ofka im» tUMl MbMiliiraatii- ^4 Mfl 
b»Tftrn fdtft kiit tt^Rca — aic««^ f«iilii«c tOK mKtiitif^n 9(f«nw 
tüdjl iinÄ«mfftn, auf bii In brt »•rlUgtMa SlW|*n* «»g'«'*«« ■** 
«ncnb^t, mitirritir nn 6 fonli<ret ^(tt( rt^diU^M f|i|frl fein. 0«b b<n 
Ib6«tit|f» iriU t(r 4Jtrfjf((r l)viMtfä<^li<t aitH bOi |1hM«> (5rtr|ir«ll in 
fc,t «ri,;u^r im 9t«äiiinnl cbtt »aUiUM MW tit BAungrii jegtn einen 
fi«9irtr:i Stinl. i^nn IhiaBfllmätfd}«, i*t» gRb OtlM« St« Jelbbitaflel 
iligr»tnb<: tciffen, ba lit jtäinffltia«« «Kjniuet (mit Stoinb Oife 8tM 
naij) bec iv""!»" iÄf6tiBfi»«) mtifttnl nur in «ine tiM4(«f( 6|)lrlrcti «>•• 
jr:;n unt ü.!!! em äiitcut» Bilb b(« Blrflidjen Äriegf« |n gtb««, nur 
falfdn SBfjaife un6 «stlltOunjen erte|j»n ?Bic baltea biefe «»bfUtling 
Über ben 3nbal' tu cotlieäentfn -ilcsdnire fut ginüflenb )u gUuben bie« 
f(lb( au* •irtitern Ätrutt, all \tMa, oieldjen iit SBetfjlT« fein SBetf wib- 
■et«, «nempftbltn lU tü:frii- 

Bon btc ntuen uiiet ttm titel: „ W 1 1 1 tä c i |"*« IBlitlet" bei 
gtaboIpbSSog S"!'» "f^'intnttn. nom ^lauptmann SR 1 1 1' {lo m me 
tt»urbiert tebigitlen »aiiafälJonjt»Kl)iift üqtn unf bii je^i bie (ipei 
«fbn ^efte t Cftsbtr un» vSoBembrt 1859) eot. -Siefelben enitilif« 'intn «t"»' 
fot nbtt bit neu (ptotifoni^) dufsellitüni pt(u^i>'il)tn 8anb»fbt"2''"'ini''^''''l' 
(bm, aad) neigen biefelbni Im 'au^rmrintn 1B41 jl» l'tijr jiDedmilig jner- 
iOM, i(b«4 Mt Wbi|( «nf»«ba«a »>< 9t«»ifiiitssl britgtab gefotbctt Ar{i|it m VmmIM^ liaiMlcrMr »bkt BMnHltMt« Mm .M» am 
«ii(|lfl|nn|'. Um im .fMMNH« «* MMt»«!« nNWII« 
3iif«tn<(,* •■««ttf^ttt^ngtB Mk mimlwi Sifimrt |«it 

MifH fhnge Hrt^cil «^t tiMa. U «Hawr liw mVU«* ««4* »IMb 
(fflbH fdr «DM an Jtri^lF4Mtfa|i 0f|hklfa|M)i MMÜtttt« mA Mk» 
biguag (iiul 9!«U|«grf (im CtMitll* Mftfkm f^wtti» iß- tuMiK iak 
»ic g«tl«|n, ta| ^ HilltB fitam f#iifkft*f<r«|M «Nf( Inm| Mtfl» 
narftDrekilt Mm« r<Hikcrli4» 3<<im4< »«i'^'P l*i<* Vin mii 

tt flMltr anti|li4 blt MB MÜßcB i« kn ,ttMB||«tn* liltfifitviKenen 
auffite gtf^ie^t, btr !Cab(l in 9<(|'<n[i4f>>tai mb 04"**^<i*iK" liktrgtftt, 
f* müffti wie bemctfdi, baf bic JMiif mit Wh flI«Mb«cMll«ii BRb ben 
MWAigen Bebltcn b«l 8etf«|f<Tl eiatl |n knm|cil«ib«ii ntrlr* fH^it t* 
f^affcn (abc. ll»frn|«i|H r4<'ntn bic Mititärt f^eii «littir dar n<<< 
gunj iu fleinli««« ll'rfmifB |a Mbea, »ai ■. «. bit ilbn btn 4fkt<ti4il4tn 
SRilliiitgefi^afiinvI gtbtadiu ISenutfung beveifl. 

3(k(ic8(i4 b'brn »it n*4 «in <R Srüfftl bii (S>. Stu^atib m<« 
grgcbtnel Xablrau: .S •m |>o fi t ien bc l'tttinee beige* )u rtwibntn. 
X)a|felb( (nt^äli auf one tei^l übeijie^tlicbe 'läcifc eine genaue Stufmeifaug 
bei gaB^tn 0eU'itTifglbefianbrl bei belgifd^en ^ettd anb feinet 

I UnietablbeiiuBgen tuit^ alle ßbaj^tf-n. u«b alt dtanbinmeirungea bie B)id)tig- 
(l'H auf lie vttcejcr^anifjtioii tf(ugli<6en 9<oti(m. Iie bdgif^e Sriic« 

I |a^(t bfinnad) 9l<,8'i25 SRaiin unc 12,417 ßu^- unt: neitpfcco« (Sbu bA 
finb bereiii (isei äbBl<<^ tablMur iiber ble fcan|i|i).bc >ab oi)rr[ii.1}tf:^e 

|(R(m«< (if4>t*><it| »•M«f nit fyjut, \» mc «u| b«4 MtUt^wb«, aä|«t 8 (flBita.) t r. «Hl. INifM» M« «it w miw i H i 
«Rlf^firfang BMI 24. 3faMt 1M0 «^»iHw» »t^t, t# |l*i « illll|t 
•rgiaiaag »tf «(t»tltgl«0*iaitti»«t«fai ä^W^ MrJibtT» 
ft|iimf fk«! Ciat^eilnng ««n Offi|let(R in W( kfnI'Wt «ttfaab«« getigntlfr 'SakMN« («i k«»<ftlf^iiWf «•* 
nkma «(riB«(tmgl*enn4(i, atar tn^ Ifc »i li BfUB i n -gat- Awkaiiiiter, 
k«g(n Ütaa^rl ta Q«<Mi(*i* kM ■NIMHBiikmgl'flB|l«iltB aalgf 
ft^Uum 3<gKng< IB SitvPfgl-SleMn, inrittt ntrkt: »•kitr« H au« 
BMI fen •tfffiraBg ciBtl •R»f[(gl«e((c'AaTft« an btr nrff{tir'«bninifir«tt»eB 
tilHlBlIall ttica |Hb WI(bhwr tt^iU. 

^MBr4 BMtl«« Mt Ibi ü^ril ». 3 »erfügtni CrUimaiangeB aBfrr 
aMTtmrttt gefegt. 

Vlei^ielttg boten 0e. f. f. Qpeil. SRjjeftät VUtrbiitft aaiuorbMea 
gtrstt, baf bie 9era>i>[lung be* ©eiten'(»f>".f''jfi?4 cnif i iiber mit ben SBer. 
pft^'Iki^iiiMa »cceini bleibe, anb fo»tit ti bie felbjiflänbigen Oetien- 

6 6«. f. f. VD«f). {Rajeflät («ben mit bec flaer^ji^flcii Oni'~j;1je< 
lang vtni 28. Sinnrt 1840, bit 8<ctiBigmg bet 9eßBBgl<it««tmaRba {u 
Cfen inil beia ettbt'JtMBMI** Vt|ll la «Rt 9t|M( MngBAigft 
|u genrttfii>)fn gerubt. 

Diefe St^jTtie bat nunmebr bie Senennaagl «•tikl* «al 9(|l«Mgl- 
Jisnaianbo in $eflb-OfeB" an|sne^men. 

8 @e f. (. Sp«fl. IltjfeflJl ^im mit brr 9Uerb<d)ften QnfiblirEun^ 
tWB tl- Sinnrr 1860 Weignäbigfi |a geaebmigtB ^tr.tbi, b;f 3'<'V 
fMnbnif bet 9ll(rc|<3ulag< »ta täulicbm fünf S?eufrruurn .luf fiinmilidi r 
fa bet 8ebnun|jl>(Sebübe fjebenbe SÄannfitaft, roeüe ii.iib liciüflrfcfung itr 
t^etgcfi^titbtncB Bbtt aM 6lt8»ecttei(t eingegoagtaea SitnfM'Setl'ili^iung 
im fiertt ftoMmt, a|Bt dat mm Mia(MMiiy|H4iaB| rintugtttii, «ijbirfi 
nwtb«. 

Salgtfi^Ioffen finb nut bic im i(erTigenben>6taiite einer '&i<|t)>nBar* 
JtMa»Bgait lf|lBbIi<ktB »k« giatftata Ccott, baaa jine iltaaaf<|afll. tMt^t 
lai •omHi 3MMllki»aiifn|BB| fhlt. 

8 Mit k, CtTMbaaai 22. «. St. tmiit« falgtabt« brfjnnt f,f 
gAta: 9>n gegtaiviitig M tm griptten X((ik b«r «taec mit 60 &f 
männ ptt itant^agBi* aetmint n4nBr4*fl>*'®t<»<b madit t« anetii^li«, 
kaf bit txtttft |am Vyniirta aar (n |«ti •litbetn rragirt wetbt 
■Mttrtnb bit ll(|t|a(l ber MMf^t* SMKgangen bti btr SaffttSang in 
|Mi «iMm Hkmf» Mtale Mi M ino ia tari mUim, aik M«* Im •tWt tat hftolaAfli ttfiMcElltB taliiMliii flhaaRlall an» 
{laaMM M iclMa VaflMbngl'lilfR wummt »ttbtft taaR. ül *g Kka4 
aaaai§latH4 aM|flNaW|g. ta| M bta SttlmfrBBgni ffc Mt Vtimimi aa» 
•mlimiaMi k(r OaaitM, m Mt gtifm «Ur |n^lM Sftfe iettnf^fli 
VW Mfal«R| 41. M> tfai%ni Mi|Maaflni Ah iwa' bat ttf«rb(t{i(|ta 
«Ififb <■ fe<«< *V(btni ficnM imki. 

i «g »tr» teiiging t«a Sk«M»«*«MiMMMiiMi ilirfBpi. Mi ha 
»ifiten |u bta UtbaagtB »n><wl fta « MtaaMTiafb (kft 1IIWfl4« Mf^it «a«' 
bilbpig «bae^ftlab in iml fWr itil WM««, aa« SmflJnbm ftlbfl an« 
Bttt la WaiBI »liebt aufiHlleatn, »»bei ibnea aber frfbftvetllänbli« Mt 
StraaNwnfHfelt iltibt, baf bi< i(ctt Jibrung anvtrttaui« ffbt|(ifBag aiit 
jtbtm btliriijtn eiaak« fit Mt fa kM uttlMta »ttf^rifltw «B0*tattim 
e«n»egangen ••rieitiut anb BtrnHBbtat frf. 

(3Bt Wefetm bet SDIatinel. 9Bie bie „Oefl. Btj." mitibeilt, pct 
3f. f. f. «pojl. Wafeftil atf ^-n ':r;r.3ci ^r^ ffljtine.Cberfemmanbcl bic 
«uflalfuRg bei Warine-SReinu rgjCfDarieinenf» genefciaiät- ©urd» 
biefe «UerbiAfte ■flacrJnuTig a'trten 27 6eamlt, unb bem etaatlfranlbaltt 
ein jiibili(^et Belraj i'cn mebr all 30,000 fl, ttf>arl. Kai) in ben Qbar« 
gen btr Sei Otfiiiere )1nb einige VbiBbcningen beabjlilnigt SBefannlli« 6t> 
ftfbtn bllber in ber 9Kjnn( 4 Wbmirall'. 4 StabfejTiirerl- anb 4 Cber- 
•Ifijieil-Cbar^fn SSaj^bem nun für jeb(< 3,^^ tin f?ftü|(fej(er Slanb an 
(Sbara'n turgefcftrieben ifl, bet genjo finjefeilien warben foff, fe mii|le na^ 
jtbelinaliger SJeforbernng eine* Cif^iifrS ein 5öf<ti'>! vorfotnmrn, Irr bti ben 
rert jr.Jifnü! sitlfadjrn Pbar^fn unb ben baburd» dfttr rbrfommenita ©e- 
Mttttunärn trcriitfiibf *ij»',i.ifti an flr-|'(|"pefm (ur Jelge (uttt, übertie« 
ben Cfft|i([en jene ilnbängiitbffil an ibr 8il}i|f benabm, »eld)e tia« 
.ängtre Sinff^iffung auf einem unb bemfefben Sabrjeiige in bet Megel ^er« 
corbringt Sei bet «eUfemmenen <S>lei4artigfrit bei tXenjlel einiget <E^4«< 
i^en rdlrn baber fünftig fn btr Aanne b(cl 3 ${bmiral(<, 3 dtabl»|f{if(Tf> 
unb 2 Obetcffijifrl-ßbargen eingtfabrt totrbffl, aab jwart.flbmiraft (gfsi.), 
ffii|e«bfflirale «»nlre tlbmlrale («St.), Ammtb'ke (erfgaWtn), 

8inienfdil|fl-itapttine (Oberfh), $regattm'Jtap4iänt mtl 2 lBtbfi(rMla|rfa 
(^auptleittt), unb £il)l|flfäbnti«e (CbeilfeutenantI). Di« bfl^ttigtn Utaif« 
Mit tB Mt S(«rg( ber 9tib)CBgBui(t(T, bit «ttBttttB'AayitiBt, Mt gugattta* 
tttaltacBlg BBk Vitalst r*fl<R alifk ttaf^tB. 

* 9t. t ( «^tfl. Rajtriät (ofren Mt negeraakmt br« Obtoltrftgl« 
ftmmifTorl ctffat Xlafft, Softpl fXilingcr, ia bta aM^hfcMtatea Slv^a* 
flaab 1« gr^ait«! aab I/Mti bernftlbca in «atrftanaag ftia« Uagil^ilgni 
unb ttjnM«f(iAw OiiafMiiftang Mb VM tiatg •tBttBl'AtfogUniBrifllBl, 
fcTBtr Ii fhMÄRaaai Um kMfta ««ilifl^tR 0na|lfM|lBagia kta htt» Digitized by Google tnfttn txt^n »rofcrrtf f"«inlitt(tf «ansnedil e4(rt!plau gmeiinrin, «aV 
•Jt t)nfm mit ffltnsunfretfn anjcfnOtm «anWlI-Äj jt« jngi^jii^t 6altf, 

Bti «lfm Slitfmarfvt« min «itla^tftllif üinmrKt \^^) \it irrfhrat 
unb 4afa«!ifl jeButm Äouipajjnif jutn t^(i( in aini((«. Vitt aai^ titt 
»Brtf tl)t ftin« «Huje 8(fl«niti Ben aüfii ««ilfit fanttn fl^ |ä^(r(<i^ Wf 
I>tfit3tf »fntmnfcftt «ai^jüglir tji bft eaniliil-ÄompLigiiie dl, diM ^ 
<>i[ft unb ^fl,ci( fanbtn. {lifbfi katf nic^t unetniä^nt «rUfn «(An, ^ 
f!4 <>u|«r Im Htuttn unb aanililLeolVittn, »etuntet ktt frfigt ^en 
6(«6tarit 53r. Jdnjixn pi* bfionbfti bj| ffitbl i«t ajcraanbutn injelfg« 
f»in ritfrn — iaä) tin bcrt itflnbliiftn f. f. 9»Ii|(i>Jttraiiiiffir mit it\»nß 
inl rut>tnrnl»»rl^ft S)ntr(^(nli(iie ji« b«t ««rxontttm «ngnicmmm- 

m rcjr in ttt Xt)jt td^rnb {a ft^, »it bieftr iraM ecABttt fä 
^tirtinc inil ftinrn 7 Jtinbccn »it gai|C Ra^t (inbitr^ (flfttf^« 
I<fltr, un6 bit t»R funet Jmu {HtitTtitrten »tftfffjBngfn vnb «atemiltfl 
iia«nigflf(i(ft an fcit «freuBbittn «m((<lte- 

SBein^t kil |um SritCfnlfitfujc itfurgM k(( «aaMMgaU aaaafHrif^ 
Hüb mil aDfring (cbtninxct^tc (fnatftuna bie ^(Irg« Ht Hank» ank ««• 
vunbftrn itl i. uak S. «««««acyl MMt» (t^ «a4 »akn4 M(V« 
arlbtdtf «nerrtanaafl, f«M^ Ut ffiMtal i» «H^' Nt |«||| 
^idjfl'n lB»ra(ff<(«i. 

tBntn man (icr b(ifpi((l»(jfe bfc 4. 
fff ger^if^t bat nur, niH birftlke a> Omr^ M 
iti^^t. ober ««rjdjd'^rcii fa bn «atflMu, w|m 'ftüdmt te 

«cfanaag itnt fa M<nfB «mf^, »({■bt »Kriffi, fa ^fit nnMlUtt iü iffMu ««Alll'JlüM««i<fli 
mit ckl« matOfti »K fif mfdNMk« «MAmni ttt fkmt* gf 
flteit, |b aii4 Im wiMfiMi Haft (i|a(|iii, Matal M^illn vi^ aiiatm ni^N^ aft Ms f(4a|lni fItlliiTfrtai flKflltl4fi 9t«ai'3*r*»l'Orbtal, baaa brai Blt«^ 
«aaglRtt« Ximi Cabaitg bot g*(btR« SftbienftrrrHi aiK tn Stt»nt 
|a Mtltiini «ab wtüti )a gtfttttn gna^, bjf i<n c^rrKritulSa^boIirrn, 
3«f.tib ffieiiei^tr unb 3»f(Vb RffUI, bian btm Xritglbil^Mtrr Mitl 
^<r Hui^ru.^ «a^TiiDitfi ^H* MUfka^ltit ait 4ftt «fiiliaaCin 

tttcttrnbung brrannl grstbrn mttU- 

* 6c. f. f. 9l9tfi. Vttitftit tikta mit ttt «[](cb»4il<n Onlfikltffuaa 
•tn 1. 9tbra«T b. 3. b«ni ^dtnebd ,5r:^i.ut<b «anbif^. bd t. Vita« 
nirr'CjtuiDtBl, in SnrcreRRBOg bct »tn iboi m:i mm^rcllcr (fnlfi^loffdi- 
^cit untre rigtlifr £(b(lllgtfl(r ftr«uft(R ERittung und «^rnii^rn com Xob' 
M SetferniBtnl, btl filbitai 8(:bt«np(c(Uj ju raltibm jtrubt. 

(DtbttbiiStißuBgtRkecA. eaaiiätt-Jtompjjnif. vai etm 
%*iait 8<|laf.) f)fi '0{ibanbp(i|< Mtbta t> i><n:jt t^i^sn ourtial 6. Str- 
tanblaitl ia ttagtau fafi übirfiillt all bn ism Xiit juplj^r (i.'rrind|rfi)m< 
mrac 64aititl'3ni>t(>*r am iufccficn 9ntt mi) 3)iji(jnt> f'.i6i(iit:ni 
^aaptfltal« tin umfingniAf* <I>r^Bb< bfbufi ttr ^afnjtmi von 4icrn)un- 
brltn riBtiit)tcn Utf. tut Irantpact unb bat ttufi'ui^rn b(r ScriBBnbtltn 
Mrb( imm(t r^^nitrigrr, f<^B untingtlt» f(iRbli4< Iruppca bfn ««(äng- 
■4l««atn Crt, mtbrcr« Vtaqan naitai IcitiM •ergmammni sab abg(f(^la> 
gtn, fSagcnta anb Ungiinag »iitb« i'mmtr laett taa ^finb«» (iagef^lafftn. 
t>it BtrbaRbpläfe b»iin hin fU^trtl Uftfl bu%x, ria)(lai ^jufir nuflra 
btrHtl gttiiami aab aiitalfm brnbia- SrK^e SallnagMK, Ml4( ^iatc 
bung %itu in Canltitl'ftelbot ia fol^ra VttntMt* m tn Xag |v Itgn! 
IMnaidlrigl MB QlfaiA4l' «ak thpM^tn (hf^dUnraagtii, nmaitrt ««n 
^ ^(#> M M Stfbitaf) b«« aatTf^rvAnra anb 

MB (äam 9(U4ttrfi(f tai^laiigfBi« eaatliM'ftalbiicn. «■ b« 6(<|t 
Mt VattaviBn <• <bi|fMi am fMM» •^■Inmi ■am bfi Of^u 
ite gUhtMM mAffil Hr Hit M lnil l wi «nwMa|l. Hit aialm mar 

tMi ml fpi^igflill. «tf bct «Hn «if^iliiait Ml » it— hl« Mtm 
«ab MtNdMi ad, f( fttt« «i4 «Mh^Nie ^ «nbgl*. M Mrfkr «t* 
lifcaHt mf **> t»tftt* n* (■ bn gi f Hi t Upi MmmMmn «nmIic «!• 
•mrnbt Sn^jt»« bit 9abr»r^«ni Maiii|i|a|k ri|afi4l> nt(|l|(t xtbcn 
f)w4 tfWätt Sütning jdana (i ciMl Ut emiftliMtl^mng angebt' 
lenbrn JtacyaMi eia« Sagrafatra« m StftnaktMi «an btr OkfaBg»* 
niftait |B nun. tnpQtal ttaairal faai((rt (ifWi'bie S«tfKfriM> 
hl. 4bfi, tffaHcit btr t!B)!gc tiiB Stforirang rintl jfttbrorr«*' 
in birfeqi S^Hbiagc- Caldfa VafbrnguBgcn ift itl |il ».tbaaTm, 
tat M SOOO r. r. Aritgtt, •aranln 3 «raetill, 15 «t«bl«fft|<tr( anb 
40 OfHißm an iratat 3f«g( gmttet, «ab |am gvi^i» X^C «miit ktfit- 
hat atrbta jlok. &t\bn tu i^c'nec mjtra 3<iti'" ^ t^iM Catbatra* 
grijld anb brr b'^"» Kufjjbt unftcer braven 6aail4tl«8«lbJtrB, btaa 
üb«r 80 $rinb(. worantrr bie graufawn iaifal luib ^*ntn ittt» m 
a« Kadtmiiugt btr brdbtrli^in anb retttnben {»anb btc e4nii(ill>0«lb<tra 
I« crfnutn kliibn dbtc jirlen nicbl «irnigt 0aniijtl«dolbat(n dll C|>f« 
ibw* IBttuftl Sie ffijbl)l4ti «en -^Jlagtnia b(b<ib(rgti aud) maaibtn gtiil- 
IrntB eaniUK'^oi^aifn, «i<lr gertdbtR iR VrfangrBfitift. Uta Xiit nad) 
b«r 041t<bt freien 7U Stann ntbft brm 9i(gimrnltar(t unb 1 OifL|i<r. 

3B)Bif4eB miTtn bit outrrii'ii rcmnijnb^rtrr. ^i^jirouiUra nid)l min 
b(T t^iig. Qtn bei Sioftxco fcmmanbittec 3>>3 fu4)ie bie meip(B in tintm 
Dmfjng »en ■/, Ätanb»n ^((itreuKB Ber»iiBbeieti juf, ur.b d ifjjtrn il* 
•n^ b'ee b"f* ©tJcsur la aulübung ibrer "Bflutt tto( b<ä bffiijjfn Äu- 
gtlb^^eU roiscbl CjTM'f" i'Jji'niijjft Iperpor. iBielt ißetrauntelt Bur j 
brn felip aal iet erfhn tlinit btiiH OTanjel an trjjbipirn auf trn iituf- " Hjim anb bie SBuf»winj ju ^ftnberg; bat II Sri»«- unb g«Bb<4- 4Mlt* 

r,il'jtcmmjtit>o f.it -Itritri rn, Jtiratta, Ar^in, Xieel unb b«l MjlHilaak tu 
-Seiona: btcfm vnKefieben : bal 3. Jterpl )U taibad), bal I. |V Straa«, 
bii 7 ju treair* anb ba« 8. 'i)jbiM; bal III. VraMV' anb Caaibtt« 
(Mrnrral'JtomniAnb« in Ungarn ^u Cfen. mil bem C, M»tl^ |« VtiH «nb 
brm Adijllrrie-Vrmre<itarp4 ekenbjfelbfl ferner bie tanbtl'Oentral'Jtcm- 
mmbe« in Sietrabirgea. ha SMair. in Craitini sab WaMnlri «nk in S>al* 
matttn; biniM^ iß b<r Vrairt tingrtb<t(l in M (9lWMl>JtoWMriM MK 
8 3nfjnt«rfe' unb 1 ÄoaffertVJferpl. 

Tl. )lngeflel(te unb nn J n j eile I Ii e (XtnttiU Ok Obltftea. 
S)i( «rmet |j^tt: 4 9r(b<l»arfd)äUe (iitft SBinb i f4gr4|, 9raf Rugent, 
9c4f ttratilla» «ab Saton fi). angcfitOie uab 2S anaagtfirUte 
Selbieugmeifier frefpeftive Qtenrräle ber Xjvaaecie), 9S angtfleHte unb i3t 
anan.ifflellK S^fbrnatfi^ja'« euienantl; ferner 1*4 angeRcili« unb 186 un- 
aagc^tOti QI(nRahaa|»rl. 3m Utanirn 5b3 Ocntril*. f>ct 9tanb bti Obernien 
briiigl iti ange^cUM anb 304 unangeflcHli. 

Sie •eawirani ker aegimcnKT i|l mit Hl. bif «ite: S2 «(• 
r, 14 Ratianal'Vnni'SnfjnKeie' Regimenter, I 

CtitfR), 1 Sit» (tittl« taifec) «««intii^ . «ft WHillt '««tmatilrntti fit U»- Mi««il|i« Safr 

Wf N-f^-«l(rMf «Mff« ««Tlaffea. «nr bM 9tm nm i. «ugnn 
t^_^Cl|l|i|ll||tll. kit 8rriBb«ningea M |Mn e^taf bri 3«brrl 

l|l Ii f«lt1Ha|)äabIi4, bcf b«t ■IMI OiganifiiHaR bet Safan» 
tnifftigfamtK ni^t gtedinung grtragM srabtn ftaaft. S>cm ^anbbut^ 
mf^Mn nrft alfe me^r einen gtW^tfE^*«. pcabir^ra Qrrt^ bettcgea, 
la b«l ef(b jener (tpeUft eniraft aiM, in «mU|*' ii* VraiM avf fc«n 
coOen AHegljiaBb ji4 befaab, alf(|M 'M( ll«li|8|k(n •«raabKna^tn ita 
bur4 biefe (C|m4i |iiMci|iafn, tawtlfci M ^Knlft in totow4 ■4* 
»tn »rrbrn. 

Ort e^tnulHnnil ifttfStt a) la b!c eMbsai^i, b) ia V* 9if 
aia^t,' e) (a bn «nkang. Sitfta gtM »eraBl bie SetitaUgii bei 
4<{frr|auft< aab bie Ctilltir^Crbea anb Qbrenjei^^e n. Saraai^ jiblt 
brr Waria-Xbercfitn-Otben: 1 (Struffreuj (S« Surft |u «inbifi* 
9rii(), 7 AommaBteare nnb 84 Riiitr; an Ottenl'ftiigliebera In aul- 
(inbifd^rn Staaaien finb aul^rreieCrn : 3 Jtomitunbeure nnb 20 Riftir. titt 
Wilitär-® erbienftftfUi tonfet mebr jH 2101) i1J,:ü|li(tfc nadj. Xtyfer* 
f ei 1 1 m ebai I Ir n nartn am £i&lu§ t-l HiaaiU 3"Ii tHS9 «orbanben: 
34b |^^llbfltf. 1812 filbern« etfJet *;jfT( unb 311«! filbfrnt jnMiKt «Uffr, 
jufammen 8274; mit bea bil |tjr ä.;unb( nc<b »erlietitiun biirftt bie 3->M 
ton 5500 niitt )b b»e| g»srttffn >>in. 

Vit üinbmji^t jetfäUi; 1. in 6cbirbcn, H. |. bie 9eneral'^ll)> 
iui^niu ?' ^lituKt^äi; bat Vraiee>Ob<r>4«ainMabe ; bi« Siabti^aiftirTal«, 
tjnn «rtin(' unt) 41rme(>A«r^l>J(oiRmanb(R. tSa* ¥iNbel-0eneral-A»«manb« 
r i- CrfirrtnA, Äaljbur^g unb äieiermarf mii bfm 2. tlrmee^itiirpl, bat bea 
^i(in>!Bien; jenel fiir 0ibntrn mil l>em 1. Urmeelsepl in ^rig, ba« ftt 
üiätireB unb Si^lefien mit bem 4. Vrnnfe'Jtorpl in tBrünn; ;n Va> tfcn grttagm. aui^ biet Bmibrn mit bcc gtiilen Um iilit Otrban»plät}r ei- 
ri4M, «nb in Kenwiitübaft mit bcr 3. daaitit*>J(*mpJgnie gar mele ttet' 
nwnktl« tta 'S'^brrbrn eatt^lTta. ^ bWflttt bi( rttj)l«fe tb^l<d'<it '* 
^afe(ri#img B, i8 rbiaben unb ttrtteritfirbirttBg bet eermunbei^n bie ganje 
gtat^t k«n>ar4 fwi. üt^tx SOO a^lrfflrtc faabta |i(t ^Ifr unb t^abung 
mu Mm C»raa«R b<4 Sa^cg aai B 3iroi f4«n «e»4rfd)i^Te in b«c giibe 
«OB 9tebecc« ^jtbat aNttn, nttbtn f^maiili^e Vernruabeien n«^ flbeite- 
geof* gcfi^iift, abK an4 a«a (iei ««im bit Bctmuabtun tbeill anf ben 
gia|en 0U«iglie, t^eül t« 8«abc BMiin bifitbtrt mcrbta. ef^aa broagen 
Vt fltiaifct Bil nngcfUai in btn Ott, anb tg »at Ma« geringt «afgab«, 
M( te ainac titütt lafanmitn gtkfingt gtiatfwtn SttanabcitB aar km 
MRfaB ktc f(inkU4<n ««aal«atbt p tttitn. «ia gtaftl «ttMcB^I ctaiarttB 
fh| kit eaait4t4>9Mraallln taa| k«l ««flgi «affa««« kit Ofrannketra 
«I ft« fiOtt, M «tl4« Minliit «in f^HNnciMabcM I. f. 

Bft« wk «Ii« OicMlIflm U» f^ßm^Uti •if i i ^nH i ^ ■^ Dlgitized by Google .ÜMlMitn. U u^auii'll«iaaMr, It frl><«il »rh 'llMlii iii ii i . 
«i%M»>«rtinnM, i lli(iimit4l(aiaH«t «b t«4tt(f4i« XfttHßt 
12 <»(itie*e«ltilail. t«l fllMutiifitoit)! mit • BMäKm» Iß tUfbfmn' 
buift, «ini, OcttM. Xrhsl. «ifl|, 9**i^f»; »>• SfoHiafR'INiH aii Wr 
S>«n4u-$l*itine in f «1^ unt »et atcunn* mtb 9iiiiM*6(c9(*ttUlc in 
ttcntkig, b«< llllttilir>gutT»(t(ii'ilH|M; kit •tati>3lifMt»ic •iaH> 

Xtupytn, Ml^f tal aon^afli AraiiiigtM »m t^9ttMmm, itair 

Ucfcttcn). — 3>ic 6id>er(eii{'2rat))<n l<itlrii i* qkrt< w iie i hi8l^| Wlf l»ttt 

Sit IV. miWilnng bringt ti(«rm e(>ll«flaft(i(, K. |.t • Sifii^li« 
nat'Jtomiiagnirn, 18 3(u^( "llrtiarticAomniMkM, • Bl fi |ll' 9mtmf 

titungt'itonimanfctn unb h j^ntulittn^Jurc- 

flbt^ilung V. giti k<n Urnictfiab, nimli^ b«l VbjBtaititt'JItlH- 
Itn Öl(n(t(ilquarlien«iifl«flj6, til angcnifut.Wfegtapi«.*»!»!. We BWi' 

tir-ÄJnjiritt.:ii*f, iit 'ßU^: Ätatt- DBb StfluBgXemniwkta, Kren 3«*! 
fid; auf 100 bddnft, tit Xtjnipcrt Sammdftäufrr, 9ti(ilir>Babe(«f>tfti»ll(li; 
(8«tiii(>nli>:tälfr, SVemui« Cffonomir'SBrjndjt mit itt QtnttaUnfptttian 
in WUn ant d Ci(foiiemitloinmifi:cntn, tic QJftäuljtnfjtfflion ; iit Will« 
tir|)«r((ica: h.t Sülltärgollliitiftu, Iii iäubitDniit mit 6 Vennaljuti- 
t«wn, 13 Cbirfliulitottn, tittitt tal Jtriegif ommifi a riat, Irffru 
6tanb all «in bttmirut'rr ((i(i<kN(t Vtttien tatf. (fl enthält nämlift; 8 
<8«nrtal'*ritä4tcmniifTätf, 37 Clifrftiifllfemtniptf I. iHaiT', 80 jDbnftitgi- 
(»mmifTäte 2. ÄtjjT«, Äcit^ifcmmiflärt unl 140 ÄrirjtfcmmilTjiiJiJ- 
•bjnnttcn; - lir ,^(!järi'. e, (nMidj tit SK i 1 1 1 i r b( am 1 1 h , rctldjf m 
Äricg*fJl"f--, 'I'trrf.r^if-, SHtitl.unj«', SU^ifiratmi-, ÄrifjiJfjrtjlti , SWiÜtjr- 
bM> trab äKatfriaiBcriraltimiii-, •i\il[!ir:ra't;fam(r,:iii'iH(9if-, i(4|ni|'4t Sir» 
tiOtri««, milit.'gfogt. ^nRituiätfamir. DampfinufdiLniilin itt gl«tiiQtB!»t^, 
Wbrl^fttaft'' unb Soiflbiamct >tz ■ShUtär^q'Miu uiib b(te(blijU 3^ilitjr' 
tgntt» t'rfaarn. 

VI. eilbUHglanftJltMi. llr.ic-, *> Ob» Crr)tct»uajib'iuf", 
;^f«itltri(-, 4 VrtUkric«, 1 flJtivc-, 1 ';jiomit(t ädjul Äompagnie, 1 Sa- 
Mllttif e^alilfjbronj 4 Jtabcita AooMpagnicit, bic SfAbiniit in SiMtc 
StiBpabi; In ;!i tiU((i(.«fik«Nit, M( •(•ifWttairit. bmMwi|)|i«^ii 

fHilitöt.^t^t'ÜlniljUtn. , ' • • 

VII tiie ganb(«'9SertBaIiuii^(fraw|W<ll>«IHIi>ll|fMa|(, Mfe Mt Am^ 

Ccdna^i. Xjd gBjtint'i06tr'<WMlMt», bit angrfttlltnt ftbmiutr, 
•ntnalr, 8tiii(n>ed)i^'ita|iiliiuuibOI<c|tai, iiilci«^ bit itiuui|c|ltil|(S { 
bit Xtapftn uab VatMoi «* UM «itfnle CUM IMttp^t «ttr M(|il* 
ftfff* <nb S«|i|ni((. 

|r e r r • n^A T * 3t a d| r f 1$ t e IL Ott t«i^t bit e«efiwaia !■ ONinflrB b«T f. f. 

DtUiliil. Oit fivtjtfra »>* ^ at9t«b«tif4( diamenrdUgigtt. 

«M biiftc ilkrf i Wt «^ifMDn« Uli M Pf HM fll^t|(a. aal 

btim «tntoCitc «■ S k. .Ihrtyl WUm btt 
AtNt, Stflfff btt |ttf«i iflfttM» Clbrnfiurf|. 

• 3« Otbnibtirg ]\.nb im 27. Oiinnrr b. 3. i« 86. «fbrnljakt« b«t 
foty«, I. <i(tf btl ll^lUiic*JUia««bo in» JUmauiibtir btt 9. Srigabt 

* ■ • # 

• etrlin, t9. 3Snut. Ott Itfinlf tt^nbec bd 3ilRb>«ktIg« 
»ibtcl, «tBinttiuntatb Stt^ft, M fcintm Biffc taii| tttlUA tint lilttt 
»ttniptt SBrrbilTcrung gtgtbtii. S>itf( btflt^t katiii, baf tiat Smi^mo «* 
funben miittlft »cl^ct bit ffabtl, bie na4 btm ti^Iitutn StiUfe Mlf 
b<n 3ünbi>ieg(l bittet in bn gtworbtntn tagt vtt^ntt unb tu milt« 
c([ tiiitiii iuiüffjtisgtii latibtn ma|t(, v«n ftlbft {> i^t iitfiiriBaU^* 
Vidg! (ucüifipnngt. Die tRtta{i«( Sitfung btl e«l»tltil »itb babn4 I»» 
nid)i ctrflärft, ttc^I ab« btr ifitt eoraefonimtBe Ucbelflaftb gtbobta, b«^ 
cerbcüitnf «jfcfln turifc aabtct trft|t isttbcn umiicB. Dtt Vtnian btt itt' 
finiun,; Ii bife« iup«iflf gavttUffigltil beim AMbtaud» btt e<^itf»a(ft, 
Bttbuttbrn mit rm« uit bat UnglanbÜit)« grdr.jfrbfn ©(bneBiaftit ibttr 
SBirlung. 

3u aelingfn wirb ia biiftia «lugtntUi C r 'Ißaf f« nf ab t i fa- 
llen fc iebbafi btiTitbtn, nie eEtati4>t itoib nie fcübec; in üUen ^dbriren 
finb fe Biel "ütbriKt angt|lfUi, all irgenk ^laf ^abfn; in bm mtijltn tcirb 
•iltf} '-yUii^tt gcjTbriift. Dif enä;if4f Wf^itrung iSfi: stcff Sibtlflindtn 
anftrti^rr., für btctn ^Jtüfung unb abnähme, ntitit tdiSfl fccMuIil fem 
icU, «nglif^e Offijiete in atlingen auffallen; für Ciflertei* wetfceJi 
g(Sf< 'lie(1<n Äabel unb Bajonaete angefertigt, ebenfo fit eitbiiuen, 
fäi BirfitK. J<jcaaecte<eäbtl tc; f« ba« ilufttige aul fafi aDei^ Siabern 
b«.|inb, fclb|1 auf «tmrtira unb Vfcifa. Süt Vreugtn ift in eolingcn rint 
lUUt Stt »OB ßuji>nnrtni in 'H!\ir.t. »tlii)e lei^t an bic nulffte gefe^ 
ivttbta läMU«, fpi^ ftbti a« btt Ctiu, »it jt|t bit fnt|tB ;3nf<uii«n(' 
»» 

Man» btt fltt|*t 
I Hr. b««!!« ktt flajtc 

f. k IM tifiiataatia 
1. m. «MVtlb «tof«t«IU», b<4 bit 

OaUttnagi k«t •NJtM'Cbandet ad iMoara« «itliebta, 
H^nflmäsua^m. OMMt «utarii Mtmgntn. M 3«. itiMi»i4a| «Itit-fk ••4fni 
11; - baaa tit a)at*r<: •*bii» a»taiilt^ M 9(t ttUbrfn At. IS, 
«b*If .9nttt, »e* sa «laf «ttlaasB mt.9tM 3|M) omcM m« 
ttdMtH^t M Mr.'ttgt. «taf CMabtaa Üc 9; fma t»m. 1. Mt. ail|tfn 

CRalia. M 3«. ertf «ugmt «t. i», f i m ^ ^ a« ' 

Xtilft. «»ir». 1. «I. firrtiaaak 0»«««^ M 9«. «NuNINl 
9la|<0»it{t. iofif KmI, |U Sin. 

i» 4M* 31HI11« Vertue« 0«ooc«|>^M«c «hilMI 

«BfMll 

'9> biB taii»limiB •mHib MB fhiiil WNr aab bi 
t«a bt^BM p# Mt mAitt •tMtit btr Oa bf ia Hri Ja M H ialt aal, Mt Maalt ((»-ic 
•M ■rtal «n laai tawi>i, «a 9tiilinMiiaa| ai« aar tlbt MMM Satu"" 
aab ItOOO «Mft aab aiKf(liati »b «Mf^t tlai« tbfgm niM^tt ««ea ft 
lM«t Sittt liabanl bcai 9N«l4iitt btt CMIIfÜiM BitMli||ba aB» aat bat^ Mt 
a*gbbtr Haaann« wl i | i l ia in Mtia. «• taMta« bi< ••tk«« ia »t. 

BBb Iblltr tai fNlkT>9fa|, timAlt «14 »itfir tbitoaia aal ibma «ttfaai« 
bt( {»frrtfiing ttr eritirib"! tvlenf« fftlumbla aak ballt Mt Waiia 
aab g«ai «agiaab« uf bitfi« laliffttt ef{i|l(aai tia^it Wlii»9a|ai 

•k M»iMi«4H|ih Mriia Im 3iiwi«M |Mi tm bti iiabtiaw»! mmta Occts 
{•snl 

Ii Sil thfalMtibfcfe« Mkea «mMlitata. b«f M|i«i 
|hib via gvllltt 4Bi|italaa§ aab gttfna |b bau 
jt aalylUtt lattlMi |hi 
aaaflafi 

ItUM, f* Mtbaainirit btt IMfifir'fi^B 
I.«. Hur bit OHmMIt bi« aatbaai w l t iaif»« ftl« 
»■■laiiai—iii »Iti 
pt^it— »m «tlaaiir^«« 
na» Um gri^cn On«a Mttbillbtft an» tttbiitaiarffig M4< fiia ae^bl' : aa» l»a« 
Sn^eblang inbttitjfi, f« b«ift d. baf (in Xttü bt* ntfnf^l'« flkbitlil Wi» Miatt 
•■ein f^Mi 30 Sliliioara Cin*>let m ernlbrea lai Staute ftt. 3n Um garitegeabcn 
^cftt liac umfangnUbt. gTtintli4< ,(l««r6rilaa9 ker offi|irltin 8nglifit<a asb Sa* 
nablf^en !8fiiitir ubn ti(ft Prrriiiifnrn jfjirtfn.' Iii »on .j»« gTjfrrn aulfäbrii« 
ittra (sl«ritl<n Jtailrn Xt. TMriTi.jiint' trj[(ll«t finb, »(Ii^< tit ^an^i D)rjl«a IMU 
p^ta teai obern Ce< unb ^^lt: ^r'^l^( tri ^nitn Cce^ite umraprn 

VufrTbtai rntMlt ^J* ^'ft '"t intftftfantf ,?tfcbarfclijni rem s^unitltlralb 
nabtb- flfDijrai'iii'kli^ 'l^ftiif.liir; itt iL^'tirrl auf Itt (Frtf (mci Satte von Hr. 
^tfrmaTin) ; cfn^^rUf ; lui jinlurtTll un^ ^r^ Btfjlbrrr^l^tln; trr bfna SRufUfdjfti C.'fp • 
Irr in t?iltf ttt O-bi'J IM'iU unidiTDrTfnfn Äiiifjfil'tfn i^-5nl(r :' unb Cri|;lnd['©<' 
rubl« ub»r iit ,n(ut|>tii Sufniti^i>n " ic tm rtr>"i$itHn(n Xii'lirn tft ,l>lu)Ti|i(iT Otfi- 
ibta." aber Jtalf4lr't ntifi, »0.1 ,lüoMfl(i.il T^ojboc im» iMtibntt U «fnla , oon 
^a^ ül MiT ia S)aif«luik; kl< uaifltn iSt|Mbii<i)n<a ta lUPialiea unb Xalgwniai gt«< 

M Mut itm M.* ... M titlM^t^§lat^■. tta ber tiftea Itaaiaiet fall tl astet b<a Orbtal.Orilfi^unjin 
nillai «nf S«HC« b(l|ia : »ta r4»«MMia C<|lM«t. (ai^i etiai^b'' Digitized by Google ANTON STRIBRNY IN 

. • • am (irabett 1134. ^ - > ^ v 
fed aOM Mmttigen 
von TorzUglieher QamStit and n dm ft » t j ;< Mtete ii Preisen empfohlen. JOSEF WEISS, 

l|i<|cfc(„iaa ftilra," SttH, ii^IiitraSr. 444, 

(9«Pvl^'"'"'<*8'" ■B"^" mtrgtgrn Sriftlap b» 9mbaHatf9^nStt ton tO h:. {. S). »rrftobtt.) 

•«•■tiB«. (3aM|>«9«) ia ««riiUui-titKla {■ 84 fr. I. ttw 9H i Tiiltal U 9r*|i«l 9ta4l«f. - 
f irf' <0 ''>' "ertü^fiitar WllH t«c Rrlalgang kft ßümt, fnM( «»4 aitin |lf«*k mk Unknk 

ju ii^jlrin tca .-(atiiv>iiiM<iii iVtn»r)lo4 an» taf ria« uiif(k4Mi4( flNIk |B M||mM^ Ml I* V''''" 

Bat tu b'fr|ii|ia. ut •lulm unk lf*jt<i»n*«a ta «citbitnm. 

Ubttr MiMMKiatM (3«^> «•* fliBakMf««): MaffrtfiUg (i»rtkt aW kat MrtiHfll4l« tut 
aa K« aiaat«!, »rfrtf^aBj krt «i^wl, vai tit 31»Bt ■■» Ui 3atHMM 114«» aMk mfai u «rMl«a, 
■km ImI trin <*tnufl( Irr ^tKlfrn •na»ii»iar. QnM linit ^»ntt W Ii. M I W ^M*!*"' 

AlMaiia«. «a^inklufli^ f4ai<r||bl«"k«* d«ta»<|»*rftt. * 
Sa* tmßt tmH ik MM Mm Mr fai« M 34ar*mtu<x 
Mli Jrin «HMiMiL M«iM nk tatnl 9 M i R » t >'- «"4 M ' 

0ni«%y|l4lfirr. 'J)sTii^lur on^mtbut l<I UalirdtUtirüdim. trriitcl ank HI>fltlW k—<t.-#llfl, »»at» 
«if4<a AriMkaril ^^ 9*Ui. 3" eiriktiikMa ftmmt etMrrikaiD ^liiil 4 f. 

C « rt >» Ar*aa»li«^ )ur ««fnlijaaji M iklia «iru^tl >al ttm ttnU ut^ Um .Xal«(ltaa4< «, 
■•4 kfai Ckrifra. bmI ktai •taafr |ci|ii«<t 0HTliilr, «II QBtin. (Bor ii. f *•! lanitkiMiA *«* kfia 9((a4< 
ktünn aak (tiamt •tffBfA^fl'a. Wr ZI«"". 9Ut, »n C^lcal u. (. m. SM« Vi<itn kiftfuMi au< ninm ttr 
•tfnlNl vaOiiaimni aaf^llli^** Vfluitatflltallktilra, aal fink •« VrifrtTiitiD giigra k<l gauirri t'r .Uhnr 
(<k<a 3«kaf4*ni«a tr|Uii4 |a tmtf'Un. 9^ iikrlmtli^iai •rbr<a4 iaal aian ria< fiOr, Mlartk k<r Mi 
) kn<<t>ii> <a*rk' 3" C4«4l'l<i t» 70 Ir. 
CMgäriKk^mvI^Mril |a? Dtrnitttaat in 4«<r< aa» etiilaai »t« ^urbakta«. «nM «ia<t 9(>fdt 
•9 1«. «. • (*r. 7u»<at M «»iral Ka^tef;) 

• MM X>*tr4>B(>nrt(r«ll>0*l, il* •«qijili^llt« «ritnUtrl kti alba «nift' aa» Ciniatafraanrlliii in. 
«itlMl, «an tarju^l )ift C-uaiiiii unk rrinrm ^rftkouifc kli PouiiiUr lu < unk X H- t^ri Ctii«k"<i >•« ' T>ak. 

Mmm mm*iphiU%u«. Tiifl* »itt rdaca 1)|[<a|rnt^<JI>a »rrnttir ®if|«r i|i cia (tt* 9a|«(a (rK»kU< ank 
" '■ W ti^<M«a|, QnfifiMniaiiiO MrfMg ttr fast a«t |ar aiiiiB*!« <ii l<|w n «tat «rt<ii 
k'rflT e«aiai>((kr«rr«". yduit«, UMiifl^, »it^itfttd». VnMwiiHt flawaf 1 f. < 9ii»«ak 
f Saflm. 

(IraftkfuJni'Salfaai In Zl>,jf(n js 52 Ir f aVt-, v'.inr \,m bi. »r^illrtm ^otf^lkta ml^lKtf f4a>0 
kra ««»rrt Itaktrt an» faOlaamm t"l>. ^ M «ttfikrun) an^irrrr 3at« alt da na9f>t<<"«»niH 9R'>' 
M «aitaHinc dafiiikfatWl wMtlta. 

9Uftt*9%tM. *m aa« «l((«Ma<m tirHM». »bIM kmM «rkraW« mA kw Mm flifilli i»!«- 
kctt fRijtf niffr«!. <ia ■Dil««'! |ar Stlrtaag Nt 0n»aaaa|| aak mtfirUrmi U* tfft«tt. 1 (ImN fHRal 
arr 0)f^^>lu(tf•lnvriflJr j 87 U. ö. 89. 

giai ffrji'i e4n>»r<, 0)«». 33t. aa» 9raftffarlt r4awr|9iatiiti, |)Sr(<n»r. aal>(ltfkatl|4* 
ialfit^uttuT. Xiiifr Xiallai, m4 »oa Ortllaal'll^tklt Nwttii, niirt foaM>6l (iit f4iuBM MIm( *>a 
3a|*Ma>rrt a» au« al« i)l>rrnkrl SRaakmlhr i«n4u »m4 alB |alM 3akttu«trti laii |taftiai B m laMa 

■Uia an^'ic'nbfl : t.: Iinlur UI JM< |N|| Bin^^ 'fl i|.Ml BUfM Hk Mt^ kw4 >HI ImM V^'' 
•Ia aak<rin AüinKitltcv'tn üf«ffi||if. «41 |a ftMa (■ flifiMMI M«! •ltm4IMHal|kn| 4 !■ Hb tlK ««> 
1 9ak>a» ti Vretfni "t^^lai 

Psalill« dl)c<"ti>ea «e BIIIb (9UiiwT 0(rkauilll««|rit(l.) S»t «diart VaMni. «u« »<■ W* 
»kauca OiIüHc eauirkraantn «rira^l, «ntkaltra «Sc lUlUita OriianktkHIi *M>* 9liatratMfr'>H. Ol« |«n» |a tm- 
9f(i|lai MjBakk rfani. «atflraaikf, gUMa4t a«» ktf4»(irH4*r StTkaaaajJa 9a(«t »rr Utbtrtf 

- - - („n„ 9rtrau4 »>r 9lianal«a|Tar, kri ■laaii »f« Hafrit« aa» SarailaMM, kai 4W*4*i>' wMhmltf flat »i( etUaa ^^UOU» tat Kalfhlfa OtMaMaia* t(i krr Cltaklalaf*. aa» |»ar tri 
.. IkK ||tfyitMUB«Or»>|iil»f«.Mik k» III««!«"!. M» HP" fi« 
Mlk«Ta ta te ltWiiiiaw .lkM «r -AB M4lt «ri|k lilkHui — «w Nlli* mmftßmri^H lif 
iakar mfiriirflM MMN'lli fMt ifc M •^■«l l 1t (r. i.V. 

«>»aMiif«f, MkViiM* IIMntrNMNMiMtflifIr. «nM I M« n klA U«n< 

amt lla*l«i ) 

Mm MbH 3i|M anlfll ff. l aii«(4f. iM». artwwIlM w|i*k>WM»l MfrCfMirt ptCttM. 
U liwll i i n Wklai sn—, trani •ari»f4. Wtt^tn Ut f4*iaM)lf. — flMHali Mtfit an nfankiam ant 
•MM titRkIta Aa>'»««ia'aM l|t Saknaiaaa Ia k«a t»t». fl4 aaf »Ir (<afa4l« SHTe aa4 *ft kaaifallaa ttlfi^f 
laaw >ll » a4*Jaii».lfaag 3Jknr frIM \» lüaaikirrn. •o»ar4 (i(»r tr^alua aa» jlal4 tifaakan |uni 

JTcata kat Cafiffa- ariikat Ua(i<4 «aaraAt MT»an läaaaa. — 3Nt Cairlaaaaai, ■(I41 kMr |naHaMt|^ Crfln' 
»aa« Ia fa l»c|>r SiH ia kra •f^wtaa JTraif» la »ril |rMI»M W, fttl^t |lc kam «amMällill MI iaa4t 
lak« «altatt «apRif^ai aa»ckrfl4 VrtW I II S ir f. Q. 

•otkrat «('talOf 18U. P»t« p««tor^ eUtamt RtkaCOa I8M. 
• aarga hi Kranfrfltt. — «raiilaMaltfii «r^aa •ri|>*'. Mtttt^. 4a(ni aa» 4«iCnMt ^tH* lian 
e<ka<k(r< 70 h. i. tB. «(< flk««(ai« *»a 1 t)«|aa» e4«iiitrtii tS Vig^'"' fRaiilaf. 
ac Mpkiore l'hildrraa Ttt«4k. ISii||H(4r 3«ka»«r(ra lir Si-itit ^urr urrtS<i,)in. ■•kar4 f*"* kit 
3I)ac ln44<r aa» f4iiir[iItf'T atkallaa. Viril 3 f. Ot. S. »r. ra(ank tO V»)nil Mll|tT. 

8ataCT|t «a|l<a»ar'* t I, MIHI. 
laWiaiaBi laa r4n>laa airiai«aa|i flMH<4<r dÜM aa» aa» tnl|lMM«|| ka< ^aaa a«kaf<«a> 

kr« Waa <ata4a k . Mal(i4a QUni ant •■^fl'r. Ii( wöara naii fa jiul unk tn>ifiiiir»tT4an» aa((fatiltt ftin. 
am»» in 4"' Sakraa^'l »r|itii-u(i iinb mir jürm (Ktruit krbafiri. titryn luii^ unllrkfanu Unlan». »tt 

iit «Sa kaUfH|aak kta |i4 Iiia|li4ac ^Ik"' k>»uaaii, 1(1 tatA aUt k<lkai tut tt>ialjau aarwatrlta INiilrl 
•! W*"M«*» - *««• •••*«■ «••"^ «<■ «M I» «aa^aaUtaa. 

ttt tiiMIt lalfirMi, ai» 1« Mb 9nm^ •Mni*IUH4 MMriut aM. — 9k «lf«aaic 
iMb mmS mm*t»9 Mmm» fiat^ Mri 1 1. «^f.S^ lifH|MMl«|. II» I. r. «iufc^l, prii. 

Samen-Pomade 

Vul »aa fdrHrn ^üfljiijtii. C*mrnl(allan rtitsiit, *<n< 
lamata unf<»d»li(», «ikill »Ia ^ita ia i^it «tn|«a 
64iatait, «itt ibaan «laai aa» «ia« kar4aM |i«<4« 
9arla, taifarai »I« 64>'Tkra ia lir|rflar 3«*l; »arlia* 
»arl fa »lif all mijll4 kal Ariacrrkiii kar 4M»li 
bafrillirt fii4l nur kal KylfiUfi firülbtn, fankna 
IrfitkrTt fa|*i ia gaa| auiatartaniluk<t Bri(« kta 
««•nta4«. 

Sa« 4n>*4«f>*f*'®^l. «M i'kar aiiak« 

114t aak f(ki(flll4it Vttflraj auf kal Vt^t iffiltui t Tij* 
kfAnbat fiik in krr SSrinitnn M ^riXUgiui! i j fai. 

bati: raif». »»rftabt tDIUMMH*» Kt. 1«. 

ihn Xitvt kat eaaira'««M«»< faaal««lm4l. 

Oarfnkat »irkaa I ' an»(tran( la^al t fl. i. S. 

V<rHf fttn fraalirtc tinfanbang »>l •t1»k«IM|i«|Ml 

Xicgd. Cmballa» Bir» nIAl k«r(4arl. 

Cf«Biipini-|Mir «t.3«frfnM|«»«4«t<r 
.|aa flIatiHi.* Citkr XtSugjajn, «a. 

tiatilf Kl. iS. (katan 
Irril» ukllAtfibrtgci «r. 3. «R, 
malaat. 

Olmüg. 

. aafv» •(•!«•■ I 

. 9(aTS<» B«M ia 

iSiltbatg. allr I r ff>l»«»«4tih, 
.(Btn joUanra Siil|kll, 
eio(f'lm>tfi(rnplt|. 
it.fO. etfr|Ir. £aa»all. 
ftakt. Xibatfltaia. .|aai 
(4»at|iii«»|fr>|kijn- 
>an»laa| Kr. Ml. 

fa tu VritiRtn : 

■ ia ta.|*r. JT. V. TSrSk 
Ibairt tn V't. 

jraf4«a. 

S. CB«iii|U>rI in 

Vralbar^. tat in Vr«« «< WS— I. 
, flarl 8en(art in 
»ta». 

, 9raii((4r» üaijar 

la , «.ftaOiMtwtalirif. 

• wtti* dpiiiifa M 

Maalat- 
. Aatl IBaMirr 

ikalrt In Vafarkri». 

. ffnfe 9»n ■»Ml** 
Itt (lus .Cmil* la 
. CaVuikarg. 

. ^IffHan CcITl» ia 

Vit [tifti^arl- 
. Jlofff Saria«rr la 

Viibalt). ftyict', €k^rrib' unb 9taler<9)(qui|itta' 

aUm, Statt, «ogiirraaffr Olr. 

Alte ferm Sn«t«g(k4Mkr. 9ak«ai i« fit Ma Mii ritifMi| |b tUM l 
nan 3aA>ra4 Hl Biffraaiatt kf< •«r4<fM «bNai P. T Tut'fii™ lifflrn« »ml», vtitt i* milk frrnrr 
kminttn, tin.t (iremptc »r.t folikf IStHinjnj 
tic Atirei'iii'il ruinrr Xunkrn ui gcarinncn fu4rn 
aak aclaak« mir fa(f)"<»< MU «atr vfUtfia 
ti4jl4H(tun4 anlttttubrni; 

100 fM#t(«rtnibi«a4>-.t»ak»a>. ia il.tt. < 1- l(t. 
100 »rlia ia «Ibgt. I )L7S(r .».C^at. Ifl ÜSIr. 
tOO IB(i«fl«CC« ia 8* »ril akct »laa . .CO tr. 
100 ralt« in 8* in aOca fifira . . IS ftr. 
100 kalt* «ati»^ a»«r HaM I* 8* . . 78 Ir. 

100 titl* la «• I « 40 lt. I 

100 »'IIa garlairl ia ftlfca ia »<• I R - 1 

tOO »«II* in 4* I (I. — 

^ä^kraif ia 0ait(i«k«l* «krr Staairii »liw ' 

tSntdniumt 9** lOO Srirf«. 
100 ariff KM B«t t 4 «aii. riagaatr« Volar, |n 

40. 18. n, 14 Ir. aa» 1 |L 
t C«Tt*a fiH tOO erirfa g 100 aanb'n tO ti I 
Odfarkrn «. «BUIft «fgaiSt'n in bnt «. «i^-si 
9tr<ftragr.gici>aul»aklna4S!Bi<nri. aak«ikvil. 1 

trr.mrt «aa IkMW«. ^. 
eam9t.>JI«r(ll».faa«»*a<r«f.*al|bfwag7* Ir. 

Ihlirtlangra aul »ar lU^nini untrr ??r;f4j«ad »a# ] 
rniFaOtnltn ©»traiirl, vnrr i.tiirliv « fffaliuirt. j 
m »Ktt foHK «Baat« mir» »araatirt. | Digitizec v.iOOgle ^tftUfd)aft für |^t)paf I)r1iitir1l#irfui)ertttt0rii* 

GesellscMs-Capital iO.OOO^OOO fiiMoi. 

Verwaltungsrath: 

Wa-|ii|ttfilai: |nl|ikit: Se. £ic Fraa» Uraf U«rtig, 8. JMiT lltafe CoUoredo-Hiumrfeld, 
Ednond Gxif ZUhy, IRitflUAtr: tanttniammn m Crüffrl. Mnlw; 

ftiHdfr »N »am^9rj1UimM9t-mtfilitMt .9n ««(it. Alphona IWoIhsmk 
•tuwl. (■ t<l«. Otlnifii k<r Quillt, 9ttil«liit t«c acptAfnitnrtNlii 
I». J«*erh lUttar Wlai 

«cf. unt •ni^M'^MMM fal 
I JtovBr» Alexia Tlaiaiarjr, 
eicoClNiUr m M«H«M«nn(i>.«iftaf4«fl .Src Vahr.* ««t »«r «cfellfdraft ifl im ViUu, ms «*f ft«. St». Orrvfänlunji rintr iinbtvrjU4«a 

•■4t tiMtt f . . *i Jtt«fHi4» 9lä<t|«^lttng «on ;(at»erun«CM (• *nfi(im, mHi «t^tfacifd^ 9orftrrua«ni ffir »t^nan« kn ««M[f*«fi ui mDni*a. 
»rt««', «Ml*« ^«i>9t%«eni.t)«r(iArrnnt~ " " 

)nu «II »4 X)arf«ini(>S<T»n« klein, |tn» r<(r |j)lrrt«. 

1. Vni fi^.u mmat» fit Wt »iaMI«! MMm* »v ^ 

S. tinr fi<»m ONiritr ftx M* MIIMdc H* |«itam||i nUfm^H M tat. 

Zihti tnittbl iif bni grtKf.:njäb(rf[l:lijl,-ii Irr "Iclöirtiaijltil,' Sie ni^l unbf. 
Hatoatu OM« |a kri»#«a, »ri^r mit H» fKn4liH»«a tiairntaag tian (oiklTUig 
^f**?^*^ "**■ *** ■0"* **V f*r »k iMbatÜM «faUituai aa» Vttn*g 
•lai« ai4UMM aak Mt aUl tat 9Hnnt Ha« «««UMlr* ao«».faM| »itkaaktatn 

ktkfalnikni Valltgm «rNren 

tP(n4äift .tini Mf aJIoili^E/il. {tin gottftuiiältiAe mit ttiiktigitil in 
•«fflf«*«««» iß ukfftntn. a«» j* f«lH< gntctana iu4 Onnf^ aak 0(»uf Wl1!4t1^ |k Me il(l|«4Ml: 
« to Ihn «II* !■ «italtn, te IDaili^ia ftt Ifaiftt AIINn Mi^ lai 9^^^ kM 9^iifiV itat 

' k(tan{Ka» OüifiaWoni'^nariaff (a <rlni|ra, Mcun« «nri^r«. nirt tonm rin tayUaflt unk SirttkMtwi*» ktna Sctoaa^ I" 
i«aik«a tfiflamcn. 

Tn £«rUk(n*n>rr(rt mu% [<<■ g<H^>* 3i>tnri#r I 
JtwIUl «nift Hii gilafllfitirn 0<biB|)uiigta i'o fitnill oU aujl« 
fapr ank ^i/n Un(i*tt<i' Hiult<^iui9l<Xnaittt< 4a triaBfia. (hkfAiBg. ««(4* «t fir IWac >raa| 1 lag. w(4f «t fir IWac {«(ktraai kMlit 

)■ tr^oltra. 

S<r{fr Uitiüjnt aDdn. ir<li^r »rm 0tlt»ar(i46n rinn 
M<lrt. rr^tfntl k<r fftf'Uf^ifl für ikr« Skitiglfil nae fllnirnkt SahiaflT aFft ^urek bit J|^apptbf(ni>0«HI4«tll1l( iU(i n»4 mtitr Dt4l grrin) 
aniu|«lag.-ab« VcrtbriU (mi^l" P*k. f* ii mii «Sra •iwibi aniant^inca, ktf . 
KiniD« Hulntfiaic jb|tm4«<, MMta bKto» Mh ^VfCt^ClM- !Carlri)rnt< Ort* 
trag geff^lofTm wrrtcn Mtk tUm Nff «an {iiglddi bir pänftlidir Vi' 
(lattiinn iiitP *>ffi(fjüblunfl Bon '^inUn ank ffa^firal errfltfjtrr 

Im BucM iii SiMÜichAft w«Hm «Ii« «tfattoiMhaa *. I. a««r4l. ^»11. «I Anatherin-Hnndwasser »r«ll. m. ä'tn'iii »I <l&un, 6latl. Xmtlnul'rn 9lr 

^ , IM* 1 fL 40 kr. «tfL Wi^r. 

«1. Q.r* *"•'•• Wl 10 9i|na ktf<(>ak< «aakMflnr M «W "■•« o»n«»li4fiia «•nffrviTaaalialtttt fcMW 

,^ , *•■»«»«"• MrUrr »ot all XoBttifCfginiaKk *«i M'« nn» kö*#«B «(Trr4<ift(a aak ktai 
»rtrunf. TuHifuBi t«ai|r »it», aairralll* «krr wn Ciitf »MtgraAltlrt »«tiimif« t"««rra<"<t«r «Jfifialhtfcitm 
»■rik ti«)« diaiaifft l«MtrtriM Mrb. f« füt(< i<k aü« jt(«r irtiKna «aMfk"0 l^äll»* äktrb•>^'r 

Kahuplonib 

" 3A» Vm» 2 ILlthi.9. 

•Ht|mti'3«|iai|}c. ¥rfi« 1 ff. 22 fi. ». S. 
8(|(taMNf4tl 3«biMli)rr ¥rrif rt:t ft. i. !B. 

■S> Ia4 |a (oWa ia >u mtifua arcib«I>n SBiea« fa »k in alba Vr«' 
•in^mni M kM Ithiiatrn gltaua |a bfaf'fb.n «m<|)«. — « mikta ».f 
kaaiWIffi aa» ah Irtta linfHI»« fli»«« ««i>rii«l. 
gir ISKuftf er, ioc((^c ^ mtjtt'il^ 

9la|llrr. ml^r ÜtanllW *it »nlHM — mmi !• 
114 «af B(tl'3<i#raaH««R. n»i intipiiArnbi iänfilrrifiit 
Ma4MIbaag (ri«M< aak bit ( ,1 ,n |a tüikti^rn 
Wilit<Mt«|lcaM*Hfeni t« M»««. iHtbta M« UaUT' 
^iMgmi t«i4 flMMl M» M aiMi 
frtama U«lmt4l — Ia dba — aaf kWSn AnitaMig 
Ociag tobd^bin ffäiftii — bftart tiartbrflirt aak riag*« 
Fät<t. b'c ^i:"'" CQ>uc4 b I II II miltcitm lbt«raa(aw 
M^M £«nil|i*««H« aMfraili^ tririi^tttt aak It MÜ 
0(ttl|U4Ut Hm M4* «Mi catorüa Uaa«. 

Hrtkfrtl- « etanlatM, 
ilakt, asfnaaHlit Ib. 7», Dr. 9.«MM|tfl. - d by Google in' 
Ct< ^nill(«tltMta|" ttfktUi mtl»** ••«da«. «Ti I >i>rt>!i<tri, fit Rio 1 C tt litt., fit eil «ro^ni rxir «niiT «••rtr(iiitTii| 1«. ktm. m^rmi. 
M< inilHiM«« «MHi«!» ■» • IHc. »n««««! «»IM« «clMflm ■■•m«m m4 fM»« «»MAn •« ffuf i nn aU M JL, (M«iMl «MIM •« « *. «Im. ■!!(. ••■•ilit, 
W« »wrt—a««. fiolin, (tat •■Ml ■ ■t tif ••tl(a|(ii |iitMii#4R. 

tM MM «iMkMM Ifc «, ^t«t»-» •••• tbl »- A. f«br oAlnilnm^, {nirBigeiitn Aorttn>onbnt H 
fa«| R(trt, vnia cc tagt, ba^ bic ffliait^it ncncb*«! rtiMl feltttt 
ft b«# man « otet tv bcr O«^ •O» »if^nlUscn m^c 
■MM ^ mb b< finiriRt lüfflSabe mb 9(fmb» anfbnfr. 9hui 
if (< AbR gMi Mtürlti^. b«f btr benfnbc aab g am i l a t wb « «Mb«t 
a«| «iiNi nslMl«*«" %^m* «Xf Urfa^K« afltbfpnrt, »rf«* ba^a 
llhllmw |«lM UaifR, U% er bU Itltt«! nbcibtnFt riiift^rm Qa- 
ilM( Nt|«t w g«i anb b4bti ai^t aailia Inn manti^eR Uftxljtaab |a 
M%nl mb ef«i|«f|l| aafiuMfa, Ttlftfl ««an bb Oeffmttitttrit iHi 
M# Ma4l Aliaab ia fllltnii mb ia ber MOni «(afri4rf«hit 
Mffl%t Sb fffriKta K taf ftgaioiMt la 9r«afni4 «ti^rflitrai jrnuMa «•inj IHmc «kIi{ ll(M(llaW ff*«« aartndnbfa mk «jf Mlffi -9>tM«B aab »«tfiMfMi ltf(«liMm timm. 9>n *\%m^ 
Bit 9HIMW M<i«> Stnmm-^ M» Mtrali «ü tai 
fb ralirMi mb b«4NKW(t •«*«■■ Od» abn ifl f<tmr ban| 
^vnwa |B (lifaetB aab nur dat laojta IBetf)>i(Iel, Sätaa« 

«ab M», braa4)t alfo 3(it nnb 9rlt0(nVit, (14 !■ calwWMa mfc 
aa^ anb ad4 <n ^Itifit unb eist älcriagt^cn. 

«• foBimt n audi auf btn anb bit wtMMfBM VatldMl 
BB, BMdtt U(b(I|iinbe all bic r»i4)tiflfl(H, Bittre iNttrf att bit brftra 
brtt«4tfi lorrtfn, unb tei ktt njfurflfiaäftn t3ftf(t(*Nnlffit bft 91nf ittm 
iü rocM nur eine itlärans aul b<t alacfluia» 3)«b<)tie ia ^offea. ST^an 
aiaf {14 bi( O|>()o|ltjon »ttbtiwjh W ii; wm- (h a rfg ält Haart unb 
g«(f< Srfullal brrbrijufabrfn. 

3n tifüm ginn« ba^tn au4 »It f*!»' »"^r 3>ibrfii raantSj- 
mal Bn[>Tt Äaffanbrailftnmf «fiobfn unb un« ni*t .iffrfjfut L>if(nh(rjjj 
IMniif lu rrwäfcnfn, X\t itpM man(tmfll bitter g»fdjmf(ft tjbfn mc(i«n, 
bif ab« Ibttl« ®Btt# frifuiu, tbfil» Ifibft bar* bif tfrugnilTf einf norfj 
ttrfm Urbetimaanfl :n uni btrrori^ft'rait Ijabta. 3n tiercm iginn« 
^abfn wir aad) jr^t mitb« bt^onnfn «inf flfin» äRunbfAau bort ju 
ma4tB, «Bo natt anftrtt fi^It^ten «nfl^t btr ^<vit mjn*fn Ufbf(« 
ft«ft, bal »it eiB fa fe^t ia b« gornifn biff« ob« jtnfr iupn[ii^«n 
9«nMtioB, Wtfct pbffiner «rt fcfn Xotnijier iU Irastn unb b«n Sotf 
|iiinfBi|>Fea, bftfer »Wt Imct CwriicfCtwIalioa b. f- b>. oll ia itnen 
^«(cea 9(f(|ni fa««, ncl^t Mtt^mRWi«" M M|M t«t •raite' 
Ctati^MBgca etfoffta« 

CohaiBicBiviTicBte m4 aaf b«l 8(b«rfn<S atttr Solbaten, 
tcfnitetl nRteToffljicif |Bf)»K(^ca,ba*{l4 ia ilUa ^mea ianact 
au^ ffileRb ai«««!! ira|, fc au^t KafbibctaBefa btt Aiifg aa bie ia» 
~ M JMcgn* (Nlt mb {t ait^t rt ait^i« »M. 

It|t Cmmi M til^m, »clifte btaa«« mr bar« 
mim mlb Ihfntinngm of jMMMmat Moltta 
fit tat Ut ^ motli«M, ii4t taiiNfiP»'" 
frffR »nbra maf . 
vir ml ttfa^no« nifra. b«f |. 8^ m|kM ml «aai 
nea smorbmen 8tvtni btM<Nbai flito0i|ai ZnwiKa iamc «««• 
er)ri4in(t(| gtUißct ^abta, fo fimw MC knaul M« "l^t bl« Mlaf 
Ift^ bof «Itt CMbatta rria »rbitfUf frfn. 3>enn bitf« fc(f»nUgta 
Xmpimi bitatm ■i4ft aux »ob ^oI mI fem^aipfgci^ mit ^ f(baft grapptit (btn b(i i^nrn baaplfi^li« Ul awl»»(wHt •Ii« 
«Olbotm, (Sbargtn anb Cffi)ier(, ird^r mM( fflihatilr- »h>« <■ 
'£ira|t riaticttn nnb brn Stanra hiVttw. 

!Dag(g(B t;jt bie Sinic ntnige oile iaunn bd brr ^d^at giAlMM 
Cpibfbit. Xre( bei Vraiut^ mand)«r anfntc itctaUi^, tro| btfli 

fttraguirunglgrib anb bta laimini mf CMIOBfiflaBgeB na« 
liagrnk 2Mnj|)(k, fiab bit aiNa rnngagirtn SinUnfoIbdira, bcfartbicg 
btl b«r gaf aBl w l». Maa^ ilae edtraixit (esotbra. «abtrcifcü« bie# 
bal Ipntlanbni^l'tS^j}« bie ^atg« ^ea, bal bta Mbat u4 lat|f» 
$a4anbitafl|(it ia bU ^nur 9«tt anb bd rda« (hattm^ilatMfc 
aar |» 6<lb Htbl «aa bt« Kagarigatten Mrgilt; Oft fab Bcnc Cia» 
TiAt^MB wi^Teab feinrc gtatliatmi mtflaiÄni aab «r i(l am M 
btr MNnrnag tax Xtitgt aritbit gaaiM. Mitait, aiit Sulaaftia« *iA» 
Iai4t bei baCb aiiibtt im^fabta Mb«lM»*{«ttit, a6«r ai«! btf 
•ti|M bot tmafaP; Mc ta <^|K|rili onf lUmI i|k bIü!» 
fl«t*M fak, boM flt 1« attW |iWnWmi> lm VUm ms k« 

MwB alK I. dm ifc Mf wipB| ri i M IM IkMi «i, 

bfc «M« mi M «km Ntai bn, fe »M M ciMt «tai« 
M« 1* 94im aft k« mMnwMMxa ftafMom «ligiaiwr-ikm 
lt«B tarn «ftr 3i|tr M brr g^ae Mtttra »mifl. 3)B|ia MM Iii 
ÜMtoa« iiw> Urfatil brr 4sf4| ob Jtcitgl^argtB, bit «bgol« m «Mi 
!■ mi«Mbt JHllMB 1. f- n). unb t« if »a^C güaibg gttti^BH. MM. 
bfa JtaaUMgai* alt M bar« 4 So^rt bd btr gfa^at bkatabta, «Itnt 
■lU ISO UrfaBttra mk Bttfcatta antrr btr gtmiiBn Sauf^aft iaf 
9flb ni«(t. ihranf^tta, JhitgffaHrm, eabii« bit JtaamoBbfaaatta, 
tori^t bon))tfä4(t4 bit alte 9l?anaf(taft trrffrn, bt|iBitrfB am |a Mk. 
an« bid'e 30, gon btnen (in Faum btmtrftnlntttktr X^I etdMgt, b«t 
nun btn fefttn itern btr ^|i|>t bilbta fol. 9larf«al Cault fagt« abtt, 
btr ^ranioft — btr ^rbornt Soibat pw excalleace — ttjl BS«: 
\m\ Satiren anfangt 2olbJt ju ftia unb tr0 naib efrr ^abtta 
nsiTflidjer <Solbat ffi «jd» bieftr ?lnH«t unb nnftrtr Sanai^au 
tlifbfti une iiITe flar Ifirt tpnijifn uZolbjitn tc: ttr S^bnt, anb a>it 
bitten bi(tif)en« tintn ft^i aaftTttgtn itnn iIb', ia»n>, bctt« Bnfe bin* 
jäbriatr XiitBtr, m b«-M Mt MM« «Mb m ii i ai w WM «m WIMM» 
jlrtn foQtn. 

S>al Btutlaubun^J-Svilfii i|T eiflentli* bt: gr«|te 8ftlnb 

btt adta präfeaten äXanni'i^aff unb benasd) ifl tl untntbtbtiid), mtnit- 
nun nt«t bft gaB|t ftritglarmee anit im ^citbta tr^oitta mtd unb 
fann %t gräftr btr Unferfitifb jtctfdjtn Ätifg« unb fritbtnlilanb, bej»» 
treniivr alte Solbalen lenncdj trforbett t^e if^ifle Äriegfü^niag bie 
böitfte aufbietunj jtler im aSuIff brnnMidjen ilrifte, wöbttnb btt 
^rieben bie b6<4i)e 2iljontinji ift giinnjtn forterl. Tia^ier im Rieben 
b«4 Biabtik ^reicBt bei a»i»«lftnag, iat Jtxitet b«l i^c, bal M 
•Im ^nraikkn« Ml^illaftK SMt fmMIni Uli.*) MI Zn»|»*a<iltaiij| ai^i iii«i|cr<t!<HP« füa fMDab 9«* •<p>| «rritnil A»(r«E 
Mll*imMi«iltf(|«Mall4l>il m» kUuT« flrt|4l aiM4lt «rihMll* m« «ai vnrnn^ 
tan flloBii. Dil idMI«! MO' «alnwl »» Mfft thtl «nai* Mifir m t<*»**» 

H4» 3»ll«i g4 lar »f ti» «ii|a»l »fr «bI \m .rft»«i ettauitjlflalTfit «»»»• 
krbiftcatfn «rlwt«« »rWrinl««. »ril I« «in^f» »»jrnkni ti» *riiin'.ilu>n trr cne»« 
tUff« ni4l «t»tf4"H'" '9 J>i»f« »ill*« *»« «"« >«•'"■ *" 

In IhrtrtWfWlliillS. ««4 fo »tri ni^X»^ m4 fftffw «SS^lEnSi 
Mm »fi Mii IM «141 MiWtttM, Mt Mm Digitized by Google auf mtttl et^oAt »nb«a, a(ic Ctoltatm Mif akm «n |a 
I, Umh in {Atm $al< bie oMOiNnmiira 60 n4 Ml Itntn 
fteal »intÄ^tisni prafnitra Mranm tefti^di. Hm m4 ki(fn fim«f 

»«■•flf* . . , . . 

SitttlB {a f0Tf(4(», »«I» »<i innft brn Ihfaitrii m 
bii 8lni( fo »fii{0 Aeenflaelm obtt jHimnfifleiib ^mMnafet |<t, 
»i|Mnb bs4 bn Ärirs inner fo vielt grtinKIii« jnfn^. 

8rtt«fl bmtifl. baf bit e«fl an Aampfe in in4-iri4l 
avigtiiorben ifl unb bo^ uafcrt Sugrtib bir Opf» nnb Sntbtbrttngrn 
IH Stxmtt nUtt f^fiu, um eint ^uj) {u btftkbistn, bit i^c (Srfal fät 
ofltJ atibfrf biet«! unb kU eintn flattn 3ie»(f pot P4 bat- Iii« 8ufl 
an trn gifubfn be« 8fbfn«, — nt\d)t ja Ixn mdilen SRdj für bit 3u' 
gtnb IjJbm — ifl iibft aud> ft.ifii^ !;eitjni'<n unb \xt opfert P« nidjt 
gtrne für ^ntbcbruni^rn unt '^laffttrirn bei ^riebenl, befiinbrcs 
»Min ibr, iv.i bn ber 3Rannfctjafr, »entvi ©hten minfen ffiir glauben, 
baS b**f''> bJUptfäcfcli* ter ©runb beJ ftltentn i^ortttfnfnf, b(t fafl 
iSgrmeinen SebnCuiti nad) Crrlöi'ung vom ^ÜMiiäiiiiiiil'r Uf^t. 

!j>er junjc 'I^üt^ft unb ©juer lebi niicb ei^eneiii i^uitiiufm, cr^ 
iritbt ;14 einen genüflentfii, mandjmal überjltiffigen UntabJtt, fol^t nait 
gttbaner Ärbeit feinen ^teuben, mit einem SBcit et i\l ocüer -t'u 
frimt fribfl. SSie flcbl ti obtx mit bem Solboten? SBon ^riib lif 
tibenb unter %uf|l(bt, nidjt 'Petr eine« freim Slugenblitfl, gecote genua; 
gtnäbrt, nm eben nidit )u l)un^trn, feinen ttberflüffigen ^cujrr in ber 
Saftb», mit niandjer Slibeit belailet, bertn ^totbrcfnbipfeit »eber er no(b 
»in 9lnberer einjiebt, bfH'fit er iii bfn 'Ija unb *>Ji:d!t njd) 

Cianalfaorn, loie ber Sliönci) nudj ber Wlccft Iü* ^jctn tuft ibm 
ju, »ann n aufßtbtn, rfftn, f<t)[jfen foU, unb fur^t ibm gerabe feine 
«iniigen obenblieb« greuben. nacbbero tbm ben Ja^ über jur Krbeit 
(lefutiiien bjtte. 3fl iat ein fteubiget 8eben fik braufenbe ^ugenbl 
4Son bec 20iäbrig( Jüngling ober SOjäbrige 3.^ann feine J^rcibeti unb 
9inib(R fnr rtn fo genrffenej Aloßerleben freireiOig opfern) 

^Tfiliib ifi t< ni4)t inöglitb in tiner fo gropen unb n^iben &t- 
*ichifA«fl ]« Mtn, obuf flä) htn jirengen Siegeln ber Orbnung |u fn> 
fta, nrt^« nnftten etanbe btronb«« udibig ift, btnno4 ffttint ml. 
fea| wir nan4mo( in uit( urrlangm unb brm (Kanne bie tn% Mlltl» 
ben, »dl er eben biefel )u 93iel fAon einfebtn gelernt \tat. 

Unfete esolbaten jinb (eine ÜBoSenjlriiiifAen ^Minf» oVcT 
Herren Sänbec nebt, bie einer fo firengen SUiiplin beburfteu, un ni^t 
in Horben ott<$uarten. <Si «nb 89ürgei unb Sjucrnfdbne. btc |a ontb 
tm tddMlj^bcn Sorfe buribf4mittli<b ein gelittete« uib friit^fläRbigel 
■MB m4 ^eir' Seben fnbrien. Sofltcn ntr ibnen bcnn baber nittt 
m4 ft»t» ne^r 8uft laflen Mkneiit flt«ii netn« |. O. Mi Mt Cibic<f> 
»iflr« bf« 3a))feBilrei(|e«. ««flUMr fl tit m4 So«, «Kin 
Hcfit thif RMt crf4«Bt «nb ber trimflafHfle JMmr mt eben 
te ttmlm 0«n>ti4» nit ftinn •ifitMn, bit fM m** a<4t «on 
AMfb «4«iMii hmut, »hu tt lt$ Ma •lal tttin ub kif gcnutt* 
Mm IfM^ im Acdfk |iMR %mmi, bfc «u| «tat «ffl mr bir Vi» 
idt NwK Mk bitni lbit(4altn§ (»# iiahnt. Ct tlic ira# m» 
•«# ^ft (« bat banlüBi fafhit Jlgfcni^naK afk a^taUa« laufen. 
Ja <v anl Ue StttpeHe aafliHtcii, n«f[ da ber icffcoigt nateroffliin 
fim|| baMa »tnpfifl mb i^ai ptMmt Tefbll «fai «itmtl 8i4)t ijuger 
IS tanOMR ober RO^ tia ^laafH^tii mit Aomeraben )u f)aUn. 

9Mbft ber ^eibmcM nab fBa^tmeifier finb an biefe etunbe ge- 
feRRbrn, toelibe eigentlt(t an füi 3ene beilimmt fein foHte, für neii^e 
RH^r gtetbeit t<böblt<b fein Mnnte. <Si fann f!ib »obl |eber €olbat 
ft^aa bei« §(d^M)>|)orte eine (Ertaubnig ou^bitten unb er etbäll fle an<b, 
RmiR b«t ItonnaRbaRi gütig i^l unt bie :!Bittcn fitb nitbt bäufen. Sber 
»ciiber 3nang unb ^erdbfet.un!) liegt nitbt fibon in ber fo früben 
Wtte, um eine ®a(J)e, bie jeber or^e^t(ilbe 9»fnf* »on felbp bat, bie 
b6<bflen« bem Änetbte unb Siener sen'acit »irt ' 'IBurbe it nitbt genü- 
gen, wenn eon ben eflrargen einige beim ,HiJt"fnnrc:±e notfc -fiaufe Ii 
Bleu, um bie an beiifrlten gebunbentn roeni^er veiliiiliiten ctrr cimit 
bejlraflen ©olbaien ju liberwadjen, iribreiib olle üiicern eine fpjtere 
«atuntt \üT Äieimfebr bitten? 9lu* bienflliten .'Hücffidjten fcfceint ber 
^JPftnfireifb a'otil nii)i fo flrenge befeantflt lu fem, benn nidsti »er- 
bietet ber ganjen SWannfdiafi in ben freijit ia.ie^ilunben ani ber Äa- 
ferne )u laufen unb enblidj finb bie Söetftifitiiittn pinbanten. 2ßir 
baben ja in ber Strenge ber girafen b't'Jbgfben fjnntn, metl unfece 
fiSannf^afi fltM tcbilbeter unb btifer eenorben t|t, »arum foOten »tr 

(C4lR| falflt) A» SaiiRCwrfft JCaflni 1850. 

(Mfian»} 
%ttt MS 0^BR(nn fi^- fMt 

Sm b(t aakiiR Ctfit bcc Cf|lt «■! Haar lat Bertbeibignng 
»vi|rMM«r MftI* unb einen «lailiRtiMli bi4t an üjn ettfaftea 
M* Oiftmfdft ifa btftiiel 8<ttfr. 4Mt suaMn n«((en (iaea ■agra* 

bliif {lalt, un «i^n |H fAtfVfea: aber fibon ruft f)e bie Stimmt 
tbrtr effiliere Rieb» ia bca Jtan^f. (2Den 3. duaDen flegimeot »irb 
mancbe ®eite bei 8a4(f (fflAnel; ^tt »en Saiantoari fibeint bat 
3ottmol biefel dtesimealf (R tmi^riig naibgefibrieben )u baben). 

Sin bonnernber 9tnf : „ffl lebe ber Aaifer!" (el verfiebi ^ä), ba? 
baj vire l'Eiup<.-r«ur! betn ffierfaffer flet« bat SRotor )um Siege ijii) 
rrtttodt )U|)lricb aul aOen Aeblen, unb in eine tinjige jtolonne Ptrei» 
nint, fiihifti fi* bie BuJ^ten auf bie ©efcbüfe, auf bie SSrürfe, auf ben 
>^}aitfbe' 3i< fi^ifii 5Iu^|enHtrf finb bie .<Tancnen uti>'er; bie 9?lrücft, 
duf n'eliter tu 'JlitiOttiilfn, bif fi* bei ibien ©ej^iiffn (laben ißtten 
UfTen. in ibrem 'Blutf l:-|ifn i|l scn unfern Solb-iten befejt, nnb ber 
«Badjtbcf, njobin bie C'ejtrrif:ifr fiele ibrer äJerwunbeten gefitafft baben. 
iit 7Dn üOtn Seiten umri.it^i. "jluf ben Abhängen iji ber Äampf firedf' 
lidj; bie ©enbettiger bei iViible, t^on biefer ?an.'ine son Tinioiien 
mit (Sntfeten erfüllt, »erlafftn ibte igcbiepidjjrten unb itre gctnut unb 
(türjen »ie äJerjroeifelie nadi ber iBrürfe iSi \\l ein fürcbtrtlutre jtam)>f« 
geroüfcl, ein »utbenbe« ^anbgfmenne, unb eiele roi. ten ,^fnilf!i (fadiai 
ben leb in bem Äanal, beffen taf(J)e Sltömung fie mtt fortreißt. 

*,'lbfv rodbrent ein ibeil ter 3>t>>ben fid) fo De* 3>'!(ant|l lur 
©rüde bemäd)tigt, »o ber geinb fdne fiarfiten ötefersen aufgejäeUt 
balle, war bie Bclonne, tie ü* in bie ,^elber Iinf« von ber gtraje gf 
njenbet. in flleidjer ^fiöbe sor,iegjngen, unb ijjue ten geinb aul 91fa)ien> 
^c;'i:riten, mit Wffirüpp tebecften ,5elbern unt Slerfern nad) bem 9'»)f* 
juriirfgetrorfen 3o oft tie ©obengeilaliun.) ber Oertbdbigung jiinfHg 
n>ar, festen fid; bie Ceilerrei^er nriieber unb nabmen mit neuem (£ifei 
ben Xam^f auf ; aber bic mit $iemonnfen unierniif^ien 3i>o»en fiüri* 
ten fid> mit Ungefiiim auf jie unb »arfen fie mit ibren fdredliikfR 
eojonneten über ben Raufen. — @o gelaagltn bie f<bon lerrüttetea 
i(olonnen, mie Ser|»eifelle fämpfenb, b{< an ben 9tanb be« ^lafTcl, 
beffen Ufer bi«r flcil abfielen. SSor ii<b bie 3ua«ett. eine brobenbe gltttb, 
»elibe jtcb nnanfbaltfam aäbrrt; binter fl<b einen rafdien unb ttefeR 
etroni. 9tat ein einiiger Uebergang ijl »orbanben. bie Srüdc anf ber 
Alraft; in Unorbnnng Aiirien bie Oeflerrei^er bortbin. aber fie ifl »on 
Xobtta aab Mn Scbcnbigca MrhMtrt; bcnn gtrabe in biefeai HngMibliif 
bat ber aabetr Sbeii bei (Rfgincatl banb einen ua»ib<iiklG4M ttt* 
griff ffab bei SiMe «ab b«t «Ittait benä4>iist aab beai gitab bk IVc* 
fibä^ ncggiaonnm. nlt n^ttca btcfelbc ben ISeg |r fftam 
(CH>Re Staeiftl mma bal bonrrifibe itampfe; be4 f^Hat ber 8(>M|bt 
bea 9iafrf in |V' bitfc garbe getau4t )tt b«ben.) 

aittf eiaeai lagta Kaan inifAea bei 8rn<fe, »eli^e ibnea (einen 
Uebergang gemattet, Jtitb bcR (Irilea lifcia bei Qiuffci jufanncngcbr&agt, 
•etfttAea biefe Ma tl MIh fcia bc(|eUi4, i» »ibeiüeiea. flltaa^njd riaflCB 
Ccflenci^i, taib Qmn nmaaRbei Rab Mriea laranaiea la ben 
$(u^, la mMtHt fe ittciRfiR. ^nbere jhirien (14 b'netn unb geben ^d) 
felb^ ben Sab. Vatm (fanaiera fidp mit «er^neifelten ^änben an bem 
bitbicn Oe^riuA an, areltbel ben ileilen Vbbang umfäunit, ober oerfu« 
(ben. ben Siütfen an Cäume gelebnt, intntr noib ju fämpfcn; nod> 
Sinbere ergeben flib unb (Iretfen bie fBaffen. ~ «jSitten unter bem 
Anottetn bei Senebrfeuerl, »etibel auf ber Strafe foribauert, unb 
bem Donner bei ®(fd}ütel vernimmt man ben bumpfen 2d:aU ber in 
bal SBaffer (lürjenben jtöcper; überaO ilnb bie Ufer mit lütten unb 

iifrtftlbfn bebetft. — SIBie viel ^ilime ftlafiT; ü.b in t':|c:;i iittrn 

Olui^fnliiif rmpor unb jleben um ibr Ueben unb cerfcbwinben bauu unter 
ten ra<(irn fflfUni ber Scibal (ttfc Tl^t geOU^Ht Rai (itc bic BcCC* 

fina unt i"ierr (Eeguc!) 

,e* »ar ein fdjreiflictier 'Xnblicf, ~ ifjgt ba« ©efcbidjtl'Jagebudj 
bei 3. 3qaBfn'iRegiment<j. „!Eiie fflienfdjenmalT«, con ter bödulen? ter 
Ii», iheil binüberlommen fann. Ibeiit fld) am (Singang ter i»ii]tfe.- 
Dit ©inen nerfen ftdj reiid in bie @e|"ia, bie SInbtrn Imt« in ben 
bier febr tiefen Äanal, in roeldiem fie fa)l aUe erttinfen. 

„Siuf beiben Seilen biefer t>on einem Seidjentraufen eerfperrten 
©rüde- rcerben SOO CejJerreidjer son ber i3trcmii:i|^ r.ii: fortgeriffen. 
ßinige feltene igcbroimmer »erfud-en iai \Vtx )u ,if:LMtiiur.. — Ztiix 
fSenigen gelingt ti, aber biefe t^Uicdidifn f.iibm siu t lu ^rer iJifüunvj 
eine gropmütbige $anb. Juanen Mette» ben jUtlen Slbbang f)iui\>, um 
ibnen Uire Sutbfen )u tcMca «ab |le RBl beiB OafliK |r ifäkn.' 
(ttm 3itmm, b«i 1 0 ijiyui>-Lü Ly Google lia ffnk ndR km Sitti iMfMit. (Sftfe 

t) Ibfrndl M ■« fc» Stkät. na4f Okfatcm Ufkn. (U^ «Ii t<t> 
tKÜUt« Stunftnt$ im bol ^fi|t|N Qhftdfi ftutitn, nb Mt|f|r(ni, M 
ti fb Siifl fM, «■ tu OelMMt Me iMHcnlffee ila4l|l«|l|Mt n 
fi4tM. — IM ii IMMt naindlnM Wk* wmU tm «immI kda 

Mf SBil. 

ftenmit bic m fHi« lbfn*m-«atapi^ geinb M 
te MMUnb« flifta |iMn htt 9xiät nnb niiMc ktm C^M M 
S)iü4tl Mf fHiNii iMni dUfld. »o fi« feine XfttÜHm riismljbt 
llflta; n fäbrt fort Mt Jtvlonnt nit rliKn (e nailai|l| nl» «rf tcm 
•litrji(T<)la( abgcoebtiMa italfnifcBtt bffAitfM. — 9M* fllüfc i|l 
Ma lt(«fd>n> unb VfnbfM^n MtfliRl^ ta| Ii mnItliA fjl, mf 
bfTfMben übrr<Bg(bni. 

auf brn 9luf UftH CMtlftM «il«R bb 3>uv(ii voh ntufin t>or- 
wirtt: Ut UnlrTlimienant ^nVf ffl, Wt %ant in Ur i^nh. an itx 
(t fällt — tin 8«3fa«t 8afont ftgwift b«n tubmecUn: «!t[rt 
iet fHtQimtnit , atrr faum bot n einige (E4titte gema6t, l'o fäUt nud'' 
fr, inb übrr^ibt im 2iiif(n btin Unterlieuienant @ou«ertoir tat »on 
Äartjtfifn »rttfTfiK fciti'arf >15fjnb- — Lieutenant (Kout^, fcie SÖn^ 
ton niur äu.k! turcttobtt. feuert feint ÄClbjten nett) mit flert'enbet 
©limine in , :3f^cr roeiteifert in ÄamtffJeifer , SWulb unb <Snt- 
Wl»ffenhfit 

Jtcni,! ^Biftot (fmanurl etil ebenfcUI auf bte Sruife lu, aber 
Obetft it SljalJtcn tritt iljm enlgeiien; trr ©ieji ifl un( iMjflrijnbig j|e. 
M*ert. nnb er bittet mit a<ttun>;«BoUet (Jijterbietunfl St. SRajellä», 
ifin foflbate* Sebeii nidjt fc unnü^ auf« vjpiel uffii (t^ie^t bfl* 
ridit einem il>ejter-(Scuc ähnlidiO - tFin Tidacbfmfnt iBetfaplieri 
rcut iut ©ereadjung bet ©rürfe lurütftKünTfti, uni Ite ^uacrii. immer 
nccb unter ber ,}nbritn(i ibre? unnfi^taefeneB Obcrfieu. eerfslgdi t)titi% 
bte Ceiletreidjer ouf bet nad; fkMt» MtHlblK 9tUlh, M g* RMb 
jtret Wncbiiff junirflaffeti mtifTeB. 

fildbtenb Cbafi tf (^ijabron mit üinnt unfri'itL'cfrncn 3uat)en fo 
bit Otfteiteii^ec lurürfmatf, unt burdj tm füljne» SKanöuer i^ren Wn- 
griflDia, btt tt auf bie Uin^rbunp i'oii 'l^aieilro abgefeben bdile. Der- 
tittiu. büte Veneral (Sialbini mit ÜJtJterfeit ba« Tiorf tertbribigt Mb 
ben ^nb geimungen. ficb mit t)to^em SBerlu|l an lobten unb 9efan)|e« 
neu lurnifiuiieben '^it gleidjjeiiig gegen (Sonjtenia borgegangeRr feinb» 
litte Jtolonne ilie; auf bie |»eitr farbinifi^e !Sioi(i»a. iptl^e Re ebea< 
tafli ilcang, naib äiobbio )urntf)ugebfH, S)d< 9lniutlw9i b(* CRar- 
fitaD (Sdnrobert batte (benfaOl feinen Uebergang benmfMHft Srfl 
l'/a Ubr gelangte in $olge bec von uh< angebeuteten S^Stniagen 9t' 
WmI ReRMtt mit feiner ^ibiflon auf bo' anbete Ufer, unb fieOtt M 
ootvärt« Vtltjlro lind eon bec natb dlobbio fü^renben (Sbauffee auf. 

ülitib bit $ivifion £rod)u batte bie £ejia überf^riltcn, .ill Star' 
i'ttal (Faarofent be« ®c«(ra( Sefi^l gab, fiib mit einer Srigabe 
ie«t« )u »enten unb ^ä) üttn b«r 9>|M*il aufiO|kIIeii. »cI4|c bie 
Bmmb um Otergen eingenommm (UM, «j^toib « fiUf Me t 
Ci^ab« inr Scdiü« bcr Srntfe w/fi^m, aiM« bli Oeftatni^tc 
Mbf^m iit vnUa fiftiOMi. 
«MMMl Smii««lf, b«it feurdlf M SfMfTcl flitOetm mt, w 
M «Hlabai bec «nUc in bitlM. Mtfc iblmoi mit Mmmb 
•ff*i| bfRlbPi»; SHk rti« «itfliik mM« Hl fi «Mm M|«, 
fi^ M Mb tmi bn M OhntMl 2m#m »«llfali, mmI«« MtMibc 

itonraanboat 9rt<UMf, bitAMMi,Mi«|i yviMiiiMalqin 4iiibe% nb asA mw 
•i«ra C tili KtHMi Ml tticwoMefEfttM SniMpnfili il M« 4S. «rinii||>||lwnil, MKb nä^renb 
tat 1bb<rgan«el ftfwr Mt Ccfia lüblfi^ m ilirr Jt n i l ll ltl Mj l sctrojfen. 

Sit Jtdfer loar au« feinem ^auptqnattfcc fi BW l li «il K ben 
jtoaontnlbmiut bon $aU|iro benabm, berbeigcefft. Cr iMyiili «ittei- 
ne0« b«« Mnig »0» MnMiim, bic Ü« m bif MUm a«fw«tlt.be« 
Saflfl mteni^i'ir- 

tau |v gleiiber Mf Mi| •mniI VmkMI Mit tWC fm>b« 
firablenbem 9tfli)t ei«. 

. 3ire ! " rief et ben Aaifer »oller SBegcißccnng ||, ,Mi fiMbotin 
Gm aSüjeiläi baben beule bo< Unm5gli4e geleifiet!* 

Unb fr n>i(« bem .Roifer mii bft .^anbben SBeg, ben bol 3. 3aatien' 
<Re»tinieni fu untcfitirc(fen burdjrilt baue. (SSieber bie 3uat>en! Qcin neuer 
Ibeaier-iScu); : ) -^e a\'a|c]:.ii )ri>IIte ibm folgen ; mit SSiSbe gelangten 
bie ^ferbe auf ber SteOe burd) brn $(ttf, mo Mefe ta|>fem SSolbattn 
ibn Der tini(t(n Stunben burdjfitnitirn, um f!(6 auf bie feinblttben 
^ffcbüfe ^u werfen, ©ei ber >Jlnn,iberung be< Jtoiftrl, bcn ber 
^enii aBirlor Crmjnuel bc|(lntrl(, ilfUtr »Ui bal Kt§llmm |S l«tben 
Ceiien ber ä^iüblenbrüife tu '2d:laibiorbnnng .luf. 

,9t n>aT in SJabilvit ein f^forf iBitaurpifl.* fibreibt ein ffngen- 
IMf« — «nnb bie beiben aSonart^ nit ^a^lmbrn •cfU^t bit4 »m^ttßl$Hmt 1« Uiitbr|i<««'«mf|ii ab 
,fl fcbc.bK MftelUMcblf.Afiiial* iH Wc 8iift rr 

9tVM BVHß KmmiMi tticwoMefEfttM SM. ^ 

«•intalftfi»nlf|i|t,«*Oti# kdahM 14(ttailfUtii«li$|! 

See Snliid bn OtflcmMttto •ifl4ll M« 81. flnl vai fe^r be» 
tn4d<4 .S>i< 0*M>»b<eaaH m 4 n|t (fiH btf Siigi»M| be« Äerm e. 
Ktbm, aSafor in (Kenefall^b) nnbberffiedBP0«rfc^et*p^ Mriugü^ ■>« 
Offliimti." (.^crr Saianconrt mii niibt, baf Rebem in ^ttnpift^n 

■e^r al« f 000 •efangcnc fielen t^i« ben Bnaven, ibeile ben 
yto M rtefe n an biefcM Sag» ia bie ^nbe. 

Vn Sage bamf nelbett M ein junger JDffitier von ber fatbinif^en 
Sieiteret, beauftragt, ben (^tefangettentranjpcti e^foitiren, bei ben 
Obecfien be ^babron, um bie von bem ^ujben !)le,iiment gematbien 
(äkfangenen in önirfona {u netimen. — 'let Cberfi, crflaunt, biefen 
ptem^JBtefifdjen Cftijitr ein von jebem fremben Slfcent freiet granjcjlfi^ 
fpred^en ;|u Ijöten, fragt il;n, iro er geboiin fei. 

„3ib bin gelornec {j^tonjofe, " gab i^m bet Unleilieutenant be4 Sit* 
giraeniei *Mna )at amnoct 

,llnb fie beijen?" 

,Tft (Sbartreü, i^rr Cberü. " 

kii cer C^betfi barauf bet ter (Rrnnung biefei 9tam(n< ben itttt||cs 
Unierlienienant aufraerlfam Liniat>. i'et'^ ^'^^''1 einficb t 

..3<b bin ber ^oi)n be« -perjogf oon Ctleani.' 

Uit^ nadibtm et ben Obefltai, bifm Ar|l|||| <e«M|(|M|anMitB 
Ijatte, ijluiitt, emfante et i!dj. 

Cibfrit be ö't?abron, titr ttav^i von bi<ftr jufiiUi(ien S0fg»jnung 
unb trr rüijrtnben (Sinfjcbbnt bit|l;^ iMjunfii vecffiaijlen ^ünglingl, bent 
fd'on \c t\toit UnglB<f^f(&lj^e ^eitcffen tiJtten, folgte ibm mit ben Stiigen, 
bis er }tDifcben ben rin^ä umftfbfnbfn Reiten eer|d;n}uni>eR mar. (^al ifl 
obne3»tif'l 'ine atlalifbiif ^nefbeie.) 

T>it föefedjt von <Valeriro verieidinet in bie militärifibcn IHnnalen 
bifftä: gelbjuflej einen glerteidjen ^^ijti;<n; ber Aönig tion Sarbinien, ber 
frtegertfdien «Diuii? geoib<r)ig in wütbigen meil, unb an bicfcm läge feib^ 
fo tapfer gefämpfi batte, fc^rieb a n anbern äXorgen an ben Cberittn bt 
(Sbabron, ben Aommanbonten bei 3. dM»in>fii(ttnc«|«^ liacR BM. Üt 
in btn Stribioen biefer tapfem Xm^ Imhc dl ifMcItm MmPhi 
ÜRubmtllitel anfbetoabtt bleiben nirb. 

(fltan na^ über bie ÜJarilellnng loie inner benfen, fo viel ifl genoip, 
ba| BaiMMmttt ibn bicfd iBtUc Vife^t bei 9aleßro un« botb noi^ bi* 
nffka 9«itill |ttt.) 

(intMui folat.) Oos %^ft^ 

•cfa •ccicif IIb riia* •tbcatiii ia bet 

•Ik Safia friba im Mii« «atMcMaa, bfe t B n f enHnbftma i|l bal 
•(|Mb(s bit 3afaanMifto| aab tam^ fUnbli^ CttcMripe. Riibt bie 
VaHaßwi irafer ^fmlaiaffiHi, nl^l beten aaib F* (üalUII^ Devcgangen 
unb BÄ|(« fMbetn M OkfiilK taifikeibtt ben trieg M gal eine Seit, in 
mi^Mt Bua biift 9a|t|cil Mtfonnte, eine 3eit pebantifibcr nnb gclc|(tai 
«rfi«ftt|nRli, la MU|(t bie 6<bla(bt für bea MM^bi^ eine« ungef^lAea 
Serbbetta eiMit «mbew f>af biefet da( cinia lÜMMat aac gelten (annli^ 
(og einiig batin, ba$ fein ibatfrifMfir, |aai enti^laffenen Vngiiff ginci|lit 
Qkgner j!4 fanb, t(i oSc Ui (nn^U^en Itanbinationen, 4>eaton|bali(aai 
unb Cpetationen mit eine« cinfa^en Sceinfibtagen {u dibaaben genagt |lljt. 
Z» einfaib >ie bamaU barf beiil|utage ba< Stcinfiblagen fieUt^ niibt nie(e 
fein: biife „brutale Xaftif," »ie ein geiflrcii^er prenfif^ •euer«! fie nennt, 
n>ieb reinen (Erfolg mebt baben, abee beibalb barf b«4 b«l Si^fagen niibt 
«etfäumt metbin. t)«: ganie itcieg ijl eine iHeibe t>on Srfrtbtrn. tM)n tce 
erften lufjUij.n Srntgunci fleintt 9'>'reulUcn, no nur (iiigt £d)ujT( unb 
^itbe 8taif<bf«lt Bnr^fn. itu t«n Offeijten Str 'HoTirupptu, ju ^Jofltnge- 
fe<tlt(n Bon t5ftj4)cm«ntl bit lu btn ittjftn tinjtiiKtr .Rotpl unb btn ti^ent« 
iidjtn eillj4i:tn btt i>ttcf. Sit ö)tf((l)tt jitiC bit iBlt}i unl 3SBftl«tf(bla^f, 
bif {lit i>" -^i^i(|;e biec obtr bort, in titrin^trtt obtr gröitrn 9'nfen feigen 
unb frrU)r;i, bi! ber Ir^lt jtrmalmtntt i^djlji), bie (}nlflbetaa|lf4ia4l» 
Itn ftntn ibdl ttr .Wrie^ffübtfnbea (!»!I>ljn6ii)| nitCerailrft. 

»lütnn tif iÖjfFfBgfro jli. uii|;rbfainti tutdt) attttrt (Sinfläfft. bcn Arieg 
allein «»UroniMen enifibeibcn fann, fo muji M «liefert bet £ebcnlnero bec Ly GoOgl ^2 aSe taWf^w «R«taW|illl »of »i< 3*" *'« '»«ff««» *iRri. D4# 
#(|(4t in aagemdim 9 «A »it Jtaia^ gtittnctet ertiiirciftt nntn fta< 

Sit •ninbbckfigangtR, ••H ktnni irktl arft^i in fcinn Kilta$< aib 
Sm4fittii"S "<( f'<""" Vtfttgt itkingt tft, jitb Wl 5«tfd »rl l>tf<4**. 
hh Mfit<f> b(m führet bitrt i« QNbtU fie^R mb bit iaitrn Sit- 

MMHIi; aittrc bentn gef^lagrn »itb, 6<f»iib(Tl in e(|ag saf bat XnMbi 
Mfe b« 9n Qut€ «uf »tibtit Crihii (fl |«mt b«rf«(be, bii dtr« 

Ultmi btr ftlnUi^eii Slrritruft, b<r «itg; tl »icb mit btii|ttt«n flit' 
Mb Mb B^lta itfinpfi, aln f^cO fm ti (b| batd ra f4t Mif^ic 
iiH ItM**" VtiginfUiibt Unb«tn, |. B. •cMVO"« «ttf mg, 
«Miilf itet |4H <<"<• S«H <f<ut XraHl^Ttl i. f. ». 9« »«f«Aitt 
jBwüf M OhflNtM flKMiM «1» kh «nnbaung MRUitR. Sitfc hm akt 

gt«r»ff(ii «ffbM, iMn Ml ttdlMMI« M BtM MH, fnNtt tl 
Kit, Mc b«l Qtinbt« «ibrfUit fUt Mm du W l| il li t i im <li l IM* 
ta^awfm iMb btc JlHiftM«|Mta|l Mr tn^Htr »»H«****' 
m>flt. <Hiu |M« M4tf iUMlMi, Mim Mms «k «if Mr miM, 
««Mm fflHIfMMl m loMl" nMtli|c(l4} il »M m« 

UiR ■■lllilMN tMrilriÖMf» fMa. itot (Iwli «i(|cfhni|, (Wfk m|n(* 
<M|Ktwnffl |l«rf, in tclUnntn, Mt P4 nH %tt aifbringli^Hm IM*"* 
fl4Ml in bn 9räib (<fiM, i^ni alc fVin ertöten folgt, all Ml 
«ttgm lift inb Ab« fnii 8(4«ttfn ^eipig atctbangtii f^iA. Cd «f 
iftrtl ubrt bit eigtBfli 0«1»fl(n ^inaulgtft^oiea ftin, r^itvAti. iMt 
«DP (I fonll »nbMft fffitr^n fann, HaffttOuag iK^mtn, il(b i" tt^"' ^ 
friiitt tiaUfTro, all mit fatt^ca Otgntm. bk {le naftbtiUtlid) obfhaftn tmn. 
tStnn brt 9(4nb aafbrii^l, narf^iti fl< nil ibm; vtrjtgt, faaiait fi« imrntr 
IT (btr. auf bf« e^iuOigMi i^m 9f»b( anb bic Vewaabl^til i|w 8t<ii(t 
cfrrrourtib; litr fit triff )ttg((i4 btt nnir*<(tlgf)(n fHaStcgcin, ttai iri^t 
lUecrififct, in liatn ^fatit^aft geteilt uab »ftiiiiitrt |n »rtbni. Äi» «Im* 
folA«! !R(itrrat)t^K1itng am Srinbt, lait gatra 9l<nfMlV<it<'*i>iB'"> 
tcrfi üb(r bit Stttu in StiKnpl infl» (linauigrfetn, »tib f(t bi« oOgtaieint 
5>asf ireniaflfnl |o «D<it aufflärm lafTtn, j!« fä ütst^aapt nilglidl 9lä<til 
b<m gtinb« ifl *a< Si^ini^if'lb J« rrto.inofdffn, aaf »rltbrm bi« ffiütfti 
'ttflm f«Ufit. 

fÖrnnn ti fi(fc iim ffiii ieflimmtf* Cbjffl b«* Äjmpf(4, J. B. fi» 
^mf, ©ffiU ein itr^inAtn, fonbftn nur um tu-, Äjmpf fflbfl, um finin 
fiflojfragang mit im %nnt< imiiU, fs »irb ^a<x\i tu iytage itin; ob An- 
griff »btr Smbdbtautig' (JntfcbifCdi fann Mr nur in jfbrm finiftnf« ffjBc 
burift lit SBrrbjltnl|T( ttttStn vüjir fejbfti jir fcbjn fTÜlift im aa^dminfB 
etöttnl , trif |u ilrrr SBrtttiiifrit unb nuinttr anbrrn it jtiiionfllfB 
SfiibfUj mijtn üftbimt. Eir fb^srie niijjt jicb juf bir fine gtitt. bif ÄtKg*- 
prjrd fpollct obtt b(t Jtrc::; cn j)(r.u>t ji:4; '.-it!, mril :n bttffibta btt 
ttidltii^flt ^jficr: ba< motjlifdjt öltmtni, nilfct btflititim reirMn fann 

5>tai1jtrni tfc Ontf^tai gtfaft watbca 1(1, nMct cic ßcljladjfpljn (rI' 
WOTftn unb banait bit @Strtitfraft in Btostgung g'|'t(t nid) btn ^unCtrn, 
«»R xcc fit btn tlni^riff bt|)inntn obtt btt Qcrtbtibigung fdbttn fpQ. ®e' 
toJ^nti* fuitl (in ibeil im anbftn auf, bitftt ttwatttt il)a. 3ai»ff*a fa- 
4tn iiit) aber lud) btibf 4:brifr jiitn Jtampfe (ntf4l«tTtn auf unb flofita bann 
iufaoimtn, mit (< 5ti Solftrinc, ebtr brfftr gefügt, in btt d(l)Iail)t am 
Sßincio gtfd)rbcn ifl. Uatit aDtn Umftänbtn tnti'pinnt fiit) btr Jtampf, nit 
bit SerbältniiTt fii) aad) trgrbtn megta, auc mit tiatro »ergtfi^Dbtntn X^tilt 
brt etrtitFroft. Sit jr^igt eitlj(^ltntarii( lairft nit^t »i« fenfl bit Xrnpptn 
«(nt 0ltfni»t jugltitb in bat (Stfc^i, f»ab«ni amaMbd f{« aa4 unb a«^. 
«ri b«T nngtiaijttit äbrr brn ^rlnb, bit fi^^ biMl aHt 0t(cagn»»ciTBagtn 
9iitt itrflTtatB üft uab mit btt btftrn Ocni^ang bei Xtrtaia« tu »ttb(4ttn 
nafrtgtta ne4 gtßtigtrt »tib, ifl tl eint gtait Stfo^c, gttid) aafjngl la 
etwMriftt in anKarr Vtfe^Matttttilfr |tt »ttfrn. «ul biefff 9ttt*ttU 
mn |at {14 btr atninbraf <c|«i|l; Mt SiiiM«a na4 btn atbürfaff btt »t- 
ft^tlaiaawRtt allnilig ya atnmibtB, omb (ai bi«l bie Cttaasaiit bet 
-Jtrifit gtaaRRl. ri<Mig bn •rmbra| l|t, f^tiat tl b«4. •>< f'l ^i' 
■XafKf b«bat4 «nf tinen 9tmtt |trai((ä, «ab »ilft bi« rt^t« Wttt |Siif4<n 
fattai ^ai|alt anb Jtaaaftiti ni^l |* fMiB — btr Sertb fcif^K Xta|>>ta, 
fiiMlBililMm McfttatK i|l aani*«» mÜBn f* u4 gtlmMM. M4t 
«mit mMr üf M m4 »isiMI* WM^fHHU* «UMm mAn. MI H 
fv Arft l|t. «Rint |M[ mR ^ ^illlifc gMil mfüiigl««! bit 
^Bb «ItR, bMi itaa i li t tt h Mm <i| B lfr«fc lt tu* m ßmumt |at Mm 
Um t#i|H, M Ml ttelthng bH «ifMMI fttr fHimUm MftiUitttn 
Ml %a t Si b m «t«<f<4 ilMnM |k lalftB, «MMni» aaflifi* *'» 
OM b W bi, iIbc gihi>i n^^^ btt anbera aafoicMM «lA. Vaf M« «flm 
4ifilt Imu Ii in Vifi^i a«nt MridgO^ baian Ik tnM> Itftn m4 glti« i|N a(it«ir«ai|>4gaitn «i« uab n BHifOl ea f* «ü bi^t» 
laf fafgtabta «»itnnfn — »tr MUin »ttf«* QitfJ|itll, MI Iii MM 
»t»If#l«| Ml Mütrtm «Ntben fona, al^jt Ul IfeM tiMH, «Mt. MkHB 
allfitn itit «at btt f«(M »Mflanbni« OMMMMÜ«! Ml^l «M* 

M «iMB §M|n ^Ml miliMii viibk / " Die CeffniG^cii^JUoofbcrs. 

«Ilft 9i(Mt<flB(M|MM ^ 

url^tiiBftli^ta Cyfltai «ab — ^ ^KSTSm 
kmt, Im a«t liaiii taf aab — ^ ' "V^m. 

tiata «aaiaiic««ifh*ic flb 6 Ml^^Ol 
•4«t «itaMai. »tk|n TS^S^B 
MMl bal «iifiMiB Mi «4«l ^^r^)^^ 

MI Wtißp» m «BM ia4 ^^^k 

|iMa B4a| ia brt Si^lai^ 

btl Caafcl bttit, r* bat • ^ 
•4l|b MBBta ven^ta CtlaalMit «if l|c flU «lti|i9Mtt «MMl ttMB. 

tHt SiBBt b« «iftolt iai MiMr ««l • WmmUn ip w» t, «flib 
Jtat «an iZ ntUBMit fam il'/» Qtü. f)a|u ift ff« »bat tMgtl BHb 
Btii abgtglitbtrilfl Qrliir, taabard» fb in jtbtt giialUIi<M> ■•Aaf^* 
VIa( fliAe«. 

OtfUbtn R>irb bitfe ^iftab nft faylktatn Vatrtatn, »tl4t au'i tiatai 
BAabltift «trft^tn unb mit Cpi^agtln anb fJulatr gtfäHt (lab. 9ttt |it 
uab ba aam lt|ttrtn nval ürrlaren, fo ecre|t aion bjl gt^tab« Sil fMaim 
e4«iben|»Iitt. — t>it fiinti ecbugveilc bitfer 9iftalt ffl M( M« Mwt 
italibtr 30, tri bem grc^rrn 40 et^titt (Jt(rn|'4Bf). 

aSi« bil i-iit« in 'litjjf« {u jcf^t^tii tat, [fl aal btt XcaflTuftion btr- 
ftlbtn leitet (rfi(f)ili(t unb gcRÜi}! tififjOI Ifsigtnbtl: Sie on btr r«bttn @titr 
b»f JpabnJ b(nnbl;l)f -Hiiiii wirb bttt4) iticbirt 9InbriiiJ'n an lit tJtJ'r 
lancifani mä) Iinf) y!(C'fnrt unb bit 9<>lT»n(n mit bim erantflifte nad) 
gbrn btt 9l<i6e njil) in brn SRiinbangtn eingtff^cbcn Oft <>af biri^t «IStife 
bie Aammet mil bei Stuntlien »«rfffcgl, f* f<l)Iie{t man bit @d}eibi wieber 
)u unb man fann aan faglHeb mit btni «intn sbti jnbtrn @9f)(m bie 
ädjüjT« flbfeaern. — ^it man 3''< fabifl auf '"ein 3"' f'uern |u fönatn, 
fo jie^t man ben Jpi^n ajf u^^ bniifi Ij! ip > be[ jettr jiibetn 9<flalc. 

9«btatt<bt man febcd) bie ägafft tri tintm pli'^liitirn Utberfad ober in 
(ineoi f«n{ligen eniftteibtnben SRomeni, lo Itnu^t nun tii jictite unb in iol^en 
SiUen unübertTtflicb« Spfitm, w«(d>(l batin bejltbt, iij man unttn an 
Crr 3i;n.if '. rrriiftr) mit bem Aitltlfliiger ft|l anjitbt, waburd) ft(^ bet 
{>at)n «on felbj) fpannt — unb btn ^ä)uf im rdbrn 'jlugeabtide all ber 

«allilt, auf fein 3*«' b>"füb<'i- 

®jmmi(idje 6 3<biiffe fjnntn auf bief« Keife in aenigtn erfunbcn 
aigtftatrt roetbtn 

£er aa btt Cntt befinbli^e ®tffttn bitnt ba)u, um bit itupfer^ulftn, 
meldte in bet JtaatBiCT |ntü(fbtt(bea, b'ntuliufi^itbtn, aabttttftiil um bit 
gttabtn« Jtanimr b«r4 bal ^mlbiMiB bttfclbiR is bic aö^^« Utabwaf 
«»rnf>trrta, MbBi4 Mc «ffilil aliBHia «ifhlf MBftal M fl^t 

)B bifd)äbigta. 

Aamaitr unb Sauf fall aa^ t>em ^Ibfeatm jtb«*aM( anlf IWl M** 
bta. ba bat ftulatr fifl immtr tiiaal Sianb «ritaft. 

itgt man bft tlk|ft gaa| }ur etile, fo frO bub p M af tR SfiflHi 
nil llaabiMI gat ttnfitBitiRe». bMlit (tt 9tll fati »oa {Roft Mtüt. 

3Mt P^ere e^ugfib^lf^il bieftt Wt*. bit uKübtrtrrfli^t ««atOis« 
feit, aiofflit « e^iffe binttrfiaaabit alAtftatTt »ttbea Uaatii, Mt tMafa 
tafÄe all einfaßt Sabuttgla>tif«, bal Stifte uab fhaftlftM Mc Himiliaa 
rroit bal l£»ai9«nbUrt b« Saft fa*f. |Mn|Nlt biift «it llt^l ott Mt 
ttfk uab ««t^flii4fb SttlMibvansl'ttafb a«» 4l|Ml M#i» MIa« 
fNMft flb aflt mamÜM MI (. f . «HiliB'JlMyl. *) *) (M|tVi|e VnftTdjt t«r ^frrtn Cffiii't« »tri«* im Wamflnbatjft btr Hnt' 
f«mfruii0*.flfm4(tu«f a«4 Mia IMtUfllfani »awb Mt •«fJftailHtHaU«« bH 
3cbaaa Hiiitioag» kt Saptatf it at i M. aab aaf «UbagM w b^km MaiM* 
gm ftfaii aiiltHMilt ^ kju,^cd by Google ■ tm e f ' 9t « Hill t f m Mi •UcaatT t. •niq^lliigiwtt Im «tfrl. ItaaRK |a wtid^. <<<■« 
O^iMMira Wtfrt RtgiiaMil Ibr Mf^iracB, n tra «fffii^iiMlItai «MH 
ll|i>lW> ftit ^nuilMi, WR Im Oftrrflfn an» Stt|iamM<flMnuMVaRttn 
lirfain, Mbak wl illna ^aainaMaa, «bmi Mofinttatii«, 
tMMailk i(IMB 'IritalM, CalHnl, •cfhim nk •taifwa an» 

aagdrii ^min, — tmpfU^ m tit 0|fi|((t( |V MfR* 
a^m t«f(( tiftfltii, bie ««anfi^af) aitt nÜ«»« »«f^dift. 

* Ct (. r. «ptll. naitftil ^iim |u vctlti(i«n gtnitt: Obtt- 

«flmilln ia kfR rnttlMTMciura 8la|(|l«Bb, für MeMc Mt|i(II4c tMiafl« 
bai f alknic •*(kiili|lft«it. |«c 4m wUt tut!« bürfi«n i-jir ti\c nne »itgfmiff Broftire UUtt, »f(<be tjn pfirflo 
»itt<« fljcmj' €id5u[tJt5 :;«uliLj jJraS jxm Strfaffrr M. ffiir matfcfn auf 
fclbt |um »o(JUC aiiftuirffjm X>rr ^ju)>tin^i]!l umfjft folgenbt Unitca^- 
tkctimisfli: «itilrdin,! ^ur lUbrrjiAi bfl (ärtn|-3B(limifl A. Di« f. f. 
Wilität^tf nje iti) ifcrtm r t o r ( r ( ( f n intal fr f fl o r i f 4» ?i <ft t 
I'K tJtulije JlJilil ät^rtnjt vor if jriCtrrSifn 'BöHirn übr ridjirrmmi, (fin 
»anbttungrn ttr Äteattn. ©crbfn unli SKujipirfn. Dtt f jctQirn. £if tytiifni 
4Slatf**i4- örfilcintn btr Xüifrn. Onluft b»r »rjffdjjfi S tca uns 
e*ttii«i(ii iutdi Mf türftB. ©ic üttottn, unb llrfprUBg bft afiditttrgtmjt, 
XlirffiiftKA, m<« (.iiniij!;mc brr (StJM'd)jft iu<a unb Qvtbosi««; S(Tfn<l) 
utitr Ji»il-ittminiRta)i»B. B. Jik >>{ f j u lirnn 15. 3<4'tn ©'|*««b b<t 
S<i!ität-C»tfr.(rri!imfnrtr. C. ««uiflf Siaii^JflfiJtt StrUi (IfillS, 

1809). ru(fi|'4)- fcarjcjifitir ittifg, bif 5. fllanjcub« ^triobt b<l (iditii« 
ttfd^tn tttii^ti (1811). EKdigisn unb •cifidfcilbiiiii;. D. VrläattTiibt 
«■■crfuHsrn jui ndbrnn Sdrii^tuilg b(c QttWätU fftgtn ir bitfci 
9MHf firr{t Urftbrnbungcn nni^tr di^Iifftt unb Sluintn; all d'^f'liV''^' 
eiUi, tr«vm«, mila«, «bi>i, iift säpMt, eitia, e^M, •liiaUx4, A SMt laM taf Maaab't (|<f«lgttn artianife Mi It^ttn .tti<gtt 
anfim. tut braiftttra »{« ftbtr|(ii m^nicfEii (fnugigaagentii, fttmct 
ai«(|(a tl nllitU^, ba| brc |u «ii««nt«b(ii »ffiiifUtR 3>arg(aNng b«l Selb* 
4M§(I k«( Bdibiauag f* oiiiihM 4«t$fici(|R«tra Qtiti<ii|M RotMattn 
tMIl, l»rl4(* »it bffig« VllerftnnititJ in b^H ttiim scrJffcHrRMra 64t«i|l' 
ttrlil^cR aul Uifad)« bet banlj« tdj) Bn«slIfläHbig<n (Siasabea eR'igi«n|(a 
ifk fill ifl uns flcit n>ta(oinm(n bith« 9i<tÄi gtce^i )■ Hwrbta aab jrbc 
ttOMwil^ «afa^fctaag, »it j«a« k«i M Zttfniu l^rihan •«ivil- 
BuunI ■■tat frtilnta «oa •niiti»lf Mr e44|«it aM tat 
«|ff«M»a puflirta, mM «<c l iwl iln , Mi M» HwfiliMitN Ok» 
RilMlifR M» iriltiMi UmfUabc faiwi aiit km Mn itfhfillM 9|ll4ttf m, 

«««tauini ttayip «Iriliti »•» «tMttair, ««fa M «l I. Ot« 
tal« 18M wtjbcitaia MiMni|(Ml(R iHiaMe'Oleilbii n» JbMiaaikaa» 
m M kMMüiim *■ f »»>l U i to w l i-Hi t i>. tm^ 9»4m ». •tanaif , 
aa» Ulfe M M vnM i niM Wtt. an» aMto-X|€«iiii'OiMal4WltBe 
«i^p» aas «ORiiiif, aMibc iai 14. 34«(. w tT. «iM« IStt 
lan 9lnwi»Jbi>l dl Jtekd «fiwMi '« ^i« «» t uh n e^ift |a 
XaM», m « J«t4 »ni ^aV« um« laauligta e^al'Jtvanuafemlcn 
auanteirigm Obtrfitit, f4 uniet ftfntr n>a(r^fi fcaiR «NlfaiffkltlaNt, »rfink M h «hir it^Htflitni Caitr 

Ifag botcr, «9m M l> («ihiMi. km mga« oA Mai K*inaM |a 
«rib, RMT In «ffif ioi «Rgriff. |bMti( cfooi •egcaM^ Ikbafeai ffiak 
Vit Hgmr ^«al «{«b«?, iRtml^Mt liam fMiloi , ft>ittr, »Ii Itfaaat, «ad 
nabrn i^R 8«f«a||iii| Ut fifali nptflit Ml VIlAtt nji«* tMRiitri|«a tiaMw» 
gnoannta 3rti, Mi aai Vwtfn^ M Oilil iibgöiw !■ Uf*^, aal 

agicfcn n^iht. »I( bcfanni, a&i Vngrifft aih Cffalg laribf. 

9iitb<(f< X|«t ecbidt etvtiair MflttliUfStrbitaRfttRi aM 
■ad« «n *. Rtveaiki 1M0 ia|n Itt Saar laai ObiriCtaMaant brförixTt. 
3a Ita 3a|na f MO, iWi ual 18St »ad« i|m na^nRaab» bi< etabt« 
itcBiniaaba b<t iri Brlagrnngliaft^Bbt br|EabU4tn diibte gaini«, ^orli 
anb Saiala, »• rt auife (ugleii^ btn 9(rlvflTJti»nl't)i(n|l wifc^cn muftt 
anvrrrraul; feinn D:f(r(iti,ifn tffrifci^tnitn ?fifljiti,itn »»jeR , »u(b* 
fr im 3abr( 1881 «iKliri mttt btr leut )um ^(jiistmann crniiRnt. 3« 
Mb'< ar.incirit fr in feiR« Xottt |um ^»aupm jnnr 1 J?[alTr. ,i!m 

i?([tiu^r ISÜ9 fjnt fr all |>ftb beR tob in ttr im 'iA. ^uai. 

>yr4i bfit ©füfiftfrunä füt ffinfn ritttrli^ljfn ^Meiiatifcfn unb fir artfcfett 
^aitf. <Sfin ffl46irpru<ft »Jt flrtl „fifvlfii cbrr rttrtun" iral tr auit tiiri) 
ffintn (libntn ^Ulb unb (t^ait» X;i;}f«rf(rt glän^mt) iiftCLfün buitr. 

Vit Jtemmanbant bet tS. itompai^nit baitt tr mii btm 3. SatalUon 
flilfbilf )u f«rctrtn, «el(|(l brrriti tarn ^tinit gtneainKn vjc. 9ta(|bcai 
bfr Äommanbjtit bifffl iBjtaillonI SRajet örir tic i<im ftflen 6tHim< ser» 
tDUKtri trutir, trr r jn^iJäÜfltf ^.:u»lulanii »JSjijfcböff''. ÄommaBbo fol' 
jjcnb, balb barauf fintn tcclid):i idjuK frbtrit, nur t* nun 8t»r!nif, bft 
bif Jffilung bf< ©atJillJiU üt'frnjSm, ur.b ti itititi im ÄiliJiu.i trorif« 
ftn, ntufrliil) ("jinitifltt, mit btatiiltcftn äBotK jmti Hnürif fnlflimintf unb 
aud) in bft it)it ttm gfintf fübn fnigtädi litrtr Jn tit'tm WcTnfntf 
barij) finf Jtu^tl in bif Qrufl f^mt Nmanbet. tdtftt er ua|b(ai aiil bem 
leiljlITon vornäril. bil eia« |IMi|t iMl^t äa|lf iHM 9AiaMl4||m 
Sorfa^ leiber r*'itfti ntJ*i«- 

OlDrtnif baitr fi^ butt^ untTmäbli^fn <*ifft, jalo|tjn4nttf ilfc 
vntbbirMt, catfi^ifbentn fffffn S^crnfttt, bit «ijfliinji a'Jfr >ffntr «orgt- 
frltdi trmeihtn, f» baf tr mit 9S*t)vg |ur 9at«r('S!f.^r(Kuno| angrttigfa 
»ar. «^tnaglbaO gfgcR ftint Qorgtft^ttn, ein trfutt lifbcoafc Bruber stgia 
friRt AaiHtrabeR. «hl ^nUftet eargtfr(Ut feinen nntecgtbenen. genoK er 
Bi4»t HRT im BIfglilltRte ««ilun^ RRb Siebe. faRbera au<| vtn atlttt jrnrn, 
bie f|a nibee fanatea unb niit ilr ir Seni^ning ramm. <Sr wit tin irra 
frgibcait baaflamc Ca|a, ptm O^iatga: rn uiMMil IkbeaaUit Orabtr, 
ber QMMffi ^Xffßfft ^MhIIi Sv^M^ UR lag MI Cargfalt |u einem tdi^rigm Offiiiec ^eraajeMIbtl 
|e.«cwnkt 184». tri ftiMt «alnafhtaag oll ilab««'9clbMbe{ ta bcn 
at 9t. 40, Oaraa Jtanbcira, eiageiletit- 3ni 3a|r« 184« |uri Sira« 
II im S2. eMlfm'3nf4(lieiie<!lt(gimeftt, drilertog befirbert 
|«tc er in ben iui{enif(^n 9e(b)ügen ber 3a(rc 1848 aab 1840 al(t 
e^la^ien ttW ttefei^te mitgema^t, bei 4«fta allt !■ Ila4tteai|pfil M 
9liä gtbabt jtd) beionterl ant|u)eii^nfn. 

•mi an 2S. 3itii \H\9 ^Hbtnii tit Scigibe Sü^ft 8H«bri4 Ciei^ten« 
fliin in SBolU angefcmmtii, vom uiiiic an^r^riffen würbe, erbielt bie 4. 
SiaifUa bc< Regimen« ^rfrbl f.t jf^'n v'^oiir a.i^l'attftr.br driif bfl 
Orlel |U beifen anb bfn ^nnb id Un^i aufiutijltfn. biä unirct Ituppe ^\nt 
flrrojnnf, bie ^inietgruppin CrttS ju beff^tn. Iit Iicnlen isjr fti)» 
ilügf fiarf. ÄtfUlfnant ötirrrr.if mit finmi 21 3JJ4nn flatftn ;}ii9f bt^ob 
ft4 TiorJcar;« unD fjijlf b:f Unbir.Mn^ ttr 'Jp: irfiftffttf mie btnt 9. 3j- 
fit'eatdiUaR )U (((Allen. ii)«n eiae« Ub^aftea i$eu(t bei geiabcl riapfangen, a(Aarllru|(, S. g'^ni».) Der ««mmiffltatberi^t ber |»etiMi 
AaMUt Aber bft ^rdlian am Srinbetunj bee Sagleic^tang Qalbilai* 
MlNai tnl^d, nein bea f^ejlea Qabiii^fR «er^alinipffn enmannaiatK 
•tinbtR, ta^ fa(4f aak tilitaiaiaca (heatctif^o ^attrerfr, |ia> 
»eifiab aaf Mi IM* ••Icataai ta« «(ftalalaai fftc Jltii|l« 
|ta«ifct 

Ott Maaglf iIhi •^baiaattlinbang mit tt i i l li aii wi g, •aicra aal 
OtHmii^ r« «M «VWilMi flta^ütUi ti* Iii aiHMMsng M fih» ■* Mltalti Ia* «•giMiilKt* «Bbriagt« bei 9«inbe« 
MI mm, IMMl, mm» Mi INatiMMt Mr «4**^ tanaeltr fittiiaHIit aaf* 
gllfiti* <Mr «fit «««IlMt aH<l« IMte: «to »M SiM|ai aal«c|<«M( 
m^ßmUHi aMi fit ■MtHifM iMü wr |l*fte »MNUia fii«, 
MM IC tMMm Hmm, laf tM|pnaM||te ta Ms MmumH, ImM* 
na« Ofai ^tmtliß |iiMifm MiMa IMM. Mm PtMl Ml MM 
<|lirrti<|«f4ta «laiaMirlal* 1« ««wiMii Mi Um$» fca mw t a l lM In« 
filltat vin aal »ean labat^ Mai Ua«fl tifS^hta g«>4tfM|lf lM|HI Hi « 
»trbta Manit, an fibU^ta tbtt fl>i|Ufa|tR «iMag« bei 64aHA|MlMI 
ij»c« ■«irraiilal Mt|#t8i«. 

Citfei Mit dlMt rnntU «inEHtt Iar4 tiat |am tMÜ «»f Z^fUditf 
gtbift (e^affMafia) gtfaM» C^t«. t<>««< bt i M« l«( euailaerttogi taai 
tl. «ugad 18B2 äln bta XtaD»«Rttanl^rt «nital«!!« »t^imaittagta, 
lufolge »c((Mr u. a. Mt £Malp«ft ütr bat (cgtariMgt OMitt aaiitfvt 
»erben faan, n>tRa baburdi bit Sttattalbil bei e^iatii aMf |BaMal |*< 
ifibrbtt nürbe. 9tj4 bea 93i>rgängcR bc4 teilen 3atre<, bta SilM^ M 
l^smtiarbti unt ber SBerinbfrnng, bie »•t4ttliI4li(i<l mit <3a«*M* Wlglll« 
ro{I^f. finnt ti ffiaent 3'"'f'' unttrliegen, bag bif 34<rfi| w*** 
:.Hfd)if iD^lti.t »•braa* ma^en wftbe, mena eine *tifgibtbta|«B4 aa^ 
jnui enlfttni in >,nu»|i4|t fiele. Det ei^u| 8ib»e|V0eiartUnbl fri tla» 
Itbea fa bringenbe ttafgabt, oU bit :»tfc^ig«a« b« «atb- «ab cpfteläjltat uiyiu^Lü Ly Google n taäf bic 6ilbMcP'C(uif^ litttn 9i«)»i. utUa^n, b«| ün 9t' 
Utk li^l «die e#aNttfM4 NB «iiHkr ttntiffni «aktt ^itrCLiiiitn e. eiftinftlb'ldjin ©uiftcinblBna rin Äata:£i^ tet von Sr. äWaj- 
ttm Äönig Siirbrid) Sluguft »on ö«4l't» naftä'Ufidicn Ajri(nfamro> 
lung. ©fnfbm'fluna Är. Äintgl. ^efcftt bf* Utiiit<n cvi ( o r jj , ^«jegl 
jn Sat^i'di, in btffdi biefc jtactcnijminluad übrrL^rgci^cn foU ba; 

ftpiltmatifi« B'O'^nt« Sctieii^Rii bur4) t<n Snid ecrdjftr.tlii^t mttUa. t>it 
Strlagl^anblung gliHbt b(n ja^lrri^Kn SStn^Ttm Ut vtxtvoi%ttn 9üt|)tn ba- 
bunt (inni Sitnft )it rtiMifra, taf fit ibnea in im Sn)ii(tntffc ein 3<'' 
4(n bct firinnrrniig ab eint CtmunluMg baibirttt, nxli^f b<T Srccmigie 
näi^fl titr natuc^iftBcifitni ttüb iPuM buaalfd^ta ttbt^HlHRg ftintc eiblio 
tb(( mit krfontdtr iitit vnb Ongfalt grppcgt ^at. 'Sic gUubl obei lud) 
ubctttfriK iU^tT^Mpr aOrn Sriifii, bie fi) fit XarlMiliicntuc inlettfirtn 
n>b b«rtR ffim( tu f4i|tB milfcn, in brm Strtmtnifre fc« Mniglii^tn 
Camulttno rbit vUlfoanirnc (Mabt bat|ubitt(ii, inftfrrn bte eaamlung ein<n 
(tbtblt^rn »iffcBf4i«fi(i4l(n fätnl) unb nl^t unbibtncnb«!! Unfang (at. 
bct bi^OftiilP itanfg fotet Autm clnr* wai$ dl fite Abrig« eamaf 
InngtB, Iii«! WM bM iRM 0l«rtt %nif(, r*«Hni ItMP <<"<" 
eunidi BBb, Ml bit taitM taMifMibtn nilii^l, (aalMfl^li^b nit dlüd 
M* Mf r«'«' Bl#a uffUfll |Mlf, fi 9 •* Mldtfi4, »ap r>4 ilt»( «>• 
te «Ml« «wlig MM« «MMm |UWf kifir iß «ki Me (iitung gebca4): , i". in 9tix»ä)t baf <l M m lii« ^civmfaatiBlung 
tijnbdi, BKnig )u »tnmM M>i| ttft. Sic MflUitiMillllt »itk MI 
IS. miti gtf^ItiTtn. 

Sarbinirn. 

* tat ci'm^i^xf'fdK ^rtr luc <^(unbt fslgnibc Stätft unb 
QiBtbeUang : 

3nfailtrri( ll> ©rli]a^^^, m:t 3'^ !S-.:;iHTn;r:ii, \titt Ktgimtttt 84 
Offt|i(t< Mttb 1284 ä)i,>nn; l^t ,T,tumm:t i' nirn-^iiTjiiurt* ^IfU 6t,A37 
flSjttii. ®dj4tfi"i^üf rn I lcrs;i,;;iei i I : IG ©jidiOcnt mit 38S Cffi|i(rtB unb 
6423 SSdnn. ailpfniajfi : ;u:> fTijifrt, li568 aSjnn. «rttUfiit: 32 Cot' 
teticn mit 149 Cffiiinrn unb 5426 HHinn. ^oniented: 19 OfitUcc, 
4CiO Dtann. ttrntttruptKn : '6 tBitaiUont, 104 Offi|i(rr. 2041 avann. ffa^» 
»(frn: 24 Cfi(itt(, 445 SWann. IB(tpfl(gl|>etr«nj[( unb ttbmiBiflnrtitB: 
32 Cifiiirce, 632 9Kann TitmUk tfirJIgt bie 3^(1 btr JttmbaUuiMa i« 
(Slanitn 69,142 ii7dnn. »Ia(6 rinn MKR «ttfügung ftfltu bte 3af«Bteric> 
Weginentec auf btn €tanb MB SOOO IRtnn gcbc«^ iHitf«, »«butCk bic 
lUcmee um 20,OilO iSann — fmtt a«f 90,000 neu — MitaMtrt tontb«. 
Sur« bie SinberufuRg ber IMaab« — ubeir beren 34(1 gni M»t {Oateii 
«erliegen — fann bie pi(m»nte|^°(iK «raitc, (U OMtd^et bie 8«nilaibci eis 
«entingent *n nwa 3u,ü()0 fÜMn (iiüt, im eebarftf«llc utfuM^ MB» 
fiärfi «letbeB. «ubctbea gibt et 2500 tK«M f«giMUlit UfiifMlimHW 
Sie loiraBif^en unb <entral«iUJieBi|V|fR IhginuiliE MütlM (i# Ül 
itnr ftnnnniniag m Mc i«rtiilM<B m, tak tat yicmMiPMc perfonaC-KiilriilteiL 
Cbcifka Bub 
«Xfn» £«. 
«c«, taifB 

»fci U c j. «MM. b« IX 9in>3i|iik«ii. Hb 
I H» iM bw at(<4l||i. Hb «b 
ei«i«R 

|iun 

!biiCb(t»it< 

KB 9«, 

»t. 
i «fafrr 

, bil bi« «0. Hmuk 
^ CMicllt. bu Müt > ll»«| rtH»« «>^4il4•' 
, IM OtillHL Mb 9lcMM«t> ■■• 
Mr. IBM «Mit bil 19 
I «Kitg »m IBCittMN««, l(t 
dBt, wRbt •K fliaiw in b« «in» bw 9rfi»3<|t«>«aNk M<iM> Mb d« 
& »ft i a ii n »* iluwlift — Sit Maul 9gB*| lUftc» 

BM 9|IM| 01«. BBB «trniWIi, M ■M.^SMkCb MM fti SHI»MNilllIl- 

Otitt 9t|c«B Mnml^, bir M«. «m IBM 9«il«H(tt^S>lnb«r !• atiMM ; 

OMii. «id 4«riinia. bii «ii«ei«Mb ■« Scirtfibiuii la m w«. cn, 

bifUll» pM (l|hta«C^ti.'SMTiti*r m* Jt«Bik«. M 3M- ^t. U |b 
Uc CMittfü.« «Bb»i« 4Hitf4t« BB» 94rf «inyöri, m «lUCiibd, Biübtt 
IMteffgaag Im »b («b. Al, MpaW» (U XomtL, un» ixxr «tfem ><« a«t. 
Hb 1^ BOk 9i(l«lirc NC S«JL Ih. 18; Cbtiflli. Jtarl MiMtr «m »rinur, 
M (MR> ttiHr BM fflf 91r. 11, nil nt SintbrilBng in *it (Mb. Sri., ium 

ann ^Brrl|f% 90n ^üttAUf b<4 fttHl. 
I MMMlk »m Oavna 91c. 7. |um Cknpli. In i<4. «tt, 9c|tiii>g«'1lit.< 
aat gcmU. M 391r. 9ir. 13, ^m ecnrtif^ 9l)ii«r 3ob«nn QkltM, 
. I«« .d**. O'' V, iun C^rfllL in biiier ftii^tllvnc; VttjBr Üutl ttcH, 
Mt Mb. an, IHM JtemM, dt« 3Xjr. 91r. 3. t>cn icd btr (ii^nlifi Anntl., 
Otn^t. 3«b*na J^ofoiann. in jlfi(b<r iu*;-i juin ja*, gir. 2, ubrrf»»l 
»Irt. Obttft ttb. Sltoi« Du SWent, j.a^.i-Hti , in 40. 3*1 e«rcii 
H*(t<4 »injfiJ'Ul uo6 [lii!; fall.- jjr Iiimauiriun j (in; USaioc aur.. it i v. 
WiglMlM^. trt 8. JSus. Sigi .«utfüt)^ pun ^fjf», q, t. )U Äjifir-ijaltJrtii 

<(>CnfUllicuilg«li. 3>ie C»<rilc 9r>rttiib gRniningfr. «»ihm. bfC 9. I$>lb..1<{;fr. 
0«i. «Bk SaiMlaiM W«rr«, M »iait.<ZtibH, irr CbMillt ««««t» <f(t»rl 
ffaaitt »n 19. 9rl».3ijfr.e<l. gnt {»«r i»at'ffein»l. ia 9«bB« d'H 
9rfi. Val^uaUtl |tt Cftf rbrrg: 9n«|»r etmg grb- ttiUI 
tc« 3«. Oraf «»ftnial «r. g. nit OhriUl.'8»«Mhw ad kmum. — OI«r|l 
3*r'f 9*i'»<<4 van «ttraifrlb, »cC lafiaMftakM S>t<g.4lgi. ^ 8<niaaB» 
eiltPitor .» Z«l(«n« 4lr. 8; Mt OberlHML: «Bill» ««MNMlri, bl< 9K.««L 
«Jbrribi fft. 4t, mit 0»iTilni«-«iaMM« mt 
<«! XBaagau. M 3«. M. fr««, fictlaH* VCIb 9lr. 11^ 
Cßaltcr, tr< 3H. «Mg Irr Mglir «r. IT ■» (nbtaMb 
«tb. aaa CImmR Itr. «; Mr «ajirf: timtb CiJiia«, bil 
«ib «b. I. a*H »te iBB ffraefnibiirg. tt« bta «4. ÜMim ülrtnin 3tt Ar. 1. iHu<rt n t "^^n 
Ci^fonrniarf, *tt SM. ««. Mabier Mt. 99. »ann giiibl*« Cclid). t'« 
9«IR. 9rb. tm ^niniRa «i- B ; »h «bUk. t. «1. Dofcf f|»attBcir, »«« 
nIHitfjrnutrr C!?». 9)r. b. «n» 3f(tf BMr, t>4 2. emiil.a^M. 9ir. 11. 

«rj»»rit mll !njji:i<-(Fl!iri(:(i »'! lionürf». iVrinr CbrrlHi.lIniL'a »»blH otn Jhriivii, 
tfr trit i: ii'.^f ?:!nllf:i.-, ^rt |: ' "'-'Jl-jrüflf .- a.j hotior^s. — ."^ofef Au* 

brrt^, *;ilef.4>juplniann 1. St\. ju i'tjg, mit Waiorf-ISbataller ad honen», 
e«aiiul Aaloaiit, Unittll. 1. JM. M JHi.'IR^t. H)jia] ««rf MB ^bnafail». 
». W'f eeibl. Millou 1. «1. >'« «ui'Wal. «alin Sniii 3ofef Hr. 1. •affa» 
9aion, *»im. 1. IM- b« f?'f p i «nl.j (Rr. al, «arl Srb. v.ÄllM«r. 
^rmi. I. St.. Jfcm»! bf4 Ciam irr* .J;.i:oU jU itlrfl JcSjrtrt Sc^Ubtrt, ^V»". 
1. Sl Jtom»! ><f 7 eanilite-XcnN^nir, «ncpii Crrff«, Ualntl. t Mt. M 

3M. liriB) wa ttah mt. W, aift C»ittt>«laMlw ad hanot«, «MMf «Mi 
«»tm. 1. Jlf. M gl. «laf «iaCtb Nr. 4T. Croel» 9mM. «BMI. 1. «(. bil 

38). «raf JtintfT «r. 47. 3jno| Cefenibt, «r*Tn. I. AI. »ri 391. BBK 
Vtc^alU 9]r. 7, üinoR «arnb. 9<«[ri. 1 )(. t.o .(rüc.WgL K<ifrc |$raii| 3B|if 
Str. 11, 9<r»lnaii» fDUomt« tt Ovreftirr. !K>i:m. 1. «1. »il Ubl- Mat. $iMI 
e4«<t|tal«tg «t. % 9a»aiin WiUfara, «b«ai. 1. «1. Mi. «anal «3111. 
•t«f 3rOi(i< Ar. 10, 3*ban RtuitlMibrr, 0(crlt. M 9ll(.>9ubtw .«DraC. 
mit nilln..abw«Hrr ad honore», %[aiun ffirunrr, Unirrft. { JTI. tit 
9lilt«t Mn Mandat 91r. 4, «bieunc ^ifiptiiif, «pini. 1 X. Oi)i. grb. a, 
9n(al(a Vir. 7. — tt. «t«a| AllllbMt|, Otif1lr|t b<< 3H. Oraf «biaea« 
bco» «r. 3S. 3«r'f »trtiBMb BitMii» Ma«HMb|» bil tW. t«. Ma. 
inallian 3af>f i'^fi. 

9ntf4t ^itoitt. 

CltaltDtal «taf 0inficb(l>SltBrfrtibHT« «en <prnib<*-4i<b*rai tr fllinn». Saai 1819- 

^fi W<it»r;(fritl. tti ,<fu.lr(||frja^ 

t)ti UM- aab üaoi/ai'itla^! 
MI »Mta), frlMa* «aaibartiBfiBb, 

Wr frrhigll bB fa M In bM «Bgt 

SHa llaa<4 «a^c. »It la^t il fi M. 
Sit Miiuclli Mt Mm fa «Ibt 
m bta BitM SiMBibtlnMf. 

9a fbrl«' ta BB' b Wh, Imn Waa*. ba f««»'. 
QaB OfMi |fr INCliflt el lanMif • 

fei, 9rni|ci>.4«fat«a, «im |ti|it, wii i»tt% 
2ibtl unl ^tr^cR ai^ luiv^! 

tnljftltn M« antta <ia gitgiakct IDalk 

tün £dn(» Poliert b"*a. 
grifcb ia«4i'l bn 8B!n», #1« Sa|' ia Cag* 
4a(ac {i4 nti^l Ubian. 

e^tfl tAr|l fl<b ttr Saum, — b« gtbc ttt guat 

3Mf ffibrrr flifgin »orauf. 
Wiui oilrc tin rilHTlMb XatBler, 
Wun e4Bn'< aab Ufer» bell' aalt 

Bit ntalt »l> UlonlQ. »rr ttotniB M'IIar 

3ia brltern V.Um. 

Bit (itaimHi >i' äu^'tr. Ol« Mk bir %äk 

dr iric^rn im Vüfitl r>4 DiIoirnfiblaBl 
Xit juncni Qr|)ali(n! Qi« frf 

•(tM4fM Mr ««iBintr, •» Mrc bic Um tt<$nt mit C4(m8» twataft 
S« Hf»! Sil itnid kl* frlRÜri^ 
«U|l »frt ai4t lidif* «{• Cwff A vmib ÜMilMrt f» nfi Nr 
UM nlfi M Mbl «»ff ~ 
«H| - ite JMt - M* IHI «(■1(1 Ull'l, XXf V«il*F4 »(«lf<ak t»it(4i. . 
Olk nitnM ca4llf«i k«« dti 
«i «ftk* <l |g»iif4i. 

Wiiii\ ttjuft nun Irr CafarfR-4S(«I I. «I M» e4(h( rnH 
IMi lar KM: >tMI«mii Bilk la >ra ea*(<iik!H« *m C •<niy« la Oha, C(f*^iil»l«( «U, |a «rtmt 

üi JTreugen. k<r I2bt. I. f. &nirn<3nfdRl<ite';Hr^imrncrT ifiii.'^l |ur <$r< 

{<(tia»|| k(r OtiifiM&iiita n)|((rai^ OffrrHoIrr «ufnitrt^ 
äm, ka| R (cm»H fltcffimt» oU tm^ ^aljtSnflru 
■(Rtr mli »>r nteta SafiaBuaWaimm |p kra aiig 
114« UKtn Vnff«a niwtt ■■• awl St«iilNS4f M« 
gm fia|i|l> «rr» I IL M k. & «. 
•ii «ldt«a«(-3ritiinj fdgt t» 9t. IT MwtMk a^rill 

9b ft-nrr bd^nnlrn Idirrf lint iintfm Vr^mial«ri«n 
h>)fHknrl »•rtrrjl'!i''fiiifnn-il 3S p iSlIlftn l^t tri trr 
ki4b«rljrn Ctjunifalicn nutr unt nnrftr ftrrmrlr>l>nb<n 
ntagfl, mht« lin« Vl|<lf< unalö^lUi nig4"i vnk f«int 
S*ifMi|« nfA'iiwn fo Inffink unD (|lui(li4. t«t mit t<r 
CÜ'iiaiA Kcihl. !<' niD^I'n aa tntMeitra^ CuDt (u ()«• 
bübitntc 6riü(tji4l'(<»>< thttn. •»liHirUMi. CUM««»«!« Ib. «Kr ^ 

p:^^ Ilm I9imi4iif(^ii rjfi)i(r(ii, nd^c tci 
itet. j^tlft;«] Kifgraidif, fa)rf(||I(i Mir ali Crii 
ncriiotklMlt: 

Wa laiffT Q4nk IrM». 13r(ll S |. (. 

;lntticll( SlmaiT't HuiH'i ZvmaiiTt »oa 

I ii[it ^-^ ^Icti'iill'ii XiCfrrf»il tfr r^^rrrU^ifdlfn ttr* 

t,r, !• rii.iiiiiitjüt fö' ^D». ti» *art 
mitgcioditdi. fu( Dir laufrnbr, kie tt* Bimpft* 
•c« Aaifrrdaat« mil f» lr(ii)aft(m ^atri«ti«mu« 
/•Ifltm. Turii titilU'lc iSinjuljIrit. fcipit tari) tii 
•ifimlj.^' '13>t(r«IU, Jtartta aak fMiat iü 

»lir ^air liijlli^ 'tu (dlitRlfr QmI| flUltU |ri Irnrrnditnng 
Oii 9(tTHt«t 9tatlin| In Ulai iü n(^ntu 
kif Ba t ta n t laa« ••■ 9fWV9 VllB !■ 

©er tcdjnifrlfte ©tenfl L L IMfiMlll4t StMflIhM (Ir H« Of<|iin «Otr Ooffta, AnenpfeUnig! 

ünterofliiifin^Tiulutaxii«, 
FioaiinnMli • TtMhMMtteii , 
Tnoh- lMitiiiktioiM - Onnaten. 
Im frlgiMl-laMlufNb 

bei 

tMaiut dar k. k. Oaidumria. 
JL K priTil. Fftbrik 

gepr«sster Toehs^rtoa. St Ulrich, PelikangasBe Nr. 25. («jiKtttrl s«a Mmr. OMIc. 

•ia e«4*'Tffi«W«(r HlicM Raafii« taffrt« M fm 

(inrr 3'<tf'trift on lia Cälat «Kl«' Unterm: .fflit 3ii> 
:»T(iTr UIl^ «»rfrirt^unl |«tc M 3lit'n r.Mifl »rt WfiiK. 
trucptn für O^illrrr «Sn 0*^'" 4tl<f'« I>i< ffi't' 
un» er(«atla«« »rt krf4ti>k<nrn Sltlrrita (falk* M ta 
9iiii)rn (outil «tl awt iai CiaiWnra t»ia 3<>*'> **H4'a 
Äif hti etarbiitun^ »<f Bitr'i fl* r>rr>ri)fll: lij|l<n. »n(. 
(pT«t'«>- 34 iiUl 0lir( «rbdl fiT r rn (idiin^ifK vnt 
ftilij»tl. Un tininiefittn bU^I lUna lli««itltC4 aiil t<a 
Ornft>n(i4tn iDorlommn^rUfa in 9>itB|te ktt t»4at f #WI 
Zt«»|K« htaniit 1« mt4">. i'iiii>'<ra ita f*(M (a kM 
~ |a r<«rn, M «tni^rm j^rifr )I4 au^ t«r fdtHa. 

■ntasiij ant S'ilaa,! trrimigfa rinfa^rtm Ux» 
kfflen |B IrfIbU'". wl.t» im if'lK in ^'r SfJ'l »OB »nt 
Ütr^inifRtt-^l^icBntf rrn r^nr tir 5?; M i; t.r ^tniitnntn 
»rtttn «alü'füfti't ntrttn müfftn, HOr«, aNt Mal Uaiaa« 
0||«|i<T MB k<a H^BiM«« OMimattttta kn «Haaaian 
I« «iffta aattmaM) arir f^iint, W la »liciftt aak f«<4W 
f^lltArr 0Drj<t< "fcraflraafn «nb mit *ff»lil 

niirt(n, ^^I|■,t^fl^llnJrrl •!, ,1 «(^rMlUuni unt flulTuSruil- 
jni ia k(B l&oltag ktrHn \a lu^aKii. «h14< *3<^"n' 
|a|l mtim, tlm fir kh «aaNMa« »IrllUica «iiara 
1« gmllna. 9i ilacai •afftal« «m gn«««ik>T_«Tj#r 

unb baM ti4ti4 uab kfatitii uririi^nrt' ^iili"'" f'"^ 
Kfl iirrt^nfirn Orioi brra t(tlr aUratbiltm biiJ»j»b<ii, 
an »la aa fl4 Hunt 9«ttni aa4 wUiUabl(er «a «tiiu> Wischt- 
PlIZIfiHEUI-BIlllEI 

Wien 
Yakaaf «i giof «i «a dateil Cravafon- lerncr 
FABRIK Uiifominugi^i^UMrt« ud Utxii, StUt, %nkm 615, i 

»OrMo«. FABRIK 
iJiyiii^La Ly Google Waffen- & Militär - Effecten - Niederlage 

ANTON STRIBRNY IN WIEN, 

am Graben 11*4. 

BMttortirtea L«R<t aller Gattungen SciteUWafeft, DaifOniUOrtei und allen »onntiffen 
Torge«clirieb«nen ArBatUrt^egeiStäldea rou rorzUglicher QiialiUit und zu den bUllglt 

festg«*<Mstvn Prciaon eiupfohl«ii. J. A. EHBENFRIED, 

Vit eyl<lcr({^takliii|, DER ANKER II (»fffllf(|«ft fnr Stbm- «ftttfn-Srrlidifrmigfn. 

(tfcntifnciiltl >Mti* fohfn i^riap t(« ! !. dJüniilfriun-l bt* ^nrnw. Ibo. I. Erlernter 1858. 3- 10. Ul.) 

WtäWtüiu 1Wojj4autJir»ciitiiWB. - »nt»niii| »> ;i|ulUtlim MI Jiilrni. — 5rtM""»f» "rf,*« 
fe«r e4e 6rc OcfcOfc^aft ifi in IBirn. am ^of SRr. S«9. 

Vftrwaltun^srath: 
mam «reiascn Adler« flmpA«klt : Sc. Exc Franz Graf Hariig, 

t I. wirft, »ttrlan SlMd- «ab (»rmnt'JPlinijU^ 

icnialiaigfritl|t 

S*. Kic %4»*ii Itrdir, 
I. bt1|. e<o<tl' ant f>ft»ntr $litiRc9|iiiiaiT, 9RU(lirt 
>rr (HtKtiKixaiikii-ltiiKinrr in Otiffcl. 
iikaia Crif UiiKk-Uaakk. ^pDd,Gr^.;^(^ jUikat Bana «'SalU«!« 4« Unu. 

•r. JM«rk WU«r <. WWiUUter.' 

^of- Iln^ (9rri4tl<1lt»«lot III QBttn. Slrrllar: Aidr* UKna4^iaianai. I Qicf'Sirctlor: Dr. J. ikiril» Tlamr} Rcgirrangl'Somniiffir: llllFr r. t»rk, I. t. £lilttallerii-0«{tftir. «1 (Hat C»tf<tfrur(i#fuiBi»f »on • 0?iilli»iirn 9uIftrR Otfirrr. SOä^ruag. g»|fi<jBrt m* linjit- 

ligtai 0<i)>b<i< *>f tS'FrUfiiiaft, ii) trt t<tlaa'atf)< Cfirrll. vir riitHg Mi« ^ttdlfam kir lOortb'ilf )i> irörbi^rn 
Mr^ikt. >i' t<t .üiiEti* bur4i icInt Tidfclii^rn Jl*i«btiiaM*nM allrn jcnrit hitut. wt^m Uti (igt»' aab l^rtr 
iüriatii j'fi.t'ttt ;Vi("a>i im Ji.(rjfii li'ü«. 

KS* ■!( <*nf' 9riikf4riri(ii Mn ia Win tat kn yiit«u)<( Vffdf^af), ul i« Iti 
tliyi »TTTt» Ucrtti ^|fiUa ^t>tt»«nn 31 4tHU 
V. F. CERVENY. k. k. allerli. priv. 

Netall- 
Insik-lDstrnmenteD-Fabrikant 
lohtfkfklK« 

Dutt. l. Sorto i» a. »• kr. 

V. . « i» . - . 

Alla 9«rUn IFatarhOiaa. 
n. Bai *uuri^Üg«a gn f i ni gt w i AafMf«». kla» UaU- »»I 

f apifr-, ^d)rftb- ^ JHoUr- 
UrquilUm-^anMung 

Stkautc. 
9itt, cgiU Vkirt fliit ^ufd^it : 

100 )etirft*«rii III H 1 I"" f i» '^i' — ft. 9» lt. 

IM t(U« 8. inaUtn^attdif.iOO«. — , OS . 

100 »tl)e S^gtr.n.liii.ivtlpc. 1(H»4F. t , 10 . 

100 >rll« 8>il<ll'<lui M4a . I . 10 . 

iOU KU* 8. »ngl. j«r. 1 R. f. 100«. 1 . TS . 
Itfif otfr ildu. otfr in j^dTfr«a. 

ItHI N. Dl., tid, «Ou.lOOa.SOtc I f. 80 tr 

100 »fit« ♦ (u 1 jl. Wir . l R. eUlt. S , — , 
1 Mar.en für 100 »ti<f< f. lOO ff. . . . — . 10 , 
1 fliii« ■jaitr(|ta»Kr III 4. MO ttcjca I lu SVt . 
1 . . .8. IMU . f 8' , II. 10 f. 

'(.Hrffiiiij) Hx girmm. 9ljmm ii (Bj^Aitm et. Orn^nua,). 

100 'itiAtrarcrM ii tni(. *o*tt. < ewi in— h 

10« . filticjriHf nn» 1 . TS . 

UM) . [t adl.) ctmnii Rii;riill. 1 . »S , 

T'amriilarf st. Zutiit to. 15. 25, 32, 3S tr.. In 
^itbrn. in Startojii S dtjn4rlt 40 fr. 
ffdit rnfll. Hjilf lintf. et. Jtruj TO tr. «. t fl, » Ir. 
<f<f»U erfiipciirr dtcifjcuflf i 9 U. W, 2«, 58 « 
Cr. ■ONlinf'« arilli.sr* e'infiJiTtib/tu* l ff. 

auf rin fr^taut afTortiilc« üaAfr <n ^pi«t>, 
Zdirrik- anl Waitt'^toni^ltn rrlaukf i« Mir 
fpriirll aitfmrrtfam ju madttn unt midi )k rtB' 

fl-<n'it(ijf üaftrijr w»r»io »ronipi, Ki»ir all« vtn 
^^ii« ^inaia tnjtlinkddi •ctittl bnritvilUjA btratjl. ■■ Kiliggris ia Nhae ■ , _ 

empfiehlt mit Hinveiaang auf dio rioloa KlimcLelicihaj^Mn jCeugni».«« von Seil« der ISbl. 
k- k. iisterrcichisclicn. kaiscrL rua^iaclien, künigl. baicrUclieii, prouasisolien , spaninchen, 
norwegivcb-schivedücheo etc. etc. Militir-Musncrn und mit Geltendmachung dea letztzeiti;^ 
allgemeinen Zutrauctu der löbl. gruulicrzoglicli iMdUchen Militlir-Mufikleitungea, seine 
Blechbla<iiD«trumente, für deren aolido Arbeit, Dauerhaftigkeit, billige I'n-iio und beson- 
der« reine Stimmung der Ruf seiner Firma Garantie leistet. iOIfcrlicittcttatit mit t<m 
AaR|t VfB 

riiinl 18S0 liar« In Ungarn garnlfvalitakM 3iifaal(ll(- 
Hffiiniriill iviai4l mll 'infia ^tirn jdnrrakfa, ObtrIUu« 
■rn«Rl kriiB gabr»rfrn>Jtsr^ UufiluB. 9<fiOifr %n- 
lri|r an^rr Sbriffc: £. !), paile ruaUnle Arifrabrr^ aigratlÜMCT M> »rraiUBtrtli^cr Blrb«rtnit Or. 3. ^icteiifclt. — Snitf ••■ flt Vnct ia tiitm. 

, v .oogle Miixtät-^citmia. XIII. Jal^rgaog. M t(tli»<ti<«> ««iittkli «M • IIb. IniiBiit ■■IIHt MlMtM Mn|w au «fwliii lir «nfMm «MMR» 
■l •«■taH«^. «nali^ M M« U lt i m i« ■, fl l l w i KwM I 
•«t ••( •(ti*|ia»a 

%, «l*«! M •■»■ M> •i|lfll«ii4nic 9n*)ii| «u iTMit ygiwcftrtiii UM («M(1*< «Iri«!!!!«!!«!) «1 1 > IL ktm. Sl(nn|. 3B(nM* (•*»■!) 

Iffiir fafcrfn tsfiifr in unfern tncorateifliitfii flnfldjt. 
%fl fci« 9lal?rHn^ ^f« 3elbalfn «rca fo tinlabenb für ben g^ütgrt 

ob« irtnigfl««« b(n ©jutr? 51 «otb öroe, 11 8o!b glfif* 1« 

SRfbl, alfo 2'/, fpfnnb na* ftn»m tiotä«rd)rift)*nMi !Hfi)inKnt* 

\t\\t\, ntdjt njd' fift<r äü-t!, einmal ij-ilidj nur -SiiriiifO |lnt bJ« 

mfijJe ®<nji(t)t an Spfi'di ta-? tnn aojäbvi^fii -tciptmiii.ri^tit TOoflfn 

gfbctfn reitb. ?<ifr u:ib 5v'm flnr filt Kinr ,^i:ianj<ii ni*i «rrft(tbat 

Bnb mm fubi or; tlrtjitf.it.-n bfim Jrutcri'iiirrfn, irdl Ridjif SKarmt^ 

obn ©fiflige« littr ^'f V'ippfii iiffommfn Tjr I>,'r 'l^jutr, web' i'bfn 

Arenlanbrt, b*" 'fift'r lotiiitfit <."**f:i!i|3, iiii lä^li* W- friJ 8 mal, üu^ 

fBaiiii(4 unb Pciftiat«, unb »itttflf^t balvr iiitbi' ((^•1Ull^tl^itv<• 

f4ibli4(n SinRiIffen. Staat fann ao'? ,}inün,iijtfpd«trn ntdjt («idn 

aiebf (i'fm, irir crinatrn uaJ abn brr ^'i'^x- ^olbattn tt> 

(aubt DOT, in freifn Stunbrn (tnal bniit (btli<b( Strltit ju oerbtentn, 

»0 frlbjt bifft Vrlaubnl^ ifrni rtn Spom in fdntn btrnjUi^rm Sartcbtun^f a 
»nb )itr Mnrilcrn- Hbnttiiung rojr. SBir trinnnn im<, bof bUM SUNucI f« 

anjgtrbi'i; tfiir, bdp (tc^ ). Ü) bit (Srrnabicr« ne<i) anptr brm brfftrn Beben 

rij^rnr ^wt. Selntletber unb ^anbrcbnbe anf(baffm fanntev. Unfeie an 

ÜTbriM^önben fe amen Cänter nsütben eine fcltbe SRj^regel bjnfbar 

rrfrnnen nnb moncbel ^TOletariai tvörbe anl ten Stallten BtAringt 
bleiben, iräbmib bodj b«l S"^' '^^^ bemiefen .^oi ber Soltalbo' 
bnr4 ftineN $fli6ten aMt annenbi^ »erben muffe. St verfanft ^än« 
|l« ffto fttfa^tc« IBmti m (<lt 9Mt ittMqet in bit Xaf4c |r befenigKa, 
nr j{4 flifo rMH^ «r« ftflabc at^Rtm nnt|. SRI birl ctom«( 
irIhHft, f» «Ät Mt( «MHWleH Mr Stclainwg •(« 8cr4«i«ftn8 t* 
«ifaatfR, «hI tM| tinfai «In dvona U(|t chmI |k fAfTci, mt» 
1*^(4 ftcM nl ml M Vtcw mIwI mk ax fett ^|ii|wi|<' 
iR^ea cc^Rm »AAil 

Ctac Ih» bh ecMIfU«wi8« M CRlbotfn fo tinfoWebl 3cb«r 
aNH ta ItffiMNM •«(•(iKe RNf «tdtt«, oft f4ii>n otbritni, nnb 
frbe IM tagli« B<cberteI«Rbt «ibeit ifl In^M^i«. f»b«t «tbdttr 
obft flt^t a»nitfhnl bin 9tii|en feiver IM$m, nmw et ouib auf 
Xaglo^n fir anbtre arbeitet, ^aben mir abn nie blt ftipfliRnma b(> 
merft, wenn eint <EieT|ierbemegirae )e^nmaf tofibn^olt mtitb«, »m fe 
}irar frieginiäfts gan) gnt aber ni^t mit eoITfommener ^arabejenjuig- 
feil gegangen mar? Bit manibe €^afe, (a felbfl (^ifenilrafe irurbe bif' 
tirt, itril irgtnb ein KdAnnglfMd )mar rein nnb roilicti aber nid;t 
glönjenb mit ®f(ber nb 9olb gepult ttar! Goldie liberttiebrne ®r' 
nottigtrit, meltbe »fit über fcal Sfbütvui ; naut^fbi, tteldje ) C tie 
brate franjÄflffbe Ärmee sii^t (ennt, nudjt sfrjbe ntibf bie ^r'uben bei 

^clbüin-.itjnbf* aiil, benn ber ©olbat b<nft uu* unb tturibfilt, »al 
iictbti<(nti(i unb mal botübn ^inaal nvr ^if\t\n%\ ij^. t)ie Screi^ung 
br« t>t.irHr(b(R ihl n l | w t <»< r<lll» teBR 4«p(M* fCRigen. 

bf# 3'<1 ffin- 

Solibt crirntiilifite @!u<bt nacb ®Ion) in ber Snieten Srf^einung 
»inb im 'Jarabirfn ftitmntfcigf mamten fonji tra»en igolbaten unb er- 
muthiat ttinen Jüngling jum (Sintreten. ®ir erinnern unj eine« feofb- 

geileOten gbef*, ber bei Uebernabme feine! Äcinmantoj eine f»bt Praf- ... „ . _ , ^ , 

tffiSje fflnrebf bieli, »ie er nur ba< Reglement fenne, jebe Sbrnfi^ung mad^jleben, meiflen« unter ber ßugluft eine* Ibore«, Ijerfcfiiiefiibrt »lifc. 

" ~ " " - - .- _ niajt^ «n nc* fel|r ^•^R^ 

fRftN M*a*iia>«rbcRt bf|lRb«4«r e n '^uit ;u feiRcr Wt^taut mUT k« Km«, bfll fti^l M Kctb* 

UKnt ivar. 

Tuf-nDc ^ci! Isibograpbirten ober ,i(i4)tietenen Si'jien entbüKen 
cft aield;tun,ien übet A.ifeniotbnunii, 'Jltjuihrunj, (^reruren unb beriet 
l'od)»;d;ti,uii TuMen, bie baä S^gleiiioiii iroM at>iii:li.t 'rei liep, bie 
aber bfr Gruppe uu^er Ccr USfii^e Sibriiterfi ncd} mait.ten 5B<tbruf 
oerfcbatfeii iMuf teni Vjupl'njtui, bei 2l;ife C.« !)ief|ii!iciitJ unt eine! 
bet n?i4li,^rtin WU.-tet btr lUmn, rul'l Me 91uJla.u unt Öeranttrct' 
tunfi, (t iut?( nun :ni[ tcppfllcr .5.'t,Mi,i? ju' lic ntjfjiiritie ai;!t(rVen 
brin^enbe iteinljjrif OloIIui^ juf bie fdjenen v)etru<ftttt 

3inimfvli|lfii, Äopf*ett(ln unt iiiVnJt;^ üttieln, >uif tte re,jelre(tre Äuf« 
rteUunii fer 24'utie uniet tfin Sidte. auf bif ile^junji ber SBeitmöftb«, 
2pucf;üild-ni uiif uuffiib borlei ,R(eintj(feiieii, Me aber aDe geeignet 
ilnb ben SLibjten mit all btn fleinlidten Reiben <u verfolgen. Mc b«l 
feten üuer nudien 'Scn je b^ber beriet (leine SBefeble aalg^M, Wt 
: ci'tc roet;r Sßucbl unb ^ufägrn brüdtn (ie auf bie ^rn|>pe. 

ßiiblidi g.',r bal ecbilbmaitfttlKn! flBirb bal ni^t bänfg tto^ 
überttieben? aXan muf im tStniec bti fhtnger Jtölte nnb ®iurm im 
tinfatben Slaniel (tenn nicbi überall jlnb SBk^tmSntet »or^nbenl ober 
im Pommer an freunb'i6en Vbenben, mo ro4 aOet na4> Ubfu^liUl^ 
led>)t, an« befonberer miufücbt be< gefknbbeltgbtforgten Sfrilt« BiifelC 
in Moifelben äSantel £d}ilbma4 geftaBben bnben, um tieiV Sreuben )a 
tvürbigeii. mäbrenb f{(t bi« gaa^t Stb bei rubiaen ^ibUfeii auf i^rer 
SettpeUc erfreut, ^at Hian ba nf^t bi« CinßQt fir ciiwn nirfUi^n 
3metf (B lifbeR, fo »irb tf un fo ptinltÄec unb vix »utben gnne 
.biefes diBftg b«l SitaM auf bat allenioi^otRbigfle bff^rSntt fe^ea. 
Söni Vit (< btt 9bit RBb b«Ri Sitnfe nReemefftii {[nbea, ba( Korn» 
RiRRbanttn anb ^(e ffidrbra (le^enbt ®<^i(biiKi4ea laben, giiitW«* 
«II S«6(|ef4ea «ab Criffact btl Singangel ja febct Ctlibe. ta| 
frtaot fefc •todüafit feiit4 IM f^Bifctiiac 9f|l«ii i<aa4t Mlbeq, 
fo glaib« arfr katt, k«| ItäM^ ale «nbm ti4<ikiM4«ii «(I fM4* 
iHi gtiibeii («ilf^vfhl fHm. 

filo Ii ji4 «n M« 8«»a4<iRg oon Sonit^ea, CBcciftibtiM, 
bSubtR, 9kjtaHiglmetfea a. f. ». banbcd, f4<iat aal eiue P4 t2 Cltbritte 
auf aav ob bnoegenbe fleife &((Ubn>44)t bi^ff aajmetfmSlig unb fogat 
angenügenb, benn mSbrenb IK MIM fttl, bm lütfnSrtl mit aBft 
9laf)e eingtbro^en werben, menn MB ni^t, il fo (außg gef^icH 
«R iebR (Me einen ^o^ea fetta »il. Cl RKib aa4 (naea ^liMt' •« 
nanae, \. 4B. einem ^oi}bjnb[er efafofen, ehtra fe^abc« ffii^M auf* 
juftrOen. fonbetn er Idtit benfelben burd^ bie gan}e 9lai|t ben gantea 
i^ülibof burdifcbreiien. bafüt aber bei Sage ra^en, ma^renb bie Vcbcitct 
jidi in ^ofe beflnben. 9lad) biefem Seifpiele glauben <tt4 vir, baf el 
beffet wäre ba« «DHIiiär^Icienibunt bur* fUb frei, ni4)t (n «der SM« 
jlunj benteijfnbe ©olbjlen ju beroj^fn. roie e« bereit! bin unb roieber 
gefcbiebi, unb berlei SBemjAun,! auf bal mirflitt nol^menbige )u bK 
fitränfen, tcö fein BetfcbluB mjiiü* 'l^. b'"" wir tonnen unl niibt 
JU ber fln|id}c einserflebfn, bjR ba« gibtlbnjAdjjlebeo eine ajorbeteitung 
für ba* 'iyebetienileben fei 9tucb ba« bem *JJiibl:fum fe läflije unb nur 
für bie liebe Straienjngenb criteulit^e in bal (Semebrrufen mürbe ua- 
terbleiben unb bw4 MNlot 8<fti4< Ht SiANWoalimlai «M* 
»erben f6nnen. 

S« ifl roobl nicbt <u »lel gier.iji, roenn aun anniinml, baf »iel« 
leitbt ber grcjie Jbfil unferet Srfranfunjen burd) ba« nä^iHibe S^llb' fhteaa »erbiet« anb ollca eigeami^Üica (Siafi^rnagea netbe lu ficuern 61 gibt ISaroifoRca, »o bei Colbat 
«HK «* WmMI Mt p mm M flap»nM VtiB»i^faqw^^ft<Mi> Umhi im blim fi [af hwi l btbdi ftl gnnflf — jtbf tritU 9lad:t auf bm 5Poflfn jlfbi. alfo f:W br t(f K d t ' 
niit ortfntlid} Itfcläft fid) niifci auliifijf unb ert'fntlitt) ttäicbt, unß 
ffitll per olrt njcl) tfr £Sa<tlf ftd) nid)t gftnijtblid) duituben fann, 
fca et fllfid> teicbft rrniittii otfc fonSifltn ^lau^tifttfl »ftticfctfn mup- 
SBir mürten bafe« nacb utifrtft flnfldjt bodj fo vitl i\mint\tn. tnj tt 
nur jftf ntuntf SRa(fct nrrlöre unb biefe b«qufm«, oft im Jfffftn ttt 
^jufrt burdjfctingtn (önntc 9lu4 SBäditcr am ßolitjofe — im 
SBint« mit »inrm juKn "Pfli« BfifeSrn — g'^üj?! für bif nanj* iVaftt. 

©ir »oD<n HC* luiii 2.(bliitf finiaf anittt flfint i'nbfn fcrriil!- 
tfn. mfidw bm iZcltcUli ti^JUf1:rfn iiiülTcn. Tiif io nrliuif (frbjUunt] 
b«T Stfinli(6f((t Jttintlt itn J- i"'-' trc[i3<ntUd:fn ©Jitttn unb iK'i- 
t«n bcr guf^^^'"' 3^'(<^^ ^BrUjlrUfn, g(ntt(r, tdgiictiri 9*t(inig(n itt 
IM>i*filitxt tt. f. n. nnb ba btfit^tn eint 9Stntt beirniKtibt Sorfcbrif« 
tUL, nitmanb ab« fötal ffir ©fiftfaunj ttt SBebarfrf. benit bit ©emiDi- 
(■■ü alin Scititii^« fni ba« nntiiic didbtn bec Sufböbtn i|) tvictfr 
an itbBÜrise Sermtn, ja «mtr $Iti SSerrfdjnuno grbunbfn S)al nöt^igt 
€Sttot> aiug er lum Qlntfe auf ftinem SBtiie nebnidi. iit fonjl ftrinbart 
winttfie «oOgtpfioi^ft, fa fogar gtftritedt mirb, um tinr bem Stu^t 
flffUlgt 9»m in rr^altrn. SBobtr nimmt n «in ^antiud: V Srr ^libt 
i^n ritoa« ^olj, nofnn n jtA Wbcnbl tinc Sptif« (odxn »iOf {Q)ie 
f90 rt ba« )u falTenbt .^oli, bm bf* Clenastcinräuff «b« fon« 

(iitin 9«0(n{laBbe ttogen , o^ne i«m eimttit feint« j^omnaibanttn 
Ür aRonttti, ob« 0tgta bit Soifitrifi ba< SBttijtuj )U ocibnbM, fo 
er fii) litbtT tin paar Artujti ftinti £öbnung abf|>ait. M liMn 
nättn in mitl^rn «btr tinen Xcxb |u Eauftn. Ob t§ bn 'iCtobttni 
frim «b« «b tr MI b«t. n bM tbun 6pa){trgang Mt («t «b« 
jbt |fi Iis* QntnMtiint «Bnni|«ii nf^tf, bnnti b«f n nr ia bw 
<!«■ Ifr Mt bfjUMimi Vimit «Mitei wb («t ni4it feint 

btii loofnAn ■•MnMMi im (mm Sali, tt« »fiMtn CSpuiiei- 
««ttf üitt bic CtaMMt HnmI »bb ((m ipaf In btc ItaM* 
«efi|r|{4, faM n rinn 9«nbininlt>9ifttii(II( ttgte*"« f*(i* V- f* *• 

S< gnb woM beriet (Suflgt mb nii^ tantt njtMg« S«f4i(>nfun< 
«en feinet freien, fonft febm otbCNtnAn Sriir^ea ju^e^ben JBent« 
ganu, »elfte bic 8n|t |IIH Sitntn nidX tnM^n m^K». fonbtrn ble 
<e<bi>fn4t ertegen jb ioib all möglidi, ftlbft »{eOtt^t n<t Opfer, bitftn 
ßntnt itl i» nmbtn. tDie jtaeanetie, nwl^e alle biefe Stefi^ränfungen 
ntniget otct ^at nidtt fennt, ttrtn Solbai namentliiift in Cluatitren 
btffct Itbt, mti( er fiÄ oft ftinem ^auJNrrn bienßbat it>9(n unb ba» 
für manfbt« tr^alttn fann, i)at aucb mtbt frtintDig fortbientnbe 0olf 
bat». SSie ft(r liabtn ni4t bie !D;ftrtioni- unb bit SuborbinationJ «Btc 
0t(tn abgmomrotn, f'it bit ^lacftTtitu itt Iffiattiparabttvtfrnj aitf^el^öri 
unb iin( anflänbigfre unb menfdj(;>tfrr S'lianblunfl bci* icit.iieu tin- 
gflrtttn ij)7 bcro eindtSäftrigm Sttit unb btr üt^ldlun^ tnusncbi- 
9tnbtr etroftn unb äbtrmi|i|in imm todmMwM liegt mwi|rt 
e|>orn IUI ^olbaltnlnft. 

©ttjlärtt wirb abtr bitft (Srbnfudn na* fuuft iüxi Itn b«i 
un( ncä) btrrfcbtnbtn SRangel an 9trtrtt*fia'i<n, irditfr j<l(ni fräftiätn 
tRannt au4 no4 ^u.tn SCtttifnil vri pncbi 'i^.nw. ,^ranfrti«6 n?itflt(b 
50.000 SRftnflaflirte bat, n.itnn O^iiiilant üitif c,m^c tirrntf fTfiroiDifl 
»Irbt, fc I:>,u hf* i-iuptfäitli* in btn qjtrbältniiTtn bft Urberbt^cl- 
ftrunfl unb irfni^um« in granfrrtdj aucb in btr atilaü^tfn frtitrtn 
9}tat0nn(i, rcäiirtnb CSnglanb mtbt btn tfealtnbtanji bffrit^igt. «Bit 
gtaubtn alfo btr 9(nfld}t ftin ju fonntn, bat uicb nie tr(<( (tn anbem 
»ibtigtn ^terbjttniiTrn mri?r allt 8rntt btbaiim Haillffi, tDMa Vlc bm 
unnäibiätn 3''^'^"9 fnifftntn njürbtn 

9tm lfi(bt(|ltn ui;t i;.iupträ4>I[dj burfte tifft« bti btn Unttroffi- 
iifttn burAtufübttn ftin, btrfn inilitäriftte SttOunit unb ©fljaiiblun^ 
tsobl nid't mttr iniintt bfr jfjiüfn Üeiti'bilbunü tncpricbt. 3)if guiin 
alten Untttcffijittt , tvit rcit fit nf* ror iwaniig Jjhren faaitfn, finb 
btinabt gan) »«tfibn'unbfn unb it fcmmt nunimal sct. l.ip ni n\<- 
manb finbet, btt bit ©tfötbttung ju.n Unittejfiiitr münfit. ffitil iljn 
bitftlbt an btt Sturlaubun^ binbtrt unb ibm toi) nitfct gtnug Sortbeil 
obtr 8lnntbinli4iffit biriti. iiit <Bcrf*rift gtflatttit (. ffi. jtbtr jtom|)ag' 
nie Bier 9etbtir.itt(( IWmn, aäbrtnb bit* jt^t jur ©elten^eit geirorben 
ijl, unb bitft (»"tlautinis im iStttin mit btt an^ubojftnbtn SBtrforgung 
ber flinbtr unb fpjitt anjubojTfnbtn Pittlanjltnung irntb« jidifr 
nan((en tüd;tigtn Unitrafftiitt erbolten. atui^ nürbtn mir »ünfditn, 
bap j. SB. »enigfitni ttt ^tlbmtbtl tint jtitgemäfere et^anblung erfahre, 
bag tr tin tigtnt^ Simm^r btmcbnt. nid^t mci^t bei Sifenfltafe BBiir- 
litgt. nicbt btn Sorntfitt trat)tn raüfTc nnb a^i^rt. Sit ffÖ tr 
nod) £nf) itum einreiben unb Oitt^ntn ^abtn, »em w Hma sanken 
äRatfib ba« fernere Sewt^r, Xafdie unb 2oTRi|i»r gttngcn bat. 
iUnnte SO. b«r mini»iaittiibt 9clb»tttl «i^i bm etaMÄONMbd 
abiHRM Mcbtn, btss fMi ftUnut e^nf Ubflt firt* 
Dutd) bit angtbtuttftn fciltnlcf. n OTiUff glauSifii iiMt jmat 
nodi iiiibi, ca^ tint btfonbtri aHtitmemt i;u)l jum iliunflf tm Jrttbtn 
tniiltbtn trürbt, abtr mir jmtiftln aud; nii^t, ba^ manditi bitntnbt 
aolbat jid) lfid)<tT an btn notbmtnbig t> rbltibenbtn 3n>ana nt- 
rodbnfn_ nnb fcttbitntn rciirbt, unb baue« babei baupnjdMict auf tie 
Uniftcrtijitrt. wtldjt burd) bit böbtrt SBtjablung unb eintn bod} fdjon 
auf ;uii! fi!trn lUirfuiii^Hrtil bfttii« mtbt CSrfaf für ba# Cpftr ibret 
ii!tilirftf(a Sflbfifiänbtrtfeit pnbtn ffinnitn. Unb im Unittcffi;,ifre litflt 
nv. ffhr n?id"ti(ifr iJaftor, bcn man nid't ätnug anerfnuifti tiiiin, 
n;e I \\<b btrtitl tin liemli^^el Cuantum 3nlefli0en) barin btpnbet 
unb ftin ($inf!uf caf bn CttndKtc btl |flMteti CMbat« cbi 
erne|li(|}ci iji. Aus Sdiniuvurf s /efl^ng fn SloOai 1850. 

B«9 Varitilbi« auf 9omo toirb (tni^tig berührt; #at{b«fM 
fdjeint ^rrn 8?a)anrourt bitrübtt nid)tl gtlitftrt ju |)aben. 

9tnn gelangen mir anf bie 'Sdiilbtrung btr Operationen bec Sraniofrn 
juT Uebeif^itiiuiA bti Xffltn; fUi^ o^nt dMtftlMnMcadalmfft^ ub 
ba nit bfl^ic RUtM ^Ittfbtr u|iM, fn »trtint f» äm cüiitifiAc 
Kenxt^ung. 

SMC JUifec, eria^It bcr 9MK, MiMItt fid) ni4)t, baf bic Oepet(ti4<c 
ben 8<tM m^ta ItmUt^, bai (It »Biittabt 9tt| >Uili4 1* tat^bnf 
(ben. Sa bhktt Ütaffm te *m Maf* oriKtotini fMäM aigifblt mh 
biRb «il^ btc «Tuiren, bie jlc übet M^9ta| btfaiti. in Ctanb «fUt, 
anf fclntn bttbm Ufern )n nantocicvR, fomMtn fit M ItftOt ntt it* 
tra4tf{6fn Sttt tfräfttn auf einen bn ^nnlM btl itwirtl notfcB, ia 
beffen aRiltetpunfi ge M bffanbcn. S>a(tr wrlibtitt tt aük na H. Mal 
bie 9larr4bilpajUi«Mn unb bcf^leiuigte biiKt tinta »#tB flbnM 
fein Sitttreffen in Robara wn einen Sag. 

^ii 3. jtorpj ^tle, inbtm tt eor $altiiro libtr bie Sefla ging, 
bit farbinifc^e Vrmte »erflärft unb btn ^tinb gttäu|(bt, inbem tt üfu 
ben Otaift btr frans^flfditn 'itrnirr auf 9to»ara «ftborgcn. 

%m 1. 3ttni tmpfini? »etitral SRitI, bet bat 4. Äorp* flirrte, 
nnif *Bftiialtung6l:r"(blc uni lus bit btti Diniftontn feinti ^^ttrt*- 
tl-cUee vnmilttlbar aur tt^ft Statt marfdiirtn. — I>ie SSiuifton gaißv, 
btr tint a»antgatbf, titbilbtt au< bfni '- "^äfltr'SBataiUon 'JJferbt 
unb einte Äempagnit ^io^tt tu ,^115, tieuiu'iiing, bilbtit bit 2pijt btr 
Äolonnt; jlä iit 'Jet '■Hjofina jnf.1.11, fdl: Hf ;l'i<ii löeiitiniaifdj buti^ 
tinigt vor tcr »Dnicft in (£ilt angticgi« ä^tt^aut gtbtmmt, bie jebocb 
ftbr balb t)>'nommtn unb »eggeräuMt «am. — SMUMiaf ft^ bk SM* 
»iütfn taf(b ibrtn 3Rarf<b fort. 

•Zu näbcrtt fid! ^tovara ; nfrjtnbS Jtfgttn jl^ boMiäiHt 0tcci(* 
rräftt; bit auTjtiirUttn 9itbttten }i)gtn fid} eili^ intiä; bie fa Xirail- 
Ifut« aufgflpiltn Jujiiäget tmpftngtn tinigt i^linitnii liffs linf* aue btr 
3(abt. Iiif Kolonne ftjte ibttn 9Rjtfc6 fort unb ^atit iVouara balb 
errtidit. 

3f^t ttibtidf (Stntrai JaiUv btui gusvoli .Ö;ftbl, im iauffdjritt 
um bit '2iabt btrum.iuüfljfn, mübrtnb bit Jägtr ju >}it(tbt butd) bif 
ftlbt marfdjittn foUttn. — 3^^> MHitr !fn(tfn in bit vauptfltaft tin 
unb tnipjlngtn fofott jmti Äartjtidxnraicni vcn jroti ö|Mttid)if(titn ®f 
fdjüffn. Ktliit am jnbtrn ISnbt bet .i)jupi|lta|e onfgefa^cen »oten. 

ü^tu |r(tfn iid; Mr 3ägtr in @alcpp, aber bic Qkf4)j|e yto|tai 
alv^talb auf, ui',^ entfornien fid) in »oDtm goufe auf bet ®tra|e na^ 
üfaildnt' ohne boji fit rotitet tstrfelgt mutbtn. 

Unter bem tinilimmigtn 3aH4|tn ber gaa)cn iBeböIfetung, bic 
Sahnen fcbmtnft unb bit Suft mit Srtabtngti'jbrei etfiillt, bib b«l 4. 
Aorpt feinen Sinjug in 9tot>nra; al«bann bejog (ebe Slvifi«« Ha4 bca 
empfangenen Ser^altungtbtftblen Dor bem Xiorfe iBicocca, I«bcc4lti> 
lomcttr tfornärt« auf ber <Strage nacb SSortara, ein &igec. 

iDai 3. Aorp« unlerjlH(t, nie beteiti oben gefagt »atbti, anf 
bem linftn Stfiiuftr btn te^bten ftUiacI bd pecbäabeltn ^<eic«. 

!t)a« 2. jtotp«, nnmiitelbat bm 4. foigtnb, (attt aai ftS^ 
tRoTgen Sorgo SkrctQi otriaffen, m WtmbM tUfUU €Mtflmg |l 
nebnen. - IDit 1. :X>icifioa fe^t |I4 i»if4tn 8bMn ob SicacM 
rt4tS eon btr ^irapt fr|l; bit 2. ynlMaR bcr ttaapt m MMNWa wA 
btr Pen fKailanb. 

Qtnetal fDtac 9Ra(«n fi«(t banaA wmku» ÜMMra. ftfttt, ftgoi 
ben SefftB »orjuge^ta. — •tattal SUcI ift cbcafnl« Mt bitfct CtÜM 
i« fih^iMbaaKg 9tm a«4 w^« «ifnacf^itt, nä^cwA natf^M 

oi^ui^cd by Google Odf bm Kuhn glügd mit im 4. Kctvs in SBribiatung |>(t. 

3>ie roTfcinifi]!( Otrince unb SJ^arfdiaa (Sanrotirtt Hl« i|c»t(9li|t 
^trlluiio »oriBärtt unb binur ^alrfho beibtt^alien. 

Unmittelbar nai btr Sitf^r^uni; pon Stoeara tatd) bir fiatLjölifiirn 
Xn^lKB ettlirp ^i^iiit'L'Iron III. f(in .^outitquartier, unb r(ij}e, btgleitei 
MM fctafn i(iiiij*n militäriictfn ^pauff, um 3 Übt njd* Hn'f: Statt ab. 

9tm 2 3uni um 5 Uhr früt iliffi Icr ÄJifet ;u ^Pfcrbf Uni ritt 
abtrmal^ ni:* SBicDfcn; fr btild. ,u " t ittnptxn, btfuciiK nodjmall ki» 
jinmtlidjen S^orpoflen unb unKrnab.n thu fRtle^nef\Uwi oortpärti 
ftOMTS, anf ttr Straft von SRortaro. (<!B(^balb<) 

{)rri von Oa(»rourt (r||icift nun bi« Orltfgni^tit, um itorl tU« 
btn iu lofrfR inlb «frifm M bn Ccf^Bil •Icn Cfnn, Mm 
er «jöfeli : 

KaDoIton III. btfanb ff* auf bnffUtn £i<Ur, wo j u 23. SRäri 
1849 bi( @<tlad)t von Stooara grfdllJern tcaii. uni ftin iBli(f fenntt 
Me 0an|t Sttnt abtTidKUitn, mo brr tapfere Aarl aibrtt einen cer- 
IBMffrlirn Xanpf tefianb. — $(ut( (ämpft et für biefelbe <8a(be; für 
Ut nnäb^än^igfeit brbrnefttr Oteilftninetn bat du4 er ben Sorgen 

K, nnb aQr biefr Crinntranoen rdteinrn «or feinen 9ebanfen empor> 
Jen. 

Um •'/« Übt in fetn ^auptquanieT innirfjere^rt, befaßt er ®e 
neral SRat SRabon, »on ber Sbtjlon CNpinaffe 2:recate onf ber iStrjpe 
fRaitanb befe^en ju lafTen. — SHe S>i»t(Ion Camou, Soltigeurt 
ma ker thrtbe. t^Mt i^ierfeitS Sefe^I, ergrn Stobbio auf ben linfm 
Scffhiiifin »ot|n||((«n, ben Uebfr^oas Süirbigo se|(iiiib«r |h fvcdi«, 
■Mb kcB 8i> ifiMC tlMS^xiät |H beiftn, «if »i(4(r ben nb^lkfl Sag 
M S. Jtn»l ftcr bn Mip fttm folte. 

•mtnl («bonf fblH M ib«faO< bMt^ln begeben, k« tta« 
ber eiMt III tfwflMtttni, aiib dlt bU f4!vlnl|» (Ifit)rb4rii*a, 
ml4i nft dnnN ftl^ni naimiftiii« MitaRbfa ftob, |n cmHil — 
SßoÄ Ddlterien Q9aib( lirttBtrie. jMwt StNrrIrn MU Ut tttSnt Hr- 
tüMt, eine gttp SBdttnie, (lifo S QilintaO nk riit DcMtaeiini' 
|i«0e ItllHitMi bit SniM«>> «l"' ^Mbrna lt(tet«l MenM* 

•(gn 4 mr tuf bbfrl RtfM Stnpt m friiiMi 8r|KnniHH(f ort 
VnM bi SnMfo ti b« nfmi bei tiffbn da. sa^bt« *l bai4 9«' 
UMt amftfn. 

Cfne Mefegnefrirnng »on goffageni biiv4fu(bte ba< reebte Ufer. 
~ Jtcinc Spur ecn ber Ütniiefenbrit bo( ^rinbeJ nat eorbanben. 

.Vliibatb.'' fd:reibt General (Samou, .liej i(b 12 ISef^übe eon 
ber ©arb< auf tn; ^ittn Unit vea ber ^b<)nffet aurfabrfn unb 12 
@ef(bnbe auf im niebiioen Ufer, nm ein rajirenbe« geuer in baben; 
biefe SrtiOerie (onnte bie Beginge la bir pai Cl^lnfB bnr wÜt^t' 
RÄblten eteKe «ottretflitb einleben. " 

Wer anf bem mfl ©etrciSt unb biAtfm (^rbiifit bebcAta 9<tÄnbe 
tonnten jtdi bie CeflerTeiitfr, ebne geffbrn lu iictben, b^ronfd^leicben, 
n>(lbj(b Wfnerfll gtbcruf auf brr 2(f[lt Riint in ba« ÜBüfffT fe(en 
lie^, unb Cbfrjt SBefien, ©fntralilcbidjef br* ©fiifrol ff mou, mit eini' 
gen JiraiOeur« auf beni linfen Uf'r laiibdf, unt mit bieifii scrfldjfig 
rcrging, um bie Umgebungen aufjudätm. 3it rceni^en SRinut n irarrn 
cbngefö^r 200 Wann auf Ääbnen über btn Jeflin gfitannen. unb «'■if 
aetal Cfamou fe(le ©orpoflen unb gelbrcaiteii aiii, utn itn ü^iürf rnb.iu 
|a b«fen, bffTen erjle «rbeiten rafcfc t^cr n± ciituirn 

3n bet gerne jtiiien fi* bif nvipen aVäniel ticn rmem -Dufenb 
iftcrti(bif(ber Weiter; finitif Jünt^nfctüfTf irrifen |1e jntürf 

9lad} allen Seiten ifl man auf irjtbfamflet ^ut; bie •artiderijlen 
Jte^ an ibien @e)(bütcn, bereit, auf ben er^en ®efe(( ^uer ju ^eben. 

SU Cffiiiere unb Slfannffaften bej Senie-itorpl unb ber SirliDe' 
rif «trtielfältigen ibrc XbÄtigteii. ®enero( gofTarb, bet ebcafalf einge« 
tnffni war, litp eon @eniettuppen ber 9atbc ctaca 8(i4ftaf»|lf ante« 
gm. — Cl«»ic bet Uebetgang maglid) mat. fii|« (fo 9a$ CiMilf in 
ben vorfpringenben Sinfel biefer gclbbefetligung ouf. 

$err «on SBajancourt gibt ^iet eine Celebmng ihr bia Oau 
einer S4iff6rii<te, bie ^ailot unb Stittt entlebnt ift. 

Um 2 Übt ftn^ lief 0«n«al Comeu »on einem (Skiibe Sagerba« 
UMn bnl IDetf Xtitbigo befeten; H fiab barilbfl Mata Stbnflaab. 
— Oni 4 n^t «ctjUtfic General aiaaffRt Hit |m< mbfmi BtUvtH»' 
Mi tab «iacf floftcrif btef* ®t(O»n0. 

IMM |M<f4fa bra itanal Ma Zarbigo aab ben Ztffia bot ein 
»riM, «oa m*tm «(bift MtdtH 9diaht b«n 9({ab Kittfl bar, 
M Nibftft tn näbrtn. »eli^lb it Obnf ftoHOV Ma |iNi SnUilonen 
berbacbten lief; tnebrete Jtorapügaiea ni4l«n ao« mdUt MC, av anib 
bie 3ujän|e im Singe |u bc^altta. — 3" fMänltlilßft bei Sor* 
f M ^tut •faical Coam i»d «abctt BMrilMt MiMtiit. Difrenb bi» er^e SBn'gafce In binVt üBeiff ifcre gttauntifii auf 
bem linttu Ufer einnafem, l?ie[t bit jtvdif Öri^abe unitt ä^enerai 3>(> 
caen bat redXe Ufer brir^t unb ünbrtr icn Xj^elaabn^ aa Mat^-tif 
ftbiebencn Siiibtungen (^tfunbung^parteten ani " 

Unroiitelbat na* bet »oOenbung ber ©riirfe über ben Zf^in roat 
bet «ttinetie.^auptmann SRouIin, «biutani bei ©eneral «eboeuf, eiliajl 
mit ber SWelbung ba»on ju bem ©eneral «Wae iHabon abgeganfieB, 
ireltbet ben nädjfJen Sag na* bem fflefefcl bei Äaifer« ben gluf 
an biefer <3telle nbecfd^retten foUle. 

aJemgemäp »erlief 8'/, Ubr am ;i. 3unt ba< 2. Jtorp« fiiac 
fflieouaf* jrcif<ben ben «Strafen ton Scs.uj uitt eon SRailanb aab 
marf(ttrte nadt Oi^aliate, um brn ieffin i^intec iutbige |a ibttf^icitia. 

^cr C^i'iKval eilte mtt feinem 0iab bem MlHM-ltoipl Mting, 
um im rcriiui* baJ Tfriain ju rrfognc')ir(n. 

&(Hin 3 Utr ctr«i*;t et bie 2ii(ietjleDe bet 2. IBrigab« b«t 
©atbeuiMt^cuTä, reelcte, mt ttttitt etwäbnt, bie Bugange }ut Mtf» 
über brn ieffin beoba*tete unb ben freien Uebetflaag fi^rrn foKte. 

Gt b.'gab ti(b fofori nai^ Sutbtgo, um bie Stelbungen bei 
QSenetal Gamou entgegen |tt nebmen. beffen I^iBipon unter fein« 
SBefeble gefleQt icar. 9titgenb« balte jidi ber ^einb biitba laflca, 
liebet vorwärl« im !C»orte, ne* jut «ccbien, notb in Xbair frlbf!: 
UatrouiOen bo'ten am ^ox}tn bie ganje ttegenb bi« 0)ob(fn|KH9 
but<bflteift unb traten nit|jenbi! auf ibn geliolen. 3n 9(g(etla«i 
be« Venera (I Samon, tti 9(mrnll Waateae, bll 9auuU Miaa. 
feine« Stab« «ef«. unb be« Obftjifa 9MM. UfA M (Bmut mSt 
SDtabon naib biefeiii EDotfe. 

9tobeec(^lto ge|)aliei bu'tib fctar fa|i «af (ten f«|c ifarn 
Umblicf Uber einen großen Xb<il b*t •rgnib. f>«l Sarf bejlt^t «I 
iwti Keinen .Raufen )u beibia CWlia btt tMrofr. aab eco|ai MB 
£)«^ttcn aatgtbcae« «ebiabra. Set «T4((ana m» tia m» 
mfitiber aMt«4(ni|l]MfiB, bnr ««atial b(ti(| {(a nft bta «mmmIm 
unt actmea 0|R|ima WM «labili btr Mb«ra »Uftfa all b« 
3u8< brr Ctfaitc foU. 

über »It gtoP ntar ai4t Wbt Crftcaaea, a(« fie, faam anf 
ben 2bunni aaietonncH, «tar fl— 800 fRaaa flaife oßette^ifib» 
itolonae nblUtob, Mlibe fli^ bcai Snfr ai^««** aab aac wNk 
kiiblitn« 500 iTflfr talferat war. 

^tx (General (Kfg eUigfl »ifbn ^emnier. 

,.3u S^ferbe, nein» ^nm)' rief er au«, inbera et flt^ ia bta 
C^ltel n>jtf. 

Ze f^neD fefn fPferb laufen fonnle, fpnagte er nacb 2:ntM|0, 
U T. feine ^tuppen in« 9m^ tMniialaifa. (UM llaHa Maraalfa 

fuj) gefangen n^orben?) 

3n bemfelben angenblitfe itaf bet jtaifet in 3:tttbigo ein. 9eneral 
«War iltabon beeilte fi^, ibm bie Ännabetung be* ^inbe« ^u melben 
unb ihm bte Siepojiticnen uorjulegen, bie er curct; iVmen Seneraljlab«« 
<bef ber 1. SBrigabe ber Ttoffion aSotieteufle baite ju^elfen laffen. 

©lo^ bie Äolcnneiifinti' bitrer 'Titjificn batte bie ©rütfe über« 
'djritten, a\t Weneral üebrun in ®alcpp berbeigeeilt fam, unb bem an 
ber Spitt mjrf(tirenben ö'fKeral 5?a aSstieroUiir b<n ä^efetl überbtaiite, 
^nfialt )u Irenen, um fo f^neO al« mögliib ii<b gegen Aobecccbette ja 
nenben unb ben {^einb bacau« IS MMnibfa, AMMI <C M brt StlfM 
fdien betnäcbliji babrn Tollte 

Wonftal be Ia SRciteroui^e ül'a|\taute ba< ©elänbt mit raf4M 
©lief Sim ibm n-ar fi, wie n.iir bereit* ^efagt b-^ben, mit bil^lm 
@ebüf(b bebedt, unb »on einigen jpobln'eiifn unb Sdjlu^ten burtbiogeu; 
iur Sinfen bagegen mar e* eben unb mit langen Witn ton aRauIbeer- 
bäumen, unter fitb bnrib ütebenguirlanben »erbanben, bepflanit. 

sRit febr geringem Unterfibicb« i|l b«t aftjmeiac Statab« bat 
®egenb liberaQ betfelbe, groje ateil|Wb(V mit Baaai gTH H i a, ffta* 
}Hngen unb tleine bebanie Seibßütfe. 

Oeneral bt Ia ltto(ferOB|« (tibtUtt aaf btr ClcOe bem Stcgi» 
mente algterifi^rr Säger, bem einjigen, (mo naren benn bte anbetraf) 
ba« et füf brn Vugenblitf )ut ^nb ^aite, feine Orft^le; b«l 1. 
Sataiffon anf bem retiien ^lä^tl fhOte id) in Bngffofonne auf unb 
f(biefte 2 jtompdgnien auf 80 Weier Ontfernnag, in Xitailleure anfgc» 
Uijl, »er-, e* foOte 9lobece4)etto rt^M aaK|(^(a. — S)a« 2. Catailon, 
cbeafaU« in 3ng«foIonne, fbtfi« |bb 100 Attn bavon anb etwa! 
a>(än nNhoirt« in ber ftät» «af, am aaf ber eitrape ba« 2)«rf aa> 
jairdfia. — a^al btütt SaMSMl, «tfafaO« ia 3ae«foleane na» e^ae 
ftarh »raOnKfiab »at bic twata, Mi« Vcfttl. M Sorf liaM 
]H BMiilca. dWi tMt 9 Moftial ata* HfNiMt) 

mnM fbb ««a b«« «MI thamOt arft biai W. atcabaiat 
nbn Mt «iMr bUw^rra. •mml »lübif (an* ufaUoir 
bca odiirifitfa tbaOiarai gm lla« » iH|aai |a fMifa. ^ 

Digiiized by Google 100 

Sie tnttot Umtn ^tr jm »fh« AM« (rI fnirt. (Stfln folgen 
kiiiintt eoOftM. ^^tafni mb fibiff^Knitli^* t«6tln^(6iuiaci tuf 

Um B tti^ mc tieft« gloaitnk« «Mittgatbengcfcidt bmMgt, 
«b km «aific 14«* m4 IRmmm ihiM. Das 

C(in •»la«f KKk ftlM |l«b*«tii«a f" t*« •4foitt 

(«WM» 

2j4 iMrfti^l cttlJUII in (iiitc fi:nM|T(tl b'äl ^•it'f:. »if ffbrä 

<8tl)(n«ftiltnij, fdiit Wc-ntnic fJ bf|iiiir,t, cnti-oi.idt nti \m fintm ^ödiiltn 
dtJRb1>an(U unb pnbfi i'<in Ünti. Vii ■i/>qti:'. f: jI'?: < : -i .VJ|ldn>, fun- 
tetn im jJintn fefiraliift f-nt .•■>.in*li:U;(, s»' jmmrti,-|;K^i juj Ctn Äiiiipffn 
Kr eniif.ltcn iti"!'. """I^ btc (in)(ln(n etrritfc. Dal ifl f*. »or.iuf imm<c 
von tirufin auini(r(|am giirwitt itfrbjn inu«: (Srlbilbrujupiffin. i:t 
•äfHnli^iliflf«!! M tinjdntn «JJjnnr* fik tj4 ®<f(d)( hl x>c:n «ftfit läin- 
tritt bct ^ffnitrn jn ju »filfn; »ir frjnf<n noA) imaifc cifl lu \t\)i jn 
fcen ffl»rjl«l:iin.-,!n r;nfr »(rädnjtmn ;Vi'. 1»» nui txt.t tiai fflla 

Mfeim gfbanCtatt ir:irbr, mit itt tinjdne 'Slimi nm (in ttiUni' i.nt a«' 
jgiiffnleft* WÜtb m Idf'cltfti itar. -JfS' <t jI» in.;:.|r,ir a.'-fr ,vlaM- 
f««C im S'Ibc «ul cigcntc Ocinii^ijt tijnbdit, iiitti Coti) rcrfiibdi irir no^i 
fantr Ki(4t, ticfm Urbanfoi in i^m )u n^Lfttu tit inu| ihn ^i\iitbtn 
fcEntr g4n)(n militäiifi^tn Qrjit^ung, ni^i Mol im ^dtbirnil« 

iBenn bat 0rf<4l beginnt, fo i'u^t jebct ilftil juccfl bft übilc^ttn 
M Sciabd |U butiSfi'^aucn unb bte cigditn niiiit tu ««rciii^tn. (fint iiä)tt 
^«itcltiiie von £beaill(iitl, gefolgt m>a Untttf|ii(i|iigm — Jtomtiajnirfsloiintn 

— bttnt btibcn Quidt», (intelnc ealtirin f^ttM nf, um feinbliit« IRaffta, 
will« fidttijr »«rfen. in btr^ttftn: bie gt)« jenen (Scf^üfte (önncn bil 
nm am Brittr ^niu. ffio bil £<tcain ginfttg ift, mitb l(id>ie .«(avjilnle 
tiHMiftn^Mf um kn IMIeitr, ttii^n ut geinb bui^ feine XltailTeut' 
fQwtMl lt«C ffhM llaPngeln ge|«gcn ^it bur4 tincR f^neOen «ngtiff 
|K |Rrri|eB — ni^* l* »cieniU^m ^rfelje bec Sffiafm, foit«(« 
ui nai }• fc|n. OM ttgCRfeiiigt SnUaben unb tnglei4 SMlactNn ftiiht 

k« «(Im ttmm nktr Wt «iiititiiie m ««fr^u. it j^km m >b l■it^ 
04« eilt kir Sta|t «iaignauf« anfielt «mlAfn M mr ftrik» 
MMi Ii da» aw HW rtif aBg M^iiinkcr kl* Ihlnfibi, mä^i eatnebw 
r#Mi «Mf W^igi BMuffklHiili tffrfaM, t» km Ohfi^il^u ii|UnMit 
•■ml ik« •■z4 kk okol «iMiiltB ««Niinlit |tMM iw(»m. «• 
wbk kK imitt »kit OmKwwm kd «iMitf Im «m kii fMM|fl»< 
tng ak« km 4«i|rti«Vf srnwnt («MaiFllil, «ft *bimi lnmfT^ 
U|m lltkngangt. Vn f>mi(r ifl kfefiR tUft^mmn» (anwt kti Uag|}e 

— Vnlaa^inett, »fe i- 9. 9ioSt«4l, i«teBgfli nur, bai ti^aatt^ §u fein 
^oiiytfamiif fliittg(fanb«a kal, ftakttii ktt ■falcüung faj} «aaritttllar bie 
Oatf^eftHBg gefolgt ifi SBä^renb bat 9tfe(|t fU^ kUMl ktf WagMifm kir 
Mttrfeitigcn 4>aii|»iffla4t (u gefteigeilet ^efligMt iMDMift ifk ktrmkttl 
bit «rtUIm'c tftiiig. ^tt gStffcn au^ra SeiMgangM wtk •isnienegangen. 
Um nichtige Stnainpsafte, mttfl uai iDitfer, B>(rk mit tlnflrenguttg ge< 
fam^, Mrfe »tibcn la Sfcna^anftra be< dtefeitll, Zertainfheifen ««tbea 
•ftloten unb ariebte gcmonaen, bet Qrftig arnkfelt «nf «etr^Iebrnfn SteOtii 
kcl S4(ad)tfflb(l. 89<i bitftm SRiigcn nib SBtgeo bd .ftjm)>f'< n^rben bie 
Stcfemn ininet |ucii<fgt()j|t(n: i^r dement feU ttfl rommtn. !ticcl) 
toetben fie, »• eine SBerft^rfiing auf irgenb (inem i^unrie netbistnbtg ifi 
gab tem ISrei ober ^aH)>ltrtffcn nid^t grgcbeit tcerbrn Fjnn, cin|rlne ili" 
||(iflinjrn in baS (VtfK^I rüden lajT'n, nur mu^ iiiei tin< ;Vn"p[iitfran|^ va- 
m'eben Wfrtm, ap« bie ÄaDjUerie, »el(J)e b»n 3i'f-'iru)>P'n'i>fJ'"" l^il'if'fii' 
ffl, einen i5ii(if!i.ifn Kcmtnt jiu Sliuft bemetft, btif^l fJe ^er»»r iini jiürji fii) 
mit Hnnftr aüjfff auf btn gtinli. ®al ber heftige Slitfall ff!b|t tintr fleinm 
S)tti!(rf(tiar eermiig, (abcn viele X^dlfai^tn uai bet jtei(c;?jr''d)id)i< beniefen — 
Blit ecinnetn nur »a Diivoli, SRjrenjo- Bei ter Infanterie nitb bal $ract< 
grftCkt alletbingt bie Siegel rein, unb mit ten neuen «etbefftnen QBajfen 
(inen grofurtifitn QrfofD (aben, nitr bie &nlfi1)ribun^ wUfi im ^ijriialge- 
feäii Jibt biiJi'clbf niil)t, baj eetmai^ niit iai 'iUr,\,ritn jum ^ajoiirifhin- 
griff. Ij« Jeuec^efti^t befijt unflceiiig gri^ptre ßrrftiStunälfrjfi, t*f;(%r luti^ 
bie rauir bei (S(fe(J)H an ©iittiäfeit iVwinnt, 'Jtbrr bie ptrfänlii^t Q9ffii(r, 
HftnbetI ba, to« lerflceulel 9tfe(bl imicaltit, lü für brn ein|elnea nii^t f» 
gwf, mit beim ^etfönlii^eu Aampf, »« er tri LV-;:iträ 3dj«nn(if))4(e »»r 
fei«« etnß f4t, katan ig ka macalif^e <i4abratf «af bit Aaii^ap »(im 9inn§tfi^ ScataiiR; oalk mbk «i4 bdkas4 gtfilarä^t. M P( M 
a>rtig<k4nim Sir^iRmlHM km tlitfall gar ai^i Unftkcn bian. 64^|ea« 
gtr(44t mcrbta «ft |taiiM(Bf«| aiat Wf ^ rtHa t |6i|«^ihi; «wa ket 
nanrnt aber gervaimm ifi, tifft |a fn^w. map il kui( ein Qeititfea 

(am tHrfinli^en SUmff g(|'((«bra. 3n ken ^^lo^ten ktl Beigaagenen teetw 
aut ij} bat, nie bie fcMtfiife^ea Senate fagea, jleti fekr («Ib gnsefea 
— uk bennot^ bat bi« S^l'^* »ef dalfertao jaitf Stnnben gcbiueri? 
Oal iimeifi b«4 m»(( am be^ra. baf bie (S(f»(ge fe(r genec^feU ^ben! 
ftem Mf ftatnr b(g angrifft mit blanfet Qaffe — bei ber Infanterie, nie 
t«j kit AaNOeri* — tciagt et mit baf enimebet ein Xbeü, (rr jii^ 
toRif«^ aker maMlif4 kern 3af«mmea{>»fe nit^t geaiainti; nUMi, .imiDeid^i 
(mag (tfitranglroifig in ber SIegcl gef^te^lj, ab« nenn btibe i^etle et 
wMlUt erail^aft meinen, ba^ tcc ItatOtf, kci ' 
gefü^ct mitb, iud)i Unjc bauen. 

©efedne »en igtsniiua^i («rlrjtn fui) iittSf bie aSmilige ffietwenbung 
bet SireitfrÄfie unb tu i3'ii.;u,ii-.j »:,lj;i.ifr Ittrainpunfte immer ia J^eil-- 
iJiftiSic, fn-n nur Mf lV'"' k'f'-'Un.) (bie nie Mtamfrjen unb bie 

nii^t »rrlci'di ^rben bari!) tit 'i nbct ;infr OJefammt^anbiunj ^ibt. 3» 
tiefen itieifjefeifiien w-l;-' In OfffKtl'.'- u i6 ? M'fnjirmcmenle iiKferfj^i ur.b 
in beib n, jf stti) beni itisribiii, ,vcurtjrf'i1ji iint 'Mi|):-;if mit blanftr SUaffe. 
tlir 'Jiijfffn.irbrjji^ Iii niit an riiif brilintinir Üa^e jjfbjnben, tl i\i ein 
jrtbuin, baJ ^euerjiffd)! nur jlä t(f(n|1ii bf|e;d)iun, um taber tie ilr« 
till.tif, Sie luu iii ,y:ii(;qrf fubrt, all (in; reiat Ccrd'.j'it'HiJffe. 3öie 
'tttiiaerie (um Angriff »on S'iinngen gebraust mitb, |« greift tttttUetie im 
«^eifie f>inbii4e eteOamta, «a4 fiMiMwkt Simmwi aig liikHi fb kiifil« 

bea bef^ie^f. 

3in 8auf( beä {»aupifainpfe» «itb iii) luU ä) bai Uebir^etticJ)! auf 
eine 2.- u neigen beginnen \t^i nabl ber britte 4Ssment, ber 6i.^lup«It 
beJ j)r;;f» rramjä: tif (r nt| .1)eibun;4. Cie jeii^en bet Äcife ju crfennen, 
ijl nid)i imwet Ifitlil. im aUgemeinen (önnen (ie fein: f<^iti<^er axtbenbet 
jeuet, ecrlorrae terrampuntte, tarnet B^Minntenfi^ttteficn bet in bJt Utf 
fed^t cinrüifenben truppen, fiarfe 93(rtufic liber^anpt, Setfagen ber Iru^tita 
im Angriff ober in Stanbftallen. 'Sie« beim tjeinbe {u kcaurftn, ijl f4)a>er, 
bei ben eigenen dtreiirriftra bringt et p<4 fceili^ tftn auf. Sie Qnlfi^ei« 
bung wirb nun bur<( bat eingreifen ber SX.-ferven, burd» bat Sufamm»' 
»irfen aller ffiafen «on Seilen betjentgen, ber fuk im Sart^eil ipci|, ^« 
beigefü^rt. (Vcgen btejeni^rM ^nnfle, »o bie (Sntfi^eiBung liegt, teeen Öle« 
sinn bie feinblii^e Oibnang bti^t Mab bie 91iiif|aglUnie bei Segnerg hf 
it»l)t, Ti4itri fi«^ ber ^auDtftaf. Qartereitet »irb er am ke^a bar4 riM 
tlMifletiemafre. X>4cnater ijl aber loltif^ ni4t etnu ciac gtafi MB 
OkfilAttn in aetfle^n, »aju bat 9Bart naffc fei^i »t(|i|mi fAmlr, fo» 
kern aar ka« Safammmmltfen aMtnter eaturien. SNe $b|I 4 aU^t^ 
ranbeiR ber Oiknn4 Mi n^tea Otit aab gn regier Seit, ükmiaf Cia«!» 
maat kemiefla Me «aifi^Kftmi M OiiiklM« IMT arit M 9ifik»^ «oaa 
>(tk Mt XffhW'ilaaaBitte int Um |H|ii aMüMaettmikai Jbaft aia« 
»te4m aak kii gefuamte e^la^tfiaie ia «imtgaat f(|<% mit fUi^Mkafli 
8»M aak laRir 3«wifb|t kel «egg. 

9m MkeiR SIdli, kcr kif M fd^l^ itae Ickeafli«« 3fÜ|m Mfc 
genoatami ^li. Miiit M( Sali, at «t r(iM.8tt|Wtei tcaaVn miU, am mit 
flufbiitaag alct AtJfh kmi flle| k ^ t ka^ aa^ eine giitifli^e 9Benbang |a 
geben, «ber ok er, im (hur «dligen flieketlaie »0(|ubcHgen, bie Stefecve 
aint MtrUm Ilfi, am latcr beren 0(^ug bat Wlft^t ab|ubr((fcen, b. l). 
einen Sk*<( m4 ankern keraat)tt|it(«a uik ken {Rüdjng aniutteten. 
£er Cieger »iek baan, mena er ntt^i fdbfl jn pjel gelitten ftai, mit bei 
Hagenla aak SoCfieia«, kie kea StAtfjug betfeaben £ru|»pea über ben Raufen 
iu »erfin Mir, am (Wim tKtg kR(4 itat mmgifif^ Bt(fal|aaa i» 
Mnen. 

Star bHr4 eine falete fann iii (Äffest für ben Ärirj ccn r.aiimir' 
fenbei Aebculnng, eine 9(tta4t t«t (änii^eibunjcfijjü^t tn.Tixn, »le bie 

(Stieg. Vläiter btr Qtegcnnatt.) 3a XJmer pofc^a's £c6cn. Der «gr furjer 3''' nc<^ aSgewatlige Serbiir — jc^t ein (^red^cnber 
'^bestifil bet ISanbelbarfcii trf S^itffalt Unb b(t nienf(kli4<n Saune — 
ift ini'pi(rne für unrr(n cft(crfid)if(^en Äriegeijlanb eine f<6mti(t|[ltafte <Sf 
f4i(inui^, jH (J Cmrr '^Jjfiba tcm Untetojfijiec ;n Irr Oi*t(nj(, lu «J^en 
vor ten klugen feiner noi) lebtnben frübeten Jtainerab(n jum i^eneralip« 
mu( — freilii^ |um lürfiffken — brai^te, unb fo ben Seiseit (icferte, bag aa(% 
am iebeabigea äoam nnfcRi JtaiferfUaKI jeael ^olg »a^fe, aal aMU|fm Dlgitized by Google m4 >eM VMHtuMmlU 9Up»ltn I. Slaif^ift kuW («IT««. 
9it ttiltlfilinaMi miiMl fliliiitm JttUcgtn M ^ifMIM nt «ntäologtn 
ftiMita. kW mit Ontr lingtn 3rh in »rt Jta«|M bttfUtn •nnjrrflim'nK 
ortfiltte inb Tctati ^^t^km^t M ftifitKAkrt ncarAntMka^ttc a'iau 
ftaaen Uriti, gab mb ■«! »klNi 9tU(ttitM, ihn M tä>t •rlinialif«^ auf* 
gfgdBgine 9i^in, b«l r«iM« Ciilnisalfoatbnft ui(n»4titi uk^rfdiriitm tu 
babfii fittau — Oeltgrabtit, man4(* infaiamMt tu ftiütn, bat für uat 
0*ftmtHttt iii^t 9<)n| uniatm|fant ftla kärfie. ^ai {1<b Catr juA lingf) 
••n unl all Sofrn brr .^Hmat un6 jIJ S:(rifl Iojjr>'cjt, unb baf» bai 
9itiäUl aOrr petiiiftficn nnb tdigiiffn SRtneoJtrn gttb'iit, fe atk^n (t unl 
ka4 bucA 9(burt unt ärcjirbuilj). btr (Sri\t:\ti( .^rr jI< da Q[ia\taitt 
mtttot jn, bji iminrrbin nwiS mtbr aU bliest <2t(rnt'tl;nu$));( ifl. 

"l'Jiitfn m mrinn '}lciiü ubrr ^<ii ü,Tf4n* «OR Sagbab übttrar^I'n 
iiiikIj 'üuin jijii|^!it ti:i(8 r?rtuai«<, b«4 ^>i|1i5ciffcä {imn 

JluliuJ ^rjp, find -äuirftf, tir alt CunnonirtfC 0:^u(rjt6 t(r iViIitjr.ufnjf 
■an )U i^rjntrn im £annttiJ[( bei (iiLIi Übt unt n;a&n'(ii(iniii^ injn.i)rj uj^ 
feinet la::: jfi'i'.;'n 3 ju "ti r.i-:;ij Vf; , -"'.Llitii ■3"""'ä" i'-'™'"^'-''' tütfir. 

3<t umi^JlKle mjitit iSi!i,)rapf>if tf6 im 3*1>"' 18j4 i"o l'f^r gfftitttfti 
^(IbfA bj^in, baj; id) g(n.ii: m ä nad) Cm «11}tlt^ri[uns)(n Ui ^(rrn ^up 
tii^tf unb »bfn rVinrm Wuniitt ai«map babu niiit fürcbtin barf ein ^SU^ijt 
bfjfbfn- Cmtr 'ßdi^a i|"i »u ^latfi im f. ( Ogulintfölfgtinfntf jm 
24. 'SoDdnbft fSDti ■(ttcKit url taffibtl rtjcl> 'fm \}l:ul bft nidjtunitirn 
§(iMl>ird)(R Äi'ifcf. n-il) tif--n ^i!.i:ii-n •(ir.;r ,>;r,,ir ilJ i\ti .1 ( t ?JUf lUraufl 
Mlbn. Ä(in *i!ata Wrfinrrrtf jltunj»-Ot'er(i(Uttnant tittt ba» Uni)luif 
100 fL 6 IV dTj[i|Lt)f Wrrtfr (.1 ivrlKtfn — nk il (jieS im äpiclt — 
unb femil tKiljff'x iu »rtb.Mi. SRiit)J(I iMit befwi^lt bie ZäjuU ftinti 
banlorul unb »»UfRbfK mit güturibtni Erfolge brn tnjiVmalifcfl'n Xuti, 
btr bamall in Oolpi^ br|üanb. @(int Sitiiiungtn in brr AaUigratftiit lOittn 
aii<gr)ri4)nd, »al tbrn bei bei fi^infi^rcibenken <9reu)ern elel fajtii tciQ. 
9(11 einer bet btfkn S'i'knet learbe « |im Jbbctm kcfirbert nnb in bieftr 
(jagrafi^aft pom ^jnptmann MnifU) M Saafl^tr bn &tra$< über ben 
ffidUbil aa^tOt unk [pitti in 3>ra »etisrnbtt 0rine Ser^ältniffc ia 
kfimt «labt jiob befjnat, jie beyiinniten ibn 1828 na^ 84af4l»ta (n 
flMaioi |B ral(U(k(R. 8«a kirr gln<| er 18*^9 nj(k SBibbin. »0 ikn brr 
)B(|i(t ^uffrii ^ii«^ frnakliA aufnahm unb ikm ben Unterrit^i friaer 
Jtinker. variägU« 4*1 b« iialitalf^tn «fM«^ dbRnraf. 3a bm fiitf 34«rtR 
r«ferl aufentbalM pi WbUil MittM Mi «mMW* mb iMlfi*« 

Ctfl tSM attfiglt n |h| Mk| AMftaUina^rf. wc er all S^rribtr 
in U» MMMiaiflniiM a«|{|iaiwmii mub*. «Bit 9tWä aak SIeit »ei«' 
n» R ISN bfa 9tm •«« HwH Hm k^, «rfkmeti fclbia kern Srofsetiet 
■■b Binb» IM Obfrt Itffcbm. «Ol |M4it imiM<(I* <c ISU mü ber 

XipfRMt fi a«l. baf « IdMt im tt^tM** Ml b«4 |M«M ««rMi« 
4M MI iRU^mwffMi »itHbcl «mml'llafti ■mb*. «* «in SNI 101 

r rtr rr ^egea bi« Snifni an tikansn. «ijtf uab bmi4%M |l( aScr Otb» 
Ii i |;J)(ct< )• in ftfatrlii^ea «ebir^lfampfe ben •raPIcm bl( aJt^ge 

iHu^e, 

3ia Sabn I84S trrffta a>tr (baall gcptiefentn eeflegerkir flraanatea, 
geekrt unb .vK'rrt, ate lfm kefikalb bari^ »ea RtEk bri 6(Ulfir Stafi^fb 
<pjrd)a 10 jnjtfrmbtt mb Wtf'lgi, kaf et um pcin* Catfafang iiRr>i4t( 
unb in 3«l(e birftltdi, a^t fllaaatt in fHIIer 3<>t&(f9rtogrn(fii unb iRubi 
)U Jt«Bfl«atiaat>tt leite. Vker kie Aatbeit (atten |iib erkoben unb ibr 'n.i\- 
{tank »urke T« gcfJkrt'd), k4| man nur in iml brn fS-inn iu<ii:i unk 
f!nben fronte, ber ikotfraft unb Urailikt genu^ bt^ita burfre, jie banbigen. 
3k (inrm '£>)onat iiut er \ie voUninCi,; bejlrst, roarbc (as Ml|fi|ir täflv» 
brrt unb bur4 btn (Sroirbcrrtitkfn Crbrn aulgrieti^nit. 

£j< vribintiniiecllc ^«br I8i8 fanb ikn all einen erpr«ktea Mab 
i^(T(if;(n ßbaraltcr. Sit Siujfen tcjun in btt äVolbaa unb üSjtjitir: eingeräift. 
iitit (ja aoüen mit ikn immer ncd) nennen, «senn et is i* l,i:i.ifl aüollin 
^tt Aoriii — S'wii nii^! ber llfbni(Uj;unä war) »urtf .in itc ^piji einer 
Jlnriff iiail) S.tf.ut|"[ i^ffdjrifl. Äc;n 'Berkalten in bic'n fcbreitri^in 8teDun^ 
iD.ir fo niütbtiffU unb fliji*fluj). iift er tob ßfinet äRjjejidi be.it Äji'et 
9ti(oIaul B. 9tuifiinb ten ii. 'Jtnita, ci-m Wcotberrn brn SJiif'Aan-Crben 
1 erbieft_ Der SlufForbrrunfl til masJjrifik polnirdtrn 3nfurrecl onl» 

'JirnfralJ ['cm ben SRfbf[l>-n in Ungarn <»ilff )U l/ijlen, ftjle er (in Irorfe« 
n(* S!!(in fnt^cjen. 3ni .'«ahtt l.S.">4 i'tfcfn »fr ibn al# l»fnTJli(Ti:itiiä Kr 
iütüiiitn tirmee in C ü.ir/iii? fi'.ükjnn UnKrcffuier, ofifjjfnD libfr baf 
?[>( so» |<unb(riljm"(n>tM lij -vbiJri! tJinalä in Sieiernutf nnfr 'Jlrt 
©obf in jffctm ^lauff bfinahf f.i« njobl.jeuojfrnr 'JJfruj; Jd Cinri- ')Jafif)a 
auä Äaiffrä f [tio.]rapbif (iit 2äiai;\1rlluiiii baten. Hon brr n.itiau mij 
rief ika ber VH;t(b( b;j 'ISatuTdiab a.i ^i*<n(ra:i)ou»«rnear nad) 4(jjbaJ. 

Cb et aebiürfunäen waren — ob anbere Bejiebunjen, «odiit ble 
'Pforte b(f)immt(n. Cmer V'M' kurck Aiami) ^afika \o rafck iU ert'r(en, 
fann trft (ic fpiiere Oeft^iikte aufflircn. 9t lebt nun in iweifelbaftet 
3ni(rniruDj. k'i biet Stauen, eine (9rie<kin, eine Xürftn unb eta* 
Stulf4lt SRamenl Siin«nil auf Siebenbürgen, bie er in SSufareü k'iratete. 
San ker einen, netcke ad ViaaifUa ji4 auiieiiknete, ließ er ii(k beranniet- 
atafea f^eibta. diae autgebeknte Sttgrapkie aber Oaiec 9af<b4 n\AitM 
18S4 v»a ttiftcb a*B Oeffe, aber mit einet Steagt ttariCbtigMMa — k«(* 
uater gleitb kie eine an ker @pi(e, ba$ Aatlftabt in eicicnkirgea liege. 
(9B«k( vermutklj<b «ut ge»gtapk(f<ket SJemetkllung lait Aarllkarg.) Omer 
$af(ka . efa ÜAltlitbrr fräfiiger 9Rann, kec iUitifck, beatfA, tnrNfi^, arakifi^, 
itilitnifib unk fraai^ilfik glrii^ frttig rptidtl, kai n»<b fr*"« Va««n«anklen 
an bet Aatllfläbter (9teR)<, linea &al)n feinet @<kivif<i<r katte et lange bei 
ker 18V4 Batet kern Slamea Xa|ig Qeg tättif<kcT eiablotfijier »ar. 
S» aicl Abti Omn V^fA« a«ii| km gnaua llittketlungei ber mit ikai 
IKcffaU«! QiCiimtcB. 

Ci. Shibalf ««ff. S(«i<a) 0«. t t «MI. miicfUt iihm mit brr itaetki«ften 
«M|i|iii|nic Mai II. Sikmt 1810 «ii|»befe|ln getukc ba« kie «uifdk> 
Tmi b«c «lerlldfhn «wWUcin« laa A. Oltrtti iSS», ketteffenk kie 
Wilnoltaffleaant b<c IMIitAi'AMWabn fi ti«|, Snalbra«, «tafaa, 
«|e<«*»i|^ •««! aab Siifft, «K bn «mb mf |H bera(<n lobe. 

S ee. r. f. «bajl. nafeftii kakta uMccai 30, Slaut t8Mlla4#i|aiM 
Wtotaibigü aatuatknea getagt: I. 3a «iateafl Mmea Cnmtr 
SieajieiiaegeB, «tM* aab ObecOffi|iiia aaf eigeac« ««ra^« (a b« 
(lonikiliiäii^laab Mtfefl nabea. !Di( ««ir(|ani «Ril 9tlM» ab« 

CkefOjfii.erl ia kie DilptnikillÜt {ebetteit aüt bm ttirkcMll ^ 
(iiafcerufung für ben gaO bet «ekarfti flatitaliRM«. 9k flM( b<« SaaiUM 
innerbalb ber Jtrcnlinket fcleiki kea ia X>ilponikiljlit »nftllia Sabiaikaea 
frrtgif^(Ul. I>ie in ber Xiilpfnikililät |ugekra4le 3eit »ilb «II ftiengieit 

eingcrriknit. tlie Xii»ponibilitit<-(i(tbilkten kefieken, uab |)Mli A, ffir kie 
kel Sicnricl iMgtn in !Diip«nibilitäi veTfe|tei ttinetalct 1. Ia b«c 4)«rge< 
■äf igen Sage mit einem )ekn»er)(ntigen 9b)age «en kerfelkea ; t. in kern 
ffflgefefien Ouatlier- unb aflagen Semife • «eqnisalente aa(b ket »iertea 
3inä-Ä;afff, n^ne aufpruib auf ken SSdbfl Sint, 3. in bet {lilfte ber ia 
«Uütildt jfbutreaben gcutage-Uortientn, unb jwat bei ungerabtt Jakl bie 
flciaere ^i'ftt benilben; unb 4 m Sim eicU-'Äqiii» alente nj<b bet »iertea 
3ial*IH«fe. B. gii kie «af eigene! iluiu^ca in £ll;)enibilitäi «etfc(tea Stakt' unb Ober-Offizier: I. ia bet <katgemä|;i.ien ötage mit einem ieba> 
petientigcn 'Hbjuge »cn berfelben; 2 in ber «älile bec in btr •itfimität je« 
kükrenken Sourage'V«tli«nen, bei ungeiabet 3akl bit fleinete ^älf« bc(< 
felben, jebo4 mit «Ulftblaf ber rangUUeflen berittenen {»aupilcuie, Oipiiiont«, 
SJtigabe-, diegimenll« unb Sataillont'fibjiitanteni bann 3. in bem Cffi|ierl> 
Diener, jeboit nur für jene ^nbinibuen ttom Obirflen abmittl, »eld|i aui^ 
in Sitptnibilitäi tum ^licn von ^fetbrn nnb |um ilieiuge van joutagc« 
«ariianra kete<4iiget jinb. II. San nun an, uab kil |at «Cinktingung bet 
bat4 bie <ltnee'9tektt(ti»B enißaakenen enpeinametircn, ifl aOta jeaca 
«(tfwn ClfititrcB, »eli^e megcn ket eiageitelenrn ftieblidicn 9crkillni|fe unb 
■(fM Ciajlefaag bei «vancemeatl et »eriteken, ikr S«tif«mmen im Sivil* 
•imb« la MiMf Wi 9k«tgcCl>iitiituRg «kne etikckolt ket iRilitäciStataf* 
(nL mam WtoiiaM aiit itetai |Bt<i4|ripa tj»agi>iBtttaei^ fic bea faft 
«dhMrt. WM Jni »Magut» «rUt |lakk aal« anl«« W( 
aaMaat Mif|m»l fNopabn tai^ 

+ («Rbrial «afert «««laaiaiisl) 9m SO. b. ». kern 50- 
jikrigea takelt Sgl «akceal ^fttt, b« lai# ftiai Siiaiaagfrü, Snae, 
nekll^feii, Uaoattcili^Cck aab BatiteaaAtU'ttl •(* 0>*">f"#* 
ret raa»»t>. «"4 «U Umaffte bfl Cartil tbtd ta JMnW'' ^ 
wie kucü (Mata «afbcMMb Mm ««ablitaita fat ia Iblnaln 
kleiken a«b aab bifTm «Mn ia b« ••Mi4tt SM» «k icA«*" *^ 
tettt »tt|et4nrt f^t, arigca m|im t(|te «4 il» fi^ tu^ßamm ■•K' 
let erfitbita. Digitized by Google 102 IUk HtK U^Hr, WR M(4f I M « mAm ^l l # ltB t wc^ifnM ■««, 
fuim Mb «4 4Kif4«)« (^tt flhutw, iwb (iii|fg«r 
••Ip, 9«(ta«« tlit t4|it Sit»t(ifi*l(. r* «Mn in ttiw fttfi |* 

Itltütm amiM Xitalmi taM|f(lM^(c|(Bltfti(iHi»rrgciU6, fi»b, 
40 dilit att, ta «yril I8W ia fiin «» L f. aiaitflaayMMiltgcr. 

SmfcUa» lUttM» •ofn'l Mm IM |»ti, CactIU«, Mcnib 
WffMlM flM^lritMt MB Btifrlet, I. f. aM|kciaI«8Mntn iltit 
•f4» t(rtnHwHar Hiüt, an» «ktU. Mwnatt, 18 Mi* oft ffion txt 
..••ttk»ici(*' •nitln tlarirn ^ Mtt Off{|lif* Un ^tl' 
htuM, 3ohnm ktr «Mle 6«i »«iu tU8. na» 9«blR«ab ktc Jinafl» 
icf MaitnlJ 186t. S«l Utftlbn {ink ai« M«; Vnkt«! IMcr 
ttta ^»fti, f>r. Mr9l(<|lr, e«afe(wr*t<fl|Mr'aak Vapiiim e4S^ii>0|ft' 
|i«t im 3<tre 1889, f. r. eftfrNmil-Vftutr fa ««llrtttn tri 8in|. So- 
lana, <|aüt. r. t. SigtroffiiicT, nm (. f. eii4(dltniigt'«f))!rant uib 5tarl 
fefr fttitfit, (. f. ntsntaniMintii in 94[|6utg, vermalt nti einer gr> 
Ittnr«, iio<fa alt Sraut |ar Ul^oiif^tn jtir4« ttirrgrlrctriirn Ctng- 
finbtrin, ffamncab Ma bn aftca «irr vttttntra 9'<n"'' brr ^t^bn- 
tal altl 94»lt(anb (Mrauabt mit SotblBcIr. brm fcHtlrn fRjnn ter un,iliiif' 
I!4r* MnlAfn fllnla Oltt«ri), lui torli^tr Q^r S Jtinbrt lebtn, n. ).: 
4 Urtnfdinrn MntrtJl ^fer"!, von velditn iii jlleflt v«n ,{Rab(|(9* 
aul l(t faufc gt^oben — (afpirger'( Atjnjtraut it\ ftinm SOji^ri^rn 
!Ptieft(tjubi(iuin; — unb «in Urenfrl. Vntrcai mit diamtn, we(d)rc von 
brm )>Iia«n t>trbeBptir|let .(it>{ngrr bir iriliät taufe rrbiflt. 9tlle (in 
fein Slntrfül .{»cfer'l ft^en i^rem großen ilbn' ä^nlii)) uni' tjb?n il>(il- 
leeift roieterbcll für füon. Sti\\n mi SÜJleclanb ebrtntMii: ge(jnipfl 
unb bei ihtiTf imcl) a i; ; t ( :i : i üfe f n 3ej.inilT<ii, burJ) CJtri»tifil)f 3jmm« 
Ungen um auftuft oud) aufiT litol rfintii *J3atri«tllmul bemieftl. 

SKiJijt titfrii r?iif(lr. bfä gtcjtn ÖJjfrn pcn tirol vergdnnt fei«, 
einfl in ittem iifbcn 354ltt^Jl•.^ lil>en tonnen, — in iirol. für bfffen 
9ic(ttc i^i 9l^n' f(^«n im 22. üebentjjbc am ojftnen Kanbtiig ju 
^nibcuif fo friimüt^tfl in 3<^rjnt<n aeitclen, uniefi^abel bet treuf 
flen Bn 6 j nri Ii d; ( ( 1 1 an frintn ?jnb<Jf'ürft(n, fiit wtlA'n ir fo frtubig 
ben X»b srflsrben t» Wantua an 20. gebniar 181U. tligt fid» Scm|4' 

Unb an Xic»t anitt ttibnol «tfrr än «iff^a(t«Mi, »nr« •infftcit 

lam ®iege. 

• 3" 3n«btuif fljtb am 7. b W tn pfnjienirlt Cin^ Sliatfnä 
^ibUt *»n Slpen^eim ioi 83. üebentjj^re. Um 9 «utbe er mit aQen 
0$ren toc <frbr br^ittet. Ceti bort gaenironirrnbe 63. ^nfanferle-neglmeiii 
Jt^nig bn 9}iebrtl«nbe biibeie mit 2 iBiiuillonen im fci^enfonbuft, tsditien 
itt Cb«ifi M b» S. ^. atancB fitnnbrH ^gcfategtianiU, Cbrrji fltiucc 
•M ttfMtl« tnuuMot. 

* Val Seit f4)ctlbt an( Ha Ojfi)ier 6 über eine jn 
bem gtgenniriij getsgenen 3iifAiit*(it'®<<o<b'' ^■«'4 benfelben 
>|tmji^>r Utngefialtunj folgcnbel: 91 ffi nfi^t )a »crfrnnnrn, tif bal bei 
btr :.^nf.in:(nt im (S(brau<be fle^enbe 3e|BgeBe Sopfel-OflDebr eine ber vor- 
lügtidjafn £d)u^»jjfrn unb biet no4 rae|r ]iin »Arbe, mnn bir bcn 
ßüjtn fo fi^äbiicbc (befonbrcl in angef<bi((l«t ^Ub ftfäbi^le) SRjnipiiUtttn 
mit tim eabflo(fe befeitigi »ire. X)ie gabungliMirt ail bna 8itbfMe fclbll 
abflefrbrn von <tllem, irt im iBerglei* (u b«ti neuen türfwirtl )tt laben- 
b.-n (29|)(men langfam, mithin in biefer Ceiie^ung 4ud> im •ffenbaren 
fla(^ttieil( )u benfelben. Clftu mU) in Ut 9is unb (Segen birfet briben 
(«bimgtarten nibrr (inivlafra, grif l<|na( f« »iel iefanni, bap ii^'l mir 
tut «lifgabe mj<bte, Ut gegenwänigt gf(0|mr ^nfontericjtapr'l'l^ovtftt 
v*n (ilihsdrii, unb inar mit CelblUabang cin|Kri<(i(n. 3<( bab« balfelbt 
bnnk bI*PH «efeiiigen bei mfttitt uib Ut 64BMa|Mciinbe, bei fonfliger 
anctlnbtrtn ScUfTung fämratlt^er ««(laaM^t Mtfil «taM^, mtiieif) 
«nftbrauien ijnn OgaaVaKü^ iiIUlMai fMat« «nbcMili^tn «Minec 
aih voUfomaMB tnnMfMm ■«niiif». fb «4» r4«tr( 

blinbc 8abuR0ta amgeMabeli, airtdHil, na» tmOl ttaual vWl^^'' 
liUr'e&tfennae^er M (bt gamifanfnlbM mt^imaM t» «cMt ««leben, 
bffltn miht nab »4 mbm »h a«|«f0|iit «Adl; att §nHt Ubmf 
«Ml« tun J«M ««IfqiMi annBuni aMtbra. fn Mit« aalaMt frtn MiA, 
an «n cinncanqNMNraCaHarilllrabk ••lUnflg probentlfk Mi«i|lilllni M 
all |)r«liif<i^ «ab fUfu itarililia 9uMi btftjtigen )u MaB«. «Kt crftv 
taU^M 9*X*<Mi Mibtn bnf4 nourbtiluag »er gegenigirttgen er|eiigt. Sie 
lytf l lab« b«n Baii^ti, ba» jebe blinbt gl«« In tiae fc^jrfe 
aab aa|fh^( aagmaiMit iKibta faan, eine f(^»B grtraa^x !■<" ^ i»"^ 
4, aul in filMMltR ip, nab <<B 8(rr«0<n ni<bt bcaft« «)i(b. Xreff fällig, 
fnl nnb XiatmU» (Uhn naaniabcrt unb bie «ammer uib {ebtm Siäfuft 
••jWbwnfl^Wn. WtH bm XKftnMufwaMb jur Umflaltang tu* biefem e?- 
5*J* f« ■fc* bfefft fn Srjug bei ti«|u rrforbrrlHen ffiaterijU, 

8R(# tal MH|UM(n Cabpatf nab e^vaaifdlcaabt «c^c aU ^rakUip«. Ott '»tiV^f StBanfnanb, M iwa ntg i| i ai |i n tc ftipitang albr nfln« 
bitU^nflabfiwn, Mamtltf fitattailiiiiai «ittMt Ca riaini btt «cfMalt 
yr. «a^t awlmt «nnliinb anntlbiM Ihfitn. 3n bnidtni ift baff 

bbftt 9Hiwl|^ ftttfk b(t nMif4Mli|bn ^sab, •» bn tiafo^ taab^a» 
bang nii^t mtbartf n werben r^na, aa Mife ai4M «ulttn tt*t, nab ibtc« 
bM aat<|ii ■<■ */• Vfoab gtringir all bat ^Uffp •n>«^r 9a a«! 
«OM Baai|a|lt Cif^anMi lai Vo^ltht |n btai gtgrualttlita OMadn tu 
|i((t »ar»f, wianbt f4 air aar fa «M in tta4|an, baf bW Mcr»i CMInxe 
{Raumtiftl .«tü.ifliirber u. nnb bie i'vtt nh^t bllabir roilfpirlitirn gr»frn 
Xapi'el gjn) nrtjijllen, ferner bjp (er Äna Mtt thiw eintigcn gabpjtrone, 
b<fai It P4 Mf tta^tn btbiem, dulolenen Untt. Sertranen (U bicfrt 
fCitt Saft MA(b« |I4 nac noeb um ft böb«' fitigrm, »eil ber Otann mit 
IMltatailbHt onf fthica €4a| tUlim rann, inbem et felbfi «nf eine Siflant 
vsa IK bil 20 64tM« van fKmm b«(«nitürmenben Oegner entfernt, nad» 
Mmal Ikfrer (aMn uKb «bfcnern faan. Sine Wbibeilung finnie f!ib felbfi 
mit (fnrr 8fa(b ftiilercn fettullibca inl geuergefedii rinUfen, nebei mit 
Setllmmt^eii anjunebmen ifl, iii (ii^ balfelbe fiett |u Udmflen ber erfleren 
entf^KibcB nütbe, naibbem fclbe 8> bil 8mal fUiin Üben nnb feuern (önnte, 
bttat birt l<|M» H4fbal iMteaf |b iNn Im Clanbt ain. • 

* 3u Wm (tot «miHNmi b<f ytnfMMt Obnfl a|n«| •allt«' 

*»l»r- 

* 3n «nntlnnnat ^ «fN4H4(n mb tmm 8)na#ld(fant »atbr 
Cbcrfl Aari Itatgtr in bn «bil|linb, arit btai VcMhK aaa ai«n|*r8* 
btrf «x^abta. 

* Otbtr bie be.ibjiii)tigten, von unl gemelbeten Slenbrrungen in ber 
SBeflclbiiag bet ^ttttt min ber .flUg ßtg jui Srrlin gef<brieben: 

(Dir glauben nitbi febl |a gebt", wena »ir anbeuien, bii mAti tiefe 
tlbf!(i)t »oriilafig b>be fallen IjjT«« trr bebtuiinbr Jtoftrnpunft i|1 babei 
ganj befonCerl in b;c SBightalc gefallen, jumal in iciiitii^rrcn in .(imfid)' 
Der 9$ermrbrung ber dcriifrjfir ^rtuienl beabjid)üi;:(ii Umbiltiunüien unb 
(5inri4)lungtn tbt ;n>tift '(^.m im iKai )ur Sluifubryr.j f^mmen i'otlfn, ""o^ 
nad) beiräitlivl)« i»!lMiiitif( für ta« im ^linblirf iu\ t>\i ötfjmmiiagf ber 
eurapiiif4)eii -Ccigr grg(nic>ärtig a'.l unabDtilliit) uctbntnb:^ (irhnntc er- 
focberl-'d) fai. Ctt ittnberungen in ä5tt;tff bn löffleibung unb 'aujcüflang 
b(r Watiaj^afini «erben aufgefibobeu. X>l( mit bet (Stsägun;; tiefet &t< 
genftanbd betraute <«mmiffisn b^t jw^r btm ^ ini S.g.ntta i;;i ötif-in 
tn Firmen 5riftiri(t 9B.lb<lm ibie 8»trilä,if gfm.i,l»t, un5 raatii^el 3""«'' 
«äRigc in ireflid?«« jßiiftem »jr (lagrn gefübci, imxjffii bic flnjelegenbeit 
1)1 ta feinem 'irjtbniii >)rlangt. — 

9Baf bir nru( CrganifaiisB ber tlrmee belilffi, fo «rtliert bai 
Jtrfeglmfniflerium feine alle 3)orb<feilHngen )ii irrffm, »amtt «I bei Per 
Qntf^eibung ber »Bolflsertretang ni<bt übfrafAt rotrCf ; t-nn tiorber tpill el 
ni(bt mit Her 'BiHfübrurg eocgtben- Oatiin i^rticrt tit Äompif tirunoi ier a(bl 
Referve-Onfaniaierr jimcnter von )lBei auf btri iQjuiUone, unb bie iBilbUBg 
ber neuen itavaUtrirregimeiter aul ben »orbanbenen 38 fünften S4n)a- 
btonm ber 9atte- unb Sinifn-Jtavallerteregimenter. (Sbrnfo ifl bie (ünftigc 
Oiltafation ber Krmee f(b»n )e(t Otegenfianb ber forgfäliigflcn (frmiiKun' 
gen; benn in ibren bilbm'gen Stabsquartieren rönnen bit meiilen bet btl' 
bertgen SanbwebrbalaiUvne nitbl fieben bleiben, fonbern müffen iii grifn* 
eiibte unb gelungen »erhgl mtPra. 3>et lange griebe unb bie fo gliH' 
|enb entmiifelte Snbuftrie b^ibea ab»r (int gtaft Ro:b an flBobnnngen unb 
befonberl geeigneten tSelbatenquatticren in b«n gri^ercn ®täbten eniflebm 
laffm, unb ei urrben bnb« (cbbafte Oerbanbfungen )n>if(ben ben fltagijtta* 
ten bet Ctäbie unb bem JtrieglmlnifttriBm gepflogen. Sl jeigt fii^, baf bit 
Seebältniffe fiib in biefer 9e|jebung merfmöibig geänberi b^ben. 8ftnt«r MT 
et ber bi<bj>« 9Bunf4 {«»« (leinen eiabt tin« fUnbig« •ataifan |n 
ten ; jebt betrauten fir el «U eint 84; bfc aiaa geta aalmi^t. Q*r*BbtM 
@ibivicrig(titrB mitt bic llnieibringang btt aean JteaaOtfimtteialnt hhU|<«, 
unb nai^ biefer nt'((taa| bia »etftca »tat «laal f(|( ItbantMibf JUfiMi *a* 
m^fta, ii(i4i»M ai lint to^«|t^ abic iNKiii|(<|e <Maa|l|iil oH »1« 
VaHM tat itaaumn fmatfili. 

Xrieffiflflen Iter IMMrtUion. 

««ul.DInltrr l;m wn <ffil In «mbtll; •*! Itnf ((f^id[| agcH (labet nct» 
»ITrilli^ilRfl ; »Ir »ür»<« im ^nltrtfft »fr tt\a «••(4m, baf «I l^lrtkbet «Itt. 

«Jior Vmn »eil «». in fl»rj»: T»l KM «■ »ii eilceffffltrn »rrtbe.lt; Mo 
(Brt<{bnvn^ fel4l. 

9Rai»t eaie« i. in Xaf^m: 9ie4 in e«|e, wirk Cnlc t. SR. eift^iinco nnb 
«a^grfea'n mrrtfn. 

m. in tric»; 9«tin«n nMIbab «iMtüMibea «MM »I» 9|*Mi ■■44* 

tnlfprfl^fn Tr<T&en. 

-■.Iririt -^IV Li: 9lcr>n4|: Sie frbleatca 9tumai<ra ler WiflllnOilnMlg" VMI 
3«ti< taiS ^btn vie Zinm *m S. b. flt. ft. fl«|l Hn|(f<a»et. ten f. 

8inim 1860. f. ci)lcrrn(^i|(^ca %tmt mit bcfonbact »tjasna^ne «Kf bfl MmwurfUtfcn 80 
3iirjn»nt'«eg{BlCTte m» We etcnfal» «tuerflanfilrtf JtmOnft 3m 9«tfttt »OB er. e. anuijet & e>^n 

na 19 irf*(fiin iiiib »»rnlkl« In *n Qwt^rTti 

C Scwir« C»!» in SBin. Aty^aipUi lOS |iir JOSEF WEISS, 

, . . »»»(Irlit" Km snittun I.n M»! f*r««M« «rHf»t : 

(?eil«Tffnbun9fn tMrtfn mitgfjjfn »<if(tluj b»r (Fiii6aKa0t.«rl>n6r t>on 10 fr. ö. «. »nfrabet) 

anc III (rtfUiii.B, tj| ^liilfn lllt^ t^c.frncrrbrn |U (rrWMRB r !■» » > 

MMJMnt M4 kta «Mali mc eMf<a iMHkl«; f nif du« flaoal 7» h. «d 1 M 1pni|i.i 

Algoallar. «iM.nHifllf^ r4nirri|IIIIni»i« S«ta»t(»«fff I. 

•»fun»^,» wBf.»»™ 1Iff4i,«.t,ft..b.k.U... .a. p.» .(', .priloMli, OT.« ältal 

' ttrlM« ■tni4 trrdlUl ipir». 9« e^oAi.l« |a 7o fr. 

c W irr ti ccia 20 ilr«|M| 91 I I Im MM «Im «Obi, Miwi 

unt eUtlttH;) tc< «Mitftnit. 9rfjl rinn S<<r4< 

' *f (^»«liHi an» rciwa «iM«*; M« «Mlinit M t m» 1 1: M «hitlMt Mi 1 Stai 

w,«(>, ,^"rö ,?r'*''!\*"l."*' »'"»»ri «B*|I<tT« rin ftit34»rf« tr»r»tl>< ank 

Jl r (.1- .»r ,,.t«„.,, «,ri4)cn<.a,i8 anb eiärluiu b,r unt ,ur ,4i.|li4ra Orttltaua« 4nfr «rtrn 3apr' »in ficpffftfciilvritM SR''' 9 IBaitfB. 

»»•flftMltlt^irm titirln |U S» h. I. ffl, aul«n MM >•< 

l«n «rrtintr^ lm««it ,i<it •^cUftti h ^«tfi, ^dt r^cp curc^ Vfrtabrung airprrv 

dtaftrop^an f.r.i aal 1llp<al>Iiit<[R (miUlt. txrlfn^ bmIM rmrtkti uat aiit »eai l<|ira 9ifel|t ange- 
WtHUtt Stagi ntiffiiii, >ia (RHlrl int •tfrliaf *n t&ircjuu.i^ unb IBiförbnaafi M «yvMitt. 1 fiaam fanaa 
ffMHn <Rr(rauit<'>:i)r'>r'"<4 ST ir. I. tB. 

■JS^r fftjui e^ittiM'l. SRit. I^f Ulli- llnM'fT.T*. f^miriüiUfaX. |>3rl(nM, 4oifftcrtulif(4e 

3«^n«XinttUT. I>ieif lindui. nta trn C rni^i-:i-flfj'pet »itnld. ivirt lo-jrhl jui (rtinrUrn ^liUung von 
;{a(nf4airr| 4ll au4 »l« (lithnM Sluntiritf" ^rr>H »Bilk 'i* 3atr^unb<il mil grattai OoTlttiU aligo 

mdn «at>l*>al«l ; Xlntur Ut |ia»i snt< |k MMl »blfMi M» MMH taf4 tM <4it|l Vntt 

tll< anb«rfa 3<(a«'tr>osfni tttriHfPg. C4( l» fimn h 9w44ni fam'rt d'lrn4l«n>drn| & M fr. ITA flti 

P»»till« dig«i<livra «e Bilin CiBiliiirr ^X)rrbiiuuni|«irlt(l.) X'k QJiImtr Hittittta, out tini bc 
ri^mitn {DUImt 2au<rbninn<a ir|tajl, »tbalUii «ib iöllii^ta i5rä4'iMtHl( bxf'l SlintraliralfiT*. 81« fa» |a tm- 
Ifillni Ni e»»*r«BBta, V«a«Bit«apf, 0M||«4i WMM<tU4<t Otrkaavna Ctli« »n Ufbtiii* 
Uli M Stagcat oiM Cvtlfra ttn mit triRign ■rttlaba. M fiarrn Vafjl«(#n, fgarcai f aragrM eak it'anif^ni 
WafcatiUtrlKn, frtntt t>im (Hr(iju4 **f flliatTa(*a|frr, tti 9lOTii> tr< Otnjen* unt Tjrni!:iial(<, Vii i^fps^'"* 

to ■iiffamfitii fn» t4t Vilinrr ^iMffa I« llaMl^ni Ot||4al4nial t«i t«> e 1 1 opti u i o f' . uiib (irai 
ti* ll«lt(tl*(Hrire»tal*f«. »na<4li>M>«r llff>lialitB<fira»tal»fc uat m W»44iii<, unb hfT'fl fim 
Aiatcn In M* l>*(IMae4(a»iii fam aaf ciat Iri4l* Otff« Mltiaatn. — Ciat aat<" ««biaa^ldnioiiuiig litgi 
Hbet Ktftt^ltm 9*Hild M. 9tM itMr«4a4iit W Ir. I. A 

9ttmmt, miH^am» lli(fNi|rtlmMMirt«t|U|l. «idi 1 «M «1 fe i. «. (kr. SalMk U f rt. 

Arinr fcp|lrM SSttn* aMfst! It. t. auifitf. »ri*. Biinrr4iirii'<>i4'iaUnf4rt 3«ta'Snwiil (sr efnil. 

»leoidriing ittUt iiHnt. tan 9na| Sarlaf^. Sllajitlrt tcr V^aioiaiir. — AiHtff tfeM nra nfanbMini aal 
rt»t,pl>n 3<>'"'V<a>'al< 'ff StleriMaa hi Ut taj«, M 'uf tic rinfj4A> 9Brifr n<Ä knnf«fl*a brigigr- 
t nni <Mibro'i4l4n»Hfaag (»tli 3'^a' f'I^A |a »l«m(ir>n, »otuic^ F'll' frkilitn aa» gUi4 g«raab«n jum 
Xaurn btr ^rriffn nirbrr loiijiti^ gnaai^t wrtltu iSnnin — 3Mt ■■frit«am|, »thl* yi ail a a lt ltHi VtP» 
tani m t rjrr ^„t in Im' »riltfita «rrifm lu I^r<l gnwital iH 1^*141 fl( MIH feMlIimUl aak «MH 
|rt< mltctc Snprrifunj cnlbf^Tll<6. Q"'* t |l. S fr {. (äV 

Ocdni« fltcaaillr IMS. Pale |»Mt«r»Ie eill«ra( fXtiaitli 1M3 
9ter(r in ffranfrriife. — Q<u(ilablcllni «tN'O 9rippr, Xbuit!'. ^uilm uitb ^rlftrftft ^pMtl riair 
edniiil'l TO fr. i.fi. e<> flbnatnK ton i Taltn» e^iitltln 7S U rii'tit 9iail>i. 
|IM Nekloee C'hildrena Teetk. itnnM^ d'l>nptrl<n für Sii\Uf (um f'ingni. arctiiiik fcli« tii 
di^at in^lcr an» i^narrtlei« icbaltaa. ^itU 3 |L Ct. <IS. |w. Ii»t«ne '$tiii<iit t!iUi|tr. 
3<lraar)< «agUakft'l I. I. aalMI. *rifc 
Deainfeelcair jar fitarOra Stiaigaag (MH<i>cr BH»* V«M||r *■* Calfrniaaii M l^ara aa^finf 
ttn üH'n P*fruli4 9inA(tit' QHnt un* W>ic|fc. ml^tn nci) <o pul uab |irfif'n>rpttdi<i>> iin^'fcrll|l fiia, 
rit*(n in j?fl,jf <tt'* W<btau4(« trfiftntutt unt mit üblim WtruA bthJti'i- Xi'l" ti'tl^ ucilitb^Jint Umfiaab. b»t 
fir allt btli^igtab >A, li> P4 jiR|>ll(kn tibiiata, if) >urA all« bilb<c lUt Wrlniauu4 «mviaMIta Millrl 

ltlni|mi aft flUlM 

aantr a<4t aa Wf^tHa» amfta. — 9nA «iflMt Snfa^t W ai b«a •affiMtM utanarn, aiä ShM m «•a^iii», 
M»ai4 ^ danlaUiM Mr iM» «alM?, aa» m Mb «m« *i§iMHm MMmt mM. — 9b «iMani. 
Vü^hMrt UilM Wirf«, Mail aw S M t mmm «MMglv i^rtS p. M I Sa|Mk U fi^ RMIiaf . »ff 

aoa 

tiim dln SiMm 

rdua lingrrdi Aamtrabrn stMÜmt. 

Ib tr. $t.'ij 'J A iiiMT. IBI|r. 

«fitfr-Hlfffn. 

Sil ^l»i<| fw Imttwt Cfiiim itt 3ifasttri(. 

Stlllattl^tc im S. Xiir4ifin>SI«glmrni. Bbiutaal W( St< 

■Ml |Mi tafila «tMibaagia. 
S. •«. tu» I «. W fr. Khtb «ifr. b»r 1tfqui|lten-|gan)>lun0 vatc, Ig«». 
iOO B(icf»«g(n la «. r. 100 C, ia »•». 

100 »«tt« 8. laaUrnSark'nr-tOOC. 
100 btila 8.grr.e. IIa. »itio.lOoC. 
100 btita 8.giaUNlfn Haa 
100 Utt» i. tagl. ut. 1 |L f. {OOS. ^ ■ 

i . 

1 , 

1 . M fr. 
W . 

» a »rli eb(i ilaa. akrt ia ff**^"' 
100 bHi* H. (,l.,bi4,Ma.lMC.M(r. t I. M fr. 
100 »XI» 4. |a i II. Ufr., 1 f. wir. 2 . — . 
1 *«tlen fSr 100 «riff» f. IOO i. . . . — . M . 
1 Mir« «iiitf4p.>i in 4 MO 9»fm { |a •■/• . 7. 
1 , , . x I9'i0 , f 8';, u. 10 (l. 

'{Iirifuna b<r girmca. 9(inn>n u. Ca4Aal«n d^. OfK^auag. 
100 «WtlwtCII In |. C>ai 1 R. — fr. 

100 I t><ib*jrafU aak X>»pk<IL 1 . ? S . 
100 . (t 3fU.) abiraiit S>aral<. i . 95 . 
:CaaitBbA O*. 0<aag( 10. II. SS, 31. h . m 
darbrn. In Kaiiaal S Cun^rn 40 tt. 
9<Ut tnnU Htmt Xintt, >r. «rag 70 Ir. a. 1 |L IS fr, 
ffciltf e<iii»fi<rr 9lrifiru«r 4 • 1*. tO, HM f.- 
TT' SRunr« irji''-;'-; ifni.tr,-:i-(fii4 1 (I. 

auf fin fffct rtut affcrlirir* Öa^fr in 4)api(r>, 
94r(it ank flHat(r<M(4Hi<it(ii (cUukr itb mir 
^nMMlflMHfMI 1» WHiM «* «iit i« «» 

«ai«liil|t Vafhiii milaa tnm$t. fM»lt alt ■•■ 
fSi>l«n>r SiraNa aagdiWifrB «Mflrf l«nlMUII(P Hfeigl. - Wt. «Hct'l llalialialMwifl; 9tM, itm 

SBräuRKflraPr ffr. tt40 (fl (cfi^frnnit 
!>Ǥ f. r. Ifttrfri*if*f 

Infanterie -/coergeDttir. 

^af »it Mt» VarfilrittH taflri 

jum ©ebcauctic für bcn OfFiaier 

(tf4)ii.-ti'r. ui'b i:Jr!ltilAMR 

iMttt «albifa iSmimW fr. et«. Digitized by Google Waffen- & Militär - Effecten - Niederlage 

ANTON STRIBRNY IN WIEN, 

an Graben 1134. 

B«rtM>rliitai Uf» •»» 0«thiBjp«i MtliWafti, VlUtoBNrtHI mad «Um »wjJb*«» 
I AnMtnri'Cegenständea ^ ,>r. vonttigKdMr Qiulit« and m dm luligit 

festgcsuutuu rrcUcn em{ unb aasfinbffde 

^Kbem-D^kotaitomn für k. k. iKilit&t^ 
tiopoibs (f^eriie Kcoii^ uiih l?i röirusiareu^e naci iieueflpi: 

M 
V. F. CERVENY, 
Srtt* Pr*w-Mc4l>ill«. 
k. k. allerli. prif. p^^„ 

Müsik-InstrnmMiten-Fabrlkajit ^p^j ill Uli' Hi;:\vL';suri|Lf r.ul die virjcii iiiiicicliL-iliiiltcii Zeugiiijssc vun Seite ili'r lüM 
i'iütcr: eichif clicri , kjiisi'tl. rushi.Hclien , kiinif^l. liaiurlsohen , prcusi-ischcn , spanischen, 
norwoj^iscli-schwccIiscLcn rtc. elc. MilitUr-Mui.ikeii und mit Geltendmachung dca lotztzcitip 
allgemeinen Zutraucn-i der hihi, gjotshorzo^lirli badisclicn Militür-Mnsikleitung^n, seine 
BleobbluiMtrumeate, flir derea golido Arbeit, Dauerhaftigkeit, bilUm Priia« und beion- 
.d*n nhe Sttnmunc dar Hat matt Finna Oaraalia IM K. K. Militär - Verdienst - Kr«iue neiester Vorschrift lind /)! il. n I ll'^' t. n Prelian fartig ra habaa md ktoiMn in 

oäboiuirt wcnleii bei Parilaii adnatl- riAil BIAUN, 

blrgi. JuweUer & Qnldariieiler ia Wnb, MarnlMir, klaiaa Kirehcagata« Kr. £9. 

flli> «ad ■MM^Sfrlrtai'nr ^KnKndamig'iiialdi MWMMrTmakiili UlUsrt Mar^ 

nommao. * 

Kill eortirtce (TommiBsionsIngor und die ICntgc^onoahma TCB BaalalIngtB kfldnd«< 
aicii cur BequemlichJEeit der P. T. Herren ()fi1ii«re bei 

Anton Sinbrny in Wien, 

Waffen- ä Militfir-£fireoten-¥uderli«e am Graben Nr. 1134. Sil t (. «ii'T^l. P'i*' Samfin-Foinade 

>lib 9in|lii|ct ii «in. 

f»i»IIitn ijniM'JMi*. «rbJlt *ir tdjrf in ibrtr a:-i;T 
l^l^^r,^-.|, l^J^fll QKiin unk fii!( (uiiaui jlnitr 
jj«->r. >nif(riil M> edwiMKa <■ l«r|«iifr <Jni. »»rtii«' 
»tti f« »Irl '14 ni^lUft M •navrrtn ta ^un. 
itr'iiia't Butu mir M I t a H a to iw f i U ia, ft ii lm i 
i^t^irtfj; fOjiJr bl ^a| Mi|cilllMlll4'r fetV 

^«■»('•n^aaM-^ni«*. Ma «• «at |^«WB|r 

IMf Hut («ttf llid!< «uflrid >tie«|k «iNlaM hM. 

I eiptf, Thür !^r. O. 

1' II i r^ri ^fI ^.1mrl^<^■)lna^f r^aiaiiS'lTCB^* 
3:wm"un4 tc|l(i 2 fi i- SB- SJctniKl ■(Tita «W tUtaft 
««cti» tun fiwhrtrWiHftnMin« t<< ««MiM|rt |aMi 
tiigrf. tatollajf »IT» ni(»i »«k*ii»i, 
CiaaiirUM-|t|n: 
«».3cf*f«öri8Sr>ii'(«r IJtani X. Vif*«»- 
.Jim SJ.elirtii.* SuH allf I. I. SrlumiV'', 
«■In t.B iu*Uiikin. .»um jdbiiua t*irtit'en. 

Ar 9S. ^tffblr, *?ropoIt. 

(dlTVJIirn 9H»r-;^ir:rn- 
I ^«itlonj >Hr. Iii«. 

Im yiMiaun: 

*r. Ätalll :ti If vr J. » . Törok apc. 

.3.m.&>iia<i<i»in«u . S»uar» «fdin>ia <•■ 
. Xl^ama« 9taW <* 

ClniAf- I 

, äatat 0(atl»ii '«i 
. Afvriii» 6alM in 
. iSttfait Xlffiät^b, 

ll|io<6f(rr In effriJ. 

hriiVm« «r.US-3. 

. Aari eftn^act in 

«-•.». 

, 9r«ncr<fo 8«i|«c 
ia Ml. 3l).(8u6i««n:, <^i' 
Imc unb >Tlüriibft|)tr . ft. flBffatattf Ia 

1Cl(iib<ir,l 

, »er». iAniitt m 

««iuia|. 
. fiatl SSacnrr 

Ihdft in ffliürb'l?, 

, Jittt C»»rr «roiSif. 

((r mm .(»iml" in 
. Slorian edl« i« Sani iSSO (int« ia tt«|«ra garaifrairtaboi 9af«altH» 
OttginrnM irmf^t lait •iafai$(rfa •aaitnbi«. 06fritoa> 
Itatal Mai 8«>nwfei»*MM |a MaMia. 
trl|t aa*ir nnflk: X. 3. pwla lütaaia Mfialfty. Wr (ULI. t ehiitB-^Rfjnifrtcni^aiflibr aii4t V* I 
rUinnf t(T 9l(uf!1 l^anta rrurttnfi l9(ftt((|S((T «altei 

}»n>, kjj ir fricchl OTftTiilfl» aH auii .6i>l|«3nf{ni- 
mrntf mii b'r rr ititrTi ,s ■Mriirifiiilin^iiiiiu V t"i mt'.: 
iK^ji billig» ^ttlfcn tr^titgl uab au^ 3rrraiBi3a%lua> I. I. 3a|. «tfllc. Dr.«. — fiMHl MI «. «w hl «te. 

Digitized by Google 

Mi ..tlilltir-AiiX'r' «f4^«> •tl«l»*4 Hk VnX >UTUlii»>i|i f» ISilli 1 |U I 

» M M( «Min, »tnM»l<wil M W< liMlII t «taB. mM, «»in'« 
■ ■t ««t CttlMi»« |ni<|HNIi. Ih k4l 9t»t>» rrti« fa|lM>l(a*«a( I •. iRtn. ai|llMl(, ^Stee UmM Mfi ^rdmiintcii. 

Son eiRtm alten Soibottn. 

S)al .ffrart »onbtt fidi an 9aritafbi, am über M( 

fiUtaiag btr (Dyilif^rn ^rriicilli^rn' j(ort>f fctnr Vnfi^t ttn)ubolrn, uab 
W*f« (labet fl<b Dot wftii)»ni Ijgfn in beatfdjen 3'"*"'*''a' 

Slnfra^f f»«at Cfm „(Sourt 3<)UTnal" bol 9tmul«-3fa9aif 
übfT h(ff fiit ISiiiildnfc lo trictttiit S^raoif oui, beim toii DÜ|ten Bja^t« 
Iii; nid;f. tr>o. nie unt icanrt (^aiiboIM n>t in MlflC fll§ll4|n|lfl IPI 
ei«« furcjjjn'dten 9Iulcntät »mpfr affftroungea. 

S>ie «ntn^ort tleOi irieter ^rrrn C^aiibaM M ftaMi*B<>8nif 
aut, leie iccl;! nidit anbert (u (rwanrn mar 

ebne un<l arit Wefer fperfönlutftit treitfr (u tffajTfn. bif an4 aie 
ein« gte^jrt SHufmerffotnfelt obringen fonntf a[« aU«nfqII* <in mancb- 
aijl fäbiKr Bianttnijl .111* {;Iii(flic6(r «bfateurer, ber Inn je in feinet 
MoBc ljuft, b)« rr üint jtuf^el nnbet; grb'a nii )ht £dd;( felbfl über, 
benn bn golbat ftl^wii )i# nti^t (r«nir-|lrtr ItfmffWh'jnaulbmlni, 
unb fprmf»! mit fineia fetfrn iiJf mitten in bie J>raflff<t' ®irfIf(!jWt. 

- UtMRilligf« ,ffpTpf ^reiirintflf im SOgemeinen — b.it'rn fefc 
ber OhtitteiM fltWatn ^mt mma frfvri(|ii4( Sieap«, ni^t fritra 
@ro«e4. fM| lh |mM li|l » giMpCl; inct 61 ««MMcMT 
SSkife. 

Catts<lcr « Slifainil- tat faWni SnMwi bei 

eigenen l^eeTfl. 

aiu SelflbftoafattBg nntcritiilt vtm eigenea ^eere 
Cabli^) «U 9ega(t be« 8aiibt«'^etTe< (Safargeatea, SaeriOal). 
Ct^m Bfibea «»t ben c<eewa Snq}|H« gtfd>Blt, er^ltea eon 
tieft« ecfabreae Of^ien, «uub t(eil»ciff flAargni sab tMtigt ^äb- 
m, flnk biiaen itaxvn tbcafo braa^bat uab tierlälifd all bir jle- 
iX(«Mmi uab fiabea ibre aiiebervas iai gtsfea Saasen 
3nM bn imita flu rti^n 04 bct ^aa^ifait« n«4 Gfrfffren aa 
••f »i*fl*x«r eafil, mb li» »oUitMct a^tr nlisiffii «e. 
tatfa ~ ttte MM inM# — «Wintt aU «»Nlirdic %M fa mit 
M > « w.< Mffc M er kfl »lyf («Miff i« •(•>t MOIM^ 3a' 

ttit (Ibalft «Ml l«t |tM» ft B*MI MhNMdWlM CtiffmiM tat 
iHiWi tinicc? M ««Ii«! ii*. tn| {|nt atiÄU^m SnyMka, 
Me ÜM« <|ft (haitgirAn StttMfItiMU« tm f*(t# W(lirk|«tn. wM* 
IicM% «II kf» »olirif^ea BerMlMift H «lltlNlai 4M« Wt Mit 
toe« |Ini«I.«|| ftelic t« nt|iciMb 

ttaaf« MfMgM ifliH« ^ M( Hiayiii «M SrPmimIm «uf 
bie S)«Mt. 

fUAt Ie(4t foaate ba( faaEer fii Seligiea uab bea aadtfUainu 
t«a 9<<t0ra later inaflieenB ffierböllaiffea aafgep|taa|t mctben, all el 
Me 8tnbto, Mreta^inet tat Se^iinnr ber crRcn franjöjir^ea SIeMlatioa, 

— bie n>aaif(be Settilfenag inli'ctea bea Sbro unb bea ^ynao» füi 
JDra Carlo! i^nb.m- 

Qeibe ^jnbec »oten irtrifTen bil inl ^nnerfie, bie SUgiening o^ae 
^jüjnnci. rin ,aro|eT ber ni((i banbelnben Sevölferang neigte ia 
tbrfm Jnnftn iu bcit gleiten Xenttnjftt, In bften Qkfelge bie gr^eiaie 
4pilff 1 f i (lang nnb ber pa ffit r jrt:h rrfl jnt , bftbf fo ätfibtli«^ aab 
lähmenb fnr eine eperirenke ^Irfiimacbt ml iebtn ttatj — aalieitti(f 
i^finte fertfrtfn offen cfcer unter tat ft«fl( l|ir 
fe«<t fMilai bU HUI«» eaainl «f Wtte cbea, «•« etat ftfafgiteittrr Äriegfil^rnng t>etbörg( : «i a- 
|tU bei •ebaafeai nak Sidenl, in einer mäitiffifn unb lugleii^ 
Migea ^«ab, B>oraul bie tnrffldjtSlofe Sah; trr 01? tid, bie 
BKretttleguag. We ©»rbeceitung für tue ftt^itttn 'Jiljnt', bie 
IIIieberBBg anb gührung ber Ibeile na* eigenem Mnb(itl'n*B 
eraielTen. bie Ceif4)affun3 bet «tferbfniifff, bet Sr<nge ®t^ot' 
faat BOR oten ^erab. unb mit tief rm ?lUrn jener bHeie Oeijluab 
jea« Diljiplin gefiftaffen »irb, irelitt .luf bem SSettraaen bei 
■peetel tubr. 

!Difr(t raädjtige Ker» mii feinen tf jdreif'tfn ©erjweigungen Hibet 
M «UV im Äörpft einel gut otganiiuien fJ^benbcn ^»ffrfl. 

Die «anbmtbt iti CfUlemi* — eine in« geben gerufeiif Bol«. 
btwafnung nnb mit Srfolg;n, njie jie nie bagewefen — bif rcie aul 
ber Srbe eriljnbmen grei-Äcrpl im ®d;lnffampfe gegen Kapolecn ben 
I , n>eI4t t>entf(tilanb — befonber« '^Jreu^fn — f(tttf geben ©ürgfAaft, 
»ai ©oIHbegeifterung fAajffn, unb — »enii<tten fnnn; aber im be- 
fcunene ©furtbriler, ter bm ('^rfiiriiiun.jpn an tu- CufUr fiil,Kn unb 
mit Buit^emati-.tft i,^^cajui<iff« innt "^^Ififfr iic^fti n);n, bjtf »an glei- 
<|«t 0(8(^P'<'<''<:^ '''i' "ii' fcinrftfrn I.iiTfii iinb m-xi. faft bal ©eejir- 
meffcT jar 3er,ilieDrrBng anlegen ^ unb ba iteltl fi4 b'^ael, ba| aO* 
biel f4ifle uab eble geuer eifolislcl an ben ehernen ^eerfSalcn bei 
llMii^en unb genialen i^riegerl abgeglittf« »2t*. Ben« tl «fa^t Wik, 
vielem ^Kübe^iufnianb im engen Serbaabe aiit tf« (hOflini tinwi« Ulf« 
^erb — ibre «Rabrung gefunbtn <|S(fe. 

$)ie Änegfnbrung (eirategle — lafttf) IU lia« |>iatttrA( 
ffliTfenfitaft gemorbea. bie l|) ISngft Vorbei, ue aiaa aitt 
bem entbaflafmui bauetab* Crobnuagen errfngtj »er el »erflt^t, i^m 
eine gut geitäblte SSaab entgegra |u Peflen, (ann anberümmm ^iatec 
ibr bie tfreignifTe betracbien. 

9>cr ilrieger fall data iaipBignabeB (Sebanfen mit ia b«« 9hM 
rragea , fei el bie 9tubele(re, Shirit natt) Stu^m unb «ul|ci4Ml«g| 
Meltgion, Siebe )am ^ürM. }«m Saterlanb. cablii^ fji Me ro|*BaaR(( 
greibeit; — ber geijiige Sanfe »irb iirai in Xoben bei JUai|)f«l Jeoa . 
£obe««era4luag grbea, onl »el^er bet |l«Ib «kM^l — atar (t Mift 
«ie — Cefbet aiBf tl }Bac|laBb«B wtcbea — *t witb «if gialiMi — 
Bo4 »eaiget ttfeten: .Sil yt«tlif4|{ ««««(«(f k««4ct.t«l<4r*> . 
4«BilmBl buT4 afl« «|«ttf«ilafi« «sÄ aKiN )lf4tt>l*> - 
nnk Cifcrkitniffcsr 

a^HÄn HafW(m «a|< tan^t Iii tfaiplb«««« Mn^ 
mal inact flc ftnani ««k fica («Itata« frifri««*»« »hm fk 
Bi^t ikits «BgM Antart ifM«i ftm («*«, M« nd^em fk ti«<« 
gft{«|c« ¥(tlf bObcB folTtB. 
Wct »«vn |«(if <0 {B bet tagt, te^t r«N1i4(it • 
ftafe fofi^rt 9rei»il(sft, tbm \» »idt ^UMtttf iib^^ fpnra4i|i[||i' ■ 
^BfaRttriffea ual ja »BafAea, tn« Mcfe s«tM Ccalt »oft« trof tat 
Segeißemng effen unb trinfen B>(e ge»A^B(i4t fReafi^en, aab entirffeln 
meift in ibren ettiten. tro) antr((aaeal»ttl|eT Saielligtai für jcbc 
tiraltifit-taftifibe «afgabe. fa tterfebUt ««ffaffuag, baf blt 4wr*t(ifbH|| 
fl(b auf ein um fo gcriagerel ila| rebBlfrt, all enbliib fo aia«^ lai 
S^aa^fan^fe benä^rtc ttauBclaiBli^ bor bea btaafeBbeu uab toftata« 
itagcla bet 9ef4itf f'^' ptobIemal{{)(cn Sürgfitaft M 
(Hnatt. 

S«a feaer AfafTt, bie f(A ia fc^Snen a)lant((-$>ta»pltaagea aab 
8(betf)batBif gefäQi, btitrabenbe Sorte im Otaabc flftn. nnb beim 
tifltB eraflca Vnttafe bol ^rctUMaict etgreift, feO gat ai^t gci))r«4ea 

(15«rtf*|BU| folglj 

— ^lyui^oü Ly Google 106 ilu6 Saiaiicourt'6 rfetD^iig in dtaßm iSdO. 

(g»TH>(unj.) 

!t>i( etrftiitbtnrii SMrBUtm M fttUMißf^tn ^mt4 «et bn 
<34(a4t bti atadtnto. al|ii ui S. 3ui, fMi Ml BHUUmt in 
folfltnbrm (iir'niiiKn. 

!Dioijion <S«ptna{T( buttr oin 2 hri ShmK tbMUfrirt «ab 
b«R Ort »on grinb ganj geräumt ^(funttn. 

9m iteigfn 3- ivat tit t. SBdüab' b« S^ita^ni mit tintr 
0Mnt(|at%t voi Sägt» nai> @an !£tart:ne matfitict unb t)iitu ibre 
0))<(rn tiM an btn 8rj<fnitopf von SulT^loro »orgffi^obtn, leäbrrnb 
btr 2. Qrigab« Oanft rlne RKOflnolfirun^ ani) ßtrane UBttrnabm. 

&tuttil GipinafTe fanb b«n BrüifdifPDf noii Sufalm »ob tincT 
futtn iBrufitetbr gtbfdt ; abff bn $rinb, »a^ifi^rittlfit niitit fiatf gtnua 
um (inrn tmflltcbdi Sngrtff ju mibfTfte^n, ^itK flcb bri brr annä|)e 
TIIR0 wifrur JtolORRfnfpftni rafi^ )nTn(fgr|ogra aib fogac bir |Bt Set' 
tbribitianfl M Urbfrgang« 6<ilimmtrn Ql«f4)ü(( jir^m grUfTfn. Hill (tarier 
JtndD bflttt wliibfi. baf er tit IRrüdt in bit Saft gtfpTrnst \)attt. 
3iiin grofn Ölitf Imt bu ^'O^^i^cif) uuroUfommen gtblitbfn, unb nur 
)»«( l^ogtn mann ttngtfunftH. 9(aical traf Snilalttn, fern U«6(r- 
gang m tbtr ()tt)ußtD(n, alt bn ffaifrr an Ort unb ^ttUt tinircffmb, 
b(fa(|l, 94 mit frinrr ttflfn iBdgab« Mm a«f Xnibigo in »»ibtn, 
«n M Bit bn r^on in bid'ti 9li4NM| «nf b«ii SarM b(Mblid>(n 
1. SMIm M tkwnl Hoc IKatn »tMinrgrn. —tDitt. Bdtakf 
f«lltt fflgiii, ftwit bie Mfcmnibt |b is bcn ff|t «m l|r ii|MMi 
ninw CUtbaiM •Uffm tkiuHt. 

Hai rutr tBtf Mt Stoilrä Miliwt bw bcc ««At fai Stk«!« 
«la;, a^lb hMie frt die Aigaaae bil DttOt bian ansa aioa «a4 
am bca Act angm M ^tabrt «ab ftfait miift «i4t |ta«B aalRi' 
«UiM( bMr, fb »n Mk mtaHtlMt fmt flki(c imdbii wf dha 9w 
bfabaaif^adm, («a|>lff4U«ftai kir Aftdaag «m Amlnn lak Bi|i« 
Maa, am — wm Me ttaaltmai tat Offcmbicc ananulitt, fdiwa 
fUk traif^M aar 

' mit kir BÄMftbigns bei rc^tta gfligr« »or •cncral Sinqiffm, 
aÄ tf« bfl 'fiaIrB Örnrnil dn btaafirait. 

- -^1 nun QalgfHbc ninini anfoe au||c tla^lfbaiMt jbt ^a• 
flua^- ^(O *oa Vaianrourt »li^ft: 

S)al 4. Aorpt flanb neä) in ftintn Sivouarl votmnf ftaat«*, 
aqli •oMtf Rirl f4i(fu jlartt (Srfunbunglpartdtn anf bcc 0tnf c ata 
flM|»«fatc vor. 

Mn Vnjti^cn ({c| einen üngtijf bet OifttntUi« (a bn !R<4' 
lau .aoa Robbio nmaxtn, tat er am Vbenb Mi^er getiumt b-iitt, 

anM oa4 bic Smppen bei 3- Aerpl an 3. tlateßra ocrlie^n, na 
) Ba4 ftovara ju trstbrn, ac jl( cor brr Stabt SteHunti Hiibintn. 
S>al t. Aocpl blitb bd Sunttlungo, mit bei ^ront na4 SJtortara, 
ft^tl vtn brr ^ira^r nac^ SBrrctUi fra Sajrr- 

Dif 5irr T'ipifionfn ber farbiniMfn Wtmt« nabmtn bri Oatialr 
tm U\n Iii ioTni ■!'r ajjti. 

''2l;t 'J(iU'[>'l' iiü Xifi<i Uitm ^(wtftan^ unb Htm an bir 0trnr 
M nätbtfiitctt ^iitrct^aif; bir ielit ivribcn abgrbiecbrn, unb $ül;rcr 
nnb Coltairn lint ou' if)rfn IJedfii. SIDr« i|} {um abmarfib berrit. 

ffS Dt tri la,^, trn tfr jlaifft flfnjjfjlt bal, (wirfliLt /) um brfi- 
niti« mit fnntx tlrme; von bem linfrn Ufet bei X((iiB Jürit^ m nennen 

unb lut m-t ttn iii'upprn be« t. itaiH aab bta r«(biaifi|(a SkM(iia« 

in SBrrblnCuti^ ju ffpin. 

S)<r allrtfinnnr SKarf4bffrbI faflte: 

,<r)oJ 9hm<f!orp« br« Oenrral ÜRoc fRafton, »etfiarft »on ber 
SSoIiijrur tDioiflon ber Jtjifrrjarbc unb grfolflt eon btr ganjcn 9(incc 

br* .flcnig« »on aarbinirn, marfdjiri roii lurbiiio juf SBnffalora unb 
fiSjgfnta, iräbrrnb bit ©arbfstfnütifr-'Ditjificn |id) tri ^Brürfcnfopfrl 
ton Z,in ^iztino (obrr S3uffj[ota) auf brm linfrn U'rr tcmäitcifit utiB 
haf ^ftintcfortä bf? SRarf^atl Pcntobett auf bem re4(fn U\it totriirfi, um 
b<R Ifffin an bcriVIbfn '2ttü< )u librrfdjrfiten." (^Diffr JiSpofltion i|l 
arfl(iij; SKar ^J);.ihcn n?ar .lifo auf ^utfalcrit bicigtrt ) 

iial 4. Äfrp{ , rrjiihlt brt Suiur aviirr, letltf bei itfcafr bieona' 
quirfn, ta? 1 .Rorpä jum ihril bri C'Ifnao jum Itfil tfi SJico<ca. 
©efanntf »JJ^raffn filit^rn ttfft 5?frt3fgunaen. um rnblid; i2u.t iuf bir 
Clflrrrdittr m libfi-iifbfd, ecn tfiirn Häb^r fo gut reif frinr JlJrbf ipar. 

■■Beni "-yj^inn trS ',5?lb(u^f» a;i rearttt bir Or^fTrridjrc fortmäb 
renfc ütft un'fcf r.niiirfn iflnlAtfn im 3>unfrln >)rb(i(brn. — IroJ brr &t- 
roankbfit ^^rfr jut :rfi4ifn, übt t bir ^an^r ©f^rnb jrriirruirn 2picne, (mir 
!ann •ftrrt i-cn i^usantourt fo rima« brljaupifn?) tto> ber SBai^famfrit 
i^rer qtattoniaen unb bin »ielea SiccognoKiniaaeii, bie b«l &mb aa4{ aDcn Sli((tun^rn bur6j)(eiften, (atlen'Kir ^e bo<b brilänbig getäufi^t 
nnb (Ir blifbrn librr umcrt n?irfli4fn Srmrgungrn entrorba UBPcUfomrarn, 
•ber gar ni<bt untrrrid^trt 

^tit brm i^^t, wo tit ,)lii((Ii(bt 3nrP>i'>tion bri ÜKan'diaU (fan- 
I robert bir ^auptftabt scn ^irmont rrttrtr, bij {u bem, mo ba« i'ttatr- 
iii>"d)t (Sndtirf br* ÄaifftJ, tnbfm er in rinein 3ug* btr »erfinijtf 91rmef 
he irrni^f >£lHnbrn t»or 3SaiIanb fiitirtf, bfn ^eitO, bfv ffrjolili ttn 
Urbrrgang über brn Srtfin iu binbrrn vrrfucbt btüe, tmang. ibm bie 
$aupi|labi brr i^ombarbri ju übrriaO'rn. b.ute tu rcjniöjifi^c ^rr burrb 
bäup^rn ^trDun^lmrt^fel unb raftbe 3}^Ii:iii}e unC jtontrenärfibc aBe 
"Sfrf<tnunjien br« 6flerTei(tii>'il'pn Cben'elbbfrtn jftäuf4H Vlb ibn g*« 
«tcungen, feine im noraul ^birten unb oorbcrcitetca f^Iuc iama vif» 
brr umiugfflaflta (Pott Ibatnn, Inffta M fMW fl^c Sia|t f4c 
fdjÖB fagen) 

Oenecal (Stulap baite einen anverbeffcrfi^en %tf)ln begangen, all 
er URtrrlir^, raf(b ouf Xurin «u ntarfibiren. (S>{el nnb bal fvigenbe 
reurbr fdion in Brr Bon brr JR»bafiioii brr „SlifftSr-3tg-* brraulgege« 
benen &Hi\t grfagt nnb bal SBarum? rrfirtrrl. 01 f^rfnt beinabr, ba| 
brr fra i}lfir<be Uutar Mef* 6(nu(( l>abr .) :l)ainall grbjrtr tbm brr Ariegl- 
fibaupla(, fo lu fagra, gan« aOrin. ll>ir franiififibe Vrmee befanb 
fi<b in ^olge brr <Sile, mli brr fit b«n «feibiig beginnen nu^te, in bec 
iritifdijirn Sage; ebne {Rnnilion nnb «bae flntOeric aab in »erf(birbeni 
mit einanber nicbt »erbnnbene Sb<tle letfaHta, fonnU |it dnieln ange> 
griffen unb gletd) in Vnfang, bevor fit aa^ o(||«ai|lrt OMC, gif^a^Mt 
iDerben. t(a4> fenatt bn ^iiatUtW^ Obnaeaetnl. awaa tr 9laa< arit 
bta ibm |a «ebaic Miabca bficiMi4»fa «inMiallm laffM^ Ma aal 
f« mmSv «nUabaai larfMn 0faM aab MliffiaMi niffb«*«a. 
— 9f|t ba|i|»a. M n banl fdm Ummf^MM*^ aab giaiiinilrit 
foilbaii 3(it aitlac, andia er C4ritt fit CNHiti »anMiofUNa. aa» 
M M. bBi# bi« pmnm Itaaaaiti b<« Jtaffirt ^liafi^t, tfvkki», 
aaf bal Sapiifile di<r bia Xiflia tarfitf^l*^' vm Um ae^ebU^w 
«rM la aMi^ta, bfa It« «aa aln Cc ii«a l«bn|iabt 9bMlf Mbi» fli feblte bia Odhicetcbern ni4t an ftmm» «tTMRWHt 
ia ber Malfibrnng ^rt Seme^ungm, aber Ainil Iwca (it |a 
fpät, nnb Bbmll Mia fh gib •»» ber edneligfrit aaftet 0nDC> 

Een ftf^alt. , iM bw M^iigcn €(tellnngen, n«l^ bta Saaf 
Btlia bnCtia, aal (j^alepeo, Stataglto, Sonfenta unb ßojlaliiii 
i(bi8, aa4 aal Btabttnbetto tibcfngt. m« |ie »erfn(bi baiten, fld> 
tkm tKarfib bei bei 2urbigo über brn Xr|1in gegaugrnen 2. Aorpl |u 
Wfberfeten, begriffen tu rnb(i<b. aber )u ipät, ben 3med bd gre|en 
SinfltbnarfAtl, bei bie fran|lflf4e «tmrr »oOrBbet battr. 

9l5bfiÄ in feinen leften fBerftbaniungrn im ^rrirn brr Sombar« 
bri brbrobt, entfiblog Orneral &\ulaf, einen tr|ten Srrfntb in 
ma6rn; brei Vrmrrforpt gingrn niebrr über brn Xeffin. oecbranten bit 
Qrütfrn bintrr fitb, nnb am -t. Storgenl ftaab« ltB,WM Maaa boai 
jtaifrr grgrniibrr. CXrgr Uebrrireibun^!) 

!Drr ObrtbefeblJbaba tti liftrtreidjifixn ^peecfi halte fein -^aupt« 
quartier in fRobecro, von wo <i\ii et ifir.rn rnbirn jjlü,(;l tibermaittr, 
bei in iDfa^ienta jlani, roibtent bfx U:iU i^iü^tl in cicbtcn IVjjTrii bin- 
let 'JJt'biallf WraiTu fcirU, unb ffine ^^jupimait tnjil'djen abbiatle tSraffo 
unC' JHtibfCCo ZltUun^ flfnfmmen battc bfrfie «t feine Operationt- 
linie, bic von ^Jtartaia unb ißiiir^an; lirf, nnb aB|crbtm bie beibm ton 
SrfTin mi: iKailanb, bie eine über ^Vageala, M* aabm ilfC aMalt« 
9ra|fo nnb (0njano fübrenbe ätragr 

S>i< <{t(tr»i4if<br Vcmrc bielt brmnacb einen grofen <0afbfTc4l 
bff«|t anb (ebnie mit brr einen glanfe in flRagrnta aa btt eUrafe 
aiM Sailanb, mit ber aabern an brn Seffin, mSbrmb Üf» WHüt bei 
RoloMa am boa ftnaiflia bar^Mnima »aibi. («af »la'ltjh« m* 
föflt M« Mr «Bliibcbntr mmmf t» bIt «agta.) 

Km 4. 3aR< hnnte biefel ^etr nar einen eiujigen ßwtS babc« 
— UBb el batte iba an<b feinen Sagcnblict aul brn ^ngm gelalfen — 
nämltd) brn, bie franilfif^e Vrnet aaa ber Oräife von Zin {Rariino 
ober SBuffalora ab)ufd^neibcn, am lliel, mal über brn $lug gegangen 
mar, ju irofirrn, nnb fomebl bal 2, Jtorpl sie kie armer bri Ädnigl 
)u Inningen. ji(b eilig auf Snrbigo iarü(f|utirbrn, um f1(b reirbrr mit ben 
Stejlrn brr Brmrr in ©rrbinbnng ju fe^en, (ba^ ©ajanrourt bie* geliebt, 
fann ibm nur *ut (Shrr grrritfcrn ) 1>ir« roat ibr Cbjeft, unb ei ifl 
ton 3Bid)iigfrit t\tS nid;t auj bem '^u^e tu l^erlieren. 

3ui>irbrril molIeB mit nun eine ta|'(be Unfcbau aber bie Oegenb 
baltrn, unb in brr ||| bl* CftObeiniat, biC Sitat gibt, 

botb intrreffant. 

Son bem Qrnifenfopf von Quffalota aaf bem lialea Ufer bei 
Zcflia folgt bie aa efaiigea Suilea »aa Säaaua eiagefaftt, tabeia>äct« Ly Google 107 M €Mn|( (ÜMT ttnUn iität, Mt fiife nur einmal auf bcn ^albtn 

Qu tiahn (int'ee Ct^riitt Eintet htx 9xiit ton aSoffalota it- 
) ■m liM epbtifdidiiis; ivxi) bicfe fu^rt bte Straj«, auf tatlä)tt 
Mail b«n S>orfe 0uffalora gdangt, bcfTtn 4i4^Ipf uab rot^e 3i(||(l- 
M(tKt man o^agtfS^t ISOO SStttn Untt üfetr bni eäutncn erMiift. — 
SM aa MUn Ufrtn bd !RaM|i(ie granb« «rbautc Siorf bilbft mit 
nwM ti nagtRto nnb bn Sniifc von $)affalora bti 0an SSot' 
I vAtaMOM tSMM, b«fr(n tB«fll bit etiajle unb baffen 

■MWt «m*rt IM Mt tl(iHila|R ia tbtn M waudUiltM «kn 
M« kcr OiMi MB CHidm n«k ifaifk a«| ta« HIMnilflnif» (14 
Ml fitita, ktn Jtaaim fc g|Ret|l|T MM fliMr »m 9«Mt* Uwe l *i » wt mf Meftn Sa«« ffait 9nfhM(t «|di|i^ m» an 

■Ml Mcflia, »• bit tBa^B jimI ftnaft •in^litr wUniH, i»d 
XMNffn «le Srnilwr^ttt. ttnblii^ «atttn fit bort, «9 hk Bo^a «er* 
«lm(|l tfnti «üli^RitM botA Mt (M *ot btm ütoviilb fcnbc nttt- 
Mbn |(^, eine f atfe 9UMtt «tbaul, »el^c bot gaoicn S^it« 
iituM( b«t«nMt(- — <Bor Mffer IIcborm b<itti b«r ^tiiib aropt ^äame . 
Baiffa ftbtt «rt, übnbauut aft fiabtnifft, bi» tt jlabta ftnntc, auf- 

3)a4 Xemin iieifctien "ISonte naavo bi aSagenta unb bn Siftn* 
bdbn bilbft (brafalM einen fpif^en 9Bint(l. tr^Tcn ^ctiitrl bit iSrntfc 
0«n Caffalora ift. — flfbft finen fltojtn Ibeil Uoiflebung er^redt 

bilbtn na(b trit Uetcrgüng übtt t(n I<iyiH. unb nenn man 
fi(b in bfn SrüAttfoDf doh SBuffalora ^(flt, bic ^itttn, auf nxlcfetn 
HnM bat tj^orf aSnjtaiori], im a^ititlpunft ^onle nuo«o bi aS^goita 
■ab xt^tt bie ERrboute unb 4|3onir eu^iio bi aSagtnta litten, im SU- 
{(■(inen rinrn Sstt^n, üuf ivr(<l;([n nun fict bit i^tta^c ali (pfeil 

btah« t<ino. 

T'iffft (|JnK fRiiuni tbfnfc tDit btt tfdjt« unb bint« btm Äa> 
njl jirifcbtn bfr (*ii>n£ijt}ii ron ^ftffn, bidjttm ©ntrÜBp, ©Jumjreppta, 
Sitttn unb ffiaulbrtrcflanjung«« bttfcft; ber SBobfii roirb son v^eUn 
)nnt Xbeil iieifn iK;a(f(rjtiäbcn butctft^nitttn ; bann nitbtt Bon f:ud;i(n, 
©ifffn, obtr fiaftr unb ®f r|lrn)lijdfn, ober grofen SReilftlbnn. lu« 
9Iug( fann feiarn «irojrit 0(auin üb(c|'((aurn ; roobin jii^ nenbet, | 
trifft «I auf grünr SJtafftn, bie fiäi frcujen unb nad) aOtn 9tiii!iunt;rn ' 
un^iltiift (r(«b(n. 9}<in fönntc bei bem 'Snbli(f bitfet ttng[(i(b(n, oft von 
natürlfebrn ^inbrniiffcn em^eibigita ViUxtit fagen, ba| ein Sltrattge 
t-ri i^irt 8npf[an|ung mitgrniift, um bat Sanb gtgrn einen feinblid>en 
WafaR 1» twtl^bi0m aab i^n bit S<b«iltaab4mtttel ia bte («ab )u 

(9«ttf(|aa| ft<|i.) 186S aftigtc 9t(i(aag berfttbra tan 1 auf !•/• 9t ei., mit 

fitlnf b«T Re(4t»en auf 1 ■/• 9x«l, beiiebaaglueifc mit Giare^aaag tta 
Srü^rantingtnK auf 1>/, 9ra|., «i^*< 'abef banit feinta Hafiilimaic ju 
genügen: mt »ttbcn nitaiall beßteiicn, ba| bie CtirFe b«c ^n« ataif 
bft »efcntli^fiin Stifluatt b<l McgniMfB Ccfalgt» fi{, m* M# hMt 
etaal be|hc»t fei" <aA|T< "Hf^ Ml> 4««* ia* (HO IM |Mn. lUrfB 
au«i Maft Ktgtf |al; iNt af d ia bat «dl, i|tt fUbt XiuiMri0|6ieifi||aiif md i|re IMcnno.*) 

lal-M« Qaafel btl HiMaili aab bat «ikiH>ii<|ta>ta 
W» a* affl|iiria Volimt f nft alb Ilm aal* 

MMMiaa fniolM ItnatgcBtlHl, «ab «aa Jamc eeit« feÖH aa tU Iffcat» 
IMK AMaaMg Vmifiag itgf Ifta Mfben ^, nigt d aa(|^ baam, «Kl^a 
aabcrer (Infkti fiab, gt^MM fiia MtlMabt fitaffB« ga HlllKa aab i|K 
OrgengrAnb« bartufegea. 

9tt( 9anti( {iab al, md^ Mt 9Ma|int Rtgiwaag in Um fbtaU 
f*rifi •aringlmifc betatilrtis'Mt Mfcli b«l •ub«l(««tl, b<|Ten einbeit' 
Orgaatfjtiaa an» tMf^ faMabaag, Mt OI(ib«f((Ufragc. dit bf 
banm leblaft, »af tit f|fiti<|laatra (alt aH(at|aitc brt fageaaMitn IBAit' 
bMcgeC' Aaa^tnita) .(a 9(|)<tung auf bit «S^ang Ut intim 8ireit> 
Mflt bitfrtbt aMc^ntnbt eteffung ft^Mtta' »it fnlber; ,f!t giblfl^aba 
ber ^»ffnuHg V*' bof bftfe («»n jenen Siaaira braatragte) Setbeffctaag 
bcr oiganifd)rn QiaTKbtangrn' fidb B>titrt trjlretftn migc alt «nf «inta 
ntaea Q^blaiabal fit »ea Qankrtfdbb'rni. oder auf tIt (5inf((unj lUa* 
Mgt« Aor^temaianbaBlen mit 9(n(riil|läb<n u \. m für Ctt g(mi|~<b(«a 
SanbeifsiH >a Si^ebeniietien. 

deit luge gebt bot IcHaflc Stäagea ipceufeni am tiaut auf (k- 
MNaf btt aaatmiailBiiMi} fHu« 9iiiiilfa MCbaatai Mir Mt tai SM* I tat .«RgiaL d<*lg** in baMMOtt «qMm* 4N KrtH ai^l Mt m»ifm fMft 
Mta la fi awi ia la (afka aab aafi «^ta^ifElb |a fMbt«, «aa ataf bit* 
ftüta aa* §HUt ga Htm, |a« itrfialMta|l aaHnMbta, anlinciitai 
aab la aottitalNa i« ««aabt frfa, rtNH fUi «aa anc ««i^ilUbtr aab 
Cpnibi nü ißtM* m wUIM*» Ovfn«» aab atniabtt bal Mta aa^ 
bit «itattfesfl Ut Mi|(c in HBBtnntMrlH^lhf «tl|!t. W^tabl t/t Mt 
atlt tttgtf. böf Ml tniCBt fI4 btillrttt M^ttt a» titc — g^m ti«Kt 
»en S^ifliab tiati •laoM Mt|e ga •raatc. m'^tl tnMfgtttt ben Of 
gaaMaial aab Wt g t aa^ta t trfl btr Sti^tibiganglaaflallMi jutH aie(t all 
ein äbenaitd tarM (MMbtl ^er; bie «tfoltaB^ »Oitt ftaflan» in 
bca Zofftn IBM anb KIT aüt feaea ^ccm aw|tt, bit bat «niiütren 
aOtt 9atakefol6at«n, lang« bei e^bretfca ISattya'l SMCtn, |tigctt, tjf (tlb^ 
»er unuittf^raaticflt ^rtf^et attgebeal gegen btt Ralnr ber Singe anrjm^ft, 
tal übcmiä^igc ^ttrt niimall in rtieglti^tigeni 3Hj)anti irtia itr i^ tmh 
Manen. Sil |ur itini blefel Sabibuntnlt galt e} (o )iemii<b aUtl""^'^ 
9tegel, baf ein ^e^abel ^et »an 1 »er ffifvöirtiung, muten integ 

ein gta|er Xbeil na4 ftrtiBäbctnk, ober toib bfn qriftm XktU bei Jabrel 
beurlaubt fein ftUte, im bö<bfl( fd, WJ* t't StTjftt uatS niob'g(«rtn(t(a 
Staate! }U ((iflen vccmöfblen, unk bat 9)(flrrb(n Ui ti!r><1)t(be«rn Oerrel» 
erginiwiionen ging nur babin, fd)«n im grirtKn t i i^ümente tiatr nög« 
litbf) b«b<n Strflärfung jener ifcirbenIfcrmullDn fite bin $aU bei itrirgl bf 
reit |u baltcn. 0s Ifattt kenn ju^ t.: SunbdhiegtverfaffuB^ utfprüiigii^ 
eit fiunbetfantingent auf 1 VfOj , eit bereit iu jielltnbe dtir-ni auf '/, 
'PcO). feflgcfefi, fC|1 auf ^reupenl öelrieb aijtb baifelbe erhöbt, uni alt 
»oriflen 3abr bie ^tj^t ber «BurCfifrieaJiserfjjTuni; b'f iinmi;tflbjr|1t 
Sebeulung gettann. wjr ci 'Jlreupen, re((vt)t» ^^t ttcjöbanij tti (iontin« 
genti bit auf 2 ^roj. beantragte. Ob r! jtfjmaii;;?! \ti tut buird) Sin- 
reibung jener jtrleglsrrftirFang in bie ericeueiun i)i4^m!u b:c ,^rirbenl> 
formalion (u bemirfen, »ie bie* in i^rautreiit, Cfittrreiii u, (". w. .lefiiiebi, 
L-ititr butdi ti^ene i^otHUiionen neb<n btin lif^tnbrn vteie, tsle in <i)(eu^(n, 
übeiUiftii ajic bem Urlbeti erfai^ienrr äJencrjle unb bte brcuiiftbea Caakel* 
ffrrttetuiig, iBtItbet koriber lie biJbetige {Srfabruug |iir Äeite flebt, (aauU 
CDO^I t[[ mtii'irn Sl^ilglieber bcrf'ejben felb|^ krn Jtriegtkitnfi kuribgrnia^t 
t)2i'.zi bijtf:rn: jie Birk btmnid}!) jur 9Ibgabe ibrct Urlbeilt in kiefet $cag( 
berufen fein. SRan ^ai bitber bat |>teH|i|'4e Syjtcm »«gen feinet aafttar« 
kenili^en teifiungen — ein IBaK in Saffea — vegea feiner gUitbett, gt« 
regten Sertbtilung »<r &ifira k»<k ge|>rtefca; et bat in ken nnvtrgtgU^ita 
fairen 1813 — IS fo loefenilitb« !Dien|ie geiciflet, kif nun bit griHi« 
Srfalgt bavon |n erwartta btimitigi f^iea. ffial »ir inbtf feitbtni baita 
gtftttn bobtn, auf aaftct gf a ttu ngen »an biiftm Oflbni, aber aiinbtflwii 
»an btt Vtt unb IMfii ^ntr SarAfn^rang. bebeuten» berabfiimmta. 
9*utm |a» mbtc Iti fiA|ertn «nUfra na4 im ^ i85> tlib »at^ 
kit 0tjrFr feiner (tere. aoi^ kut^ kit 0^3tgleii ibrer Va^Oang 
autgeiei^aei, un» »ie ttftm M preugif«^ Ailitirtiail überfltigaa ioi 
Serb^linif kit aOtr anktrn eiaatri. S>a| bit bil|ttigtB ttiftiutgn m 
epfieaa Bilbt enifpct^ta baten, gtft im|I o« flaifkia bosia« |ttw«, ba| 
bit |Ktafif4t ttcgimai tiat (44(1 tiagitlfn*« «läbiiaag balfW 
fmift. bnta niflMv taiit Vt^ aa4 ai^t faai ga MtifilH 
bt|l|H4 bmaa ah« j iit a l M II ft »iti ftMhH, baf |b bta MIMIntal' 
tiat aaa^alM iMfHMa t(|liHa vftiK >Mi 

■tibtf« «an laik Mt San ktc Safbaitiii' aab ~ 
gtn. ml4t aal t aabai^ti ia «akatifliaitaiK amMMbif^ h. |l, faag 
gtp^ia bta btt üaaatHifr, «H (h t täbta OfliitiMttH a. f. *. 
»ftbta falta. 

Ua» a6a»|l ^reuleni fetbH; arit all bta Opfcra, »<l4e e« für feine 
iit^rigt AtiegtaerfafTang braute, mit all bt« Sajitn, bie el jieb kafür auf- 
ttiegtr, »tana4 ni^t im 0<an»t nxr ein Jtaniiagent tan i 9c»t. bei 0t» 
»lUtruag, »^a« btna tttnaHigt 0elaftaag fix bit SUuer aBfiagtllen, ab* 
wlfi feta aabertc 0lMt jt »waa bM|tt feine Rüiiäreinri^tungea ktfür 
|U treffen, legi aMa ata 6titt Vrtnfenl ben grlgiea Kot^kratf karauf, 
nnb Högl, kaii bet Saab nfibt becritnilligtt auf einen antrog eingtag, 
weiter btt Rotnr ktt d«be naib nur babm fubeen tonnte, kie SuabetfiJJ* 
ten kur4 drbaltang ganj unteTbiitaiNättgtr direlifräfie jlnan|iea (b et' 
f4)«pfen, unk kakar(b für grifrre Opfer in 3<>'en ket b'^flen Scfobt ua* 
fäbig in matben. dagegen »crkea kie Scrfeefferungca ia ker cinbeitü^tn 
Organifatlaa ua» tariifibeB tlalbilbang bei Sunbelbeetel, kie kakuc4 |a 
bemtrttnbe {Mbun^ Jtj|rittn, Imr. in 'J?nbtijeben erwäbni, um eine »J^f 
Ii4 f*|t marg bnakcltrcaablule amitiuag bat«« |» Iniipfcn. Unb »»4 Digitized by Google 108 füUt if), «(ttrnnfit. Dl« tül für bH Buncttbcfr t)4»ur:t geb«inin -airt, 
totna fcuifdbi 4iin), otiu b«4 )ttin minfccf)'!! bit trufpin jrt<l gjaiilff- 
atmtrfortiä, vcUig ijItiilK ^oriBation, SSttrJirniiiiä unt *tuf tyflunc;, ([fiirj 
.Stcmmjnbo, flltict)« äijtijl«. 8'*'*' ffluä^tiitnung, laigliiijji gltidji Sjtfiii- 
buui fcjtteiu ffltt bfii iöttrlj iclijc ßingt für bfn ftflbbuniT unb bol 
«£d)la4tf((b irgeabtsic )U i'(i)ii;trn icr:^, vitb grRiifi iugcbtn, bjjp tx mebc 
btträgl dll (inr Srcftiifund i'.l Bani'llftitii um 30 — 3^,000 gRjnit, 
bU ciiw Sr^ö^ung iti Jl(M3ting(nil ttt»a noc^ cr)i(l(d f«nnic. ^Uttliitt^l 
tt»a kitfüc, fo tBK übte cit <^uffkcOung {iinbigtt Jt»ct)lfoininanbant-n unb 
ittttx Q>rncr«l|Ubt, im iScgt frcitr fiBcRinbaningm tit\ «rrcii^t Dtibin; 
oUfin Die vi(( rdsneUct unb glti^ficmtgtr wirb bal Crgcbmi (tin, nicnn 
tu ttnfUI ba|H vom Bunbe frlbß «ulgt^t, nenn et ftlbfl bi( etitHitg Ut 
OMnfdi in ble {»aab aimmt! t>cäi babutii» »ütbe joi bcr Qtinb (tnmal rtmol 
•abnt* i|ni tU 0«fafaiit*tM(tt ««if&Miiai, «■> Ufun fit «tu mb 
9x4» fUHl für laNi* n* m|M «Mm WIMitt|Milfiri<M w^ 

04114114 (ramt ba«n bic Srage, »clA« <preuKfn an «Hgcn an 
4ft|tii Ufftf itnt bd Ob<tft<fr^l<, bti ni^t Hwa btn Ocffnit^tiii gt» 
■flllflHI ttlilT«tai, fnfeRit »tclmr^i in krc 'flrl gti^cilt «(cb(n fsQ, ba| 
<p«jl H t i fc| wÄ 9miM jtM frin QicfelA« |«fl(»if|«n ntoK» f'O, vd^cl 
«■Kr «IM Snltoiifdi fit JtmglfsB fM mlnr reiicn 0cft(l tu 
Mmi, mk ktfl'tt «Uli fttn tai StM«il(k«i* lUMr bet (»«4 Igcmi' 
4fMi üb ii|h|n|l»ifff pm4V4* SnMlBlHUnm in itlNtigrobn) 
MiuM btt ifniffw.bta fffHM« |u M« |at nb biii4 Mififlm |i 
Ut uttlHmn «MlfimiflMt bd Oii|«|i|htiMl<, fMcftgo«!» mb 

9n Vmma mi$ tt, ibwl i l i tibi a«E({4t für bw ttm», »it 
fl» b«MMlm tcfted. btt k|tt ■■fknc fcfte 1(1; »fe fbib mit UbR Ulf« 
ügä OKMtfttt^tn, nO^t ml »m bw 9iinn bic «lia^aälMii, fnir 
wSfaHtfn etbattn einer ibceB« IM ^ii n i^ H liim «M Btnttm, er^rtn 
adrbt. bfrm ttetria^I ni^i Mt WUttl ifftl bfB e«Hll|MiM nu^ nut 
fitfmit |n 9»i|(n, bic ai^t tbuttl bea fftr fclifUiRbigt flknMliitagtge» 
biete (tftibetH4«i Unfan^ ^iim-, mit »ftBf4«n bie gobl b'r eimbeigltc 
b(T auf bicienigea daatn lef«|cin(i, »eli^e euveb« fit fitb bbet in S«r> 
(inigung Mit bin bMra abgeirtnnten X^eilen bic alten ^anptfiJinmt b«4 
beittMen Qvlfd bai^flen; je iMniget um io bcfftr; abtr tsii balttn ben 
Saab fäc unabmeitlitb notfeiBcabig }uc lB;rtncitunj bec au^rrilfti t^s(|;(n, 
wemit brt Dualilmal, bif bei jebet (Uelcgrnl^tit fs ttajllo« (!(& ;unt,:)rb(nb< 
^itieica<bt bft QtrofmJAte, bk obne brnfelben fd>en länpii unb njinmlid) 
im bcrigtn tfttUiiaftt |ur unbcilbjtcn Xiinnung gtfÜDil bi::t. "Ctn'.fäflini 
bebittl; iii>b irtr inc^in belbalb ^an) einüd): fjnn ttc 'Burit> mii itc gon 
^enffn ror^ffcblaiiufn Jbrilur.i tiS CttiCr[(LMj ht\ul.tn< 

"Sir (atitn bal 3abt i^^H |4cn jjiuatir.:: ci: l<riiiiircun.j in ttt 
bjmaUgrn Qorginge am Bunb treibt jrtcm, btm t>cuti'<4liinb< Qbrt unb 
(Hflt'jnii mf^t flnb alt Iffte SDcrt», niiib \t%t bie ^)füf(fn>e ödjjmrdtbc tn 
toJ Wf^ii^i, gPtldjf SSübf, ictlitt !£tlb)'i!j»rlju,ji-.;in.| f-niftf t*. jj irt[.t)« 
iKmülbigurii muSlen jidi tu |iraintlid;rn iöunCrl|^cnc||(n van ttm titifü 
jefatlfti lalTen, iim nur bJ» tit ttfiinuiig iti öuntt», in ctrbiitrn 

unb bjl )ur 3'". jfbfin ven <bt\tn bit fruf -Berfüi^un.j ;ibfr K.m 
Ätifjjlmad)! oerifaffungSgfm.ip frei iBi' »ürbt tj« rrfi .jfB^ftR ffin, 

laran $teu|rn bie unbrbingte äitrfui^un.) über bic 0tteilltä[[>e bei ^Iftc 
t>cutr4Iaiibl «erfaffangfmäfig )uj(|)jnbeB, nwu feit BM MW|«nia 
^enfen gegenüber mnnbtobt gr»c|'cn iviire! 

Unb ^at (!(() fiitbcm in ben Sefie^ang.'n {Uifi^ea Cifttrretd} unb 
^ImfM •Dib nne t»' minbejlc geänbeit — fl'ieffKt. M >ie minbefle Su' 
iti|nnig t>»n eelte ^rtupenl flattgcfnnbni, i|l mam Un VBiilttniginer' 
ftR|<n Orftrtriiib« auiti nur im aOertnifernteßitn ntgeynigitMnroini Ulan 
^00* im sarigcB Srü^ja^t in Berlin gerafft, b«f b«c b«»»tfle^cnb( Jtrirg 
»•mfl Ceffericitb ftoiti» unb Vtenfeal ^«(fmonieplanc in Oeutfc^' 
lanb fftbetn, bttl VifgtiM OcatMloabl is V^iilm anbahnen, wenn n:i^i 
f«fnt Itcbt^Km «Mtbi. CfUmtUb 41 «KrtMafl gcffboA^t ■•rben, aOein 
«H b«MIH b*ft RlmMb fit ««0li4 fWt, bol fte^t jett fs bto^nb ««t 
fltafn, btf «M •! |it| ni^t nc^ McbiTgm («nn: Seniftblaib bm »n 
•InB f W il Hi fUlfl Mt b«M «Rfcilf, bot el bantll alt Mnliiin 
«Htlw#iwc äM» mMmwifte itfi. b« biir« «WsCHt bMM4l «m| 

mmmm Mb« U M», %im§_tk§v» im. pkff^f» mmIimikMnii, 

bif flHIl Iii bMR Mfpiiit 4fo Arifk bic ftfilt |Mlflil(cfl, 

jibflifb» MM «ft bM f ta i Ml M OMIM Ii iii lb i i n fta abb, fii^lMb, 
bal man «k b« mtlft tmiflün MMMta flMifn^ f^ti^alMi p| tiKmk 
ge|t Uagfl fiDw i%NMil 4Bi|t, mb tctiit {a bir iMnMfM>fMii|l|i|)|« 
fljlMge eine «ßnlMI, MR blT ühmnlb, M* tMk Vttiflimb mb litiU 
Mut f« »enig ttt ai^, fagm Iran mr btM MlbfU^ bnr Bänpm 
frii »hb, »*• btr aber febenfall ft tlA ftf^i bnf S>««lf4laab iil#t 
bM » f ibi p i bMWB |a HF» |bt; Sliipimb |ai aiit fitow Srntn* ; einanctt>atisnlpra|e fe viel «u t^, ba^ «< weni^et tJt j« In tltwbt fri» 

jicurtc in ttm bcDorfitbenben Xuoipf unl ergiebigi« |ft WPUk 

\atttn tt itber^tu^l trn ^nlfdliaf bdjU fjffrn foate. 

X'0Trniingra4itt fu<i)t ^teufen nag 'iunl ben tan|<blM| «1 flbi^ 

: Unb, unb nni' an Saflanb, um bie ni^^t a*4 IqRdHwibrt |n ■(■■ 

nen, wä^nb feine eiäiter — bei benra tt, mit eralbni. f» fibteer ift |a 
e.tennen, «b (le »ur ben eigenen QlebanCrn sbrt |ugUi4 bie «njiibeen nn» 
^bji^irn brt Regierung anlfttntbt" — in aUen IBunben OeibttiiM aft 
unbrrftnnbucer @<babinfrrttbe »ü^len, birfelbin auf jekt Q«|> m i^yfl^m 
|'ud)(n. unb in bem übrigen £tuifd)[anb mit anma|fllb(M IMmml^ fiftut 
92iit)it bur4|bb&cenbe« (Ücfübi ju et»e(fen bcmi^ fbCb. 

Ti«ib mir ibbOen unfere e(bi»ä(beB üb 0»b w <^ iB bW gftinb«, b(t 
biefelben Iciber «l^ne^in fibon nur alliu gut (innt, ni44 nwb brutlii^ baf 
legen; bec 6<|lr, mui^igfle, rebli<bfle Stann jener Vottri, bie olM (ÜB 
^tiuitn borin fe(ic, bcren f^nä^Iitiie tSpi^tnea in WfMutb bal ^M|M«ip 
einet mnibUifen i£elbj)|uibt, bit gern «Ibl ttmisBN, Bin Bit^tl mogea M<4t(^ 
unb i^ce nobten imtdt niifi «Bl|i|f^f4ta »ngt, aufhellten. |at JiNit 
ganie treiben in einer Steife tfCBn|iilt, mottet» feine SeiBfaBf wIc 
^il^ bringen nirb; nie fragn nnr: bo|b Knnte eint ftl/^ flMil|ii* 
lung bei Cbetbefc^U fibren, »i^m anbeti, all bap in Satafl m4 i)iiil|iir 
Uebeteinftimmnng in bet Seitung bct eunb(läa|fi<gai||fiin bcP^oi »M« all 
bildet j Uf. mit biel rrfl nnlingil ein ^ttttll^ Alall BBbtBMi, in tiHB 
rin|l%iii «agdff anf OffUrtti« ScBtMbflb, Mm am^ ai^t baf auu, b«4 
muMoil Mt BitbM4( «üfi«. mit Ml«« tU^t Mtfi« «bi|>{|r mfim «mit. 
•Im bn4 bal Dciaflea b« dbi^n a«M|iB«iitB fn »«■ OlcBai (<m* ^ 
MflMIII«« C4a4NW.«|tt ta«^ bmaattfluttiB najacijbmOi feteic 

4)af mM fal^m itafHNbm b« )>iflifii'4» «BiTa«, ab btil Mc »mb» 
fif4e 8l((ierBa| ••■«■1(4. bm «O«* ÜBBbtlgfBafrrB, MM«lt CaliMlau tun 
ein )MM brt HetB^tea Btrbbntf4cB ttaHM, abgil4"> Mbta mtA, batäbec 
nirb fi4 nicmanb mnnbitn finnen, bct m4 Wa ttniN t^tß QlbtataBfc bot 

X^atfat^en i^it Vdlung iagcpt^i ! 1)fr SefcOurDtguiig Wreb^s bnnd 31t. dniDt 

A. D. Diefen liül fiifctt (ine f» cbtn bei CUeorg granj in iVundjea 
rr .t tntnt !3ro|d)Utf, tii j1« „rin 3S)art bft 'öfrl^tibijnng o»n tii;:in bjie» 
ri('il)tn Ctfijm ■ noä) (in.iul bir |eit beinahe 3j6"*fr'f' nil^l mtljt brru^cle 
(g.lmbe gefjgi) tebauc iif :i>!iib( iViffojiii:! jr.ttji, ^l:< ju^ cit Uaaa^r- 
beit biefer % n i'ctj u 1 1 1 ,i u ii j) auf c^c JtUri'ir iurlegt, jUjjleiib ben 
ßitatten 'flrntl'l unl t(|frn ijfcT.-i tjfn iStrttirfcn feinen ®tunb jur ■•iage 
, gibt Mttb, «Mt b«ff"i ei ttiüiijirirnJ, CaJ lejte äüotl in tiefet tingelegtnbell 
gefprotben tijlirii unl liifdbt für imnu: jbfi^liepen reitb. 

(ieilfr mujtt vor totiii^en Xinin ter alte .9Jatet" S-nbt bie tlugen 
Alirpeii 5i!ir böten bereill im ffletfle bit nibfliegeube, iDifa'Dbl bitfti Üal 
uiuiAtige Stmetfunjj ber 'Jierelirer bt» b; ietrtJtlen Äinjtr» füt bcutfi^rl 
Wei^t unb Oeutfibijnb« Uiijbbjniji^teii : f^s ti !e it)t i'ci, einem lobten )u 
wibedegen »bct ifcn fljt ju ((feM-jtidi. t-ii Vi^ttrt ifl nit^t gefi^e^eB, btnn 
btt Scrfaffec befeam fid) im @rv]rr.t{»ra mitttr^eU all einen eifrigen 'Ber. 
ebrcT 4lrnbt'l- tile 'Bibttltgunj abc i\i |i cu^ig unb gtmajigt gi^altea, 
babtt f« fiblagcnb, tif tt )u b(6Ju;rn i|l, iig bec bieberc, n4<b bei Sei» 
faffeti !(Bfi<b< "or übel unterri^tttc ttteil fclbc nit^t me^r erieite, bn er 
gfMii beren 9ti<blig(e(l anecfanni (haben Bürbe. ütaib bie cifiigflen Ötett^ei* 
bigtt «irnbi'l MtbCB |tt biefet Vnfitbt gelangen unb gefielen müffen,, bB| 
jiib ber Geeiert gtlltt llait; attl|(iwaaea ctva Oiejcaigcn, bie tk»n 
bof irfäut, rt<b tat VailindB Jtbit affeaia Sruttltifai^ aiib«ift|« mb 
bct raiberlegnng bd «»tsMil H« 0|c Mrf^UcfiB. «• «abla mb» U 
HberjUfpg, ein S»ri |tt •eclitres. 

tüi ber aerffr'' f'^ dibrift in jrbem gal«, aa4 »mb «labt 
f4*n frübtt ge^ntben »äte, »eriffentlir^t b'ben nütbe, |iif| bal SlMtat 
,S>cl •cgtttri Sttt^nmet butfb nit^i bea^ieabel, (M|iaiilfi|ii C4IM)|M 
aNbfii4ii|t laflim, kim btn «tijfel )w «nf|ii<|Ra«i biifiliM lRWt^•|^ 
U^R b« «iWd«» «4^" 

MfH M bw »WIMM \m «||iwiw« pftaMni tat »ft aMHafba. 
«taaiaiii «M« mat ik m, iMifukm tkm bn jalrtftjma «ftbiMfliN 
iB ««flil« arit b« i«b(|lwttom Bitbei b \m WMum dkiw 9i|liff, M fi4 
BMI M bfefR rnOtva^ MM«* bMMftB faffaii b«m 3a|c mb Sag ifl 
MtaaBfra, anb Ba4 Mm giiBbli^t flUbnbgaag bs fUt^^/MmH» "»Ult 
«tabt m<» bw I. faiKiMea 9<lt ^ifm Ortbt fa bit «4c(rt: 
,1Mb( ttaabmiagM aab Saabdanttn nü ben Rciibifcetlnm ^ci8ti4 
Jtatf VtifbtitI •itia* Biib«ts«f4ci*i«n (at, cntmbM «if «ffi^« uiLjui^L-ü Ly Google Um »b« priMtcn 9B<g( anf (üirifi^tT 6<iu (rf^itne*. een mitt feftt 
kM| Am «kffcn |u tcvarttn «(Vtrm nixt. KalUnUdtt ^litm, |oniif (n 
Itt .SHdriKiiKn 9lliluir'3r'<unj," übrrnjbtnm bir Sorl^fibigung bfi 9; 
gnglimpfirn. Hnb ba brrfdbr WfKtjr, nnb noit bajD btr ^ffb^rr Miirl Irr 

tapff'fl"". ^futuljtn iKirf rrjr, lo tuar rl hiüi^, Cj§ bif milifjnffjr Xlrf'Tf 
fid) bajiic danjbm, Piffc biäbtr noiS iii:^) rrfolatf oeUjiintfgf lifgung bfä 
^UtftHl, »flttirr juf Irin itri'f:iffii Jr* trrüfrmtfil iiiilfc^tn {»tttfufcrrrS 
}U {»ftn fdlifn, unitiniminr nun brr 'jirrfafTfr, iBfI(^fr feine ©(»»ilrnulrl 
attl b«r ükcc bit idJidjf fr;itifr r:iii:;ifrtfn 3rilun|j{(:!?r jtur unb b« frifj;!- 
tifUrif((eB fctinafcr 3tiMimjnn ^jjan^liJjrn läiirramt fil)*pf(n* , bin 
ßwä mtiätt, obx\i ä3(lriMjunj bd (Srgnrrl unb brn StffrB iitrufcnb, bj$ 
man kaiii nid)it '^nbruS vor flu,!'» ^alitn mij(|(, ad: <l ailt b<c 

(«iliffte äülcjt ivrli)rr für ben (Meiert unb na)|<M4t MOH^Wf'» 
taicif^'n Wrsiftül ba< üoit er-^rrift " (Z XI,) 

I)4< (Yjfluin i)it btfjniii . SltnCt irrAuicintr r.i trm frreif'nlra 'Sfrfr 
<<(cab(iU ttntl Hiibfiibiti. obre rigcntlid) Si'iul»?, irrfi^er in brm 
^rr|*g(. trjBnrd)iBti>tif<i|rn ^<6(s|f( |U OdI im Jebcujc 1S07 be^jn^rtt nur 
t«« ftt, unb füiri b(n !lieiil)lfc(i6tmi Stein all (äenä^mann ^irfüc an. 
wHiH watd! uö.t finifle eAmäSangen foli^fr an beigefagt, baf »it ftlie 
gar aiAt wtebrrbrlen reoütn. fenbrrn um tlrnbtl ipiKen wÜNf(^eH, bfefel' 
b*B miitttn balb in 'Uctgeffmbeii iirrai^n tirnbi isuibe beranntll^ ton 
>rn 0cri(tie jn jatitiiicf en eorjelaben unb, all et brt tluf»rb<rttng 
94 ni^t fMiK, in contamaliftm securtftciU, mj« b^nn tinen, namrntli^ 
Mf Vrn bt'l unb (tintx flStti^eibiget S<itt, mit gcsftt (Sr6itt<rung gefü^cien 

Vrabl fdb^, ok^i aber frint ffreunbe Tni^t» um jtbtn ^rtit bfe 
■UlrVii b<r abiVbeulit^en Qefitulbigung \a nwtiffn, ernit^ttn aber bat 
Qkgrnl^tfl ; ba, Knn ma* b<n Wriifef nmbt"! «em 11. fiebtuat 1869 
ntgtn aabtcii *flaff3|fn (b<feBb«rl in brr Jtölnif«^ ititang) eatgegen^ft, 
f^M (icburA afnb« bal air«lMt tilibi fficebf'f, olf« bcifni »j((tge 
•4«lbt*|i0(cit, bargntea »irb. 

# y ifau mifll^Mlt S(it((iM(iing, U( aia wtc M trlaubten 
Wttrf« lUlt Im BUH riniMiAti, taf |ic ib« nftf^Mt fti; aber bit 
»wrti «»«>t'« w H Hm ifck mf JdU Wh»! (b. (. Mcgliefili^li«« 
nati). tMIß « n* für M M| |M «l« «tac ilMibtatlijf VilTtguiig 
IflCiflta, Mb |Si|w«nbt rt»l> H(f W tnMm (e. 11) ih fttlf^ti 
CiUi «■! «MMnlMf I «ritelgcW^k <n Aiimi" t«!«»»«!! 

Uj» l(aii»4( M4t ba bM 9taSt kiu 

tt mmk lfi , fHiHn ruc bir Vii|t4^ taf (Mwbiv <|((fii «ba «cMt 
f«lf4 Ic«l4ut mTb» fkin, akic b«| bcr IMmm boi 9ni|cin mhw« 
bif ai{|*<t|taiibc> abtr mn rtfx* •«bt^toTfr« irrfarftB 
vnbmfW. 8ti ciM« uiunjigjä^rfgen QIrtErf bat Utfc Vbao^a« ttobl 
ft^ ÜHM fk flAi unb cl ijl \<kmt |u b«9tiif«ii, ihikoi btff» Sicunbc 
Mfigm |k«|ni nib iii^t »Mat^r fcttfl btuaf bi^lnv aU taf boi im 
inigAttPlillfli 9«le, itatiiiFtbKfl«« Vitlierg. 

Iiafte fM« Utabt li(8 {14 (mabtfii)<<nlb| bn4 ben $artriba| 
fflnet Snanbeanb arnb »«tl f'in eigemj «erlt(tt| •niit(} u*4) einigen 
ibtr brn Q^rafier iBrfbe'l «»(